ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kung Karls socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 201 Naturnamn : 170 Bebyggelsenamn : 301 Naturnamn : 101
Kung Karl sn /Se Aspestebsröset gränsröse Kung Karls landskommun, se Kungsör kommun Nummerförteckning förteckning
Kung Karl sn /Se *Aspestensstaven gränsmärke Kung Karl socken Nummerförteckning förteckning
Kung Karl kommun /Se *Aspestensstaven gränsmärke Kung Karl socken Nummerförteckning förteckning
Carls kyrka kyrka /Se Bergdalen terräng Kung Karl socken Nummerförteckning förteckning
Carls kyrka kyrka /Se *Björkmosstaven gränsmärke Kungsöra = Kungsörsborna inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Karlskyrka sn /Se Björnstenen milstolpe Kungsörsbackharar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Karlskyrka förr sn-namn /Se bodha teghen äng Algryt by Nummerförteckning förteckning
?*Akersbergh medelt. borg? Bogen holme Algryt, Stora gård Nummerförteckning förteckning
Ekeby, (Västra) gd Bogstenen skär Algryt, Lilla gård Nummerförteckning förteckning
?Ekeby, (numera Västra) gd *Brattbrickan höjd Allmänningen Saknas Ambrosiusvreten åker
Ekeby, Västra gd Brudhäll terräng Allting lht Arbogaån å
Ekeby, Västra säteri /Se *Bullermosstaven gränsmärke Alnäs lht Berghagen hage
Granhammar by Dammfallet terräng Alphyddan lht Bevåningshagen hage
Granhammar by *Dammstaven gränsmärke Anneborg lht Bogstenen holme
Granhammar by Drottning Kristinas gångborg labyrint /Se Annelund lht Bondmossen åker
Granhammar by Drottning Kristinas ridbana labyrint /Se Annelund lht Brickan backe
*Gedderum Saknas Ekeby borg, se Valinsborgen borglämning Annero lht Bräckan backe
+Gädderum, se Gädderunna Saknas /Se Ekeby skans fornborg Arvidsberg lht Brännmossen åker
*Gädderum försv. beb. /Se Ekudden udde Arvidslund lht Dammbron bro och stugor
Gädderunna beb. Ekudden udde Backa lht Flintan holme
Gädderum försvunnen beb /Se *Erholmen höjd? Backtorp lht Flintan Saknas
Gärsilla Saknas /Se *Enholmsstaven gränsmärke Badstugan, Lilla torp Flottkärrs udde udde
Hogsta Saknas /Se *Enholmsstaven gränsmärke Badstugan, Stora torp Fågelhagen del av Kungsörs allmänning
Hogsta Saknas /Se Fiskarbacken skogsbacke Badstutorp, Lilla torp Fågelhällen höjd
Hogsta gd /Se *Fjukshäll ?f.d. grund Badstutorp, Stora torp Fältbäcken bäck
Holmen by Flintan holme Bellevne lht Galten vik
*Hundängen Saknas Frökenbadet, se Fröknarnas badställe förr badställe /Se Bergdalen, Lilla lht Gladan källa
Kungsör köping Fågelhagen terräng Bergdalen, Stora torp Gladkällan källa
Kungsör f. kungsgård, nu köping Fågelhällen berg Bergå lht Granhammarbacken backe
Kungsör köping *Fägerhällsstaven gränsmärke Bernstorpet rivet soldattorp Gråberget höjd
Kungsår f. kungsgård, nu köping Fältbäcken bäck Björkered lht Gråmållan källa
Kungsår köping Galten fjärd Björkliden lht Gräskärret åker
Kungsår f. kungsgård, nu köping Galten fjärd Björklund lht Guberget höjd
Kungsör köping /Se Galten fjärd Björlingstorp lht Guckeberget höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Galten fjärd Brödraberg lht Hedberget berg?
Kungsör förr kungsgård, nu köping Galten sjö Brödraborg lht Hjortronmossen, Lilla mosse
Kungsör förr kungsgård, nu köping Gladan förr källa /Se Bygärdet riven bs Hjortronmossen, Stora mosse
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Gravtorpsstaven gränsmärke Bylltorpet gård Hummelgårdsberget bergknalle
Kungsör förr kungsgård, numera köping Grindstugan ägomark Dammen lägenheter Hästholmen holme
Kungsör förr kungsgård, numera köping Gräskärret kärr Dammfallet eller Dammstugan torp Hökärret åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping Grönhagarna ägomark Dammtorp lht Jungfruberget höjd
Kungsör förr kungsgård, numera köping *Gubbalksstaven gränsmärke Danbo skogvaktarbost. Kamgärdet gärde
Kungsör förr kungsgård, numera köping Guberget berg /Se Danbo lht Katthavet källa
Kungsör förr kungsgård, numera köping Guberget berg med borglämning /Se Danbokärret lht Kilsberget bergssträckning
Kungsör f. kungsgård, nu köping *Gullgravsåsen ås /Se Dansakärret lht Kulberget höjd
Kungsör förr kungsgård, numera köping Gåskullen terräng Darlingsberg lht Källmossen mosse
Kungsör förr kungsgård, numera köping Hagstugan terräng Eka lht Källvreten åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Harsmyran mosse Ekbacken lht Köpingsåsen rullstensås
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hedberget berg Ekeby, Västra säteri Linnsve åkerjord
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Hedtorpsstaven gränsmärke Eknäs lht Långa sved åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Hedtorpsstaven gränsmärke Eksdal lht Långholmen höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hedåsen ås /Se Ekudden avs Långstensmossen mosse
Kungsör förr kungsgård, nu köping Herrgårdsmossen mosse Elinsberg lht Mellangärdet gärde
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Himmelskär holmar Elleborg lht Myren åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hjortronmossen mosse Eriksberg lht Myren mosse
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hjortronmossen mosse Eriksberg lht Myrtäppan åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hjortronmossen, Lilla mosse Eriksborg lht Norströmstäppan åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hjortronmossen, Stora mosse Erikslund lht Mårtens hage hage
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hjälpholmen, se Slottsholmen holme /Se Erikslund lht Nytorpsberget höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hogstamossen mosse Esterliden lht Onsmossen mosse
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hokier, se Hökärret ägomark Fagerhult gård Oxmossen mosse
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hokiers Stafven, se Hökärrsstaven gränsmärke Finn-Pelles slätt nu rivet skogvaktarbost. Patronsberget höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Holmas äng, se *Holmensängen äng Finnsta rivet skogvaktarbost. Perlarsbacken backe
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Holmensängen äng Fiskarbacken lht Romanskällan källa
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hun grund /Se Fiskarbacken lht Runstensbacken vägkrön
Kungsör köping Hundberget berg Fiskartorp lht Rödko holme
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Hunden skog Fiskarvreten riven lht Rödkärret kärr
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Hålkärrsstaven gränsmärke Flottmossen lht Rönningen åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Hålkärrsstaven gränsmärke Forshem lht Sandskogsberget höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Håltorp terräng Fredriksborg lht Sandskogshagen hagmark
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Hägran mosse Fredriksdal lht Sandskårsbacken backe
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hökärret ägomark Frideborg lht Sandåsen backe
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hökärret åker Furubo lht Skansen höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hökärret ägomark Furudal lht Skvalbäcksberget höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Hökärrsstaven gränsmärke Fyrtorpet lht Sköttenshult äng
Kungsör förr kungsgård, nu köping Iskällarberget berg Färdigtorp lht Slottsholmen ekdunge
Kungsör förr kungsgård, nu köping Jungfruberget berg med triangelpunkt Galtorpet lht Spångberget höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Jättegärdet, se Stengärdet rullstensfält Gersilla gård Spångkärret kärr
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Kallkungsstaven gränsmärke Granada lht Spårbacken backe
Kungsör förr kungsgård, nu köping Kilsberget bergsträckning Granhammar by Spårbacken Saknas
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Klemetssved ägomark? Granhult lht Spännakärret åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Klemetssved åker Granlund lht Stallmästarhagen hagmark
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Kullstaven gränsmärke Grindstugan lht Stengärdet rullstensfält
Kungsör förr kungsgård, nu köping Knubbtorp terräng Grönhult lht Stengärdet rullstensfält
Kungsör f. kungsgård, nu köping Kungsudden udde /Se Gustavsberg lht Stentorpsberget höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Kungsvretäng ängsmark Gustavsberg lht Stingberget höjd
Kungsör förr kungsgård, nu köping Kungsörs backe backe /Se Gästgivargården lht Stubbmyren åker
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Kyrkostaven gränsmärke Gölen lht Svartkärret kärr
Kungsör förr kungsgård, nu köping *Kälkbergsstaven gränsmärke Haga lht Sågberget höjd
Kungsör nu köping *Källkärrsstaven gränsmärke Hagaberg lht Sörbykärret kärr
Kungsör f. kungsgård, nu köping Källmossen mosse Hagaborg lht Tiberget höjd
Kungsör förr kungsgård, numera köping Kärringhällen terräng Hagalund lht Tibergsäng äng
Kungsör förr kungsgård, nu köping Köpingsåsen rullstensås Hagalund lht Tre stenar skär
Kungsör förr kungsgård, nu köping Köpingsön Saknas Hagstugan torp Vallinsberget höjd
Kungsör f. kungsgård, nu köping Labyrinten Saknas Handkvarn kvarn Varggropen grop
Kungsår kungsgård Lenmora triangelpunkt Hedtorp gård Vickbackarna backar
Kungsör kungsgård /Se Lockmora skans fornborg Hemmet lht Vilabäcken bäck
Kungsör kungsgård Lunhällen terräng Herrdalen gård Vrån, Södra åker
Kungsör f. kungsgård *Långdunke kärr kärr Hogsta Saknas Västra gärdet gärde
Kungsör köping *Långdunkekärrsstaven gränsmärke Hogsta gård Ängberget höjd
Kungsör köping Långholmen terräng Holmen gård Östra gärdet gärde
Kungsör köping *Långholmsbacken höjd Hovet lht  
Kungsör köping *Långholmsbackstaven gränsmärke Hultagården förr torp  
Kungsör köping *Mellanmossröset gränsmärke Håga lht  
Kungsör nu köping *Mellanmossröset gränsmärke Håltorp lht  
Kungsör köping Mihlstens Moen, se Köpingsåsen rullstensås Hälltorp rivet torp  
Kungsör sn /Se Millanmås Röset, se Mellanmossröset gränsmärke Hässelbäcken gård  
Kungsörs kungsgård kungsgård /Se *Mossvedsstaven gränsmärke Ingmanstorp rivet torp  
Kungsör köping /Se *Mossvedsstaven gränsmärke Janpärstäppan lht  
Kungsör köping /Se *Mostaven gränsmärke Johannesberg lht  
Kungsör köping /Se *Munkålsstaven gränsmärke Johannesberg torp  
Kungsör köping /Se Myrtorp terräng Jägersberg lht  
Kungsör köping /Se Norrskogen skogsmark Kaplansgården bebyggelse  
Kungsör köping /Se Nytorpsberget berg Karlberg lht  
Kungsör köping /Se Onsmossen mosse Karlhäll lht  
Kungsörs kungsgård kungsgård /Se Oxmossen mosse Karlsborg lht  
Kungsörs kungsgård Saknas /Se Pilhagen hagmark? Karlshem lht  
Kungsörs kyrka Saknas /Se *Ringröset gränsmärke Karlsro lht  
Lockmora by *Ringstaven gränsmärke Karltorp lht  
Lockmora by Rydbacken skogsbacke Karlsberg lht  
Lockmora by Råbyhällsstaven gränsmärke Karlslund lht  
Lockmora gd *Råbyhällsstaven gränsmärke Karlslund torp  
Lockmora by Rödko holme Karlsro lht  
Lockmora by Rödko holme Kilen gård  
Lockmora by Rödko kobbe /Se Klemensbo avs  
Lockmora by /Se Rödko holme /Se Klockargården lht  
Lockmora Saknas /Se *Rödmossen mosse Knubbtorp rivet torp  
?Malmberga by Rökärret kärr Kotvreten skolhus  
Malmberga gd *Römossen mosse Kristineberg lht  
?Malmberga by *Römosshäll höjd Kristinedal lht  
?Malmberga by Sandskogsberget berg Kristinelund lht  
Malmberga Saknas /Se Simonsäng ägomark Krusgården lht  
Malmberga Saknas /Se Skansen borglämning /Se Krusvreten lht  
Malmberga by /Se Skieftruna Myran, se Skäftrunamyren uppodlad myr? Kulan gård  
Malmberga by /Se *Skillinge udde Kungsör kommun  
Malmberga by /Se Skillingsudd udde Kungsörs köping, se Kungsör kommun  
Munkarunna = Gädderun? försvunnen beb. /Se Skillingsudd udde Kungsör köping  
?Mälbo, Lilla eller Mälbo, Stora by resp. torp Skogalund terräng Kungsör köping  
Rudhina kvarn Skogstorp terräng Kungsör köping  
Runabäck Saknas /Se Skäftrunamyren uppodlad myr? Kungsörs köping Saknas  
?Runna kvarn Slottsholmen terräng med fornlämning /Se Kungsörs Södra Kungsladugård bebyggelse  
?Runna kvarn Slottsholmen kulle /Se *Kvarnängen avs  
Runna kvarn Slottsholmen kulle /Se Källiden lht  
Runna kvarn Slottsholmen kulle /Se Lars Hinriks torp torp  
Runna kvarn Smörtorp terräng Lenmora bebyggelse  
Runna kvarn Snuten, Södra terräng Lenmora gård  
Runna förr kvarn Spännarkärret ägomark Liljeberg lht  
Runna f.d. kvarnställe /Se *Stavhultstaven gränsmärke Liljedal torp  
Runna förr beb. (senare kvarn) /Se Stengärdet rullstensfält Liljeholm lht  
Runna kvarn ?förr kvarn /Se Stengärdet terräng Liljenäs lht  
Runna kvarn /Se Stengärdet rullstensfält /Se Lindsved avs.  
Runna gd? /Se Stengärdet rullstensfält /Se Linneaborg lht  
Runna kvarn /Se Stenharen sankmark Ljungås gård  
Runna gd /Se Stentorpsberget berg Lockmora gård  
Skillinge by /Se Stingberget höjd Lovisedal lht  
Skillinge by? *Stingbergsstaven gränsmärke Ludvigsberg lht  
Skillinge by Stubbmyren ägomark Lugnet lht  
(?)Skillinge by Stubbmyren ägomark Lund torp  
Skillinge by *Sundskvarn f.d. kvarn Lunda lht  
Skillinge by? Sågberget berg Lurbo ort  
Skillinge by Tegeludden udde /Se Lurbo lht  
?Skillinge by /Se Tiberget berg Lövhult lht  
Skillinge by Trollstenen sten Lövås, Lilla gård  
Skillinge by Valinsberget berg /Se Lövås, Stora gård  
Skillinge by Valinsborgen eller Ekeby borg borglämning /Se Malmberga by  
Skillinge by Vilabäcken bäck Malmen lägenheter  
Skillinge, Lilla o. Stora gd o. by Åkersborg stenbyggnad /Se Malmnäs lht  
Skillinge by Åkers borg borglämning /Se Malmtorp lht  
Skillinge by *Älghultsröset gränsmärke Marieberg lht  
?Skillinge by /Se *Älghultsstaven gränsmärke Marieborg lht  
Skillinge by /Se   Marielund lht  
Skillinge by /Se   Mattsatäppan torp  
Skillinge by /Se   Melbo, Lilla by  
Skillinge by /Se   Melbo, Stora torp  
Skillinge, Lilla Saknas /Se   Mellangården lht  
Skiælinge, se Skillinge by   Mossen gård  
Skvalbacken torp   Mosskärret lht  
Skäftruna by   Mosstorp lht  
Skäftruna by   Munkebo, se 1 Reutersberg Saknas  
Skäftrunna by   Myrtorp lht  
Skäftrunna by   Mårtenhag riven lht  
Skäftrunna by   Mälarvy lht  
Skäftruna, Nedre by   Norge rivet torp  
Skäftruna by   Norrgården Saknas  
Skäftrunna by /Se   Norrskogen lht  
Skäftrunna by /Se   Nybygget lht  
Skäftruna by /Se   Nybygget lht  
Åkensborg stenbyggnad   Nybygget lht  
Svarthäll säteri /Se   Nylund lht  
Ulfsund, se Kungsör f. kungsgård   Nytorp lht  
Ulvesund kungsgård   Nytorp torp  
Ulvesund kungsgård   Nytorp lht  
Ulvesund f. kungsgård   Nytorp lht  
Ulvesund f. namn på Kungsör   Olofsborg lht  
Ulvesund f. kungsgård   Paradiset avs  
Ulvesund f. kungsgård   Pettersberg torp  
Ulvesund f. kungsgård   Pettersstället riven lht  
Ulvesund f. kungsgård   Pilhagen rivet torp  
Ulvsund kungsgård /Se   Rabostan lägenheter  
Ulvsundet plats /Se   Reutersberg bebyggelse  
Ören, se Kungsör köping   Riddarlund lht  
    Runeborg lht  
    Runna kvarn  
    Runna kvarn kvarn  
    Runstensberg lht  
    Rydbacken torp  
    Ryttarplatsen f.d. exercisplats  
    Råd, se 1 Ängsberg Saknas  
    Råsta gård  
    Sanda lht  
    Sandskogstorp lht  
    Sandtäppan torp  
    Simonsäng torp  
    Skillinge Saknas  
    Skillinge by och gård  
    Skillinge, Lilla gård  
    Skillinge, Stora by  
    Skillingelund lht  
    Skillingsnäs avs  
    Skillingsudd lht  
    Skogalund lht  
    Skogalund lht  
    Skogsborg lht  
    Skogshyddan lht  
    Skogstorp lht  
    Skogstorp lht  
    Skomakarslätten rivet torp  
    Skottbacken lägenheter  
    Skvalbacken lht  
    Skvalbotorp lht  
    Skäftruna bebyggelse  
    Skäftrunna (Övre) Saknas  
    Skäftruna, Nedre Saknas  
    Skäftruna byar  
    Skäftruna, Övre by  
    Skäftruna, Nedre by  
    Sköldsborg lht  
    Slinkhult lht  
    Slogen bebyggelse  
    Slogen gård  
    Slokärr gård  
    Slokärr, Lilla lht  
    Slåtkärret lht  
    Smedstorp lht  
    Smörtorp torp, nu rivet  
    Sofieberg lht  
    Sofiero lht  
    Solbacka lht  
    Solvik lht  
    Sorby bebyggelse  
    Sorby gård  
    Spårtorpet lht  
    Spårtorpen Saknas  
    Spårtorp lht  
    Stallmästargården gård  
    Stegeborg lht  
    ?Stensborg lht  
    *Stensborg lht  
    Stensborg lht  
    Stenslund lht  
    Stensäter lht  
    Stentorp bebyggelse  
    Stentorp, Östra gård  
    Stentorp Väster, se 1 Sorby Saknas  
    Stentorp, Västra gård  
    Stenåkra lht  
    Strömsborg lht  
    Svarthäll torp  
    Svarthäll gård  
    Sågbäcken torp  
    Sågtorp eller Sågartorp rivet torp  
    Sågtorp torp  
    Sätra lht  
    Sörby gård  
    Tallbacken lht  
    Tallbo lht  
    Tallåsen lht  
    Tegeltorp torp  
    Tegeltorp avs  
    Tegeludden lht  
    Tegeludden lht  
    Tjället lht  
    Tobietorp lht  
    Tomtebo lht  
    Torpställskärret bebyggelse  
    Torpställskärret lht  
    Torpstället, se 1 Torpställskärret Saknas  
    Trantorp rivet torp  
    Trädgårdstorp lht  
    Täcklunda avs  
    Täkten bebyggelse  
    Täkten gård  
    Uddhagen gård  
    Ulvhäll lht  
    Valdemarsvik lht  
    Varvet lht  
    Ådalen lht  
    Ängsberg bebyggelse  
    Ängsberg gård  
    Ängslund lht  
    Överbyn Saknas  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.