ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kungs-Barkarö socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 94 Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 61
Barkarö, se Västerås-Barkarö sn *Barkareängen f. äng Kungs-Barkarö socken Alkärret kärr
Bekarne sn Barkaröviken vik Barkarö Tuppar inbyggarbeteckning Altarsten holme
Kungs-Barkarö (förr kungsgård), nu sn Barkaröviken vik Kungsbarkarö tuppar inbyggarbeteckning Aluddshagen beteshage
Kungs-Barkarö sn Barkaröviken vik Nummerförteckning förteckning Apollohagen äng
?Kungs Barkarö sn Barkaröviken vik Nummerförteckning förteckning Arbogaån å
?Kungs Barkarö sn Barkaröviken vik Kungs-Barkarö socken Barkaröviken vik
Kungs-Barkarö sn Barkaröviken vik /Se Kungs-Barkarö socken Blästersund sund
Kungs-Barkarö sn Barkaröviken vik /Se Kungs-Barkarö socken Blästersund sund
Kungs-Barkarö sn Barkaröviken vik Almslund lht Botten äng
Kungs Barkarö sn? *Barkarö-ängen äng Aludden lht Broken holme
Kungs Barkarö f. gd, sn Barkarö-ängen Saknas Aludden torp Broken holme
Kungs-Barkarö sn Blästersund sund Alvik lht Brännerikällan källa
Kungs-Barkarö förr kungsgård Brobacken skogsbacke Asphäll torp Buten äng
Kungs-Barkarö sn Broken holme Backgården bebyggelse Fiskarhällen udde
Kungs-Barkarö sn /Se Broken holme Barkanderstorpet torp Fiskarhällen udde
Kungs Barkarö sn Broken ö /Se Berget nu riven bs. Fiskhagen äng
Kungs-Barkarö sn Broken holme Bettelbo lht Galten fjärd
?(Kungs-)Barkarö sn Drottning Kristinas gångborg stenlabyrint /Se Borgtorpet avs. Galten fjärd
?(Kungs-)Barkarö sn Drottning Kristinas labyrint stenlabyrint /Se Borgvik bebyggelse Galten fjärd
?(Kungs-)Barkarö sn Drottning Kristinas ridbana stenlabyrint /Se Borgvik nu pensionat Grindskogen skogsmark
Kungsbarkarö sn Drottning Kristinas ridstig stenlabyrint /Se Botten nu äng, förr gård Grönöängen äng
Kungs-Barkarö sn Drottning Kristinas Trögborg stenlabyrint /Se Brobacken lht Harnten Saknas
?(Kungs-)Barkarö sn Fiskarhällen udde Brobacken lht Harsten holme
Kungs-Barkarö sn Flintan holme Buten gård Hedströmmen å
Kungs-Barkarö sn Fläskskär skogsbacke Buten gård Hillerbacken ekdunge
Kungs-Barkarö sn *Galten holme Charlottenberg semesterhem Hånklyttan äng
Kungs-Barkarö sn Galten sjö Ekbergstorpet torp Hällen udde
Kungs-Barkarö sn Galten fjärd Ekenäs lht Jonsarbobacken backe
Kungs-Barkarö sn Granö skogsbacke med triangelpunkt Ekholmen lht Jägaråsen ås
Kungs Barkarö sn *Gårdbo äng äng Ekholmen avs. Jägaråsen ås
Kungs Barkarö sn [Gårdboäng], se Barkaröängen Saknas Ekhyddan lht Kallstenaån å
Kungsbarkarö sn /Se Harsten holme Eklunda lht Kungsträdgården hage
Kungs-Barkarö sn /Se Harsten holme Elinslund lht Kungsudden udde
Kungs-Barkarö sn /Se Hedströmmen å Fläskskär lht Kvighagen äng
Kungs-Barkarö sn /Se Hillerbacken skogsbacke Fläskskär avs Köpingskomplexet äng
Kungsbarkarö sn /Se *Hjutön ö Fodermarskgården bebyggelse Linlandet, se Runnskär holme
Kungs-Barkarö sn /Se *Hunden skog Framnäs avs. Linlandet holme
Kungs-Barkarö sn /Se Husbondängen äng Fröstuna lht Linlandet holme
Kungs-Barkarö sn /Se Jerusalems väg stenlabyrint /Se Fröstuna bebyggelse Malmön udde
Kungs-Barkarö sn /Se Jordmarken ägomark Fänriksgården bebyggelse Mellanhagen äng
Kungs-Barkarö sn /Se Jordmarkshagen hagmark Granskogen backstugor Myskhagen äng
Kungs-Barkarö sn /Se Jägaråsen terräng Granåker lht Mörkrets backe ekdunge
Barkarö (Kungs-), se Kungs-Barkarö sn Jägaråsen ås /Se Granö bebyggelse Odlingen åker
[Askeby] Saknas Jönsarbobacken skogsbacke Granö bebyggelse Ormudden udde
Barkarne by *Killingskär ö Granö gård Oxdjupet mosse
Barkarne Saknas *killingskär skär Gramsberg bs Porsena holmar
?Barkarö gd *Killingskär holme /Se Grindstugan torp Prästbacken dunge
Barkarö by *killski...r, se killingskär skär Havretäppan bebyggelse Raknö äng
Fröstuna gd /Se Kungsudden terräng Hovgården bebyggelse Runskär holme
Fröstuna gd /Se Lindholmen holme Hovgården Saknas Skären område
Fröstuna gd /Se Linlandet holme Hovgården Saknas Stuterihagarna ängar
Fröstuna gd /Se Linlandet holme Hovgården, Östra gård Suggan holme
Fröstuna gd /Se Linlandet holme Hovgården, Västra gård Svanängsbacken hagmark
Fröstuna gd /Se Malmön förr ö, nu del av fastland Hovgårdsberg lht Sänkslåttern eller Sankslätten äng
Granö gård /Se Malmön förut ö, numera förenad ås Husbondängen gård Tallholmen, Norra äng
Hagelsberga by /Se Mörkrets backe skogsbacke Hällgården kronodomän Tallholmen, Södra äng
Hovgården by /Se *Okiersudden udde Johannislund torp Tyskhagen hagmark
Hovgården by *Prästaängen äng Jordmarken torp Uknöskälen Saknas
Hofgården by [Prästängen], se Barkarö-ängen Saknas Jägaråsen lht Vitön holme
Hovgården by Raknö äng Kaptensgården bebyggelse Älghagen äng
?Hovgården by, (f.d. kungsgd.) Rundelborg trojeborg eller labyrint /Se Karlsberg lht Örsåsudden udde
Hovgården förr kungsgård, nu by Rundelborg stenlabyrint /Se Karlsborg lht  
Hovgården by /Se Runskär ö Karlsborg lht, nu borta  
Högvalla förr slott /Se *Rundskär, eller Lindholmen holme Karlslund lht  
Högvalla förr slott Runskär holme Karsgården gård  
Kongxbarkarne, se Hovgården by Runskär ö /Se Kungsörs Norra Kungsladugård bebyggelse  
Korsgården herrgård? Runskär holme /Se Kungsörs Norra Kungsladugård kronodomän  
(Kungs-)Barkarö, Hovgården förr kungsgård, nu by /Se Runskär ö /Se Köpingskomplexet, Södra del av sn  
Kungs-Barkarö förr kungsgård Räcknön Saknas Lugnet lht  
Kungs-Barkarö förr kungsgård Sillskär skogsbacke Lyckebo lht  
Kungsbarkarö förr kungsgård Suggorna skär Långholmen bs  
Kungsbarkrö gd Suggorna eller Suggskär skär /Se Malmön lht  
Kungs-Barkarö förr kungsgård Suggskär skär Mejerigården lht  
Kungsbarkarö gd Svanbacken skogsbacke Nordstjärnan avs  
Kungs-Barkarö förr kungsgård /Se *Sågskäret holme Prästgården kyrkoherdeboställe  
Kungsbarkrö gd »Trojinborg» labyrint /Se Prästgården, Gamla gård  
Kungs-Barkarö förr kungsgård Trögenborg stenlabyrint /Se Raknö bebyggelse  
Kungs-Barkarö, se Hovgården by Ulvesund utlopp /Se Raknö gård  
Kungshuset förr hus /Se Ulvesund gammal borg, (nu ruiner) /Se Rosendal lht  
Kungsör kungsladugård Vallbergsbacken skogsbacke Ruttorp torp  
Kungsör kungsladugård *Vitskär holme /Se Sillskär förr gård  
Kungsörs norra kungsladugård hg Vitön terräng, (förr ö) Skottgården bebyggelse  
Kungsör kungsladugård *Åkersudden udde Skottgårdsberg lht  
Kungsör kungsladugård Åshagen terräng Skuggan lht  
Kungsörs norra kungsladugård hg Älghagen terräng Skäret banvakt-stuga  
Kungsörs norra kungsladugård hg Ören terräng Skäret lht?  
Kungsör kungsladugård *Öresängen f. äng Solbaddet lht  
Kungsör kungsladugård *Örsudden udde Stenhagen lht  
Kungsörs norra kungsladugård hg Örswijken, se Barkaröviken vik Stensborg lht  
Kungsör kungsgård *Örsåsen ås Stenudden avs.  
Kungsör kungsgård Örsåsudden udde Tallholmen, Norra gård  
Kungsörs norra kungsladugård hg ?Örsåsudden udde Tallholmen, Södra gård  
Kungsör kungsladugård Örsåsudden udde Täcklunda avs  
Kungsör kungsladugård Örsåsudden udde Ulvesund gård  
Kungsör kungsgård   Åkerskogen lht  
Kungsör kungsgård?   Åshagen torp  
Kungsör Saknas   Ängsholmen lht  
Kungsör kungsladugård   Ängsholmen avs.  
Kungsör kungsladugård   Öbergs lht  
Kungsör kungsladugård   Österby, Lilla gård  
Kungsör kungsladugård   Österby, Stora gård  
Kungsör kungsgård   Överby Saknas  
Kungsör kungsgård   Överby Saknas  
Kungsör kungsgård   Överby by  
Kungsör kungsgård      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör kungsgård      
Kungsör Saknas      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör kungsladugård      
Kungsör Saknas      
Kungsör f. kungsgård /Se      
Ladugården, se Kungsör Saknas      
Mölnetorp Saknas      
*Nedrebyn Saknas      
Nedrebyn Saknas      
*Norra ladugården del av Kungsörs Kungsladugård /Se      
Nyegården Saknas      
?Prästgården gård      
Raknö Saknas      
?Räcknö beb /Se      
Trojenborg, se Labyrinten Saknas /Se      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gård /Se      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gd      
Ulvesund gård /Se      
Ulvesund gd      
Ulfsunds län län /Se      
Åstada Saknas      
Ören gammalt namn på Kungsör /Se      
Österby by      
Österby by      
Österby by      
Överby by      
Öfverby by      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.