ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björskogs socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 557 Naturnamn : 84 Bebyggelsenamn : 267 Naturnamn : 231
Björskog sn Barkarö-ängen Saknas Björskog socken Björskog sn förklaringar
Björskog sn *Barkarö-ängen äng Björskog socken Nummerförteckning förteckning
Björskog sn Björkskogsån, se Lillån å Björskog socken Nummerförteckning förteckning
Björskog sn /Se Byttefjerden Saknas Björskog socken Akademiskogen skogstrakt
Björskog sn »Dywrholmen» terräng Björskog socken Arbogaån å
Björskog sn Eklöt Saknas Björskog sn Anders-Olsmoras berg berg
Björskog sn *Eklöt förr tingsställe Björskog sn Arbogaån å
Björskog sn Eklöt Saknas Blåsuta inbyggarbeteckning Arnbergshagen hage
Björskog sn *Eklöt förr tingsplats Björskog vargar inbyggarbeteckning Asfalten, se Stora landsvägen väg
Björskog sn Eklöt (Ökleta) förr tingsställe Aspa bebyggelse Aspa gatan väg
Björskog sn *Eklöt förr tingsplats Aspa by Aspagärdet åker
Björskog sn Eklöt förr tingsställe Aspa by Aspbacksstycket odling
Björskog sn Eklöt Saknas Aspa skolhusplats, se 7 Vavle Saknas Bakre gärdet odling
Björskog sn Eklöt förr tingsplats /Se Asplund lht Beckbruket åker
Björskog sn Eklöt förr tingsplats Aspsbostället förr torp Borsingbyskogen skog
Björskog sn Eklöt förr tingsplats Augustenborg lht Braxna odling
Björskog socken Eklöt Saknas Augustenborg lht Bredmyren åker
Björskog sn Eklöt förr tingsplats Avskedsjorden, se 8 Vavle Saknas Bredmyrängen odling
Björskog sn Eklöt tingsplats Baracken avs. Bykällan brunn
Björskog socken Eklöt förr tingsplats Barkaröängen avs. Bäckskiftet odling
Björskog sn Eklöt förr tingsplats Bakvända torp Diket dike
Björskog sn Eklöt förr tingsplats Banvaktsstugan stuga Dyen åker
Björskog sn Eklööt, Öklitta ting tingsställe Berg by Dyen äng
Björskog sn Eklööt, Öklitta ting medeltida tingsställe Bergalid lht Ekbacken skogsbacke
Björskog sn Eklöt Saknas Bergbacka lht Ekbacken skogsbacke
Björskog sn Eklööt, Öklitta ting medeltida tingsställe Berg-Emilsstugan torp Fiskarstugan hage
Björskog sn Eklöt tingsställe Berg-Emilsstugan torp Fredrikssonsgärde åker
Björskog sn Eklöt tingsställe Bergens, se Berg-Emilsstugan torp Friskkärret förr kärr
Björskog sn? Eklöt Saknas Berget backstuga Furirvreten odling
Björskog sn Eklöt tingsställe Berg-Fiasstugan, se Berg-Emilsstugan torp Fågelviken åker
Björskog sn Eklöt tingsställe Bergtorpet, se Berg-Emilsstugan torp Galgbacken skogsbacke
Björskog sn Eklöt tingsställe Björkås lht Gamla landsvägen väg
Björskog sn Eklöt tingsställe Björkås lht Gatan, se Villagatan gata
Björskog sn [Öklitta tingsställe] Saknas Blåsut torp Granhagen skogsbacke
Björskogs sn sn Öklitta tg tingsställe Borsingby bebyggelse Granhagstorpet hage
Björskog sn Eklöt förr tingsplats Borsingby by Grannas, se Vales odling
Björskog sn [Øccleta] tingsplats Borsingby by Graven dike
Björskog sn Eklöt förr tingsplats Brodinstorp lht Grenbacken hage
Björskog sn Eklöt f. tingsställe Brodinstorp lht Gråtarhagen odling
Björskog sn Eklöt förr tingsställe Brottgården by Gräsnäsvägen väg
Björskog sn *Eklöt tingsställe Brottgården by Gräsnäsängarna åkrar
Björskog sn Öklitta ting Saknas Charlottenberg lht Gustav-Persgärde odling
Björskog sn Eklöt förr tingsplats Ekelund, se Gallens torp Gärdena åker
Björskog sn Eklöt fordom tingsplats Eklund lht Gökalund skogsbacke
Björskog sn [Öklitta ting] Saknas Eknö Saknas Hagen hage
Björskog sn Ekløt medeltida tingsplats Eknö by Hagen hage
Björskog sn Eklöt tingsställe Eknö, Västra gård Hagen odling
Björskog sn Eklöt tingsställe Eknö, Västra herrgård Halmstacksbacken åker
Björskog sn Eklöt Saknas Eknö, Östra gård Handlarens vret odling
Björskog sn »Økleta» tingsplats Eknö, Östra herrgård Hedströmmen å
Björskog sn Eklöt förr tingsställe Eknö torpen, se Granberga lhtr Himmetavägen väg
Björskog sn *Eklöt tingsplats /Se Eriksberg avs. Hjalmars vret odling
Björskog sn Gramsborg förr borg /Se Eriksberg avs. Holmarna öar
Björskog sn Gramsborg borg /Se Eriksberg lht Holma utjord skog och åker
Björskog sn Granhagen hagmark Erikslund lht Holmtäppan odling
Björskog sn [Gårdboäng] Saknas Farfarsstuga, se Farmorsstuga torp Holmtäppan odling
Björskog sn *Gårdbo äng äng Farmorsstugan torp Hälleberget berg
Björskog sn gardbo ængh natn. /Se Fiskarstugan förr stuga Hälleberget höjd
Björskog sn *Holmängen Saknas Fredrikssons lht Hälleforsar forsar
Björskog sn Hälleberget berg Fredskärret torp Hällemyren myr
Björskog sn Hällemyren sankmark Fridas torp Hästhagen hage
Björskog sn Isbäcken bäck Fridhem lht Isbäck bäck
Björskog sn *Krakeholmen, Norra och Södra öar /Se Friskkärrstugan torp Isbäck bäck
Björskog sn *Kullingby löt äng Frisktorpet soldattorp Isbäck bäck
Björskog sn Lillgärdet gärde Gallens torp Isbäcken, se Isbäck bäck
Björskog sn Lillån å Gotland gård Jakobssons lada lada
Björskog sn Lärkbacken skogsbacke Granberga, Övre lht Jakobssons väg väg
Björskog sn Nickbacken skogsbacke Granberga lhtr Johns lada lada
Björskog sn Ormbacken skogsbacke Granhagen torp Jäder utjord skog och åker
Björskog sn Ombrobäcken bäck Granhagstorpet förr torp Kalle-Albergsstycket odling
Björskog sn Porsmossen mosse Gråbo torp Kallviken del av odling
Björskog sn *Prästaänget äng Gräsnäs by Kalvhagen hage
Björskog sn [Prästängen] Saknas Gräsnäs by Kilen odling
Björskog sn præsta ængith natn. /Se Gräsnäskila, se Kila torpområde Kilhagen hage
Björskog sn Rosenhagen hagmark Gräsnäskilen torp Kilhagsgärdet odling
Björskog sn Sankt Olofs källa källa Grönö säteri Korpgatan, se Himmetavägen väg
Björskog sn Skären utj. /Se Grönö gård Krikonskogen, se Kalvhagen hage
Björskog sn Spikskär terräng Gustavsberg lht Kroktegen odling
Björskog sn Stabacken skogsbacke Hagalund lht Kronskogen skog
Björskog sn *Stora ån, se Östtunaån å /Se Hagalund lht Krontegen odling
Björskog sn Storängsgatan Saknas Hagen utjord Kröcklingespiralen väg
Björskog sn Tallbacken skogsbacke Hagen lht Kullbacken skogsbacke
Björskog sn Åsbacken skogsbacke Holma by Kullingemyren kärr
Björskog sn *Östtunaån å /Se Holma by Kyrkberget berg
Björskog sn   Holmbergsbostället förr torp Kyrkberget höjd
Björskog sn   Hyddan lht Källbiten odling
Björskog sn   Hälle by Kärrängen odling
Björskog sn   Hälle by Ladstycket odling
Björskog sn   Hälle gård Landsvägen, se Stora landsvägen väg
Björskog sn   Jakobsberg lht Landsvägsbron bro
Björskog sn   Kallviken lht Leksellvägen gata
Björskog sn   Kampfallet backstuga Lilla graven dike
Björskog sn   Kampfallet lht Lilla vreten odling
Björskog sn   Kampfallet lht Lillån å
Björskog sn   Karlberg lht Lillån å
Björskog sn   Karlshem lht Lillängen odling
Björskog sn   Karlshem lht Lillängen odling
Björskog sn   Karlslund lht Limsta åker
Björskog sn   Karlslund lht Lusbacken glänta
Björskog sn   Kartbacken lhtr Lådbergagärdet åker
Björskog sn /Se   Kartbacken lht Lådbergaängen odling
Björskog sn /Se   Katrinelund lht Långlötshagarna utjord
Björskog sn /Se   Katrinelund, se Ängholmsnya torp Långåkrarna odling
Björskogs kyrka kyrka   Kila torpområde Lärkbacken dunge
Björneskog sn /Se   Klippan lht Löten odling
Raornnann schogh, se Björskog sn   Koppartaket lht Lötvreten odling
Aspa by   Krokstugan torp Lövgrenstorp torp
Aspa by   Kråkbo torp Lövgrensvreten odling
Aspa by   Kråkbo torp Mellanstycket odling
Aspa by   Kullbacken backstuga Mitterbiten odling
Aspa Saknas   Kullinge gård Mogroparna gropar i skog
Aspa by   Kullinge by Murgärdet åker
Aspe Saknas   Kullingelöt gård Murskog skog
Aspö Saknas   Kärrängen avs. Murskogen skogsdunge
Aspa by   Landtorpet riven backstuga Myren, se Hällemyren myr
Aspa by   Larslund lht Nedre logen lada
Aspa by   Liljeberg lht Nickbacken hage
Aspa by   Lilla stugan lht Nickbacken åker
Aspa by   Lindalsstugan, se Gråbo torp Norra gärdet odling
Aspa by   Lådberga by Norra vägen väg
Aspa by   Lådberga by Norrängen åker
Aspa by   Långlöttorpet rivet torp Nyckelberget berg?
Aspa by   Långlöttorpet, se Kullingelöt gård Nyängen odling
Aspa by   Långtäby bebyggelse Ol-Ersbacken skogsbacke
Aspa by   Långtäby by Ol-Ersängen odling
Aspa by   Länsmansbostället lht Ormbacken skogsbacke
Aspa by   Lärkbacken torp Oxmulen åker
Aspa by?   Löten avs. Per-Karlskälla källa
Aspa by   Lötstugan backstuga Peter-Persgärde odling
?Berg by   Löttorpet torp Porskärret kärr
Berg by   Margitslund lht Porsena holmar
Berg by   Marielund lht Porskärret förr kärr
Berg by   Marielund lht Porsmossen, se Porskärret förr kärr
Berg by?   Mellangården bebyggelse Prästskäret äga
?Berg by   Mellangården gård Prästnäset odling
Bergby, se Berg by   Minelund lht Pusthagen utjord
*Björntorp bebyggelse   Murarns, se Råbylund lht Runes loge lada
Björntorp gd   Myr-Johannas stuga förr stuga Råbyskogen skog
*Björskogsby Saknas /Se   Myrstället rivet torp Råby utjord odling
Borsingby by   Norrgården Saknas Röset stenröse
Borsingby by   Nordstjärna lht Sanka kärret kärr
Borsingby by   Norrgården bebyggelse Sankt Olofs källa källa
Borsingby by   Norrgården gård Sjättedelen odling
Brassnäs Saknas   Nybygget lht Sjöholmstegarna odling
Brottgården by   Nåberga by Skarpgärdet odling
Brottgården gd   Nåberga by Skarpängen odling
Brottgården Saknas   Oscarsberg lht Skillnadsdiket dike
*Brottgården gd   Oxhagen riven backstuga Skogskällan åker
Brydiogarthen, se Brottgården Saknas   Parma lht Skolgatan gata
Byrsinge Saknas   Per-Karls gård Skräddartorpet torp
Börsingby gård   Prästgården bebyggelse Skären område
Börsingby gd   Prästgården gård Skäret Saknas
Börsingby gd   Ramsta by Stora Skären Saknas
Börsingby gård   Renoldsro lht Skären utjord
Börsingby by /Se   Robertsberg lht Skärsvägen väg
Ekhult, se Eklöt förr tingsställe   Rosenhagen backstuga Slänggungskärret kärr
Eknö hg   Rosenhagen torp Slätängen åkrar
Eknö herrgård   Rutsborg lht Slätängsbäcken, se Isbäck bäck
Eknö hg   Råby ägor Slätängsbäcken bäck
Eknö by   Råby by Slätängsvägen väg
Eknö (numera Västra o. Östra) gårdar   Råby utjord bebyggelse Sockenvägen, se Himmetavägen väg
Eknö hg   Råbylund lht Sorbyån å
Eknö herrgård   Råbylund lht Spikskär skogsdunge
Eknö hg   Segelsberga by Stabacken skogsdunge
Eknö, (Västra o. Östra Eknö) gårdar   Segelsberga by Stadstegen äng
Eknö hg   Sjöholmen Saknas Stenhagen hage
Eknö, (Västra o. Östra Eknö) gårdar   Sjöholmen by Stenhagsbacken skogsbacke
Eknö, (Västra o. Östra Eknö) gårdar   Sjöholmen by Stenhagsgärdet odling
Eknö herrgård   Skarpängen lht Stenvadån, se Lillån å
Eknö, Västra o. Östra gårdar   Skogsborg lht Stenvren odling
Eknö hg   Skogsliden lht Stolpladan, se Johns lada lada
Eknö hg   Skräddarvreten avs. Stolpladsrutan odling
Eknö hg /Se   Slätängen backstugor Stora graven dike
Eknö hg   Slätängstorp torp Stora landsvägen väg
Eknö gd   Smedstugan stuga Stora vreten odling
Eknö herrgård   Snickartorp lht Stövla krök
Eknö hg   Snickartorpet torp Svartkällan källa
Eknö, V:a o. Ö:a gårdar   Soldattorpet, se 9 Vavle Saknas Svartkällshagen, se Svartkällsskogen hage
Eknö hg   Sommaro, se 3 Långtäby Saknas Svartkällsskogen hage
Eknö hg   Sorby by Svens vret odling
Eknö hg   Sorby by Svälterna skogsbryn
Eknö hg   Stegrind backstuga Söderängen åker
Eknö hg   Stenhagen backstuga Södra gärdet odling
Eknö hg   Stenhagen backstuga Södra hagen odling
Eknö hg   Stenhagen torp Södra vägen väg
Eknö herrgård?   Stensborg lht Sörbystycket odling
Eknö, Västra o. Östra herrgårdar   Stentorp förr gård Tallbacken dunge
Eknö herrgård   Stentorp ägor Torphagen hage
Eknö hg   Stenvad kvarn Täbyvägen, se Vavlevägen väg
Eknö herrgård?   Stenvad gård Utjorden, se Lövgrensvreten odling
Eknö, Västra o. Östra herrgårdar   Stenvadkvarn kvarn Vales odling
Eknö, Västra och Östra gårdar   Stjärneborg lht Valingsängen odling
Eknö, Östra och Västra gårdar   Sämjan, se 7 Aspa Saknas Vallonvägen gata
Eknö, Västra och Östra gårdar   Sörby gård Valstategen odling
Eknö, Östra och Västra gårdar   Sörby förr gård Varbacken berg
Eknö by   Sörgården bebyggelse Varbacksängen odling
Eknö hg   Sörgården bebyggelse Vavle backe dansbana
Eknö herrgård   Sörgården gård Vavle gata väg
Eknö säteri /Se   Tallbacken avs. Vavle vägen väg
Eknö gård /Se   Trekanten lht Vavle ängen odling
Eknö, Västra o. Östra gårdar /Se   Täby gård Viadukten järnvägsviadukt
*Gisletorp Saknas   Täby, Nedre by Villagatan gata
Granmarsö, se Grönö gd /Se   Täby, Nedre, se Täby gård Vinbärsstycket odling
Granmarsö, se Grönö gd /Se   Täby, Övre by Vinkällan källa
Grisnäs, se Gräsnäs by   Uknö Saknas Vipkällan källa
Gräsnäs by   Uknö Saknas Virsta skogen skog
Gräfsnäs el. Gräslinge gård   Uknö gårdar Vitäppan odling
Gräsnäs by   Uknö by Vretarna odling
Gräsnäs by   Uknö, Bond- bebyggelse Vreten odling
Gräfsnäs Saknas   Uknö, Herrgårds- bebyggelse Vreten, se Vretstycket odling
Gräsnäs by   Vadstena gård Vretstycket odling
Gräsnäs by   Vadstena by Västerlånggatan gata
Gräsnäs by   Vadstena by Västerängarna odlingar
??Gräsnäs by   Vastena, Lilla lht Västerängsvägen väg
Gräsnäs by   Vadstena, Stora by Yxeängen odling
?Gräsnäs by   Vallin, se 9 Vavle Saknas Åbergsgärde odling
Gräsnäs by   Valskog samhälle Åhagen hage
Gräsnäs by   Valskog bebyggelse Ålderdomshemsberget, se Kyrkberget berg
Gräsnäs by   Valskog bebyggelse Ån, se Arbogaån å
Gräsnäs by   Valskog, se 4 Borsingby Saknas Ån, se Hedströmmen å
Gräsnäs by   Valskog gård Åsta gata väg
Gräsnäs by   Valskog järnvägsstation Åsbacken berg
Gräsnäs by   Valskog järnvägsstation Åsbacksskiftet odling
?Gräsnäs by   Valskog Saknas Åsbacksstycket odling
Gräsnäs Saknas /Se   Valskog gård Åtäppan odling
Gräsnäs by   Valskogs tomtplats, se 5 Valskog Saknas Ängen odling
Grönö hg /Se   Valskoglund lht Örbergaskogen skog
Grönö hg   Valskogsberg lht Österängen åker
Grönö hg   Valsäter lht Östunabron bro
Grönö herrgård   Varbacken lht Östunaån, se Hedströmmen å
Grönö hg   Varbacksstugan torp Övre logen lada
Grönö hg   Vavle by  
Grönö hg   Vavle bebyggelse  
Grönö förr ö, gd   Vavle bebyggelse  
Grönö hg   Vavle bebyggelse  
Grönö herrgård   Vavle bebyggelse  
Grönö herrgård   Vavle by  
Grönö herrgård   Vidholms förr gård  
Grönö herrgård   Vidlundstorp lht  
Grönö herrgård   Vidlundstorp torp  
Grönö gd   Vikbo lht  
Grönö herrgård   Vilan lht  
Grönö herrgård?   Vilan torp  
Grönö herrgård   Villan lht  
Grönö herrgård   Vinbergs, se Charlottenberg lht  
Grönö gd   Virsta bebyggelse  
Grönö hg   Virsta gård  
Grönö gd   Virsta gård  
Grönö hg   Virsta Skoghusplats, se 4 Virsta Saknas  
Grönö hg   Västergården bebyggelse  
Grönö hg   Yxe lht  
Grönö hg   Åsta by  
Grönö gd, förr slott   Åsta by  
Grönö herrgård   Åsta gård  
Grönö hg   Ängholmsgamla torp  
Grönö hg   Ängholmsnya torp  
Grönö herrgård   Örberga by  
Grönö hg   Örberga by  
Grönö hg   Örtorp lht  
Grönö hg   Örtorp torp  
Grönö hg   Östergården bebyggelse  
Grönö herrgård   Östtuna gård  
Grönö hg   Östtuna bebyggelse  
Grönö hg   Östtuna by  
Grönö hg   Östtuna mjölkvarn bebyggelse  
Grönö hg   Östuna, se Östtuna by  
Grönö hg   Övre Granberga, se Granberga lht  
Grönö hg      
Grönö herrgård      
Grönö gd      
Grönö hg      
Grönö hg      
Grönö hg      
Grönö hg      
Grönö hg      
Grönö hg      
Grönö gd /Se      
Grönö hg      
Grönö herrgård      
Grönö herrgård      
Grönö gård /Se      
Grönö gd /Se      
Hagen gård      
?Hagen gd      
Hagen gd      
Hagett Saknas      
Hagen gd      
Holm Saknas      
Holma by?      
Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma gd      
Holma by      
?Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma by      
Holma by?      
Holma by      
Hälle by      
Hälle by      
Helle by      
Hälle by      
Helle by?      
Hälle Saknas /Se      
Hälle by      
*Hästholm Saknas      
*Hästholm Saknas      
*Kullingbolöt Saknas      
Kullingby Saknas      
?Kullinge hg      
?Kullinge hg      
Kullinge gård      
Kullinge gård      
Kullinge herrgård      
Kullinge herrgård      
Kullinge herrgård      
Kullinge herrgård      
Kullinge gd /Se      
*Quillingaby Saknas /Se      
Kyrkoherdebostället Saknas      
Lilltäby gård      
Lilltäby gd      
Lilltäby gd      
Lilltäby beb.      
Lill-Täby gd      
Lådberga el. Laberga by      
Lådberga by      
Långtäby by      
Långtäby by      
Långtäby by      
Långtäby by      
Nodabergum, se Nåberga by      
Nåberga by      
[Nadanbergom] Saknas      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga by      
Nåberga Saknas /Se      
Nåberga by /Se      
Nåberga by /Se      
Ochnom, se Ulsnö by      
Råby by?      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby Saknas      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Råby by      
Saltpeter-ladan Saknas      
Segelsberga by      
Segelsberga by      
Segelsberga by      
Segelberga by      
Segelsberga by      
Segelsberga by /Se      
Segelsberga Saknas /Se      
Segelberga by /Se      
Segelsberga by /Se      
Segelsberga by /Se      
Sjöholmen by      
Sjöholmen? by      
Sjöholmen by      
?Sjöholmen by      
Sjöholmen by      
Sjöholmen by      
*Skinnaretorp Saknas      
?Sorby by      
?Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby herrgård      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sörby = Sorby herrgård      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
Sorby by      
?Sorby hg      
Sorby by      
Sorby by /Se      
Sorby by /Se      
Stabacken tp /Se      
Stabacken tp /Se      
Staholmen plats /Se      
Stenvad kvarn /Se      
Stenvad kvarn /Se      
[Sundholmen] Saknas      
»sydholmen», se Sjöholmen by      
Synnerstad Saknas      
Sæuende »ödebostad»      
Sörby herrgård?      
Sörby hg      
?Sörby herrgård      
?Sörby hg      
Sörby herrgård?      
?Sörby hg      
?Sörby herrgård      
?Sörby hg      
Sörby herrgård?      
?Sörby hg      
Sörby gd      
Sörby hg      
Sörby by      
Sörby herrgård?      
Sörby herrgård?      
Sörby hg      
Sörby gård      
Sörby gd      
?Sörby herrgård      
Sörby gd      
Sörby hg      
Sörby herrgård      
Täby by      
Täby by?      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Lilltäby o. Långtäby beb.      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Uknö by      
Uknö by      
Ukne (Uknö) by      
Uknö by      
Uknö by      
*Ulunge Saknas      
*Ulunge Saknas      
Vadstena by      
Vadstena gård      
Vadstena by      
Valskog herrgård      
Valskog by      
Valskog samh. /Se      
Vafle by      
Vafle by      
Vafle by      
Vafle by?      
?Vavle by      
Vavle by      
Vafle by      
Vavle (Vafle?) by      
Vafle by?      
Vavle by      
*Viden Saknas      
Virsta by      
Virsta by      
Virsta by      
Virsta gd      
Virsta by /Se      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by      
Åsta by /Se      
Åsta by /Se      
Qletta förr tingsplats      
»Qklitta ting», se Eklöt tingsplats      
?Örberga (?) by      
?Örberga by      
Örberga by      
Örberga by?      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by      
Örberga by?      
Örberga by      
Åsta Saknas /Se      
Östuna hg      
Östtuna hg      
Östuna herrgård      
Östuna hg      
Östuna herrgård      
Östuna herrgård      
Östuna herrgård      
Östuna gd      
Östtuna kvarn      
?Östuna hg      
Östuna kvarn      
Östuna herrgård      
Östuna herrgård      
Östuna hg      
Östuna hg      
Östuna hg /Se      
Östtuna gård /Se      
Östuna herrgård?      
Östuna herrgård      
Östuna herrgård      
Östtuna gård      
Östuna hg o. by      
Östtuna by /Se      
Östtuna gd /Se      
Östtuna gd /Se      
Östtuna (herr)gård /Se      
Östtuna (herr)gård /Se      
Östuna, se Östtuna (herr)gård      
Östuna gård /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.