ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerås-Barkarö socken : Tuhundra härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 408 Naturnamn : 348 Bebyggelsenamn : 245 Naturnamn : 593
Barkarö, se Kungs-Barkarö sn Almö-Lindö ö Barkarö, se Västerås-Barkarö sn Allmänningsjorden hage
Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö
Barkarö sn o. by ?Almö-Lindö ö Västerås-Barkarö sn Almölöten f.d. åker
Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö Almö bebyggelse Almöviken vik
Bond-Barkarö, numera Västerås-Barkarö by, sn Almö-Lindö ö Almö gd Almöviken vik
Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö Almö, Lill- villa Alskär udde
Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö Almö, Lilla arb. bost. Altonabackarna åkerbackar
(Västerås-)Barkarö by, sn Almö-Lindö ö Almö-Lindö gd o. ö Altonaberget höjd
Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö Almö, Stor- gd Andersbohålet åker
(Västerås-)Barkarö sn Almö-Lindö ö Almö, Stora gd Asköbäcken bäck
Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö Almö-Lindö villasamhälle Asköbäcken bäck
Barkarö sn o. by Almö-Lindö ö Almö-Lindö ö o. gd Asköfjärden fjärd
?Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö /Se Altona hmd Asköfjärden del av Mälaren
?Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö Altona gd Asköfjärden del av Mälaren
Västerås-Barkarö sn Almö-Lindö ö Anders-Ers försv. torp Askögärdet åker
Västerås-Barkarö sn Almöviken vik Annelund lht Askögärdet åker
Västerås-Barkarö sn Altona triangelpunkt Annelund lht Asköhagen hage
Västerås-Barkarö sn Asköbäcken bäck Askö bebyggelse Asköviken vik
Barkarö sn Asköfjärden fjärd Askö gd Askövägen väg
Västerås-Barkarö sn Asköfjärden vik /Se Asktorp f.d. soldattorp Aspbacken åkerbacke
Västerås-Barkarö sn /Se Asköfjärden Saknas /Se Asptorp lht Aspbacksrutan gärde
Västerås-Barkarö sn Asköfjärden fjärd Backastugan försv. torp Asplund skogsområde
Västerås-Barkarö socken Aspbacken åkerbacke Baracken torp Backahagen hage
Barkarö sn o. by Aspholm, se Äspskär ö Barkarö bebyggelse Backahagen skogsområde
Barkarö sn *Barkar grund grund? Barkaröby bebyggelse Barkarö skog område
Västerås-Barkarö sn *Barkarögrundet grund Barkaröby by Barkaröviken vik
Västerås-Barkarö sn *Barkaröviken vik Barkaröby bebyggelse Barkarövreten åker
Barkarö sn Bastugrundet holme Barkarö gård bebyggelse Barklundsvik(en) vik
Barkarö sn Bastuhagen terräng Barkarö gård gd Bastugrundet holme
(Västerås-)Barkarö sn Bastuhagen terräng Bengts-Bergs lht Bastugrund, (Bastugrundet) ö
Västerås-Barkarö sn Blacken fjärd Bergkvistens fsv torp Bastuhagen skogsområde
Västerås-Barkarö socken /Se Blackfjärden fjärd Bergåsen lht Björkbacken åkerbacke
Barkarö sn Blacken fjärd Bergåsen lht Björkuddsviken vik
Barkarö sn Blacken fjärd /Se Betel bönhus Blacken fjärd
(Västerås-)Barkarö sn Blacken fjärd Björkebo lht Blacken fjärd
Västerås-Barkarö sn Boningsberget triangelpunkt Björkebo lht Blihäll berg
Barkarö sn Boviken vik Björkhagen villa Blåsbokärret kärr
Barkarö sn Braxenskär holme Björkudden lht Boningsberget holme
(Västerås-)Barkarö sn Brokholmen, se Broklösen ö Björkudden lht Boningsberget holme
(Västerås-)Barkarö sn Broklösen ö Björkudden torp Boningsberget ö
Västerås-Barkarö sn Broklösen udde Blåsbo statarbyggn. Borgen höjd
Västerås-Barkarö sn Broklösen holme /Se Blåsbo torp Bortra hagen åkerbacke
Barkarö sn Broklösen ö /Se Butladan försv. lada Boviken vik
Västerås-Barkarö sn Broklösen ö /Se Byn bebyggelse Boviken vik
Västerås-Barkarö sn Broklösskär triangelpunkt Dalkarlsladan försv. lada Boviksgärdet åker
Västerås-Barkarö sn Brännberget berg Ekbacken ödetorp Braxenskär holme
Västerås-Barkarö sn Byttingen holme Ekbacken villaområde Braxenskär ö
Västerås-Barkarö sn Byttinghålet sund Ekebo lht Braxenskärsåsen grund
Västerås-Barkarö sn Djurhagen terräng Ekeholm lht Broklösen holme
Västerås-Barkarö sn Djurhagsängen sank mark Ekeholm gd Broklösen udde
Barkarö sn Domarringen fornlämning /Se Ekhagen sommarvilla Broklösskär holme
Barkarö sn Domsängen äng /Se Eklunda hmd Broklösskär udde
Västerås-Barkarö sn Domsängen Saknas Eklunda gd Broklösudd udde
Barkarö sn Domsängen ägomark Ekudden lht Brända backe backe
Västerås-Barkarö sn Dyen strandområde Ekuddsstugan försv. torp Brännberget skog
Västerås-Barkarö sn Enhagsudd udde Enebo lht Brännberget höjd
(Västerås-)Barkarö sn Enudden udde Enebo lht Bröstholmen udde
Barkarö sn? Femmarksgrundet holme Enhagen sommarvilla Buten åker
Västerås-Barkarö sn Fiskarudden udde Enhagen villaområde Byttingen holme
Barkarö, (numera Västerås-Barkarö) sn Flaggbacken åkerbacke med fornlämning /Se Enstorp lht Byttingen ö
Västerås-Barkarö sn Flaten ö Enstorp lht Byttinghålet sund
Barkarö sn o. by Flaten holme Eriksberg hmd Byttinghålet sund
Barkarö sn Flaten ö Eriksberg gd Cirkulationen åker
Västerås-Barkarö sn Flaten ö Eriksbo hmd Dalkarlsbacken åkerbacke
Barkarö sn Flatholmen, se Flaten Saknas Eriksbo gd Dalkarlsängen åker
Barkarö sn Flathålet sund Erikslund lht Dalkasängen äng
Västerås-Barkarö sn *Fuld fjärd /Se Erikslund lht Djurhagen hage
Västerås-Barkarö sn Fullerö halvö m. fideikommissegendom Fiskarens villa Djurhagen skogsområde
Västerås-Barkarö sn Fullerö brygga brygga Fiskars villa Djurhagsängen äng
Västerås-Barkarö sn Fulleröfjärden fjärd Fiskartorpet torp Domarringen stensättning
Västerås-Barkarö by, sn Fullerön halvö m. fideikommissegendom Fiskartorp, Fiskartorpet torp Domsängen odl. äng
Västerås-Barkarö sn Galtegen äng /Se Fridhem hmd Domsängen åker
Västerås-Barkarö sn Galtegen äng Fridhem gd Domsängsvägen väg
Barkarö sn Germundskär holme /Se Fullerö säteri Dustäppan åker
Västerås-Barkarö sn *Getholm del av ö Fullerö säteri Dybacken åkerbacke
Västerås-Barkarö sn Getskär holme Fullerö fiskarboställe fiskarbostad Dyen äng o. hage
Västerås-Barkarö sn Getskär holme Fullerö fiskarboställe villa Ekbacken åkerbacke
Västerås-Barkarö sn Getskär, Lilla udde Fullerö strand bebyggelse Ekhagen hage
Västerås-Barkarö sn Gillen holme Fullerö villa villa Ekuddsstycket åker
Västerås-Barkarö sn Gotökällan källa? Fullerö villa villa Enbacken skogsområde
Barkarö sn Granskär, Lilla och Stora öar Gotö bebyggelse Ene skogsområde
Västerås-Barkarö sn Granskär, Lilla udde Gotö by Enhagen hage
Västerås-Barkarö sn Granskär, Stora holme Grindstugan försv. torp Enhagsgärdet gärde
Västerås-Barkarö sn Grisslingen ö Grisslingen lht Enhagsudd udde
Västerås-Barkarö sn Grisslingen holme Grisslingen bebyggelse Enhagsudd udde
Västerås-Barkarö sn Grisslingen holme Grisslingen ö o. gd Enhagsviken vik
Västerås-Barkarö sn /Se Gummeln skogsholme Gröndal hmd Enudden udde
Barkarö sn Gångholmen äng Gröndal gd Enudden udde
Västerås-Barkarö sn /Se Gångholmen Saknas Gångholmen gd Eriksbohagen skogsområde
Västerås-Barkarö sn /Se Gåskär, se Grisslingen ö Haga lht Eriksboslätten hage
Västerås-Barkarö sn /Se Gåsudden udde Haga lht Eriksbovreten åker
Västerås-Barkarö sn /Se Gåsudden udde Hagbo hmd Espskär skär
Västerås-Barkarö sn /Se Götskär, se Getskär holme Hagbo gd Farfars odling hage
Västerås-Barkarö sn /Se Hargen holme Hagtorp(et) torp Femmarksgrundet skär
Västerås-Barkarö sn /Se Hargen holme Holm bebyggelse Femmarksgrundet ö
Barkarö, se Västerås-Barkarö sn Hargen ö /Se Holm torp Fiskarkullarna Saknas
Barkarö (Västerås- l. Bonde-) se Västerås-Barkarö sn Hargen holme /Se Hultet lht Fiskarkullarna grund
Barkarö, se Västerås-Barkarö sn /Se Hemmingskär ö Hultet gd Fiskarkärret kärr
Barkarö, se Västerås-Barkarö sn /Se Hemmingsskär holme Hultet lht Fiskarudden udde
Bondebakarne, Västerås-Barkarö sn Holmaviken vik Johannesberg hmd Fiskarudden udde
Almö säteri Hovaren ö Johannesberg gd Flaggbacken backe
Almö gd Hovaren ö Johanneslund gd Flaggbacken åkerbacke
Almö hg Hovaren holme Jonssonstorpet försv. torp Flaten holme
Almö gd Hovgården holme Jotsberga bebyggelse Flaten ö
Almö gård Håfvarne, se Hovaren ö Jotsberga by Flathålet sund
Almö gd Hällrike skogsmark Kalvudden bebyggelse Flathålet sund
Almö gd Hällrike hage /Se Kapellet bönhus Flatprickarna prickar
Almö gd Hästnäsudden udde Karl-Karls torp Fläsktäppan åker
Almö gd Högholmen ö Karlshem hmd Fotbollsplanen åker
Almö gd Högholmen holme Karlshem gd Fullerö brygga kaj
Almö gård Högholmen ö /Se Karlslund lht Fulleröfjärden fjärd
Almö gård Högholmen Saknas Karlslund lht Fulleröfjärden del av Mälaren
Almö gård Högholmen holme Karlsro lht Fullerögrunden grund
Almö gd Högholmen ö /Se Karlsro lht Fålbacken åkerbacke
Almö gård /Se Högholmsskär ö Klockarbostället Saknas Galttegen ägoskifte
Almö gd Högholmsskär ö Klockarens fsv. gd Getskär holme
?Almö gård Karl Anderssons hatt holme Knekttorpet Saknas Getskär ö
?Almö gd Karsholmen, se Kasholmen halvö Knekttorp, Knekttorpet lht Getskär, Lilla holme
Almö gård Kasholmen halvö Komministergården bebyggelse Getskär, Lilla udde
Almö gård Kasholmen halvö Komministergården torp Getskärsgrundet grund
Almö gård ?Kasholmen halvö /Se Korsudden villa Gillen holme
Almö gård Kasholmen udde Kråkslottet villa Gillen ö
Almö gård Kasholmskullen stenar Kurö bebyggelse Gneten ö
Almö gård Kedjegrundet grund Kurö gd Gotstycket åker
Almö gd Kedjeön ö Kurö gård Saknas Gotökällan källa
Almö gård Kedjeön ö Kvarnstugan bs Gotövägen väg
Almö gd Kedjeön holme Kvarnstugan torp Granhagen skogsområde
Almö gd *Klockargrund grund? Kvarntorpet torp Granhagslandet strand
Almö gård Knoppbacken backe Kvarntorp, Kvarntorpet torp Granskär, Lilla holme
Almö gd Kogrundet udde Kyrkoherdebostället bebyggelse Granskär, Lilla udde
Almö hg Koholmen holme Källskär villa Granskär, Stora holme
[Alme] Saknas Koholmssundet sund Källskär lht Granskär, Stora ö
Almö gd *Korsholmen holme /Se Lagerstorp lht Granskärsskäret träd o. sten
Almö gd Korsholmen, se Kasholmen halvö Lagerstorp lht Grindstugubacken åkerbacke
Almö gd Krogen, Lilla udde Landero bs Grindsturutorna åker
Almö gd Krogen, Stora holme Landero torp Grisslingen holme
Almö gd Kurön halvö Lindbo hmd Grisslingen gd och ö
Almö gd Kurön del av ö Lindbo gd Gropbacken åkerbacke
Almö säteri /Se Kurön del av Ridön Lindö, Almö- villasamhälle Gropbacken åkerbacke
Almö gd /Se Kurön del av ö Lugnet arb. bost. Grundet skär
»allmhøø» = ?Almö gd Kurön del av Ridön Lugnet hmd Gröna vägen byväg
Alume gd Kurön del av Ridön Lugnet torp Gröna vägen åkerväg
Askö hg Kurön del av halvö Lugnet gd Gröna vägen väg
Askö herrgård Kurön del av Ridön Lugnet försv. torp Gummeln skär
Askö hg Kurön del av Ridö Långskär torp Gummeln holme
Askö by Kurö halvö Långskär gd och ö Gummeln ö
Askö herrgård Kurön del av halvö Löt rå och rör Gummelängen hage
Askö hg Kurö-Nysslingen del av ö Löt försv. gd Gångholmen äng
Askö herrgård *Kuröskären öar /Se Magen torp Gångholmssundet sund
Askö hg Kuröskären, se L. och St. Granskär öar Magen försv. torp Gångholmsvägen väg
Askö herrgård Kurösundet vik Magtorp torp Gåsudden udde
Askö herrgård Kuröviken vik Magtorp försv. torp Gåsudden udde
Askö herrgård? Kärrbofjärden fjärd Musko bs Gåsudden udde
Askö by *Laggarlandet landsdel Musko(v) torp Gåsudden udde
Askö gd Lamnö udde Myggbo arb. bost. Gärdet åker
Askö herrgård Lamnöviken vik Myggbo torp Gärdet, Övra åker
Askö herrgård Lastudden udde Nergården Saknas Hagberget berg
Askö herrgård Lillsjön vik Nergården gd Hagen, Nya hage
Askö herrgård Lillsjön fjärd Nergården gd Hallonbacken skogsområde
Askö herrgård Lillsjön fjärd Nicksborg hmd Halsen åker
?Askö gd /Se Lillsjöstenen sten Nicksborg gd Hargen skär
?Askö hg Lindberget berg Norrbo lht Hargen holme
Askö by Lindberget berg Norrbo lht Hargen ö
Askö gd Lindskär holme Olsas stuga försv. torp Harrskär udde
Askö hg Lindö, se Almö-Lindö ö Oppgården bs Hemmingskär holme
Askö by Lindö, se Almö-Lindö ö Oppgården torp Hemmingskär ö
Askö hg Lindö, se Almö-Lindö ö Ormhäll lhtr Holmaviken vik
Askö gd Lindö ö Oxnö bebyggelse Holmaviken vik
Askö hg Lindö ö Oxnö by Holmgrunden grund
Askö gd Lindö, se Almö-Lindö ö Oxnö, Lilla bebyggelse Hovaren holme
Askö by Lindö, se Almö-Lindö Saknas Oxnö, Lilla gd Hovgården holme
Askö hg Lindöhn, se Almö-Lindö ö Oxnö, Stora bebyggelse Hovgården ö
Askö hg Lindön, se Almö-Lindö ö Oxnö, Stora gd Hovgården holme
Askö gd Lindön, se Almö-Lindö ö Paradiset torp Hundkullen kulle
Askö hg Lindön ö Perstorp försv. torp Hundkullen åkerbacke
Askö gd Lindöön, se Almö-Lindö ö Pinnbo torp Hällrike hage
Askö gd Lindöön, se Almö-Lindö ö Prästgården gd Hällrike skogsområde
Askö hg Liten sten sten Ridö bebyggelse Härjan holme
Askö gd Ljungskärsudd udde Ridö gd Hästhagen skogsområde
Askö hg Lybäcks sten udde Ridö gård bebyggelse Hästhagen åkerbacke
Askö hg Långbacken skogsbeklädd backe Ridö gård, se Ridö gd Hästhagen skogsområde
Askö hg Långskär ö Ridö skola skolhus Hästnäsudden udde
Askö hg Långskär ö Rosendal lht Hästnäsudden udde
Askö by Långskär holme Rosendal gd Hästskogrundet grund
Askö hg Löfsta Fierden, se Asköfjärden fjärd Rödbo torp Högholmen holme
Askö by Löta backe åkerbacke Sandstugan torp Högholmen ö
Askö gård Lövhällen strandområde Sandtorpet torp Högholmsskär el. Skäret holme
Askö by Magra fältet skär Sandtorpet torp Högholmsskär ö
Askö by Munkkällan källa? Sibirien försv. torp Invallningen åker
Askö herrgård Måholmen ö Sjöbo försv. torp Johan... höjd
Askö by Måholmen holme Skogen torp Johannesbergsviken el. Märrviken vik
Askö by Måholmen holme Skogshyddan hmd Jonssonskällan källa
Askö herrgård Måholmen del av ö Skogshyddan gd Jonssonstäppan skogsområde
Askö herrgård Måholmen ö Skogstorp, Lilla hmd Jotsbergaängen odl. äng
Askö hg Måholmen ö Skogstorp, Lilla gd Jättgrytan kärr
Askö herrgård Måholmen del av ö Skogstorp, Stora hmd Kalvhagen hage
Askö hg Mårtensberg holme Smedstorp torp Kalvhagen skogsområde
Askö hg Nissevik vik Smedstorp torp Karl Anderssons hatt sten
Askö herrgård Norra udden udde Smedstugan torp Karl Anderssons hatt ö
Askö hg Norra viken vik Sofielund lht Kasholmen holme el. udde
Askö hg Norrskär holme Sofielund lht Kasholmen udde
Askö hg Norrängsberget berg med fornlämning /Se Soldattorpet torp Kasholmskullen stenar
Askö herrgård Nya hagen terräng Solliden lht Kasholmskullen ö
Askö hg Nylingen, se Nysslingen ö Solliden gd Katthavet kärr
Askö gd /Se Nyslingen, se Nysslingen ö Spruthuset möteslokal Kedjegrundet ö
Askö by /Se Nysslingen ö Stamstugan fsv torp Kedje(ö)grundet grund
Barkarö by Nysslingen ö Stenebo lht Kedjeön holme
Barkarö by Nysslingen ö Steneborg hmd Kedjeön ö
Barkarö by Nysslingen ö Steneborg lht Kedjeön ö /Se
Barkarö by Nysslingen ö Stenkullen villa Kilen åker
Barkarö by o. sn Nysslingen ö Stensro lht Klockarhagen hage
?Barkarö by Nysslingen ö Stensro lht Klockarhagen skogsområde
?Barkarö by Nysslingen ö /Se Stohagstugan lht Klockarkärret kärr
Barkarö by Orgeltrampargrundet grund Storhagstorpet försv. torp Knektjorden skogsbacke
Barkarö by Ormhäll triangelpunkt Storhuset huvudbyggnad Knoppbacken backe
Barkarö by /Se Ormskär holme Sundbo torp Knoppbacken skogsområde
Barkarö by /Se Ormskärsgrunden holme Svenbo lht Kogrundet udde
Berkarna by Oxudden udde Sventorp lht Kogrundet udde
Bierkarnö by Pattbacken åkerbacke Svinholmen kronjägarebost. Kohagen hage
Erikslund lht /Se *Perdhofjärden del av Västeråsfjärden Svin-mors (Svin-mammas) försv. torp Kohagen skogsområde
*»Fuldim» gd? /Se Pilgrundet holme Sågliden lht Kohagen skogsområde
*Fuldyrin Saknas Pilgrundet holme Säteriet bebyggelse Koholmen holme
Fullerö fideikommissegendom Pålskär udde? Sävholmen torp Koholmen ö
Fullerö fideikommiss Ridöfierden, se Västeråsfjärden vik Sävholmen bebyggelse Koholmskullen grund
?Fullerö herrgård Ridöfjärden fjärd Sävholmen gd och ö Koholmskullen undervattensgrund
Fullerö fideikommissegendom Ridöfjärden fjärd Sävholmsstugan gd Koholmssundet sund
Fullerö gd Ridön ö Söderbo lht Korsudden udde
Fullerö fideikommissegendom Ridön ö Södersbo lht Korsudden udde
Fullerö fideikommiss Ridön ö Torpstaden torp Kottskogen skog
Fullerö gd Ridön ö Torpstaden torp Kottskogen skogsområde
Fullerö fideikommiss Ridön ö Udden torp Krogen ö
Fullerö säteri Ridön ö Valne arb. bost. Krogen, Lilla holme
Fullerö fideikommissegendom Ridön ö Valnöängen torp Krogen, Lilla udde
Fullerö fideikommissegendom ?Ridön ö Vilan handelslht Krogen, Stora holme
Fullerö hg Ridön ö Vilan lht Krogen, Stora ö
Fullerö fideikommiss Ridön ö Vilan torp Kurö del av Ridö
Fullerö Saknas Ridön ö Väderkvarn torp Kurö hage åker
Fullerö hg Ridön ö Västeräng bebyggelse Kurön del av Ridön
Fullerö fideikommiss Ridön ö? Västeräng gd Kurön halvö
Fullerö hg Ridön ö Ång-Erkers lht Kurö-Nysslingen ö
Fullerö fideikommiss Ridön ö Åsa lht Kurö-Nysslingen udde
Fullerö hg Ridön ö Åsa lht Kurö-Nysslingsgrunden stenar
Fullerö fideikommiss Ridö ö Ängsnäs lht Kurö skog skog
Fullerö hg Ridö ö o. (gd) Ängsnäs torp Kurösundet vik
Fullerö fideikommiss Ridö ö (o. gd) Ängsvilan lht Kurösundet vik
Fullerö fideikommiss Ridö ö   Kurö vattställe båtplats
Fullerö fideikommiss Ridön Saknas   Kuröviken vik
Fullerö fideikommiss Ridön ö   Kuröviken vik
Fullerö egendom Ridön ö   Kvarnbacken skogsområde
Fullerö egendom Ridön ö   Kvarnberget höjd
Fullerö fideikommissegendom Ridö ö   Kvarntorpberget berg
Fullerö herrgård Ridön ö   Kvarntorpsberget höjd
Fullerö fideikommissegendom /Se Ridön ö   Kyrkbacken skogsområde
Fullerö fideikommiss Ridön ö   Kälken holme
Fullerö säteri /Se Ridön ö   Kälken udde
Fullerö herrgård /Se Ridön ö   Källbacken åkerbacke
Fullerö fideikommiss /Se Ridön ö   Källgången åker
Fullerö hg /Se Ridön ö   Källgången åker
Fullerö gd /Se Ridön ö   Källskär udde
Fullerö herrgård /Se Ridön ö   Kärrbofjärden fjärd
Gotö by Ridön ö /Se   Kärrbofjärden fjärd
Gotö by Ridön ö   Ladbacken åkerbacke
Gotö by Ridön ö   Ladugårdsstycket åker
Gotö by Ridö hmn?   Lagergrensbacken skogsbacke
Gotö by Ridön ö   Lagerslund åker
Gotö by Ridön ö?   Lamnö del av Kurö-Nysslingen
Gotö by Ridön ö?   Lamnö udde
Gotö by Ridön ö o. hmn?   Lamnösundet sund
Gotö by Ridön ö   Lamnöviken vik
Gotö by Ridön halvö   Lapphälla åker
Gotö by Ridön ö /Se   Lastudden udde
Gotö by Ridön ö /Se   Lilla backen backe
Gotö by Ridösund sund   Lilla sten grund
Gotö by *Ridösundet sund   Lillsjön fjärd
Gotö by Rijdön, se Ridön ö   Lillsjön del av Mälaren
Gotö by Rua backe backe   Lillsjösten sten
Gotö by? Ryberg holme   Lillsjöstenen grund
Gotö by Sandbacken åkerbacke   Lillängen odl. äng
Gotö by Sandskär, Lilla ö   Lillängen åker
Gotö by? Sandskär, Stora ö   Lindbohagen skogsområde
Gotö by Sandkär, St holme   Lindbovreten skogsområde
Gotö by Sandskär, Lilla ö   Lindskär holme
Gotö gård /Se Sandskär, Stora ö   Lindskär ö
Hagbo lht /Se Sandskär holme /Se   Lindö, Almö- ö
Hammarby Saknas Sandskär, Lilla holme   Lindöfjärden fjärd
Hiorsberg by Sandskär, Stora holme   Lindön ö
Hjortsberga by /Se Sandskärsviken vik   Lindösundet sund
?Holm by /Se Selknä holme   Lindösundet sund
?Holm by Selknä ö /Se   Lingonbacken skogsbacke
Holm by? Silverkällan ägomark?   Liten Sten sten
?Jotsberga by Sjöbodudden udde   Liten sten grund
?Jotsberga by Skapholmen, se Skåpholmen holme   Ljungskärsudd udde
Hjorteberga? Saknas Skeppgårdsviken vik   Ljungskärsudd udde
Jotsberga by Skogsskär udde   Loppan ö
Jotsberga by Skåpholmen ö   Lugnetkärret kärr
Jotsberga gd Skåpholmen holme   Lusen ö
Hjortsberga Saknas Skåpholmen holme   Lybäcks sten sten
Hjortsberga by Skåpholmen ö   Lybäcks sten udde
Hjortsberga , se Jotsberga gd /Se Skåpholmen holme /Se   Långa vreten Saknas
Jotsberga by? Skåpholmen holme   Långbacken hage
Jotsberga by Skärplingen, Lilla holme   Långbacken skogsområde
Hjortsberga Saknas Slaktarudden udde   Långskär holme
Hjortsberga by Smedskärsviken vik   Långskär ö och gd
Hjortsberga by Smörskallen ö   Långskärsgrundet grund
Hjortsberga by Smörskallen, Lilla holme   Långåkrarna åker
Jotsberga, se Hjortsberga och Lotsberga gd Smörskallen, Stora holme   Läbackarna skogsområde
Jotsberga by Smörskallen, St. o. L. holmar /Se   Lönnviksbacken höjd
Kurö gd Springaskär holme   Lönnviksudden udde
Kurö gd Stengrundet, Norra holme   Lönnviksudden udde
Kurö gd Stengrundet, Norra o. Södra holme   Löta backe backe
Kurö gd Stengrundet, Södra holme   Löta backe åkerbacke
Kurö gd /Se Stengrundet udde   Lötagärdet gärde
Kurö gd *Storängen äng   Löta hage hage
Kurö gård Strömsund sund   Löta äng äng
Kurö gd /Se Strömsundet sund   Löten hage
Kurö gd? Svinholmen udde   Lötgärdet gärde
Lotsberga, se Hjortsberga gd /Se Svinholmen del av Ridön   Lötkällan källa
»løsta» = ?Lövsta beb. /Se Svinholmen udde   Lövhällan strandplats
Löt gd Svinholmsgrundet udde   Lövhällen udde
Löt gd Svinholmssundet sund   Lövstaviken vik
Löt gd Svinholmsudden del av udde   Maggärdet gärde
Löt gård Sävholmen ö   Maggärdet åker
Löt gd? Sävholmen holme   Fältet, Magra skär
Löt gd Sävholmen holme /Se   Magra fältet ö
Nicksborg lht /Se Sävholmen ö   Moviken vik
Ollobolstad Saknas Sävholmssundet sund   Munkkällan källa
*Ollbolsta Saknas Södra viken vik   Måholmen holme
»Ollæbolstadh» beb. Sötholmen, se Sötskär ö   Måholmen halvö
*Ollabolstad Saknas Sötskär ö   Mårtens berg holme
*Ollæbolstad Saknas /Se Sötskär holme   Mårtensberg holme
*Oppgården gd /Se Tallskär holme /Se   Mälaren insjö
Oxnö by Tallskär ö   Mälaren sjö
Oxnö by Tallskärssundden udde   Märgelviken vik
Oxnö by Tegelviken vik   Märrviken el. Johannesbergsviken vik
Oxnö by Tidö-Lindö ö   Natthagen hage
Oxnö by Torpstadssundet vik   Nedra hagen åker
Oxnö by Tovan holme   Nissevik vik
Oxnö by Vällingsbacken åkerbacke   Nissevik vik
Oxnö by Väster-Ridön, se Ridön ö   Norellsrutan åker
Oxnö by Västeråsfjärden vik   Norra hagen åker
Oxnö by Västeråsfjärden fjärd /Se   Norra Sand strand
Oxnö by Västeråsfjärden fjärd   Norra udden udde
Oxnö by Västeråsfjärden fjärd   Norra udden udde
Oxnö by Västerängsviken vik   Norra viken vik
Oxnö by Västra berget udde   Norrskär holme
Oxnö by Äspskär ö   Norrskär ö
Oxnö by Äspskär holme   Norrskärsbergen stenar
Oxnö by Österängen ägomark   Norrängen odl. äng
Oxnö by     Norrängen åker
Oxnö by     Norrängen, Lilla äng
Oxnö by     Norrängen, (Stora) odl. äng
Oxnö by     Norrängsberget skog
Oxnö by     Norrängsberget höjd
Oxnö gd     Nya hagen skogsområde
Oxnö by     Nya Hagsviken vik
Oxnö gd     Nyhagsängen äng
Oxnö gd     Nyodlingen åker
Oxnö by     Nyodlingen åker
Oxnö by     Nysslingen ö
Oxnö by     Nysslingsfjärden fjärd
Oxnö by     Odlingen åker
Oxnö by     Ol-Jan udde
Oxnö gd     Ol Jans holme udde
Oxnö by     Oppgårdsgärdet åker
Oxnö by?     Orgeltrampargrundet grund
Oxnö by     Orgeltrampargrundet ö
Oxnö by     Ormhäll berg
Oxnö by     Ormskär skär
Oxnö gd     Ormskär holme
Oxnö by     Ormskär ö
Oxnö by     Ormskärsgrunden undervattensgrund
Oxnö, Lilla och Stora gårdar /Se     Ormskärsgrundet grund
Ridö gård /Se     Ovansbacken vägbacke
Ridö gård och ö     Ovängsbacken vägbacke
Ridö gd     Oxhagen skog
Ridö gård och ö     Oxhagen hage
Ridö gd /Se     Oxhagen åker (förr hage)
Ridö gd     Oxhagen åker
Ridö gd     Oxnögärdet gärde
Ridö (ö o.) gd     Oxudden udde
Ridö (ö o.) gd     Oxudden udde
Ridö gård     Pattbacken backe
Ridö gd     Pattbacken åkerbacke
Ridö ö o. gård /Se     Per Ersgärdet gärde
Ridö gd     Per-Ersgärdet åker
Ridö gård     Pildyn hage
Ridö gård     Pilgrundet holme
Ridö gd o. ö     Pilgrundet ö
Ridö Saknas     Pilgrundet ö
Ridö gd     Pilgrundet holme
Ridö gd     Pilviken vik
Ridö gd /Se     Plogarna åker
Ridö ö med kronogods     Portvreten åker
Ridö gd     Prästgårdsbacken åkerbacke
?Ridön ö o gd     Prästgårshagen skogsområde
Ridö gd     Prästgårdshagen hage
Ridön ö med kungsgård     Pugrundet holme
Ridö gd     Pumpstationsstycket åker
Ridö kronoegendom /Se     Pålskär udde
Ridö ö och gd /Se     Pålskär udde
Skogstorp, Stora gd /Se     Päronholmarna åkerbackar
Vesterby Saknas     Ragvalds backe höjd
*Västerby Saknas     Rastholmen dunge
*Västraby beb.     Ridö ö
*Vestraby Saknas     Ridön ö
Västerås-Barkarö by     Ridöfjärden fjärd
Västerås by, socken     Ridöfjärden del av Mälaren
Västerås-Barkarö by, socken     Ridö kronopark skog
      Ridö vattställe båtplats
      Rua backe backe
      Rua backe vägbacke
      Ruan äng
      Ruan område
      Ruavägen byväg
      Ruavägen väg
      Ruddammen åker
      Ruddammen åker
      Rundskär holme
      Rundskär ö
      Ryberg holme
      Ryberg ö
      Röbotten del av Mälaren
      Röbottsbacken skogsbacke
      Rökskär holme
      Sand, Norra vik
      Sandbacken åkerbacke
      Sandskär backe
      Sandskär strand
      Sandskär, Lilla holme
      Sandskär, Lilla ö
      Sandskär, Stora holme
      Sandskär, Stora ö
      Sandskärsviken vik
      Sandskärsviken vik
      Selknäs holme
      Selknä ö
      Silverkällan åker
      Silverkällan källa
      Silverkällshagen skogsområde
      Sjöbon el. Sjöbo udde udde
      Sjöbo udde udde
      Sjökällan källa
      Sjöängen äng
      Sjöängen hage
      Sjöängen åker
      Skallberget åker
      Skeppgårdsviken vik
      Skeppgårdsviken vik
      Skogsgrinden åkerbacke
      Skogsskär udde
      Skogsskär udde
      Skogstorpshagen skogsområde
      Skolkroken vägkurva
      Skomakarskär holme
      Skommarbacken åkerbacke
      Skräddarns skär holme
      Skräddarens skär holme
      Skräddarskär holme
      Skräddarvreten åker
      Skräddarvreten f.d. åker
      Skåpholmen holme
      Skåpholmen ö
      Skäret holme
      Skäret el. Högholmsskär holme
      Skärplingen, Lilla holme
      Skärplingen, Lilla ö
      Slaktarudden udde
      Slaktarudden udde
      Slickbacken åkerbacke
      Slåttergrundet grund
      Slåttergrundet skogsområde
      Slåttergrundet strandområde
      Smebacken backe
      Smedskär åker
      Smedskär område
      Smedskärsgärdet åker
      Smedskärsviken vik
      Smedskärsviken vik
      Smedskärsvägen väg
      Smedstycket åker
      Smörskallen ö
      Smörskallen, Lilla skär
      Smörskallen, Lilla holme
      Smörskallen, Stora skär
      Smörskallen, Stora holme
      Smörskallen, Stora och Lilla ö
      Sotsk., se Lötskär holme
      Springaskär skär
      Springaskär ö
      Spökbacken åkerbacke
      Stavgrundet holme
      Stavskär skär
      Stavskär ö
      Stengrundet holme
      Stengrundet udde
      Stengrundet ö
      Stengrundet, Norra holme
      Stengrundet, Södra holme
      Stengrundet, Norra o. Södra skär
      Stengrundet, Norra och Södra ö
      Stenrutan åker
      Stenskär skär
      Stohagen hage
      Stohagen skogsområde
      Stohagsstycket åker
      Storhagsviken vik
      Stora Backen backe
      Storhagen skogsområde
      Storskiftet åker
      Storängen åker
      Strömsund sund
      Strömsundet sund
      Strömsundet sund
      Sundet sund
      Surerna åkrar
      Svinholmen halvö
      Svinholmen udde
      Svinholmen udde
      Svinholmsgrundet udde
      Svinholmskullen sten
      Svinholmssundet sund
      Svinholmsudden udde
      Svinholmsudden udde
      Svinmarken strand
      Syrorna åker
      Sävholmen holme
      Sävholmen ö och gd
      Sävholmsgrundet grund
      Sävholmssundet sund
      Sävholmssundet vik
      Södra hagen åker
      Södra udden udde
      Södra viken vik
      Södra viken vik
      Södra ängen åker
      Sörbomsgärdet gärde
      Sötskär holmr
      Sötskär ö
      Sötskärsgrundan grund
      Sötskärspricken prick
      Tallbacken skogsområde
      Tallskär holme
      Tallskär ö
      Tallskärsudden udde
      Tegelviken vik
      Tidö-Lindö sundet sund
      Tjurhagen hage
      Tjusaren åker
      Tomtbacken skogsområde
      Torkbitarna åker
      Torpbetet hagar
      Torpskogen skog
      Torpstadssundet vik
      Torpstadviken vik
      Torpsundet vik
      Torpängen odl. äng
      Torpängen åker
      Tovan holme
      Tovan ö
      Trekanten skogsområde
      Trädgårds vattställe båtplats
      Täppan åker
      Tärnudden udde
      Valnögärdet åker
      Valnöhagen åker
      Vattstället vik
      Vattstället udde
      Vattstället vik
      Villaviken vik
      Villavägen väg
      Vreten åker
      Väderkvarn område
      Väderleksbacken backe
      Vällingsbacken åkerbacke
      Västeråsfjärden fjärd
      Västeråsfjärden del av Mälaren
      Västerängs vattställe båtplats
      Västerängsviken vik
      Västerängsviken vik
      Västra berget udde
      Åvägsbacken vägbacke
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ärsnäbben, Lilla udde
      Ärsnäbben, Stora udde
      Äspskär skär
      Äspskär holme
      Äspskär ö
      Örnskär Saknas
      Örnudden udde
      Österängen äng
      Österängen åker
      Österängshällen udde

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.