ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Medåkers socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 231 Naturnamn : 236 Bebyggelsenamn : 153 Naturnamn : 175
Medåker sn Alkärret ägomark Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Medåker sn Alkärret ägomark Medåker socken Nummerförteckning förteckning
Medåker sn Arbogaån å flaskstuppar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Medåker sn Arbogaån å Bejby skator inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Medåker sn Arbogaån å Berga rävar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Medåker sn Aspbacken terräng Boda ormar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Medåker sn Aspbacken backe Byringe baggar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Medåker sn *Barnmossen mosse Dals möss inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Medåker sn *Barnmossröset gränsröse Ekeby stutar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Medåker sn *Barnmossröset gränsröse Fillinge tuppar inbyggarbeteckning Abrams berg berg
Medåker sn *Berga äng terräng Hagby kungar inbyggarbeteckning Albro bro
Medåker sn Björnmyren myr Garlinge kråkor inbyggarbeteckning Alkärret kärr
Medåker sn /Se Björnmyren myrmark Hults gudar inbyggarbeteckning Andromvärld backe
Medåker sn Blånken ägomark Klockartorps bin inbyggarbeteckning Arbogaån å
Medåker sn Brandsmossen mosse Myrebonden inbyggarbeteckning Asmundsberget berghäll
Medåker sn Brandsmossen terräng Norr Ryby grisar inbyggarbeteckning Bejbybäcken bäck
Medåker sn Brattberget berg Norskoga råttor inbyggarbeteckning Bejbyslätten skogsodling
Medåker sn Bredmossen mosse Rabo drottningar inbyggarbeteckning Bejbyslätten skogsodling
Medåker sn Bredmossen mosse Smedby hönor inbyggarbeteckning Blodsåkern åker
Medåker sn Bredmossen mosse Snarens getingar inbyggarbeteckning Blodsåkern åker
Medåker sn Bredmossen mosse Sör Ryby lammungar inbyggarbeteckning Blånkbron bro
Medåker sn Bredmossen mosse Tveta myggor inbyggarbeteckning Blånke plats
Medåker sn Bredmossen, Nedre mosse Tåby löss inbyggarbeteckning Blånken landsvägsbro
Medåker sn Bredmossen, Nedre mosse Vretberga bromsar inbyggarbeteckning Blånken plats
Medåker sn Bredmossen, Övre mosse Ödesberga troll inbyggarbeteckning Blånkgatan väg
Medåker sn Bredmossen, Övre ägomark Albo avs Blånkkällan brandkälla
Medåker sn Bredmossröset gränsröse Arvidslund hmd Blånkkällan källa
Medåker sn Bredmyren ägomark Avskedsbostället lht Blånkkällan källa
Medåker sn Bredmyren ägomark Bejby gård Bottila äng
Medåker sn Brända mossen mosse Bejby bebyggelse Brandsmossen åker
Medåker sn? Byringe utjord /Se Bengtsberg lht Brattberget berg
Medåker sn Bäckmyren ägomark Berga, Norra gård Brattbergsbacken vägbacke
Medåker sn Bäckmyren ägomark Berga by Bredmossen mosse
Medåker sn *Dals äng terräng Bergtorp avs. Brudklämman plats
Medåker (by och) sn Dammberget berg Björksta avs. Brudklämman plats
Medåker sn Dammberget berg Björkås avs. Bäckholmen »holme»
Medåker sn Dammen ägomark Blänkhem gård Bäckmyren dalsänka
Medåker sn Dammen ägomark Boda avs. Dalskogen skog
Medåker sn Djupfallshagen hage Boda lht Dammberget höjd
Medåker sn Djupskålen, Mellan dal(?) Byringe utjord Dammen åker
Medåker sn Djupskålen, Övre dal(?) Dal, Norra gård Djupfallshagen hagmark
Medåker sn Djurberget berg Dal, Södra by Djupskål mosse
Medåker sn Djurberget berg »Dalarö» soldattorp Djupskålen, Övre kärr
Medåker sn *Doskärrsröset gränsröse Dalberga avs. Djurberget höjd
Medåker sn Duvmossberget berg Dalvik lht Duvmossen mosse
Medåker sn Duvmossberget berg Djurstaholm avs. Ekebybäcken bäck
Medåker sn /Se Eklöt f.d. tingsplats Eke hmd Ekorrbacken skogsbacke
Medåker sn /Se Eklöt tingsplats Ekeby by Ekorrsbäcken bäck
Medåker sn /Se Eklöt tingsställe Ekensberg lht Erik-Anders´ kärr kärrodling
Medåker sn /Se Eklöt f.d. tingsplats Eklund lht Fallkroksbacken vägbacke
Medåker sn /Se *Eklöt tingsplats Eklund avs. Fanume bergknalle
Medåker sn /Se *Eklöt förr tingsplats Elsingborg avs. Fanume bergknalle
Medåker sn /Se Eklöt förr tingsplats Eriksberg avs. Fisen åker
Medåker sn /Se Eklöt förr tingsställe Erikslund avs. Fiskarbacken skogsbacke
Medåker sn /Se Eklöt tingsplats /Se Erikslund soldattorp Flakmossen mosse
Medåkers kyrka kyrka /Se Eklöt f. tingsplats, nu äng /Se Fallkroken torp Garlingebäcken bäck
Beghby by Eklöt tingsplats /Se Fallkroken torp Garsten ö
Bejby by Eklöt förr tingsplats /Se Fallsäter torp Gatgårdsgrind grind
Bäjby by Eklöta tingsplats ägomark Fallsäter torp Gatgårdsgrind grind
Bejby by? Fallsätra terräng Fallsätra torp Grans täppa åker
?Bejby by Farfars kärr ägomark Fillinge gård Grusbacken skogsbacke
Bejby by Farfars kärr ägomark Fillingstorp torp Gorlöten åker
Bejby by Fillingstorp terräng Frideborg lht Gunnasjö åker
?Bäjby by *Fin(n)mossröset gränsröse Fridhem lht Gårskålet kärr
Bejby by /Se Flakmossen mosse Fridhem lht-er Gåsskål åker
Berga by? Flakmossen mosse Furstorpet torp Gåsskålet kärr
?Berga by Furstorpet terräng Garlinge, Norr by Gärdesbacken backe
Berga gd el. by Galgbacken ägomark Garlinge, Sör by Gärdesvägen väg
Berga by Galgbacken åkerbacke Granliden avs. Hagen beteshage
?Berga by Garlingebäcken bäck Granlund avs. Hamforsberget höjd
Berga by Garlingebäcken bäck Haga lht Herrbacken backe
?Berga by Garlingebäcken bäck Haga lht Holmen holme
Berga by Garsten ö Hagalund avs. Hundkyrkan bergsklyfta
Berga by Granliden terräng Hagby by Hästkällan källa i berggrund
Berga by Gråbo terräng Hagbylund gård Hästkällsberget höjd
Berga Saknas /Se Gunnasjö ägomark Hagbylund lht Höghäll höjd
Byringe Saknas Gunnasjö ägomark Hagby Skola skolhus Högsvi skogsbacke
Byringe by /Se Gårskålet terräng Harskuttet gård Högsvi skogsbacke
Dal by Gårskålet sank mark Herrhult gård Högsvi skogsbacke
Dal by Gåsskål svacka(?) Hult torp Högsvibacken skogsbacke
Dal by Gåsskål åker Hällbacken lht Höklötarna jordhögar
Dal by Gåsskålshagen hage Höglund lht Hörarängen åker
Dahl by Gåsskålshagen hage Högsäter avs. Iskällarbacken backe
Dal by Hagen ägomark Johannesberg avs. Jeppes berg höjd
Dal by Hamforsberget berg Johannesdal lht Jeppesängen äng
Dal by Hamforsberget berg Jordmarken gårdar Järnkällan källa
Dal by Hamforsen Saknas Karlberg avs. Kalvlyckan åker
Dal by Hamforsmossen mosse Karlberg lht Kammargatan väg
Dal by Hjortronmossen mosse Karlsborg lht Kampkärret kärr
Ekeby by? Hjortronmossen mosse Karlsdal avs. Katthavet kärr
Ekeby by /Se *Hälleröset gränsmärke Karlslund avs. Kilsbergen höjder
Fillinge by Hästkällan Saknas Karlsro avs.-ar Kilen åker
Fillinge by Hästkällsberget berg Klaraberg avs. Klockarbro bro
Fillinge by Hästkällsberget berg Klockartorp gård Kloss-Jannes grotta stenkoja
Fillinge by Höklöten äng Kärret avs. Kloss-Jannes grotta stenkoja
Fillinge by Höklöten äng (o.tingsplats) /Se Lermossen stuga Klöverhäll berg
Fillinge by Hörarängsberget berg Liljeberga avs. Klöverhäll berg
Fillinge by Hörarängsberget berg Loviselund avs. Klöverhäll berg
Fillinge by Insjön f.d. sjö(?) Lugnet avs. Klöverhäll berg
Fillinge by Insjön torrlagd sjö? Lurbo avs. Klöverhällsberg höjd
Fillinge by Iskärret kärr Majsbacken lht Klöverhällsberg berg
Fillinge by Iskärret kärr Myggbo avs. Knekttäppan åker
Fillinge by Jeppes berg berg Myre avs. Knekttäppan åker
Fillinge by Jeppes berg berg o. triangelpunkt Myre gård Kurboberget höjd
Fillinge gård /Se Kammargatan del av bygata Myre gård Laggarmossen mosse
Fillinge by /Se Kilen ägomark Norskoga gård Lamp-gölen göl
Fillinge by /Se Kilen ägomark Nyby avs. Landängen åkrar
Fillingstorp förr torp Kilsbergen berg Prins-Lasses gård Landängen åkrar
Furstorpet förr torp? Klintberget berg Rabo torp Landängen åkrar
Garlinge by? Klintberget berg Rabo gård Landängshagarna åkrar
Garlinge by *Klinteröset gränsmärke Rosenborg avs. Lars Hinders kärr kärr
Garlinge by Klintröset gränsröse Ryby, Norr gård Lerböl åker
»gardlenge», se Garlinge by Klisbergen berg Ryby, Norr gård Lindbergs kärr kärrodling
Garlinge by *Klovstensvetten gränsmärke Ryby, Väst gård Lottgärdet gärde
Garlinge by Klöverhällberget berg Ryby, Väst gård Långgårdarna väg
Garlinge by Klöverhällsberg berg Ryby, Väst bebyggelse Långsynen, Lilla vägbit
?Garlinge by Klöverhällsberg berg Ryby, Väst bebyggelse Långsynen, Stora vägbit
Garlinge, Norra o Södra byar /Se Klövhäll, se Klöverhällberget berg Ryby, Öst gård Lösta åker
Garlinge gd /Se Kroksmossen, Nedre mosse Ryby, Öst bebyggelse Mossen, Stora mosse
Garlinge gd /Se Kroksmossen, Nedre mosse Röfors gård Myrbacken backe
Garlinge by /Se Krokvik terräng Röfors gård Myrbacken backe
Garlinge, Norra och Södra gårdar /Se Kurbobacken Saknas Silverhöjden avs Myrskogen lövdunge
Hagby by Kurboberget Saknas Skeken gård Mårsberget höjd
Hagby by Kärret ägomark Skogsberg avs. Norskoggärdet åkrar
Hagby by Kärret ägomark Skogsborg lht Nyckelstenen flyttblock
Hagby by Laggarmossen mosse Skogstorp lht Nåfäna mosse
Hagby by Lerböl ägomark Skvaltbäck torp Nåfäna myr
Hagby by Lerböl ägomark Smedby by Nämsvalen äng
Hagby by Lerböl ägomark Smedby Saknas Oxhagen åker
Hagby by Likplatsen Saknas Smedstorp avs. Prinshagen åkrar
Hagby by Lisselängen ägomark Småängen lht Prästgölen bäckgöl
Hagby by Lisselängen ägomark Smällan backstuga Prästgölen bäckgöl
Hagby by Lurbo terräng(?) Snarn torp Pörtbacken backe
Hagby by Lyckmossen mosse Snarängstorp torp Ryftingen åker
Hagby by? Långmossen mosse Stenhagen gård Råstigen skogsväg
Hagby by /Se Långmossen ägomark Stensäter lht Råstigen skogsväg
Herrhult by Lärkesmossen, L. mosse Struten gård Rönningen åker
Herrhult by /Se Lärkesmossen, Lilla mosse Ståltorp lägenheter Rönnängen äng
Kolsva gård Lärkesmossen, St mosse Svartkärrstorp torp Skabban äng
Ryby by Lärkesmossen, Stora mosse Sörgården gård Skinn-Pellsberget höjd
Ryby by Lösta ägomark Sörvik avs. Skruvtäppan åker
Ryby by Lösta ägomark Travarbo avs. Skånbacken skogsbacke
Rydafors kvarn Lösta ägonamn /Se Tveta by Skånbacken skogsbacke
Rödaby byar Myrebäcken bäck Tvetaberg avs. Smedbyån bäck
Rødha fors, se Röfors gd Myrebäcken bäck Tåby by Smällgrinden grind
Röfors kvarn *Myrkärret kärr? Vidalen torp Smällgrinden grind
Röfors gd Myrskogen skog Vretberga by Stallgatan väg
Röfors hg Myrskogen skogsmark Vretberga Saknas Storgärdet åkrar
Röfors hg Mångslugers varggrop grop Ytterberga gård Stubbrö åker
Röfors gd Märsberget berg Ängslund avs. Svartingen åker
Röfors herrgård Märsberget berg Ängtorp lht Svinmossen mosse
Röfors hg Norra kärret ägomark Ödesberga by Sädesbacken backe
Röfors herrgård? Norra kärret ägomark Östers lht Säken kärr
?Röfors herrgård Norsbergen holmar?   Tingsbäcken bäck
Röfors hg Nygärdshagen hage   Tisdarskärret kärr
Röfors herrgård Nygärdshagen hage   Tjurmanskärret kärr
Röfors herrgård Nåfäna sankmark(?)   Torshälla berg
Röfors gård /Se Nåfäna mosse   Tränkärret åker
Röfors f.d. hammarverk /Se Orrmossen, Norra mosse   Tränmossen mosse
Smedby by? Orrmossen, Norra mosse   Tvärkärrsbergen höjder
Smedby by Orrmossen, Södra mosse   Tången åker
Smedby by Orrmossen, Södra mosse   Vagnsbro bro
Smedby by Riskärret kärr   Vagnsbro bro
Smedby by Riskärret terräng   Vagnsbro bro
Smedby by Ryby triangelpunkt   Vargsnåret urskogsområde
Smedby by Ryby, Norr- terräng(?)   Vingås höjd
Smedby by Ryftingen ägomark   Vinterkärret kärr
Smedby by Ryftingen ägomark   Västerängen åkrar
Smedby by? *Rålingsvetten gränsmärke   Västlandasjön sjö
Smedby by *Råstigsvägen väg   Åkershäll berghäll
Smedby by Sandmossen mosse   Åkershäll berghäll
Smedby by Sandmossen mosse   Åsmyren mosse
Smedby by Sjöhäll terräng   Ändelskärret åker
Smedby by Sjöhäll gränssten   Ängvägen väg
Smedby by /Se Skedviån å   Österängen åkrar
Smedby Saknas /Se *Skirhällsröset gränsröse    
Svartkärrstorp förr torp? Skogängen ägomark    
Tingstäpporna äga /Se Skogängen ägomark    
Tveta, Västra o. Östra byar *Skuehällsröset gränsmärke    
Tveta by Skvaltbäck terräng    
Tveta, Västra by Snaren, Nedre ägomark    
Tveta by Snarängstorp ägomark    
Tveta byar Solmyren myr    
Tveta by Solmyren myr    
Tveta by Soppelmossen mosse    
Tveta by Stenslätten slätt    
Tveta by Stenslätten sank mark    
Tveta, Västra by Svartkärrstorp ägomark    
Tveta by Svinmossen mosse    
Tåby by Svinmossen mosse    
Tåby by Säken kärr    
Tåby by Säken kärr    
Tåby by Tingsbacken ägomark    
Tåby by Tingsbacken åkerbacke    
Tåby by Tingsbacken höjd /Se    
Tåby by Tingsbäcken bäck    
Tåby by /Se Tingsbäcken bäck    
Vretberga by Tingsbäcken bäck /Se    
Vretberga by Tingsbäcken bäck /Se    
Vretberga by Tingstäpporna Saknas    
Vretberga by Tingstäpporna åkrar /Se    
Vretberga by Tjurmanskärret kärr    
Vretberga by Tjurmanskärret kärr    
Vretberga by? Tränmossen mosse    
Vretberga by Tränmossen mosse    
Vretberga by Tränmossen mosse    
Vretberga by Tvillingbäcken bäck    
Vestra Tveta by Tvärkärrsbergen berg    
?Ytterberga gd Tvärkärrsbergen berg    
Ödesberga by Tången terräng    
Ödesberga by Tången terräng    
Ödesberga by Vibybäcken bäck    
Ödesberga by Vidalen terräng    
Ödesberga by Vidalsåsen triangelpunkt    
Ödesberga by Vidalsåsen triangelpunkt    
Ödesberga by Vingås terräng    
Ödesberga by Vingås bergknalle    
Ödesberga by Vinterkärret ägomark    
Ödesberga by Vinterkärret ägomark    
Ödesberga by Västlandasjön sjö    
Ödesberga by? Västlandasjön sjö    
Ödesberga by Västlandasjön sjö    
Ödesberga by Västlandasjön sjö    
Ödesberga by Västlandasjön sjö    
Ödesbärga by Västlandasjön sjö /Se    
Ödesberga by Västlandasjön sjö    
Ödesberga by Västlandasjön sjö    
Ödesberga by Åkerhäll berghäll /Se    
Ödesberga by Åkerhäll Saknas    
Ödesberga by /Se Åkerhäll berghäll (o. tingsplats) /Se    
Ös(t)berga, se Ödesberga by Åkerhäll berghäll /Se    
  Åsmyrbäcken bäck    
  Åsmyrbäcken bäck    
  Åsmyren myr    
  Åsmyren mosse    
  *Öklöten äng (o. tingsplats) /Se    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.