ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Arboga stad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1105 Naturnamn : 231 Bebyggelsenamn : 861 Naturnamn : 397
Arboga stad Allmänningen terräng Arboga kommun kommun Ahlöfsgatan gata
Arboga stad Allmänningsgatan Saknas Enga hem och lägenheter förteckning Ahlöfsgatan gata
Arboga stad *Allmänningsgatan gata Enga hem och lägenheter förteckning Allmänna gränd gränd
Arboga stad Allmänningsgatan Saknas Enga hem och lägenheter förteckning Allmänna gränd gränd
Arboga stad *Almænningisgatna Saknas Enga hem och lägenheter förteckning Apotekaregränd gata
Arboga stad *Allmänningsgatorna Saknas Enga hem och lägenheter förteckning Arboga surbrun brunn
Arboga stad »Allmänningsgatorna» Saknas Enga hem och lägenheter förteckning Arboga surbrun brunn
Arboga stad Arboga hälsokälla hälsokälla /Se Enga hem och lägenheter förteckning Arboga ån å
Arboga stad Arboga torg torg Enga hem och lägenheter förteckning Arboga ån å
Arboga stad Arboga torg torg Enga hem och lägenheter förteckning Badhusgatan gata
Arboga stad [»arbogavreten»] vret Enga hem och lägenheter förteckning Baggens gränd gränd
Arboga stad Arbogaån å Arboga stad Baggens gränd Saknas
Arboga stad Arbogaån å Arboga stad Bakgatan gata
Arboga stad Arbogaån Saknas Arboga stad Bakgatan, Norra gata
Arboga stad Arbogaån å /Se Arboga stad Bakgatan, Norra gata
Arboga stad Arbogaån å Arboga stad Bakgatan på Norr gata
Arboga stad Arbogaån å /Se Arboga stad Bakgatan på Norr gata
Arboga stad Baggatompten Saknas Arboga stad Bakgatan på Söder gata
Arboga stad Baggens gränd Saknas Arboga stad Bakgatan på Söder gata
Arboga stad *Benkistan Saknas Arboga stad Bergsgränd gata
Arboga stad Bergsgränd, se Kakubergsgatan Saknas Arboga stad Bergsgränd gata
Arboga stad Beridaretomten Saknas Arboga stad Beridare banan öppen plats
Arboga stad *Berswæghin väg Arboga stad Beridarebanan öppen plats
Arboga stad »Bomen» tullbom Arboga stad Brandgränd gränd
Arboga stad Bomen Saknas Arboga stad Brandgränd gränd
Arboga stad Brattberget berg /Se Arboga stad Brattberget höjd
Arboga stad Brattberg bergssträckning /Se Arboga stad Brattberget berg
Arboga stad Bratteberg berg Arboga stad Brattberget berg
Arboga stad Bredmossen mosse Arboga stad Brattbergsvägen, Nya väg
Arboga stad Bredmossen mosse Arboga stad Brattbergsvägen, Nya väg
Arboga stad Brunsgränd Saknas Arboga stad Bredmossen mosse
Arboga stad Brødragatan Saknas Arboga stad Brunnsängsgatan gata
Arboga stad Brödregatan Saknas Arboga stad /Se Brunnsängsgatan gata
Arboga stad *Brödragatan gata Arboga hundar inbyggarbeteckning Bryggaregatan gata
Arboga stad Brödra gatan Saknas Arboga hundar inbyggarbeteckning Brödbiten del av gata
Arboga stad Diket Saknas hundar inbyggarbeteckning Brödbiten del av gata
Arboga stad Djupmyra, Lilla terräng hundar inbyggarbeteckning Brödragatan gata
Arboga stad Djäkneklinten terräng Adelsberg gård Brödragatan gata
Arboga stad /Se Dumvrete Saknas Adelstorp lägenhet Byxhörnet gathörn
Arboga stad Duftomten Saknas Adolfsberg lht Celinvägen gata
Arboga stad *Dynngrunden, Lilla område /Se Adolfsberg lägenhet Danmark åkrar
Arboga stad Egenåker åker /Se Adolfslund, Lilla lht Djekneberget berg
Arboga stad Ekbacken skogsbacke Adolfslund, Stora lht Djekneberget berg
Arboga stad Finnhäll berg med triangelpunkt Adolfslund, Stora lägenhet *Djupemyragerdet åker
Arboga stad Flaggberget berg Adolfslund, Södra lht *Djupenmyraängen äng
Arboga stad Flygberget berg Adolfsnäs lht Djäkneberget höjd
Arboga stad *Fragatan Saknas Adolfstorp lht Djäkneklinten berg
Arboga stad Fågelsjön sjö /Se Adolfstorp lägenhet Djäkneklinten berg
Arboga stad Fågelsjön sjö Afzelius gård gatuhus Djäkneklinten berg
Arboga stad Fågelsjön sjö Albano lht Dragmansgatan gata
Arboga stad *Gamla kyrkogården Saknas /Se Alfredsberg lht Dragmansgatan gata
Arboga stad Gamla kyrkogården Saknas Almelund lht Dufwas tomt tomt
Arboga stad Gambla kirkiogården Saknas Almnäs lht Dyngtullen del av gata
Arboga stad Goddagshagen hagmark Almsätra lht Dyngtullen del av gata
Arboga stad Godsberget berg Alphyddan lht Dyngtullsgatan gata
Arboga stad Gruvkärret kärr Alviken lht Dyngtullsgatan gata
Arboga stad Gustavs holme holme Alviken lägenhet Engelbrektsgatan gata
Arboga stad Guttorms gata Saknas Andersberg lht Fabriksgatan gata
Arboga stad Gålsjön sjö /Se Anneberg gård Flickbacken backe
Arboga stad Gåsbäcken bäck Anneberg lägenhet Floragatan gata
Arboga stad Göksholmstomten Saknas Anneberg lägenhet »Fåfängan» kaj
Arboga stad *Hadesta äng Saknas Annelund lht »Fåfängan» kaj
Arboga stad »Halmstadtompt» Saknas Annelund lägenhet Fåfängan promenad
Arboga stad Hans Gulsmids gata Saknas Antilyongården gård Fåfängan promenad
Arboga stad Harmossen mosse Antilyongården gård Fågelsjön sjö
Arboga stad Hastatullen tullport /Se Arla lht Fågelsjön sjö
Arboga stad Helgandsgatan Saknas Aronsberg lht Fågelsjön sjö
Arboga stad Hælge Swens kælla Saknas Asphagen lht Galgbacken skogsbacke
Arboga stad *Helge Svens källa Saknas /Se Asphagen lägenhet Galgbacken skogsbacke
Arboga stad [Helga Svens källa] Saknas Asphagen, Lilla lht Galgbacken skogsbacke
Arboga stad Helge Svens källa Saknas Asphäll lht Galgbacken skogsbacke
Arboga stad Herråkern åker /Se Asplund lht Galghagen höjd
Arboga stad Herrängen äng /Se Asplund lägenhet Gamla bron bro
Arboga stad Hjälmare kanal kanal Aspsten lht Garvaregränd gränd
Arboga stad Hjälmarsberg berg Assartorp avs. Garvaregränd gränd
Arboga stad Hjälmarshällen berg Assartorp gård Gråmunke Klosterplan område
Arboga stad *Holmen holme Augustenborg lht Gråmunke Klosterplan område
Arboga stad Högmon berg Augustenlund lht Gröna gatan gata
Arboga stad Högstomten Saknas Becktorp gård Gröna gatan gata
Arboga stad Höjens kvarn ?kvarn Berga lht Gröna gatan gata
Arboga stad Höjens kvarn kvarn? Bergbacka lht Gubbhäcken häck
Arboga stad Hökartorget Saknas Berghult lägenhet Gubbhäcken häck
Arboga stad Igelsäterssjön sjö Bergvalla lht Guldbiten del av gata
Arboga stad Jäderstullen tullpost /Se Bergvik lht Guldbiten del av gata
Arboga stad Järntorget torg /Se Beskows gård gatuhus Gäddebäck bäck
Arboga stad Jerntorget Saknas Betanien lht Gäddebäck bäck
Arboga stad Jönsarboberget berg Betania gatuhus Gäddebäck bäck
Arboga stad Kakubergsdiket Saknas Björkbacken lht Gäddebäck bäck
Arboga stad *Kakubergsgatan förr gata Björkliden lht Gäddegårdens hage hage
Arboga stad Kakubergsgatan Saknas Björklund lht Gäddegårdens Ägor jordområde
Arboga stad Kakubergsgatan Saknas Björklund lägenhet Gäddegårdens Ägor jordområde
Arboga stad Kambohar Saknas /Se Blomsterbo lägenhet Gäddegårdsholmen skog
Arboga stad Kampen lekplats /Se Blåsenberg lht Gäddegårdsholmen »liten skog»
Arboga stad Kanalen, Gamla kanal Blåsenberg lägenhet Gäddgårdsberget berg
Arboga stad Kapellgatan Saknas Blåsenberg lägenhet Gäddvreten jordområde
Arboga stad Kapellgatan gata /Se Boda lht Gäddvreten jordområde
Arboga stad Klosseputten Saknas Bolund lht Gästgivaregränd gränd
Arboga stad Klostergatan Saknas Boslätt lht Hagen hage
Arboga stad Klostergatan Saknas Botorp lht Hamnbron bro
Arboga stad Klostergatan gata Botorp lägenhet Hamngatan gata
Arboga stad Klostergatan Saknas Brantberg lägenhet Hamngatan gata
Arboga stad »Kloster gatuna» gata /Se Brantberg lägenhet Hamntorget torg
Arboga stad Klostervallen Saknas Brattberget, Övre lht Hamregatan gata
Arboga stad *Klostervallen Saknas Brattberg, Öfre lägenhet Hamregatan gata
Arboga stad Klostervreten Saknas Brattberg, Öfre lägenhet Hamrevägen gata
Arboga stad Kobergstullen tullport /Se Brattberget, Nedre lht Hantverksgatan gata
Arboga stad *Kolbäckssjön sjö /Se Brattberg, Nedra lägenhet Helgeandsgatan gata
Arboga stad Kolbäckssjön sankmark Brattbeget, Lilla lägenhet Hem Gjerdet, Norra jordområde
Arboga stad *Korsgatan gata Brattbergs Wärdshus värdshus Hem Gjerdet, Norra jordområde
Arboga stad »Korsit» plats (gatukorsning?) Brattbergstorpet lht Herr Giärdet, Norra jordområde
Arboga stad Korsgatan Saknas Broby lht Herre Giärdet, Norra jordområde
Arboga stad Kroksjön sjö Brunnsvik lht Herre Giärdet, Norra jordområde
Arboga stad Kråkgränd Saknas Brunnsäng gård Herr Giärdet, Södra jordområde
Arboga stad Kungsladugårdsjorden, se Herråkern åker /Se Brunnsäng gård Herr Giärdet, Södra jordområde
Arboga stad Kungsörstullen tullport /Se Brunnsängen, Lilla lht Herrgårdsgatan gata
Arboga stad Kvarnholmen holme Brunnsängen, Stora lht Herrgårdsgatan gata
Arboga stad Kvarnsjön sjö Brunnsängen, Stora gård Herrgårdsgatan gata
Arboga stad Kyrkogatan gata /Se Brunnsängen, Stora gård Herråkersjorden jordområde
Arboga stad Køtholmen Saknas Bäcklunda lht Herråkersjorden jordområde
Arboga stad Ladbron Saknas Bäcktorp lht Herråkersjorden jordområde
Arboga stad Ladubacksgärdet Saknas Bäcktorp, Stora gård Herråkersjorden jordområde
Arboga stad Ladubacksgärdet Saknas Charlottenberg lht Herråkersjorden jordområde
Arboga stad Landskogskärret kärr Charlottenberg lägenhet Hökenbergsgränd gata
Arboga stad *Langa gatan gata Charlottenlund lht Hökenbergsgränd gata
Arboga stad Lars Björs gata Saknas Chatarine Capell kapell Industrigatan gata
Arboga stad Lillsjön terräng Crugska gården gatuhus Jädersvägen gata och väg
Arboga stad Långgatan gata /Se Dalarö lht Järngatan gata
Arboga stad Longegaton Saknas Dalfias krog krog Järntorget torg
Arboga stad Långgatan gata Dalfias krog krog Järntorget torg
Arboga stad »Långa gatan» gata Dalstorp lht Järntorget torg
Arboga stad Lundsvreten Saknas Dalstorp lägenhet Järntorgsgatan gata
Arboga stad *Långgatan Saknas *Djupamyra byamåle Saknas Järntorgsgränd gata
Arboga stad Långängarna Saknas Djupmyra avs Kakuberget berg
Arboga stad Maxelmossen mosse Djupmyra, Lilla torp Kakuberget berg
Arboga stad *Munkatompten Saknas Djupmyra, Lilla gård Kakuberget berg
Arboga stad Munkatomten Saknas Djupmyra, Stora gård Kakuberget berg
Arboga stad *Munkavretin vret Djupmyra, Stora gård Kakubergsgatan gata
Arboga stad Munkvreten Saknas Djupmyra, Stora gård Kakubergsgatan gata
Arboga stad Musulagu stenar Saknas Djupmyren, Lilla gård Kakubergsgatan gata
Arboga landsförsamling Myran äng /Se Djupmyren, Stora gård *Kakubergsgränd gränd
Arboga stad Norra gatan Saknas Djäkneberg lht *Kakubergsgränd gränd
Arboga stad Norra gatan Saknas Eda lht Kalkberg berg
Arboga stad »Norra gatwnne» gata /Se Eda lägenhet Kapellbacken backe
Arboga stad Norrport Saknas Eden lht Kapellgatan gata
Arboga stad Norrängen äng /Se Edsborg lht Kapellgatan gata
Arboga stad Nya trägården Saknas Egebo lht Kapellgatan gata
Arboga stad Nästkvarn ?kvarn Egehem lht Kappaklint berg
Arboga stad Nästkvarn kvarn? Ekbacka lht Kappaklint berg
Arboga stad Nästkvarnsgärdet gärde /Se Ekeberg lht Karl Knutssonsgatan gata
Arboga stad *Opbuga bro förr bro /Se Ekeberg gård Karl Knutssonsgatan gata
Arboga stad Prestgatan Saknas Ekehill lägenhet Kidrons bäck bäck
Arboga stad *Ravalds borg fornborg /Se Ekerö lht Kidrons bäck bäck
Arboga stad *Revegarn gammalt namn på Ravaldsborg /Se Ekgöl lht Kidrons bäck bäck
Arboga stad Risebergatomten Saknas Ekholmen lägenhet Klockaregatan gata
Arboga stad Rådhusgatan Saknas Ekhult lht Klockargränd gata
Arboga stad Rådhusgatna Saknas Ekhult lägenhet Klossputten göl
Arboga stad Rävelsborg borg /Se Eklund, Lilla lht Klossputten göl
?Arboga stad Saltkällan vattenkälla /Se Eklund, Stora lht Klostergatan gata
Arboga stad Silverlingska hagarna hagmark Eklund lägenhet Klostergatan gata
Arboga stad Sjölundaviken vik /Se Eklundshov lht Kobergsgärdet gärde
Arboga stad Sjötullen, se Kungsörstullen tullport /Se Elim lht Kobetet betesmark
Arboga stad Skantsberget höjd /Se Elim lägenhet Kohlbäcks egor jordområde
Arboga stad Skeppslöten Saknas Emaus, Lilla lht Kohlbäcks äng ängsmark
Arboga stad Skogen, Norra och Södra skogsområden /Se Emaus f.d. komministerboställe Krakadiket vattendrag
Arboga stad Skolebäcken Saknas Emaus f.d. komministerboställe Krakadiket vattendrag
Arboga stad Skolediket Saknas Enehill lht Krakaklacken berg
Arboga stad Skolegatan Saknas Enehäll lht Kreatursplats öppet område
Arboga stad Skräddarmossen mosse Enelund lht Kreatursplats öppet område
Arboga stad Slottsholmen holme /Se Engelbrektshuset gatuhus Krutkällaren källare
Arboga stad Slungatan Saknas Engstorp gård Kråkdiket vattendrag
Arboga stad Smedjegatan Saknas Eriksberg lht Kråkdiket vattendrag
Arboga stad Smedjegatan gata /Se Eriksberg, Lilla lht Kråkdiket vattendrag
Arboga stad Smedjegatan gatunamn /Se Eriksberg, Stora lht Kråkdiket vattendrag
Arboga stad Stadsdiket Saknas Eriksberg gård Kråkgränd gränd
Arboga stad Stadsgrafven Saknas Eriksborg lht Kråkgränd gränd
Arboga stad Stadskällaren Saknas Eriksdal lht Kråkhusgränd gränd
Arboga stad Stallgärdet Saknas Eriksdal lägenhet Kyrkogatan gata
Arboga stad Starkens kärr kärr Eriksholm lht Kyrkogatan gata
Arboga stad Stenharen sankmark Eriksholm lägenhet Kyrkogårdsesplanaden gata
Arboga stad Stenlöpsberget höjd /Se Erikslund, Lilla lht Kyrkogårdsgatan gata
Arboga stad Stensäter terräng Erikslund, Lilla lägenhet Kärleksstigen promenadväg
Arboga stad Stockholme Saknas Erikslund, Stora lht Köpingsvägen gata och väg
Arboga stad »Stokswretane» gärden Eriksro lht Köpingsvägen gata och väg
Arboga stad Stockvreten Saknas Erikssons Krog krog Ladbron kaj
Arboga stad Stora gatan gata /Se Erikstorp lht Ladbron kaj
Arboga stad Stora roten rote /Se Erikstorp lägenhet Ladbron kaj
Arboga stad Stora torget torg /Se Ersbo lht Ladbron kaj
Arboga stad Storån, se Arbogaån å /Se Erstorp lht Ladbron kaj
Arboga stad Storån å /Se Erstorp gård Ladd-Bron kaj
Arboga stad Strömsnäsberget berg med triangelpunkt Essingholm gård Ladd-Bron kaj
Arboga stad »Sydregatan» gata Essingholm gård Ladd-Bron kaj
Arboga stad Säbybergen berg Essingholm gård Ladubacksgatan, Västra gata
Arboga stad Södra Bakgatan Saknas Fagerhult lht Ladubacksgatan, Östra gata
Arboga stad *Sødhre gatan, Sudhre g. Saknas Fagerhult lägenhet Ladubacksgärdet, Västra gärden
Arboga stad Södra gatan Saknas Fagerhult lägenhet Ladubacksgärdet, Västra gärden
Arboga stad »Sydregatunne» gata /Se Fagerslund lht Ladubacksgärdet, Västra gärden
Arboga stad Tegelvretarna f.d. hagar /Se Fagersta lht Ladubacksgärdet, Västra gärden
Arboga stad Tjurlången sjö /Se Fahlströms gård gård Ladubacksgärdet, Västra gärden
Arboga stad Toftabäcken bäck Faktor Fusbergs gård gatuhus Ladubacksgärdet, Östra gärden
Arboga stad Toftsjön sjö /Se Fattiggården ålderdomshem Ladubacksgärdet, Östra gärde
Arboga stad »Torgit» Saknas Ferdinandsberg lht Ladubacksgärdet, Östra gärden
Arboga stad Tvillsmossen mosse Fillingstorp lht Ladubacksgärdet, Östra gärden
Arboga stad Tärnsjömossen mosse Fillingstorp gård Ladubacksgärdet, Östra gärden
Arboga stad Törnberget berg Fisk Larssons gård gatuhus Ladubacksgärdet, Östra gärden
Arboga stad Vargslätten terräng Fjällfrid lägenhet Landsvägen, Gamla väg och gata
Arboga stad Vasatomten Saknas Flustret ölkafé Landsvägen, Gamla väg och gata
Arboga stad Vedkärr, Stora kärr Framnäs lht Laastagebron kaj
Arboga stad Vreten Saknas Fredriksberg lht Lastagebron kaj
Arboga stad Vesterlånggatan Saknas Fredriksberg lägenhet Lastagebron kaj
Arboga stad Vesterport Saknas Fredriksborg lht Lastageplan öppen plats
Arboga stad Vestgatan Saknas Fredriksdal lht Lastageplatsen, Gamla kaj
Arboga stad Wettergrenska tomten Saknas /Se Fredriksdal lägenhet Lastplatsen, Gamla kaj
Arboga stad Väggehällarna berg Frideborg lht Lastplatsen, Gamla kaj
Arboga stad Vestre gatan Saknas Fridhem lht Ladbron kaj
Arboga stad Ättehage Saknas Fridhem, Södra lht Ledbron kaj
Arboga stad *Östan gatwn gata Fridlund lht Ledbron kaj
Arboga stad *Østergatan, Østra gatan Saknas Fridlund lägenhet Lilla torget torg
Arboga stad Österport Saknas Fridolfslund lht Lundborgsesplanaden gata
Arboga stad Östgatan Saknas Fågelströms gård gatuhus Långgatan, Norra gata
Arboga stad »Øfre gatan» gata Färna lht Långgatan, Norra gata
?Arboga stad Förkortningar förteckning Fördärvet krog Långgatan, Norra gata
Arboga stad Förkortningar förteckning Gabrielsberg lht Långgatan, Väster gata
Arboga stad Förkortningar förteckning Gabrielsberg gård Långgatan, Väster gata
Arboga stad Förkortningar förteckning Gabrielsberg gård Långgatan, Väster gata
Arboga stad Förkortningar förteckning Galivänt lägenhet Långsyna område
Arboga stad Förkortningar förteckning Geijerslund lht Långsyna område
Arboga stad Förkortningar förteckning Gjuteri fabrik Magasinsgränd gata
Arboga stad Förkortningar förteckning Gotthem lht Magasinsgränd gata
Arboga stad Förkortningar förteckning Graneberg lht Margaringatan gränd
Arboga stad Förkortningar förteckning Graneberg lägenhet Margaringatan gränd
Arboga stad Nummerförteckning förteckning Granhult lht Margaringränd gata
Arboga stad   Granhult gård Margaringränd gränd
Arboga stad   Granlund lht Margaringränd gränd
Arboga stad   Grindbergatullen f.d. tull Mineral = Källan källa
Arboga stad   Grindbergatullen f.d. tull Morfars hage hage
Arboga stad   Grindbergatullen kvartersnamn Morfars hage hage
Arboga stad   Grindbergatullen kvartersnamn Myran äng
Arboga stad   Grintullen f.d. tull Norra gränd gränd
Arboga stad   Gropkrogen krog Norra skogen skogsmark
Arboga stad   Gröndal lht Norra skogen skogsmark
Arboga stad   Grönlund lht Norra utmarken skogsmark
Arboga stad   Grönlund lägenhet Norrängen äng
Arboga stad   Gunnarsberg lht Nya vägen landsväg
Arboga stad   Gunnarsdal lht Nya vägen väg
Arboga stad   Gunnarsro lht Nya vägen väg
Arboga stad   Gustavsberg lht Nybron kaj
Arboga stad   Gustavsberg lht Nybron kaj
Arboga stad   Gustavsborg lht Nygatan gata
Arboga stad   Gustafsborg lägenhet Nygatan gata
Arboga stad   Gustavslund lht Nygatan gata
Arboga stad   Gustavsvik lht Nygatan, Stora gata
Arboga stad   Gäddgården gård Nygatan, Stora gata
Arboga stad   Gäddgården gård Nygatan, Stora gata
Arboga stad   Gäddgården gård Näcksten sten
Arboga stad   Gäddgården gård Näcksten sten
Arboga stad   Gärdstadal lht Näcksten sten
Arboga stad   Gärdstalund lht Näcksten sten
Arboga stad   Gärdsäter lht Nästkvarnsgatan gata
Arboga stad   Gästis restaurang Nästqvarnsgärdet gärde
Arboga stad   *Haasta tull tull Nästqvarnsgärdet gärde
Arboga stad   *Haasta tull tull Nästqvarnsgärdet gärde
Arboga stad   Haga lht Olofsgränd gränd
Arboga stad   Haga lägenhet Orrmossen mosse
Arboga stad   Hagalund lht Paradisgränd gränd
Arboga stad   Hagalund lägenhet Paradisgränd gränd
Arboga stad   Hagelsberg lht Park park
Arboga stad   Haglund lht Plåtsmedsvreten jordlott
Arboga stad   Hallandsberg lht Predikstolen sten
Arboga stad   Hallins krog krog Predikstolen sten
Arboga stad   Hedtorp bs Prostskogen jordlott
Arboga stad   Helge Ands Kyrkan kyrka Prästgatan gata
Arboga stad   Helge Andskyrkan kyrka Prestgärdena jordområde
Arboga stad   Helge Kors kapell kapell Prosthagen hag- och skogsmark
Arboga stad   Helge Kors kapell kapell Prostskogen hag- och skogsmark
Arboga stad   Helge Kors kapell kapell Prästgärdet gärdesmark
Arboga stad   Helge Kors kapell kapell Prästgärdet gärdesmark
Arboga stad   Heliga Trefaldighet kyrka kyrka Ravalds backe höjd
Arboga stad   Helige Sven kapell Redskapsgatan gata
Arboga stad   Helige Sven kapell Reinholtsberg berg
Arboga stad   Helige Sven kapell Repslagargränd gränd
Arboga stad   Helige Sven kapell Roddargränd gata
Arboga stad   Helige Sven kapell Roddargränd gata
Arboga stad   Helige Sven kapell *Ryttarmästarebuten jordområde
Arboga stad   Hemmet lht Rådhusgatan gata
Arboga stad   Hemmet lägenhet Rådhusgatan gata
Arboga stad   Henriksberg lht Rådhusgatan gata
Arboga stad   Herregården gård Rådhusgatan gata
Arboga stad   Herregården gård Rådhusgatan gata
Arboga stad   Herregården gård Rådstutugatan gata
Arboga stad   Herrgården kvarter Rådstugugatan gata
Arboga stad   Herrgården kvarter Rådstugugatan gata
Arboga stad   Herrgården ålderdomshem Rådstugugatan gata
Arboga stad   Hetorp gård Räntmästaregatan gata
Arboga stad   Hildeberg lht Räntmästaregatan gata
Arboga stad   Hildeborg lht Räntmästar Gränd gränd
Arboga stad   Hildelund lht Sankt Olofs kyrkas Kyrkogård Saknas
Arboga stad   Hildelund lägenhet Sankt Olofs kyrkas Kyrkogård Saknas
Arboga stad   Hinrikstorp lägenhet Saxkällan eller Tyskkällan källa
Arboga stad   Hjälmsäter lht Sehlinska gatan gata
Arboga stad   Hjälmsäter lägenhet Skantsberget berg
Arboga stad   Hjärtbo lägenhet Skarpgärdet, Övre Saknas
Arboga stad   Holmbergs gård gatuhus Skarpskytteberget berg
Arboga stad   Holmby lht Skarpskytteberget berg
Arboga stad   Holmslund lht Skepparegränd gränd
Arboga stad   Hull lht Skepparegränd gränd
Arboga stad   Hyddan lht Skeppargatan gränd
Arboga stad   Håga lht Skeppargatan gränd
Arboga stad   Hällbacken lht Skepps-löten område
Arboga stad   Hällbo lht Skepps-löten delvis bebyggt område
Arboga stad   Hällboda lht Skogen, Norra stadsägor
Arboga stad   Hällbylund lht Skogen, Södra stadsägor
Arboga stad   Hällfors lht Skolbäcken bäck
Arboga stad   Hälltorp lht Skalbäcken bäck
Arboga stad   Hälltorp lägenhet Skolbäcken bäck
Arboga stad   Hälltorp lägenhet Skolgränden gränd
Arboga stad   Häringe lht Skolgränden gränd
Arboga stad   Hästhagen lht Skottgränd gränd
Arboga stad   Högby lht Smedgatan gata
Arboga stad   Höglund lht Smedjegatan gata
Arboga stad   Högsta gård Smedjegatan gata
Arboga stad   Högsta by Smedjegatan gata
Arboga stad   Högås lht Smedsgränd gränd
Arboga stad   Högås lägenhet Smedsgränd gränd
Arboga stad   Hörneberg lht Sofiedalsgatan gata
Arboga stad   Hörningsberg lht Sofiedalsgatan gata
Arboga stad   Hörningsberg lägenhet Stenhagen hage
Arboga stad   Inedal lht Stenlöpsberget höjd
Arboga stad   Inedal lägenhet Stockholmsbiten del av gata
Arboga stad   Jeriko riven bs Stora bron bro
Arboga stad   Jeriko gård Stora gatan gata
Arboga stad   Johannesberg, Lilla lht Stora gatan på söder gata
Arboga stad   Johannesberg, Stora lht Stora gatan gata
Arboga stad   Johannesberg, Stora lägenhet Stora torget torg
Arboga stad   Johannesdal lht Stora torget torg
Arboga stad   Johannesdal lägenhet Storgatan gata
Arboga stad   Johannes lägenhet Storgatan gata
Arboga stad   Johanneshem lht Storgatan gata
Arboga stad   Johanneslund lht Strandgatan gata
Arboga stad   Johannislund gård Strandvägen gata
Arboga stad   Johansdal lht Strömholmen ö
Arboga stad   Junkrarna Pipersgård gård Strömholmen ö
Arboga stad   Jäderstull f.d. tull Strömnäsgatan del av gata
Arboga stad   Jäderstull f.d. tull Sturegatan gata
Arboga stad   Järnvägen väg Stureparken park
Arboga stad   Kaffepetters krog krog Sunnan ån stadsdel
Arboga stad   Kallpussen lht Sunnan ån stadsdel
Arboga stad   Kallpussen, Lilla gård Svinmarken delvis uppodlat område
Arboga stad   Kallpussen, Stora gård Svinmarken delvis uppodlat område
Arboga stad   Kallstensgården kvarter Södra skogen skogsmark
Arboga stad   Kallstensgården kvarter Södra skogen skogsmark
Arboga stad   Kalpussen gård Tegelvreten gärdesmark
Arboga stad   Karinsberg lht Telegrafgränd gata
Arboga stad   Karinsberg lägenhet Tennsjön sjö
Arboga stad   Karinsberg lägenhet Tivoligatan gata
Arboga stad   Karinsbo lht Tivoligatan gata
Arboga stad   Karlberg lht Torpsgatan gata
Arboga stad   Karlberg lägenhet Trädgårdsgatan gata
Arboga stad   Karlsberg lht Trädgårdsgatan gata
Arboga stad   Karlsboda lht Trädgårdsgatan gata
Arboga stad   Karlsborg lht Trädgårdsgränd gränd
Arboga stad   Karlsdal lht Tullgatan gata
Arboga stad   Karlsdal lägenhet Tullgatan gata
Arboga stad   Karlsdal, Lilla lht Tullgatan gata
Arboga stad   Karlsfors lht Tvärgränd gränd
Arboga stad   Karlshem lht Tärnsjön sjö
Arboga stad   Karlslund lht Törnberget backe
Arboga stad   Karlslund lägenhet Varfsgränd gränd
Arboga stad   Karlsro lht Varvsgatan gata
Arboga stad   Katrineberg lht Varvstomten park
Arboga stad   Katrineberg lägenhet Varvstomten park
Arboga stad   Katrineberg lägenhet Vasagatan gata
Arboga stad   Katrineberg lägenhet Vattengränd gränd
Arboga stad   Katrineborg lht Vattengränd gränd
Arboga stad   Katrinelund lht Vikingagatan gata
Arboga stad   Kineskvarteret stadsdel Vikingagatan gata
Arboga stad   Kineskvarteret stadsdel Villagatan gata
Arboga stad   Klippan lht Villagatsbadet badplats
Arboga stad   Klossputtens kvarter Västerbron bro
Arboga stad   Klossputten kvarter Västerby Långa jordområde
Arboga stad   Knekt Larssons gård gatuhus Västerby Långa jordområde
Arboga stad   Knutsberg lht Västerby Långa jordområde
Arboga stad   Knutsberg lägenhet Wästra Herre Gårdens Ägor jordområde
Arboga stad   Kobergstullen f.d. tull Wästra Herre Gårdens Ägor jordområde
Arboga stad   Kobergstullen f.d. tull Ågränd gränd
Arboga stad   Kolartorpet lägenhet Ågränd gränd
Arboga stad   Kolbäck gård Åk Giärdet jordområde
Arboga stad   Kongs-örs och Siötullen f.d. tull Åk Giärdet jordområde
Arboga stad   Kongs-örs och Siötullen f.d. tull Åkarhagen hage
Arboga stad   Kongsöhrs Siötull f.d. tull Åkarhagen hage
Arboga stad   Konradslund lht Ångbåtsgatan gata
Arboga stad   Konungshuset hus Ängsgatan gata
Arboga stad   Konungshuset hus Ödestomter jordområde
Arboga stad   Konungshuset hus Övertomter jordområde
Arboga stad   Krakaborg servering Österby Långa jordområde
Arboga stad   Kristineberg lht Österby Långa jordområde
Arboga stad   Kristineberg gård Österby Långa jordområde
Arboga stad   Kristinelund lht Österlånggatan gata
Arboga stad   Kristinelund lägenhet  
Arboga stad   Kullen lht  
Arboga stad   Kungsgården gatuhus  
Arboga stad   Kungsgården gatuhus  
Arboga stad   Kungsgården kvarter  
Arboga stad   Kungsgården hus  
Arboga stad   Kungsgården hus  
Arboga stad   Kungsörstullen kvarter  
Arboga stad   Kungsörstullen kvarter  
Arboga stad   Kungsörstullen f.d. tull  
Arboga stad   Kungsörstullen f.d. tull  
Arboga stad   Källarn restaurang  
Arboga stad   Källarn restaurang  
Arboga stad   Källtorp lht  
Arboga stad   Källtorp lägenhet  
Arboga stad   Källåkra lht  
Arboga stad   Kärrbo lht  
Arboga stad   Köpingstull f.d. tull  
Arboga stad   Köpingstull f.d. tull  
Arboga stad   Köpingstullen kvartersnamn  
Arboga stad   Landskyrkan kyrka  
Arboga stad   Larsbo lht  
Arboga stad   Liljeberg lht  
Arboga stad   Liljeberg lägenhet  
Arboga stad   Liljedal lht  
Arboga stad   Liljedal lägenhet  
Arboga stad   Liljensro lht  
Arboga stad   Lillegården lht  
Arboga stad   Lillskog lht  
Arboga stad   Lindbacka lht  
Arboga stad   Lindbacken lht  
Arboga stad   Lindbacken gård  
Arboga stad   Linddala lägenhet  
Arboga stad   Lindesberg lht  
Arboga stad   Lindvalla lht  
Arboga stad   Lindängen lht  
Arboga stad   Lineberg lht  
Arboga stad   Lineberg lht  
Arboga stad   Linelund lht  
Arboga stad   Liselund lht  
Arboga stad   Lisenborg lht  
Arboga stad   Lisenborg lht  
Arboga stad   Liveberg lht  
Arboga stad   Ljungby lht  
Arboga stad   Ljunggården lht  
Arboga stad   Ljunggården lägenhet  
Arboga stad   Ljungtorp riven bs  
Arboga stad   Ljungtorp gård  
Arboga stad   Ljungås lht  
Arboga stad   Ljungås gård  
Arboga stad   Lottas krog krog  
Arboga stad   Loviseberg lht  
Arboga stad   Loviselund lht  
Arboga stad   Loviselund lägenhet  
Arboga stad   Ludvika lht  
Arboga stad   Ludvika lägenhet  
Arboga stad   Lugnet lht  
Arboga stad   Lugnet lägenhet  
Arboga stad   Lunda lht  
Arboga stad   Lundby lht  
Arboga stad   Lundby, Stora lht  
Arboga stad   Lundby skola  
Arboga stad   Lundbyskog lht  
Arboga stad   Lundsberg lht  
Arboga stad   Lusknäckarmalmen stadsdel  
Arboga stad   Lusknackarmalman stadsdel  
Arboga stad   Lykt Pelles gård gatuhus  
Arboga stad   Löfhult gård  
Arboga stad   Lövholmen lägenhet  
Arboga stad   Löflund gård  
Arboga stad   Löfstaholm lägenhet  
Arboga stad   Löfstugan lägenhet  
Arboga stad   Löfsäter gård  
Arboga stad   Lövberga lht  
Arboga stad   Lövholmen lht  
Arboga stad   Lövhult lht  
Arboga stad   Lövlund avs.  
Arboga stad   Lövnäs lht  
Arboga stad   Lövsäter lht  
Arboga stad   Malska gården gatuhus  
Arboga stad   Malmbergs krog  
Arboga stad   Manhem lht  
Arboga stad   Margretelund lht  
Arboga stad   Margaretelund gård  
Arboga stad   Marieberg gård  
Arboga stad   Marieberg, Lilla lht  
Arboga stad   Marieberg, Stora lht  
Arboga stad   Marieberg, Stora gård  
Arboga stad   Mariedal lht  
Arboga stad   Mariedal lägenhet  
Arboga stad   Mariehem lägenhet  
Arboga stad   Mariehäll lht  
Arboga stad   Mariehäll lägenhet  
Arboga stad   Marielund lht  
Arboga stad   Marielund lägenhet  
Arboga stad   Marietorp lht  
Arboga stad   Maxelmåse gård  
Arboga stad   Maxelsmossen lht  
Arboga stad   Morsgården lht  
Arboga stad   Mors hage lht  
Arboga stad   Motgången gård  
Arboga stad   Motgången gård  
Arboga stad   Mossbergska gården gatuhus  
Arboga stad   Moster på Stoln krog  
Arboga stad   Moster på stoln krog  
Arboga stad   Nattvakt Anderssons lägenhet  
Arboga stad   Nerkyrkan kyrka  
Arboga stad   Nerkyrkan kyrka  
Arboga stad   Nerkyrkan kyrka  
Arboga stad   Nikolaigården församlingshem  
Arboga stad   Nilstorp lht  
Arboga stad   Nordal lht  
Arboga stad   Nordan ån stadsdel  
Arboga stad   Nordan ån stadsdel  
Arboga stad   Nordal gård  
Arboga stad   Nordlund lägenhet  
Arboga stad   Norlund lht  
Arboga stad   Nor-lund gård  
Arboga stad   Norlund gård  
Arboga stad   Norlund, Lilla lht  
Arboga stad   Norr stadsdel  
Arboga stad   Norr stadsdel  
Arboga stad   Norr stadsdel  
Arboga stad   Norrby lht  
Arboga stad   Norrdal gård  
Arboga stad   Norrsäter lht  
Arboga stad   Norrsäter lägenhet  
Arboga stad   Norrtorp lht  
Arboga stad   Norrtorp gård  
Arboga stad   Nuckebo lägenhet  
Arboga stad   Nyboda lht  
Arboga stad   Nyborg lht  
Arboga stad   Nybro lht  
Arboga stad   Nyby lht  
Arboga stad   Nyby lht  
Arboga stad   Nyby gård  
Arboga stad   Nybyberg lht  
Arboga stad   Nybygget lht  
Arboga stad   Nybygget gård  
Arboga stad   Nybyholm lht  
Arboga stad   Nygård lht  
Arboga stad   Nygärdet lht  
Arboga stad   Nylund lht  
Arboga stad   Nylund lägenhet  
Arboga stad   Nylunda lht  
Arboga stad   Nylunda lägenhet  
Arboga stad   Nymanska gården gatuhus  
Arboga stad   Nyslätt lht  
Arboga stad   Nysäter lht  
Arboga stad   Nysäter gård  
Arboga stad   Nytorp lht  
Arboga stad   Nytorp lägenhet  
Arboga stad   Nyängen gård  
Arboga stad   Nyängen gård  
Arboga stad   Nyängen, Lilla gård  
Arboga stad   Nyängen, Stora gård  
Arboga stad   Näset lht  
Arboga stad   Nästkvarn kvarn  
Arboga stad   Nästkvarn kvarn  
Arboga stad   Olivelund lht  
Arboga stad   Oljeberget lht  
Arboga stad   Oljeberget stuga  
Arboga stad   Olovsberg lht  
Arboga stad   Olofsberg lägenhet?  
Arboga stad   Olofstorp gård  
Arboga stad   Olovslund, Lilla lht  
Arboga stad   Orrtorp lht  
Arboga stad   Oskarsberg lht  
Arboga stad   Oskarsberg lägenhet  
Arboga stad   Oskarslund lht  
Arboga stad   Oskarsro lht  
Arboga stad   Ost-Bertas gård gård  
Arboga stad   Ostmosters gård gård  
Arboga stad   Paltbruket gatuhus  
Arboga stad   Palthammar ålderdomshem  
Arboga stad   Paradiset gård  
Arboga stad   Pepparsugens krog  
Arboga stad   Per Johans stuga lägenhet  
Arboga stad   Persbo lht  
Arboga stad   Pettersberg lht  
Arboga stad   Petersberg gård  
Arboga stad   Pettersborg lht  
Arboga stad   Petterslund lht  
Arboga stad   Peterslund lägenhet  
Arboga stad   Petterstorp lht  
Arboga stad   Peterstorp lägenhet  
Arboga stad   Petras jocke lägenhet  
Arboga stad   Petterslund lägenhet?  
Arboga stad   Porsegården gård  
Arboga stad   Porsegården gård  
Arboga stad   Porsgården gård  
Arboga stad   Porsgården gård  
Arboga stad   Porsgården gård  
Arboga stad   Porsgården gård  
Arboga stad   Posseska gården gatuhus  
Arboga stad   Pukarhagen lägenhet  
Arboga stad   Redarlund gård  
Arboga stad   Reinholdsberg lht  
Arboga stad   Reinholtsberg gård  
Arboga stad   Riddarlund lht  
Arboga stad o. sn   Riddarlund lägenhet  
Arboga stad   Riksdagshuset gatuhus  
Arboga stad o stift   Ringdalen lht  
Arboga stad   Rinndalen lägenhet  
Arboga stad   Robertslund lht  
Arboga stad   Rockstadius gård gatuhus  
Arboga stad   Rodal lht  
Arboga stad   Rosenberg lht  
Arboga stad   Rosenberg lägenhet  
Arboga stad   Rosendal lht  
Arboga stad   Rosendal lägenhet  
Arboga stad   Rosenlund lht  
Arboga stad   Rosenlund lägenhet  
Arboga stad   Rosersberg lht  
Arboga stad   Runan matservering  
Arboga stad   Rundelsborg lht  
Arboga stad   Rynningsberg lht  
Arboga stad   Rådhuset gatuhus  
Arboga stad   Rådhuset gatuhus  
Arboga stad   Sahlstedts gård gatuhus  
Arboga stad   Saltladan lada  
Arboga stad   Sandbacken lht  
Arboga stad   Sandals gård gatuhus  
Arboga stad   Sandhagen gård  
Arboga stad   Sandtorp lht  
Arboga stad   Sandtorp gård  
Arboga stad   Sankt Andreas kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Sankt Andreas kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Sankt Andreas kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Sankt Andreas kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Sankt Nikolai kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Sankt Nikolai kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Sankt Nikolaikyrkan kyrka  
Arboga stad   Sankt Nikolaikyrkan kyrka  
Arboga stad   Sankt Nikolaikyrkan kyrka  
Arboga stad   Sankt Olofs kyrka kyrka  
Arboga stad   Sankt Olofs kyrka kyrka  
Arboga stad   Sankta Karins kapell gatuhus  
Arboga stad   Sankta Karins kapell gatuhus  
Arboga stad   Sankta Karins kapell gatuhus  
Arboga stad   Sankta Karins kapell gatuhus  
Arboga stad   Schagersberg lht  
Arboga stad   Segerbo lht  
Arboga stad   Segero lägenhet  
Arboga stad   Segero lägenhet  
Arboga stad   Segerö lägenhet  
Arboga stad   Selinas lägenhet  
Arboga stad   Simonsberg lht  
Arboga stad   Siö-tullen f.d. tull  
Arboga stad   Siötullen f.d. tull  
Arboga stad   Sjötorp lägenhet  
Arboga stad   Skagerströms gård gatuhus  
Arboga stad   Skandalhuset gatuhus  
Arboga stad   Skandalhuset gatuhus  
Arboga stad   Skansen lht  
Arboga stad   Skansen lägenhet  
Arboga stad   Skagersberg gård  
Arboga stad   Skeppar Holms gård gatuhus  
Arboga stad   Skoglund lht  
Arboga stad   Skogsborg skola  
Arboga stad   Skotorp lägenhet  
Arboga stad   Skräddartorp lht  
Arboga stad   Skräddartorp lägenhet  
Arboga stad   Skuggan lht  
Arboga stad   Sköldbergsgård gatuhus  
Arboga stad   Smeden Öbergs gård gatuhus  
Arboga stad   Snarhem lägenhet  
Arboga stad   Snarhem lägenhet  
Arboga stad   Snarlund lägenhet  
Arboga stad   Snebo lägenhet  
Arboga stad   Sockenkyrkan kyrka  
Arboga stad   Sockenkyrkan kyrka  
Arboga stad   Sockenkyrkan kyrka  
Arboga stad   Sofieberg lht  
Arboga stad   Sofieberg, Lilla lht  
Arboga stad   Sofieberg, Stora lht  
Arboga stad   Sofiedal lht  
Arboga stad   Sofiedal lägenhet  
Arboga f. kungsgård   Sofielund, Lilla lht  
Arboga stad   Sofielund, Stora lht  
Arboga stad   Sofielund, Stora gård  
Arboga stad   Solberga lht  
Arboga stad   Solberget lht  
Arboga stad   Solgården lht  
Arboga stad   Solhaga lht  
Arboga stad   Solhem lht  
Arboga stad   Solliden lht  
Arboga stad   Solvik lht  
Arboga stad   Solåkra lht  
Arboga stad   Sommarro lht  
Arboga stad   Sophialund gård  
Arboga stad   Sotargården gård  
Arboga stad   Sotargården gård  
Arboga stad   Stats Gården Saknas  
Arboga stad   Stadskyrkan kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Stadskyrkan kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Stadskyrkan kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Stadskyrkan kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Stadskyrkan kyrka eller kapell?  
Arboga stad   Stadskällaren restaurang  
Arboga stad   Stampen Saknas  
Arboga stad   Stenbergs gård  
Arboga stad   Stenbergskagården gatuhus  
Arboga stad   Steneberg lht  
Arboga stad   Steneberg, Lilla lht  
Arboga stad   Steneberg, Stora lht  
Arboga stad   Steneberg, Stora gård  
Arboga stad   Steneberg gård  
Arboga stad   Stenhuset i Källarträdgården gatuhus  
Arboga stad   Stenhuset i Källarträdgården gatuhus  
Arboga stad   Stensborg lht  
Arboga stad   Stensborg lägenhet  
Arboga stad   Stensta lht  
Arboga stad   Stensäter lägenhet  
Arboga stad   Stensäter lht  
Arboga stad   Stensätra lht  
Arboga stad   Stentorp, Lilla lht  
Arboga stad   Stentorp lägenhet  
Arboga stad   Stenängen lht  
Arboga stad   Stenängen lägenhet  
Arboga stad   Stor- och Vretroten stadsdel  
Arboga stad   Stor- och Vretroten stadsdel  
Arboga stad   Stor- och Vretroten stadsdel  
Arboga stad   Stor- och Vretroten stadsdel  
Arboga stad   Strå lht  
Arboga stad   Strö lht  
Arboga stad   Strömsdal lägenhet  
Arboga stad   Strömsnäs gård  
Arboga stad   Strömsnäs gård  
Arboga stad /Se   Strmsnäs gård  
Arboga stad   Ställdalen lht  
Arboga stad   Stälund lht  
Arboga stad   Sundby lht  
Arboga stad   Sundbyberg lht  
Arboga stad   Svanströms krog krog  
Arboga stad   Svanströms krog krog  
Arboga stad   Sveaborg lht  
Arboga stad   Sverkesta lht  
Arboga stad   Säbylund lht  
Arboga stad   Säter lht  
Arboga stad   Sätersberg lht  
Arboga stad   Säterslund lht  
Arboga stad   Sättersberg lägenhet  
Arboga stad   Sävelund lht  
Arboga stad   Sävstaholm lht  
Arboga stad   Sävstaholm lägenhet  
Arboga stad   Söder stadsdel  
Arboga stad   Söder stadsdel  
Arboga stad   Söderbergsberg lht  
Arboga stad   Söderhult lht  
Arboga stad   Söderhult lägenhet  
Arboga stad   Sörbyholm lht  
Arboga stad   Sörbyholm lägenhet  
Arboga stad   Sörsäter lägenhet  
Arboga stad   Sörång gård  
Arboga stad   Sörängen lht  
Arboga stad   Sörängen gård  
Arboga stad   Sörängen gård  
Arboga stad   Tallbacken lht  
Arboga stad   Tegelvreten lht  
Arboga stad   Tegelvreten gård  
Arboga stad   Tegelvreten gård  
Arboga stad   Tennsjötorp lht  
Arboga stad   Tennsjötorp gård  
Arboga stad   Tivoli delvis bebyggt område  
Arboga stad   Tivoli delvis bebyggt område  
Arboga stad   Tjället lht  
Arboga stad   Tomtebo lht  
Arboga stad   Torpsäter lht  
Arboga stad   Trefaldighetskyrkan kyrka  
Arboga stad   Trefaldighetskyrkan kyrka  
Arboga stad   Trefaldighetskyrkan kyrka  
Arboga stad   Trefaldighetskyrkan kyrka  
Arboga stad /Se   Trossängen lht  
Arboga stad   Trossängen gård  
Arboga stad   Trottsång gård  
Arboga stad   Tuna lht  
Arboga stad   Tunaborg lht  
Arboga stad   Tundal lht  
Arboga stad   Turedal lht  
Arboga stad /Se   Tvengströms gård gatuhus  
Arboga stad /Se   Tärneberg lht  
Arboga stad /Se   Tärneborg lht  
Arboga stad /Se   Tärnsjötorp gård  
Arboga stad /Se   Tärnö lht  
Arboga stad /Se   Ulriksberg lht  
Arboga stad /Se   Ulriksberg lägenhet  
Arboga stad /Se   Ulriksborg lht  
Arboga stad /Se   Ulriksdal lht  
Arboga stad /Se   Uppkyrkan kyrka  
Arboga stad /Se   Uppkyrkan kyrka  
Arboga stad /Se   Uppkyrkan kyrka  
Arboga stad /Se   Uppkyrkan kyrka  
Arboga stad   Valla lht  
Arboga stad /Se   Videlund lht  
Arboga stad /Se   Videslätt lht  
Arboga stad /Se   Vilan lht  
Arboga stad /Se   Villa Josefina lht  
Arboga stad /Se   Villan lht  
Arboga stad /Se   Villa Södersol lht  
Arboga stad /Se   Vilsta lht  
Arboga stad /Se   Viran lht  
Arboga stad /Se   Visenstorp gård  
Arboga stad /Se   Visingstorp lht  
Arboga stad /Se   Vita duvan krog  
Arboga stad /Se   Vitmarstorp gård  
Arboga stad /Se   Vittmar lht  
Arbo stad /Se   Vittmar gård  
Arbog, förr namn på Arboga stad /Se   Vittmar gård  
Arhogarboga, se Arboga stad /Se   Vreta lht  
Abedissonagården Saknas   Vreta lht  
»Abotagarden» Saknas   Vretlunda, Lilla lht  
Abortagården Saknas   Vretlunda, Stora lht  
Albertinas badhus Saknas /Se   Vretlövska gården gatuhus  
Arboga f. kungsgård   Wretroten stadsdel  
Arboga f. kungsgård   Wretroten stadsdel  
Arboga f. kungsgård   Vårgårda lht  
Arboga f. kungsgård   Vänersborg lht  
Arboga f. kungsgård   Västanborg lht  
Arboga f. kungsgård   Västergården lht  
Arboga kungsgård Saknas   Västersäter lht  
Arboga gård f. kungsgård   Wästra Herre Gården gård  
Arboga gård f. fogdesäte   Wästra Herre Gården gård  
Arboga gård f. kungsgård   Wästra Herre Gården gård  
Arboga gård f. fogdesäte   Västra kvarteret norr stadsområde  
Arboga gård f. fogdesäte   Västra kvarteret norr stadsområde  
*Arboga kvarn ?kvarn   Västra kvarteret norr stadsområde  
Arboga förr län /Se   Västra kvarteret söder stadsområde  
?Arboga län Saknas   Västra kvarteret söder stadsområde  
Arboga rådstuga rådstuga   Västtorp lht  
Arboga rådhus Saknas   Västtorp gård  
»Arbo» = Arboga? stad   Zakrisberg gård  
*Bagarestugan Saknas   Zakrisberg gård  
»Bakka» gård   Zakrisberg gård  
Barbare prb   Zakrisberg gård  
Barbaræ Saknas   Åkarhagen gård  
Barnhuset byggnad /Se   Åkersberg, Lilla lht  
Biskopsgården Saknas   Åkersberg, Lilla lägenhet  
Bomsgardhin Saknas   Åkersberg, Stora lht  
Brendtomptsgården Saknas   Åkersberg, Stora lägenhet  
Brobygården Saknas   Åkerslund lht  
»Brobygardin» gård   Åkra lht  
»brogharde» beb   Åland lht  
*Brogardhe Saknas   Ångermanland villaområde  
Brogharde Saknas   Ångermanland villaområde  
»Brunzgarden» Saknas   Ångermanland villa  
Brödragården Saknas   Ångermanland villa  
»Bækkagardin» Saknas   Älgenäs lht  
Bäkkiagården Saknas   Ängbacka lht  
Den Heliga Andes prebende Saknas   Ängelsberg lht  
Dine Barbara prebende Saknas   Änglund lht  
Dominikanerklostret kloster /Se   Ängslund lht  
Drakegården Saknas   Ängslund lägenhet  
Dunkersgården Saknas   Ängslund, Lilla lht  
Fattigstugan Saknas   Ängtorp lht  
Finnegården Saknas   Östra Herregården gård  
Fransiskanerklostret Saknas   Östra Herregården gård  
Fransiskanerklostret f.d. kloster /Se   Östra Herregården gård  
Fåfängan Saknas   Östra Kungsgården gård  
*Grimsgard gård   Östra Kungsgården gård  
*Grimsgard gård /Se   Östra kvarteret norr stadsdel  
Grindberga f.d. kvarn /Se   Östra kvarteret norr stadsdel  
Grindbergatullen, se Hartatullen tullport /Se   Östra kvarteret söder stadsdel  
*Gropen plats   Östra kvarteret söder stadsdel  
Grymsgården Saknas      
Gråbrödraklostret Saknas      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret f. kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
Gråbrödraklostret förr kloster      
*Gråbrödraklostret förr kloster      
*Gråbrödraklostret kloster      
»Grømsgardhir» gård      
*Gäddagården förr gd      
*Hagen Saknas      
Hallgården? gård      
Halna gård Saknas      
Helga kroset Saknas      
»Helgha korss cappelle» Saknas      
Helgekors kapell Saknas      
Helge kors kapell f.d. kapell /Se      
Helgands gillestufva Saknas      
Helgandsgillet Saknas      
*Hælganzgillestugan Saknas      
Helghandsgardhin Saknas      
Helgandsgården Saknas      
Hælgandshusit Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandehuset Saknas      
*Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
*Helgeandshuset Saknas      
*Helgeandshuset Saknas /Se      
*Helgeandshuset Saknas /Se      
Helgandshusgillesboden Saknas      
Helgandskyrkan, se Rådhuset Saknas      
Helgandskirkian Saknas      
Helgeandskyrkan förr kyrka      
Helgeandskyrkan Saknas      
*Helgeandskyrkan f. kyrka      
Helge Andskyrkan, se Rådhuset f.d. kyrka /Se      
*Hælgandsstugan Saknas      
Helge kirkia Saknas      
Heliga Trefaldighets kyrka, se Nerkyrkan kyrka /Se      
Helige Sven kapell /Se      
*Helvetesgården förr gård /Se      
*Helwetisgarden gård      
Helvetet gd      
Helvitet del av stad      
Helvetet förr stadsdel /Se      
*Herr Bengts gård förr gd      
Hjelmsgården Saknas      
»Hornboden» bod      
Hospitalet förr sjukhus och fattighus      
Hospitalet förr sjuk- och fattighus      
Hospitalet Saknas      
»Hornet» del av Arboga      
»Horngardhen» gård      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hunterska bodarna Saknas /Se      
*Hæxgardhen, *Højsgarthen, Høxgardh Saknas      
*Högsrum Saknas /Se      
Höjens kvarn kvarn /Se      
*Höjens mjölkvarnar kvarnar /Se      
*Höxstens qwarn kvarn      
Höggenkvarn Saknas      
*Høxsins qwærn Saknas      
*Högxsins qwarn Saknas      
*Högz kvarn Saknas      
*Höghz kvarn Saknas      
Högxgården Saknas      
Järnhandlaregården gård      
[Kakeberg] Saknas      
Kakuberg Saknas      
»Kakuberghio» Saknas      
*Kakwberg gd      
»Kakwberg» f.d. gd /Se      
Kapellet Saknas      
Kars gardh gård      
Arboga kloster, se Gråbrödraklostret Saknas      
Arboga kloster kloster      
Arboga Kloster kloster      
Arboga kloster f. kloster      
Klostret Saknas      
Arboga kloster kloster      
Arboga kloster kloster      
Arboga kloster förr kloster      
Arboga kloster Saknas      
Knubbarnas gård Saknas      
*Knut Finnes gård förr gård      
*Korskappalet Saknas      
Kungsgården Saknas      
*Kungsgården Saknas      
Kungsgården hus /Se      
Kungshuset, se Kungsgården och Rådhuset bynnad /Se      
Kungshuset Saknas      
Kungshuset byggnad /Se      
Kyrkan, se Stadskyrkan Saknas /Se      
*Kyrkogården, Gamla kyrkogård      
»Källaregarden» gård      
Källaregården Saknas      
Källtorp Saknas /Se      
Laggagården Saknas      
*Lambrikastuga gård      
*Laurens Knivasmeds gård gd      
Laurentiikyrkan Saknas      
Lilla kirkia kyrka      
*Loftuna, *Lofstuna ort      
Sankt Nikolai landskyrka el. Upkyrkan Saknas      
*Lupstuwan gård      
*Løfsstugan Saknas      
Mickelgårdhen Saknas      
*Myntverket f.d. hus /Se      
Nerkyrkan kyrka /Se      
Nerkyrkan, se S:t Andreas kapell f.d. kapell /Se      
Nicolaikyrkan Saknas      
Nikolaikyrkan Saknas      
Nollund, se Norlund lht      
»Nor» Saknas      
?Nordal lht      
Nordanåna område /Se      
Nordanåna Saknas      
»Nordmarkir» Saknas      
Nordlund lht      
Nordlund lht      
*Nunneklostret kloster /Se      
Nästkvarn kvarn      
»Owirskæraragardhen» Saknas      
Persmässan marknad /Se      
Porsegardh gård      
»Porten» Saknas      
Præbenda spiritus Saknas      
Prebende Sancti Spiriti Saknas      
Prestgården Saknas      
Præbendebodarna Saknas      
Præbendeträgården Saknas      
Ransäter gd /Se      
Rentersberg säteri /Se      
*Rumbogården Saknas      
Rådhuset Saknas      
Rådhuset byggnad /Se      
Rådhuset byggnad /Se      
Rådhuset Saknas /Se      
Rådstun Saknas      
Rännarbanan Saknas      
Sankt Anderas kapell f.d. kapell /Se      
Sankt Andreæ kapell Saknas      
Sankt Antonii gård Saknas      
Sankta Karins kapell gatuhus /Se      
*Sankt Knuts gillestuga förr gillestuga /Se      
Sankt Knuts gillestuga Saknas /Se      
Sankt Laurentii kyrka förr kyrka /Se      
*Sankt Laurentius f.d. församling      
Sankt Laurentii kyrka Saknas /Se      
Sankt Nikolai gille Saknas      
Sankt Nikolai gäll Saknas      
Sankt Nikolai kyrka förr kyrka      
Sankt Nikolai kyrka f. kyrka      
Sankt Nikolai kyrka förr kyrka      
Sankt Nicolaus kyrka Saknas      
Sankt Nikolai kyrka Saknas      
Sankt Nikolai kyrka eller Uppkyrkan förr kyrka /Se      
Sankt Nicolai kyrka Saknas /Se      
*Sankt Olofs kyrka förr kyrka /Se      
*Sankt Olai kyrka Saknas /Se      
Sankt Olofs gillestuga Saknas      
Sankt Olofs gillestuga Saknas      
Sankt Olofs kyrka Saknas      
Sankt Olofs kyrka Saknas      
Sankt Olofs kyrka f.d. kyrka /Se      
Sankt Olofs kyrka Saknas      
Sankt Olofskyrka kyrka /Se      
Sankt Petri o. Pauli kyrka Saknas      
*Sankt Petri o. Pauli kyrka förr kyrka /Se      
Sankt Petri och Pauli kyrka f.d. kyrka /Se      
Sankt Spiriuts prb. Saknas      
»Siling» gård      
Sjugustugan Saknas      
Själsgården Saknas      
*Siælswallet gård      
*Siælfswallit gård      
Sjelfsvallet Saknas      
Självsvåldet f.d. gd /Se      
Skagsgardin (Skaksgardin?) Saknas      
Skagxgården Saknas      
Skobogardhen Saknas      
Skogsbergs stuga Saknas      
Skolan byggnad /Se      
*Skræmægarden gård      
Småbosgen Saknas      
Småpenningsgården Saknas      
*Sokkarotin del av Arboga?      
»Spannaregarden» ? gård      
Spetalen Saknas      
*Spinnskolan f.d. byggnad /Se      
Spännaregården Saknas      
Stadsgården Saknas      
*Stadskvarnen Saknas /Se      
Stadskyrkan Saknas      
Stadskyrkan Saknas      
Stadskyrkan kyrka /Se      
Stadskyrkan Saknas      
Stadskyrkan Saknas /Se      
Stalgården Saknas      
Stenbergska mälthuset Saknas /Se      
*Stenhusgården Saknas /Se      
»Stenhusgarden» Saknas      
Stenhus(gården) f.d. gd /Se      
Stora gården f.d. gd /Se      
Stora mälthuset Saknas /Se      
Storgården Saknas      
Strömmingsgården Saknas      
Strömsnäs Saknas      
Strömsnäs Saknas      
Sunnantil Saknas      
Sunnanåna område /Se      
Sunnanåna Saknas      
»Swartarmidsgarden» gård      
»Swarta smidz garden» gd /Se      
»Swarta smidz garden» f.d. grovsmedsgård /Se      
Swarta smidz garden gårdsnamn /Se      
Svennugxgården Saknas      
»Sæbogarden» gård      
Säbogården f.d. gd /Se      
*Tobaksspinneriet f.d. byggnad /Se      
Ullbergska klostret Saknas      
Ulffsgården Saknas      
»Uppekirkia» kyrka      
*Uppkyrkan el. Sankt Nikolai kyrka förr kyrka /Se      
Uppkyrkan kyrka      
Upkyrkan el. Sankt Nicolai landskyrka förr kyrka      
Upkyrkan el. Sankt Nicolai landskyrka förr kyrka      
Uppkyrkan, se S:t Nicolai kyrka Saknas      
Uppkyrkan kyrka /Se      
Uppkyrkan kyrka /Se      
Valbjörken Saknas      
Vingården Saknas      
*Vreten Saknas      
Vretroten rote /Se      
Vretroten rote /Se      
*Vårfrualtaret Saknas      
Västra roten rotar /Se      
*Yllefabriken byggnad /Se      
Åkersborg slott? /Se      
Österherrgården kungsgård      
Östra roten rote /Se      
Överskäraregården Saknas      
Öfverskäraregården Saknas      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.