ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Skinnskattebergs härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 4 Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn :
Skinnskatteberg bergslag Bille siön, se Billsjön sjö Skinnskattebergs härad hd  
Skinnskatteberg bergslag, nu hd /Se Billsjön sjö Skinnskatteberg härad  
Skinnskattebergs bergslag bergslag *Nålen sjö /Se    
Skinnskatteberg bergslag, nu hd *Västersjön sjö /Se    
Skinnskatteberg bergslag, nu hd      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag, nu hd /Se      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg hd      
Skinnskatteberg sn o. tg      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg hd      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg hd      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag      
Skinnskatteberg bergslag o. sn      
Skinnskatteberg bergslag o. sn      
Skinnskatteberg bergslag o. sn      
Skinnskatteberg hd /Se      
Skinnskatteberg hd /Se      
Skinnskatteberg hd /Se      
Skinnsäckebergs bergslag förr namn Skinnskatterbergs hd /Se      
*Skærwikahytta hytta      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.