ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Snevringe härad

Härader        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 293 Naturnamn : 29 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn :
Snevringe hd /Se Asköfjärden fjärd Snevringe hd  
Snefringe hd Blacken fjärd /Se Snevringe hd  
Snevringe hd Blacken fjärd Snevringe härad  
Snefringe hd Blacken fjärd /Se Snevringe hd  
Snefringe hd Finnstuguallmänningen allmänning /Se Surahammar kommun  
Snevringe hd Galten fjärd    
Snefringe hd Galten del av Mälaren    
Snevringe hd Galten del av Mälaren    
Snevringe hd Galten fjärd /Se    
Snävringe hd Galten fjärd    
Snevringe hd Galten fjärd    
Snevringe hd Galten vik /Se    
Snevringe hd Galten fjärd /Se    
Snevringe hd Galten fjärd /Se    
Snevringe hd Kolbäcksån å /Se    
Snevringe hd Kolbäcksån å /Se    
Snevringe hd Kolbäcksån å /Se    
Snevringe hd Kolbäcksån å /Se    
Snevringe hd Kvicksund sund    
Snevringe hd Lisjön sjö    
Snevringe hd *Lövstafjärden fjärd    
Snevringe hd Norra allmänningen, se Finnstuguallmänningen allmänning /Se    
Snevringe hd Ramnäsströmmen del av å /Se    
Snevringe hd Slottsholmarna holmar    
Snevringe hd Slottsströmmen del av Kolbäcksån    
Snevringe hd Strömsholms kanal kanal    
Snevringe hd Svedviallmänningen, se Östra allmänningen allmänning /Se    
Snevringe hd Västra allmänningen, se Bergsallmänningen allmänning /Se    
Snevringe hd Östra allmänningen allmänning /Se    
Snevringe hd      
Snefringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe härad      
Snefringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe härad      
Snevringe härad      
Snevringe härad      
Snevringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe härad      
Snevringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe härad      
Snevringe härad      
Snefringe hd      
Snefringe hd      
Snefringe hd      
Snefringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snefringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snäfringe hd      
Snevringe hd      
Snävringe hd /Se      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snefringe hd      
Snefringe hd      
Snefringe hd      
Snäfringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snäfringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
?Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snäfringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snäfringe hd      
Snevringe hd      
Snäfringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe härad      
Snevringe härad      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snefringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snävringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snefringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe hd      
Snevringe härad /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snävringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevringe hd /Se      
Snevinge förr namn på Snevringe /Se      
Snevringe hd /Se      
Strömsholms län förr namn på Snevringe hd /Se      
Svavinge hd /Se      
Svaringe förr namn på Snevringe /Se      
Sveringe förr namn på Snevringe /Se      
Snevringe prosteri f. prosteri      
snävring´ inbyggarbeteckning      
*Asphult Saknas      
Asphulth Saknas      
Berga by      
Berga Saknas      
Bergs allmänning allmänning /Se      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
Ekeby Saknas      
*Fallerstad gd      
Flenom Saknas      
*Flenom by el. gd      
Forlundom Saknas      
Fornastom Saknas      
Fornoby Saknas      
*Fornoby Saknas      
Gillabodha Saknas      
Gimlange Saknas      
Gränby Saknas      
Gywlista Saknas      
[i Gylistum] Saknas      
*Gyvillaboda Saknas      
[Haneby Saknas      
»himittum» beb      
Hofsala = Uppsala by      
Hofsala Saknas      
Hornby Saknas      
Hornby Saknas      
Hellby Saknas      
»glafors» beb      
*Gluastum Saknas      
*Gluastum Saknas /Se      
Kylsta Saknas      
»kørabo» beb      
*Lindö Saknas      
Lundby by el. gd      
*Lægdo by el. gd      
»molesthe» = Måsta? beb      
Nibble Saknas      
[Noorsöö] Saknas      
»noorsiøø» = Norsa? beb      
*Norraby Saknas      
Norrby by      
Näs Saknas      
*Omberstad = Kammersta? gd      
Omberstadh Saknas      
»osby», se Åsby beb      
*Ossby Saknas      
Oxelby rättaredöme f. rd      
*Rytra, se Ryttarne sn      
»sleflinghe» by el. gd      
*Staby gård      
*Staby Saknas      
Stenby Saknas      
Steneholm Saknas      
Strömsholms län förr slottslän /Se      
Strömsholms län förr slottslän      
*Strömsholms län slottslän /Se      
Strömsholms län slottslän      
*Sudherby by      
Sudhrom Saknas      
Sundby Saknas      
Sundby Saknas      
Sylta, Norr- o. Sör- byar      
Södervalla Saknas      
Söderwalla Saknas      
Sörby by      
Tiell gård      
Thorlundom Saknas      
*thøølunda» = ?Törunda beb      
*Torwadha Saknas      
[Trolunda], se Torunda Saknas      
*trolundum» = ?Törunda beb      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby Saknas      
Vallby by      
Viby Saknas      
Widhnastom Saknas      
»vrethom» = Oppvreta el. Utvreta by el. gd      
Västerbergslagen delar av Skinnskattebergs hd      
Åby Saknas      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.