ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bro socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 247 Naturnamn : 232 Bebyggelsenamn : 147 Naturnamn : 67
Bro socken, se Kolsva sn Andbacken terräng Bro sn anmärkningar Naturnamn Saknas
Bro sn Baggbo udde udde Bro sn anmärkningar Björnmyren mosse
Bro sn Benkärret kärr Nummerförteckning förteckning Boxmossborgen skans
Bro sn Berget, Norra berg Nummerförteckning förteckning Boxmossen mosse
Bro sn Bergslagsgärdet terräng Nummerförteckning förteckning Bäckviken vik
Bro f.d. sn Bjuggårdsmossen mosse Nummerförteckning förteckning Bottenlösen kärr
Bro f.d. sn Björkhagen hagmark Nummerförteckning förteckning Braxsjömossen mosse
Bro sn Björkkärret kärr Nummerförteckning förteckning Braxsjön sjö
Bro sn Björnmossen mosse Nummerförteckning förteckning Dammtjärn sjö
Bro sn Björnmyren myr Bro socken Delmossen åker
Bro sn Bockmåsberget berg /Se Bro karlar inbyggarbeteckning Ersmossen mosse
Bro sn Bockmåsberget Saknas karlar inbyggarbeteckning Finnmossen mosse
Bro sn Bolströ borg fornlämning Asktorp torp Finnsjön sjö
Bro socken Bollströ borg fornborg /Se Baggbo hmd Gråmossen mosse
Bro sn Bollströborg fornborg /Se Bergtorp torp Gumsmossen mosse
Bro sn Bolstre borg borglämning /Se Bernshammar bruk Gölmossen mosse
Bro sn Bolstraskogen Saknas Bjuggården gård Harrisbacken åker
Bro sn /Se Bottenlösen kärr Bjuggårdstorp torp Hälviken åker
Bro sn Boxmossberget berg /Se Björksta torp Hässjasmossen mosse
Bro sn Boxmossberget berg /Se Björntorp, Norra torp Jungfrukärret kärr
Bro sn Boxmossborgen ringmur /Se Björntorp, Södra torp Kalkmossen mosse
Bro sn Brandmossen mosse Bollströ by Killingberget höjd
Bro socken Braxsjömossen mosse Bovallen gård Kopparmossen mosse
Bro sn Braxsjön sjö Bro socken Kringelmossen mosse
Bro sn Braxsjön sjö Brömsbo lht Kvarnsjön sjö
Bro sn Bysjön sjö Bygget torp Källmossen mosse
Bro sn Dammtjärnen tjärn Dömsta by Käringmossen mosse
Bro sn Dansarbacken terräng Ekeby gård Lissan kärr
Bro sn Delmossen mosse Ekeby kraftstation Lissmosshagen hagmark
Bro sn Delmossen mosse Eriksdal torp Ljustjärn tjärn
Bro sn Ekebyhagen hage /Se Erikslund lht Långmossen mosse
Bro sn Ekmans mosse mosse Ersbo gård Majsudden udde
Bro sn Ersmossen mosse Ersbolund lht Näskilsmossen mosse
Bro sn Finnmossen mosse Ersbotorp lht Nöspene åker
Bro-Malma sn Finnmossen mosse Fallbo torp Orrmossen mosse
Bro sn Finnsjön sjö Fallet lht Per Pers rönning åker
Bro sn Finnsjön sjö /Se Fallet torp Pissarbacken landsvägsbacke
Bro-Malma sn Finnsjön sjö Finland torp Rasmossen mosse
Bro-Malma sn Flygarhagen terräng Finnbo gård Rotsjön sjö
Bro sn Galgbacksmossen mosse /Se Frisktorp torp Rönningen åker
Bro-Malma sn Garsten ö Fågelsången torp Sevaldsmossen mosse
Bro sn Gisslarboån å Gillbo lht Skaften sjö
Bro sn Gråmossberget berg Gillsta by Skunkhäll vägkrön
Bro sn Gråmossen mosse Granhult torp Stenmossen mosse
Bro-Malma sn Gråtbron bro /Se Gråtbron torp Sticksjömossen mosse
Bro-Malma sn Gräsmossen mosse Gustavsberg lht Sticksjön sjö
Bro sn /Se Gölmossen mosse Gustavsdal lht Stockholmskällan källa
Bro sn *Hakons aker åker Haltängen torp Storsan kärr
Bro f.d. sn /Se *Haltmossen kärr Heden lht Svansjön sjö
Bro-Malma sn /Se Harrisbacken backe Hemmet lht Svens-bomossen mosse
Bro f.d. sn /Se Havremossen mosse Hoberget torp Sågstocksberget höjd
Bro-Malma sn /Se Hedströmmen å Hästhagen torp Sågstocksviken vik
Bro-Malma sn /Se Hedströmmen å Höja lht Tandgaffelberget höjd
Bro kyrka kyrka /Se Hedströmmen å Hörnberga by Tisjön sjö
*Andisteboda Saknas Hedströmmen å Ibbarbo gård Tranmossen mosse
*Andiste boþæ f.d. sn Himmetasjön sjö Jockelsta gård Tresjön sjö
*Andiste boþæ Saknas Hjortronmossen mosse Karlberg lht Trumpetarbäcken bäck
Andisteboda Saknas Hjubron bro /Se Karlsborg lht Utamossen mosse
Andæsta by Hjulbro bro /Se Karlslund lht Vargheden höjd
Baggebo? Saknas Hälviken sank mark Karslro lht Vitmossen mosse
*Bardagha boþæ f.d. sn Hässjasmossen mosse Kedmossen torp Vitmossjön sjö
*Bardagha boþæ Saknas Ismossen mosse Kilarna hmd Vålbäcken bäck
*Bardagaboda Saknas Julbron bro /Se Kilen gård Vålen, Mellan- sjö
Berga, se Ytterberga och Överberga byar Jungfrukärret kärr Kilen torp Vålen, Stora sjö
Berga Saknas Kalkmossen mosse Kemossen lht Våsjöberget höjd
*»Berga» gård Kallmossen mosse Klastorp lht Ängmossen mosse
Berga Saknas Kampmossen mosse Klockartorp lht Östersjön sjö
Berga, se ?Ytterberga by *Kavkärret kärr Kolsva bruk  
?Bjuggården by Killingberget berg Kröcklinge Saknas  
Bollströ? Saknas Klockarkärret kärr Kröcklinge by  
Bollstre by Kolsvedängarna sank mark Kvarntorpet torp  
Bollströ by Kopparn sjö Källtorp lht  
Bolstreborg Saknas Kopparn tjärn Laggarbo hmd  
Bolstrebyn Saknas Kopparn sjö /Se Lersta gård  
Bolstre Saknas /Se Kopparen sjö Loviselund lht  
Bollströ by /Se Kopparn sjö /Se Lugnet lht  
Bovallen utjord /Se Kringelmossen mosse Lundtorp torp  
Bovallen utjord /Se Kringstensmossen mosse Luxbo torp  
Dömsta by Krusängen terräng Lyftinge kvarntomt  
Dömsta by Kråkkärret kärr Lyftinge by  
Dömsta by Kvarnsjön sjö Långmossen hmd  
Dömsta by /Se Kvinnsmossen mosse Löttorp torp  
Dömsta by Köpingsåsen ås Malmviken torp  
Dömsta Saknas /Se Laggarmossen mosse Mariero lht  
Dömsta by /Se Lillkärret kärr Mossbo hmd  
Ekeby by Lillön ö Myrtorpet f.d. soldattorp  
Ekeby hg /Se Lindbacken terräng Norrgården torp  
Ekeby herrgård Ljustjärn tjärn Nygård gård  
Fallet förr torp? Ljusstjärn tjärn Nyhammar lht  
Färnebo gd /Se *Ljustjärnsbackarna backar Nyland torp  
Gillsta by Ljustjärnsröset gränsmärke Nytorp torp  
Gillsta by Luxboviken vik Orsta gård  
Gillsta by Långmossen mossmark Parken lht  
Gustavsdal förr lht Långmossen mosse Rishagen lht  
Hammarby el. Finnbo gd Långmyrsberget berg Ristorp lht  
Hammarby Saknas Löfftingzström Saknas Rotmossen torp  
Hoberget ödetorp ?*Lyftingsström ?fors Ryttartorp hmd  
Hornberga by Långkopparn tjärn Rönningen torp  
Hovgården Saknas Långkåpparn, se Kopparn sjö Rörstorpet torp  
Hysklæsta by Majsudden udde Salsta gård  
Hörnberga by Malmviken vik Segelsbo gård  
Hörnberga by Mjölnarängen mosse Skansberg lht  
Hörnberga by Märrmossen mosse Skedvibacken torp  
Hörnberga by Märrmossen mosse Skoghem torp  
Hörnberga by Mörtsten gränsmärke(?) Skogsborg lht  
Hörnberga by Nyland terräng Skogstorp lht  
Hörnberga by Näskilsmossen mosse Slättängen torp  
Hörnberga by Näskullen kulle Smedstorp lht  
Hörnberga by Nöspene terräng Solbacka lht  
?Hörnberga by Ormkärret kärr Spaktorp torp  
Hörnberga by Orrmossen mosse Spårtorp torp  
Hörnberga by Oxhusängarna sank mark Stena lägenheter  
Hörnberga by? Porskärret kärr Stenfallet avs.  
Hörnberga by? Rasmossen mosse Stenfallet lht  
Hörnberga by Ringsmossberget berg Stentorp lht  
Hörnberga Saknas /Se Ringsmossen mosse Stentorp torp  
Hörnberga by /Se Ron, se Rölen sjö Strömtorp lht  
Jockelsta by /Se Rotmossen mosse Sundänge gård  
Jockelsta by /Se Rotsjön sjö /Se Svartbäcken gård  
Jockelsta by /Se Rotsjön sjö Svartkärret torp  
Juckelsta by Rotsjön sjö Sved lht  
Juckelsta by Rotsjön sjö /Se Svensbo gård  
Juckelsta by Runnkärret kärr Svensbomossen torp  
Juckelsta Saknas /Se Rydtäppan ägomark Sågartorp torp  
Julbron Saknas Rävmossen mosse Sörgården torp  
Jönsarbo, se Valbricka bruk /Se Rölen sjö Tegelverket torp  
Kolsva samh. Rölen sjö Tefälle gård  
Kolsva sn Rölen sjö Tisjötorp torp  
Vestra Kolsva bruk Rölen sjö Torpängen torp  
Kolsva f.d. stångjärnshammare /Se Rölen sjö Trosa torp  
Kröcklinge by Rölen sjö Urväderstorp torp  
Kröcklinge by Rölen sjö /Se Valbricka gård  
Kröcklinge by Rölen sjö Vikbo hmd  
Kröcklinge by Rölen sjö Vångtorpet torp  
Kröcklinge by Rölen sjö /Se Våsjö by  
Kröcklinge by Rölsudden udde Vägby gård  
Kröcklinge by Römossen mosse Västertorpet torp  
Kröcklinge by Sankt Olofs berg berg /Se Västertorp torp  
Kröcklinge by Sankt Olofs berg berg /Se Västgöttorp torp  
Kröcklinge by Silmossen, Norra mosse Yggers hmd  
Kröcklinge gård Silmossen, Södra mosse Ytterberga by  
Kröcklinge by Skaften tjärn Åkerby by  
Kröcklinge by Skaftmossen mosse Åland lht  
Kröcklinge by Skinnmusbacken terräng Åndsta by  
Kröcklinge by Skogsmossen mosse Ängen lht  
Kröcklinge by Skunkhällen berg Ängtorp lht  
Kröklinge by /Se Slogmossen mosse Överberga by  
Kröcklinge by /Se Slättängen terräng    
Källmossen förr bebyggelse? Slättängen, Norra ägomark    
*Körpinge Saknas /Se Smala stenarna gränsmärke    
*Langahwen Saknas Solskensbackarna höjder    
*Langæ hwen f.d. sn Sonsjön, se Sundängesjön sjö    
*Langæ hwen Saknas Stackstokärret kärr    
Langahven Saknas Sticksjömossen mosse    
Lersta by Sticksjön sjö    
Lersta gd Stormossen mosse    
Lersta by? Stormossröset gränsmärke    
Lersta by /Se Stormåsen, se Trosamossen och Svansbomossen mosse    
Lilla gården gd Storröset gränsmärke    
Lyftinge gård Storön ö    
Lyftinge gd Strandmossen torrlagd mosse?    
Lyftinge indr.militieboställe Sträksiön, se Braxsjön sjö    
Lyftinge bost. Sundängesjön sjö    
Lyftinge gd /Se *Sunnansjön sjö /Se    
Lyftinge Saknas /Se Sunnansjön sjö    
Lyftinge by /Se Svampkärret kärr    
Lystringe Saknas Svansjön sjö /Se    
Nygård gård /Se Svansjön sjö    
Nyrönningslotten torp /Se Svartviken vik    
Rya by /Se Svensbomossen mosse    
»sadlestom», se Salsta gd Svensbomossen mosse    
Salsta gd Svärdsberget berg    
Salsta gd Sågdammen damm    
Salsta gd /Se Sågstocksbeget berg o. triangelpunkt    
Stentorp förr torp? Sävallsmossen mosse    
Sundänge gd Sävallsmossen mosse    
Sundänge säteri /Se Tallmossen mosse    
*þistæ boþæ f.d. sn Tandgaffelberget berg    
*þistæ boþæ Saknas Tisjön sjö    
*Tisteboda Saknas Tisjön sjö    
Tisteboda Saknas Tisjön sjö /Se    
Törnebärgh, se Hörnberga by Tisjön sjö    
Unsö Saknas Tisjön sjö /Se    
*Unsö Saknas Tisjön sjö /Se    
*Unsö Saknas /Se Tisjön sjö /Se    
Valbricka gd Tjäderhönsmossen mosse    
Valbricka by Torsberget berg    
Vallbricka by ?Torvmossen mosse    
Valbricka gd Torvmossen mosse    
Valbricka bruk /Se Tranmossen, Lilla mosse    
Valbricka by /Se Tranmossen, Stora mosse    
Våsjö by Tresjön sjö    
Vägby bost. Trosamossen mosse    
Vägby gård Trosamossen mosse    
Vägby gd /Se Trånghalsen förbindelse    
Vägby gd /Se Tysjön, se Tisjön sjö    
Ytterberga by Valstaån å    
Ytterberga by Vargheden hed    
Ytterberga by Vitmossberget berg    
Ytterberga o. Överberga byar Vitmossen triangelpunkt    
?Ytterberga by Vitmossen mosse    
?Ytterberga by Vitmossen mosse    
Åkerby by Vitmossjön sjö    
Åkerby by Vålbäcken bäck    
Åkerby by Vålen, Mellan sjö    
Åkerby by Vålen, Mellan sjö    
Åkerby by Mellan-Vålen sjö    
Åkerby by Vålen, Mellan sjö    
Åkerby by Vålen, Stora sjö    
Åkerby by Vålen, Stora sjö    
Åkerby gd Vålen, Stora sjö    
Åkerby by Wålen, se Mellan-Vålen sjö    
?Åkerby by Vålkärret kärr    
Åkerby by Vålängen sankmark    
Åkerby by Vålängen, Lilla sankmark    
Åkerby by Vålmossen mosse    
Åkerby by Våsjöberget berg    
Åkerby by Västlandasjön sjö    
Åkerby by /Se Västlandasjön sjö    
Åndesta by Västlanda sjön sjö    
Åndesta by Västlandasjön sjö    
Åndesta by Västlandasjön sjö    
Åndesta by Västlandasjön sjö /Se    
Åndesta by Västlandasjön sjö    
Åndesta by? Västlandasjön sjö    
Åndesta by Åkerby skogen skogsmark /Se    
Åndesta by Åkerhällsmossarna mossar    
Åndsta by Årrmåsen, se ?Torvmossen mosse    
Åndesta by Ängmossen terräng    
Åndesta by? Östersjön sjö /Se    
Ånsta gd Östersjön torrlagd sjö    
Åndesta by Östunaån, se Hedströmmen Saknas /Se    
Åndesta by      
Åndesta by      
Åndesta by      
Åndesta by      
Åndesta by      
Åndesta by?      
Åndesta by      
Åndesta by?      
Åndesta by      
Åndesta by      
Åndesta by /Se      
Åndesta by /Se      
Österlofftinge, se Lyftinge indr.militieboställe      
Överberga o. Ytterberga byar      
Överberga by /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.