ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Himmeta socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 50 Bebyggelsenamn : 281 Naturnamn : 306
Himmeta sn Besvärsbacken backe Himmeta sn anmärkningar Anders Johanssons åker
Himmeta sn Brandfors fors Nummerförteckning förteckning Anders-Jons åker
Himmeta sn Brandfors triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Apelgärdet åker
Himmeta sn Brandfors triangelpunkt Nummerförteckning förteckning Bergmans kärr kärr
Himmeta sn Brandforskistan sten? Himmeta socken Bergströmsbacke skogsbacke
Himmeta sn Dellmyren myr Himmeta socken Besvärsbacken skogsbacke
Himmeta sn Dellmyren ägomark Himmeta socken Beteshagen hage
Himmeta sn Djupskålen, Mellan dal(?) Himmeta socken Björkfallet skog
Himmeta sn Djupskålen, Mellan mosse Himmeta socken Björnkällan källa
Himmeta sn Djupskålen, Nedre dal(?) Himmeta socken Björnkärret kärr
Himmeta sn Dupskålen, Nedre mosse Himmeta socken Brandforskistan sten
Himmeta sn /Se Djupskålen, Mellan dal(?) Himmeta socken Bredkärret kärr
Himmeta sn Djupskålen, Övre mosse Himmeta sn Brygghusgärdet odling
Himmeta sn Gubbkärret terräng Himmeta sn Bröten hage
Himmeta sn Gässlinge borg ringmur /Se Himmeta bönder inbyggarbeteckning Bäckaskog skog
Himmeta sn Himmetasjön sjö /Se Himmeta tjäpor inbyggarbeteckning Bäcken, se Storhags diket bäck
Himmeta sn Himmetamossen mosse Himmeta karlar inbyggarbeteckning Bäcken, Lilla bäck
Himmeta sn Himmetasjön sjö tokar inbyggarbeteckning Bäckkällan källa
Himmeta sn Himmetaån å Alfredsdal lht Bäcklindan åker
Himmeta sn Himmetaån å Alphyddan, se Skvalta lht Dalgats rännil bäck
Himmeta sn *Holmgers åker förr åker Alrikslund lht Dammkärret kärr
Himmeta sn Jättefoten sten Anneborg lht Danbybäcken, se Rabobäcken bäck
Himmeta sn Jättefoten sten Berga by Danby hagarna hagar
Himmeta sn Kilarna ängsmark Berga gård Davids backe skogsdunge
Himmeta sn Kämplingen skogsbacke med fornlämning Berga lada förr lada Dellmyren utäga
Himmeta sn Lyckmossen mosse Bergamyren, se Myren lht Dellmyren förr åker
Himmeta sn Långbrobäcken bäck Bergbäck lht Djupskålen, Mellan kärr
Himmeta sn /Se Norrstjärnan sten Bergbäck lht Djupskålen, Nedre kärr
Himmeta sn /Se Nåfäna mosse Berge gård Djupskålen, Övre kärr
Himmeta sn /Se Ombrobäcken bäck Berghäll lht Ekeskogbacke dunge
Himmeta sn /Se Rabobäcken bäck Berghäll gård Ekeskoggärdet hage
Himmeta sn /Se Rönnängen terräng Bergtorp lht Fallvägen väg
Himmeta sn /Se Skansen skogsbacke med fornlämning Bergtorp torp Fiskarbacken skogsbacke
Himmeta sn Skjutmyren myr Bergvik lht Fårberget berg
Berg by el. gd Skunkhällen berg Betanien missionshus Fäbron bro
?Berga gd Smörbacken backe Björkebo lht Fällsmossen, se Fänsmossen kärr
?Berga gd Sonsjön, se Sandängssjön sjö Blänkhem förr torp Fämsmossen, se Fänsmossen kärr
?Berga gd Struthagen terräng Boda lht Fänsmossen kärr
Berga Saknas Stråkkilen ägomark Boda handelsbod Gamla sågen såg
Berge by Sundängesjön sjö Brandfors kvarn och såg Gatan väg
Berge by Sundängesjön sjö /Se Brandfors gård Glinhäll berg
Berga gård Sunnasjön sjö Brastorpet torp Glinhälls kärret kärr
?Berga gd Sönnasjön sjö /Se Brittbo lht Glädjen, se Sorgen åker
Berge by Torsberget berg Bråten lht Gretas backe skogsbacke
Berge by Tveta borg borglämning /Se Bråten torp Gryffgärdet del av åker
Bärga gård Vikärret kärr Bäckaskog lht Grävlingsgatan väg
?Berga gd Ålängen ägomark Bäckbro lht Grävlingsgryt stenröse
Brandfors kvarn? Årtalshällen stenhäll Bäckbro gård Gubbkärret förr odling
Danaby, se Danby by Älvkvarnskärret kärr Charlottenberg lht Gubbkärret förr odling
Danby by? Östersjön torrlagd sjö Charlottenberg torp Gubble backe skogsdunge
Danby by   Danberga lht Gärdesbacken dunge
Danby by   Danby gård Gärdet åker
Danby by   Danby gård Gärdet, Norra åker
Danby by   Edebo lht Gärdet, Norra åker
Danby by   Eriksdal lht Gärdet, Stora åker
Danby by   Eriksdal lht Hagbäcken, se Storhagsdiket bäck
Danby by   Erikslund lht Hagen, Södra åker
Danby by   Erikslund lht Hammarbacken, se Hammarberget berg
Danby by   Erikslund avs. Hammarberget berg
Danby by   Erikslund gård Hammarberget berg
Danby by   Erikslund lht Harsäter kärr
Danby by   Ervidi lht Harsätter kärr
Danby by   Ervidi lht Hedblads backe skogsbacke
Danby by   Ervidi lht Himmetamossen mosse
Danby by   Ervidi lht Himmetamossen mosse
Danby by /Se   Fallbo avs. Himmetamossen, se Torvströmossen kärr
Danby by /Se   Fallbo lht Himmetasjön sjö
Danby by /Se   Fallet lht Himmetasjön förr sjö
Danby by /Se   Fallet lht Himmetasjön sjö
Danaby by /Se   Flink lht Hjortronmossen mosse
Danby by /Se   Fridhem lht Hundskålen, se Hynskål kärr
Granfors Saknas   Fridhem lht Hynskål kärr
Gässlinge by   Gatan lht Hästhagen åker
Gässlinge by   Geraldsberg lht Hästkärret kärr
Gässlinge by   Geraldsberg lht Högstaberget berg
Gässlinge by   Glasvreten lht Hökkärret kärr
Gässlinge by   Glasvreten lht Jan-Ers åker
Gässlinge by   Glupa lht Jättefoten bergsknalle
Gässlinge by   Glupa lht Jättefoten bergsknalle
Gässlinge gd   Gropen hmd Kajsa runka källa
Gässlinge by   Gropen, se Glupa lht Kalvbokärret kärr
Gässlinge by   Gröndal lht Kalvkäftskärret kärr
Gässlinge by?   Gröndal lht Kaplansskogen skog
Gässlinge by   Gustavsberg lht Karins kärr kärr
Gässlinge Saknas /Se   Gustafsdal lht Karins lada förr lada
Gässlinge gård /Se   Gustavsdal lht Karins rännil bäck
Gässlinge by /Se   Gustavsro f.d. lht Karl-Ers berg berg
Gässlinge by /Se   Gustavsro, se Gustavsberg lht Kattgryt stenröse
Gässlinge by /Se   Gässlinge by Kattkärret kärr
Gässlinge by /Se   Gässlinge by Kattkärret kärr
Gässlinge by /Se   Gässlinge gård Kattkärret kärr
Gässlinge by /Se   Haga lht Kilarna ängsmark
Kjörtinge by   Haga avs. Kilarna mosse
Körtinge by   Haga lht Kilbäcken bäck
Körtinge by   Hagaberg lht Kilvreten odling
Körtinge by   Hagaberg, se Glasvreten lht Kilvretens backe dunge
Körtinge by /Se   Hagalund lht Klockarbrån, se Klockarvrån åker
Laggby by   Hagalund hmd Klockartäppan odling
Laggby by   Hagalund lht Klockarvrån åker
Laggby by   Hagalund hmn Klockarvrån äng
Laggby gård /Se   Hagalund hmn Klåvberget hålväg i berget
Maktlösa torp? /Se   Hagen lht Kohagen hagmark
Maktlösa hmd /Se   Harris lada lada Kohagen hage
?Musslejorden by   Hembygden församlingshem Kohagen, Södra hage
Mushella Saknas   Hemvik lht Kohagsberget berg
Nolanväg, se Nordväg by   Hemvik lht Kohagsvägen väg
Nordväg by   Hjärtslinge, se Gässlinge gård Kolerakyrkogården kyrkogård
Nordväg by   Holmbergstorp avs. Kotrång passage
Nordväg el. Nolväg by   Hällbacken, se Glupa lht Krokelebacke backe
Nordväg by   Hälltorp lht Krokmorn vägkrök
Nordväg by   Hälltorp lht Krokmorsgrind, se Krokmorn vägkrök
?Oppeby by   Högsta gård Kråkdiket bäck
Oppeby by   Högsta gård Kråkmyren åker
Oppeby by?   Jan-Perssons torp Kvarna, se Släta Kvarn kvarn
Oppeby by   Johannesberg lht Kvarnhagen förr hage
Oppeby by   Karin Bergströms stuga torp Kvarnvreten hage
Oppeby by   Karlberg lht Kämplingen fornborg
?Oppeby by /Se   Karlsdal lht Lasse-Majas sten, se Brandforskistan sten
Oppeby by   Karlsdal lht Leverts källa källa
?Oppeby by   Karlsdal lht Lillängen åker
?Oppeby by   Karlslund gård Linbergsbacken, se Linbergs-Majas backe backe
Oppeby by   Karlslund gård Linbergs-Majas backe backe
Oppeby by   Karltorp lht Lindkvistens åker
?Oppeby by   Karltorp lht Lingkärret kärr
Släta by   Klicklogen torp Lo skogsbacke
Släta by   Klippan avs. Luffarstugan lada
Släta by   Knektboställena torp Lundbygärdet åker
Släta (Släte) by /Se   Köldtorp lht Lundby kärret kärr
Sticklinge by   Köldtorpet torp Lundbyskogen skog
Sticklinge by   Körtinge by Lundbyängen åker
Sticklinge by   Körtinge by Lyckmossen mosse
Sticklinge by?   Körtinge gård Långbacken skogsdunge
Sticklinge by   Laggby gård Långbrobäcken bäck
Sticklinge by /Se   Laggby gård Långbrobäcken bäck
Sticklinge by /Se   Laggaby gård Långbrobäcken bäck
Sticklinge by /Se   Lindgården lht Långgärdesskogen skog
Sticklinge by /Se   Liselund lht Långgärdet åker
Torp by   Liselund lht Långmors-Lina backe
Torp by   Lundby torp Långmyren kärr
Torp by   Lundby förr gård Lögarmossen åker
Torp by   Långmyren avs. Lögarmossen åker
Torp by   Löten gård Lösta åker
Tveta by?   Löten gård Lövhålstäppa åker
Tveta by   Löthagen lht Majkens gärde åker
Tveta by   Löthagen lht Mellanslätten åker
Tveta by   Lövlunda lht Mellan ängen åker
Tveta, Östra o. Västra byar   Lövnäs lht Missionshusbäcken, se Långbrobäcken bäck
Östra Tveta by?   Lövsbo avs. Mjölkslätten skogsglänta
Tveta by   Lövsta lht Mogropen skogssänka
Tveta byar   Lövsta lht Mossen, Stora mosse
Tveta by   Maktlösa hmd Mossängs åker
Tveta by   Maktlösa lht Myrbacken skogsbacke
Tveta by   Maktlösa lht Myren åker
Tveta by   Marieberg lht Norrbogranen gran
Tveta by   Marieberg lht Norrstjärnan källa
Tveta by   Marieberg lht Norrängen åker
Tveta by   Marieberg lht Nybro bro
Tveta Saknas   Melings torp f.d. torp Nykvistens skogsbacke
Tveta by   Missionshuset lht Nyängen åker
Tveta by   Mossarboda lht Nåfäna myr
Tveta by?   Mossarboda gård Nåfänshalsen del av Nåfäna
Tveta by   Myren lht Odlingen, Nedre åker
Tveta by /Se   Myren lht Odlingen, Övre åker
Östra Tveta by   Nedre Väg lht Olles åkern del av åker
Tveta by /Se   Nordväg by Ombrobäcken, se Ångbrobäcken bäck
Tveta, Östra Saknas /Se   Nordväg gård Ormtall förr tall
?Valla by   Nordväg gård Per-Svens gata väg
Valla by?   Norrbo lht Porskärret kärr
Valla by   Norrgården gård Porskärret kärr
Valla by   Norrlund lht Portbacken, se Pörtbacken skogsbacke
Valla by   Norrskoga lht Pörtbacken skogsbacke
Valla by?   Nybo lht Pörthagen hage
Valla by   Nyhem lht Rabo dal
Valla by   Nyhem lht Rabo dal
Valla by   Nästkilarna hmd Rabobäcken bäck
Valla by   Oppeby by Rabobäcken bäck
Valla by   Oppeby by Rabodalen, se Rabo dal
Valla by   Persbo lägenheter Rabogatan, se Rabo dal
Valla by   Pingelbo lht Rabostaden, se Rabo dal
Valla by   Prästgården gård Rabovägen väg
Valla by   Rankhyttan torp Risselgärdet åker
Valla by   Rosendal lht Risselgärdet hage
Valla by   Rosenfors lht Rofalen åker
Valla by   Rosenfors lht Rotvreten hage
Valla by   Rosenhill lht Ruddammen, se Rusthållsdammen förr damm
Valla by   Rosenlund lht Rugan eller Rugurna ängsmark
Valla by   Rosenlund lht Rugerna åker
Valla by   Rosenlund lht Rughuvudet äng
Valla by   Rosenlund lht Rughuvudet åker
?Valla by   Rusthållet lht Rugtegen, se Rugerna åker
Valla by   Schweitz lht Rugvägen väg
Valla by /Se   Schweiz lht Rusthållsbacken skogsbacke
Väg gd /Se   Sergantbostället lht Rusthållsdammen förr damm
Väg gd /Se   Siggebo lht Rusthållsskogen skog
    Sjölunda hmd Rävhäll berg
    Sjölunda lht Rönnbärsbacke skogsdunge
    Skjutsimpan avs. Rönningen hage
    Skjutsimpan avs. Rönningen rännil
    Skogalund lht Rönnängen äng
    Skogsborg avs. Salsta kärr, se Salsta sjön kärr
    Skogsborg lht Salsta sjön kärr
    Skogshyddan lht Sandhagen hage
    Skogshäll lht Simons grav kärr
    Skogstorp avs. Skallmossen kärr
    Skogstorp lht Skansberget berg
    Skogsvreten lht Skansen fornborg
    Skvaltan lht Skarpvretarna åkrar
    Skvaltan lht Skjutsmyren skog
    Släta by Skjutmyren, se Skjutsmyren skog
    Släta by Skunkhäll stenhällar
    Snickartorpet torp Skvallerbacken odling
    Snickarängen avs. Skvallerbäcken rännil
    Snickarängen lht Skvallerbäcken bäck
    Sofielund lht Skunkhällen berg
    Sofielund lht Skunkhällen berg
    Solhem lht Släta Kvarn kvarn
    Staffansbo gård Slätvadån Saknas
    Staffansbo gård Slängkärret kärr
    Stegrind hmd Smedhagen hage
    Stegrind gård Smörbacken skogsbacke
    Stegrind gård Smörtovan berg
    Stentorp lht Smörtuvan kulle
    Stentorp torp Snehäll berghäll
    Stentorp torp Sockenskogen skog
    Sticklinge by Sorgen åker
    Sticklinge by Sorgen åker
    Sticklinge by Springforsen vattenfall
    Sticklinge gård Springforsen fors
    Storbro hmd Stora vägen väg
    Storbro gård Storhagen åker
    Stråkkilen avs. Storhags diket bäck
    Stråkkilen lht Storhagsdiket bäck
    Ståltorp lht Storhagskällan källa
    Ståltorp torp Storängen åker
    Sörgården gård Storängen åker
    Sörgårdstäppan lht Storängen, se Vallaängarna åker
    Sörtveta gård Struthagen del av åker
    Sör-Tveta gård Ström landet odling
    Torp by Sundängesjön sjö
    Torp by Sunnasjön sjö
    Tovängen torp Sunnasjön sjö
    Tovängen torp Sunnasjön sjö
    Tovängen lht Svartkärret kärr
    Tvestets lht Svartkärret kärr
    Tvestrandstorp torp Svinmyren åker
    Tveta by Svinmyrs berget berg
    Tveta by Svälingen åker
    Tyskstugan förr stuga Sy-Lottas backe skogsbacke
    Uggelforsen hmd Tasktäppan åker
    Uggelforsen lht Tjuvkärret kärr
    Valla by Tomta lada
    Valla by Tomthagen hage
    Valla gård Torsberget höjd
    Valunda lht Torsberget berg
    Verkhagen lht Torshagen hage
    Verkvreten lht Tors-Lasses backen skogsbacke
    Vilhelmsdal lht Torvströmossen kärr
    Vilhelmsdal lht Trinnkärret förr kärr
    Vreten hmd Tuskbacken odling
    Vreten, se Hagalund hmn Tvetabäcken, se Ångbrobäcken bäck
    Väg gård Tveta äng åker
    Väg by Tvinkärret kärr
    Väg gård Tvättfatet kärr
    Vägstorpet torp Tysktäppan odling
    Vägtorpet lht Täppan odling
    Västergården gård Täppan odling
    Västerhalvan område Ukstets åker
    Väster Säter lht Upplingsbron bro
    Västerängen lht Upplingskällan källa
    Åbro hmd Valéns ängen åker
    Åbro gård Vallakroken vägkrök
    Ånbro lht Vallamyra kärr
    Ångbro lht Vallamyren åker
    Ängeholm avs. Valla vad vadställe
    Ängeholm lht Valla vretar åker
    Öbergs, se Hagalund hmn Vallavägen väg
    Ödestugan, se Vägstorpet torp Vallaängarna åker
    Östergården gård Valins slätten skogsglänta
    Östergården lht Valinsåkern åker
    Östergårdslogen lada Varggropen varggrop
    Österhalvan område Verken, se Verkvreten åker
      Verkvreten åker
      Vikärret kärr
      Vreten hage
      Vrethagarna åkrar
      Vädelabacke dunge
      Vägskogen skog
      Västerbergskärret kärr
      Västerängen åker
      Västra skog
      Ålängen åker
      Ålängsskogen skog
      Åndbrobäcken, se Ångbrobäcken bäck
      Åndkärret kärr
      Ångbrokärret bäck
      Ångbrobäcken bäck
      Ångbrobäcken bäck
      Årtalshällen berghäll
      Älvkvarnskärret kärr
      Älvkvarnskärret kärr
      Ängen, Övre åker
      Örbergadiket dike
      Örbergaröset stenrös
      Östersjön kärr
      Östra kärret kärr
      Österängen åker

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.