ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Köpings stad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 772 Naturnamn : 161 Bebyggelsenamn : 664 Naturnamn : 242
Lagaköping, se Köping stad Arpi sten minnessten Förkortningar förteckning Alholmen holme
Laglösaköping, se Köping Saknas Bakgatan förr gata /Se Förkortningar förteckning Ararats berg berg
Laglösaköping, se Köping stad Barkaröviken vik Förklaringar förteckning Arbmans berg berg
Köping stad Barkaröviken vik Nummerförteckning förteckning Arbogavägen gata
Köping stad /Se Bergabäcken bäck Förklaringar förteckning Arpi sten stenblock
Köping stad Blästersund sund Köping stad Arpi väg väg
Köping stad Bondgårdsberget berg Köping stad Barnhemsgatan gata
Köping stad /Se Bygärdsjorden åker och äng /Se Köping stad Beckfabriken försvunnen fabrik
Köping stad Byslätten Saknas Köping stad Bellanders park park
Köping stad Djurgården äng /Se Köping stad Bellanders park park
Köping stad Djurgårdsskogen skog Köpings socken sn, nu inkorporerad med Köpings stad Bergabäcken bäck
Köping stad Drottning Gunillas backe skogsbacke med fornlämning /Se Köpings kalvar inbyggarbeteckning Bergendals tomt tomt
Köping stad *Dyen äng /Se Köpings svin inbyggarbeteckning Bergslagsvägen gata
Köping stad Galten sjö Köpings svin inbyggarbeteckning Bondgårdsberget berg
Köping stad Glasgatan gata /Se Köpings svin inbyggarbeteckning Bondgårdsberget berg
Köping stad Granmars borg borglämning /Se svin inbyggarbeteckning Brogatan, Lilla, se Lilla brogatan gata
Köping stad Granmarsborg borglämning /Se svin inbyggarbeteckning Brunnabäck bäck
Köping stad Granmarsborg fornborg /Se svin inbyggarbeteckning Bryggeribron bro
Köping stad Gullvagnshögen fornminneshög? bäckelinare, se Bäcklinska gården inbyggarbeteckning Bryggeriet, Gamla bryggeri
Köping stad Gärdesbacken skogsbacke Adelund lht Bulgarien (Bullgarien) bageri
Köping stad Hedströmmen å Alarbo Saknas Busstorget torg
Köping stad Hedströmmen å Aldo Petterssons hus, se Tant Maggies hus hus Byjordsgatan gata
Köping stad Hedströmmen å Alfredslund lht Byslätten äng
Köping stad Humlegårdsgatan gata /Se Alingsås lht Bålverket anläggning
Köping stad hunø = Hornö? stad Allanelund lht Dammbron bro
Köping stad Hushagen hagmark? Almvik lht Dammen damm
Köping nu stad *Hästön stad Alphyddan lht Djurgården äng
Köping stad *Hästön, Stora Saknas Alphyddan försvunnet utvärdshus Djurgården förr betesmark, nu skog
Köping stad Hökaretorget, se Lilla torget torg /Se Alphyddan försvunnet utvärdshus Djurgården förr betesmark, nu skog
Köping stad *Kalskär holme /Se Alphyddan försvunnet utvärdshus Djurgården, Ljusa skogsdunge
Köping stad Kalvskär ö /Se Amerika lht Djurgården, Mörka dunge
Köping stad Kanonberget berg Amerika torp Djurgårdsskogen skogsdunge
Köping stad Karlbergsskogen skog Anneberg lht Dunderlunden park
Köping stad *Killingsskär ö Anneberg lht Ekströmska trädgården trädgård
Köping stad *Kolöten stad Anneborg lht Elverket elverk
Köping stad *Kolöten Saknas Annehill lht Erlandsgårdsberget berg
Köping stad Korslöte borg borglämning /Se Annelund lht Erlandsvägen gata
Köping stad /Se Korslöteborg borg? /Se Arbogatullen försvunnen tullstuga Falltäppan åker
Köping stad Korslöts borg fornborg /Se Arslet torp Forså f.d. väveri
Köping stad Korslöts skans fornborg Arvidaberg lht Forsåbron f.d. gångbro
Köping stad och slott Kungsdjurgården, se Djurgården äng /Se Arvidslund lht Fridnäsvägen gata
Köping stad Kungsängen terräng Asphult lht Fågelön holme
Köping stad Kölstaån å Asplunda lht Färgaregatan gata
Köping stad Köpingsån å Augustenborg lht Galgberget berg
Köping stad /Se Köpingsån å Augustlund lht Gammelgården friluftsmuseum
Köping stad Köpingsån å /Se Backa lht Gammelgården friluftsmuseum
Köping stad Köpingsån å /Se Backalund lht Gotersbergsvägen gata
Köping stad Köpingsåsen ås Backudden lht Guds öga uppsatt märke på järnstång
Köping stad /Se Köpingsön område /Se Bansta lht Guds öga uppsatt märke på järnstång
Köping stad /Se Lilla torget torg /Se Barnhemmet träbyggnad Gubbgrundet åker
Köping stad Löten förr åkerområde /Se Bautastenen kvarter Gunillabacken hagbacke
Köping stad Makstajorden åker och äng /Se Beckelinska gården, se Bäcklingsk gården riven stadsgård Gålby vägskälet vägskäl
Köping stad Malmön terräng Bellevue gård Hamnplan område
Köping stad Malmön ö /Se Bellevue f.d. gd Hedströmmen å
Köping stad Malmön holme /Se Berga lht Hisingsgatan gata
Köping stad och sn Malmön område Berget lht Hjulbron bro
Köping stad och sn Malmön terräng /Se Berget lht Holmarna öar
Köping stad Murmästargatan gata /Se Berget lht Hovgatan gata
Köping stad Nibble backe skogsbacke Berget, Röda lht Humlebäcken, se Hummelbäcken vattendrag
Köping stad Nibblesjorden åker och äng /Se Berget, Vita lht Hummelbäcken vattendrag
Köping stad Norsabäcken bäck Berghult lht Hummelbäcksgatan gata
Köping stad Nyckelberget berg Billigheten kafé Hummelbäcksparken park
Köping stad Nyckelberget berg /Se Billis kafé Hushagsgatan gata
Köping stad Pingstamiddag skär Björk gård Hälle Forsar forsar
Köpings län förr slottslän Prästgårdsgränden gränd /Se Björkliden lht Hästbadstället badplats för hästar
Köping län Prästgärdet åker och äng /Se Björkliden lht Hökartorget torg
Köping stad ?Runnskär ö Björksjö lht Johannisdalsån å
Köping stad Runnskär holme Björkstalund lht Jämmertunagatan äldre namn på nuv. Tunadalsgatan
Köping stad Sjubacken skogsbacke med triangelpunkt Björkvik lht Järnvägstorget torg
Köping stad Skipslöten Saknas Blomdalen lht Jörlöskogen skogsområde
Köping stad Skovsta skans skogsbackemed fornlämning Blomtorp lht Kalvskär höjd
Köping stad Solbacken skogsbacke Bläckhornet hus Kanonberget höjd
Köping stad /Se Slyta allmänning skog /Se Brandalsund herrgårdsbyggnad Kanonberget berg
Köping Saknas Stora gatan gata /Se Bredablick lht Kanonberget berg
Köping stad Storagatbron bro /Se Broströmska gården stadsgård Kardanvägen gata
Köping stad *Stora ån, se Östtunaån å /Se Brunna by Karlbergsskogen skogsområde
Köping stad Ströbohögen offerkast /Se Bygget lht Karlbergsskogen skogsområde
Köping stad Ströbohög fornlämning /Se Byjorden egnahemsområde Karlbergsskogen skogsområde
Köping stad Ströbohög hög med fornlämning Byjorden område Karlsfors strek
Köping stad Ströbohög offerkast /Se Byjorden område Karmansbo masugn masugn
Köping stad Ströbohög gravhög /Se Bålverket lht Kihlmansgatan gata
Köping stad Strö gård Saknas /Se Bålverket torp Killingskär holme
Köping stad Svartån, se Hedströmmen å Bålverket torp Klapphuset klapphus
Köping stad Tingshögen hög Bålverket torp Kolöten, se Löten område
Köping stad? Tingshögen tingsställe /Se Bålverket torp Kopparvreten förr åker
Köping stad Tingshögen Saknas Bäck lht Korslöts skans fornborg
Köping stad Tingshögen kulle /Se Bäcklinska gården riven stadsgård Krillan idrottsplats
Köping stad, förr sn Torgbron, Stora bro /Se Bäcklinska gården riven stadsgård Kråkbacken bergknalle
Köping stad Torget öppen plats /Se Bäcktorp backstuga Kullen höjd
Köping stad Trädgårdsgränden, Stora och Lilla gränder /Se Charlottenberg gård Kungshagen äng
Köping sn Tullen, Östra f.d. tullpost /Se Charlottendal lht Kungsängen äng
Köping stad /Se Valstaån å Cigarrlådan idrottshall Kunskapens träd träd
Köping stad Vitön udde Dal-Pelles gård försvunnen gård Kvarngatan gata
Köping stad Vitön ö /Se Dalstorp lht Kvarnvreten utjord
Köping stad Väterlånggatan gata /Se Dammbrohov(et) kafé och bageri Kålgårdstäppan åker
Köping stad Vestra gärdet Saknas Dandernells gård gård Kärleksstigen väg
Köping stad Zigenarbacken skogsbacke Dandernells gård gård Kärleksstigen promenadväg
Köping stad Ågärdet äng /Se Djurgården försvunnen gd Kölstaån å
Köping stad Ön ängsmark /Se Djurgårdslund lht Köpings hytta masugn
Köping Saknas Östanåsjorden åker och äng /Se Djurgårdslund torp Köpingskomplexet, Norra Saknas
Köping stad Österlånggatan gata /Se Djurgårdstorp, Västra lht Köpingssidan område av skog och åker
Köping Saknas *Östtunaån å /Se Djurgårdstorp, Östra lht Köpings tekniska fabrik, se Beckfabriken försvunnen fabrik
Köping stad *Biskopstegen ängsteg Djursholm lht Köpingsån å
Köping stad *Bredetegen ängsteg Edet lht Köpingsån å
Köping stad Djäknemuren stenhög /Se Edet lht Köpingsån å
Köping stad Domsten förr sten /Se Edet lht Köpingsön äng
Köping landsförs. Fågelhällen häll /Se Edlund lht Landsvägsbron bro
Köping stad Granmars borg, se Skovsta skans fornborg /Se Edvinsborg lht Likvagnsboden vagnsskjul för likvagn
Köping stad Granmarsborg fornborg /Se Ekbacka lht Likvagnshuset vagnsskjul för likvagn
Köping stad Granmarsborg borglämning /Se Ekbacka gd Lilla brogatan gata
Köping stad Grammars borg borglämning /Se Ekeby lht Lilla bron bro
Köping stad Gränsringmur, se Grammarsborg fornborg Ekeby kraftstation Lilla torget torg
Köping stad Hushagen Saknas Ekensberg lht Lumpens gränd gata
Köping stad Hushagen område /Se Ekensdal lht Lumpgränd, se Lumpens gränd gata
Köping stad Häggestaån å /Se Ekholmska gården gd Långgatan, Östra gata
Köping stad *Högsta löt äng Eklunda lht Lärkskogen stadspark
Köping stad? *Högsta löt Saknas Eksjö lht Lärkskogen skogsområde
Köping stad Jätteberget berg /Se Elba lht Löten område, förr betesmark
Köping stad *Karlbergsskogen Saknas Elisberg lht Löten område, förr betesmark
Köping stad Korslötsborg borgruin /Se Eliseberg lht Löten område, förr betesmark
Köping stad Korslötsmur eller Korslötsskans ringmur /Se Elund lht Löten område, förr betesmark
Köping stad Korslöts skans borglämning /Se Elund stadsdel Lötängen äng
Köping stad Krokkärret kärr? /Se Elund gd Mariakajen kaj
Köping stad Kråkholmarna del av kronoängen Elsasdal lht Majaskeken vägskäl
Köping stad Kråkholmarna del av kronoängen Köpingsö Emaus lht Majaskeken vägskäl
Köping stad Kråkholmarna del av kronoängen Köpingsö Emmyborg lht Mariakajen kaj
Köping stad Kungsängen el. Stubbrödet äng Emmydal lht Malmön höjdsträckning vid Mälaren
Köping stad Kungsängen el. Stubbrödet äng Emmylund lht Malmön ö
Köping stad Kämplingen fornborg /Se Engelstedtska gården försvunnen gd Mariebergsgatan gata
Köping stad *Käreholmen ängsteg Eriksberg lht Martin Sundells väg gata
Köping stad Köpings-hus borglämning /Se Eriksberg lht Martin Sundells väg gata
Köping stad Köpings hälsobrunn Saknas Eriksborg lht Mellankyrkogården, se Oxbacken kyrkogård
Köping stad Köpingslöt borglämning? /Se Eriksdal lht Mullgatan gata
Köping stad Köpings surbrunn hälsokälla /Se Eriksdal lägenheter Mullgatan gata
Köping stad Köpingsön Saknas Eriksfors lht Murmästaregatan gata
Köping stad Köpingsön äng Erikslund lht Målaregatan gata
Köping stad Långåsen ås /Se Erikslund lht Nibble backe Saknas
Köping stad Malmås ås Eriksnäs lht Nibblesbackeskogen skog
Köping stad Nyckelberget berg /Se Erlandsberg lht Nibblesbackevägen gata
Köping stad Nyckelberget berg Erlandsgården lht Norrlandsgatan gata
Köping stad Nyckelberget berg /Se Erlandsgården förr gd, nu lht Norsabacken stigning på järnvägsbana
Köping stad Odens nyckelberg höjd /Se Erlandsro lht Norsabäcken vattendrag
Köping stad Ringborgen förr skans /Se Esta by Nyckelberget berg
Köping stad Rudasjön Saknas Essle lht Nyckelberget berg
Köping stad Skeppslöt borglämning /Se Evedal lht Nyckelbergsbron bro
Köping stad Skovsta skans fornborg /Se Falkska villan villa Odensvibron bro
Köping stad Skovsta skans borglämning /Se Falkska villan villa Odensvivägen gata
Köping stad *Stora ängen Saknas Fantetorp bebyggelse Olof Branders väg gata
Köping stad Ströbo hög Saknas Fantetorp kyrkoh.bost. Olof Branders väg gata
Köping stad Ströbo hög Fantetorp kyrkoh.bost. Otto Hallströms väg gata
Köping stad Ströbohög gravhög Fanttorp gd Oxbacken plantering, förr marknadsplats
Köping stad Ströbohög gravhög /Se Fanttorp gd Oxbacken plantering, förr marknadsplats
Köping stad Ströbohög forngrav Figaro lht Oxbacken plantering, förr marknadsplats
Köping stad Ströbohög gravhög /Se Filipsberg lht Oxbacken kyrkogård
Köping stad Tingshögen jordhöjd Finbagaren kafé och bageri Oxbacken förr marknadsplats
Köping stad Tomtebissens stuga sten /Se Finbagarens, Nya, se Nya Finbagarens kafé och bageri Oxbacken del av ås
Köping stad Trollberget triangelpunktsmärke Fjällhem lht Parkrinken ishockeyrink
Köping stad Trollberget berg med borglämning /Se Folkparksområdet del av stad Pettingtorget parkeringsplats
Köping stad *Ön äng Forngraven kvarter Pilgatan gata
Köping stad *Ön äng Forsby, Lilla gård Pinnparken park
Köping stad *Ön äng Forsby, Stora gård Pissviken vik med badplats
Köping stad   Forsvik lht Porsena holmar
Köping stad   Forsvik lht Prostbacken gatubacke
Köping stad   Forså lht Prostbacken gatubacke
Köping stad   Fransberg lht Prästgärdsgatan gata
Köping stad   Fredensberg lht Pungbovägen gata
Köping stad   Fredriksberg lht Radiumkällan utdikad källa
Köping stad   Fredriksberg lht Radiumkällan utdikad källa
Köping stad   Fredrikslund lht Radiumkällan utdikad källa
Köping stad   Fredriksro lht Raggartorget parkeringsplats
Köping stad   Fridhem lht Ringenssons väg gata
Köping stad   Fridnäs lht Ruddammen damm
Köping stad   Fridnäs lägenheter Ruddammen damm
Köping stad   Fridsta lht Runnskär holme
Köping stad   Frost kvarter Ryttarkällan utdikad källa
Köping stad   Frosta Saknas Römosse park
Köping stad   Frosta Saknas Scheelegatan gata
Köping stad   Frosta by Scheeleparken park
Köping stad   Frosta gård Schenströmsgatan gata
Köping stad   Frostatorp lht Sjötullsängen markområde
Köping stad   Frödevi lht Skansen fornborg
Köping stad   Furuliden lht Skeken vägskäl
Köping stad   Fågelsången lht Skeppargränd gata
Köping stad   Fägerslund lht Skitviken vik med badplats
Köping stad och sn   Geijerslund lht Skoftesta skans, se Skovsta skans fornborg
Köping stad   Georgsborg lht Skolbäcken bäck
Köping stad   Gillbergska gården stadsgård Skolplan öppen plats
Köping stad   Gillbo lht Skovsta skans fornborg
Köping stad   Gjutargården försv. stadsgård Skovsta skans fornborg
Köping stad   Glasbagarens stadsgård Skyttelgatan gata
Köping stad   Godhem lht Skyttet, Gamla skyttepaviljong
Köping stad   Gotersberg lht Skyttet, Nya skjutbana
Köping stad   Godtemplargården, Gamla försv. lägenheter Slangtornet brandstation
Köping stad   Godtemplargården, Gamla försv. lägenheter Sotargränd gata
Köping stad   Godtemplarhuset ordenshus Stadsbergen, se Karlbergsskogen terrängområde
Köping stad   Gomorra, se Sodom och Gomorra lht Stora bron bro
Köping stad   Gotersberg försvunnen lht Stora gatan gata
Köping stad   Granada lht Ströbohög kulle
Köping stad   Granada område Ströbohög gravhög
Köping stad   Granliden lht Ströbohög gravhög
Köping stad   Granlund lht Ströbohög gravhög
Köping stad   Granlunda lht Ströbohög gravhög
Köping stad   Gropen f.d. stadsgård Ströbohög fornlämning
Köping stad   Gropen f.d. stadsgård Strömparken park
Köping stad   Gropen försvunnen affär Strömparken park
Köping stad   Gropkonsum försvunnen affärslokal Stövla krök
Köping stad   Gräsö lht Suckarnas bro försv. bro
Köping stad   Grönalund lht Sveavägen gata
Köping stad   Gröndal lht Svedelius väg gata
Köping stad   Gulan serveringslokal Tegelbruket försv. tegelbruk
Köping stad   Gulan serveringslokal Tingshögen tingsplats
Köping stad   Gula paviljongen serveringslokal Tittut, Lilla stenblock
Köping stad   Guldnyckeln kvarter Tittut, Lilla stenblock
Köping stad   Gustavsberg lht Tittut, Stora stenblocl
Köping stad   Gustavsborg lht Tittutstenen, se Lilla Tittut stenblock
Köping stad   Gustavsdal lht Trollberget höjd
Köping stad   Gustavslund lht Trädgårdsgatan gata
Köping stad   Gålby by Träsko-Jonas täppa åkertäppa
Köping stad   Gålby gård Tunadalsgatan gata
Köping stad   Gårda lht Tunafors kvarn riven kvarn
Köping stad   Gärde lht Täppan, se Träsko-Jonas täppa åkertäppa
Köping Saknas   Gärdehill lht Täppvägen skogsväg
Köping stad   Gärdestalund lht Ullvigärdena åkerområde
Köping stad   Haga lht Ullviängarna väg
Köping stad   Haga lht Valstaån å
Köping stad   Hagaberg lht Valstaån å
Köping stad o. sn   Hagaberg lht Vattugränd gata
Köping stad   Hagalund fattighus Viken vik med badplats
Köping stad   Hagalund lht Viken vik med badplats
Köping stad   Hagalund lht Viken vik med badplats
Köping stad   Hagblads, se Hagby, Övre gård Virgatan gata
Köping stad   Hagborg lht Våghagarna hagar
Köping stad   Hagby gård Vågtorget torg
Köping stad o. sn   Hagby gård Väktarstigen gata
Köping stad o. sn   Hagby, Nedre lht Vävaregatan gata
Köping stad   Hagby, Övre gård Zigenarbacken skogsbacke
Köping stad /Se   Hagby, Övre, se Hagby gård Ågärdet område
Köping stad /Se   Hagabylund lht Ågärdsgatan gata
Köping stad   Hagelsberga Saknas Ån Saknas
Köping stad /Se   Hagelsberga Saknas Östanåsjorden område
Köping stad /Se   Hagelsberga gård Östunabron bro
Köping stad /Se   Hagtorp lht Övre hamnen hamn
Köping stad /Se   Hallbergska gården stadsgård  
Köping stad /Se   Hammarströmska gården riven stadsgård  
Köping stad /Se   Hamngården lht  
Köping stad /Se   Hanneberg lht  
Köping stad /Se   Hantverket stenhus  
Köping stad /Se   Hedbergska stiftelsen hus  
Köping stad /Se   Hedvigsdal lht  
Köping stad /Se   Helgesta åker, förr gård  
Köping stad /Se   Hellmanska gården stadsgård  
Köping stad /Se   Hemmet lht  
Köping stad /Se   Hemvik lht  
Köping stad /Se   Hermansro riven lht  
Köping stad /Se   Hildegård lht  
Köping stad /Se   Hillersholm lht  
Köping stad /Se   Himmelsbro f.d. gd  
Köping stad /Se   Hjortslund lht  
Köping stad /Se   Hjhulbron lht  
Köping stad /Se   Hjulbron bebyggelse  
Köping stad /Se   Holmslund lht  
»Kaupinga» = Köping stad /Se   Hushagen område  
Köpings kyrka stad   Husta Saknas  
Köpings kyrka Saknas   Husta by  
Laglösaköping stad /Se   Hyddan lht  
*Laglösaköping Saknas   Hyddan lht  
*Laglösaköping fäste /Se   Hägerhult lht  
*Laglösaköping Saknas   Hällne lht  
Laglösaköping stad /Se   Hälltuna gård  
Laga Köping, se Köping stad /Se   Högsta Saknas  
Laga-Köping stad /Se   Högsta gård  
Lagalossköping, se Köping Saknas   Högstagården stadsgård  
Laghlysakypung, se Laglösaköping stad   Höns-Lasses gård försv. stadsgård  
*Laghlysaköping stad /Se   Hö-Pelles gård riven stadsgård  
Laghlösaköping, se Laglösaköping Saknas /Se   Ingegärdet lht  
Laglösaköping stad /Se   Ingegärdet lägenheter  
Laglösaköping stad /Se   Ingridsborg lht  
Laglösaköping område /Se   Ingridslund lht  
Laglösaköping stad /Se   Irisborg lht  
Laglösaköping stad   Jakobsberg lht  
Laglösaköping stad /Se   Janslund lht  
Laglösa köping gammalt namn på staden Köping /Se   Johannesdal, se Johannisdal beb., förr hälsobrunn  
Laglösaköping tidigare namn på Köping /Se   Johanneslund lht  
*Laglösaköping stad /Se   Johannisberg lht  
Laglösaköping, se Köping stad   Johannisberg lht  
Brunna by /Se   Johannisdal hälsobrunn  
Charlottenberg gd /Se   Johannisdal beb., förr brunnsort  
Esta by /Se   Josefssonska gården stadsgård  
Esta by /Se   Jämmertuna by  
Esta by /Se   Jämmertuna försvunnen by  
Fantetorp torp /Se   Jämmertunaskolan äldre namn på Tunaskolan  
Fantetorp gård /Se   Järnvägsstationen järnvägsstation  
Frosta by /Se   Jönssonska gården stadsgård  
Frosta by /Se   Jörle Saknas  
Frosta by /Se   Jörlö by  
Frosta by /Se   Jörlöborg lht  
Frosta by /Se   Jörlöv Saknas  
Frosta by /Se   Kafé Saga kafé  
Gamla staden del av stad /Se   Kallstena riven kvarn  
Gålby by /Se   Kalltorp bebyggelse  
Gålby by /Se   Kalltorp förr gård, nu arb.bost.  
Hagby by /Se   Kaltorp hmn  
Hagelsberga by /Se   Kardanbyn villaområde  
Hagelsberga gd /Se   Kare kvarter  
Hagelsberga gd /Se   Karlberg lht  
Helgesta Saknas /Se   Karlberg försvunnen lht  
*Hemmelsbro gd /Se   Karlberg lht  
Hushagen plats /Se   Karlberg lht  
Hushagen f.d. hage /Se   Karlbergsbadet badhus  
Hushagen Saknas   Karlbergshallen idrottshall  
Hushagen område /Se   Karlsborg lht  
Husta gd /Se   Karlsdal lht  
Husta gd /Se   Karlsdal stadsdel  
Hälltuna gård /Se   Karlsfors avs.  
Hälltuna gård /Se   Karlsfors hmn  
Hälltuna gd /Se   Karlshamn lht  
Högsta gd /Se   Karlshäll lht  
Högsta gd /Se   Karlshäll lht  
Jämmertuna by   Karlslund lht  
Jämmertuna by, förr sätesgård /Se   Karlslund lht  
Jämmertuna by, förr sätesgård /Se   Karlsro lht  
Jämmertuna by /Se   Karlstorp lht  
Jämmertuna by /Se   Karlsvik lht  
Jämmertuna by /Se   Kastena Saknas  
Jämmertuna by /Se   Kastena by  
Järlö, se Jörlö by /Se   Kastenabacken lägenheter  
Jörlöv gårdar /Se   Katrineholm lht  
Jörlö by   Klippan lht  
Jörlö by /Se   Klippan lht  
Jörlö by /Se   Kolmätarens gård f.d. stadsgård  
Kallstena gd /Se   Kopphuset lht  
Kalltorp gd /Se   Kornrävens hus lht  
Kastena by   Korslöt bebyggelse  
Kastena by   Korslöt gård  
Kastena by   Korslöt skans fornlämning?  
Kastena gd /Se   Kramsta förr gård, nu arb.bost.  
Kastena by /Se   Kristineborg lht  
Kastena by /Se   Kristinedal lht  
Klostret kloster /Se   Kristinelund lht  
Korslöt gd /Se   Kristinelund lht  
Kramsta gd /Se   Kristinelund försvunnen beb.  
Kyrkan kyrka /Se   Kålgården del av stad  
Kyrkans tegelbruk f.d. tegelbruk /Se   Källsta gård  
Källsta by /Se   Köpings barnhem träbyggnad  
*Köings hus förr slott /Se   Köpingshus medeltida fäste  
Köpingshus slott   Köpingskomplexet dal av stad  
*Köpings hus medeltida fäste /Se   Köpingskomplexet del av stad  
Köpingshus slott   Köpingskomplexet, Norra dal av stad  
*Köpings hus medeltida fäste /Se   Köpingssidan bebyggelse  
Köpings hus f.d. slott   Köpingsön gd  
*Köpings hus förr fäste /Se   Köpingsön gd  
*Köpings hus förr slott /Se   Landsfattighuset, Gamla byggnad  
Köpingshus förr slott   Larsbo lht  
Köpings Hus slott /Se   Lewenhauptska huset stadsgård  
Köpings hus byggnad, f.d. slott /Se   Liggande skyskrapan hopbyggda huslängor  
Köpingshus medeltida fäste /Se   Likkistsnickarens stadsgård  
Köpingshus Saknas /Se   Liljedal lht  
Köpings slott nedbrutet slott /Se   Lillgården lht  
Laglösa slott Saknas   Lillskoga lht  
Mackstajorden jordbrukslägenheter   Lillstugan lht  
Mackstajorden jordbrukslägenheter och lägenheter   Linde lht  
Malma kyrka kyrka /Se   Lindellska gården hus  
Malma kyrka kyrka /Se   Lindgrenska gården stadsgård  
Malmön samhälle /Se   Lindgrenska gården försvunnen gård  
Mista by /Se   Lindhagen lht  
Mista by /Se   Lindhagen lht  
Myssista, se Mista by   Lindsberg lht  
Nibble by /Se   Lindö lht  
Nibblesjorden jordbrukslägenheter och lägenheter   Lineberg riven lht  
Olsmässan marknad /Se   Lineborg lht  
Orrtorp gd /Se   Linedal lht  
Prästgården gd /Se   Linelund lht  
Raglunda by /Se   Linero lht  
Rådhuset byggnad /Se   Lisedal lht  
Sankt Olai kyrka riven kyrka /Se   Ljunggrenska gården stadsgård  
Sankt Olofs kyrka Saknas   Lovisedal lht  
Sankt Olai kyrka f.d. kyrka /Se   Loviseberg lht  
Skoftesta gd /Se   Loviselund lht  
*Skolmästargården f.d. gård /Se   Loviselund lht  
Strö herrgård   Lovisero lht  
Strö hg   Ludvigsberg lht  
Strö f. kungsgård, nu hg /Se   Lugnet lht  
Strö gd /Se   Lugnet lht  
Strö gård /Se   Lunda lht  
Strö by /Se   Lunda lht  
Strö gd /Se   Lyckhem lht  
Strö herrgård /Se   Lyckholmska villan villa  
Sylta by /Se   Lyckholmska villan villa  
Sömsta gd /Se   Lyckå lht  
Täljsta gd /Se   Långholmen lht  
Täljsta gd /Se   Löten lht  
Täljestad by /Se   Lövlund lht  
Ullvi gd /Se   Mackstabacke lht  
Ullvi by /Se   Mackstajorden egnahemsområde  
Ullvi by /Se   Mackstalund lht  
Ullvi gd /Se   Macksta sjöäng industri- och bostadsområde  
Ulvesta hemman /Se   Mackstatorp lht  
Vallby by /Se   Majro lht  
Vidhem gd /Se   Malmön bebyggelseområde  
Vista gd /Se   Marieberg lht  
Vista by /Se   Marieberg lht  
Vretbolstret gd? /Se   Marieberg stadsdel  
Vestra staden Saknas   Marieberg, Lilla lht  
Åkerby by /Se   Mariehem lht  
Ängeby by /Se   Mariehill lht  
Östanåsjorden gd /Se   Mariehill lht  
Östervreta by /Se   Marielund lht  
Östra staden Saknas   Marielund lht  
Östra tullen Saknas /Se   Mariendal lht  
*Östuna gästgivaregård Saknas /Se   Matiro lht  
*Östuna, se Östanåsjorden gd   Mattiro gd  
Köping landsförsamling   Mattiro gd  
Köping f.d. sn, ingår nu i stad   Missionsgärdet bebyggt område  
Köping lfs.   Mista by  
Köping förr sn, ingår nu i stad /Se   Mista Saknas  
Köping förr sn, nu del i stad   Mista by  
Köping f.d. sn, stad   Mista gård  
Köping sn, num. del i stad   Morbergska gården stadsgård  
Köping landsförsamling   Mose backe förr använt namn på nuv. Backudden  
Köping f.d. sn   Nauckhoffska gården stadsgård  
Köping förr landsförsamling, nu del av stad   Nauckhoffska gården stadsgård  
Köping lfs   Nibble, se Nibbles backe försv. beb.  
Köping lfs   Nibbles backe egnahemsområde  
Köping förr sn   Nibbles backe stadsdel  
Köping landsförsamling, nu del av stad   Nibbles backe stadsdel  
Köping lfs   Nibbles backe bebyggelse  
Köping lfs   Nibbleslund lht  
Köping förr sn, nu del av stad   Nordal lht  
Köping f.d. sn, nu del av stad   Nordlund lht  
Köping lfs   Nordlund ålderdomshem  
Köping f.d. sn   Norrlund lht  
Köping socken (landsförsamling)   Norsa by  
Köping lfs   Norsholm lht  
Köpings landsförsamling landsförsamling   Nya Finbagarens kafé och bageri  
Köping f.d. sn   Nyborg lht  
Köping förr lfs   Nyborg lht  
Köping lfs   Nybylund lht  
Köping förs.   Nygård lht  
Köping sn /Se   Nyhem lht  
Köpings landsförsamling del av stad   Nyhem lht  
Köping landsförsamling   Nyland lht  
Köping sn, nu del av stad   Nynäs lht  
Köping sn   Nytorp lht  
Köping f. sn, nu del av stad   Nytorp lht  
Köpings landsförsamling ingår nu i stad   Nytorp rivet torp  
Köpings landsförsamling del av stad   Nytorp lht  
Köping landsförs., nu del av stad   Nytorp försvunnen gd  
Köping landsförsamling   Näs lht  
Köping landsförsamling del av stad   Offerstenen kvarter  
Köping sn o. stad   Olshem lht  
Köping landsförsamling   Orresta lht  
Köping landsförsamling del av stad   Orrtorp gård  
Köping landsförsamling   Oskarsberg lht  
Köping sn o. stad   Paradiset hus  
Köping f.d. sn /Se   Pedagogien skolbyggnad  
?Björk gd   Peddan, se Pedagogien skolbyggnad  
Brunna Saknas /Se   Pelle på tvären beb.  
Eskesta Saknas   Perro lht  
Eskesta gd /Se   Persbo lht  
Esta by   Perstorp lht  
Esta by   Petsamo äldre namn på stadsdelen Marieberg  
Esta by   Pettersberg lht  
Esta by   Pettersberg lht  
Esta by   Prostgården prästgård  
Esta by   Pungbo försvunnen gd  
Esta by?   Pungbo, Lilla avs.  
Esta by?   Pungbo, Lilla försvunnen lht  
Esta by, nu del av stad   Pungbotorp lht  
?Esta by   Pungbotorp f.d. gd  
Forsby by   Pörtbacka obebyggd tomt  
Forsby by?   Raglunda gård  
Forsby by, nu del av stad   Ran kvarter  
Forsby by, nu del av stad   Reimersholm lht  
?Forsby by   Reutersborg avs.  
?Forsby by   Ringdal lht  
Forsby by   Ringsborg lht  
Forsby by   Rosenberg lht  
Forsby[kvarn] by   Rosenborg lht  
Forsby by   Rosenborg lht  
Forsby by   Rosenbäck försvunnet hus  
Forsby by?   Rosenbäck lht  
Forsby by   Rosendal lht  
Forsby by   Rosengård lht  
Forsby by /Se   Rosenlund lht  
Frosta by   Rosenäng lht  
Frosta by   Rybydal lht  
Frosta by   Rydboholm lht  
Frosta by   Rådhuset rådhus  
Frosta by   Rådman Toressons gård stadsgård  
Frosta by   Röda stugan trähus  
Frosta by   Sankt Olov skola  
Frosta by   Schultska gården stadsgård(ar)  
Frosta by   Segersjö lht  
Frosta by /Se   Sigfridsborg lht  
Frosta by   Siggtorp gård  
Frosta by   Sillhovet rivet hus  
Frosta Saknas /Se   Sjöbylund lht  
Frosta Saknas /Se   Sjötullängen avs.  
Frosta Saknas /Se   Skatteväktaren kvarter  
Frosta by /Se   Skektorp f.d. torp  
Frosta by /Se   Skeringska gården försvunnen stadsgård  
Frosta by /Se   Skitiga bullen f.d. kafé  
»fwrsby» = ?Forsby by   Skoftesta gård  
Gardby, se Gårdby by   Skoftesta skans fornborg  
Gimlertuna se Jämmertuna by   Skogsborg avs.  
Gransborg Saknas   Skogsborg stadsdel  
Grunö Saknas   Skogshyddan lht  
Gålby by   Skogsliden lht  
Gålby by   Skogslund lht  
Gålby by   Skogslund lht  
Gålby by   Skogstorp lht  
Gålby by   Skogsudden lht  
Gålby by   Skorpgummornas gård försv. stadsgård  
Gålby by   Skovsta gård  
Gålby by?   Skovsta gd  
Gålby by   Skäringska gården, se Skeringska gården försvunnen stadsgård  
?Gålby by   Sodom och Gomorra lägenheter  
Gålby Saknas   Sofieberg lht  
»gæmirthwna», se Jämmertuna by   Sofielund lht  
Hagby by   Sofielund lht  
Hagby by   Sofiero lht  
?Hagby by   Solbacka lht  
Hagby by   Solhem lht  
Hagby by   Solhem lht  
Hagby by   Solliden lht  
?Hagby by   Sommarro lht  
?Hagby by   Stene lht  
?Hagby by   Stenhult lht  
Hagby gård   Stensta lht  
Hagelsberga by   Stenyxan kvarter  
Hagelsberga by   Stiftelsen hus  
Hagelsberga by   Stjärnvik lht  
Hagelsberga by   Strö gård  
Hagelsberga by   Strö gd  
Hagelsberga by   Strö gård  
Hagelsberga by   Strömdalen lht  
Hagelsberga gd   Strömkaféet rivet kafé  
Hagelsberga by /Se   Strömkaféet rivet kafé  
Hagelsberga by /Se   Strömsborg lht  
Hagelsberga by   Strömsborg lht  
Hagelberga Saknas   Strömsnäs lht  
Hiörlögha, se Jörlö by   Strömsnäs lht  
Hjulbro gdr /Se   Strömsnäs lht  
Hornön (utjord) /Se   Strömsvik lht  
Hunö, Norra o Södra. se Hornön (utjord)   Strömsvik försv. lht  
Husta by   Strömsvik lht  
Husta by   Stylanders gård försv. stadsgård  
Husta gd /Se   Ståltorp lht  
Husta Saknas /Se   Svensberg lht  
Husta by /Se   Svensborg lht  
Hälltuna gd /Se   Svenshill lht  
*Hästholm sn   Svenstorp lht  
Högsta by   Sylsta lht  
Högsta gd   Sylta by  
Högsta gd?   Sylta by  
?Höksta by   Synagogan affärslokal  
?Högsta gård   Syrene lht  
Högsta gd?   Sätra lht  
Högsta gd   Sätra lht  
Högsta gd   Söderby lht  
Jämmertuna by   Sömsta by  
Jämmertuna by   Sömstalund lht  
Jämmertuna by   Tallebo lht  
Jämmertuna by   Tallebo villa  
Jämmertuna by   Tant Maggies hus hus  
Jämmertuna by   Thamska villan villa  
Jämmertuna by   Thamska villan villa  
Jämmertuna by   Thamska villan villa  
Jämmertuna by   Tibble Saknas  
Jämmertuna by   Tibble Saknas  
Jämmertuna by   Tibble Saknas  
Jämmertuna by?   Tibble by  
Jämmertuna by   Tibble by  
Jämmertuna by   Tingshuset tingshus  
Jämmertuna by   Träsko-Jonas täppa rivet torp  
Jämmertuna by   Tullen tullhus  
Jämmertuna by   Tullstugan försvunnet hus  
Jämmertuna by /Se   Tuna lht  
Jämmertuna by   Tuna lht  
Jämmertuna by   Tunadal lht  
Jämmertuna by /Se   Tunadal lht  
Jämmertuna by /Se   Tunadal stadsdel  
Jämmertuna by /Se   Tunafors kvarn  
Jörlö by   Tunaskolan skola  
Jörlö by   Turetorp lht  
Jörlö by   Tynnelsö lht  
Jörlö by   Täljesta jord  
Jörlö by   Tärnö lht  
Jörlö bebyggelse   Törnelund avs.  
Jörlö Saknas   Uckelsta gård  
Jörlö by /Se   Uckelstalund lht  
Kallstena gd /Se   Uggelvreten gård  
Kallstena gd /Se   Ullvi Saknas  
Kallstena kvarn Saknas   Ullvi Saknas  
Kastena by   Ullvi gård  
Kastena by   Ullvi gd  
Kastena by   Ulriksdal lht  
Kastena by   Ulvesta Saknas  
Kastena by?   Ulvesta jord  
Kastena by   Uttersbergståget huslängor  
Kastena by   Valhall lht  
Kastena by   Valhall försv. lht  
Kastena by   Vallby by  
Kastena by   Vidhem lht  
Kastena by   Vidhem villaområde  
Kastena by   Viksäng lht  
Kastena by /Se   Vilan lht  
Kastena by /Se   Vilhelmsberg lht  
Kastena by   Vilhelmsro lht  
Korslöt gd.   Vireborg lht  
Korslöt gård /Se   Virgärdet bebyggt område  
Korslöteborg Saknas   Visborg lht  
Kramsta by   Vista by  
Källsta by   Vistalund lht  
Källsta by   Vita stugan lht  
Källsta by   Vitön hus  
Köping östanån f. rd   Vogelska gården gd  
Köping östanån f. rd   Vreta, Västra gård  
Mista by   Vreta, Västra förr by, nu gd  
Mista by   Vreta, Östra gård  
Mista by   Vretbolsterjorden egnahemsområde  
Mista by   Vretlnda lht  
Mista by   Våghagen egnahemsområde  
Mista by   Väg lht  
Mista by   Våghagen kv.  
Mista by?   Vågmästare Ågrens gård, se Tant Maggies hus hus  
Mista by   Vännäs lht  
Mista by   Västerby lht  
Mista by   Västergården Saknas  
Mista by   Västergården Saknas  
Mista by   Västeråstullen försv. tullstuga  
Mista by   Yxtorp lht  
Mista by   Åby lht  
Mista by?   Åby, Lilla lht  
Mista gårdar   Ågärds kulle hus  
Mista by   Åhagen lht  
Mista by /Se   Åkerbo lht  
Nibble gd   Åkerby gård  
?Nibble by   Ållesta by  
Nibble f.d. by   Ångermanland hus  
Skofta Saknas   Åtorp lht  
Skovsta gård   Åtorp riven gd  
Skoftesta gd   Åtorp, Lilla lht  
Skoftesta gd   Åtäppan lht  
?Skoftesta by   Åvik lht  
Skoftesta by   Älvdalen lht  
Skofsta by /Se   Ängeby by  
Skoftesta Saknas /Se   Ängeby by  
Skåvsta Saknas /Se   Ängsberg lht  
Strö by   Ängsberg lht  
Strö herrgård   Ängsborg lht  
?Strö gård   Ängslund lht  
Strö herrgård?   Ängstorp lht  
Strö hg /Se   Ängsö lht  
Strö f. kungsgård, nu hg   Östanbo lht  
Strö herrgård   Östansjö lht  
Strö hg   Östanås, se Östanåsjorden stadsdel  
Strö hg   Östanå lht  
Strö herrgård?   Östanåsgården lht  
Strö hg   Östanåsgården försv. stadsgård  
Strö hg   Östanåsjorden egnahemsområde  
Strö herrgård   Österby lht  
Strö herrgård   Östergården Saknas  
Strö herrgård   Östuna kvarn  
Strö by /Se      
Strö hg /Se      
Strö kvarn Saknas      
Strö rättaredöme f. rd      
Sylta gård      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta by      
Sylta Saknas /Se      
Syltaboholm Saknas      
Sölta, se Sylta by      
Sömsta by      
Sömsta by      
Sömmesta gård      
Sömsta by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by?      
Tibble gd      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by?      
Tibble by      
Tibble Saknas /Se      
Tibble by /Se      
?Torp gård      
Täljesta by      
Täljesta by      
Täljesta by      
Täljesta by      
Täljesta by?      
Täljesta by      
Täljesta by      
Täljesta by      
Täljesta by      
Täljesta by      
?Täljesta by      
Täljesta by      
Täljesta by /Se      
Täljesta by /Se      
»Tølista» by      
Uckelsta Saknas /Se      
Uckelsta by /Se      
Uckelsta by /Se      
Ulvesta prästgård /Se      
Ullvi by      
Ullvi by      
Ullvi herrgård      
Ullvi Saknas      
Ullvi gård      
Ullvi hg /Se      
Ullvi gd      
Ullvi gd      
Ullvi hg      
Ullvi hg      
Ullvi herrgård      
Ullvi gd      
Ullvi gd      
Ullvi herrgård      
?Ullvi (?)herrgård      
Ullvi herrgård      
Ullvi hg      
Ullvi herrgård?      
Ullvi herrgård      
Ullvi hg /Se      
Ullvi herrgård /Se      
Ullvi herrgård /Se      
*Ulunge Saknas      
Ulvesta prästgård      
Ulvesta prästgård /Se      
Vallby by?      
Viresta Saknas      
Vista Saknas      
Vista by /Se      
Vista Saknas /Se      
*Vitaskog Saknas      
*Vitaskog Saknas      
Vreta, Västra by      
Vreta by      
Västervreta gd      
?Åkerby gd      
Åkerby ?gård      
Åkerby by /Se      
Ängeby by?      
Ängeby by      
Ängeby by?      
Ängby by      
Ängeby by      
?Ängeby by      
?Ängeby by      
Øluæstum, se Ulvesta prästgård      
Ölvesta rättaredöme f. rd      
Östuna kvarn      
Östuna kvarn Saknas      
Östuna kvarn      
Östuna tullkvarn kvarn      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.