ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Malma socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 174 Naturnamn : 12 Bebyggelsenamn : 201 Naturnamn : 28
Malma sn Jätteberget berg /Se Malma socken Nummerförteckning förteckning
Malma socken Jätteberget Saknas Malma socken Nummerförteckning förteckning
Malma sn Kopparn sjö /Se harar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Malma sn Malmaåsen ås /Se Malma harar inbyggarbeteckning Abrahamstäppan åker
Malma sn Malmaåsen ås /Se Alfredslund backstuga Allmänningsängar äng
Malma sn Nedre hammaren Saknas Alicelund lht Birkamossen mosse
Malma sn *Nordista stadith skifte? Alma lht Bysjön damm
Malma förr sn Pirkmossen mosse /Se Almlunda lht Drunkmossen mosse
Malma förr sn Pirkmossen Saknas Alphyddan lht Gräskärret kärr
Malma sn *Synnrista lanzdh lotthen skifte Alvik lht Hedströmmen å
Malma sn Tisjön sjö /Se Anneberg lht Krokbyn åker
Malma socken Öfre hammaren Saknas Anneberg torp Krusängen åker
Malma sn /Se   Aspa lht Kvarnvreten åker
Malma sn   Asplunda lht Långmyren mosse
Malma sn   Backa lht Långmyrsberget höjd
Malma sn   Barksta förr gård Malmahavet sjö
Malma sn   Barkstalund lht Mjölnarängen kärr
Malma sn   Berga lht Odensvislätten mosse
Malma sn   Bergtorpet lht Runnkärret kärr
Malma sn   Björke lht Ryntäppan åker
Malma sn   Björke lht Skräddarängen kärr
Malma sn   Björktäppan lht Slogmossen åker
Bro-Malma sn   Björkudden lht Strandmossen åker
Malma sn   Björnhagen torp Svärdsberget höjd
Malma sn   Boda lht Tallmossen mosse
Malma sn   Borgnö lht Valstaån å
Malma f. sn   Borgstena lht Vitmossen mosse
Malma sn   Dala lht Vitmossberget höjd
Malma sn   Dalny lht  
Malma sn   Ed lht  
Malma sn   Ekbacken egnahemsområde  
Malma sn   Ekensberg lht  
Malma sn   Ekudden lht  
Bro-Malma sn   Eriksberg lht  
Malma sn   Eriksdal lht  
Malma sn   Erikslund lht  
Malma sn /Se   Erikslund lht  
Malma sn   Falktorpet lht  
Malma f.d. sn /Se   Fettsta by  
Malma f.d. sn /Se   Floda lht  
Malma sn /Se   Flygarhagen torp  
Malma kyrka kyrka /Se   Flyänge gård  
Barksta by /Se   Fredsborg lht  
*Bodaschogh Saknas   Fridenborg lht  
?Fettsta by   Fridenborg lht  
Fettsta by?   Fridhem lht  
?Fettsta by   Fridhem lht  
?Fättsta by   Fridnäs lht  
Fettsta by   Fridnäs lht  
Fettsta by   Fröberga, Norra gård  
Fettsta by   Fröberga, Södra by  
Fettsta by   Gisslarbo bebyggelse  
Fettsta gård /Se   Granhem lht  
?Fettsta by /Se   Granlunda lht  
Festa, se Fettsta by   Grantorp lht  
Flodunge, se Flyinge gd   Grindstugan lht  
Ffloodhwnge, se Flyänge gd   Gunnarsborg lht  
Flyänge gård   Gustavsberg lht  
Flyänge gd   Gustavsberg lht  
Flyinge gård   Gustavsdal lht  
Flyänge by /Se   Guttsta by  
Fröberga by   Haga lht  
Fröberga by   Hallmanstorp lht  
Fröberga by /Se   Hemmet lht  
Fröberga, Norra gd /Se   Hemvik lht  
Fröberga, Södra by /Se   Holmsmalma by  
Gisslarbo bruk och by?   Hultet lht  
Gisslarbo hmn   Hyddan lht  
Gisslarbo by   Hälla lht  
Gisslarbo bruk   Högalund lht  
Gisslarbo by /Se   Idunborg lht  
Gisslarbo bruk /Se   Jakobsdal lht  
Gisslarbo brukssamhälle /Se   Johannelund lht  
Gisslarbo samhälle /Se   Julberga by  
Guttsta by   Julbergabacken lägenheter  
Guttsta by   Järva lht  
Guttsta by   Jäxbo gård  
Guttsta by   Kanada lägenheter  
Guttsta by   Kansas lht  
Guttsta by   Karlberg lht  
Guttsta by   Karlberg lht  
Guttsta by   Karlberg lht  
Guttsta by?   Karlberg lht  
Guttsta by   Karlberg lht  
Guttsta by   Karlslund lht  
Guttsta by /Se   Karlslund lht  
Guttsta by /Se   Karlsö lht  
Hjulbro Saknas /Se   Karltorp lht  
?Julberga by   Klippan lht  
Julberga by /Se   Kolsva bruk  
Jäxbo gård /Se   Kolsva, Östra Saknas  
Kolsva bruk?   Kolsva, Östra Saknas  
Kolsva by   Kolsva, Östra Saknas  
Kolsva, Ö. o. V. gårdar   Kolsva, Östra Saknas  
Kolsva, V. o. Ö. gårdar   Kolsva, Östra bebyggelse  
Kolsva bruk   Kolsva, Östra Saknas  
Kolsva by   Kolsva, Östra Saknas  
Kolsva gård   Kolsva, Östra Saknas  
Kolsva hg   Kolsva, Östra bebyggelse  
Kolsva bruk   Kronan lht  
Kolsva, Östra Saknas /Se   Kräggesta by  
Kolsva, Östra bruk /Se   Kullen lht  
Kolsva, Östra gård /Se   Kyrkbacken lht  
Kolsva, Östra by /Se   Kälksta använt namn på Paradiset  
Kolsva bruk /Se   Källfallet lht  
Korslöt Saknas /Se   Larsbo lht  
Korslöt Saknas /Se   Liljedal lht  
Kräggesta by /Se   Lindan lht  
Kröcklinge by   Lindbomstorpet torp  
Liljeholmen Saknas /Se   Lovisero lht  
*Lysta gorden gd   Lugnet torp  
*Mildenaaskogh Saknas   Lugnet lht  
*Myldhenalnæskoogh Saknas   Lugnet lht  
Myra gd   Lunda lht  
Myra by   Lyckohem lht  
Myra by   Lönnberga lht  
Myra by   Malmkvisthagen egnahemsområde  
Myra by   Margretelund lht  
Myra by?   Marieberg lht  
Myra by   Marieberg lht  
Myra by   Marielund lht  
Myra by   Mariero lht  
Nordväg lägenheter /Se   Mejebo lht  
Rya by   Minnet lht  
Rya by?   Myra by  
Rya by   Nordväg lägenheter  
Rya by   Norrbarksta lht  
Rya by /Se   Norrbo lht  
Rya gård /Se   Norrmarken gård  
*Skogs fjärding Saknas   Norrmyra gård  
Skästa by   Nyborg lht  
Skästa by   Nyhagen lht  
Skästa by   Nyhem lht  
Skästa by?   Olsberg lht  
Skästa Saknas   Olstorp lht  
?Skästa by   Paradiset torp  
Skästa by   Persbo lht  
Skästa by   Prästgården, Gamla bebyggelse  
Skästa by   Rabostan lägenheter  
Skästa by   Rosendal lht  
Skästa by   Rosendal torp  
Skästa by /Se   Rosshult lht  
Skästa Saknas /Se   Rya by  
Torp gård /Se   Rya Saknas  
»Tylunge» gård   Rya, Lilla hmd  
Vallsta by   Sjösta lht  
Vallsta by   Skansen lht  
Vallsta by   Skoga lht  
Vallsta by   Skoga lht  
Vallsta by   Skoga lht  
?Vallsta by   Skoga lht  
?Vallsta by   Skogsbo lht  
?Vallsta by   Skogsborg lht  
?Vallsta by   Skogshall lht  
?Vallsta by   Skogshyddan lht  
?Vallsta by   Skogshyddan lht  
Vallsta by?   Skogstorp lht  
?Vallsta by   Skåne torp  
?Vallsta by   Skäftingtorp torp  
Vallsta herrgård el. by   Skästa by  
?Vallsta by   Smedängen torp  
Vallsta by   Sofiero lht  
Vallsta by /Se   Solbacka lht  
Värnbo torp /Se   Solhem lht  
Åsby by   Stenudden lht  
?Åsby by   Stjärnan lht  
Åsby by   Stjärnhem lht  
?Åsby by   Strömsnäs lht  
?Åsby by   Sveaborg lht  
Åsby by   Sätra lht  
Åsby by   Tallebo lht  
Åsby by   Tomta lht  
Åsby by /Se   Torp by  
Åndesta by   Torp, ser Värnbo driftplats  
    Tullen torp  
    Tuna lht  
    Uddeholm lht  
    Uddnäs lht  
    Ulriksdal lht  
    Utnäs lht  
    Vallsta by  
    Vallstalund lht  
    Vidablick lht  
    Viktorsdal lht  
    Vilan lht  
    Vilhelmsberg lht  
    Väderbacken Saknas  
    Värja ej bebyggd tomt  
    Värnbo torp  
    Värnbo lht  
    Värnbo driftplats  
    Åbodal lht  
    Ålunda lht  
    Ålunda lht  
    Åsby by  
    Åsby järnvägsstation  
    Åsbydal lht  
    Åsen lägenheter  
    Åsmyr lht  
    Ängslund lht  
    Österby lht  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.