ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Simtuna härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 178 Naturnamn : 15 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
Förkortningar förteckning /Se Hallaren sjö Simtuna härad härad  
Förkortningar förteckning /Se Hallaren insjö    
Förkortningar förteckning /Se Klasbomyr myr, f.d. sjö /Se    
Förkortningar förteckning /Se Klasbomyr myr, f.d. sjö /Se    
Förkortningar förteckning /Se Marstallen (Marstallarna) ängsmark /Se    
Förkortningar förteckning /Se Sagån å    
Förkortningar förteckning /Se Sagån å    
Förkortningar förteckning /Se Sagån å    
Förkortningar förteckning /Se Sagån å    
Simtuna hd Sagån å    
Simtuna hd Sagån å    
Simtuna hd Sagån å    
Simtuna hd *Torstunaån, Stora å /Se    
Simtuna hd Örsundaån å    
Simtuna hd Örsundaån å    
Simtuna hd      
Simtuna Saknas      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simbo (Simtuna) hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna härad      
Simtuna hd      
Simtuna härad      
Simtuna hd      
Simtuna härad      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna gd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna härad      
Simtuna härad      
Simtuna härad      
Simtuna härad      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna sn      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simtuna hd /Se      
Simbohundare hd      
Simbohundari gammalt namn på Simtuna hd /Se      
Simbohundare hd /Se      
Simbo hundare hd /Se      
Simbo hundare Saknas /Se      
Simbo hundare = Simtuna hd hd /Se      
Simtuna prosteri f. prosteri      
Timtuna förr namn på Simtuna hd /Se      
*Aflabæk gård      
*Bryningsboda beb.      
*Brynisboda beb      
*Brynisbodha? gård      
*Ekby Saknas      
Fiædhundaland folkland /Se      
Fjädrundaland folkland      
Fjädrundaland härader      
Fjärdhundraland, se Fiædhrundaland folkland      
Gestereke kungsgård /Se      
»grønawalsbodom» Saknas      
»Gåstrickeby» Saknas      
hinzabodhum Saknas      
*Hinzaboda Saknas      
*Humista? el. *Hunista? gård      
[Hærsthen] Saknas      
Hwisläby Saknas      
Ingbo by      
»Mutteby»(?) gård      
Mälby by      
»Möreby» herrgård      
*Sigwedha? gård      
*Skoga Saknas      
Sundbo hd      
»Tunby» Saknas      
Tyfta gd      
*Wrwidebode Saknas      
*Valby Saknas      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.