ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Siende härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 337 Naturnamn : 8 Bebyggelsenamn : 6 Naturnamn :
Brændha hd Blacken fjärd /Se Siende härad härad  
Gorunda, se Siende hd Granfjärden fjärd /Se Siende härad  
Gorunda härad hd Granfjärden fjärd Siende härad härad  
Siende hd Gångholmen Saknas Siende härad härad  
Siende hd Hedenbergaån, se Äsån å /Se Siende härad härad  
Siende hd Hinsbergaån, se Äsån å /Se Siende härad härad  
Siende hd Västeråsfjärden fjärd    
Siende hd Äsån å /Se    
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd /Se      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad härad      
Siende hd      
Siende härad hd      
Siende hd      
Siende hd /Se      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende härad      
Siende härad      
Siende hd      
Siende härad      
Siende härad      
Siende hd      
Siende härad      
Siende härad      
Siende härad      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende härad      
Siende härad      
Siende härad      
Siende härad      
Siende härad      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd /Se      
Siende hd      
Siende hd hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende härad      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende härad      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende härad      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Seunda hundare /Se      
Siende härad /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende, se Suenda Saknas      
Seunde, se Siende hd /Se      
Siuhunda, se Siende hd /Se      
Brända, se Siende hd      
Gorunda (nu Siende) hd /Se      
»...gorunda hundare», se Siende hd      
Seunda hd /Se      
Seunda hd /Se      
Siende hd /Se      
Siende härads prosteri f. prosteri      
*Angaby Saknas      
*Anundahög förr tingsställe      
*Anundahög tingsställe      
*Binnaby Saknas      
Bodana Saknas      
*Bodana Saknas      
Brunnby rättaredöme f. rd      
*Fiolasta Saknas      
Fosse? Saknas      
Gorondahundare förr hd, nu del av hd      
Gorundahundare förr hd      
Gorunda f.d. hd, nu ing. i hd      
Gorunda f.d. hd, nu ing. i hd      
Gorunda f.d. hd, nu ing. i hd      
*Gorunda hd      
*Gorunda hd      
Gorunda hundare f. hd      
*Gorunda hd      
*Gorunda hd      
Gorunda hundare f. hd      
*Gorundahundare förr hd, nu del av hd      
+Gorondahundare härad      
Gorunda hd      
Gorunda hd      
Gorunda hundare del av hd      
Gorunda hundare förr del av Siende hd /Se      
*Gorundahundare, se Siende hd hd      
Gorunda hd, del av hd      
Gorunda förr hd, nu ing. i hd      
Gorunda hd      
Gorunda hd, numera inom Siende hd      
»gorund hundare» del av hd      
Gorunda f.d. hd      
Gorunda förr hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda hd      
Gorunda hd      
Gorunda förr hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda hd      
Gorunda f.d. hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda förr hd, nu ing. i Siende hd      
*Gorunda förr del av hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda förr hundare, nu del av Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda förr hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
»gorunda hundra» f.d. hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. eget hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda f. hd, nu ing. i Siende hd      
*Goranda del av hd      
Gorunda förr hd, nu ing. i Siende hd      
Gorunda hundare      
Gorunda hundare Saknas /Se      
*Gorunda förr hd /Se      
Gorunda f.d. hd /Se      
Gorunda förr hd /Se      
Gorunda fsv.hundare /Se      
*Thunsta Saknas      
Tollasta Saknas      
*Torp Saknas      
Trögds rättaredöme Saknas      
*Widhaby Saknas      
*Grenö Saknas      
Gryta Saknas      
Gryta Saknas      
Gryta Saknas      
Gryta Saknas      
Gryta by      
Gryta by      
[Grællista] =?Grällsta by      
Hara, se Kungsåra sn      
Helestad Saknas      
Helestad Saknas      
[Ingeby] = Ingeberga Saknas      
*Jonsbodha Saknas      
Kista Saknas      
Kinista Saknas      
Kerlingaholm Saknas      
*Könista Saknas      
Könista Saknas      
»kønistom» Saknas      
*Könista Saknas /Se      
*Köringe Saknas      
*Lubban Saknas      
Midhalunda Saknas      
*Midhalunda Saknas      
*Myraby Saknas      
[Randesta] Saknas      
»randistha» =?Ransta gd el. by      
[Ransta] Saknas      
*Salabo Saknas      
*Saldarabodha Saknas      
Sörby by      
Sörby by      
*Tangastom by el. gd      
»thaa» beb.      
Tunneby? Saknas      
*Ekkerkren Saknas      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.