ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Säby socken : Snevringe härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 406 Naturnamn : 43 Bebyggelsenamn : 90 Naturnamn : 56
Säby sn Allmänningsängen, se Björkkärret äng /Se Säby socken Bageribacken backe
Säby sn Björkkärret äng /Se Säby sn Bodabäcken bäck
Säby sn Bodabäcken bäck Boda bebyggelse Bodalusen beteshage
Säby sn Bondängen ägomark Boda bebyggelse Borgby skans fornborg
Säby sn Borgby skans fornborg /Se Boda, Lilla lht Brunna dye åker
Säby sn Borgby skans borglämning /Se Borgby bebyggelse Byxbenet gärde
Säby sn Borgby borglämning /Se Borgby bebyggelse Dybäcken bäck
Säby sn Borgby skans borglämning /Se Brunna Saknas Farfarsbacken backe
Säby sn Bränningen ägomark Brunna bebyggelse Finnhagen åker
Säby sn *Djurgården strandterräng? Bönhus nöjeslokal Freden insjö
Säby sn Finnhagen ägomark Ekbacken lht Fyrbacken backe
Säby sn Finnkärret kärr Fredriksberg lht Gatan väg
Säby sn Frede-lacus, se Freden sjö Fridhem lht Grufferts källa källa
Säby sn Freden sjö Fågelsången lht Hammaren backe
Säby sn Freden sjö Grippeby bebyggelse Harbacken backe
Säby sn? Freden vik Grippeby (Grippby) bebyggelse Harhålet odling
Säby sn? Freden sjö /Se Hammarbacken lht Hummellöten åker
Säby sn Freden sjö /Se Hammarbacken bs Hundskinnet åker
Säby sn Freden sjö *Hemgården lht Högkullen kulle
Säby sn /Se Freden sjö /Se Håskesta Saknas Iskällarbacken backe
Säby sn Fyrbacken skogsbacke Håskesta bebyggelse Kittelbacken backe
Säby sn Fågelkärret kärr Hällby Saknas Kungsåkern åker
Säby sn *Gropen kvarnström Hällby bebyggelse Kuskbacken backe
Säby sn Hammaren skogsbacke med fornlämning /Se Hörnet hmd Kärret odling
Säby sn *Kastholm äng Koppbo, se 1 Vallby Saknas Ladugårdssjön sjö
Säby sn Kittelbacken skogsbacke med fornlämning /Se Kvarnfors lht Lilla gärdet gärde
Säby sn Liljebacken skogsbacke Kvarnfors mjölnarbost. Lusen beteshagar
Säby sn Liljebacken skogsbacke /Se Kyrkoherdebostället bebyggelse Löpdals äng äng
Säby sn Lillhäradsbäcken bäck Lugnet lht Löten slätt
Säby sn Löpdalsängen sankmark Lugnet lht Lötstycket, Lilla äng
Säby sn Ribbholmen ö Löfdals Saknas Lötstycket, Stora äng
Säby sn Ribbholmen holme Löpdal bebyggelse Matsäcksvilan vägskäl
Säby sn Ribbholmen ö Löpdal Saknas Mälaren sjö
Säby sn Ribbholmen Saknas Löpdal by Nordavärskällan källa
Säby sn Ryssjeåsen ås Löpdal Saknas Norrdälden äng
Säby sn Siön Fleen, se Freden sjö Löpdal bebyggelse Norrängen äng
Säby sn Södra landslotten åkrar Löpdals soldattorp, se 5 Löpdal Saknas Norrängsbacken backe
Säby gd o. sn Torsvad terräng Mellangården hmd Nyängen äng
Säby sn *Törunda bro bro Missionshyddan, se 7 Åskebro Saknas Porsa åker
Säby sn Utnäslöt ägomark Mölntorp Saknas Prästgårdslusen beteshage
Säby sn Vinbäcken bäck Mölntorp bebyggelse Ryggskär hagbacke
Säby sn Vretabäcken bäck Mölntorps fabriksbostäder, se 5-9 Ribbholmen Saknas Ryssjeåsen ås
Säby sn Ängsbacken skogsbacke Mölntorps skola skolhus Ryssåsen, se Ryssjeåsen Saknas
Säby sn   Per Abrahams hmd Sjukhusgärdet gärde
?Säby gd o. sn   Pettersborg lht Skarpan åker
Säby by o. sn   Pettersborg lht Skumpen åkrök
Säby sn   Ribbholmen bebyggelse Sporrheddas hål åker
Säby sn   Ribbholmen bebyggelse Stenhagen hagbacke
Säby sn   Ribbholmen lht Svängen krök på landsväg
Säby sn   Ribbholmen bebyggelse Sördälden äng
Säby sn   Rosenlund lht Sörängen äng
Säby sn   Slussv.bost., se Västerkvarns sluss Saknas Tallkällan källa
Säby sn   Snoppetorp, se 1 Åskebro Saknas Torsvad vadställe
Säby sn   Snoppetorp, se Åskebro Saknas Tunbergs hage hage
Säby sn   Stensborg lht Utnäs löt slätt
Säby sn   Stensborg lägenheter Utnäs löt förr exercished
Säby sn   Strömsberg arb.bost.  
Säby sn   Strömsnäs lht  
Säby sn   Strömsnäs lht  
Säby sn   Säby bebyggelse  
Säby sn   Säby bebyggelse  
Säby sn   Säby gård del av Säby  
Säby sn   Säby, Lilla lht  
Säby sn   Tegelverket tegelbruk  
Säby sn   Templet riven lht  
Säby sn   Timmelsta bebyggelse  
Säby sn   Timmelsta, Grå- hmd  
Säby sn   Timmelsta gd  
Säby sn   Timmelsta bebyggelse  
Säby sn   Udden lht  
Säby sn /Se   Udden villa  
Säby sn   Ulvsta bebyggelse  
Säby sn   Ulvesta Saknas  
Säby sn /Se   Ulvesta bebyggelse  
Säby sn /Se   Utnäs Saknas  
Säby sn /Se   Utnäs bebyggelse  
Säby sn /Se   Vallby bebyggelse  
Säby sn /Se   Vallby bebyggelse  
Säby kyrka kyrka   Västergården hmd  
Askbro Saknas   Västerkvarns kraftstation, se 10 Ribbholmen Saknas  
Bergby by?   Västerkvarns sluss sluss  
Bergby by?   Åskebro bebyggelse  
Bergby by   Åskebro bebyggelse  
?Bergby by   Åskebro Saknas  
Bergby by   Åskebro eller Snoppetorp bebyggelse  
Bergby by   Åskebro hållplats  
Bergby by?   Åviken arb.bost.  
?Boda gd   Östergården hmd  
?Boda gd   Övernäs Saknas  
Borgby Saknas   Övernäs bebyggelse  
Borgby gd /Se      
Borgby by /Se      
Borgby by /Se      
Brunna by      
?Brunna by      
Brunna by?      
Brunna gårdar      
Brunna by      
Brunna by?      
Brunna by      
Brunna by      
*Eneby Saknas      
Forsa Saknas      
Grippeby by      
?Grippeby by      
?Grippeby by      
?Grippeby by      
?Grippeby lägenheter      
Grydby by      
Husestad Saknas      
Hwskastha, se Håskesta by      
»husskastum», se Håskesta by      
Hustasta by      
?Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by?      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskestad by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskestad by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by      
Håskesta by /Se      
Hällby by      
Hellby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
Hällby by      
?Hällby by      
Hällby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
Hällby by      
Hellby by      
Hällby by      
Hällby by      
?Hällby by      
?Hällby by      
*Jutbo Saknas      
[Jutabode] Saknas      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpedal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by?      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by      
Löpdal by?      
Löpdal by      
Löpdal by /Se      
Löpdal by /Se      
Mölntorp herrgård?      
Mölntorp hg      
Mölntorp gd      
Möllentorp herrgård      
Mölntorp gd      
Mölntorp by      
Mölntorp herrgård      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp herrgård      
Mölntorp by      
Mölntorp herrgård?      
Mölntorp herrgård      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp herrgård o. kvarter      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
?Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp herrgård      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg      
Mölntorp hg /Se      
Mölntorp herrgård      
Mölntorp gd /Se      
Mölntorps kvarn Saknas      
»Ravaskøl» (?) by      
Reva, se ?Ribbholmen förr by      
?Ribbholmen förr by      
?Ribbholmen förr by      
Ribbholmen gd      
Ribbholmen gd      
»roffna» Saknas      
Säby gård      
Säby gd      
Säby gd o. sn      
Säby Saknas      
Säby by o. sn      
Säby by      
Säby gd      
Säby gd      
Säby by o. sn      
Säby by      
Säby by      
Säby by, sn      
Säby gård      
Säby by      
Säby gd      
Säby by, sn      
Säby gård o. sn      
?Säby gd      
Säby gd      
Säby Saknas      
Säby gd      
?Säby gd      
Säby by      
?Säby by      
Säby by      
Säby Saknas      
Säby by      
Säby Saknas      
?Säby by      
Säby by      
Säby by      
Säby by o. sn      
Säby by o. sn      
Säby by      
Säby Saknas      
Säby by      
Säby gd      
?Säby kyrkby o. sn      
Säby by      
Säby by o. sn      
[Södra bolstad] Saknas      
*Södra bolstad bebyggelse      
*Södra marklandet» Saknas      
*Tiell gd      
*Thingbolsta, se Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta by?      
?Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta by      
Timmelsta Saknas /Se      
Timmersta gd /Se      
Ulvsta by      
Ulfsta gd?      
Ylvista Saknas      
?Ulvsta by      
?Ulvsta gd      
Ulfvesta gd      
Ulvsta gd      
Ulfsta gård      
Ulvsta gd      
Ulfsta by      
Ulvsta gd      
Ulvsta gd      
Ulfsta gård      
Ulfvesta by      
Ulfsta by      
Ulvsta gd      
Ulvsta gd      
Ulvsta gd /Se      
Ulvsta gd /Se      
Utnäs bost.?      
?Utnäs militieboställe      
Utnäs gd      
Utnäs bost.?      
Utnäs gd      
Utnäs gd      
Utnäs gd      
Utnäs gd      
Utnäs gd      
Utnäs gd      
Utnäs gd      
Utnäs bost.?      
Utnäs militieboställe      
Utnäs gd      
?Utnäs gd      
?Utnäs militieboställe      
?Utnäs gd      
Utnäs by      
Utnäs by      
Utnäs militieboställe      
Utnäs by      
Utnäs gård      
Utnäs gd      
Utnäs gård      
Utnäs gd      
Utnäs gd      
Utnäs militieboställe      
Utnäs gd      
Utnäs militieboställe      
Utnäs bost.      
Utnäs bost.      
Utnäs gd      
Utnäs gd      
Utnäs bost.      
Utnäs löt Saknas      
»wthnæs» =?Utnäs gd      
Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Västerkvarn Saknas      
[Yllestad] Saknas      
Yluistha, se Ulvsta gd      
Yluistom, se Ulvsta gd      
[Åby] Saknas      
Åby bebyggelse      
Åby Saknas      
Åskebro by      
Åskebro el. Snoppetorp Saknas      
Åskebro by /Se      
Övernäs by      
Öfvernäs by      
Övernäs by      
Öfvernäs by?      
Övernäs by      
Övernäs by      
Övernäs by      
Övernäs by      
Öfvernäs by      
Öfvernäs by      
Öfvernäs by      
Övernäs by      
Övernäs ?by      
Övernäs by      
Övernäs by      
Övernäs by      
Övernäs by      
Övernäs by      
Öfvernäs by      
Övernäs by      
Öfvernäs by      
Övernäs by      
Öfvernäs by      
Övernäs by      
?Övernäs by      
Övernäs by      
Öfvernäs by      
Övernäs by      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.