ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kärrbo socken : Siende härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 573 Naturnamn : 150 Bebyggelsenamn : 303 Naturnamn : 332
Kenernn, se Kärrbo sn Aggarn, se Aggarön ö Kärrbo sn Aggarö hamn vik
Kärrbo sn Aggarö hamn vik Kärrbosn sn Aggarön ö
Kärrbo sn Aggarö ö Kärrbo socken Aggarön ö
Kärrbo sn Aggarön ö o. hg. Aggarön Saknas Aggarön, L. holme
Kärrbo sn Aggarö ö Aggarön säteri Aggarön, L. ö
Kärrbo sn Aggarö ö o. gds. Aggarön gård Aggarön, Lilla ö
Kärrbo socken Aggarön ö och hg. Allmänningstorp bebyggelse Allégärdena åker
Kärrbo sn Aggarö ö Allmänningstorp bebyggelse Allmänningsskär holme
Kärrbo sn Aggarö ö Allmänningstorp gård Andkärret kärr
Kärrbo sn Aggarön ö Alphyddan Saknas Asbergsbacken dunge
Kärrbo sn Aggarön ö Alphyddan torp Asbergsstycket åker
Kärrbo sn Aggarön ö Anneberg torp Asphagen skog
Kärrbo sn Aggarön ö Berga torp Asplundsängen åker
Kärrbo sn Aggarön ö Berga Saknas Bastuviken vik
Kärrbo sn Aggarön ö Berga försv. torp Bergboskogen skog
Kärrbo sn Aggarön ö Bergbo torp Bergbostycket åker
Kärrbo sn Aggarön ö Bergbo torp Bergboängen åker
Kärrbo sn Aggarön ö Bergbo torp Billsberget höjd
Kärrbo sn Aggarön ö Björkliden torp Billsbergsskiftet åker
??Kärrbo sn /Se Aggarön ö Boda gd Bjuggholmen holme
Kärrbo sn Aggarön ö Boda avs Bjuggholmen holme
Kärrbo sn Aggarön ö /Se Boda torp Bjuggholmen udde
Kärrbo sn Aggarön ö Borgen torp Björkbacken skogsområde
Kärrbo sn Aggarön ö /Se Brunnsviken torp Björkbacken, L, o. St. dungar
Kärrbo sn Aggarön ö /Se Brunnsviken Saknas Björkkällan källa
Kärrbo sn Aggarön ö /Se Brunnsviken torp Björnberget höjd
Kärrbo sn Aggarön ö /Se Bryggan bebyggelse Bobergs backe dunge
Kärrbo sn Aggarö ö /Se Bryggan gård Bodaskogen skog
Kärrbo sn Aggarön, Lilla ö Bryggan Saknas Bruddammen damm
Kärrbo sn Aggarön, Lilla ö Bryggan torp Bruksängen åker
Kärrbo sn Aggarön, Lilla holme Bränneriet torp Brunnsskiftet åker
Kärrbo sn Aggarön, L. holme Buskbo torp Brunnsviken vik
Kärrbo sn Andkärret kärr Buskbo försv. torp Brunnsviksfållan betesmark
Kärrbo sn Berga terräng Buskens torp Brunnsviksskogen skogsområde
Kärrbo sn Bjuggholmen udde Buskens torp Brunnsviksvreten åker
Kärrbo sn Björnberget berg Dysterdal torp Brunnsviksvägen väg
Kärrbo sn Brunnsviken vik Dysterdal avs. Bryggargärdet åker
Kärrbo sn Brunnsviksskogen skog Dysterdal torp Brända backen dunge
Kärrbo sn Båd näs /Se Ekensberg lht Båtbyggeviken vik
Kärrbo sn Ekevi borg borglämning /Se Ekensberg torp Båtstället förtöjningsplats
Kärrbo sn Eriksberg glänta Ekensberg torp Bäcken bäck
Kärrbo sn Fallbacken berg Ekevi by Bäcken bäck
Kärrbo sn Finnbo-hagen hage /Se Ekevi gård Bäckgärdena åker
Kärrbo sn Frösåkersviken vik Ekevitorp bebyggelse Djurgården betesmark
Kärrbo sn Frösåkersviken vik /Se Ekevitorp bebyggelse Ekbackarna dungar
Kärrbo sn Furuberget höjd Ekevitorp gård Ekbacken dunge
Kärrbo sn Gammelgården terräng Ekevitorp försv. torp Ekbacken skogsområde
Kärrbo sn Garpskärsudd udde Ekhagen torp Ekbacken dunge
Kärrbo sn Garpsten holme Ekhagen Saknas Ekbacksrutan åker
Kärrbo sn *Germundsholm holme Ekhagen, se Nybygget torp Ekeviborg fornborg
Kärrbo socken Gimpelstenarna ögrupp Eremitaget Saknas Ekeviskogen skog
Kärrbo sn Gimpelstenarna triangelpunkt och grund Eremitaget st Enbackarna dungar
Kärrbo sn Gimpelstenarne öar /Se Eremitaget torp Enbacken udde
Kärrbo sn Gimpelstenarna gränsmärke /Se Eriksberg Saknas Eremitageviken vik
Kärrbo sn Granfjärden vik Eriksberg försv. torp Farmorshålet igenväxt åker
Kärrbo sn Granfjärden fjärd Fallet torp Femtontunnlandsrutan åker
Kärrbo sn Granfjärden vik Fallet torp Finnboskogen skog
Kärrbo sn Granfjärden vik Fallet torp Fiskarvägen väg
Kärrbo sn /Se Granfjärden vik Finnbo gd Flitbosvängen väg
Kärrbo sn Granfjärden fjärd Finnbo avs. Flitboängen åker
Kärrbo sn Granfjärden fjärd /Se Finnbo torp Fruängen Saknas
Kärrbo sn Granviken vik Flitbo avs Fruängen åker
Kärrbo sn *Grisleudden udde Flitbo torp Fröholmsgrinden grind
Kärrbo sn Gräänfierden, se Granfjärden vik Flitbo torp Fröholmsskogen skog
Kärrbo sn Gubbacken sluttning Fredal torp Frösåkers brygga Saknas
Kärrbo sn Gärmundskär, se Lilla Aggarön ö Fridal st Frösåkersviken vik
Kärrbo sn *Hagar ö Fridal försv. torp Fulleröskogen skog
Kärrbo sn Hamnen hamn Fridal torp Furbergsskogen skog
Kärrbo sn Holmen berg Frutorp torp Furuberget höjd
Kärrbo sn Hällstigen stig Frutorpet torp Gamla hallonfallet skogsområde
Kärrbo sn *Högholmar ö Fröholmen avs Gammelgården skogsområde
Kärrbo sn *Jagarhamn hamn Fröholmen torp Gammelgården skogsområde
Kärrbo sn Juthällen ägomark Fröholmen torp Gammelgårdsskogen skog
Kärrbo sn Kalven ö Frösåker bebyggelse Garpskärsudd udde
Kärrbo socken Kalven ö Frösåker gård Garpsten ö
Kärrbo sn Kalven ö Frösåker gård Gimpelstenarne Saknas
Kärrbo socken Kalven holme Furberg torp Granfjärden vik
Kärrbo socken Karelberget berg Gettorp bebyggelse Granfjärden fjärd
Kärrbo sn Kumlet holme Gettorp bebyggelse Granviken vik
Kärrbo sn Kyrkbacken hagbacke /Se Gettorp torp Grindbohålet åker
Kärrbo sn Käringtäppan ö Graneborg torp Grindboskogen skog
Kärrbo socken Kärrbofjärden fjärd Granviken torp Grisslesjön sjö
Kärrbo socken Kärrbofjärden fjärd Grindbo torp Grisslesjön sjöbod
Kärrbo socken Kärrbolandet Saknas Grindbo torp Gruvan nedlagd gruva
Kärrbo sn Larsbo glänta Grindbo gård Grytahagen betesmark
?Kärrbo sn Lindholmen ö Grisle bebyggelse Gryta hammarn åker
Kärrbo sn Lindsboudde udde Grisle gård Grytaskiftet åker
Kärrbo sn Lindö ö Grissle gård Grytaskogen skog
Kärrbo sn Långholmen ö Gryta bebyggelse Gröna vägen väg
Kärrbo sn Långholmen ö Gryta gård Gubbacken skogsområde
Kärrbo sn Långholmen ö Gryta torp Gåshällen udde
Kärrbo sn Långholmen ö Grönlund Saknas Gäddskallen skär
Kärrbo sn Långholmen holme Grönlund torp Gäddskallen ö
Kärrbo sn Långholmen ö Hagbo gd Hagen skogsområde
Kärrbo sn Långholmen ö Hagbo avs. Hakens hål åker
Kärrbo sn Långholmen ö Hagbo torp Hammarboskiftena åker
Kärrbo sn Långholmen holme Hagen torp Hammarboskogen skog
Kärrbo sn Långholmssundet sund Hagen torp Hammarängen åker
Kärrbo sn Lärkkärret kärr Hagen torp Hamnsberget höjd
Kärrbo sn Munkbo terräng Hammarbo avs Harkiehagen skog
Kärrbo sn Mårtensskär ö Hammarbo torp Harkieängen äng
Kärrbo sn *Perdhofjärden del av Västeråsfjärden Hammarbo torp Harslätten skog
?Kärrbo sn Ridöfierden, se Västeråsfjärden vik Hamnen torp Hatten ö
Kärrbo sn Ridöfjärden fjärd Hamnen hamn Hjorthagen skog
Kärrbo sn Roparudden udde Hamnen torp Hjortronmossen mosse
Kärrbo sn Rättartorpet terräng Haraldsbo torp Holmen utdikad mosse
Kärrbo sn Rögrund holme Haraldsbo torp Holmen dunge
Kärrbo sn Rögrundsudden udde Haraldsbo torp Hornbysjön sjö
Kärrbo sn Rörgrund holme /Se Harbo torp Hästbacken höjd
Kärrbo sn Sadelmakarviken vik Harkie Saknas Hästhagen skog
Kärrbo sn Salbergsbacken backe /Se Harkiet Saknas Hästhagen skog
Kärrbo sn Sandviken vik Harkie gård Hönsbacken dunge
Kärrbo sn Siendekalfwen, se Kalven ö Harkie gård Hästskopasset jaktpass
Kärrbo sn Siende Kallfwen, se Kalven ö Harkie bebyggelse Hönsbohålet åker
Kärrbo sn *Sigmarsholmen holme Horneby bebyggelse Jutehällen Saknas
Kärrbo sn Sigmarsholmen Saknas Horneby gård Juthällsberget höjd
Kärrbo sn *Sigmarsholmen holme Hornby gård Kalven holme
Kärrbo sn *Sigmarsholmen holme /Se Hönsbo försv.torp Kalven ö
Kärrbo sn *Sigmarsholmen Saknas /Se Juthällen fyrplats Kalven ö
Kärrbo sn Skaten halvö /Se Juthällen torp Kalvhagen skog
Kärrbo sn ?Skotterön, Lilla o. Stora öar Juthällen torp Kalvsundet sund
Kärrbo sn Skotterön, Stora ö Karbo torp Kalvtomten skogsområde
Kärrbo sn Skotterön, Lilla ö Karlberg torp Kalvudden udde
Kärrbo sn Skotterön, Stora ö Karlsberg Saknas Karelberget höjd
Kärrbo sn Skutterön, se Stora Skotterön Saknas Karlsberg torp Karsbokärret kärr
Kärrbo sn Skärsholmen halvö Karlsro avs Karsboskogen skogsområde
?Kärrbo sn Skärsholms udde udde Karsbo torp Karsängsberget höjd
Kärrbo sn Skärsholmsviken vik Karsbo Saknas Klockarskogen skog
Kärrbo sn Smedskär holme Karsbo torp Klockstapelsbiten åker
Kärrbo sn Snarkarbo glänta Karsängen försv. torp Klyvstättan åker
Kärrbo sn /Se Snäckennäset terrängparti /Se Kilahem torp Kofållan betesmark
Kärrbo sn /Se Solviksborgen fornborg /Se Klasbo Saknas Kohagen skog
Kärrbo sn Solviksborgen fornborg /Se Klastorp avs. Kumlet ö
Kärrbo sn Solviksborgen borglämning /Se Klastorp torp Kungsårafjärden vik
Kärrbo sn /Se Solviksskogen skog Klockargården gård Kustamossen mosse
Kärrbo sn /Se Stora tallen höjdmärke(?) Knektstugorna torp Kvarnholm åker
Kärrbo sn /Se Sågbacken sluttning Kottebo gård Kyrkbacken skogsområde
Kärrbo sn /Se Tallgås holme Kottebo bebyggelse Källan vattenkälla
Kärrbo sn /Se Tuggen skogsmark Kottebo gård Källtorpskärret kärr
Kärrbo sn /Se Tystheten triangelpunkt Kråkslottet torp Källtorpsstycket åker
Kärrbo sn /Se Wimperman, se Gimpelstenarna ögrupp Källsved torp Källtorps vret skog
Kärrbo sn /Se Vretaskär ö Källsved torp Käringkärret åker
Kärrbo sn /Se Vretboudde udde Källsved torp Käringskäret holme
Kärrbo sn /Se Väderviken vik Källtorp torp Käringtappen ö
Kärrbo sn /Se Västeråsfjärden vik Källtorp torp Käringtäppan holme
Kärrbo sn /Se Ångsjön sjö Källtorpet torp Käringtäppan holme
Kärrbo sn /Se Ångsjön sjö Larsbo torp Käringtäppan ö
Kæffuer, se Kärrbo sn Ångsjön sjö Larsbo avs Kärrbofjärden fjärd
Kärnebo sn /Se Ångsjön sjö /Se Larsbo torp Kärrbofjärden fjärd
Käverbo sn /Se Ångjsön sjö Larsbo torp Kärrbofjärden fjärd
*...bodha Saknas   Larsbo försv. torp Kärret åker
*...boda Saknas   Lindsbo Saknas Körsbärsbacken dunge
Aggarön säteri   Lindsbo torp Ladbacken höjd
Aggarön säteri   Lindsbo torp Ladvreten åker
Aggarön gods   Lindsbro torp Larsbobacken höjd
Aggarön gods   Lindstorpet torp Lekattsbacken dunge
Aggarön herrgård /Se   Lindö bebyggelse Lervägen väg
Aggarö gård /Se   Lindö säteri Lertaget nedlagt lertag
»Angeby» beb   Lindö gård Liljekonvaljsbacken udde
Angaby Saknas   Lindö bruk beb. Lillaggarn ö
*Angaby f.d. gd   Lindö tegelbruk bebyggelse Lilla oxhagen skog
»angaby» by el.gd?   Lindö tegelbruk fastighet Lilla puckeln höjd
Bengtsbo gård   Lovisas försv. torp Lillängen åker
*Boda Saknas   Lugnet gd Lindholmen holme
Bodha Saknas   Lugnet avs Lindholmen holme
»bolsadhe» beb   Lugnet torp Lindholmen ö
Bolsadhe Saknas   Lugnet Saknas Lindsboudde udde
*Bolsadhe Saknas   Lugnet torp Lindö brygga brygga
Eckevi-borg borglämning /Se   Lybeck beb. Logskiftet åker
Ekevi gård   Långholmen bebyggelse Lundsängen åker
Ekevi gård   Långholmen bebyggelse Lybecksberget höjd
Ekevi gd?   Långholmen fastighet Lybeckssjön sjö
Ekevi gård   Lärkanstorp torp Långa backen dunge
Ekevi gård   Lärktorpet torp Långbacken höjd
Ekevi gård   Lönebostället torp Långbacken dunge
Ekevi gård   Lövudden avs. Långberget höjd
?Ekevi gård   Munkbo torp Långholmen ö
Ekevi gård   Munkbo torp Långholmen ö
Ekevi gård   Myrbo utjord Långholms brygga brygga
Ekevi by /Se   Mårtenshamn torp Långholmssundet sund
Eckevi Saknas /Se   Mårtenshamn torp Långkärret kärr
Ekevi gård /Se   Mårtenshamn beb. Långkärret kärr
Ekevi gård /Se   Norrbo torp Lärkkärret kärr
Ekevitorp gård   Nybo torp Lötudden skogsområde
Ekevitorp gård /Se   Nybo torp Matsskiftet Saknas
Eneboluten Saknas   Nyby bebyggelse Matsskiftet åker
*Eneboluten Saknas   Nyby gård Mossen mosse
*Fiesta Saknas   Nyby gård Munkbacken dunge
Frösåker hg /Se   Nybygget torp Munkboskogen skogsområde
Frösåker herrgård   Nybynäs Saknas Munkudden udde
Frösåker hg   Nybynäs gård Myran åker
Frösåker herrgård   Nytorp torp Myren åker
Frösåker hg   Oxle Saknas Mårtensskär ö
Frösåker hg   Oxle torp Mårtenängen äng
Frösåker herrgård   Persbo torp Mälaren Saknas
Frösåker hg   Persbo avs. Mälaren sjö
Frösåker hg   Persbo torp Norrängen åker
Frösåker hg   Pettersborg torp Norsgrundet Saknas
Frösåker hg   Prästgården gård Nybergsvreten åker
Frösåker herrgård   Rismattan torp Nybynäs udde
Frösåker hg   Roligheten torp Nybyudden udde
Frösåker Saknas   Roligheten torp Nybyängen åker
Frösåker herrgård   Roligheten torp Nysslingsfjärden fjärd
Frösåker herrgård   Rosendal torp Oxhagen hage
Frösåker herrgård   Rosendal torp Oxhagsskär Saknas
Frösåker hg   Rosendal torp Oxle backe höjd
Frösåker hg   Rostock torp Oxlegärdet åker
Frösåker gård   Råstock avs Parken dunge
Frösåker gård   Råstock gård Prästgårdsskogen skogsområde
Frösåker hg   Rättartorpet försv.torp Prästgårdsskogen skog
Frösåker herrgård   Rönnbacken torp Prästkärret sankt skogsområde
Frösåker hg   Sandbo torp Putten kärr
Frösåker hg   Sandbo torp Rian dunge
Frösåker herrgård?   Sandbo torp Rolighetshålet åker
Frösåker herrgård?   Siende härads allmänning fastighet Rolighetskärret kärr
Frösåker hg   Sjöboda torp Roparudden udde
Frösåker herrgård   Sjöboda torp Ruddammen damm
Frösåker hg   Skillnaden torp Ryssgraven bäck
Frösåker gård   Skillnaden avs Ryssängsberget höjd
Frösåker hg   Skillnaden torp Ryssängen skog
Frösåker hg   Skinnarbo torp Råstocksvreten åker
Frösåker gård   Skinnarbo torp Rättartorpsbiten åker
Frösåker hg   Skinnarbo torp Rävskottet stenrös
Frösåker hg   Skjämsta, se 1-2 Skämsta Saknas Rögrund skär
Frösåker herrgård   Skogstorp torp Rögrund ö
Frösåker säteri /Se   Skogstorp Saknas Rögrundsudden udde
Frösåker säteri /Se   Skogstorpet torp Rökkursbacken dunge
Frösåker herrgård /Se   Skyttebo bebyggelse Rönnbacken dunge
Frösåker gård /Se   Skyttebo gård Rörgrund holme
Frösåker herrgård /Se   Skyttebo gård Rörgrund skär
Frösåker hg /Se   Skämsta Saknas Rörgrund Saknas
Frösåker herrgård /Se   Skämsta by Sadelmakarviken skogsområde
Frösåker gård /Se   Skämsta gård Sadelmakarviken vik
Furberget torp   Skämsta bebyggelse Salpeterbacken skog
Gersloboda torp   Skämsta torp försv. torp Sandviken vik
*Gersloboda torp   Skärsholmen bebyggelse Sjövreten åker
?Gettorp gård   Skärsholmen bebyggelse Sjövretsbacken dunge
Gettorp gård   Skärsholmen torp Sjöängarna åker
Gettorp gård   Smedsbo torp Skanskärret kärr
Grissle gård   Smedsbo försv. torp Skotterön ö
?Grissle by   Smedstorp torp Skotterön, L. ö
Grissle gd?   Smedstugan torp Skotterön, St. ö
Grissle gård /Se   Snarkarbo försv. torp Skotterön öar
*Grissleboda torp   Snäppan torp Skruvhagen åker
*Grundby Saknas   Snäppan Saknas Skvalbacken dunge
Gryta gård   Snäppan barnkoloni Skvalet stenrös
?Gryta gård   Solbacken torp Skämstaskogen skog
Gryta gård   Solbacken avs. Skärsholmsbron bro
Gryta gård   Solbacken torp Skärsholmsfållan betesmark
Gryta gård   Solmanstorp torp Skärsholms udde udde
Gryta gård   Solmanstorp Saknas Skärsholmsviken vik
Gryta gård   Solmanstorpet torp Sköttbobacken dunge
Gryta gd?   Solvik Saknas Smedens skär skär
Gryta gård   Solvik by Smedens skär Saknas
?Gryta gård   Solvik torp Smedjan höjd
?Gryta gård   Solviksborg lht Smedjebacken höjd
?Gryta gård   Solvikstorp torp Smedkilen åker
?Gryta gård   Springsta Saknas Smedskär ö
Gryta gård   Springsta säteri Smedsstycket åker
?Gryta gård   Springsta gård Småhagarna åker
Gryta gård   Starbo torp Snesarbo udde udde
?Gryta gård /Se   Starbo torp Snytet åkergip
Gryta gård /Se   Starbo torp Snåret buskage
Gryta gård /Se   Stentorp gd Solviksborg fornborg
Gutastom Saknas   Stentorp avs. Solviksborg fornborg
Hagbo by   Stentorp torp Solviksbron bro
Harke, se Harkie by   Svinbacken torp Solviksbäcken bäck
Harket, se Harkie by   Sågbacken Saknas Solviksskogen skogsområde
Harkie gård   Sågen såg Solviksstycket åker
Hakie gård   Sågen torp Springstaskogen skog
Harkie gård   Templet lusthus Stallbacken skogsområde
Harkie gård   Tisselbo Saknas Stallrutorna åker
Hakie gård   Tisselbo torp Stallskiftet åker
Harkie gård   Tistebo torp Stallängen åker
Harkie gård   Tistebo torp Starbobacken skogsudde
Harkie gård   Torpet försv. torp Starboskiftet åker
Harkie gård   Trångan torp Stenskiftet åker
Harkie gård   Trångan torp Stentorpsbiten åker
Harkie gård   Trångan torp Stora oxhagen skog
Harkie gård   Tystendal torp Stora tallen tall
Harkie gård   Tystheten torp Storkärret försv. kärr
Harkie gård   Tångsta bebyggelse Svinbacksstycket åker
Harkie by   Tångsta gård Svinkärret försv. kärr
Harkie gård   Täby Saknas Sågbacken höjd
Harkie gård   Täby by Sågbacken dunge
Harkie gård   Täby gård Tallbacken skogsudde
Harkie by /Se   Törneby bebyggelse Tallbacken skogsområde
Harkie gård /Se   Törneby gård Tallbacken dunge
Harkie by /Se   Törnby gård Tallgås holme
Harkie by /Se   Törnby bebyggelse Tallgås holme
Harkiet, se Harkie by   Valhall gård Tallgås ö
»Heklinge» beb   Valla bebyggelse Tallhagen skogsudde
Hogelo Saknas   Valla säteri Tallholmen skog
Hornbyn by   Vallatorp torp Tistebohagen betesmark
Hornbyn by   Vallatorp gård Tisteboskogen skogsområde
Hornby by   Vrederbo torp Tjurhagen skog
Hornbyn by   Vrederbo torp Tjäderberget höjd
Hornbyn by   Vrederbo torp Tomteberget höjd
?Hornbyn by   Vredesbo torp Triangelberget höjd
(?) Hornby by   Vreta by Trånghagen åker
Hornbyn Saknas   Vreta gård Trädgården park
?Hornbyn by   Vretbo bebyggelse Trädgårdsskogen skog
Hornby by   Vretbo gård Trädgårdsvreten betesmark
Hornss... Saknas     Tuggen skogsområde
Hornbyn by?     Täbybäcken bäck
Hornbyn by     Täby kärr kärr
Hoxlo, se Oxle Saknas     Täbyskiftena åker
Hoxlo Saknas     Törnbyskiftet åker
Hoxlo Saknas     Vallaheden skog
Hoxlo Saknas     Valla myran sank mark
*Irsta gård     Vallasved skogsområde
*Irsta Saknas     Vallatorpsskogen skogsområde
Irsta Saknas     Vargbacken dunge
»kæffwrbo», se Kärrbo sn     Vattenkällan kärr
Klockaregården Saknas     Vrederbostycket åker
Kottebo gård     Vretaskiftet åker
Kæver, se Kärrbo sn     Vreta skär skär
Käverne rättaredöme del av sn     Vretaskär Saknas
Käverne rättaredöme f. rd.     Vretaskär ö
Kæwreboland Saknas     Vretboskär holme
Lindö hg     Vretboudde udde
Lindö hg     Vreten åker
Lindö hg     Vreten åker
Lindö hg     Väderviken vik
Lindö hg     Västergärde åker
Lindö gård     Ångsjöberget höjd
Lindö herrgård     Ångsjöbäcken bäck
Lindö herrgård     Ångsjön sjö
Lindö hg     Ångsjön sjö
Lindö herrgård     Ångsjöskiftet åker
Lindö herrgård     Älgkärret kärr
Lindö hg /Se     Övergången åker
Lindö herrgård      
Lindö herrgård      
Lindö gård      
Lindö hg      
Lindö gård      
Lindö hg      
Lindö hg      
Lindö herrgård      
Lindö hg      
Lindö hg      
Lindö herrgård      
Lindö herrgård      
Lindö herrgård      
Lindö herrgård      
Lindö hg      
Lindö gård      
Lindö hg      
Lindö hg      
Lindö hg      
Lindö herrgård?      
Lindö hg      
Lindö herrgård      
Lindö herrgård      
Lindö säteri /Se      
Lindö gård /Se      
Lindö gård /Se      
Lustom Saknas      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
?Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby by      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård      
Nyby gård /Se      
Nyby gård /Se      
Oxle torp      
Oxle torp      
Oxle torp      
Oxle torp      
Oxle torp      
Oxle torp      
Oxle f.d.by /Se      
Prästgården gård /Se      
Roda Saknas      
*Salabo försv. ort      
Salabo Saknas      
*Salabo gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
?Skämsta by      
Skämsta gd?      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta ?by      
Skämsta gård      
Skämsta gård      
Skämsta gård /Se      
Skämsta Saknas /Se      
Skämsta gård /Se      
Skärsholm gård      
Skärsholm gård      
Skärsholm gård      
Skärsholm gård      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by?      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by?      
Solvik by?      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by      
Solvik by /Se      
Solvik by      
Solvik by /Se      
Solvik by /Se      
Solvik gård /Se      
Solviksborg borglämning /Se      
?Springsta by      
Springsta herrgård?      
Springsta herrgård?      
Springsta herrgård?      
Springsta herrgård?      
Springsta herrgård      
Springsta säteri /Se      
Springsta gård /Se      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångsta gård      
Tångstad gård      
Tångsta gård      
Tångstad gd?      
Tångsta säteri o. by      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångsta by      
Tångstad gård      
Tångsta by      
Tångsta by      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångsta gård      
Tångstad gård      
Tångsta gård      
Tångsta gård      
Tångsta gård      
Tångstad gård      
Tångsta by      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångsta gård      
Tångsta gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångsta gård      
Tångsta gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångstad gård      
Tångsta Saknas /Se      
Tångsta gård /Se      
Tångstad gård /Se      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby gård      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby gård      
Täby by      
Täby by      
Täby by      
Täby gård      
Täby gård      
Täby by      
Täby by      
?Täby hg      
Täby by /Se      
Törnby gård /Se      
Törneby gård      
Valla gård      
Valla gård      
Valla gård      
Valla lg      
Valla gård      
Valla gård      
?Valla gård      
Valla gård      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta gård      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by?      
Vreta by      
Vreta by      
?Vreta by      
Vreta by      
Vreta by      
Vreta by /Se      
*Yrsta Saknas      
*Yrsta Saknas      
*Ängaby Saknas      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.