ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Dingtuna socken : Tuhundra härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1430 Naturnamn : 108 Bebyggelsenamn : 303 Naturnamn : 126
Dingtuna sn Alvarsberget skogsbacke med fornlämning /Se Nummerförteckning förteckning Alderskiftet åkerskifte
Dingtuna sn *Anders äng äng Nummerförteckning förteckning Alvarsberget backe
Dingtuna sn Andfluken sankmark Nummerförteckning förteckning Asbacken backe
Dingtuna sn Asbacken åkerbacken Rytter personnamn Asköbäcken bäck
Dingtuna sn Asköbäcken bäck Skogman personnamn Askö-Tidöfjärden fjärd
Dingtuna sn Asköfjärden fjärd Slittstedt personnamn Aspbacken backe
Dingtuna sn Asköfjärden vik /Se Spång personnamn Beckosbacken backe
Dingtuna sn Bakängen ägomark Dingtuna socken Beckosbacken backe
Dingtuna sn Bockstenen sten Dingtuna socken Björngatan landsväg
Dingtuna sn Bodabäcken bäck Dingtuna socken Blacken fjärd
Dingtuna sn Borgen borglämning /Se Dingtuna socken Bockstenen sten
Dingtuna sn Bygge hage terräng Dingtuna sn Bockstenshagen hage
Dingtuna sn Bälbytorp terräng Dingtuna sn Brantbacken backe
Dingtuna sn Dal-Pers torp terräng Dingtuna herrar inbyggarbeteckning Brunnsskiftet åker
Dingtuna sn »domkirkionne akir» förr åker lövstarna inbyggarbeteckning Buten åker
Dingtuna sn Floras kulle skogsbacke med fornlämning /Se Akademigården gd Bygge hage hage
Dingtuna sn Folkers äng ängsmark Anders Ols torp Ekhagen backe
Dingtuna sn Forkestaborg fornlämning /Se Annehill lht Ellberga backe backe
Dingtuna sn Frobylund skogsbacke Annelund lht Fingerbackarna backar
Dingtuna sn Futtebo ägomark Annero lht Fjärsmanstäppa nu åker, förr torp
Dingtuna sn Fårksta borglämning /Se Aspholmen lht Flåbovilles gärde åker
Dingtuna sn Fårkstaberget berg /Se Backa komministerboställe Forkestaborg fornborg /Se
Dingtuna sn Forkestaberget berg Backgården gd Forkesta borgen fornborg /Se
Dingtuna sn *Fälvi bro bro Beckosbacken stuga Forkestaborgen fornborg /Se
Dingtuna sn *Fälvi bro bro Bergstugan torp Fredriksbergshagen hage och skogsbacke
Dingtuna sn Galgbacken skogsbacke Bjärby bebyggelse Froby lund backe
Dingtuna sn Galgbacken backe /Se Bjärby by Frändestabäcken bäck
Dingtuna sn Galgbacken avrättningsplats /Se Björkbacken torp Galgbacken backe
Dingtuna sn Galgbackskärret kärr /Se Boberga gd Granbacken backe
Dingtuna sn Galgbackskärret sankmark /Se Boda by Graven dike
Dingtuna sn Galgbacksvreten vret /Se Boda by Hagen åker
Dingtuna sn Galgbacks vreten åker /Se Borgstedtstorp torp Hallmanstäppan åker
Dingtuna sn Getingbacken skogsbacke med fornlämning /Se Bränneriet brygghus Hallmans vreten åker
Dingtuna sn Gräsmyre dälden Saknas /Se Bullsta gd Hästhagen nu åker
Dingtuna sn Gröndal terräng Bygget statarstuga Hästhagsskiftet åkerskifte
Dingtuna sn Nedra Gåsmyr Dälden Saknas /Se Bysingsberg by Ingången öppning
Dingtuna sn Östra Gåsmyr Dälden Saknas /Se Byssinge by Jugaberget berg
Dingtuna sn Hallmans backe skogsbacke Bångens torp Kastholmen utj.
Dingtuna sn Jugaberget berg Bångtorp torp Kohagen hage, nu odlad
Dingtuna sn *Jölmesta äng äng Bäcktorpet torp Kohagsberget berg
Dingtuna sn Krutbo terräng Bälby by Kolerakyrkogården plats
Dingtuna sn Kullsmossen myr Bälby rote rote Korskärret kärr och beteshage
Dingtuna sn Kyrkjobergsdälden Saknas /Se Dala lht Kruses gata väg
Dingtuna sn Lappmarken terräng Dingtuna utj o. vret Kullsmossen mosse
Dingtuna sn Lillhäradsbäcken bäck Dingtuna kvarn kvarn Kvarnhagen hage o. skogsbacke
Dingtuna sn Långkärret sankmark Dingtuna station järnvägsstation Kvarnhagsfallet ström
Dingtuna sn /Se Långkärret terräng Eke Saknas Kyrkbacken backe
Dingtuna sn Långteg ägomark Eke, Lill- gd Lilla bäcken bäck
Dingtuna sn Långängskrogen ägomark Ekeby Saknas Lillängen äng
Dingtuna sn Löfsta Fierden, se Asköfjärden fjärd Eklunda gd Lillängen åker
Dingtuna sn Löperskärr sankmark Ellberga gd Ljugarberget berg
Dingtuna sn Lötberget berg Ellberga, Lilla hmd Lospång backen backe
Dingtuna sn Lövstaborgen fornborg /Se Eriksberg lht Lospång dyn sankmarker, nu uppodlade
Dingtuna sn Matsbo terräng Eriksberg lht Långkärret odlat kärr
Dingtuna sn Millan Dälden Saknas /Se Eriksdal lht Långängarna väg
Dingtuna sn Myrtorpet sankmark Erikslund lht Långängarna väg
Dingtuna sn Näsbyberget höjd Erikslund lht Majbacken backe
Dingtuna socken Näsbyberget berg Falktorpet torp Malmen område
Dingtuna sn Näsbyberget berg med fornlämning /Se Falstedtstorp stuga Mellangärdet åker
Dingtuna socken Näsby sten Saknas Fjärsmanstäppa förr torp, nu åker Milbänksbacken backe
Dingtuna sn Ormbacken åkerbacke Folksta Saknas Myran åker
Dingtuna socken Portbacken skogsbacke Forkesta by Målarbacken backe
Dingtuna socken Råby triangelpunkt Forkesta by Mälaren sjö
Dingtuna socken Självörsberget berg /Se Forkesta rote rote Määlby, Lilla äga
Dingtuna sn Skallerbacken skogsbacke Forsmo lht Mälby backarna backar
Dingtuna sn Skalutberget berg Fredriksberg lht Mälby backen backe
Dingtuna sn Skansberget triangelpunkt Frendesta, se Frändesta by Nils vreten vret
Dingtuna sn Skansen fornlämning Fridelund lht Nyby malm skogstrakt med stugor
Dingtuna sn Skogvaktartorp terräng Fridhem torp Näsby berget »berg»
Dingtuna sn Skrivarvreten vret /Se Fridhem lht Näsby berget »berg»
Dingtuna sn Skrivarevreten åker /Se Fridhem lht Näsby malm skogstrakt med stugor
Dingtuna sn Skålberget berg med triangelpunkt Fridnäs torp Nötebacken backe
Dingtuna sn Slåtterhagen ägomark Fridsborg lht Nötebacken backe
Dingtuna sn Smöjeka ek Fridslund lht Oceanen jordområde
Dingtuna sn Sten-Åkers Dälden Saknas Froby by Olsta lund backe
Dingtuna sn Stjärnas backe skogsbacke Froby rote rote *Ormbacken, Lilla backudde
Dingtuna sn Stockumla borglämning /Se Fromtorpet torp Ormbacken, Stora backudde
Dingtuna sn »stolsægiæ», se *Stålsägan äga Frändesta by Oxhagen förr hage, nu åker
Dingtuna sn *Stålsägan äga Fröjdtorpet soldattorp Oxhagshagen hage
Dingtuna sn *Stålsägan äga Furubo lht Portbacken backe
Dingtuna sn *Stålsägan äga Futtebo lht Portbacksskiftet åkrar
Dingtuna sn Södra gärdet Saknas Fågelsången lht Råbybäcken bäck
Dingtuna samh. o. sn Sörängsberget berg Fälvi by Silverberget berg
Dingtuna sn Talltorpet terräng Gerkenstorp torp Sjuarskiftet åker
Dingtuna sn »tiffridha teghana» ängsmark Gillberga gd Sjuarvreten åker
Dingtuna sn *Tiffridha tegha Saknas Gocksta gd Skalleråsen backe
Dingtuna sn Tingsbron bro /Se Granhyddan lht Skalut berg
Dingtuna sn Tingsbron bro /Se Grenadiertorpet torp Skalutberget berg
Dingtuna sn Tingsbron bro /Se Grindbo torp Skaluthagen hage
Dingtuna sn Tingsbron bro /Se Grindbo, Lilla lht Skansberget berg
Dingtuna sn Tingsbäcken bäck /Se Grindbo, Stora lht Skansberget berg o. fornminne
Dingtuna sn Tingsbäcken bäck /Se Grindstugan riven stuga Skansberget berg o. fornminne
Dingtuna sn /Se *Tingshögen tingsställe /Se Grindtorp lht Skogen skogsmark
Dingtuna sn Tingsängen äng /Se Gripens soldattorp Skogen backar
Dingtuna sn Tingsängen äng /Se Grippeby by Skålberget berg
Dingtuna sn Tomossen mosse Gröndal torp Skålberget berg
Dingtuna sn Torsvad terräng Gustavsberg lht Skårberget berg
Dingtuna sn Törntorpet terräng Gustavsberg lht Skåvberget berg
Dingtuna sn Törunda bro bro /Se Gustavsberg lht Skära huvudena åker
Dingtuna sn Varggropsbacken åkerbacke Gustavslund lht Smedgärdet åker
Dingtuna sn Vinterledet terräng Gökbacken f.d. soldattorp Smedskiftet åkerskifte
Dingtuna sn Vitmossen terräng Hagaberg förr torp Smörtäppan inhägnad
Dingtuna sn Vretabäcken bäck Hagalund lht Solingsbacken backe
Dingtuna sn Vändle borglämning /Se Hagby, Lilla lht Stenkullen backe
Dingtuna sn *Åby gavelröse gränsmärke Hagby, Stora lht Stora hagen hage
Dingtuna sn *Åby gavelstav gränsmärke Hallsta gd Storgraven dike
Dingtuna sn Ögonkällan källa Hamra by Storängen äng
Dingtuna sn Ögonkällan källa Hasselbacken lht Sundsängen äng
Dingtuna sn   Hogby, Stora lht Sundsängsbron bro
Dingtuna sn   Husta by Svinryggen äga
Dingtuna sn   Hälla torp Tallbacken backe
Dingtuna sn   Hällns torp Tallbacken backe
Dingtuna sn   Höganlid lht Tibble malm skogstrakt
Dingtuna sn   Jacksbo, Lilla lht Tingsbron bro
Dingtuna sn   Jacksbo, Stora gd Tunbergsskiftet åkerskifte
Dingtuna sn /Se   Jacksboäng lht Tunnlandet åkerskifte
Dingtuna sn?   Jerken torp Törundabäcken bäck
Dingtuna sn   Jerkenstorp bebyggelse Utvreta bäcken bäck
Dingtuna sn   Jerkenstorp torp Törundabäcken bäck
Dingtuna sn   Johanneslund lht Valnöbäcken bäck
Dingtuna sn   Johanneslund lht Varggropsbacken backe
Dingtuna sn   Jugaberget hmd Velamsbron bro
Dingtuna sn   Jädra, Väst- och Öst- byar Vretabäcken bäck
Dingtuna sn   Jölmesta bebyggelse Västerängen åker
Dingtuna sn   Jölmesta Saknas Österbybäcken bäck
Dingtuna sn   Jölmesta Saknas Östjädra graven dike
Dingtuna sn   Kallsäby gd  
Dingtuna sn   Karlberg handelsbod  
Dingtuna sn   Karlsborg lht  
Dingtuna sn   Karlsdal torp  
Dingtuna sn   Karlslund lht  
Dingtuna sn   Karlsro lht  
Dingtuna sn   Klockargården nu skola  
Dingtuna sn   Knekttorpet f. soldattorp  
Dingtuna sn   Knekttorpet torp  
Dingtuna sn   Kristinelund lht  
Dingtuna sn   Krogen lht  
Dingtuna socken /Se   Krokens rivet torp  
Dingtuna sn   Kroktorpet rivet torp  
Dingtuna sn   Krondal lht  
Dingtuna sn   Krutbo torp  
Dingtuna sn /Se   Kulln statarbostad  
Dingtuna sn /Se   Kyrkbyn gd  
Dingtuna sn /Se   Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Dingtuna sn /Se   Kyrkroten rote  
Dingtuna by o. sn /Se   Kävlinge by  
Dingtuna sn och f.d. bynamn /Se   Lappmarken torp  
Dingtuna sn /Se   Larsbo torp  
Dingtuna sn /Se   Larsbotorp torp  
Dingtuna sn /Se   Lenbo torp  
Dingtuna sn /Se   Lill-Eke gd  
Tingtuna för namn på sn /Se   Lindsnäs torp  
?Backa gd   Ljugarberget hmd  
Backa kom.bost.   Lomtorpet torp  
?Backa komministerbost.   Lospånga gd  
Backa komministerbost.   Lospångar gd  
Backa kom.bost.   Lugnet lht  
Bergby, Brända beb   Lugnet torp  
Bergby, se Bjärby by   Lugnet lht  
Berpy by   Lugnet stuga  
Bjärby gård   Lugnet lht  
?Bjärby by   Lugnet lht  
Bjerby by?   Lugnet torp  
?Bjärby by   Långkärret torp  
?Bjärby by   Långkärrstorp torp  
Bjärby by   Långtega torp  
Bjärby by   Långängskrogen lht  
Bjerby Saknas   Långängskrogen lht  
Bjerby Saknas   Lönnbacka lht  
Bjärby by   Lötberget lht  
Bjärby by   Lötkärr lht  
Bjerby by?   Lövbacken lht  
Bjerby Saknas   Lövsta bebyggelse  
?Bjärby by   Lövsta bebyggelse  
Bjärby by   Lövsta by  
?Bjerby by   Lövsta, Norr gd  
Bjärby by   Lövsta rote rote  
Bjärby by   Lövstalund lht  
Bjärby f.d. by   Lövsta-Valnö gd  
Bjärby by   Majbo lht  
Bjärby by   Marielund lht  
Bjärby by   Matsäcksvilan torp  
Bjerby fd. by /Se   Milbacken stuga  
Byernavreta Saknas   Milbänken torp  
*Björnavreta Saknas   Miltorpet torp  
*Björnavreta Saknas   Modingkrogen förr krog, nu skolhus  
Byörnawreta Saknas   Murbo lht  
[Björnvreten] Saknas   Murbo Milbacken stuga  
Boberga by /Se   Målarbacken stuga  
Boberga by   Mälby by  
Boberga by   Mälby, Lilla förr gd  
Boberga by   Nain lht  
Boberga by   Nilsvreten förr torp  
Boberga by   Norrgården gd  
Boberga by   Norrgården gd  
Boberga by   Nyborg lht  
Boberga by   Nyborg lht  
Boberga by   Nyby gd  
Boberga by   Nybygget torp  
Boberga by   Nygård gd  
Boberga by   Nyängen avs.  
Boberga by   Nålby lht  
Boberga by   Näsby by  
?Boberga by   Näsby-Eke Saknas  
Boberga by   Näsby-Nyby gd  
Boberga gd /Se   Olsta gd  
Boberga by /Se   Oppgårda by  
Boda by   Oppvreta bebyggelse  
?Boda gd   Oxhagen försv. torp  
Vestir Bolestad Saknas   Parkleden lht  
Vestir Bolestad Saknas   Parklän lht  
Brænda Bergby Saknas   Pettersborg lht  
*Brænda Bergby by   Prästgården kyrkoherdeboställe  
»Bremeberbÿ» gård   Rosenborg lht  
?Bullsta gd   Ryttertorpet soldattorp  
?Bullsta gd   Råby gd  
?Bullsta gård   Sigfridslund lht  
?Bullsta gd   Sippersta gd  
?Bullsta gd   Skallerbacken riven lht  
*Byernawreta Saknas   Skansen torp  
Bysingeberg gd   Skattgården gd  
[Bysta] Saknas   Skattgården gd  
*Bystadh Saknas   Skillsta by  
bystadh Saknas /Se   Skogsta by  
Bålby by   Skogstorp torp  
Bälby by   Skogvaktars torp  
Bälby by   Skogvaktartorp torp  
Bälby by   Skåpet stuga  
Bälby by   Skåpstugan stuga  
Bälby by   Skönsbo torp  
Bälby by   Slittsta gd  
Bälby by?   Slittsta-Jölmesta rote rote  
Bälby by   Slittstedts torpet soldattorp  
Bälby by   Smedsbo torp  
?Bälby by   Smedsbostället, se 9 Lövsta Saknas  
Bälby by   Sofielund lht  
Bälby by   Solbacka lht  
Bälby by /Se   Soldattorpet, se 10 Lövsta Saknas  
Bälby by /Se   Soldattorpet torp  
Cumblum, se Stockkumla by   Soldattorpet torp  
Dingtuna by, sn   Solhaga lht  
Dingtuna by o. sn   Solskenet lht  
Dingtuna by   Spångstugan soldatstuga  
Dingtuna samh.?   Stensbo lht  
Dingtuna by   Stensbotorp lht  
Dingtuna by   Stentorp soldattorp  
Dingtuna samh.   Stockkumla bebyggelse  
Dingtuna tingsställe   Stockkumla by  
Dingtuna tingsställe   Storgården gd  
Dingtuna by /Se   Strandhem lht  
Ekbacken gård /Se   Ståltorpet Saknas  
Eke by?   Svärdens soldattorp  
Eke gård /Se   Svärdtorpet soldattorp  
Ekeby bost.?   Säter torp  
?Ekeby gd   Södergården gd  
Ekeby gd   Tallbacka lht  
?Ekeby gd   Tallbo lht  
?Ekeby militieboställe   Talltorp torp  
Ekeby bost.   Talvsta by  
Ekeby by   Tibble by  
Ekeby militieboställe   Tibble rote del av sn  
Ekeby gd   Tibblelund lht  
Ekeby gård   Tingta gd  
?Ekeby gd   Tingta gd  
?Ekeby gd   Tomossen lht  
Ekeby Saknas   Torp gd  
?Ekeby gd /Se   Torp-Stockkumla rote rote  
?Ekeby gd   Tuna gd  
Ekeby gård   Tunbergstorp torp  
?Ekeby gd   Turbo torp  
Ekeby gård   Tureberg lht  
Ekeby gd   Tvillingbo Saknas  
Ekeby gd   Tvillingstugan Saknas  
Ekeby gård   Tvillingtorpet torp  
Ekeby gd   Tängby by  
?Ekeby gd   Törntorpet torp  
Ekeby bost.?   Törunda bebyggelse  
Eklunda gd   Törunda by  
Eklunda by   Törunda soldattorp, se 6 Törunda Saknas  
Eklunda by   Ulriksdal lht  
Eklunda by   Uppvreta gd  
Eklunda gård   Utkumla gd  
Eklunda by   Utvreta gd  
Ellsberga by   Vallby gd  
Ellberga by   Valnö Saknas  
Ellberga gd   Varbergstorp torp  
Ellberga gd   Vargens torp  
Ellberga by   Vargtorpet torp  
Ellberga by   Vendle by  
Fjärdvik, se Fälvi by /Se   Viby gd  
Fjärdvik, se Fälvi by /Se   Vilan lht  
Flata Saknas   Vinterledet torp  
*Flata Saknas   Vångsta by  
*Flata Saknas   Vändle by  
»flæskebodhe» bod?   Väsby by  
Folkesta gd /Se   Västergården gd  
Folkesta by   Västgöttorpet torp  
Folksta gd   Västjädra bebyggelse  
Folksta gd   Västjädra by  
Folksta gd   Ytterhälla by  
Folksta gd   Österby by  
Folksta gd   Östergården gd  
Folksta gd   Östjädra by  
Folksta gd      
Folksta gd      
Folksta gård      
Folkesta gd      
Folkesta gd      
Folkesta gd      
Folksta gd      
Folksta gård      
Folksta gd      
Folkesta gd /Se      
Folksta gd /Se      
Folkesta gd /Se      
Folkesta gd /Se      
Folkesta gd /Se      
Forkesta by?      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkersta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forkesta by      
Forksta by /Se      
Forksta gd /Se      
Forkesta by /Se      
Forksta Saknas /Se      
Froby by      
Froby by /Se      
Frändesta by /Se      
Frändesta by      
Frändesta by      
Frändesta by      
Frändesta by      
Frändesta by      
Frändesta by      
Frendesta by      
Frändesta by      
Frändesta by      
Frendesta by?      
Frendesta by      
Frendesta by      
Frendesta by      
Frändesta by      
Frendesta by      
Frendesta by      
Frändesta by      
Frändesta by /Se      
Frändesta by /Se      
Frändesta by /Se      
Fälvi by      
Fälvi by?      
Fälvi gårdar      
Fälvi by      
Fälvi gårdar      
Fälvi by      
Fälvi by      
Fälvi by      
Fälvi by      
Fälvi by      
Fälvi by?      
Fälvibron bro      
*Fälvi bro bro      
Fälvi, Stålsägan Saknas      
?Fälvi by      
Fälvi by      
Fälvi by /Se      
Fälvi by /Se      
Fälvi by /Se      
Fälvi by /Se      
Gillberga gd      
Gillberga herrgård      
Gillberga hg      
Gillberga herrgård      
Gillberga herrgård      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
Gillberga herrgård?      
Gillberga säteri      
Gillberga hg      
Gillberga herrgård      
Gillberga gd      
Gillberga herrgård      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
Gillberga herrgård      
Gillberga herrgård      
Gillberga herrgård      
Gillberga gd      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
Gillberga gd      
Gillberga gd      
Gillberga hg      
Gillberga gd      
Gillberga herrgård?      
Gillberga hg      
Gillberga herrgård?      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
?Gillberga hg      
Gillberga herrgård?      
Gillberga hg      
Gillberga hg      
Gillberga herrgård      
Gillberga gd      
Gillberga gd      
Gillberga herrgård      
Gillberga säteri /Se      
Gillberga gd /Se      
Gilltuna gd      
Gilltuna gd /Se      
Gocksta by?      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta gård      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by /Se      
Gocksta by /Se      
Gocksta by /Se      
Gogsta Saknas /Se      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by?      
Grippeby by      
Grippeby by      
?Grippeby by      
Grippeby by      
?Grippeby by      
?Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby gård      
?Grippeby lht      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by      
Grippeby by?      
Grippeby by      
Grippeby by /Se      
Grippeby gårdar /Se      
Grippeby by /Se      
Grydby by      
*Grydby, se Grippeby by      
?Hallsta gd /Se      
Hallsta gd      
Hallsta bost.      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gård      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta by      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta bost.      
Hallsta kronodomän      
Hallsta bost.?      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta militieboställe      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta militieboställe      
?Hallsta gd      
Hallsta militieboställe      
?Hallsta gd      
Hallsta militieboställe      
Hallsta gård      
Hallsta gård      
Hallsta gård      
Hallsta gård      
Hallsta gård      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta by      
Hallsta bost.      
Hallsta bost.      
Hallsta Saknas      
?Hallsta gd      
?Hallsta gd      
Halsta(?) Saknas      
Hallsta gd /Se      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta by      
?Hallsta lhtr /Se      
Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta Saknas      
?Hallsta gd      
Hallsta bost.      
Hallsta kronodomän      
Hallsta gd      
Hallsta ? by      
Hallsta gård      
Hallsta ? by      
Hallsta by      
Hallsta gd      
?Hallsta gd      
Hallsta gård      
Hallsta gd      
?Hallsta gd      
Hallsta gd      
Hallsta bost.      
Hallsta kronodomän /Se      
Hallsta militieboställe      
Hallsta gd /Se      
Hallsta gd /Se      
Hallsta gd /Se      
Hallsta gd /Se      
*Hallsta kvarn Saknas      
Hambra Saknas      
Hamra by      
Hamra by      
Hamra by      
Hamra by?      
Hamra by      
Hamra by      
Hamra by      
?Hamra by      
Hamra by      
Hamra by      
Hamra by      
Hellströmstorpet torp      
Hioldasta, se Jölmesta by      
Hioldastom, se Jölmesta by      
Hiolmsta, se Jölmesta gd      
Hiolmesta, se Jölmesta by      
Hiælændistadha, hyalandastadh, se Jolmstad länsmansboställe      
*Husista, se Husta gård      
Husta gd /Se      
Husta gd      
Husta gd      
Husta gård      
Husta gd      
Husta gd      
Husta gd      
Husta gd      
Husta gd      
Husta Saknas /Se      
Husta gd /Se      
»hølnistom», se Jölmesta by      
»iædrom», se Västjädra o. Östjädra beb.      
Jolmsta länsmansboställe      
Jolmsta bost.      
Jolmsta bost.      
Jolmsta gård      
Jäder, se Östjädra och Västjädra byar      
*Jädra, se Västjädra o. Östjädra byar      
Jädra by      
*Jædhra *Västjädra eller Östjädra byar      
Jädra by      
Jädra gårdar      
Jädra (Öst- o. Väst-) byar      
Jädra by      
Jädra, numera Väst- och Östjädra byar      
Jädra, (numera Västjädra o. Östjädra) byar      
Jädra, (numera Västjädra o. Östjädra) byar      
Jädra by      
Jädra, (numera Västjädra o. Östjädra) beb. /Se      
Jädra byar      
Jädra (numera Västjädra o. Östjädra) byar      
*Jædhra, se Västjädra by      
Jædra byar      
Jädra, se även Västjädra by      
Jädra, se Västjädra och Östjädra byar      
Jædhrum Saknas      
?Jölmesta by      
Jölmesta by      
Hjölnesta by      
Jölmesta by      
Jölmesta by      
Jölmesta gd      
Jölmesta by      
Jölmesta by      
*Kaffhunge by      
Kallsäby gd /Se      
Kallsäby by      
Kallsäby gd      
Kallsäby by      
Kallsäby by      
Kallsäby by      
Kallsäby by      
Kallsäby by      
Kallsäby by?      
Kallsäby gård      
Kallsäby gd      
Kallsäby by      
Kallsäby by      
Kallsäby by      
Kallsäby gd      
Kallsäby Saknas /Se      
Kallsäby by /Se      
Karlaby f.d. by /Se      
Karlberg fornborg /Se      
*Kastholm Saknas      
Kombla, se Stockkumla gård      
Kombla Saknas      
?Kumla, (numera Stockkumla) gd /Se      
?Kumla, (numera Utkumla) lht /Se      
Kumla hg      
Kumla, se även Stockkumla hg      
Kävlinge (nu Bysingsberg) hg      
Kävlinge Saknas      
Kävlinge by      
Kävlinge herrgård      
Kävlinge (nu Bysingsberg) by      
Kävlinge hg      
Kävlinge herrgård      
Kävlinge hg      
Kæflinge Saknas      
Kävlinge f.d. gd      
Kävlinge hg      
Kävlinge hg      
Kävlinge gård      
Kjäflinge by      
Kävlinge gd      
Kävlinge by      
Kävlinge by      
Kävlinge by /Se      
Kävlinge herrgård /Se      
Lospånga hg      
Lospånga herrgård      
Lospånga hg      
Lospånga herrgård      
Lospånga hg      
Lospånga herrgård      
Lospånga herrgård?      
Lospånga gård      
Lospånga gd      
Lospånga hg      
Lospånga herrgård      
Lospånga hg      
Lospånga hg      
Lospånga herrgård      
Lospånga herrgård      
Lospånga herrgård      
Lospånga hg      
Lospånga by      
Lospånga gd      
Lospånga hg      
Lospånga herrgård      
Lospånga by      
Lospånga by      
Lospånga hg      
Lospånga lhtr      
Lospånga hg      
Lospånga hg      
Lospånga hg      
Lospånga by      
Lospånga hg      
Lospånga gd      
Lospånga hg      
Lospånga hg      
Lospånga by      
Lospånga herrgård      
Lospånga hg      
Lospånga gård      
Lospånga hg /Se      
*Lycksta Saknas /Se      
?Lövsta by      
?Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
Löfsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
Löfsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by?      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
?Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
Lövsta by /Se      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta egendom /Se      
Lövsta by      
Löfsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Lövsta by      
Löfsta by      
Lövsta Saknas /Se      
Lövsta by /Se      
Lövsta by /Se      
Modingkroken Saknas /Se      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by?      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby gd      
Mälby by      
Mälby by      
Mälby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by /Se      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by?      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by?      
Näsby by      
Näsby by      
?Näsby by      
Näsby by      
Näsby by      
Näsby by /Se      
Olsta by      
Olsta by?      
Olsta gård      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by      
Olsta by?      
Olsta by      
Olsta gård      
Olsta by /Se      
Oppvreta el. Utvreta gårdar      
?Oppvreta el. Utvreta gårdar      
Oppvreta by      
Oppvreta el. Utvreta gårdar      
Oppvreta o. Utvreta gårdar      
Oppvreta o. Utvreta gårdar      
Oppvreta o. Utvreta gårdar      
Oppvreta o. Utvreta gårdar      
Oppvreta o. Utvreta gårdar      
Oppvreta o. Utvreta byar      
Oppvreta o. Utvreta byar      
Oppvreta o. Utvreta byar      
Oppvreta el. Utvreta by resp. gd      
Oppvreta o. Utvreta byar      
Oppvreta el. Utvreta by resp. gd      
Oppvreta el. Utvreta by resp. gd      
Oppvreta el. Utvreta byar      
Oppvreta by      
Oppvreta by      
Oppvreta by      
?Oppvreta el. Utvreta gårdar      
Oppvreta l. Utvreta gårdar      
?Oppvreta el. Utvreta byar      
Oppvreta o. Utvreta gårdar      
Oppvreta o. Utvreta by      
Oppvreta by      
Oppvreta gård      
Oppvreta l. Utvreta byar      
Oppvreta by      
Råby gd      
?Råby hg      
Råby Saknas      
Råby gd      
Råby herrgård?      
Råby hg      
?Råby herrgård      
Råby herrgård      
Råby hg      
Råby gd      
Råby herrgård?      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
?Sippersta by      
Sippersta gd      
Sippersta gd?      
Sippersta gård      
Sippersta by      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
Sippersta gård      
Sippersta gård      
Sippersta gd      
Sippersta gd /Se      
Sippersta gård      
Sippersta gd      
Sippersta gård      
Sippersta gd      
Sippersta gd      
Sippersta gd?      
Sippersta gård      
Sippersta gd      
Sippersta gård      
Sippersta gd      
Sippersta gd?      
Sippersta by      
Sippersta Saknas /Se      
Sippersta Saknas /Se      
Skarpa Saknas      
*Skarpa Saknas      
*Skarpa by      
Skillsta by      
Skilsta by      
Skillsta gd      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta gd      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skilsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
?Skillsta by      
Skillsta by      
Skilsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta by?      
Skillsta by      
Skillsta gd      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta by      
Skillsta gd      
Skillsta by      
Skillsta ?by /Se      
Skilsta Saknas /Se      
Skogsta gård      
Skogsta gd      
Skogsta gd      
?Skogsta gd      
Skogsta Saknas      
?Skogsta gd      
Skogsta gård      
Skogsta gd el. by      
?Skogsta gd      
Skogsta gd?      
Skogsta by      
Skogsta gd      
Skogsta gd      
Skogsta gård      
Skogsta by      
Skogsta gd?      
?Skogsta by      
Skogsta gd      
?Skogsta by      
?Skogsta gd      
Skoghsta Saknas /Se      
Skogsta gd /Se      
Skogsta Saknas /Se      
Skylasta by      
Skälby by      
Slittsta gd      
Slittsta gård      
Slittsta gd      
Slittsta gd      
Slittsta gård      
Slittsta gd?      
Slittsta gård      
Slittsta gd      
Slittsta gård      
Slittsta gd      
Slittsta gård      
Slittsta gd      
Slittsta gd      
Slittsta gd      
Slittsta gd?      
Slittista Saknas /Se      
Stafby Saknas      
*Stafby Saknas      
*Stafby by el. gd      
[Stafby] Saknas      
*Staffby bebyggelse      
[Staffby] Saknas      
*Staffby by el. gd      
Staby försv. gård      
?Stockkumla hg      
?Stockkumla gd      
?Stockkumla hg      
Stockkumla hg      
Stockkumla gd      
Stockkumla hg      
Stockkumla gd      
Kumla Saknas      
Stockkumla herrgård      
Stockkumla hg      
Kumla Saknas      
Stockkumla hg      
Stockkumla by      
Stockkumla hg      
?Stockkumla hg      
Stockkumla by      
?Stockkumla hg      
Cumblum Saknas      
Stockkumla eller Utkumla by resp. gård      
?Stockkumla el. Utkumla hg resp. gd      
Stockkumla eller Utkumla by resp. gård      
Stockkumla herrgård      
Stockkumla el. Utkumla hg resp. by      
?Stockkumla hg      
Stockkumla el. Utkumla hg resp. by      
Stockkumla hg      
?Stockkumla gd      
?Stockkumla gd      
Stockkumla gd      
Stockkumla gård /Se      
Stockkumla by      
Stockkumla gd      
Stockkumla herrgård      
Stockkumla hg      
Stockkumla by      
Stockkumla hg      
Stockkumla gård      
Stockkumla hg      
Stockkumla gd      
Stockkumla herrgård      
Stockkumla by      
Stockkumla gd /Se      
Stockkumla gd /Se      
Stockkumla herrgård /Se      
Stockkumla gd /Se      
Stockkumla gd /Se      
Stockkumla herrgård /Se      
Stockkumla herrgård /Se      
Stockkumla gd /Se      
Ståkumla by /Se      
Söpyrsta gd      
Talvsta by      
Talvsta by      
Talvsta Saknas /Se      
Thialuasta, se Talvsta by      
*Thorista Saknas      
*Thynlundasta Saknas      
Thægnaby Saknas      
Thægnaby Saknas      
Tegnaby by      
?Tibble by /Se      
?Tibble by      
?Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by?      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
?Tibble by      
?Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by /Se      
?Tibble by /Se      
Tibble by /Se      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tingebron Saknas      
Thoristom Saknas      
»Tingta» gård      
Tingta gd /Se      
?Torp gd      
Torp gd?      
Torp gd      
?Torp gd      
Torp gd      
Torp gd      
Torp gd /Se      
Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
Torp gd      
Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
?Torp gd      
?Torp gd      
Torp gård      
?Torp gd      
Torp gd?      
?Torp gd      
?Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
Torp gd      
Torp gd      
?Torp gd      
?Torp gd      
?Torp gd      
?Torp gd      
Torp gård      
Torp gd?      
Torp gård      
Torp gd      
Torp gård      
?Torp gd      
Torp gård      
Torunda by      
Tuna ?by      
?Tuna by      
Tuna by?      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
Tuna by      
?Tuna by      
?Tuna gd      
Tuna by      
Tuna gd      
Tuna by      
Tuna by?      
Tuna gd      
Tuna by      
Tuna skattehemman /Se      
Tuna by /Se      
Tuna by /Se      
Tuna gd /Se      
Thynlundasta Saknas      
»thynlundasta» Saknas      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby gård      
Tängby by      
Tängby by      
Tängby kronogods      
Tängby by /Se      
Tängby by /Se      
Tängby by /Se      
Törunda by      
Törunda by      
Törunda by /Se      
Törunda by /Se      
Uppvreta o. Utvreta byar      
Uppvreta gd      
Utkumla gd      
?Utkumla gd      
?Utkumla, el. Stock-kumla gd resp. by      
?Utkumla el. Stock-kumla gd resp. hg      
Utkumla eller Stockkumla gård resp. by      
Utkumla eller Stockkumla gård resp. by      
Utkumla el. Stockkumla gd resp. hg      
?Utkumla by      
Utkumla by      
?Utkumla gd      
?Utkumla gd      
Utkumla lht      
Utkumla gd /Se      
Utkumla by /Se      
Utrelle, se Ytterhälla by      
»wtrellum», se Ytterhälla by      
?Utvreta el. Oppvreta gårdar      
?Utvreta el. Oppvreta gårdar      
Utvreta el. Oppvreta gårdar      
Utvreta o. Oppvreta gårdar      
Utvreta o. Oppvreta gårdar      
Utvreta o. Uppvreta gårdar      
Utvreta o. Uppvreta byar      
Utvreta o. Oppvreta gårdar      
Utvreta el. Oppvreta byar      
Utvreta el. Uppvreta byar      
Utvreta el. Oppvreta byar      
Utvreta el. Oppvreta gd resp. by      
Utvreta el. Oppvreta byar      
Utvreta el. Oppvreta gd resp. by      
Utvreta el. Oppvreta gd resp. by      
Utvreta el. Oppvreta byar      
?Utvreta el. Oppvreta gårdar      
Utvreta l. Oppvreta gårdar      
?Vallby gd      
Utvreta o. Oppvreta gårdar      
Utvreta by      
?Utvreta el. Oppvreta byar      
?Utvreta gd      
Utvreta gård      
Utvreta by?      
Utvreta by      
Utvreta l. Oppvreta byar      
Utvreta el. Oppvreta gårdar      
Vallby gd /Se      
?Vallby gd      
Vallby gd      
Vallby gd      
Vallby gd      
Vallby gd?      
Vallby gård      
Vallby gd      
?Vallby gd      
Vallby gård      
?Vallby gd      
?Vallby gd      
?Vallby gd      
Vallby gd      
Vallby by      
Vallby gd?      
Vallby gård      
Vallby gd      
Vallby gd      
*Westyrbolstad Saknas      
*Westyrbolstad Saknas      
westyrbolstad by /Se      
*Væstra Boolstadh Saknas      
*Westir Bolstad Saknas      
Viby gd      
Viby gd?      
?Viby gd      
Viby gd      
Viby gd      
Viby gård      
Viby gd      
Viby gd /Se      
Vreta, se Oppvreta och Utvreta by resp. gd      
Vreta, se Utvreta el. Oppvreta gårdar      
Vreta, se även Oppvreta och Utvreta Saknas      
Vreta, se Oppvreta by      
Vreta by      
Vreta Saknas      
Vreta Saknas      
Vreta gd      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta (Opp- el. Ut-) by      
Vreta (numera Oppvreta o. Utvreta) by resp. gd      
Vreta by      
Vreta (nu Oppvreta o. Utvreta) by o. gd      
Vreta (numera Oppvreta o. Utvreta) by o. gd      
»wtreldom», se Ytterhälla beb.      
Wthrælla, se Ytterhälla gårdar      
Vångsta by      
Vångsta by      
?Vångsta by /Se      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by?      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by      
Vångsta by?      
Vångsta by      
Vångsta by /Se      
Vångsta by /Se      
Vångsta by /Se      
Vångsta by /Se      
Vändle by?      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by?      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vendle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
?Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle Saknas /Se      
Vändle by      
Vändle by /Se      
Vändle by      
Vändle by      
Vändle by /Se      
Vändle by /Se      
Väsby by      
Väsby by?      
Väsby by      
Väsby gd      
?Väsby gd      
Väsby by /Se      
Vestgärda Saknas      
Västjädra by      
Västjädra o. Östjädra byar      
Västjädra o. Östjädra byar      
Vestjädra by?      
Västjädra o. Östjädra byar      
Västjädra o. Östjädra byar      
Västjädra gårdar      
Västjädra o. Östjädra byar      
Vestjädra by?      
Västjädra by      
Västjädra och Östjädra byar      
Västjädra och Östjädra byar      
Västjädra by      
Vestjädra by      
Västjädra by      
Vestjädra by      
Västjädra by      
Västjädra by      
Västjädra by      
?Västjädra by      
Västjädra o. Östjädra byar      
Västjädra och Östjädra byar      
Västjädra byar      
Väst-Östjädra by      
Västjädra by      
Västjädra gd      
Västjädra-Östjädra byar      
Västjädra by      
Västjädra Saknas /Se      
Vestrabolsta Saknas      
»westyrbolstad» Saknas      
Ytterhälla by      
Ytterhälla Saknas      
Ytterhälla gd      
Ytterhälla Saknas      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by /Se      
Ytterhälla by      
Ytterhälla Saknas      
Ytterhälla by      
Uträlla (Ytterhälla) gd      
Ytterhälla by      
Ytterhälla gårdar      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by?      
Ytterhälla by      
Ytterhälla Saknas      
Ytterhälla by      
Ytterhälla by      
Österby by      
Österby by      
Östjädra o. Västjädra byar      
Östjädra o. Västjädra byar      
Östjädra o. Västjädra byar      
Östjädra o. Västjädra byar      
Östjädra by?      
Östjädra by      
Östjädra o. Västjädra byar      
Östjädra och Västjädra byar      
Östjädra och Västjädra byar      
Östjädra by      
?Östjädra by      
[Östredrum] Saknas      
Östjädra by      
Östjädra by      
Östjädra by      
Östjädra o. Västjädra byar      
Östjädra och Västjädra byar      
Östjädra by      
Östjädra byar      
Öst o Väst Jädra by      
Östjädra by      
Östjädra by      
Östjädra, Västjädra by      
Östjädra by      
Östjädra o. Västjädra byar      
Östjädra gårdar      
Östjädra by      
Östjädra gårdar      
Östjädra by?      
Östjädra by      
Östjädra by      
Jädra, Öster- o. Väster Saknas      
Östjädra gd      
Östjädra by      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.