ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västra Skedvi socken : Åkerbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 317 Naturnamn : 762 Bebyggelsenamn : 204 Naturnamn : 270
?Skedvi, Västra sn Abborrtjärn tjärn Skedvi, V. sn Nummerförteckning förteckning
Vestra Skedvi sn? Abborrtjärnen tjärn Skedvi, Västra socken Nummerförteckning förteckning
Skedvi, V. sn Abborrtjärnen tjärn Skedvi, Västra socken Nummerförteckning förteckning
Vestra Skedvi sn Abborrtjärnsmossen mosse Skedvi, Västra socken Nummerförteckning förteckning
Skedvi, Västra sn Agnaren sjö /Se Skedvi, Västra socken Nummerförteckning förteckning
Vestra Skedvi sn Agnaren sjö /Se Skedvi, Västra socken Nummerförteckning förteckning
Skedvi, Västra sn /Se Alvestabäcken bäck Skedvi, Västra socken Nummerförteckning förteckning
Västra Skedvi sn *Anundssjön, Stora, se Åsmund, Stora Saknas Skedvi, Västra socken Nummerförteckning förteckning
Västra Skedvi sn Andern sjö lappar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Västra Skedvi sn Andern sjö lappar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Skedvi, Västra sn Andern sjö Skedvi lappar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
?Skedvi, Västra sn Andern sjö Skedvi lappar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Vestra Skedvi sn Andern sjö skvättor inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Skedvi, Västra sn Andern sjö /Se Albano avs Abborrtjärn tjärn
Skedvi, Västra sn Andern, se Åndern sjö Alstorpet soldattorp Abborrtjärn tjärn
Skedvi, Västra sn Askarbäcken bäck Altorp torp Abborrtjärnsmossen mosse
Skedvi, Västra sn Askarbäcken bäck /Se Alvesta by Alviksudden udde
?Skedvi, Västra sn *Askhällsröset gränsmärke Alvestaboda by Askarbäcken bäck
Skedvi, Västra sn? *Bergabyröset gränsmärke Alvestaboda Saknas Aspladsudden udde
Skedhwij socken *Bergbyröset gränsröse Alvik avs Bergsmossen, Stora mosse
Vestra Skedvi sn *Bergboröset gränsröse Askartorp torp Billinsboviken vik
Vestra Skedvi sn Bergsmossen, Stora mosse Backgården lht Biskopsudden udde
Skedvi, Västra sn Biskopsudden udde Bakvända stuga Bjurnäsviken vik
Vestra Skedvi sn Biskopsudden udde /Se Bergtorp avs Bjurnäsåsen höjd
Vestra Skedvi sn? Biörsiön, se Björken sjö Billingbo gård Björken sjö
Vestra Skedvi sn Bjurdammen damm Bjurnäs by Björkstaviken vik
Skedvi, Västra sn Bjurnäsviken vik Bjurnäs bebyggelse Björktjärn tjärn
Vestra Skedvi sn Bjurnäsåsen triangelpunkt Bjurnäsboda gård Björndalen dalgång
Vestra Skedvi sn Bjurnäsåsen berg /Se Bjurnäsboda, se Björnäsboda bebyggelse Blartjärn, Stora tjärn
Skedvi, V. sn /Se Björken sjö Bjurnäsfors kvarntomt Blåtjärn tjärn
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö Bjurnäsholm torp Blåtjärnsberget höjd
Skedvi, Västra sn Björken sjö Björntorp avs Blåsen notdrag
Skedvi, V:a sn /Se Björken sjö Björnäsboda bebyggelse Bockudden udde
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö Bodatorp avs Brasjömossen, se Braxsjömossen kärr
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö Bovallen avs Braxsjömossen kärr
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö Brattfors gård Bredalsviken vik
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö Bromossen avs Bredmossen mosse
Skedvi socken /Se Björken sjö Bromosstorp torp Bråtberget höjd
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö Brotorp torp Bråtrönningskärret, Lilla kärr
Skedvi, V. sn /Se Björken sjö Bruket, Nedre avs Bråtrönningskärret, Stora kärr
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö Bruket, Övre avs Brännberget höjd
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö /Se Bygdegården samlingslokal Byggeöarna holmar
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö Bygget torp Båthällsudden udde
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö /Se Bygget avs Bäckkilsviken vik
Skedvi, Västra sn /Se Björken sjö /Se Bäckkilen avs Bälgen sten
Skedvi, Lilla, se Skedvi, Västra sn /Se *Björke röset gränsmärke Bäckkilsfallet avs Dalkarlsmossen mosse
Albano gård /Se Björkmossen ägomark Bäckkilstorp torp Dammsjön sjö
Alstorpet torp /Se Björkröset gränsmärke Bäcktorp torp Dammängen mosse
Altorp torp /Se *Björkstensröset gränsröse Bölsbo torp Djurstockberget höjd
Alfvesta by Björktjärnen tjärn Dalkarls lht Djurstockmossen mosse
Alvesta by Björnkil ägomark Dikarbo torp Dundermossen mosse
Alvesta by Björnkilsbäcken, se Kilabäcken bäck Ekensberg avs Ekviken vik
Alvesta by Blåtjärnen tjärn Eksborg avs Enkärrsudden udde
Alvesta by Blåtjärn tjärn /Se Ellashage avs Ensjömossen mosse
Alvesta by /Se Bläsen notdrag /Se Eriksberg avs Ensjön tjärn
Alvesta by /Se Bockudden udde Eriksbergstorp avs Ensjön, Nedre sjö
Alvestaboda by /Se Bovallsberget berg Erikslund avs Ensjön, Övre sjö
Alvik avs. Brattforsbäcken bäck Falkentorp torp Etterkontbotten kolbotten
Alvik gård /Se Bredalsviken vik Fallbo lägenheter Etterkontsnåret ungskog
Askartorp torp /Se Bredmossen, Lilla mosse Fallet, Västra avs Fansmotjärn tjärn
Backgården gård /Se Bredmossen, Stora mosse Fallet, Östra avs Finntorpudden udde
Bergtorp torp /Se Brittas sjö göl Finntorp torp Fjärdingsmannen stenhäll
Billingbo gård /Se Bråtberget berg Fredlid lht Fjärsman udde
Bjurnäs by Bråtberget berg /Se Fridhem lht Flanen notdrag
Bjurnäs by Bråtrönningskärret kärr /Se Fridhem lht Flymossen mosse
Bjurnäs by Brända mossen mosse Fröberga avs Frisktjärn tjärn
Bjurnäs by Brännberget berg Fröänge rå och rör Frisktjärn tjärn
Bjurnäs by Båthällen udde Granboda lht Fräkentjärn, Södra tjärn
Bjurnäs by Båthällsudden udde /Se Granliden avs Furnäsudden udde
Bjurnäs by Bäckkilsberget berg Grindtorp avs Fågelmossdammen damm
Bjurnäs by Bälgen sten /Se Gräskärret avs Fållmossen mosse
Bjurnäs by Dalkarlsmossen mosse /Se Gäddviken torp Galtberget höjd
Bjurnäs by Dammkärret kärr Gärdet hmd Garsten ö
Bjurnäs by *Dammsjöberget berg Haga avs Garsten ö
Bjurnäs by Dammsjön sjö Haga avs Gorviken vik
Bjurnäs by Damsjön sjö Haga lht Grythällmossen mosse
Bjurnäs by Dammsjön sjö /Se Hagaborg avs Gåsjön tjärn
Bjurnäs by Djurstockmossen mosse /Se Hagalund avs Gåsängsviken vik
Bjurnäs by Dundermossen mosse Hagen hmd Gölmossen mosse
Bjurnäs by Dundermossen mosse Hedtorp avs Gölmossen mosse
Bjurnäs by /Se Dundermossen mosse Hemmet torp Hammartjärn tjärn
Bjurnäs by /Se Dundermossen mosse /Se Holmen lht Havregärdet mosse
Bjurnäs rättaredöme f. rd Dunmossen mosse Hultsrönningen torp Hjortronmossen mosse
Bjurnäsboda torp /Se Dunsmossen mosse Hängen avs Holmsjön tjärn
Bjurnäsfors torp /Se Ekeviken vik Ire by Hällsjömossen mosse
Bjurnäsholm torp /Se Ekviken vik /Se Ire eller Billingbo Saknas Hängen äng
Björknäs Saknas Ensjömossen mosse Ivinge rå och rör Häverstensmossen mosse
Björntorp förr torp? Ensjömossen mosse Johanneslund hmd Högsjön sjö
Björntorp gd /Se Ensjömossen mosse /Se Karlsdal torp Iresjön sjö
Bodatorp torp /Se Ensjön, Övre o. Nedre sjöar Karlslund hmd Jättekastet stenar
Bovallen gård /Se Ensjön sjö Karmansbo lägenheter Kabbviken vik
?Brattfors gd Ensjön tjärn Karmdal gård Kastarudden udde
Brattfors gårdar /Se Ensjön sjö /Se Kila avs Kaxmossen mosse
Bromossen gård /Se Ensjön, Nedre tjärn Klockarkilen gård Killingberget berg
Bromosstorp, se Brotorp torp Ensjön, Nedre sjö /Se Korvtorpet torp Killingön ö
Brotorp torp /Se Ensjön, Övre tjärn Kraftbacken avs Knoppmossen mosse
Bruket, Nedre gård /Se Ensjön, Övre sjö /Se Kraftbackstorpet torp Koberget höjd
Bruket, Övre gård /Se Eriksbergsbäcken bäck Kusktorpet avs Kodalen dalgång
Bygdegården samlingslokal /Se Ersmossen mosse Kvarntorp kvarntomt Kopparn sjö
Bygget gård /Se Efterkontsnåret skogsmark Kvarntorp avs Kopparen sjö
Bäckkilen gård /Se Efterkuntkärret kärr Kyrkbacken lht Korvmossen mosse
Bäckkilsfallet, se Bäckkilen gård ?Fansmotjärn, se Svarthelvetet tjärn Kärrbo torp Krankhyttan höjd
Bäckkilstorp torp /Se Fansmotjärnen tjärn Laksta by Kringeludden udde
Bäcktorp torp /Se Fansmotjärn tjärn /Se Lermansbo gård Kuckernsbotten kolbotten
Bölsbo gård /Se Finntorpudden udde Liljedal avs Kulbohög höjd
Dalkarlstorp torp /Se *Fiskestigsröset gränsröse Lisselängen torp Kungshattsberg höjd
Dalkars, se Dalkarlstorp torp *Fiskestigsröset gränsröse Lisselängen lht Kvarnbäcken bäck
Dikarbo gård /Se Fjärdingsmannen sten /Se Lisselängsvad torp Käringsände berghäll
Dikarbo Saknas /Se Fjärsman stenhäll Lorensberg avs Käringände berghäll
Diupedal Saknas *Flaktallsröset gränsröse Lottenberg lht Körarmossen mosse
Ekensberg gård /Se Flarna notdrag /Se Lugnet torp Ladugårdsviken vik
Eksborg villa /Se Flymossen mosse Lugnet avs Lakviken vik
Eldsboda gd /Se Flymossen mosse /Se Lundberga avs Lammen sjö
Ellashage gd /Se *Fres- (= Frisk-?) tjärnsröset gränsröse Lövfallet avs Lammensmossen mosse
Eriksberg avs. /Se ?Frisktärnen, St., se Vrestjärn tjärn Malhammar torp Lillsjömossen mosse
Eriksberg kv. Frisktjärnen, Lilla tjärn Malmtorpet torp Lindön ö
Eriksberg avs. /Se Frisktjärnen, Stora tjärn Melfallet torp Lissjön tjärn
Eriksberg gård /Se Frisktjärn tjärn /Se Meslångstorp torp Lisselsjöarna sjöar
Eriksbergstorp torp /Se Frisktjärnsbäcken bäck Myren torp Ljustjärn tjärn
Erikslund lht /Se ?Frisktjärnsröset, se Frestjärnsröset gränsröse Norrbacka avs Lomtjärn tjärn
Falkentorp torp /Se *Nedre (= Södra?) Fräkenstjärnen sjö Norrgården bebyggelse Långnäs udde
Fallbo gård /Se ?Fräkentjärnen, S., se Fräkentjärnen, Nedre tjärn Norrhammar lht Långtjärn tjärn
Fallet, Västra torp /Se Fräketjärn, Södra tjärn /Se Nyhem avs Långtjärn tjärn
Fallet, Östra torp /Se Furnäsudden ägomark Nyland torp Långtjärnsberget höjd
Finntorp torp /Se Furnäsudden udde /Se Nystänget avs Matkullen tjärn
Fredlid gård /Se Fyrfotamossen mosse Nytorp lht Mattsmossen mosse
Fridhem gård /Se Fågelmossdammen tjärn /Se Näs gård Meslången sjö
Fröberga gård /Se Fållmossen mosse /Se Näverkärret hpl Meslångsviken vik
Fröänge gd Fänsmosstaven, se Silkebo(-lus-?)staven gränsmärke Nöjden torp Mesosten flyttblock
Fröänge gård /Se Galtberget berg Oxmossen torp Mjölnarberget höjd
Granboda gård /Se Galtröset gränsmärke Persbo torp Mormorsdalen dalgång
Granliden villa /Se Garsten ö Prästgården kyrkoherdeboställe Myggtjärn tjärn
Grindtorp torp /Se Garsten berghäll /Se Prästtorpet torp Norsharet sund
Gräskärret gård /Se Getudden udde Prästängen torp Norsharet sund
Gäddviken lht /Se Gibbo eller Röö Mosen, se Römossen mosse Romma avs Norsharet sund
Gärdet gård /Se Gietbärget, se Jätteberget borglämning /Se Rommatorpet torp Norsharet sund
Haga gård /Se Gorviken vik /Se Rosendal avs Norsharet, Lilla sund
Haga gd /Se *Grimseröret gränsrör Ryttarbacken torp Norsharet, Lilla sund
Hagaborg gård /Se Gruvfallet terräng Ryttartorp torp Norsharet, Lilla sund
Hagalund villa /Se Grythällsmossen mosse Rölstorp avs Notudden udde
Hagen gård /Se Grythällmossen mosse /Se Rönningen torp Notudden udde
Hedtorp gd /Se Grävlingsmossen mosse Rönningen, Lilla avs Nyckelmossen mosse
Hemmet ödetorp Gubbmossen mosse Rönningen, Stora avs Nymossen, Västra mosse
Hemmet villa /Se Gålsjömossen mosse Salmyren torp Nymossen, Östra mosse
Holmen gård /Se Gålsjön sjö Skedviborg lht Näset näs
Hultrönningen gård /Se Gålsjön sjö Skedvibyn by Näsudden udde
Hängen, se Skräddarhängen gård Gårdsjön sjö /Se Skräddarhängen torp Näsviken vik
Ire by /Se Gåsängsviken vik /Se Skräddartorp hmd Olvtjärn tjärn
Ire by /Se *Gäddtjärnen tjärn Skålstugan torp Olvtjärnsmossen mosse
Ivinge gd *Götberget berg Slåttermossen torp Ommerstjärn tjärn
Ivinge f.d. gd /Se *Gölgmossen mosse Smalmossfallet torp Orrmossen mosse
Ivinge gård /Se *Gölgmossen, se *Storgölgmossen mosse Smedsbo torp Oxholmen holme
Johanneslund gård /Se *Göliemosseröset rös Småängen avs Oxholmsviken vik
Karlsdal gård /Se Gölkärret kärr Snarhem torp Oxtjärn tjärn
Karlslund gård /Se Gölmossen mosse Snålhagen bebyggelse Oxöga tjärn
Karmansbo gårdar /Se Gölmossen mosse Spabo gård Pjuken sten
Karmdal gård /Se Gölmossen mosse Spabotorp torp Plumphäll udde
Kila gd /Se Gölmossen mosse Spatorp torp Redvägen väg
Klockarkilen gård /Se Gölmossen mosse Sporsmossen avs Ringaberget höjd
Klockarkilen gård /Se Gölmossen, Lilla mosse Stakbo gård Rocknäs udde
Korvtorpet,se Spabotorp torp Gölmossen mosse /Se Stakbotorp torp Rocknäs udde
Kraftbacken gd /Se Haksudden udde Stenbo torp Rosjön, Lilla tjärn
Kraftbackstorpet torp /Se Hammartjärnen tjärn Stenhaga lht Rosjön, Stora tjärn
Kusktorp gård /Se Hammartjärn tjärn /Se Stenhagsbacken torp Rödbärsberget höjd
Kvarntorp torp /Se Hammartjärnsbäcken bäck Stickkärret hmd Rödmossen mosse
Kvarntorp gård /Se *Hamsjön sjö Sundet torp Rölen sjö
Kyrkbacken gård /Se Hamsiön, se Högsjön sjö Svanbacken avs Rölen sjö
Kyrkoherdebostället gård /Se Havregärdet mosse Svansbo gård Rölsudden udde
Kärrbo ödetorp /Se Havregärdet mosse /Se Sågtorp avs Römossen mosse
Laksta by *Hetmossen mosse Tallbacken avs Salmyren mosse
Laksta by Hjortronmossen mosse Tegelbacken avs Sandviken vik
Laksta by /Se Holkslätten ägomark Tippsta banvaktstuga Sandviken vik
Laksta by /Se Holkslättsviken vik Tollbo bebyggelse Sandviken vik
Lermansbo torp /Se Holmsjömossen mosse Tollboda, se 1 Tålbo Saknas Sandviksholmen holme
Liljedal villa /Se Holmsjön sjö Tomasbo torp Sandviksdalsbacken höjd
Lisselängen torp /Se Holmsjön sjö Torkhålet avs Sidviken vik
Lisselängsvad torp /Se Holmsjön sjö /Se Torslund lägenheter Sidviksberget höjd
Lorensberg gård /Se Holmsjöröset, V. o. Ö. gränsrösen Tranmossen torp Sidviksudden udde
Lottenberg gård /Se *Hul-röset gränsröse Tryckarsbo gård Siviken vik
Lugnet gård /Se *Hulteröset gränsmärke Tuna by Siviksudden udde
Lundberga förr torp(?) *Hulteröset gränsmärke Tunaberg torp Skarberget berghäll
Lundberga gård /Se *Hulteröset gränsmärke Tunbo torp Skedvisjön sjö
Lövfallet gård /Se Hycklemossen mosse Tålbo gård Skinarn sjö
Malhammar förr torp? *Hytteröset rös Tålbo bebyggelse Skogsmossen kärr
Malhammar ödetorp /Se Hägnen ägomark Tålbo bebyggelse Skommarmossen mosse
Malmtorpet gård /Se *Hälleröset gränsmärke Täkten bebyggelse Skryndtorget åker
Melfallet gård /Se Hällmarksmossen mosse Udden stuga Skräddarberget höjd
Meslångtorp torp /Se Hällsjön sjö Uggelberget torp Skyllerbladstjärn tjärn
Meslångstorp torp /Se Hällsjön sjö /Se Ullbo gård Skyringsudden udde
Myren ödetorp Hällsmossen mosse Ulbo bebyggelse Slåttermossen mosse
Myren gård /Se Hällängen sank mark Viksäng soldattorp Slätmossen mosse
Norrbacka gård /Se Hängen äng /Se Vilan avs Smalmossen mosse
Norrhammar Saknas Häverstensmossen mosse Vretlund avs Snabbolles mosse mosse
Norrhammar bruk /Se Häverstensmossen mosse /Se Våltorp torp Solviksudden udde
Norrhammar gård /Se Högsjömossen mosse Vännersvik lht Spaden sjö
Nyhem villa /Se Högsjön sjö Västlandaholm säteri Springarberget höjd
Nyland gård /Se Högsjön sjö Västlandaholm bebyggelse Stasten berghäll
Nystänget gård /Se Högsjön sjö /Se Västra Gården bebyggelse Stengrundet holme
Nytorp ödetorp Siön Ihren, se Iresjön sjö Yggers avs Stensjön sjö
Nytorp gård /Se ijren Lacus, se Iresjön sjö Ängen avs Stensjön tjärn
Näs by Iresbäcken bäck Ängfallet torp Stensjömossen mosse
Näs by Iresjön sjö Ödesbo bebyggelse Stora udden udde
Näs by Iresjön sjö Österåsen lht Mossen, Stora mosse
Näs gd Iresjön sjö Öjetorp rå och rör Stormossen mosse
Näs gård /Se Iresjön sjö   Stormossen mosse
Näs gård /Se Iresjön sjö   Storön ö
Näverkärret gård /Se Iresjön sjö   Storön ö
Nöjden gård /Se Iresjön sjö   Svan sjö
Oxmossen gård /Se Iresjön sjö   Svangölen vik
Persbo gård /Se Iresjön sjö   Svangölsberget höjd
Prästgården gård /Se Iresjön sjö   Svarttjärn sjö
Prästtorpet gård /Se Iresjön sjö   Svarttjärnen tjärn
Prästängen gård /Se Iresjön sjö   Svartviken vik
Romma gård /Se Iresjön sjö och gränsmärke   Svartviken vik
Rommatorpet torp /Se Iresjön sjö   Tjursviken vik
Rosendal gård /Se Iresjön sjö   Tjursviken vik
»Rudh» gård Iresjön sjö /Se   Tjursön ö
Ryttarbacken gård /Se Iresjön sjö   Tjursön ö
Ryttartorp torp /Se Iresjön sjö   Tjärnmossen mosse
Rölstorp torp /Se Iresjön sjö   Tjärskoberget höjd
Rölstorp, se Rölen gård /Se Iresängen ägomark   Tomasbogrundet berghällar
Rönningen torp /Se Jätteberget borglämning   Torraksmossen mosse
Rönningen, Lilla, se Rönningen gård Jätteberget borglämning   Torrtjärn tjärn
Rönningen, Stora, se Rönningen gård Jättekyrkan fornborg   Torrtjärnsmossen nu åker
Salmyren gård /Se Kastarudden udde   Torsmossen mosse
Skedviborg villa /Se Kastarudden udde   Tovan udde
?Skedvibyn gårdar Katste Udden, se Kastarudden udde   Tovsjön sjö
Skedvibyn by /Se *Kavmossen ( = Kaxmossen?) mosse   Tranmossen mosse
Skedvibyn, se Skedvi by Kavmossen, se Kaxmossen mosse   Trantovan mosse
Skedvi rättaredöme f. rd Kaxmossen mosse   Tretjärnarna tjärnar
Skräddarhängen gård /Se Kaxmossen mosse   Tretjärnsberget höjd
Skräddartorp torp /Se Kaxmossen mosse   Trinda holmen holme
Skålstugan torp /Se ?Kaxmossen, se Kavmossen mosse   Trollhalsen förbindelse
Slåttermossen torp /Se *Kilabäcken (= Björnkilsbäcken) bäck   Tryckarn sjö
Smalmossfallet gård /Se Killingberget berg   Tryckarsviken vik
Smedsbo gård /Se Killingön ö   Tuna udde udde
Småängen gård /Se *Klovstensröset gränsröse   Tuns udde udde
Snarhem gård /Se *Klåsstenen gränssten   Tärnön berghäll
Snålhagen gård /Se Knipp-Knapp röset stenröse   Udden, Stora udde
Spabo by /Se Kopparn tjärn   Uddängsudden udde
Spabo gård /Se Koberget berg   Ullbosjön vik
Spaboda by /Se Kopparbäcken bäck   Ullbosjön vik
Spabotorp torp /Se Kopparen sjö   Ullbo sjöände vik
Spatorp torp /Se Kopparmossen mosse   Ullbotjärn tjärn
Sporsmossen gård /Se Kopparn sjö   Ulvtjärnen tjärn
Stakbo by /Se Kopparn sjö   Ulvjtärnsberget berg
Stakboda by Kopparn sjö   Valsjön sjö
Stakbotorp torp /Se Kopparn sjö   Valsjömossen mosse
Stenbro öde torp Kornas kärr kärr   Vargkärret kärr
Stenbro torp /Se *Krampbäcken bäck   Vasskärret kärr
Stenhaga gård /Se *Krampsjön sjö /Se   Viken, Västra vik
Stenhagsbacken gård /Se Kringelstenskärret kärr   Vikshäll höjd
Stickkärret torp /Se Kringeludden holme   Vindamossen mosse
Styggkärret, se Stickkärret torp Kringeludden udde   Vinkelkärret kärr
Sundet torp /Se Kulbohög berg   Visjön sjö
Svanbacken gård /Se Kungshattsberg berg   Vålen, Lilla sjö
Svansboda gd Kvarnbäcken bäck   Vålen, Mellan- sjö
Svansboda gd Kyrkbromossen mosse   Västgötmossen mosse
Svansboda by Kyrkbromossen mosse   Västlandasjön sjö
Svansboda Saknas /Se *Kälkbergsstaven gränsmärke   Västlandasjön sjö
Svansbo by /Se Körarmossen mosse   Åkertjärn tjärn
Sågtorp torp /Se Körarmossen mosse   Ångnarn sjö
Tallbacken torp /Se Lambängen, se Lammen sjö   Åsmund, Lilla sjö
Tegelbacken gård /Se Lammen sjö   Åsmund, Stora sjö
Tippsta torp /Se Lammen sjö   Åsmundsbergen höjder
Tolbo by /Se Lammern sjö   Åviken vik
Tomasbo gård /Se Lammernsmossen mosse   Älgtjärn tjärn
Torslund gård /Se Lammurn sjö   Älvtjärn tjärn
Tranmossen gård /Se Lammurnsmossen mosse   Älvtjärnsberget höjd
Tryckarsbo gård /Se Lappkärret kärr   Älvtjärnberget berg
Tuna by Lerblockskärret kärr    
Tuna by /Se ?Lermansbomossen, se Gölgmossen mosse    
Tuna skattehemman /Se Lindön ö    
Tuna, Västra by /Se Lisselsjöarna sjöar    
Tuna, Östra by /Se Lisselsjömossen mosse    
Tuna by Lisselsjön tjärn    
Tuna by /Se Lisselsjön sjö    
Tuna by /Se Lisslemossen mosse    
Tunaberg villa /Se Lisslesjön tjärn    
Tunbo torp /Se Ljustjärn tjärn    
Täkten by /Se Ljustjärnen tjärn    
Täkthammaren, se Norrhammar stångjärnshammare /Se Ljustjärn tjärn    
Udden gård /Se Ljustjärnsröset gränsmärke    
Uggelberget torp /Se Logmossen mosse    
Uggers gård /Se Lomtjärnen tjärn    
Ullbo gårdar /Se Lomtjärn tjärn    
Ullbo gårdar /Se Lugnet terräng    
Viksäng, se Alstorpet torp Långkopparn, se Kopparn tjärn    
Vilan gård /Se Långkåpparn, se Kopparn sjö    
Vretlund gård /Se Långmossen mosse    
Våltorp gd /Se Långmosskärret terräng    
Våltorp torp /Se Långnäs udde    
Vännersvik gård /Se Långsjön sjö    
Västlanda hg Långsjön, se Långtjärnen tjärn    
Vestlanda herrgård? Långtjärn tjärn    
Västlanda herrgård Långtjärnen tjärn    
Västlanda hg Långtjärnen tjärn    
Västlanda hg Långtjärnen tjärn    
Västlanda hg Långtjärn tjärn /Se    
Västlanda hg Långtjärnsberget berg    
Västlanda hg Lästycket ägomark    
Västlanda hg Lövsjön sjö    
Vestlanda herrgård Lövsjön sjö    
Västlanda herrgård Lövsjön sjö    
Vestlanda herrgård *Lövsjöröset gränsmärke    
Västlanda gd /Se *Lövsjöröset gränsmärke    
Västlanda, se även Västlandaholm hg Matkullen höjd    
Västlandaholm, se Västlanda hg Matkullen tjärn    
Västlandaholm hg Matkullen tjärn    
Västlandaholm säteri /Se Matkullen sjö    
Västlandaholm gård /Se Matsmossen, Nedre mosse    
Ängen gård /Se Matsmossen, Övre mosse    
?Ödesbo gård /Se Mattsmossen mosse    
Ödesbo gd mellan Wålen, se Vålen, Lilla sjö    
Ödesbo odling /Se Meslången sjö    
Öjetorp f.d. gård /Se Meslången sjö    
Österåsen gård /Se Meslången sjö    
  Meslången sjö    
  Meslången sjö    
  Meslången sjö /Se    
  Meslången sjö    
  Messlången sjö    
  Meslången sjö    
  Meslången sjö    
  Messlångsbäcken bäck    
  Messlångsmyren myr    
  Messlångsviken vik    
  Milkärret kärr    
  Mjölnarberget berg    
  Mormorsdalen dalgång    
  *Mosseröset gränsmärke    
  *Mosseröset gränsmärke    
  *Mossholmsröset gränsröse    
  *Mossröset gränsröse    
  *Mossröset gränsröse    
  Munkkålskärret kärr    
  Munksten ägomark    
  *Murhällsröset gränsröse    
  Myggtjärn tjärn    
  Myggtjärnen tjärn    
  Myggtjärn tjärn    
  *Myrstacksröset gränsröse    
  Måslången, se Meslången sjö    
  Mäslingen, se Meslången sjö    
  Nedervålen, se Vålen, Stora sjö    
  Norrharet område    
  Norsharet klippor    
  Notudden udde    
  Notudden udde    
  Notuddsberget berg    
  Nyckelmossen mosse    
  Nyckelmossen mosse    
  Nyckelmossen mosse    
  Nymossen mosse    
  Näset näs    
  Näsudden udde    
  Näsviken vik    
  Olvtjärnen tjärn    
  Olvtjärnsberget berg o. triangelpunkt    
  Olvtjärnsmossen mosse    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  Oppäsen sjö    
  *Orrmossen mosse    
  Orrmossen mosse    
  ?Orrmossen, se Årmossen mosse    
  Oxholmen udde (holme?)    
  Oxholmen holme    
  Oxholmsviken vik    
  Oxtjärn tjärn    
  Oxtjärn tjärn    
  Oxögat tjärn    
  Oxöga sjö    
  Pjuken sten    
  Pjuken sten    
  Plumphäll udde    
  Prästkärret kärr    
  Ringarberget berg    
  Ringaberget berg    
  *Ringstaven gränsmärke    
  *Rishågs? gränsmärke?    
  Ron, se Rölen sjö    
  Rosjöarna sjöar /Se    
  Rosjön, St. sjö    
  Rosjön, Lilla sjö    
  Rosjön, Stora sjö    
  Rosjön, Södra sjö    
  Rosjön, Lilla o. Stora sjöar    
  *Ryshagen (?), N. o. S. terräng    
  *Rågetemossen mosse    
  Rågfallsröset gränsmärke(?)    
  Råviken vik    
  Röbärsberget berg    
  Rödmossen mosse    
  Rödmossen mosse    
  Rödmossen mosse    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö    
  Rölen sjö /Se    
  Rölen sjö /Se    
  Rölsudden udde    
  Römossen mosse    
  Römossen mosse    
  Römossen mosse    
  Rönningsviken vik    
  *Rösmossen, St. mosse    
  Salmyra Måsen, se Salmyren mosse    
  Salmyren mosse    
  Salmyren myr    
  Salmyren myr    
  Salsmossen mosse    
  Sandviken vik    
  Sandviksbacken triangelpunkt    
  Sandviksdalen terräng    
  Sandviksbacken berg    
  Sandviksholmen holme    
  Sandviksudden udde    
  Sandådalen dalgång    
  Sarvviken vik    
  Sidviken vik    
  Sidviken vik    
  Sidviksberget berg    
  Sidviksudden udde    
  *Silkebostaven (*Silkebolusstaven) gränsmärke    
  Sjäfve Sjön, se Skedvisjön sjö    
  Sjöänden vik    
  *Skalltjärn tjärn    
  Skarberget berghäll    
  Skarberget holme    
  Skedeviån å    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedevisjön sjö    
  Skedvisjö sjö    
  Skedvisjön sjö    
  Skedvisjön sjö    
  Skedvisjön sjö /Se    
  Skedvisjön sjö    
  Skedvisjön sjö    
  Skevisjön sjö    
  Skevisjön sjö    
  Skeffvisjön, se Skedvisjön sjö    
  Skevisjön, se Skedvisjön sjö    
  Skinnarn sjö    
  Skinnarsjön (även Skinnaren) sjö    
  Skinnarsjön sjö    
  Skiäwy sjön, se Skedvisjön Saknas    
  Skogsmossen mosse    
  Skomakartorpsjön, se Skomarsjön sjö    
  Skomarsjön (= Skomakartorpsjön) sjö    
  Skommarmossen mosse    
  Skommartorpet ägomark    
  Skommarängen sankmark    
  Skryndtorget äng    
  Skräddarberget berg    
  Skräddarbergsmossen mosse    
  Skylberbladstjärn tjärn    
  Skryllerbladstjärnen tjärn    
  Skyllerbladstjärn tjärn    
  Skyringsudden udde    
  Skävisjön, se Skedvisjön sjö    
  Slåttermossen mosse    
  Slåttermossen mosse    
  Slåttermossen mosse    
  Slätmossen mosse    
  Smala stenarna gränsmärke    
  Smalmossen mosse    
  Smalmossröset gränsmärke    
  Smalmossröset gränsmärke    
  Småängsbäcken bäck    
  Snabolles Mosse mosse    
  Solviksudden udde    
  Spaberget berg    
  Spabo Siön, se Spaden sjö    
  Spabo Siön, se Span sjö    
  Spabo Siön, se Span och Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö /Se    
  Spaden sjö    
  Spaden sjö /Se    
  Spaden sjö /Se    
  Spadensiön, se Oppäsen sjö    
  Spahällsröset gränsmärke    
  Span sjö    
  Span sjö    
  Span sjö    
  Span sjö    
  Span sjö    
  Span sjö    
  Spasiön, se Spaden sjö    
  Spasjön, se Span sjö    
  Spasjön, se Span sjö    
  Spasjön, se Span sjö    
  Spjutgårdsberget berg    
  Sporsmossen ägomark    
  Stasten klippa    
  Stationsmossen mosse    
  Stengrundet grund    
  *Stenskiströset gränsröse    
  *Stenskiströset gränsmärke    
  Stensjön sjö    
  Stensjön tjärn    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stentjärnen, se Stensjön tjärn    
  Stenängen sjö    
  Stora berget berg    
  *Storgölgmossen mosse    
  *Stormossemoröset gränsmärke    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossröset gränsmärke    
  Storröset gränsmärke    
  Storön ö    
  Storön ö    
  *Stråhstjärnen tjärn    
  Stöpmossen mosse    
  Sundshällsröret gränsrör?    
  Svan sjö    
  Svan sjö    
  Svan sjö    
  Svan sjö    
  Svan sjö    
  Svan sjö    
  Svan sjö    
  Svan sjö    
  Svangölen del av sjö    
  Svangölen vik    
  Svangölsberget berg    
  *Svarthelvetet (= Fansmotjärn?) sjö    
  *Svarthelvetet tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svarttjärn sjö    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  *Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärn tjärn    
  Svartviken vik    
  Svartviken vik    
  Swedwisjön, se Skedvisjön sjö    
  Svensmossen mosse    
  Svinhagsbäcken bäck    
  Sömskar Lacus, se Skedvisjön sjö    
  Tiurholmen (=Tjurön) ö    
  Tjurviken vik    
  Tjursviken vik    
  Tjursön holme    
  Tjurön ö    
  Tjärnmossen mosse    
  Tjärskoberget berg    
  Tomasbogrundet grund    
  Tomasbosjön sjö    
  Torraksmossen mosse    
  Torrtjärnen tjärn    
  Torrtjärn tjärn    
  Torrtjärnsmossen ägomark    
  Torrmossen mosse    
  Tovan udde    
  Tovan udde    
  Tovsjön sjö    
  *Tovsjöröset rös    
  Tranmossen terräng    
  Tranmossen mosse    
  Trantovan sankmark    
  Trantovan mosse    
  Tretjärnarna tjärnar    
  Tretjärnarna vattensamlingar    
  Tretjärnsberget berg o. Triangelpunkt    
  Trollhalsen förbindelse    
  Trollhalsen mosse    
  Trolltjärnen tjärn    
  Tryckarn sjö    
  Tryckarn tjärn    
  Tryckaren sjö    
  Tryckarn sjö    
  Tryckarsbäcken bäck    
  Tryckarskärret kärr    
  Tryckarsmyren myrmark    
  Tryckarsviken vik    
  Trytjärnen, se Tryckarn tjärn    
  Tuna udde udde    
  Törnhällen sten    
  Törnön ö    
  Udden, Stora udde    
  Uddängsudden udde    
  Uggelberget berg    
  Ulbobäcken bäck    
  *Ullbosjön del av Iresjön    
  Ullbosjön sjö /Se    
  Ulbosjön vik    
  Ullbosjön sjö    
  Ullbosjön sjö    
  Ulbotjärnen tjärn    
  Ullbotjärn tjärn    
  Uppähsen, se Oppäsen sjö    
  Upåsen, se Oppäsen sjö    
  Upåsen Siön, se Oppäsen sjö    
  Wpäsen Lacws, se Oppäsen sjö    
  *Valknogsröset? gränsmärke    
  *Valknogröset gränsmärke    
  Vallsjön, se Valsjön sjö    
  Vallsjön, se Valsjön sjö    
  Vallsjö röset gränsmärke /Se    
  Valmossen mosse    
  Valsjöbäcken bäck    
  *Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  *Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön sjö    
  Valsjön, se Vålen, Norra sjö    
  ?Valsjön, se Vålsjön sjö    
  *Valsjöröset gränsröse    
  *Valsjöröset gränsmärke    
  *Valsjöröset gränsmärke    
  *Valsjöröset gränsröse    
  *Valsjöröset gränsmärke    
  *Valsjöröset gränsmärke    
  Valsjösund sund    
  Vargkärret kärr    
  Vattsta strandområde    
  Veslandasjön, se Västlandasjön sjö    
  Vasmossen, se Väsmossen mosse    
  Viken, Västra vik    
  Vikshäll triangelpunkt    
  Vikshäll berg    
  Vindamossen mosse    
  Vinkelkärret kärr    
  Vinkelkärret kärr    
  Vinterledskärret kärr    
  Visjöbäcken bäck    
  Visjömossen mosse    
  Visjön sjö    
  Visjön sjö    
  Visjön sjö /Se    
  Visjön sjö /Se    
  Visjön sjö /Se    
  *Vrestjärn (= Frisktjärnen, St.?) tjärn    
  *Vrestjärnen tjärn    
  Vålen, Lilla sjö    
  Vålen, Lilla sjö /Se    
  Vålen, Lilla o. Mellan sjöar /Se    
  Vålen, Mellan-, Norra o. Stora sjöar    
  Vålen, Mellan sjö    
  Vålen, Mellan- sjö    
  Mellan-Vålen sjö    
  Vålen, Mellan sjö    
  Vålen, N. sjö    
  Vålen, Norra sjö    
  Vålen, Norra sjö    
  Vålen, N. sjö /Se    
  Vålen, Stora sjö    
  Vålen sjö    
  Vålen, Stora sjö /Se    
  Wålen, se Mellan-Vålen sjö    
  Wålsiön, se Oxtjärn tjärn    
  Vålsjöarna, se Vålen, Mellan-, Norra o. Stora sjöar    
  *Vålsjön (= Valsjön) sjö    
  Väslandasjön, se Västlandasjön sjö    
  *Väsmossen (= Vasmossen) mosse    
  Vässlandasjön, se Västlandasjön sjö    
  Västeräng ägomark    
  Västerängsudden udde    
  Västerängsviken vik    
  Västlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö    
  Västlandasjön Saknas    
  Vestlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö /Se    
  Västlandasjön sjö    
  Vestlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö    
  Västlandasjön sjö    
  *Västmossen mosse    
  *Ygmossen mosse    
  Ypessen, se Oppäsen sjö    
  Yren, se Iresjön sjö    
  YreSiö(n), se Iresjön sjö    
  Ytternäs udde    
  Yxkärret kärr    
  Yxmossen mosse    
  ?Yxmossen, se Ygmossen mosse    
  Åkersjön (= Åkertjärnen) sjö    
  Åkertjärnen tjärn    
  Åkertjärn tjärn    
  Åkertjärnen, se Åkersjön sjö    
  Åndern sjö    
  Åndern, se Andern sjö    
  Åndern, se Andern sjö    
  Ångnarberget berg    
  Ångnarn sjö    
  Ångnarn sjö    
  Ångnaren sjö    
  Ångnarn sjö /Se    
  Åphåsen, se Oppäsen sjö    
  Åphäsen, se Oppäsen sjö    
  Åpphäsen Lacus, se Oppäsen sjö    
  Åsmund, Stora sjö    
  Åsmund, Stora sjö    
  Åsmund, St. sjö    
  Åsmund, St. sjö    
  Åsmund, Stora sjö    
  Åsmund, Stora sjö /Se    
  Åsmund St:a Saknas /Se    
  Åsmund, Lilla o. Stora sjöar /Se    
  *Åsmund, se St. Åsmund sjö    
  *Åsmund, se St. Åsmund sjö    
  *Åsmundsröset rös    
  Åsmundsröset (St.) gränsröse    
  Åsmund, L. sjö    
  Åsmund, St. sjö    
  *Åsmundsön ö    
  Åviken vik    
  Älgkällen udde    
  *Älgmossröset gränsmärke    
  *Älgsvanen tjärn    
  Älgtjärn tjärn    
  Älgtjärnen tjärn    
  Älvtjärn tjärn /Se    
  *Årmossen mosse    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.