ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Svedvi socken : Snevringe härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 504 Naturnamn : 117 Bebyggelsenamn : 445 Naturnamn : 184
Svedvi sn? *Appelbergsröset gränsmärke Svedvi socken socken Allmänningsmossen el. Hallstamossen mosse
Svedvi sn Berga mosse utdikad mosse /Se Svedvi sn Aspbacken backe
Svedvi sn o. by Bergbron bro Adolfslund lht Backtorp betesfållor
Svedvi sn Björkkärret kärr Agendal lht Björkkärret äng
Svedvi förr sn *Björsbohällarna gränsmärke o. höjd Amsta Saknas Björkkärret skog
Svedvi sn *Björsboröset gränsmärke Amsta bebyggelse Blåkullaskogen skog
Svedvi sn Bråten skog Anneberg lht Blåmossen betesfållor
Svedvi sn Bultakällan källa? Amstalund lht Bredmossen mosse
Svedvi sn o. by Butbacken skogsbacke Amsta skola skolhus Brånstamosse äng
Svedvi sn Dammberget triangelpunkt Anneberg stat.bost. Bråten hage o. skog
Svedvi sn /Se *Dammängen äng Anneholm lht Bråtgärdet gärde
Svedvi sn Damstenen sten Annelund handelslht Bulta källa källa
Svedvi sn o. kkby Dykärret kärr Annero lht Bäcksvedsfallet skog
Svedvi sn Ekeby norra gärde gärde /Se Axelsro lht Bäcksvedängen äng
Svedvi sn Finnbo terräng Augustdal lht Dammberget backe
Svedvi sn o. kkby Fiskarslätt, Norra skogsmark Backen lht Dammbäcken el. Dammgraven del av Vinbäcken, allmänning
Svedvi sn Fiskarslätt, Södra skogsmark Backen lht Dammens, Gamla kulle
Svedvi sn o. kkby *Flatröset gränsmärke Backstugan lht Damstuguberget backe
Svedvi socken *Flatröset gränsmärke Backstugan stat.bost. Domkapitlet el. Domsagan beteshage
Svedvi socken Fårmossen mosse Backtorp allmänningstorp Domsagan el. Domkapitlet beteshage
Svedvi socken Fårmossen mosse Berga bebyggelse Dunderbacken backe
Svedvi sn Getängen äng o. gårdsnamn Berga bebyggelse Duvhällarna berg
Svedvi sn *Getängsröset gränsmärke Berget lht Ekbacken backe
Svedvi sn Giölljemås tången, se Sågmosshalsen Saknas Berget lägenheter Ekebymossen mosse
Svedvi sn *Gustav den fjärde Adolfs sluss sluss Blåkulla bs Ekeby skog skog
Svedvi sn *Gölmossröset gränsrör Boda lht Ekeby Vallmokärret el. Vallmokärret ägostycke
Svedvi f. sn *Götaslussen sluss Boda lht Eklövsmossen skog
Svedvi sn Hallsta mosse Saknas Boda hmd Eldvaktarskogen skog
Svedvi sn *Havrevretröset gränsmärke Brassta lht Elsbo skog skog
Svedvi sn *Hedröset gränsmärke Brassta Saknas Fans undantag el. Undantaget odling
Svedvi sn *Hedröset gränsmärke Blåmossen torp Fårmossarna mossar
Svedvi sn *Hedröset gränsmärke Bredmossen allmänningstorp Fårmossberget berg
Svedvi sn Horsmossen mosse Brånsta bebyggelse Fårmossen odling
Svedvi sn Horsmossen mosse Brånsta bebyggelse Fårmossen mosse
Svedvi sn Hässjemossen mosse Bulten villaområde o. fabrik Fämossen mosse
Svedvi sn Högkullen skogsbacke med fornlämning /Se Buren torp Glömstäpporna åkrar
Svedvi sn Högkullen ättehög /Se Buren allmänningstorp Grankällängen odl. äng
Svedvi sn Hökisen sank mark Burens ställe Granön skog
Svedvi sn *Jungfruholmsröret gränsrör Bångtorp förr torp Gåsmyren åker
Svedvi sn Jättbacken skogsbacke /Se Bångtorpet lht Hagen backe
Svedvi sn *Karl den elftes sluss sluss Bäcklund lht Hallstamossen el. Allmänningsmossen mosse
Svedvi sn *Karl Gustavs sluss sluss Bäcklund lht Hamburgsgärdet gärde
Svedvi sn Kasphagen hagmark Bäcklund lht Hamburgshagen hage
Svedvi sn Kesmossen mosse Bäckstugan lht Haverängarna ängar
Svedvi f. sn, ingår nu i köping Klockarkärret kärr Bäcksvedet bebyggelse Hill-Erkers backe backe
Svedvi sn, nu del av köping Knektbacken backe med fornlämningar /Se Bäcksvedet ställe Horsmossen allmänningsäng
Svedvi sn Kolbäcksån å Bäcksvedet bebyggelse Horsmossen mosse
Svedvi sn Kolbäcksån å Bäcktorp lht Hundbacken backe
Svedvi sn Kyrkberget berg med fornlämning /Se Bäcktorp lht Hällfias mosse igenväxt odling
Svedvi sn Kyrkberget berg /Se Charlottenlund lht Hällgubben backe o. gärde
Svedvi sn Käringvred fornlämning /Se Dalby lht Hässjemossen mosse
Svedvi sn »Kärngve» offerkast Dalby lht Hästhagen hage
Svedvi sn /Se Kärngvre offerkast /Se Dammstugan Saknas Hästhagen hage
Svedvi sn, nu del av köping Käringvred offervål /Se Dammtorpet lht Hästhagen hage
Svedvi sn? Långron, Övre ägomark Damstugan torp Högkullen kulle
Svedvi sn *Långsjöhällen höjd Danielsberg lht Jumpmossen odling
Svedvi f.d. sn /Se *Långsjöhällen höjd o. gränsmärke Diktäppan torp Jättbacken backe
Svedvi f.d. sn /Se Mossbäcken bäck Diktäppan lht Jättbacksgärdet gärde
Svedvi f.d. sn, nu del av köp. /Se *Murmossvetten gränsmärke Edslund handelslht Kalvhagen backe
Svedvi f.d. sn /Se *Murmossvreten? gränsmärke Ekeby Saknas Kaplansmossen Saknas
Svedvi sn /Se *Murmossvetten gränsmärke Ekeby bebyggelse Kasphagen hage
Svedvi f.d. sn /Se *Nibblehällen gränsmärke Ekvållen lht. (avs.) Kattboskogen skog
Svedvi kyrka Saknas /Se Nyängen ägomark Ekvålen torp Klockarkärret, Gamla allmänningsäng
»acherby» Saknas Nämndemansmossen mosse Ellslund lht Klöv(er)sten sten
*Agmunsta, se Amsta gd Näslund terräng Elsboda bebyggelse Kohagen hage
?Amsta by Ormbacken skogsbacke Elsboda (Elsbo) bebyggelse Kohagen åker
?Amsta gd *Posthagen hagmark? Emaus lht Kohagen hage
Amsta by *Posthagen hagmark? Emaus lht Kolbäcksån å
Amsta by *Prästforsen fors Epa handelslht Kolbäcksåsen ås
Amsta by? Prestforsen Saknas Eriksberg bebyggelse Kottens backe
Amsta by Prästkärret ägomark Eriksberg bebyggelse Krustorpbergen el. Tallberget berg
Almstad Saknas Pyttbacken skogsbacke Eriksberg lht Kråkbacken backe
Amsta by *Risvägsröset gränsmärke Erikshov lht Kummelberget berg
*Aros Saknas *Risvägsröset gränsmärke Erikslund lht Kummelberget berg
Aros Saknas *Rösebergsröset gränsmärke Erikslund lht Kummelbergskilen skogsparti
*Aros by el. gd *Röstberget berg Erikslund lht Kyrkbacken backe
*Litla Aarus Saknas *Röstbergsröset gränsmärke Erikslund lht Kyrkbacksgärdet gärde
Litla Aarws Saknas Skanssjön sjö Erikslund stat.bost. Kyrkberget backe
*Lilla Aros Saknas Skånsberget berg /Se Evertsdal lht Källkärret kärr
*Ballasta Saknas Spännarberget berg Fastön bebyggelse Käringvred plats
Ballastom Saknas Stora fly sank mark Fastön bebyggelse Lass-Matts plats i skog
Berga by *Storevadsröset? gränsmärke Fastön östra och västra, se 1 Fastön Saknas Lillsätra Horsmossen mosse
Berga by *Stormossen mosse Fastön, Ö. och V. bebyggelse Lillsätra Tallmossen mosse
Berga by *Stormurhagen? hagmark? Finntorpet bebyggelse Lillåmossen mosse
Berga by Strömsholms kanal kanal Fjällsta, se 1 Nibble Saknas Lillängen äng
Berga by Stånggårdskärret ägomark Fjällsta Saknas Lillön äga
Berga by Stängkärret kärr Fjällsta bebyggelse Lindgrens odling åker
Berga by Svartkärret mosse? Fjällstaborg lht Lokärret slåtterkärr
Berga by Svartkärret mosse? Fredriksberg torp Lundblads vret åker
?Berga by *Sveaslussen sluss Fredriksberg Saknas Malins källa källa
?Berga by Sågh kierret, se Sågmossen Saknas Fredriksberg lht Malins mosse mosse
?Berga by Sågmossen mosse Fredsborg lht Markmossen åker
?Berga by /Se Sågmosshalsen del av Sågmossen Fredshyddan lht Mellankärret kärr
Berga by *Tallbacksröset gränsmärke Fridhem lht Mellanskogen skog
Berga by *Tallebarken? gränsmärke? Fridhem lht Mossbäcken bäck
Berga gård /Se *Trapptallarna gränsmärke Fridnäs lht Mossen hage
?Berga by *Trapptallen gränsmärke Fridnäs lht Mossen betesmark
Berga by /Se Tubben terräng Frössvi bebyggelse Murgärdet gärde
Berga by Tuna gärde terräng Fågelsjö bebyggelse Murhagen hage
Berga by *Tunahäll gränsmärke o. höjd Fågelsjö kronodomän Myren åker
Berga by *Tuna storröse gränsmärke Fågelsjötorp torp Mäjkärret odling
Berga by Tunmansberget berg Fågelsjötorpet lht Mörka dalen kärr
[Boda] Saknas *Täljknivsröset gränsmärke Fämossen lht Norra gärdet gärde
Bodum Saknas *Täljknivsröset gränsmärke Fäsknäppan bs Norra gärdet gärde
Boda gd *Vahytteröset gränsmärke Gladertorp lht Norra gärdet el. Smedgärdet gärde
*Boda Saknas *Vahytteröset gränsmärke Gladertorp lht Nyängen åker
*Bredsta Saknas *Vallransröset gränsröse Grankälla lht Nämndemansmossen mosse
Bredzsta Saknas *Vallstaåsen höjdsträckning Grankällan lht Nämndemansmossen mosse
*Bredzsta by *Vallstaåsröset gränsmärke Grindstugan lht Odlingen åker
*Bredsta Saknas /Se Valstasjön sjö Grindstugan lht Ol-Jans vret hage
Brånsta gård *Vendesslussen sluss Grindtorpet lht Ormflukan kärr
Brånsta bost.? Vinbäcken bäck Grindtorpet backstuga Oxhagen hage
Brånsta gd Vretabäcken bäck Gröndal torp Oxhagen hage
Brånsta gd /Se *Västtuna gärde äng /Se Gröndal lht Oxhagen hage
Brånsta gd /Se *Åby gavelröse gränsmärke Gustavsberg lht Oxhagen hage
Ekeby gd *Åby gavelstav gränsmärke Gustavsberg lht Porsmossen mosse
Ekeby by *Åbygärdet gärde /Se Gustavsberg lht Posttorpgraven bäck
Ekeby by   Gustavslund lht Posttorpmossen skog
Ekeby by   Gustavslund Saknas Prästkärret ägostycke
?Ekeby by   Haga lht Ranströmstäppan åker
?Ekeby by   Hagalund lht Risbergen berg
Ekeby by   Hagalund lht Ränniln bäck
Ekeby by?   Hagalund lht Rökärret kärr
Ekeby by   Hagby lht Rönningen ägostycke
?Ekeby by   Hagby hmd Skengärdet gärde
?Ekeby by   Hagendal lht Skengärdsgropen grop
Ekeby by   Hagendal lht Skinnflukan äga
Ekeby by   Hagtorp lht Skommarstugan håla under stenblock
?Ekeby by   Hagtorp lht Skräddar-Ullas backe
Ekeby by   Hagtorp stat.bost. Skällbybäcken bäck
?Ekeby gd   Hagtorp Saknas Smedbacken backe
?Ekeby by   Hagtorpet lht Smedbacken backe
?Ekeby by   Hallsta bebyggelse Smedbacken hage
?Ekeby by   Hallsta eller Hallstahammar brukssamhälle Smedgärdet gärde
?Ekeby gd   Hallstahammar el. Hallsta brukssamhälle Smedgärdet el. Norra gärdet gärde
Ekeby by   Hallstahammars bruk Saknas Snickarhagen hage
Ekeby by /Se   Hallstahammars bruk Saknas Snårskogen skog
Ekeby by /Se   Hanstäppan lht Spännarberget berg
?Ekeby by   Hanstäppan lht Stakramossen mosse
Ekeby gd /Se   Heden, se 2 Finntorpet Saknas Stenröset fall
»fillorstom», se Fjällsta by   Hemgården arb.bost. Storsätramossen mosse
Finåker? Saknas   Hermansro lht Storsätraröset röse
*Fiællarsta, se Fjällsta gård   Herrgården, Gamla mangårdsbyggnad Storsätraskogen skog
Fjällsta by   Hillsta bebyggelse Stångkärret kärr
Fjällsta by   Hillsta bebyggelse Svartkärret kärr
Fjällsta by   Hjälmsäter f.d. soldattorp Svartmossen odling
Fjellsta by   Hjälmsätra lht Sved el, Svedhagen hage
Fjällsta gård   Hornrallsta lht Svedhagen el. Sved hage
Fjällsta by   Hornrallsta hmd Svedslätten åker
?Fjällsta by   Johannesberg lht Såggölen göl
Fjällsta by   Johannesberg gd Sågängen åker
Fjellsta by   Johannesberg lht Sätterkärret åker
Fjällsta by   Johannesberg lht Sörängen åker
Fjällsta by   Johannesholm lht Tallberget el. Krustorpbergen berg
Fjällsta by   Johanneslund lht Tallskogen skog
Fjellsta by   Johanneslund arb.bost. Tallängen åker
Fjällsta by   Jutboda bebyggelse Tranmossen odling
Fjällsta by   Kaplansmossen bebyggelse Trossbohagen hage
Fjällstad by   Karlberg lht Tuna kärr
Fjällsta by   Karlberg lht Tunmansberget berg
Fjellsta by   Karlsberg lht Undantaget el. Fans undantag odling
Fjällsta by   Karlsborg lht Vallmokärret ägostycke
Fjellsta by   Karlsborg lht Vallmokärret el. Ekeby Vallmokärret ägostycke
Fjällsta by   Karlsborg lägenheter Valsta Finnbo ägostycke
Fjällsta by   Karlsborg lht Valstagraven del av Vinbäcken
Fjällsta by   Karlsdal lht Valstamossen skog
Fjellsta by   Karlsdal lht Valstasjön sjö
Fjällsta by   Karlshem lht Vinbäcken bäck
?Fjällsta by   Karlshem lht Vreberget berg
Fjällsta by   Karlshov lht Vretbacksmossen mosse
Fjellsta by   Karlshov lht Vreten, Övra åker
Fjällsta by /Se   Karlslund lht Västerängarna ängar
*Flata Saknas   Karlslund lht Västerängen betesmark
*Flata Saknas   Karlslund lht Åbybäcken bäck
Fwglase, se Fågelsjö indr. militieboställe   Karlslund stat.bost. Ånabygärdet gärde
Fågelsjö gd   Karlslund lht Ånabyskogen skog
Fågelsjö gd   Karlsro lht Årby gata byväg
Fågelsjö gd   Kattbo bebyggelse Åsbacken backe
Fågelsjö gd   Kattbo torp Åskiftet gärde
Fogelsjö bost.   Kattbo allmänningstorp Äggsjön område
Fågelsjö gd   Kattenstorp, se 1 Kattbo Saknas Äppelbo ägostycke
Fågelsjö indr. militieboställe   Kattenstorp allmänningstorp Öfallet skog
Fågelsjö gård   Killes hmd Östra backen skog
Fogelsjö bost.   Klippan lht Övra hagen hage
Fågelsjö gd   Klockarkärret gamla, se 1 Kaplansmossen Saknas  
Fågelsjö gård   Klockarkärr, Nya Saknas  
Fågelsjö gård   Kolbäck samhälle  
Fågelsjö gd   Kristineberg lht  
Fågelsjö gd   Kristineberg hmd  
Fogelsjö bost.   Kristinedal lht  
Fågelsjö gd   Kristinedal lht  
Fogelsjö mb   Krustorp gd  
Fogelsjö by   Krustorp (Krustorpet) Saknas  
Fågelsjö gd /Se   Kulan torp  
Fågelsjö gård /Se   Kuppelkärret lht  
Fågelsjö gd /Se   Kvidinge bebyggelse  
?Hallsta by   Kvidinge bebyggelse  
Hallsta by   Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Hallsta by   Kyrkskolan skolhus  
Hallsta by   Ladkärret allmänningstorp  
?Hallsta by   Ladugårdsberg lht  
?Hallsta by   Larsbo lht  
?Hallsta by   Larsbo lht  
?Hallsta by   Lars Jons bs  
Hallsta by   Lars-Perstorp bebyggelse  
?Hallsta by   Lars-Perstorp bebyggelse  
?Hallsta by   Lars-Perstorp skogv.bost.  
Hallsta by   Lenero lht  
Hallsta by   Lenero lht  
Hallsta by   Lillbro lht  
?Hallsta by   Lillgården arb.bost.  
?Hallsta by   Lindtorp lht  
Hallsta by   Lindtorp lht  
Hallsta gd?   Lindtorpet lht  
Hallsta gd?   Lindtorp(et) lht  
Hallsta by   Linnero lht  
Hallsta by   Liseberg lht  
Hallsta by   Liselund lht  
Hallsta by   Loviseberg lht  
?Hallsta by   Loviseberg lht  
?Hallsta by   Loviseberg lht  
Hallsta by /Se   Loviselund lht  
Hallstahammar bruk   Loviselund lht  
Hallstahammar bruk   Lugnbacken lht  
Hallstahammars bruk Saknas /Se   Lugnet lht  
Hallsta(hammar) köping /Se   Lugnet lht  
Hallstahammar bruk /Se   Lyckan gd  
Hallstahammar köping /Se   Lyckan lht  
Hallsta kopparhammare förr kopparhammare /Se   Lyckan, Nedre lht  
Hillsta gd   Lyckan, Övre lht  
Hillsta gd   Lyckebo lht  
Hillsta by?   Lycketorp lht  
Kvidinge gd   Lycketorp lht  
Kvidinge gd   Långron lht  
Kvidinge gd   Långron lht  
Kvidinge gd   Långron, Övre lht  
Kvidinge gd   Löten lht  
Kvidinge gård   Lövboås lht  
Kvidinge gd   Lövboås del av Tuna by  
Kvidinge gd   Margretelund lht  
Kvidinge gård   Marieberg lht  
Kvidinge gd   Marieberg lht  
Kvidinge gd /Se   Marielund lht  
Kvidinge gd /Se   Mellangården arb.bost.  
Kvidinge Saknas /Se   Minneberg lht  
Nibble by   Muren Lilla bebyggelse  
Nibble gård   Muren, L. torp  
Nibble gård /Se   Muren, Lilla allmänningstorp  
Nibble gård   Muren Stora bebyggelse  
»norrastadhet» Saknas   Muren, St. torp  
*Ormesta gård   Muren, Stora torp  
Rallsta by   Nergården arb.bost.  
Rallsta by   Nibble bebyggelse  
Rallsta by   Nibble bebyggelse  
?Rallsta by   Nibble bebyggelse  
?Rallsta by   Nibblelund lht  
Rallsta by   Nibblelund lht  
Rallsta by   Norrstu hmd  
Rallsta by   Nya byn lht  
Rallsta by   Nybygget arb.bost.  
Rallsta by   Nysätra, se 1 Posttorpet Saknas  
Rallsta by   Nysätra bebyggelse  
Rallsta by   Nytorp(et) lht  
Rallsta by   Nyängen lht  
Rallsta by   Ormbacken hmd  
Rallsta by   Oskarsberg lht  
Rallsta by   Oskarslund lht  
Rallsta by   Ottolund lht  
Rallsta by   Paradiset lht  
Rallsta by   Paradiset lht  
Rallsta by?   Per-Eriks lht  
Rallsta by   Persbo lht  
Rallsta by /Se   Persbo lht  
Rallsta by /Se   Persbo lht  
Ris gd /Se   Persbo lht  
Skedby hg   Persbo lht  
Skidhby hg   Persbo lht  
*Skædhby, se Skälby? by   Persbo Saknas  
?Skälby by   Posttorp bebyggelse  
?Skälby hg   Posttorp bebyggelse  
?Skälby herrgård   Posttorpet bebyggelse  
?Skälby hg   Prästforsen slussv.bost.  
?Skälby herrgård   Prästtorpet lht  
?Skälby hg   Prästtorpet torp  
Skälby by el. gd   Pyttbacken lht  
?Skälby hg   Pyttbacken torp  
?Skälby by, gd   Påvarstorp lht  
?Skälby hg   Påvelstorp lht  
?Skälby herrgård   Påfvelstorp lht  
?Skälby hg   Rallsta Saknas  
Skälby herrgård   Rallsta bebyggelse  
?Skälby hg   Rallstaborg lht  
?Skälby herrgård   Rallstakärret allmänningstorp  
?Skälby hg   Rallsta tegelbruk tegelbruk  
?Skälby hg   Ringars lht  
?Skälby by   Risbro arb.bost.  
?Skälby hg   Riset bebyggelse  
?Skälby herrgård   Riset gd  
Skälby by   Ristorp och Krustorp, se 1, 2 Riset Saknas  
?Skälby hg   Ristorp bebyggelse  
?Skälby hg   Ristorp gd  
?Skälby gd   Rosenberg lht  
?Skälby by   Rosenberg lht  
Skälby gård   Rosendal lht  
Skälby herrgård   Rosendal skrotaffär  
Skälby by /Se   Ryttbacken lht  
Skälby by /Se   Ryttmästarkärr, se 3 Tuna Saknas  
Skälby gd /Se   Rönningstorp lht  
Skällby Saknas /Se   Rönningstorp lht  
Skällby gård   Sandhem lht  
Skällby, se Skälby hg   Skansberg lht  
Svedvi by   Skansberg lht  
Svedvi by   Skogtorp lht  
Svedvi by   Skogstorp lht  
Svedvi by   Skällby Saknas  
Svedvi by o. sn   Sköldtorp lht  
Svedvi by o. sn   Snickartorp lht  
Svedvi by   Sofielund lht  
Svedvi by, socken   Skengärdsladan lada  
Svedvi by, socken   Skinngubbens lht  
Svedvi by, socken   Skogsborg lht  
Svedvi by   Skogstorpet torp  
Svedvi by   Skogstorpet lht  
Sågmossen gård   Skällby lägenheter  
Tomtebo lht /Se   Skällbyborg stat.bost.  
»twmbo» gd el. by   Sköldtorp Saknas  
Tuna by?   Slottet arb.bost.  
Tuna by   Slussen slussv.bost.  
?Tuna by   Slussvaktarb. slussv.bost.  
Tuna by   Smeddstorp lht  
Tuna by   Snickars lht  
Tuna by?   Snickartorp lht  
Tuna by   Sofieberg lht  
Tuna by   Sofielund lht  
Tuna by   Sofielund lht  
Tuna by   Sofiero lht  
Tuna gård   Solgården lht  
?Tuna by   Solvik lht  
?Tuna by   Stallmästargården arb.bost.  
?Tuna by   Starbo lht  
Tuna by   Stattorp Saknas  
Tuna by   Stentorp torp  
Tuna by   Stentorp lht  
Tuna by   Storgården hmd  
Tuna by   Strandås lht  
Tuna, Västra gård /Se   Stånggårdskärret lht  
Tuna by /Se   Stånggårdskärret torp  
Tuna, (Östra) by /Se   Sveaberg arb.bost.  
Vallby by   Svedvi allmänning  
Vallby by   Svedvi häradsallmänning bebyggelse  
Vallby by   Svedvi kilen del av socken  
Vallby by   Svensborg lht  
?Vallby by   Svältenberg bebyggelse  
?Vallby by   Sågmossen Saknas  
?Vallby by   Sågmossen med Sågmosshalsen torp  
?Vallby by   Sågmosshalsen, se 1 Sågmossen Saknas  
?Vallby by   Sågmosshalsen Saknas  
?Vallby by   Sätra bebyggelse  
?Vallby by   Sätra bebyggelse  
Vallby by   Sätra, L. gd  
Vallby by   Sätra, Lilla hmd  
Vallby by   Sätra, St. gd  
Vallsta förr gd   Sätra, Stora hmd  
Vallsta gd   Sörgården hmd  
Vallsta gård   Tallbo lht  
Vallsta, (Eriksberg) gd   Tallbo lht  
Vallsta hg   Tomsberg lht  
Vallsta gd   Tomsberg lht  
Vallsta gd   Tomtebo lht  
Vallsta gd   Tomtebo villaområde  
Vallsta herrgård   Tomtebo lht  
?Vallsta gård   Trollebo villaområde  
Vallsta gård   Trångfors bruk bebyggelse  
?Vallsta hg   Trångfors Järnbruk, se Trångfors bruk Saknas  
Vallsta gd   Trångfors kraftstation, se 6 Frössvi Saknas  
Vallsta gd   Tuna Saknas  
Valsta gd   Tuna bebyggelse  
Valsta gd   Tuna bebyggelse  
Valsta hg   Tunadal lht  
Valsta herrgård   Tunalund lht  
Valsta hg   Tunalund lht  
Valsta herrgård   Tuna skola skolhus  
Valsta hg   Vallbo lht  
Valsta gd   Vallbo lht  
Valsta hg   Vallby bebyggelse  
Valsta gd   Vallby bebyggelse  
Valsta herrgård   Vallbyborg f.d. soldattorp  
Valsta hg   Vallbylund lht  
Valsta hg   *Vallmokärret lht  
Valsta herrgård   Vallsta bebyggelse  
Valsta herrgård   Vallstalund lht  
Valsta herrgård   Valsborg lht  
Valsta hg   Valsta Saknas  
Valsta hg   Valsta bebyggelse  
Valsta hg   Valstalund hmd  
Valsta hg   Vattlösa bebyggelse  
Valsta herrgård   Vattlösa Saknas  
Valsta herrgård   Vattulöskärret, se 1 Vattlösa Saknas  
Valsta gd   Vattulöskärret torp  
Valsta hg   Vattulöskärret ställe  
Valsta herrgård?   Vattulöskärret (Vattlösa) allmänningstorp  
Valsta gård   Vernersborg lht  
Valsta hg   Vigens lht  
Valsta hg   Vilhelmsborg Saknas  
Valsta hg   Vretbacken bebyggelse  
?Valsta gård   Vretbacken torp  
Valsta hg   Vretbacken, se 1 Vreten Saknas  
?Valsta hg   Vretbackens skola skolhus  
Valsta herrgård?   Vreten, se 1 Vretbacken Saknas  
Valsta herrgård   Vreten torp  
Valsta herrgård?   Vreten (Vretbacken) allmänningstorp  
Valsta hg   Västergården gd  
Valsta herrgård?   Västtuna bebyggelse  
Valsta gd   Västtuna bebyggelse  
Valsta gd   Zionsberg lht  
Valsta herrgård   Åby Saknas  
Wrætom Saknas   Åby bebyggelse  
*Vreta Saknas   Ålby bebyggelse  
*Wrætom by el. gd   Ålby bebyggelse  
*Westby Saknas   Ålsätra Saknas  
Västtuna by   Älsätra Stora bebyggelse  
Västtuna by   Ålsätra, St. bebyggelse  
Västtuna by   Ålsätra, Stora bebyggelse  
Västtuna by   Ålsätra Lilla bebyggelse  
Västtuna by   Ålsätra, L. Saknas  
Vesstuna by   Ålsätra, Lilla Saknas  
Västtuna by   Ålsätra Väster, se 2 Finntorpet Saknas  
Vesttuna by   Ånaby bs  
Västtuna by   Årby bebyggelse  
Västtuna by   Årby Saknas  
Vest-Tuna by   Årby bebyggelse  
Västtuna by   Årbylund lht  
Västtuna by   Årbylund Saknas  
Västtuna by   Års soldattorp, se 5 Årby Saknas  
Västtuna by   Åsbacken lht  
Västtuna by   Åsbacken bs  
Vesttuna by   Åsbackstugan bs  
Västtuna gård /Se   Åsgården lht  
Västtuna by /Se   Åsvallby hmd  
Åby gd   Öna bebyggelse  
Åby by   Östergården gd  
Åby gd   Östergården hmd  
?Åby by   Östtuna bebyggelse  
Åby by   Östtuna bebyggelse  
?Åby by   Övergården arb.bost.  
Åby by      
Åby by      
Åby gd?      
Åby by      
Åby by el. gd?      
Åby gd      
[Åkerby] Saknas      
*Åkerby beb.      
[Åkerby] Saknas      
Ålby gd      
Ålsätra by      
Ålsätra, St. o. Lilla gd /Se      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby gd      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
?Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
[Årby] by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
?Årby by      
Årby by      
Årby by      
Årby by      
Östtuna gd?      
Östtuna gd /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.