ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kolsva socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 2 Naturnamn : Bebyggelsenamn : 391 Naturnamn :
Kolsva sn   Kolsva sn  
Kolsva sn   Kolsvabo inbyggarbeteckning  
    Agnes i Kräggesta personnamn  
    Albert på Åsen personnamn  
    Back-Gustav, se Gustav, Sveriges personnamn  
    Brastorps-Hilda personnamn  
    Bro harar inbyggarbeteckning  
    By Pelle personnamn  
    By pojkarna inbyggarbeteckning  
    Elis i Kräggesta personnamn  
    Gisslarbobo inbyggarbeteckning  
    Gisslarboit inbyggarbeteckning  
    Greta-på-Åsen personnamn  
    Grymshällsfrun personnamn  
    Gustav, Norges personnamn  
    Gustav, Sveriges personnamn  
    Hem-slickarn personnamn  
    Hobergs-Pelle personnamn  
    Ida i Rya personnamn  
    John-i-Berga personnamn  
    Jäxbo-Uggla personnamn  
    Karl-Ersa i Skästa personnamn  
    Kräggesta-Alfred personnamn  
    Kräggesta-Pär personnamn  
    Lövbergsfrun personnamn  
    Norrmyra-Ester personnamn  
    Rya-Ivar personnamn  
    Segelsbo-Arnold personnamn  
    Segelsbo-Lasse personnamn  
    Skunkhällsfrun personnamn  
    Sve-Olle personnamn  
    Sixten-i-Dömsta personnamn  
    Skästa-Bertil personnamn  
    Skästa-Stina personnamn  
    Skästa-Ville personnamn  
    Skästa-Widle personnamn  
    Uggla i Jäxbo, se Jäxbo-Uggla personnamn  
    Ås-Hedda personnamn  
    Ås-Ragnar personnamn  
    Alfred Karls lht  
    Alhamra lht  
    Anneberg lht  
    Anneberg lht  
    Asby, se Åsby gård  
    Avskedsbostället f.d. torp  
    Badstuga f.d. hus  
    Baggbo hmn  
    Barksta f.d. gård  
    Barksta f.d. gård  
    Barksta f.d. gård  
    Barkstalund bebyggelse  
    Basbo gård  
    Bergtorp lht  
    Bergtorpet del av samhälle  
    Bertil Erikssons lht  
    Binbachs lht  
    Bjuggården gård  
    Bjuggårdstorpet lht  
    Björkhagen lht  
    Björkhagen lht  
    Björksta lht  
    Björktäppan hus  
    Björnhagen lht  
    Björntorpet lht  
    Björntorpet, Norra lht  
    Björntorpet, Södra lht  
    Bolströ gård  
    Bovallen gård  
    Brastorpet f.d. torp  
    Brohemmet ålderdomshem  
    Bro kyrka kyrka  
    Bromans, se Alfred Karls lht  
    Brukeet, Södra lägenheter  
    Bruket, Övra lägenheter  
    Brännmossen fritidsområde  
    Brömsbo lht  
    Bygget lht  
    Bygget lht  
    Dagsfärdsstugan raststuga  
    Drybacken lht  
    Dömsta gård  
    Ekbacken del av samhälle  
    Ekeby gård  
    Ekeby kraftstation f.d. elverk  
    Ekros f.d. torp  
    Eriksberg lht  
    Eriksdal bebyggelse  
    Ersbo gård  
    Ersbo gård, se Ersbo gård  
    Ersbo torp lht  
    Ersbolund hmn  
    Fallbo lht  
    Fallet lht  
    Fallet lht  
    Fattigstugan lht  
    Fettsta gård  
    Fias stuga, se Skräddarfias stuga torp  
    Finland hmn  
    Finnbo gård  
    Finngärdslogen lada  
    Fjärdingsmans lht  
    Flyänge gård  
    Fogdens, se Binbachs lht  
    Frisktorp lht  
    Fröberga gård  
    Fröströms källare källare  
    Fågelsången lht  
    Fårbo f.d. uthus  
    Fäbrofallet, se Skoghem hmn  
    Gamla skolan lht  
    Gillbo lht  
    Gills torp  
    Gills stuga, se Gills torp  
    Gillsta gård  
    Gisslarbo by gård  
    Gisslarbo Handel affär  
    Granhult lht  
    Gråtbron bebyggelse  
    Grönbo gård  
    Guttsta gård  
    Guttsta bryggeri bryggeri  
    Hagbergs i Torp lht  
    Hagelbäcks stuga gård  
    Hagen del av samhälle  
    Haltängen lht  
    Hammarverket förr kraftverk  
    Heden lht  
    Hemmet bebyggelse  
    Herrgården herrgård  
    Herrgården herrgård  
    Hjälmtorpet f.d. torp  
    Hoberget lht  
    Holmsmalma gård  
    Hultet, Norra område  
    Hyddan lht  
    Hyddan lht  
    Hällen lht  
    Hästfallet del av samhälle  
    Hästhagen lht  
    Hörnberga gård  
    Ibbarbo gård  
    Janssons lht  
    Jockelsta bebyggelse  
    Jockelsta gård  
    Johan Ols lagård uthus  
    Julberga gård  
    Julbergabacken lht  
    Jungstället lht  
    Jäxbo gård  
    Kadusen lht  
    Kaggtorpet f.d. torp  
    Kaggtorpet lht  
    Kallbo f.d. torp  
    Kalle i skogen lht  
    Kall-Karls stuga f.d. torp  
    Kanada del av samhälle  
    Karlberg bebyggelse  
    Karlsberg lht  
    Karlberg lht  
    Karlberg lht  
    Karl-Ersas hus lht  
    Kedmossen lht  
    Kilarna bebyggelse  
    Kilen hmn  
    Klastorp, se Strömstorp hmn  
    Klingstugan torp  
    Klingtorpet lht  
    Klippan hus  
    Klockarlogen bebyggelse  
    Knektstället lht  
    Kolhuset lada  
    Kolsva samhälle  
    Kolugnarna lador  
    Kommunisterbostället gård  
    Kräggesta bebyggelse  
    Kräggesta gård  
    Kröcklinge gård  
    Kröcklinge by  
    Kröcklinge by  
    Kyrkogårdsutvidgningen, se 4 Kräggesta Saknas  
    Kåbergs lht  
    Kåbergstorp, se Kåbergs lht  
    Källhagen lht  
    Källtorpet lht  
    Laggarbo hmn  
    Lersta gård  
    Liljemalmsbacken f.d. torp  
    Lilla Rya lht  
    Lilla Ryalogen lada  
    Lilla stugan lht  
    Lilla Åsby lht  
    Lillås lht  
    Lindbomstorpet, se Lugnet lht  
    Lindells, se Eriksdal beb.  
    Lindkvist-Annas stuga f.d. torp  
    Lindströms lht  
    Lingtorpet lht  
    Logbyggningen lägenheter  
    Lotteristället lht  
    Lugnentorpet f.d. torp  
    Lugnet gård  
    Lugnet lht  
    Lugnet lht  
    Lundstedts lht  
    Lundtorp hmn  
    Luxbo lht  
    Lyftinge gård  
    Lysekil f.d. lht  
    Långmossen lht  
    Lärkhyddan gård  
    Lövlunda lht  
    Lövstrands lht  
    Malma kyrka kyrka  
    Malmaborg samlingslokal  
    Malmahemmet ålderdomshem  
    Malmkvists lht  
    Malmquistladan lada  
    Malmviken bebyggelse  
    Marielund lht  
    Mariero lht  
    Mellangården hmn  
    Mellangården lht  
    Minas lht  
    Missionshuset kapell  
    Missionshuset lägenheter  
    Mobergs lht  
    Mobergs, se Karlberg lht  
    Mobergs lht  
    Mossbo hmn  
    Myra gård  
    Myra, Lilla lht  
    Myrbergstorpet lht  
    Myrbergstorpet, se Hyddan lht  
    Myrtorpet, se Lundstedts lht  
    Nordväg bydel  
    Norra Berget lht  
    Norrgården gård  
    Norrgården lht  
    Norrgården hmn  
    Norrgården hmn  
    Norrgården hmn  
    Norrgården hmn  
    Norrgården lht  
    Norrmarka gård  
    Norrmyra hmn  
    Nygård lht  
    Nylunda lht  
    Nytorp ödetorp  
    Odelsborg lht  
    Orsta gård  
    Oxelbergstorpet, se Oxelborg lht  
    Oxelborg lht  
    Paradiset lht  
    Paradiset lht  
    Pelles lht  
    Per Anders bebyggelse  
    Per-Anders lht  
    Per Anders loge lada  
    Per-Anderska gården, se Per-Anders lht  
    Prästgården gård  
    Prästgården gård  
    Prästgården gård  
    Rishagen lht  
    Ristorp lht  
    Rosendal lht  
    Rotmossen lht  
    Rudolfs, se Ungerstorpet lht  
    Rya gård  
    Rydstugan lht  
    Rymans lht  
    Rymans, se Skansberg lht  
    Ryttartorpet hmn  
    Rölstorpet lht  
    Rönningen, Lilla lht  
    Rönningen, Stora lht  
    Rönningen, Södra lht  
    Salsta f.d. gård  
    Salsta loge loge  
    Salstatorpet f.d. torp  
    Sjöstugeområdet sommarstugeområde  
    Skansberg lht  
    Skansen lht  
    Skanstorpet, se Skansen lht  
    Skedvibacken hmn  
    Skoghem hmn  
    Skogshyddan gård  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund hmn  
    Skogstorp lht  
    Skolan, Gamla lägenheter  
    Skolan, Nya lägenheter  
    Skräddarfias stuga torp  
    Skräddarns, se Lindströms lht  
    Skräddarvreten lht  
    Skästa gård  
    Skåne torp  
    Skäftingstäppan f.d. torp  
    Skölds, se Gisslarbo by gård  
    Slottet gård  
    Slättängen lht  
    Slättängen, se Slätängen gård  
    Slätängen gård  
    Smedjan f.d. smedja  
    Smedjan smedja  
    Smedjan f.d. smedja  
    Smedsbo lht  
    Smedängen torp  
    Snickarns, se Åsbylund lht  
    Solbacka lht  
    Solbacken del av samhälle  
    Solhemmet, se Urväderstorp hmn  
    Spaktorp lht  
    Spårtorp lht  
    Stationen gård  
    Stenfallet lht  
    Stenhuset gård  
    Stentorp lht  
    Stentorp tidigare lht  
    Stockahusets torp, se Stockhustorpet f.d. torp  
    Stockhustorpet f.d. torp  
    Stora byggningen lägenheter  
    Strömstorp hmn  
    Sundet del av samhälle  
    Sundänge f.d. gård  
    Svartbäcken hmn  
    Svartkärret lht  
    Sve del av Kolsva  
    Svedet lht  
    Svensbo gård  
    Sve-Olles. se Svedet lht  
    Svensbomosse lht  
    Svärdtorpet lht  
    Sågartorpet, se Frisktorp lht  
    Sågtorp, se Frisktorp lht  
    Sågtorpslogen loge  
    Sätra ladan lada  
    Sörgården gård  
    Sörgården lht  
    Sörgården lht  
    Sörgården Saknas  
    Tallbacken lht  
    Tefälle lht  
    Tegelbacken, se Tegelverket lägenheter  
    Tegeltorpet lht  
    Tegelverket lägenheter  
    Tisjötorpet lht  
    Torp gård  
    Torparnas lada förr lada  
    Torpet lht  
    Torpängen lht  
    Trosa raststuga  
    Tuna lägenheter  
    Tuna lägenheter  
    Tuna lägenheter  
    Tälje-Minas, se Bjuggårdstorpet lht  
    Täljestugan, se Bjuggårdstorpet lht  
    Ungerstorpet lht  
    Urväderstorp hmn  
    Valbricka by  
    Valbricka skola f.d. skola  
    Vallsta gård  
    Vallstalund hmn  
    Vikbo lht  
    Vångtorpet lht  
    Våsjö gård  
    Vägby gård  
    Värnbo lht  
    Västergården gård  
    Västgöttorp hmn  
    Yggers hmn  
    Ytterberga bebyggelse  
    Ytterberga by  
    Ytterberga gård  
    Ytterberga skola, se 3 Ytterberga Saknas  
    Ytterberga skola lht  
    Åkerby gård  
    Åland hmn  
    Åndesta gård  
    Åndesta lht  
    Åsby by  
    Åsby station f.d. järnvägsstation  
    Åsbylund lht  
    Åsen bydel  
    Åslogen uthus  
    Åsmyra lht  
    Änga, se Ängen hmn  
    Ängen hmn  
    Ängtorpet hmn  
    Överberga gård  
    Östergården hmn  
    Östergården lht  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.