ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västmanlands län : Tuhundra härad

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 353 Naturnamn : 5 Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 1
*Twæggia hundara ting = Tuhundra hd /Se Asköfjärden fjärd Tuhundra hd Blacken fjärd
Tuhundra hd Byörnönn Saknas Tuhundra hd  
Tuhundra härad *Lövstafjärden fjärd Tuhundra hd  
Tuhundra hd Svartån å Tuhundra härad härad  
Tuhundra hd Västeråsfjärden fjärd Tuhundra härad hd  
Tuhundra hd      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra härad      
Tuhundra härad      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra härad      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Tuhundra hd /Se      
Siwhundredtz [sie], se Tuhundra hd      
Agmunsta Saknas      
Agmunzsta Saknas      
*Agmunzsta Saknas /Se      
*Askabro gd /Se      
Askabro gd /Se      
Barkarö sn      
Berg Saknas      
*Berg Saknas      
Berkarna, se Västerås-Barkarö sn      
*Biälby Saknas      
*Björnavreta Saknas      
Bollesta Saknas      
Breby Saknas      
Breby Saknas      
*byornawretom, se Björnavreta Saknas      
Ekeby Saknas      
*Fallerstad gd      
Fallerstadh Saknas      
*Fierrestad Saknas      
Fierrestad Saknas      
*Fillorsta Saknas      
Forsa Saknas      
*Grydby Saknas      
Grydby Saknas      
*Gumesta gd      
Hammarby rättaredöme f. rd      
Hesleby Saknas      
»himittum» beb. /Se      
[Juna] Saknas      
*Kølnara wrethana Saknas      
»kørabo» beb. /Se      
*Lægdo by el. gd?      
*Ossby Saknas      
Ossby Saknas      
Ralsta Saknas      
*Rutsbiærgh gård      
Ryttern, Stora f.d. sn      
Skædby Saknas      
*Skædby Saknas /Se      
»skadby» Saknas      
[Skedesta] Saknas      
»sleflinghe» by el. gd?      
*Staby gård      
Strömsholms län län      
Strömsholms län förr slottslän /Se      
Strömsholms län förr slottslän      
[Surby] Saknas      
*Sydkrabolstad Saknas      
Sydkrabolstadh Saknas      
»i sydhrabolstadh» Saknas      
Sæby Saknas      
Thiabuastom Saknas      
»thigbulsom» Saknas      
Tulunda rättaredöme Saknas      
»vadhby» Saknas      
Vallby gd el. by      
Valsta Saknas      
Veno Saknas      
*Vena Saknas      
*Vestandom by el. gd?      
*westirbolstad, se Västerbolstad Saknas      
Widhabo Saknas      
Viby Saknas      
Vreta Saknas      
»vrethom» by el. gd?      
*Västerbolstad Saknas      
Åby Saknas      

  ^  

Västmanlands läns härader m.m.