ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bergs socken : Snevringe härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 327 Naturnamn : 119 Bebyggelsenamn : 462 Naturnamn : 345
Berg sn Agnesdal ägomark Berg sn Abrahams kärr förr kärr
Berg sn *Alkärrsmossen mosse Bergs socken socken Alkärret äng
Berg sn Baståsröset gränsmärke Berg sn Allmänningen, se Bergs häradsallmänning Saknas
Berg socken *Bengtsbroängen äng Berg sn Allmänningsskogen allmänning
Berg sn Bergafallet skogsmark Berg sn Alängen äng
Berg sn Björkön mossudde Bergs allmänning del av allmänning Alängen äng
Berg sn Björnryggen höjdsträckning Bergs sockens allmänning allmänning Alängsbacken vägbacke
Berg sn Björnryggen höjdsträckning Allmänningstorp Saknas Alängsbron vägbro
Berg sn *Björnryggsrösen gränsmärken Anneberg lht Alängsbäcken bäck
Berg sn Bredmossen mosse Anneberg torp Arderkällan källa
Berg sn Brynberget berg Anneberg lht Arderkärret förr kärr
Bergs sn sn Byggmästarmossen mosse Anneberg Saknas Aspbacken hage
Berg sn Dal-Olles smörjsten sten Anneberg f.d. soldattorp Aspbacken backe
Berg sn Disponentpasset skogsmark Anneberg lht Axelberg åker
Berg sn Enbomsslätten terräng Anneberg lht Baktäkten skogsområde
Berg sn Falkvreten förr åker Anneberg lht Bastmora förr odling
Berg sn Fiskstenen minnessten Annehill f.d. soldattorp Baståsviken vik
Berg sn Friskfallet skogsmark Annehill lht Bergabacken vägbacke
Berg sn Gillerås kyrka sten Apaltorp torp Bergahagen beteshage
Berg sn Gloppsiön, se Glåpen sjö Apaltorp lht Bergens kärr kärr
Berg sn /Se Glopsjön, se Glåpen Saknas Apaltorpet lht Berglundsvreten åker
Berg socken Glåpen sjö Apeltorp torp Bergs allmänning, se Bergs häradsallmänning Saknas
Berg sn Glåpen sjö Asplunda lht Bergs häradsallmänning Saknas
Berg socken Glåpen sjö Asplunda lht Bergs häradsallmänning Saknas
Berg sn Glåpen sjö Asplunda lht Bjudämpa skogsområde
Berg socken Glåpen sjö Augustendal lht Björkhagen jordlott
Berg sn Glåpen sjö Augustendal lht Björkön ö
Berg sn Glåpen sjö Axelsborg lht Björkön ö
Berg sn Glåpen sjö Backmanstorp torp Björnkärret odling
Berg sn Glåpen sjö Backmanstorp Saknas Björnkärret åker
Berg sn Glåpsjön, se Glåpen sjö Backmanstorpet, se Barkmanstorpet förr torp Björnmossen mosse
Berg sn Glåpsjön, se Glåpen sjö Barkhagen förr torp Björnmossen skogsområde
Berg sn Glåpsjön, se Glåpen sjö Barkmanstorp torp Björnmyrarna mossar (nu uppodlade)
Berg sn Gopsiön, se Glåpen Saknas Barkmanstorp rivet torp Björnryggen bergås
Berg sn Gropmossen mosse Barkmanstorpet förr torp Björnryggen ås
Berg sn Gubbkärret kärr Barktorpet torp Blomängen skogsäng
Berg sn Gubbkärret kärr? Barktorpet torp Bondängsberget berg
Berg sn Gällermossen mosse Barktorpet, se Barkhagen förr torp Bondängsfallet skogsområde
Berg sn Hammarhagen område med fornlämning Berga Saknas Borgkullen kulle
Berg sn *Handarbacksröset gränsmärke Berga bebyggelse Borgtäppan åkerstycke
Berg sn *Handarbäcken bäck? Berga förr by Bredmossen mosse
Berg sn *Handarbäcksröset gränsmärke Bergenskärr lht Bredmossen mosse
Berg sn *Handarbäcksröset gränsmärke Bergens kärr lägenheter Bredmossen mosse
Berg sn Harmsjön uttorkad sjö Bergenskärr, se Karlsborg lht Bredmossetjärn tjärn
Berg sn Harmsjön torrlagd sjö Bergfeltens, se Bralund lht Brinkfallet skogsområde
Berg sn Harmsjön sjö /Se Bergsockengubbens, se Tallbo lht Brinkkärren kärr
Berg sn *Hertiginnan av Södermanlands sluss sluss Bergtorpet, se Soldattorpet förr soldattorp Bromsmossen mosse
Berg sn Hovmossen mosse Björkhagen torp Bromsmossen mosse
Berg sn Hovmossen mosse Björkhagen förr torp Bromsmossen mosse
Berg sn *Hundskinnsängen äng? Björnmossen torp Broängsbäcken bäck
Berg sn *Hällebergsröset gränsmärke Björnmossen lht Brynberget berg
Berg sn *Hällebergsröset gränsmärke Björnmossen lht Buten ängsmark
Berg sn Ingeborgs källa källa /Se Björnmossen lht Byggmästarmossen förr mosse
Berg sn Ingeborgs källa källa /Se Björnmyra torp Byrilsbäcken bäck
Berg sn Ingeborgs källa källa /Se Björnmyren lägenheter Bäckbacken, se Bäcktorpsbacken vägbacke
Berg sn /Se Kallmossen mosse Björnmyra lht Bäcktorpsbacken vägbacke
Berg Saknas /Se Klockstenen sten Björnmyra lht Dalskogen skogsområde
Bergs kyrka kyrka Kolbäcksån å Björsbo, Lilla Saknas Daltäppan äga
Berga by Kolbäcksån å Björsbo, Lilla, se Björsbotorp gård Daltäppan åker
?Berga gd Kusberget berg Björsbo skola skolhus Dansbansbacken skogsbacke
Berga by Laggarbosjön sjö Björsbo, Stora, se Björsboda gård Diktäppan inäga
?Berga by Laggasiö?, se Laggarbosjön Saknas Björsboda bebyggelse Drakstenen sten
?Berga gd Laggarsjön sjö Björsboda bebyggelse Dunderbacken vägbacke
?Berga gd *Lovisa Charlottas sluss sluss Björsboda, N. Saknas Dunkarbacken, se Dunderbacken vägbacke
Berga by Murslätten förr åker Björsboda by Dygroparna kärr
Berga by Olafs aker Saknas Björsboda gård Dykärret kärr
?Berga by Olafs aker Saknas Björsbotorp torp Ekbacken backe
Berga by Olafs aker Saknas /Se Björsbotorp eller Allmänningstorp Saknas Ekeberget udde
?Berga gd Pannkaksmossen mosse Björsbotorp gård Ekeholmen udde
Berga by *Prinsessan Sofia Albertinas sluss sluss Blåkulla lht Ekholmen holme
Berga by Prästgårdsgärdet gärde /Se Blötens lht Eklövsmossbäcken bäck
?Berga gd /Se *Ringröset gränsmärke Blöttorpet, se Erikslund lht Eklövsmosse modde
Berga by *Ringröset gränsmärke Bobacken torp Falkvreten åker
Bärga by *Ringröset gränsmärke Bobacken skola Falkvreten utäga
Berga by Rismossen mosse? Bobacken lht Fiskarslätten, Lilla skogsområde
?Berga by Rismossen förr ägomark? Bondängen lht Fiskarslätten, Stora skogsområde
?Berga by *Rödkärret mosse Bondängen lägenheter Flyängen åker
?Berga gd *Rödkärrshalsen del av Rödkärret? Bralund f.d. soldattorp Flåsabacken vägbacke
?Berga by Skanssjön sjö Bralund lht Flåsarbacken backe
Berga by Skolfallet skogsmark Bredmossen torvströfabrik Fåfängan skogsområde
Berga by Smalkärret kärr Bricken lht Gammelängsåkrarna åkrar
Berga by? Spångmossröset gränsmärke Broängen lht Getporskärret kärr
Björnmosstorp torp Spångmossröset gränsmärke Broängen lägenheter Gillbobäcken bäck
Boberga gd Spångmossröset gränsmärke Broängen lht Gilleråsen skogsås
Farmantzbodhom Saknas Stenbrobäcken, Andra bäck Byrils lägenheter Gillerås kyrka stenar
Fäboda by /Se Stenbrobäcken, Första bäck Byrilstorp torp Glåpbäcken gränsbäck
Förunda by *Stenhällsmyran terräng Byrilstorp lägenheter Glåpen sjö
Förunda by? *Stensäterskärret terräng Byrilstorp lägenheter Glåpmossen mosse
Förunda by Stormossen förr mosse Bäcklunda lht Glåpmossen mosse
Förunda hg Stormossen förr mosse Bäcklunda gård Glåpmosskällan källa
Förunda by Stormossfallet skogsmark Bäcktorpet förr torp Gråbobacken skogsbacke
Förunda gård *Stormosshalsen område Dalbergstorp lht Grålisas grind el. Gråna plats på väg
Förunda by *Stormossröset gränsmärke Dal-Olles, se Tallbo lht Gråna eller Grålisas grind plats på landsväg
Förunda by *Stormossröset gränsmärke Djupdalen lht Gubbkärret kärr
Förunda by *Stormossröset gränsmärke Djupdalen lht Gubbkärret kärr
Förunda by Strängsmyren myr Djupdalen förr lht Gubbkärret kärr
Förunda by Strängsmyren mosse /Se Draktorp torp Gubbmyren sumpmark
Förunda by Strängsmyråsen ås Draktorp torp Gumlösa sankmark
Förunda by Strömossen mosse Draktorp lht Hammarberget berg
Förunda by Strömossen mosse Dämpa gård Hammarhagen hagmark
Förunda by Strömossen mosse Edvardslund torp Harmossen mosse
Förunda by *Strömosseängen äng Edvardslund lht Harmossen mosse
Förunda by *Strömossröset gränsmärke Edvardslund lht Harmsjön, Stora förr sjö
Förunda by *Strömossröset gränsmärke Eklundstorpet förr torp Harmsjön, Stora förr sjö
Förunda by *Styggkärrsröset gränsmärke Eklövsmossen bebyggelse Harmsjön, Lilla förr sjö
Förunda by Styggkärret kärr Eklövsmossen, se Per-Olsmossen lht Herrgårds ägor, Herrgårdsgärdet ägor
Förunda by Sätrarna ängsområde /Se Eriksberg torp Hovmossen mosse
Förunda by /Se Tjuvholmarna mossholmar Eriksberg lht Hovmossen mosse
Förunda by Tomtmossen mosse Eriksberg lht Hummelbackshagen hagmark
Förunda by *Trollvadsröset gränsmärke Eriksdal torp Hålkärret kärr
Förunda by Uppsalaåsen ås o. triangelpunkt Eriksdal lht Hårsta lycka skogsområde
Förunda by Vitmossen mosse Eriksdal lht Hällhagen hagmark
Förunda by *Åshällsröset gränsmärke Erikslund torp Hälsta hammarn höjd
Förunda by *Åshällsröset gränsmärke Erikslund lht Häradets Wästra Allmänning Saknas
Hagstugan förr hus *Åshällsröset gränsmärke Erikslund lht Hästhagen hage
»herdhastom», se Hälsta by Älgmossen mosse Erikslund lht Ingeborgs källa källa
Hälsta by Älgmossen mosse Erikslund lht Jällermossbocken gränssten
Hälsta by Älgmossen mosse Erikslund lht Jällermossen mosse
Hälsta by Älgmossen mosse Finntorp, se 1 Laggarbo bebyggelse Jällermossen mosse
Hälsta gd   Finntorp eller Laggarbo, se 1 Laggarbo förr gård Hästhagen hage
Hälsta by   Finntorpet bebyggelse Kallmossberget berg
Hälsta gd   Fredriksro lht Kallmossen mosse
Hälsta by?   Fredriksro lht Kaplansgrinden förr grind
Klemetsbotorp förr torp   Fridhem torp Kaplansgärdet åker
Kvalsta gd   Fridhem lht Karl-Pers täppa åker
Kvalsta gd   Fridhem lht Karlslund åker
Kvarlsta gd?   Fridhem lht Kattkärret kärr
Kvalsta by   Fridhem , se Draktorp lht Kattkärret kärr
Kvalsta gd   Fyrtorpet torp Klemetsbohagen skogsmark
Kvarlsta gd?   Fyrtorpet torp Klockarbacken backe
Kvalsta by   Fyrtorpet lht Klockarbacken skogsbacke
Kvalsta gd   Fågelhagen torp Klockarbol äng
Kvalsta gd   Fågelhagen backstuga Klockargården, se Klockarbol äng
Kvarlsta gård   Fågelhagen lht Knektsved betesmark
Kvalsta gd   Fågeltäppan torp Knoga tjärn
Kvalsta gd /Se   Fågeltäppan lht Knutkärret odling
Kvalsta gd /Se   Fågeltäppan förr lht Knutkärret sankmark
Kvalsta gd /Se   Fäboda, se 1-2 Vallhall Saknas Knutkärret förr kärr
Kyrlinge, se Körninge gd   Fäboda, se Vallhall by Knutkärrskällan förr källa
Kyrlinge, se Körninge gård   Fäboda, se Sörgården lht Kortet åker
Kyrlinge, se (?) Körninge Saknas   Förunda bebyggelse Kosjansvreten hagmark
Körninge by   Förunda bebyggelse Kristoffers kärr utäga
Körninge by   Förunda, Lilla hmd Kristoffers kärr utäga
Körninge by   Förunda by Krokmossen mosse
Kyrlinge Saknas   Förunda by Kusberget berg
Körninge gård   Förunda, Lilla gård Kvalstabäcken bäck
Körninge gd   Förunda Säter, se Sätertorpet lht Kvarnskogen skog
Körninge by /Se   Gammelbo lht Kvarnvägen väg
Körninge by /Se   Gillbo lht Kvarnvägen skogsväg
Körninge gd /Se   Gillbo lht Kvistbrunnen källa
Körning gd /Se   Gillbo lht Käckhagen hage
Norrby by   Grindstugan lht Källarbacken, se Vallbybacken backe
Norrby by   Gråbo lht Källbacken backe
Norby by?   Gråbo bs Källsvedmossen Saknas
Norrby by   Gråbo förr lht Källsvedsmossen mosse
Norrby by   Gustavsberg lht Kämpaberget bergknalle
Norrby by   Gustavsberg lht Käringvredet kaströse
Norrby by   Haga lht Kärret åkerstycke
Norrby by   Haga lht Kärret, se Kristoffers kärr utäga
Norrby by   Hagaberg lägenheter Kävlingskärret, se Piktäppan inäga
Norrby by?   Hagaberg lht Ladbacken backe
?Norrby by   Hagalund torp Laggarbacken backe
Norrby by   Hagalund torp Laggarbosjön sjö
Norrby by   Hagalund lht Laggarbosjön tjärn
Norrby by   Hagalund lht Laggarhedarna Saknas
Norrby by   Hagalund gård Laggarheden skogsområde
Norrby by   Hagalund lht Laggar kärret kärr
?Norrby by   Hagstugan Saknas Laggarkärret vägskäl
Norrby Saknas   Hagstugan förr lht Laggarkärret förr kärr, nu vägskäl
Norrby by   Hagtorpet torp Laggarsjön, se Laggarbosjön tjärn
Norrby by   Hagtorpet torp Laggarskogen skogsområde
Norrby by   Hagtorpet lht Laggarstjärnen, se Laggarbosjön tjärn
Norrby by   Hagtorpet lht Likstenen sten
Norrby by   Hallsta(hammar) brukssamhälle Likstenen sten
?Norrby by   Hammarbacken lht Likstenen förr sten
Norrby by   Harmsjötorp lht Likstenen förr sten
Norrby by   Heden, se 2 Finntorpet bebyggelse Likstenen förr sten
Norrby by   Herrgården, se Åsby gård Liljekonvaljbacken, se Dansbansbacken skogsbacke
Norrby by?   Hjorttorpet torp Lilla bäcken bäck
Norrby by   Hjorttorpet f.d. soldattorp Lugneberget, se Lungenberget berg
Norrby by   Hummelbacken gd Lundbergsbacken backe
Norrby by   Hummelbacken lht Lundins kärr kärr
Norrby by   Hummelbacken gård Lungenberget berg
Norrby by   Hundskinnet hmd Lungenkärret kärr
Norrby by   Hundskinnet, se Svenbyäng lht Långrakan, Lilla vägstycke
Norrby by   Hällarna gård Långrakan, Stora vägstycke
Nyängen förr hus   Hällby lht Lånkan el. Lånkgatan byväg
Paradiset, Stora kronoskogvaktarboställe /Se   Hällby lht Lälycka utäga
Prästgården gd /Se   Hällen backstuga Lömossen mosse
Rallsta by   Hällen lht Lövens kärr, se Lundins kärr kärr
Rallsta by   Hällstugan backstuga Marshålet källa
Rallsta gd   Hällstugan, se Hällen lht Mellanbacken skogsbacke
Rallsta by?   Hälltorp torp *Mickels kärr förr kärr
Rallsta by   Hälltorpet torp Mjögmossen äng
Rallsta gd   Hälltorpet torp Mjögmossen äng, åker
Rallsta by   Hälltorpet lht Mjöggmossen äng, åker
Rallsta by   Hälltorpet lht Mjölnarkärret kärr
Rallsta by   Hälltorpet, se Edvardslund lht Mossen, se Vallbergamossen mosse
?Rallsta by   Hälsta Saknas Murslätten åker
?Rallsta by   Hälsta bebyggelse Myren åker
Rallsta by   Hälsta by Märrhålet, se Marshålet Saknas
Rallsta by   Hälsta by Norra dälden åker
Rallsta by   Högalid lht Norrbybäcken bäck
Rallsta gd   Högalid, se Hälltorpet lht Norrby gata landsväg
Rallsta by   Johannesberg f.d. soldattorp Norrgärdet gärde
Rallsta by   Johannesberg lht Norrtorpsbacken vägbacke
Rallsta by   Kaplansgården skolgård Norrängen åker
Rallsta by   Karlberg lht Norrängen odling
Rallsta by?   Karlberg torp Nybygget utäga
Rallsta by   Karlberg lht Nylundakärret utäga
Rallsta by   Karlberg lht Nyodlingen åker
Rallsta by   Karlberg lht Nyängen äng
Rallsta by   Karlberg lht Nyängsbäcken bäck
Rallsta gd   Karlberg lht Näckroskärret kärr
Rallsta by   Karl-Pers förr lht Olvstamossen mosse
Rallsta by   Karlsberg torp Ormbacken skogsbacke
Rallsta gd /Se   Karlsberg Saknas Ormgropen grop
Rallsta by /Se   Karlsborg lht Orrbo åker
*Råby, Norra Saknas   Karlsborg lht Orrbo täppor
Svennby by   Karlslund lht Orrbo åker
Svennby by   Karlslund lht Oxmossen odling
Svenby by   Karlslund lht Oxmossen mosse
Svennby by   Karlsro lht Oxmossen utäga
Svennby by   Karlsro lht Pannkakmossen mosse
Svennby by   Katrineberg lht Pannkakslaggen förr sten
Svennby by?   Katrineberg, se Kristineberg lht Pannkaksmossen mosse
Svenby by   Kilsätra förr lht Paradisbäcken bäck
Svennby by   Klemetsbo Saknas Per Ols Eklövs mosse uppodlad mosse
Svennby by   Klemetsbo eller Middagsbo bebyggelse Piparbacken backe med gränsröse
Svennby by   Klemetsbo gård Pipars, se Piparbacken backe med gränsröse
Svennby by   Klemetsbo gård Prästhagen hagmark
Svennby by   Klemetsbo gård Prästmossen, se Strömossen äng
Svennby by   Klemetsbo torp förr torp Pumpvägen väg
Svennby by   Klockarbol klockarboställe Rallstakullarna kullar
Svennby by   Klockartorp, se Kristineberg förr torp, nu lägenheter Rasbacken backe
Svenby by   Klockartorpet lht Rishagen hage
Svennby by /Se   Knuttäppan förr lht Rismossen förr åker
Svenby by   Kristineberg torp Rothagen hagmark
Svenby by   Kristineberg lägenheter Rotvreten odling
Svenby by   Kristineberg förr torp, nu lägenheter Rotvreten åkerstycke
Svennby by   Kristineberg lht Russkällan källa
Svenby by   Kristinelund lht Rönningen åkerskifte
Svenby Saknas /Se   Kristinelund lht Rönningen beteshage
Svennby by /Se   Kristoffers kärr Saknas Rönningen åker
Sätra förr gård   Kvalsta Saknas Rönningen skogsområde
Tibble by   Kvalsta bebyggelse Rönningen utmark
Tibble by   Kvalsta äng, förr by, nu gård Sanatoriet ladugård
Tibble by?   Kvalsta äng, förr by, nu gård Sandvadkärret kärr
?Tibble by   Kvalsta Stuga, se Blötens Saknas Skansparken park
Tibble by   Kyrkoherdebostället bebyggelse Skepparbacken backe
Tibble by   Kälkängen, se Stentorpet gård Skeppargärdet gärde
Tibble by   Källsvedsmossen Saknas Skojarholmen holme
Tibble by   Kärrströmstorpet förr torp Skrällsberget berg
Tibble by /Se   Kärrstugan förr lht Skvallerbäcken bäck
Uppsala by   Körninge bebyggelse Skvallerbäcksvägen skogsväg
Upsala by   Körninge bebyggelse Skyttorp åkerstycke
Uppsala by   Körninge förr by, nu gård Slängarbacken vägbacke
Uppsala by   Körninge förr by, nu gård Smalkärret kärr
Uppsala gd   Laggarbo bebyggelse Smedbacken backe
Uppsala gd   Lugnet torp Smeddälden åker
Uppsala by   Lugnet lht Smedkärret kärr
Uppsala by   Lugnet lht Snevringe härads allmänning Saknas
Uppsala by   Lundbacken lht Snickartäppan betesmark
Uppsala by   Lundbacken lht Snuten dunge
Uppsala by   Lundbacken lht Snögårdskärret kärr
Uppsala by   Lundinstorpet, se Sätertorp förr torp Spångmossen mosse
Uppsala by   Lyckebo lht Stensätra äng
Upsala by   Lyckebo, se Hagtorpet lht Stigsbobacken skogsbacke
Uppsala by   Lyckhem lht Stora backen björkbacke
Uppsala by   Lyckhem lht Stora graven bäck
Upsala by   Lövtorpet lht Storlotten skogslott
Uppsala by   Marielund torp Stormossen förr mosse
Uppsala by   Marielund lht Storängen åker
Upsala by?   Marielund lht Strängsmyren mosse
Uppsala gd   Mellangården lht Strängsmyren sumpmark
Uppsala by   Middagsbo, se Klemetsbo Saknas Strängsmyren mosse
Uppsala by   Middagsbo gård Strängsmyrsåsen el. Åsen skogsområde
Upsala by   Mjögmossen äng Strömossen äng
Uppsala by   Norrby Saknas Strömossen äng, förr mosse
Upsala by   Norrby Saknas Strömosskiftet skogsområde
Uppsala by   Norrby by Styggkärrsbäcken bäck
Uppsala by   Norrby by Svartudden udde
Uppsala by   Norrby holm hmd Svartviken vik
Uppsala gd   Norrbyholm lht Svedbacken backe
Uppsala by   Norrby Sätertorp lht Svedbacken vägbacke
Upsala by?   Norrgården lht Svedjorna skogsområde
Uppsala gd   Norrgården lht Svenbybäcken bäck
Uppsala by   Norrgården lht Svinfarstu inhägnad
Uppsala gd   Norrtorpet torp Svinfarstun ställe
Upsala gård /Se   Norrtorpet torp Svinfarstun ställe
Upsala by   Norrtorpet lht Säterhagen hagmark
Uppsala gd   Nylunda torp Sätra åkerskifte
Uppsala gd   Nylunda lht Sätra odling
Uppsala by   Nylunda lht Söderängen äng
Uppsala by   Nyängen lht Södra källan källa
Uppsala by /Se   Nyängen förr lht Sörtunbo skogsområde
Vallberga by   Odelbo bebyggelse Tackfallsbäcken, se Tappfallsbäcken bäck
Vallberga by?   Odelbo eller Boberga bebyggelse Tackfallsmossen, se Tappfallsmossen åker
Vallberga gård   Odelbo gård Tackfallsmossen, se Mjöggmossen äng, åker
Vallberga by   Paradiset bebyggelse Tallbobäcken bäck
Vallberga by   Paradiset bebyggelse Tallbotägten åkerskifte
Vallberga by   Paradiset bebyggelse Tappfallsbäcken bäck
Vallberga by   Paradiset gård Tappfallsmossen åker
Vallby by   Paradiset gård Tattarbergsröset gränsröse
Vallby by?   Paradiset, Stora ställe i sn Tibblebäcken bäck
Vallby by   Paradiset, Stora, se Paradiset gård Tibble vad förr vadställe
Vallby by   Per Ols Ekelöfs mosse, se 1 Eklövsmossen bebyggelse Tjuvholmarna holmar
Vallby by   Per Ols Eklövsmosse torp Tomtmossen mosse
?Vallby by   Per-Olsmossen lht Tomtmossen åker
?Vallby gd   Per-Olsmossen lht Trekanten skogslott
?Vallby by   Per-Olsmossen lht Treriksröset gränsröse
?Vallby by   Petersborg lht Tresockensröset gränsröse
Åsby hg   Petersborg lht Trollvadsbäcken bäck
Åsby by   Petersborgs handel, se Petersborg lht Trädgårdsfallet skogsområde
?Åsby gd   Petersburg lht Trädgårdskällan sankmark
?Åsby gd   Prästgården gård Trädgårdslingan skogsområde
?Åsby gd   Rallsta bebyggelse Tunnfallet skogsfall
?Åsby gd   Rallsta Saknas Täkten odlad mark
Åsby hg   Rallsta by Täkten skogsområde
Åsby by, hg   Rallstatorpet lht Uggelvreten åker
?Åsby gd   Rottorpet förr torp Uppsala Säter odling
?Åsby gd   Ryssbo ställe i sn Uppsalaåsen Saknas
Åsby by, hg   Ryssboda bebyggelse Uppsalaåsen ås och triangelpunkt
Åsby herrgård?   Ryssboda bebyggelse Utjorden skogslott
Åsby hg   Ryssboda gård Vackra röset förr gränsröse
Åsby hg   Sandbo lht Vallberga gata byväg
Åsby herrgård   Sandbo förr torp Vallbergamossen mosse
    Sandsborg lht Vallbybacken backe
    Sandsborg lht Vallgatan förr vallgata
    Skogslund lht Vallhallshagarna skog
    Skyltorpet torp Vallhallsängen odling
    Smedbacken lht Vargheden skogsområde
    Snefringe Saknas Vitmossen mosse
    Snefringe härads s.k. Bergs allmänning Saknas Vitmossen mosse
    Sofiero lht Vitmossen mosse
    Sofiero lht Vägen Nya skogsväg
    Soldatstugan, se Johannesberg lht Västerängen åker
    Soldattorpet förr soldattorp Ågärdet åkerstycke
    Solhem lht Åsbacken backe
    Solhem lht Åsbacken backe
    Solhem lht Åsen, se Strängsmyrsåsen skogsområde
    Solliden lht Åvabäcken bäck
    Sommarro lht Ärtkärret betesfållor
    Sommarro lht Österängskärret äng
    Stensätra äng Övre skogen skog
    Stentorpet torp  
    Stentorpet torp  
    Stentorpet gård  
    Stentorpet gård  
    Stigsbo Saknas  
    Stigsbo bebyggelse  
    Stigsbo, Lilla lht  
    Stigsbo, Lilla, se Karlberg lht  
    Stigsbo, Norra hmd  
    Stigsbo, Norra, se Stigsboda förr by, nu gård  
    Stigsbo, Stora, se Stigsboda förr by, nu gård  
    Stigsbo, Södra hmd  
    Stigsbo, Södra, se Stigsboda gård  
    Stigsboda gård  
    Stigsboda förr by, nu gård  
    Stigsboda förr by, nu gård  
    Stigsboda förr by, nu gård  
    Stigsboda förr by, nu gård  
    Strömossen äng  
    Strömossen förr lht  
    Strömsborg lht  
    Strömsborg förr lht  
    Svenby bebyggelse  
    Svenby Saknas  
    Svenby bebyggelse  
    Svenby by  
    Svenby by  
    Svenby by  
    Svenbyhus handelsbod  
    Svenby äng hmd  
    Svenbyäng lht  
    Svenmanstäppan, se Djupdalen förr lht  
    Svensborg lht  
    Säterhagen lht  
    Sätertorp torp  
    Sätertorp lht  
    Sätertorp Saknas  
    Sätertorp förr torp  
    Sätertorp förr torp  
    Sätertorp, se Sätertorpet, Västra lht  
    Sätertorpet lht  
    Sätertorpet, Västra lht  
    Sätra gd  
    Sätra Saknas  
    Sätra förr gård  
    Sörgården lht  
    Sörgården lht  
    Sörtorpet torp  
    Sörtorpet lht  
    Sörtorpet lht  
    Tackfallet bebyggelse  
    Tackfallet eller Tappfallet bebyggelse  
    Tackfallet, se Tappfallet by  
    Takfallet, se 1 Tappfallet bebyggelse  
    Tallbacka f.d. soldattorp  
    Tallbacka lht  
    Tallbo torp  
    Tallbo lägenheter  
    Tallbo, N. lägenheter  
    Tallbo, V. lägenheter  
    Tallbo lht  
    Tallbo lht  
    Tallbo gård  
    Tallbo, Norra, se Tallbo gård  
    Tallbo, Väster, se Tallbo gård  
    Tallbolund torp  
    Tallbolund, se Marielund lht  
    Tallbotägten lht  
    Tallbotäkt Saknas  
    Tallbotäkt förr lht  
    Tallsäter torp  
    Tallsäter lht  
    Tallsäter förr lht  
    Tappfallet bebyggelse  
    Tappfallet gård eller by  
    Tappfallet, se 1 Tackfallet Saknas  
    Tappfallet by  
    Tappfallet by  
    Tappfallet by  
    Tibble Saknas  
    Tibble bebyggelse  
    Tibble by  
    Tubbtorpet bs  
    Tubbtorpet förr torp  
    Uppsala bebyggelse  
    Uppsala gård  
    Uppsala bebyggelse  
    Uppsala gård  
    Uppsala Säter lht  
    Uppsala Säter, se Sätra förr gård  
    Vallberga bebyggelse  
    Vallberga Saknas  
    Vallberga by  
    Vallby bebyggelse  
    Vallby Saknas  
    Vallby förr gård  
    Vallhall Saknas  
    Vallhall bebyggelse  
    Vallhall by  
    Vilan lht  
    Vretslund torp  
    Vretslund lht  
    Vretslund lht  
    Västerbo lht  
    Västergården bebyggelse  
    Väster-Norrby bebyggelse  
    Väster Ålsätra, se 2 Finntorpet bebyggelse  
    Åsby bebyggelse  
    Åsby Saknas  
    Åsby gård  
    Ängberga hmd  
    Ängberga gård  
    Östanborg torp  
    Östanborg lht  
    Östanborg lht  
    Östergården hmd  
    Öster-Norrby bebyggelse  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.