ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerås stad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 3798 Naturnamn : 407 Bebyggelsenamn : 1090 Naturnamn : 1463
Aros, se Västerås Saknas *Allmannavägen väg Västerås domkyrkoförsamling församling Naturnamn förteckning
Insula, se Västerås Saknas *Allmannavägen väg Sagesmän förteckning Naturnamn förteckning
Västerås stad /Se *Allmänningen terräng? Sagesmän förteckning Adelsögatan gata
Västerås stad *Allmänningen teräng Sagesmän förteckning Agnegatan gata
Västerås stad Almenningen Saknas Sagesmän förteckning Agnegatan gata
Västerås stad Allmänningen terräng Litteraturförteckning förteckning Agronomberget kulle
Västerås stad Allmänningsgatan Saknas Litteraturförteckning förteckning +Akademigatan, se Flintgatan Saknas
Västerås stad *Allmänningsgatan Saknas Västerås stad Akademivreten stadsområde
Västerås stad »Almæningsgatan» gata Västerås stad stad Akademivreten åker
?Västerås stad o. stift Allmäningsgatan, se även *Almundagatan förr gata Västerås stad stad Akademivägen gata
Västerås stad [Almondagatan] Saknas Västerås stad Allégatan gata
Västerås stad *Almundagatan förr gata Saknas Saknas Allégatan gata
Västerås stad o. stift Amundsgrund grund Västerås stad Allmänningen gata
Västerås stad o. stift Amundsgrund ö Västerås stad /Se Almelundsgatan gata
Västerås stad o. stift Amundsgrund ö /Se Västerås stad /Se Amundgrund holme
Västerås stad o. stift Amundsgrund ö /Se Västerås stad Amundgrund ö
Västerås stad o. stift Amundsgrund grund /Se Västerås stad Anderslundsgatan gata
Västerås stad o. stift Amundsgrund holme /Se Västerås stad Anderslundsgatan gata
Västerås stad o. stift Amundsgrund ö /Se Västerås stad Andrégatan gata
Västerås stad o. stift Anundsgrund holme Västeråsarna inbyggarbeteckning Annedalsgatan gata
Västerås stad o. stift Anundshög förr tingsställe Västerås gurkor inbyggarbeteckning Annedalsgatan gata
Västerås stad o. stift Anundshög fornlämning /Se Abrahamsberg stadsområde Apalbybäcken Saknas
Västerås stad och stift Apalby ägomark Abrahamsberg lht Apalby skog skogsområde
Västerås stad o. stift Apotekarbron bro /Se Adolfsberg stadsområde Apalbyvägen gata
Västerås stift o. stad Apotekarebron bro /Se Adolfsberg lht Apalbyvägen gata och väg
Västerås stad o. stift *Aros bro bro Adolfslund barack Apalby äng område
Västerås stad Aros bro Saknas Adolfslund lht Apotekarbron bro
Västerås stad o. stift *Aros bro förr bro /Se Adolfslund lägenheter Apotekarbron bro
Västerås stad o. stift Badelundaåsen höjd Aga stadsäga Arbetsbrunn brunn
Västerås stad Berget höjd, nu bebyggd /Se Akademivreten ullspinneri Arbogagatan gata
Västerås stad o. stift Berghagen fornborg Alborgska gården, se Gaggeska gården Saknas Arlagatan gata
Västerås stad Bergslagsparken parkområde Alfhem lht Arlagatan gata
Västerås stad o. stift Biskopstorp ägomark Almelund stadsområde Arnbomsgatan gata
?Västerås stad Biskopsängen koloniträdgård Almelund lägenheter Arnbomsgatan gata
?Västerås stad o. stift Björnö, Stora o. Norra öar Almnäs lht +Aros bro, se Apotekarbron Saknas
Västerås stad o. stift Björnö, Norra o. Södra ö Alphyddan lht Arosvallan idrottsplats
Västerås stad Björnö ö /Se Alphyddan lht Arosvägen gata
Västerås stad o. stift Björnö, Norra ö Alvhem villa Arosvägen gata
Västerås stad o. stift Björnö, Södra ö Alviken lht? Arosstigen privat väg
Västerås stad *Borgmästarevreten f. vret Alviken lht Arpvarpet del av Svartån
Västerås stad o. stift Brødhragato Saknas Amandaro lägenheter Aspvretarna vretar
Västerås stad o. stift *Brödragatan Saknas Andelsslakteriet stadsäga Aspvreten åker
Västerås stad o. stift *Brödragatan gata Andersberg lht Aspvreten, Norra åkerområde
Västerås stad o. stift Brödragatan Saknas Andersberg lht Aspvretem, Norra Saknas
Västerås stad o. stift *Brödragatan förr gata Andersborg stadsområde Aspvreten, Södra Saknas
Västerås stad o. stift Brödragatan Saknas Andersborg lht Aspvretsgatan gata
Västerås stad o. stift Brødragatu gata /Se Andersborg lht Avenyan, Södra, se Skarpskyttsallén Saknas
Västerås stad Bäckgatan gata Anderslund lht Avrättningsplatsen avrättningsplats
Västerås stad Djuphamnen hamn Anderslund lhter Backgatan gata
Västerås stad o. stift Djekneberget? Saknas Anderslundsträdgården handelsträdgård Badhusgatan gata
Västerås stad o. stift Djekneberget Saknas Anneberg lht Badhusgatan gata
Västerås stad o. stift Djäkneberget höjd Annedal stadsområde +Bakgatan gata
Västerås stad Djäkneberget berg och naturpark /Se Annedal lhter Baldersgatan gata
Västerås stad o. stift Djäkneberget berg /Se Annedal lhter Baldersgatan gata
Västerås stad o. stift Domkyrkotomten tomt Annelund gård Baldershagen del av Odenslund
Västerås stad o. stift Domprostängen Saknas Annelund lägenheter Bangatan gata
Västerås stad o. stift *Domprostaänget åkermark Annelund lht, del av stadsäg. Batteristigen gångstig
Västerås stad o. stift *Domprostaänget åkermark +Apalby, Lilla Saknas +Begrafningsplatsen, Fordna begravningsplats
Västerås stad o. stift *Domproste ængen förr äng(?) Apalby gård Saknas Begravningsplatsen, Gamla Saknas
Västerås stad o. stift Domprostängen äng Apalby Skogvaktartorp stadsäga Begravningplatsen, Nya Saknas
Västerås stad och stift domprosta ængit natn. /Se Apotek, se Bävern, Hjorten och Humlan Saknas +Bejar Gatan, se Snickargatan Saknas
Västerås stad och stift Ekebyjorden markområde /Se Apotekaregården, se Zimmermannska gården Saknas Berget höjd
Västerås stad o. stift Elba ö /Se Arbetarebostaden bostadshus Berghamravägen väg
Västerås stad o. stift Elba ö Arbetarbostäderna Saknas Bergmarksgatan gata
Västerås stad o. stift Elba del av Hästholmarna /Se Arbetarföreningen benämning på hus Bergmarksgatan gata
Västerås stad o. stift Elbasundet sund +Arbetarhusgården, se Hospitalsgården Saknas Bergmarkska vreten åker och äng
Västerås stad Falltorp terräng Arbetsstugan arbetsstuga +Bergsesplanaden planerad esplanad
Västerås stad Finnslätten terräng Arbogaboden byggnad +Bergsgatan planerad gata
Västerås stad Fiskartorget torg Aronsborg lht +Bergsgatan, Södra planerad gata
Västerås stad och stift Fiskartorget torg Aronsborg lht Bergsgatan, Västra gata
Västerås stad Fiskartorget torg /Se Aronsborg, Norra lht Bergsgatan, Västra gata
Västerås stad *Fuld fjärd Aronsborg, Södra lht Bergslagstullen tull
Västerås stad o. stift Furby ägomark +Arosenii Torp, se Siggesborg Saknas Bergslagstullen tullport
Västerås stad o. stift Furbyåsen höjd Arosgården studiehem +Bergslagstullen tullport
Västerås stad o. stift Gamla hamnen hamn Aroslund stadsområde Bergslagsvägen gata, landsväg
Västerås stad o. stift Gamla kyrkogården stadsdel /Se Aroslund stadsdel Bergslagsvägen gata och sedan landsväg
Västerås stad o. stift Gamla kyrkogården stadsdel /Se Arosvallen idrottsplats +Bergslagsvägen, se Johanneslundsgatan Saknas
Västerås stad o. stift Gamla torget, se Stora torget torg /Se +Arfwid Iärnstäts Torp, se Stenby Saknas Bergstrandska jorden jordäga
Västerås stad o. stift Gamla torget Saknas Arvidslund lht Bergsvägen gata
Västerås stad o. stift Gata skog Arvidverkstaden avdelning av verkstäder +Bergsvägen, se Lidmansvägen Saknas
Västerås stad o. stift Gropebacken Saknas Asea = allmänna svenka elektriska aktiebolaget Saknas Bergtorpsbacken kulle
Västerås stad o. stift Gropebacken Saknas Aseastaden bebyggelse Bergtorpsgärdena åker
Västerås stad o. stift *Gropbacken plats Aspbacka lht Bibliotekslunden del av Engelbrektsplan och Domkyrkeesplanaden
Västerås stad Gryta koloniområde Atterbergs hus Bitgittavägen gata
Västerås stad o. stift Grytahögen fornlämning Atterbergs hörna hörnhus Birksgatan gata
Västerås stad o. stift Grytamossen mosse Axellska gården gård Biskopsbron bro
Västerås stad o. stift Gränsta koloniområde Axells krog krog Biskopsgatan gata
Västerås stad o. stift Gubbmossen mosse Backa lägenheter Biskopsgatan gata
Västerås stad o. stift Gångholmen Saknas Backa gård Biskopsgränden gränd
Västerås stad Gåsmyretullen Saknas Backa, Nedre lht +Biskopsgränden gränd
Västerås stad Hagaparken parkomr. Backa gård Biskopshagen Saknas
Västerås stad o. stift Hejarna höjd Badhuset, Gamla badhus Biskopshagen del av exercisplats
Västerås stad o. stift Helgeandsgatan gata Banvaktstugan Saknas Biskopshögen, se Hjalmars kulle Saknas
?Västerås stad o. stift Helgeandsgatan f. gata Barnhemmet Sparvboet, se Sparvboet Saknas Biskopsvägen gata
Västerås stad Helgeandsgatan gata /Se Basserska gården gård Biskopsvägen, se Biskopsgatan Saknas
Västerås stad Hjalmars kulle kulle /Se +Beateberg lht Bjurhovdavägen landsväg
Västerås stad o. stift Hjorthagen ägomark Behmens gård gård Björkevägen gata
Västerås stad o. stift Holmkärret kärr Bellevue villa Björkgatan gata
Västerås stad o. stift »horkarls wrethar» åker Bellevue lht Björkgatan gata
Västerås stad o. stift Horkarlsbreten vret +Bergens Torp stadsäga +Björkövägen, Björkögatan Saknas
Västerås stad o. stift [Horkarlavreten] Saknas Berget lht Björnberget kulle
Västerås stad o. stift Hoorkarlawreet åker /Se Berghäll lht Björnbergsröset gränsmärke
Västerås stad o. stift Hospitalsgården öppen plats /Se Bergkvistens hus Björnö huvud udde
Västerås stad o. stift Hovaren ö Bergmarkska vreten område Björnön ö
Västerås stad o. stift Hovaren ö Bergmarkska vreten villabebyggelse Björnösundet sund
Västerås stad o. stift Hovaren ö /Se Bergsdal lht Björnövägen gata
Västerås stad o. stift Hovaren holme /Se Bergshyddan stadsäga Björnö ända udde
Västerås stad o. stift Hovaren skär Bergshyddan lht Blankenberget höjd
Västerås stad o. stift hofdista äng Saknas Bergsmansgården gårdskomplex Blåklintsgatan planerad gata
Västerås stad o. stift Humlegården område /Se Bergstorp lht Blåmesvägen gata
Västerås stad o. stift Hyttan hus Bergstrandska jorden stadsäga Blåsbobacken backe
Västerås stad o. stift Hyttan fornlämning /Se Bergtorp lht Blåsbogatan gata
Västerås stad o. stift Håfvarne, se Hovaren ö Bergtorpet torp Blåsbogatan gata
Västerås stad Hässlö terräng Bernsborg villa +Blåsbogatan, se Djäknegatan Saknas
Västerås stad o. stift Hässlösundet sund Bernsborg lht Blåsbovägen, se Sankta Ursulas väg Saknas
Västerås stad o. stift Hästholmarna öar Bilbolaget stadsäga Blänkhällsröret, se Blankhällsröret Saknas
Västerås stad o. stift ?Hästholmarna holmar Billsta lhter Bodaskogen skogsområde
Västerås stad o. stift ?Hästholmarna öar Billsta gård stadsäga Bomans gata gata
Västerås stad o. stift Hästholmarna holmar Biskopsgården boställe Bondegatan gata
Västerås stad o. stift Hästholmarna, Ö. o. V. holmar Biskopsgården boställe Bondegatan gata
Västerås stad o. stift Hästholmarna öar Biskopshuset bostadshus Borgberget bergsträckning
Västerås stad o. stift Hästholmarna holmar +Biskopstorpet torp Borgen Saknas
Västerås stad o. stift Hästholmarna öar Bjärby, Vita, se Vita Bjärby Saknas Borgen Saknas
Västerås stad o. stift Hästholmarna holmar Bjärby gård Saknas Borggården öppen plats
Västerås stad o. stift Hästholmarna holmar Bjärhofda, se Bjurhovda Saknas Borgmyren myr
Västerås stad o. stift Hästholmarna holmar Björhofda Saknas Borgmästarevreten åker
Västerås stad o. stift Hästholmarna holmar Björnö lht el. gård Borgås sund sund
Västerås stad o. stift Hästholmarna öar Björnöborg lht Borgås udde område
Västerås stad o. stift Hästholmarna holmar +Björnö Halsen lht Borraregatan gata
Västerås stad o. stift Hästholmen, Västra, se Västra holmen ö /Se +Biörnöö Torpet, Norra, se Björnöändan Saknas Borrargatan gata
Västerås stad o. stift Hästholmen, Östra, se Östra holmen ö /Se +Biörnöö Tårpet, Södra, se Björnö Saknas Botaniska trädgården parkområde
Västerås stad och stift Högby Skogsfjäll terräng Blankenberg stuga Brahegatan gata
Västerås stad o. stift Iggebygatan gata /Se Blåsbo stadsområde Brahegatan gata
Västerås stad o. stift Iggebygärdet åker /Se Blåsbo stadslägenhet, nu stadsdel +Breda Gatan, se Skolgatan Saknas
Västerås stad o. stift Jaktmarken skogsområde Blåsbo, Lilla lht Bredsten skär eller udde
Västerås stad o. stift Johannisberg terräng Blåsbo, Lilla, se Dalkasern Saknas Breidablik utsiktsplats
Västerås stad Johannisberg triangelpunkt Blåsbo paviljong byggnad Breidavägen väg
Västerås stad o. stift Jungfrukällan källa Blåsboskolan folkskola Brinkan, se Hälla Brinkan Saknas
Västerås stad o. stift Jämmerungskullen kulle /Se Boberga lägenheter Brohuvudet brygga
Västerås stad o. stift Järnvågen Saknas /Se Bokhandelsgården gård Bruksgatan gata
Västerås stad o. stift *Kaka berget berg +Boktryckar Embets gård gård Brunnsgränd gränd
Västerås stad och stift Kakuberg Saknas Boktryckargården gård +Brunnsgränd, se Östra Brunnsgränd Saknas
Västerås stad och stift *Kakuberg Saknas Bomanska gården gård +Brunnsgränd, Norra, se Brunnsgränd Saknas
Västerås stad o. stift *Kakuberg Saknas Bomans mälteri mälteri +Brunnsgränd, Östra gränd
Västerås stad o. stift *Kakubergh Saknas Bondgården bondgård Bryggerigatan gata
Västerås stad o. stift *Kakuberget Saknas Bond-Westmannia Saknas Bryggerigatan gata
Västerås stad o. stift Kalfskär, se Kattskär ö Borgmästaregården gård Bryggerigatan, Gamla gata
Västerås stad o. stift Kalvskär, se Kattskär ö /Se Borgmästartomten tomt Brännugnsvägen gata
Västerås stad o. stift Kampängsbroarna trakt /Se +Borgmästare-Torpet, se Siggesborg Saknas Bunkan Saknas
Västerås stad o. stift Kampängsbroarna trakt /Se Borgmästarvreten stadsområde Byggehagen hage
Västerås stad o. stift Kampängsbroarna f. namn på Kopparbergsvägen /Se Borgvalla lht Byggeviken vik
Västerås stad o. stift Kaninholmen holme /Se Brandstation brandstation Bågevägen gata
Västerås stad o. stift Kampen medelt. lekplats /Se Brannhildsborg, se Brandhillsborg Saknas Bågevägen gata
Västerås stad o. stift Karlfeldtsparken parkomr. Branthovdaområdet villaområde Bäckbybäcken bäck
Västerås stad o. stift Karlshäll ägomark Bredablick lht +Bäckgatan planerad gata
Västerås stad o. stift Kattskär ö +Brodelbo äldre namn på Pilbo Bäckvägen gata
Västerås stad o. stift Kattskär ö Brogård lägenheter Bälbyvägen väg
Västerås stad o. stift Kattskär ö /Se Brogård stadsäga Claréusgatan gata
Västerås stad o. stift Kattskär holme /Se Brunslägenheten Saknas Dalavägen gata
Västerås stad o. stift Kattskär holme Bryggar-Augustas hus Dalavägen gata
Västerås stad o. stift Klockarbacken backe /Se Bryggeriet, Gamla bryggeri +Degelgatan projekterad gata
Västerås stad o. stift Klosterbron Saknas Bryggeriet, Nya, se Västerås Nya Bryggeri A.B. Saknas Didriksgatan gata
Västerås stad *Klosterbron f. bro +Bränneriet bränneri Diligenshagen hage
Västerås stad o. stift Klostergatan gata +Buller Tomas gården gård Djuphamnen, Stora Saknas
Västerås stad o. stift Klostergatan gata Bussbolaget stadsäga Djuphamnsvägen gata
Västerås stad o. stift Klostergatan Saknas Busstationen Saknas Djäkneallén väg
Västerås stad o. stift Klostergatan gata Bygget Saknas Djäkneberget berg och naturpark
Västerås stad o. stift Klostergatan gata Bysågen vattensåg Djäkneberget höjdområde
Västerås stad o. stift Klostergatan Saknas Bånkgården gård Djäknebergsgatan gata
Västerås stad Klostergatan gata Bånkgården gård Djäknebergsvreten åker och äng
Västerås stad o. stift Klostergatan Saknas Bäckbo villa Djäknebron, se Skarpskyttebron Saknas
Västerås stad, stift Klostergatan gata Bäckbo lht Djäknegatan gata
Västerås stad, stift Klostergatan gata /Se Bärby-Galttegen, se Galttegen Saknas Djäknegatan gata
Västerås stad o. stift Klostergatan gata Bärby gård Saknas Djäknegränd gränd
Västerås stad o. stift Klåfotakärret kärr Bävern apotek Djäknegränd gränd
Västerås stad o. stift Kopparbergsvägen gata /Se +Cappelans Boställe boställe Djäknekällan källa
Västerås stad o. stift Kopparbergsvägen gata Carlberg, se Karlberg Saknas Djäkneplatsen, se Botaniska trädgården Saknas
Västerås stad o. stift *Korsvreten Saknas +Carlberg, se Karlsbergs gård Saknas Djäknestigen gångstig
Västerås stad o. stift Krutkällarbacken terräng Carlsberg, se Karlsbergs gård Saknas Djävulsön åker
Västerås stad o. stift Kråktäppan äga /Se Carlsbergs gård, se Karlsbergs gård Saknas Domherrvägen gata
Västerås stad o. stift Kullen höjd Carlsborg, se Karlsborg Saknas Domkyrkoesplanaden gata
Västerås stad o. stift Kumla ägomark Carlsborg, se Tändsticksfabriken Saknas Domkyrkoesplanaden gata
Västerås stad o. stift Kungsträdgården, se Vasaparken park /Se Carlsfrid, se Karlsfrid Saknas Domkyrkoplan plan
Västerås stad o. stift Kungsträdgården Saknas Carlshäll, se Karlshäll Saknas Domprostgränden gränd
Västerås stad o. stift Kungsängen f.d. äng /Se +Carlslund, se Karlslund Saknas +Domprostgränden, se Prästgatan Saknas
Västerås stad Kungsängen Saknas /Se +Carlsvik lht, avs Drottninggatan gata
Västerås stad o. stift Kvarteret, Västra, Södra. Östra och Norra förr kvarter /Se Cellfängelset Saknas Drottninggatan gata
Västerås stad o. stift Kyrkbacken Saknas /Se Cellfängelset, se Straffängelset Saknas Dubbelboröset, se Dubbelbovetten Saknas
Västerås stad Kyrkogatan Saknas Centralhotellet Saknas Dünavägen gata
Västerås stad Kyrkogatan Saknas Centrallasarettet, se Lasarettet Saknas Dyen kärr
Västerås stad o. stift Kyrkogatan gata Centralstationen järnvägsstation Dyen, se Söderängen, Myrby Saknas
Västerås stad o. stift Kyrkogatan Saknas Charlottenborg lht +Dynamogatan planerad gata
Västerås stad o. stift *Kyrkogatan gata Charlottenlund lht Edlindska vreten område
Västerås stad o. stift Kyrkogatan Saknas +Christiansborg, se Kristiansborg Saknas Edlindska vreten åker
Västerås stad o. stift »kirkiogatwne» förr gata Dalby lht Edmansgatan gata
Västerås stad o. stift Kyrkogatan Saknas Dalbasarnen lht Edmansgatan gata
Västerås stad o. stift »Kirkiogatw» gata /Se Dalkasern lht Ekeby gärde Saknas
Västerås stad o. stift Kyrkogårdsgatan, Gamla, se Vasagatan gata Dalslund lht Ekebygärdet åker
Västerås stad o. stift Källhagen terräng +Decansgården, se Domprosthuset Saknas Ekebyjorden område
Västerås stad o. stift Källstugan terräng Djuphamnsområdet område Ekevägen gata
Västerås stad och stift *Käringholmen Saknas Djäknebergsskolan folkskola Ekhagen hage
Västerås stad o. stift *Kärlingeholmen holme /Se Djäknestallet, se Fernebogården Saknas Elba ö med utvärdshus
Västerås stad o. stift *Kölnare vreter vretar +Dominkanerklostret kloster Elba ö
Västerås stad och stift Kölnarevretarne Saknas Domkapitalshuset, se Konsistorium Saknas Emausbäcken bäck
Västerås stad o. stift [Kölnarveten] vretar Domkyrkan domkyrka Emausgatan gata
Västerås stad o. stift [Kölnarvretarna] vretar Domkyrkan domkyrka Emausgatan gata
Västerås stad o. stift *Kölnare vretar vretar Domkyrkosysslomannens ämbetesgård område Emaus källa källa
Västerås stad o. stift Kölnarwrethena Saknas Domprostens boställe Emaus källa trefaldighetskälla
Västerås stad o. stift »kølnerwrethena» vretar Domprostens lönejord stadsäga Emausparken parkområde
Västerås stad o. stift Köllnara vret f.d. åker /Se Domprostens lönejord stadsäga +Emaus Skäläng del av Skälängen
Västerås stad o. stift *Ladegårdsängen Saknas Domprostgården gård Emausvägen gata
Västerås stad o. stift Ladugårdsjorden, Östra markområde /Se Domprosthuset bostad Emaus äng ängsområde
Västerås stad o. stift »lagsthen» källa? Drittelfabriken fabrik Enbacksskogen skogsområde
Västerås stad o. stift *Lagstens kælla, se Laxstens kælla Saknas +Dybo, se Ängsvaktartorp Saknas Engelbrektsgatan gata
Västerås stad o. stift *Lagstens källa Saknas +Dårhuset byggnad Engelbrektsgatan gata
Västerås stad o. stift Lars Ols änkas stenhus hus /Se Editsdal lht Engelbrektslunden del av Kungsängen
Västerås stad o. stift *Laxstens kælla Saknas +Egby, se Iggeby Saknas Engelbrektsplan plats
Västerås stad *Lagstens kælla Saknas Ekbacka villa Engvallsgatan gata
Västerås stift o. stad *Laxstens kiælla Saknas Ekbacka lht +Enkegränden, se Trappgränd Saknas
Västerås stad o. stift Lagsthen Saknas Ekebo lht Enköpingsgatan gata
Västerås stad o. stift Lagstens källa Saknas Ekeby lht Enköpingsvägen gata
Västerås stad o. stift Lagstens källa Saknas +Ekebygården gård el. tomt Eriksbergs beteshage hage
Västerås stad o. stift Laxstens källa Saknas Ekebylogen ladubyggnad Eriksbergsgatan gata
Västerås stad o. stift *Laxstens källa källa Ekhaga lht, del av stadsäg. Eriksbergsskogen skogsklädd höjd
Västerås stad o. stift [Lagstens källor] Saknas Ekhamra lht Eriksborgsgatan gata
Västerås stad o. stift Lillån å Ekliden lht Eriksgatan gata
Västerås stad o. stift Lillån å +Elba byggnad el. lht +Esplanaden, Norra, se Norra Ringvägen Saknas
Västerås stad *Lillån sidoutlopp Elbarestauranten restaurant Esplanaden, Södra gata
Västerås stad o. stift Lillån å /Se Elektricitetsverket, se Västeråsverket Saknas +Esplanaden, Västra planerad gata
Västerås stad o. stift Lillån grävt sidoutlopp /Se Elektriska bostäderna arbetarbostäder +Esplanaden, Östra, se Östra Ringvägen Saknas
Västerås stad o. stift *Lisle vreten Saknas Elektrolyten verk +Esplanaden, Östra, se Allégatan Saknas
Västerås stad o. stift Listakärr kärr Elektrolytverken fabrik Fabriksgatan gata
Västerås stad o. stift Långa gatan Saknas Elektron, se Elektriska bostäderna Saknas +Fabriksgatan gata
Västerås stad o. stift Långgatan förr gata Elektrotekniska Fackskolan, se Tekniska skolan Saknas Falkvägen gata
Västerås stad o. stift Långgatan förr gata Elementarläroverket, se Läroverkshuset Saknas +Faltin Faltinsons åker åkerteg
Västerås stad o. stift Långgatan Saknas Elienborg lht Fattighusgränden Saknas
Västerås stad o. stift Långgatan f. gata +Eliseberg, se Loviseberg Saknas +Fattighusgränden gränd
Västerås stad o. stift Longagata gata Emaus herrgård Femtonbacken sluttning
Västerås stad o. stift Långgatan gata Emaus jordbruksfastighet Filaregatan gata
Västerås stad o. stift *Långgatan gata Emaus lhter Filargatan gata
Västerås stad o. stift Långgatan Saknas Emaus gård stadsäga Finn Malmgrens gata gata
Västerås stad o. stift Långgatan f. gata Emausverkstaden avdelning av verkstäder Finnslätten område
Västerås stad Långgatan Saknas Emilslund lhter Finska trappan trappa
Västerås stad o. stift Lögarängen terräng Emmalund lht +Finskhäll, se Finnhällarna Saknas
Västerås stad och stift Mariaberget höjd Enbacken gård Fiskargatan gata
Västerås stad o. stift Mellanhästholmen, se Elba ö /Se Enbacken jordbruksfastighet Fiskartorget torg
Västerås stad o. stift Mellan-Hästholmen holme /Se Eneberga lht Fiskartorget torg
Västerås stad o. stift Munkaltaret altare /Se Eneborg lht Fiskarvreten åker
Västerås stad o. stift Munkholmen holme /Se Epidemisjukhuset sjukhus Fiskebron bro
Västerås stad o. stift Munkängen område +Eriklund, se Erikslund Saknas Flintgatan gata
Västerås stad o. stift Munkängen del av stad Eriksberg hyreskasern Flodinsgatan gata
Västerås stad o. stift Munkängen ängsområde Eriksberg lht Floragatan gata
Västerås stad o. stift Munkängen f.d. äng /Se Eriksberg lht Floragatan gata
Västerås stad o. stift Månbacken höjd Eriksberg lht Flottörgatan gata
Västerås stad o. stift Mårtens hage skogsparti Eriksberg, se Norra Gripsborg Saknas Flygarvreten Saknas
Västerås stad Notudden udde Eriksborg trädgård Flygarevreten åker
Västerås stad o. stift Nya torget, se Fiskartorget torg /Se Eriksborg lht Flygplansgatan gata
Västerås stad o. stift »næsino» näs? Eriksdal lht Fnaskgränd gränd
Västerås stad o. stift Oxbacken backe /Se Eriksholm lhter Fogdegatan gata
Västerås stad o. stift Oxbacken kreaturstorg /Se Erikslund lht Fogdegatan gata
Västerås stad o. stift Oxbackstullen tull /Se Erikslund lht Fogdeholmen halvö eller udde
Västerås stad o. stift Pappegoijewreten åker /Se +Erlandsbotorp torp Fogdeslätten ängsområde
Västerås stad o. stift Persbobäcken igenlagd bäck /Se Falkenbergska Kvarnen, se Västerås nedre kvarn Saknas Folkets Park parkområde
Västerås stad o. stift Prostetomten Saknas Fattigbo, se Futtibo Saknas Framnäsvägen gata
Västerås stad o. stift *Prostetomten Saknas Fattigstugan Saknas Frankegatan gata
Västerås stad o. stift Prostetompten tomt /Se +Fernbo-Torpet, se Kristiansborg Saknas Frankiska vreten åker och äng
Västerås stad o. stift *Prästängarna ängar? Fernbogården gård Fredsgatan gata
Västerås stad o. stift Prästängen äng Finnslätten lht Fredsgatan gata
Västerås stad o. stift Ragvalds backe höjd Fiskarstugan stuga Frejagatan gata
Västerås stad o. stift Ridöfierden, se Västerfjärden vik Fiskarvreten lht Frejagatan gata
Västerås stad o. stift Ridöfjärden fjärd +Flettiebogården gård Frejahöjden gata
Västerås stad o. stift Ringvägen, Östra gata /Se Flickskolan stadsäga Fren sjö
Västerås stad o. stift Rudbecksparken parkomr. Flinkstugan byggnad Fridlundsvägen gata
Västerås stad o. stift Rågsäcken holme Flyget, se Viksäng Saknas Fridnäsgatan gata
Västerås stad o. stift Rönnberga backe höjd Flyget Klockartorp stadsäga Frihetsvägen gata
Västerås stad Rönnby borg fornlämning Folkets hus bebyggelse Frihetsvägen gata
Västerås stad Saltängsbron bro /Se +Frantz Kochz Lada lada +Fritzens vret, se Rosengrenska vreten Saknas
Västerås stad Skallbergsparken parkomr. Fredriksbergs gård stadsäga Fritzska vreten åker
Västerås stad o. stift Skalängen skogsparti Fredriksborg lägenheter Fullerövägen gata
Västerås stad o. stift Skepparebacken Saknas /Se Freja stadsdel Fullerövägen gata
Västerås stad o. stift Skerikesvägen väg /Se Fridhem lht Funkisgatan gata
Västerås stad o. stift Skiljeboskogen skogsomr. Fridhem lht Furby källa trefaldighetskälla
Västerås stad o. stift Skinnaregrafven Saknas Fridhem lht Furby ås rullstensås
Västerås stad o. stift Skogsvreten terräng Fridhäll lht Furugatan gata
Västerås stad o. stift Skopan holme Fridnäs villa Furulidsvägen gata
Västerås stad o. stift Skärplingen, Stora holme Fridnäs Saknas Futtebo backe kulle
Västerås stad o. stift Slotzsmäcken Saknas Fridnäs, Lilla lht Fyrbovägen väg
Västerås stad o. stift Slottsbacken backe /Se Fridnäs, Stora lht Fågelvägen gata
Västerås stad o. stift Slottsgatan gata Fridsborg lht Fågelvägen gata
Västerås stad o. stift Slottsgatan Saknas /Se Fryklundska gården Saknas Föreningsgatan gata
Västerås stad och stift Slottsgatan gata Fröklängningen plantskola Föreningsgatan gata
Västerås stad o. stift ?Slottsgatan gata Furby kyrka, se Furby ödekyrka Saknas Förstadsvägen gata
Västerås stad o. stift Slottsgatan gata Furtorp bebyggelse +Gaendhilshögen, se Jämmerungshögen Saknas
Västerås stad och stift Slottsgatan gata /Se Futtebo f.d. statarbyggnad Galgbacken Saknas
Västerås stad och stift Slottsgatan gata /Se Futtebo, Lilla f.d. statarbyggnad Galgbacken kulle
Västerås stad och stift »(oppa) Slotzgatwna» gata Futtebo, Stora f.d. statarbyggnad +Galgebacken avrättningsplats
Västerås stad och stift *Smedjegatan gata +Fyrbostugan Saknas Gamla hamnen hamnområde
Västerås stad och stift *Smedjegatan förr gata Fågelbo villa +Gamla Torget, se Stortorget Saknas
Västerås stad o. stift Smedjegatan Saknas Fågelbo lht Gamla Tullen tull
Västerås stad o. stift Smedjegatan Saknas Fågelsången villa +Gamla Tullen, se Bergslagstullen Saknas
Västerås stad o. stift Smedjegatan Saknas Fårbo torp Garpgatan gata
Västerås stad Smedjegatan Saknas Gaggeska gården gård Gasverksgatan gata
Västerås stad o. stift Smedjegatan Saknas Galgbacken Pettersborg gård Gautahagen del av Odenslund
Västerås stad *Smedjegatan gata Galttegen del av hemman Geijersgatan gata
Västerås stad *Smedjegatan gata Gamla Boktryckargården gård Genvägen gata
Västerås stad Smedjegatan Saknas Gamla Bränneriet bränneri Gesällberget berg
Västerås stad o. stift Smedjegatan förr gata Gamla Folkskolan, se Skepparbacksskolan Saknas Gesällgatan gata
Västerås stad o. stift Smedjegatan gata Gamla kvarn kvarn Gideonsbergsgatan gata
Västerås stad och stift Smedjegatan Saknas /Se Gamla kyrkogården begravningsplats Gideonsbergs Skäläng del av Skälängen
Västerås stad o. stift Smedjegatan, Lilla o. Stora Saknas Gamla lasarettet, se Sjukhemmet Saknas Gjutaregatan gata
Västerås stad Smedegatun Saknas Garp Råby Saknas Gjutargatan gata
Västerås stad Smedjegatan Saknas Gartmanska gården gård Gjuterivägen gata
Västerås stad Smedjegatan f. gata Gasverket gasverk Glasgatan gata
Västerås stad o. stift Smedjegatan gata /Se Gasverket, Gamla gasverk Glasgatan gata
Västerås stift stift Smedgatan Saknas Gasverket, Nya, se Gasverket Saknas +Glas-Gatan, se Glastullsgatan Saknas
Västerås stad och stift Smedjegatan gatunamn /Se Gideonsberg herrgård +Glastullen tull
Västerås stad Smidhiagatu gata /Se Gideonsberg lht +Glastullen tullport
Västerås stad Smäcken, Norra gränd Gideonsberg, Norra område Glastullsgatan gata
Västerås stad o. stift Smäcken lokalitet /Se Gideonsbergsskolan folkskola +Glastullsgatan gata
Västerås stad o. stift Smäcken ställe /Se Gidronsberg Saknas Granbacken, se Gränbacken Saknas
Västerås stad o. stift Solglimt terräng Goodtemplarhuset hus Granelundsgatan gata
Västerås stad o. stift *Stadsgropen Saknas Granelund lägenheter Granelundsgatan gata
Västerås stad Stadsparken parkomr. Granelund lhter Granstigen gata
Västerås stad o. stift Stallhagen Saknas /Se Granneborg lht Grenadjärgatan gata
Västerås stad o. stift Stallhagen plats /Se Grannelund lht Grevegatan Saknas
Västerås stad o. stift Stallhagsparken park Grantorpet lht +Grevegatan gata
Västerås stad och stift Stigbergsskogen skogsomr. Grindstugan byggnad Grevgatan gata
Västerås stad och stift Stohagsjorden, Yngre markområde /Se Gripsborg, Norra lht Grindstuvägen gata
Västerås stad och stift *Stora gatan gata Gripsborg, Södra lägenheter Grottstigen gångstig
Västerås stad o. stift Stora gatan gata /Se Gropens Saknas Grytaborgsvägen gata
Västerås stad och stift Stora torget torg /Se Gropgården gård Gryta kulle Saknas
Västerås stad och stift Storån (numera Svartån) å Grå ladan lada Gränsgatan gata
Västerås stad och stift Storån, se Svartån Saknas Gröna villan lht Gränsgatan gata
Västerås stad »Stæghelbergh» terräng Grönbo skogvaktarbostad Gränudden udde
Västerås stad och stift *Suggetorpsängen Saknas Grönbo lht +Gulmårsgatan planerad gata
Västerås stad och stift Sundemans backe höjd Gröndal lht Gulmårastigen gata
Västerås stad och stift Svartån å Gröneborg lht Gurksaltargatan gata
Västerås stad och stift Svartån å Gula faran hus Gustavsborgsgatan gata
Västerås stad och stift Svartån å Gumman Bergs stuga stuga Gustavsborgsgatan gata
Västerås stad o. stift Svartån å Gunnarsberg lht Gustavsgatan gata
Västerås stad o. stift Svartån å /Se Gurkstaden benämning på Västerås Gustavsgatan gata
Västerås stad Svartån å Gustafsberg lht Gustavsviksgatan gata
Västerås stad o. stift Svartån å Gustavsborg stadsområde Gustavsviksgatan gata
Västerås stad o. stift Tallåsen terräng Gustafsborg lägenheter Gymnastikgränd gränd
Västerås stift o. stad Tegelbruksvägen gata /Se Gustavsslätt gård Gymnastikgränd gata
Västerås stift o. stad Tegelslagsvägen gata /Se Gustafsslätt lht Gåsmyregatan gata
Västerås stift o. stad Tegeludden udde Gustavsvik lht Gåsmyregatan gata
Västerås stad o. stift Tegeluddsvägen gata /Se +Gymnasium gymnasiebyggnad Gåsmyren myr
Västerås stad o. stift Tegelvretsgatan gata /Se Gåsmyrsvreten område +Gåsmyretullsgatan, se Gåsmyregatan Saknas
Västerås stad o. stift Tjuvgatan förr gata Gästgivaregården gästgivaregård Gåsmyrtullen tull
Västerås stad *Torgbrogatan gata Haga stadsområde +Gåsmyrtullen tullport
Västerås stad *Torgbron Saknas Haga stadsdel Gåsmyrvreten stadsdel
Västerås stad Torgbron Saknas Haga lht Gåsmyrvreten åker och äng
Västerås stad Torgbron Saknas Haga lägenheter Gärdesvägen planerad gata
Västerås stad och stift *Torgbron bro Haga, Övre stadsdel Gärdesåsen, Stora del av Furbyåsen
Västerås stad och stift Torgbron, se Apotekarbron bro /Se Hagaberg lägenheter Gästgivaregatan gata
Västerås stad och stift Trådan f.d. ängsmark /Se Hagadal lht Gästgivarhagen hage
Västerås stad och stift *Träderen äng Hagalund stadsområde Gästgivarvägen gata
Västerås stad och stift Tullen, Västra tullport /Se Hagalund lht Gästgivareängen stadsäga
Västerås stad och stift Tullen, Östra tullport /Se Hagalund lägenheter Götgatan gata
Västerås stad och stift *Tunbybäck bäck Hagalund, se Hovdesta Saknas Götgatan gata
Västerås stad och stift Turnbo vretar Saknas Hagaområdet stadsdel Hagagatan gata
Västerås stad och stift [Typpels vret] vret Hagbo lht Hagagatan gata
Västerås stad och stift »typpels vreet» åkermark +Hagerne, se Hejarne Saknas Hagaskogen skogsområde
Västerås stad o. stift »typpels vretir» åkermark +Halsstorpet lht Haga Parkgata gata
Västerås stad o. stift »typpelswreth» äng Hammarby banvaktsstuga stadsäga Hagen, Norra, se Oxhagen Saknas
Västerås stad o. stift [Typpelsvreten] äng Hammarby gård Saknas Hagen, Södra, se Kohagen Saknas
Västerås stad o. stift »Typpelzwreth» åker +Hammarby Matz gård gård Hallbergs plan plantering
Västerås stad o. stift »Typpilzvreth» åker Hammarby Restaurant stadsäga Hallonvägen gata
Västerås stad och stift Typpelswreth äng /Se Hammarby skola folkskola Halsen del av Björnön
Västerås stad och stift Typpilskvarnen förr kvarn /Se Hammarby Stadshage hage, tomtområde, stadsdel Halsviken vik
Västerås stad Uggelhålet sund Hammarbytorp lht, del av stadsäg. Halsvreten, Lilla åkerteg
Västerås stad o. stift Utanbyparken parkomr. Hamnkontoret Saknas Hammarbacksvägen gata
Västerås stad o. stift Varggropen fornlämning Hamnområdet område Hammarbygatan gata
Västerås stad o. stift Vasagatan (förr Gamla Kyrkogårdsgatan) gata Hamnplan område Hammarby Sjöhage åker och skog
Västerås stad o. stift Vasaparken park /Se Hasselbacken lht Hammarby sjöhage hage
Västerås stad o. stift Vasaparken (förr Kungsträdgården) park +Heddtorp, se Johanneslund Saknas Hammarbygatan gata
Västerås stad o. stift Vasaparken parkomr. Hedenslund villa Hammarby stadshage hage
Västerås stad o. stift Vasaparken park Hedenslund lht Hammarby vretar åkrar
Västerås stad och stift *Vastesons tomt Saknas +Helgeandshuset, se Hospitalet Saknas Hammarviken vik
Västerås stad Viksäng förr äng, sedermera exercisplats +Helgeandskyrkan, se Hospitalskyrkan Saknas Hamnen hamnområde
Västerås stad Viksäng f. äng, sedermera excercisplats Hellby Saknas Hamngatan gata
Västerås stad o. stift Viksäng stadsdel /Se Helvetet hus Hamngatan gata
Västerås stad och stift Viksäng terräng Hemdal stadsområde Hamnplan hamnområde
Västerås stad och stift Vildmarken terräng Hemdal stadsdel Hamnpromenaden promenadplats
Västerås stad och stift »wædhirsholm» holme? Hemdal lhter +Hamrevägen väg
Västerås stad o. stift Västeråsfjärden vik Hemmingsbo-boden byggnad Handelsman Flodins vret åker
Västerås stad /Se Västeråsfjärden fjärd Hermansdal lht Handelsman Lundbergs vretar åker och äng
Västerås stad Västeråsfjärden fjärd Herrgården gård Hantverkargatan Saknas
Västerås stad Västerås fjärden fjärd /Se Herrgården byggnad Hantverkargatan gata
Västerås stad Västeråsfjärden fjärd Herrgärdet stadsdel Hasselvägen gata
Västerås stad Västeråsfjärden fjärd /Se Herrgärdsskolan Saknas Havrevägen planerad gata
Västerås stad o. stift Vesteråsfjärden vik Herrgärdsskolan folkskola +Haggwreten, se Häggvreten Saknas
Västerås stad Västeråsfjärden fjärd /Se +Hesselö, se Hällsö Saknas Helgonsbacken dalsänka
Västerås stad Västeråsvägen landsväg /Se Himmelriket hus Helgonsvägen väg
Västerås stad Västra holmen ö /Se +Hindrich uthanbys stugha stuga Hellbergska utmarker
Västerås stad Västra holmen ö +Hjerpmarken, se Järpmarken Saknas /Se +Hellmans täppa åker
Västerås stad Åbymossen mosse Hjorten apotek Hellmans vret åker
Västerås stad Återvändsgränd gata /Se Hjulströms gård gård Hemdalsvägen gata
Västerås stad Önsta ägomark Hoffsta stadsområde Herdegatan gata
Västerås stad Önstamossen mosse Hoffsta lhter Herrgårdsstigen gata
Västerås stad Önstensborg fornborg Hospitalet fattighus, spinnhus och sjukhus Herrgärdet stadsområde
Västerås stad o. stift Östra holmen ö /Se Hospitalsgården gård Herrgärdet åker
Västerås stad Östra holmen ö Hospitalskyrkan Saknas Herrgärdsgatan gata
Västerås stad Östra Torget Saknas +Hospitalskyrkan kyrka +Herrgärdsgatan, se Brahegatan Saknas
Västerås stad o. stift Östra torget torg +Hospitalskyrkan kyrka Herrudden udde
Västerås stad o. stift *Östra torget Saknas Hovdestalund kyrkovaktarbostället +Herteskogen, se Järpmarken Saknas
Västerås stad   Hülpherska gården Saknas Hirsemans backe sluttning
Västerås stad   Hultagården lht +Hjerpesten, Stora, se Järpeten Saknas
Västerås stad   Humlan apotek +Hjerpmarken, se Järpmarken Saknas
Västerås stad   +Humlegårdsvaktarens tomt bostadstomt Holmen del av äng
Västerås stad   +Hufwud Torpet, se Björnöändan Saknas Holmen, Västra del av Hästholmarna
Västerås stad   Hwasserska gården gård Holmen, Östra del av Hästholmarna
Västerås stad   Hvilan lägenheter Hospitalsbron bro
Västerås stad   Hyttan hytta +Hospitalsbron bro
Västerås stad   Hyttan arbetarbostäder +Hospitalsbron, Andra, se Malmbron Saknas
Västerås stad   Hyttan fabriksområde Hovaren holme
Västerås stad   Hyttområdet område Hovaren holme
Västerås stad   Håfsta, se Hovdesta Saknas Hovaren ö
Västerås stad   Håkanstorp lht, avs. Hovdestalunds kyrkogård begravningsplats
Västerås stad   Häjarne, se Hejarne Saknas Hubbosaxen gränsmärke
Västerås stad o. stift   Hällby by Hucken Saknas
Västerås stad   Hällsborg, se Helleborg Saknas Hultbergska vreten område
Västerås stad   Hässlö gård Saknas Hultbergska vreten äng
Västerås stad   Höganbo lht Hultbergska vreten åker och äng
Västerås stad o. stift   Högby Skogsfjäll bebyggelse Hultbergs vret åker
Västerås stad o. stift   Högby Utjord, se Högby Skogsfjäll Saknas Humlegatan gata
Västerås stad o. stift   Högklint lht Humlegården område
Västerås stad o. stift   Idrottshallen idrottshall +Humlegården park- eller trädgårdsområde
Västerås stad o. stift   Idrottsplatsen, Gamla Saknas Humlegårdsgatan Saknas
Västerås stad o. stift   +Iggeby by +Humlegårdsgatan gata
Västerås stad o. stift   +Iggebytomten, se Ekebygården Saknas Husvreten åker
Västerås stad   Ingeberga gård Saknas Hülphersgatan gata
Västerås stad   Ingenting Saknas Hyttvägen, Nedre gata
Västerås stad   Ingridsdal lht Hyttvägen, Övre gata
Västerås stad   Isolationsfabriken fabrik Hyvlargatan gata
Västerås stad   Jakobsberg Saknas +Håkansgatan, se Kassörsgatan Saknas
Västerås stad   Jakobsbergs gård stadsäga Hållgatan gata
Västerås stad   Jakobsbergs skola stadsäga Hållgatan gata
Västerås stad   Jakobslund stadsäga Häggvreten åker
Västerås stad   Jakobslund stadsäga Hälleberget höjd
Västerås stad   Jana-gubbens stuga Saknas Hällen klippudde
Västerås stad   Johannesberg Saknas Hässlösundet sund
Västerås stad   Johannesberg, Norra lht Hässlöängen ängar
Västerås stad   Johannesberg, Södra lht Hästhagen hage
Västerås stad   Johannesborg stadsäga Hästholmarna holmar
Västerås stad   Johannesborg, Södra stadsäga Hästholmarna ögrupp
Västerås stad   Johannesbäck lht Hästholmen, Västra, se Västra Holmen Saknas
Västerås stad   Johanneslund, se Johannislund, Lilla Saknas Hästholmen, Östra, se Östra Holmen Saknas
Västerås stad   Johanneslund lägenheter Hästhovsgatan gata
Västerås stad   Johannislund, Lilla stadsområde Högbergsgatan gata
Västerås stad   Johanneslund, Lilla lht Högby Skogsfjäll gata
Västerås stad   Johanneslund, Stora stadsområde Hökvägen gata
Västerås stad   Johannesro Saknas Hönsgärdet stenbackar och åker
Västerås stad   Johannisberg lht Hönsängen äng
Västerås stad   Johannisberg gård Saknas Idrottsvägen gata
Västerås stad o. stift   Johannisborg lht Iggebygatan gata
Västerås stad o. stift   Johannisdal lht Iggebygatan gata
Västerås stad   Johannislund länsmansbostad Iggebygärdet Saknas
Västerås stad o. stift   +Johannislund landeri Iggebygärdet, se Ekebygärdet Saknas
Västerås stad   Johannislund, Lilla lht Isolatorgatan gata
Västerås stad o. stift   Joahannisro lht Jakobsbergsgatan gata
Västerås stad   Johansberg Saknas Jakobsgatan gata
Västerås stad o. stift   Johanslund lht Jakobsgatan gata
Västerås stad   Josefsdal lht Jedeurska hagen Saknas
Västerås stad   Jungstorp Saknas Jedeurska hagen hage
Västerås stad   Järnvågen Saknas Johannesbergsgrundet grund
Västerås stad o. stift   +Järnvågen järnvåg Johanneslundsgatan gata
Västerås stad och stift   Järnvägshuset hus Johanneslundsvägen gata
Västerås stad   Järnvägsstation, se Centralstationen Saknas +Johanneslundsvägen väg
Västerås stad o. stift   Kakelfabrik Saknas Johan Vilhelms torg område
Västerås stad   Kallbadhuset badhus +Johan Wilhelmstorg torg
Västerås stad /Se   Kallbadhuset badhus Jonasborgsvägen gata
Västerås stad   Kammakaregården gård +Jordgatan gata
Västerås stad   +Kanika Saknas Jordgatan gata
Västerås stad   Kanikbo, se Knik Lundby Saknas Jungfrugränden gränd
Västerås stad   Kanikgården Saknas +Jungfrugränden gränd
Västerås stad   Kanik-Lundby torp torp Jungfrustigen gångväg
Västerås stad   Kanelihuset Saknas Jutekällan källa
Västerås stad   Kapellet torp Jutgroparna gropar
Västerås stad   Kapelltorpet Saknas Jutkärret kärr
Västerås stad och stift   Kaplansbostället boställe Jämmerungsbackarna backar
Västerås stad   Kareten, se Karelen Saknas Jämmerungakullen, se Jämmerungshögen Saknas
Västerås stad o. stift   Karlberg lht Järnvägsbron bro
Västerås stad   Karlbergs gård Saknas Järnvägsgatan gata
Västerås stad   Karlsberg lägenheter Järnvägsgatan gata
Västerås stad o. stift   Karlsberg lhter avs. +Järnvägsgatan, se +Kungsängsgatan Saknas
Västerås stad   Karl(s)bergs gård Saknas +Järnvägsgatan, Västra planerad gata
Västerås stad   Karlsbergs gård stadsäga +Järnvägsgatan, Östra, se Järnvägsgatan Saknas
Västerås stad o. stift   Karlsborg lht +Järnvägstorget torg
Västerås stad   Karlsborg, se Hyttan Saknas Järpsten gränsmärke
Västerås stad   Karlsdal lägenheter Jättebron stenar
Västerås stad   Karlsfrid lht Jättestigen Saknas
Västerås stad   Karlsholm lht Kabelgatan gata
Västerås stad   Karlslund ålderdomshem Kalvskär, se Kattskär Saknas
Västerås stad   Karlslund lht Kampängarna ängar
Västerås stad   Karlsro lht Kampängarna ängar
Västerås stad   Karlsäng lägenheter Kampängsbroarna Saknas
Västerås stad   Kasernen kaserner Kampängsbroarna broar
Västerås stad   Kasino nöjeslokal Kaninholmen holme
Västerås stift o. stad   Kasinogården gård Kaninholmen område
Västerås stad   Katrinelund stadsområde Kaninholmen vågbrytare
Västerås stad   Katrinelund lägenheter Kapellbacken kulle
Västerås stad o. stift   Keijeers Metallfabrik Saknas Kapellbäcken benämning på Saltängsbäcken
Västerås stad o. stift   Kilen lht Kapellvägen gata
Västerås stad   Kilstugan stadsäga Kapellvägen gata
Västerås stad   +Klapphuset tvätthus Kaplansgata gata
Västerås stad   Klippan restaurang Kaplansgatan gata
Västerås stad   Klockarbostället boställe Kappelansåkern åker
Västerås stad o. stift   Klockarbostället boställe Kardborrstigen gata
Västerås stad och stift   Klockarebostället Saknas Karlbergsvägen gata
Västerås stad och stift   Klockargården klockarboställe Karlsdalsgatan gata
Västerås stad och stift   Klockargården, se Klockarebostället Saknas +Karlsdalsgatan planerad gata
Västerås stad och stift   Klockargården, se Lundby Klockareboställe Saknas Karlsgatan gata
Västerås stad och stift   Klockartorpet rättarbostad Karlsgatan gata
Västerås stad och stift   Klockartorpet stadsäga Karlslundshagen hage
Västerås stad och stift   Klockar-Westmannia Saknas +Kasernbron bro
Västerås stad och stift   Klockgjuteriet klockgjuteri Kaserngatan gata
Västerås stad och stift   +Klostret, Gamla, se Dominikanerklostret Saknas +Kaserngatan, se Kaserngränden och Karlsgatan Saknas
Västerås stad   Knäck-Tinas hus +Kaserngränden gränd
Västerås stad   Komministergården bostad Kassörsgatan gata
Västerås stad   Kommunala Flickskolan, se Flickskolan Saknas Kassörsgatan gata
Västerås stad   Konsistorium bebyggelse +Kassörsgatan, se Vallingatan Saknas
Västerås stad   Konsistorum Saknas Katrinelundsvägen gata
Västerås stad   Korsberga lht Katrinelundsvägen gata
Västerås stad   Korsängsgärdet villaområde Kattskär holme
Västerås stad   Korsängsskolan folkskola Kattskär ö
Västerås stad   Korsängsskolan folkskola Kilskiftet, Norra, se Stäckran Saknas
Västerås stad   Kraakska hotellet Saknas +Kiällgierdet, se Kullgärdet Saknas
Västerås stad   Kraakska huset hus Kjusaren dalgång
Västerås stad   Kraftverket, se Västeråsverket Saknas Klackbacken kulle
Västerås stad   Kristiansborg herrgård Klacken bergshöjd
Västerås stad o. stift   Kristiansborg landeri, stadsdel Klockarbackarna, Klockarbacken backar
Västerås stad   Kristineberg gård Klockarbacken sluttning
Västerås stad o. stift   Kristineberg lht Klockarbacken höjd
Västerås stad o. stift   Kristineberg lht +Klockarbacksvretarna område
Västerås stad o. stift   Kristineborg lht Klockarbacksvreten område
Västerås stad   Kristinedal lht Klockarbacksvreten åker
Västerås stad   Kristinedal lht Klockareroten område
Västerås stad   +Kronogården kronodomän Klockarejorden jordområde
Västerås stad o. stift   Kronomagasinet magasin Klockartorpsgatan gata
Västerås stad o. stift   +Kronomagasinet kronomagasin Klockartorpsgatan gata
Västerås stad o. stift   Krutbacken, se Krutkällarbacken Saknas Klockbacken kulle
Västerås stad o. stift   Kullaberg lht Klockbacken kulle
Västerås stad o. stift   Kullska huset hus +Klostergatan, se Köpmangatan Saknas
Västerås stad o. stift   Kummelgården lht, avs. Klöversten gränsmärke
Västerås stad   Kungl. Västmanlands regementes exercisplats Saknas Klövervägen planerad gata
Västerås stad o. stift   Kungl. Västmanlands Reg:s övningsfält, se Viksäng Saknas Knaperbäcken, se Tunbybäcken Saknas
Västerås stad o. stift   Kungsdal renhållningsverk och bostäder Knektgatan gata
Västerås stad   Kungshuset hus Knektvreten äng
Västerås stad o. stift   Kungsängen område Knoppabäcken, se Tunbybäcken Saknas
Västerås stad /Se   Kurhuset Saknas Knutsgatan gata
Västerås stad o. stift   +Kurhuset Saknas Kockvreten åkerområde och äng
Västerås stad   Kvarnbrovreten lht Kockvreten område
Västerås stad   Kvarnen, Nedra, se Västerås nedre kvarn Saknas Kockvretsgatan gata
Västerås stad   +Kvarteret, Norra del av stad Kockvretsgatan gata
Västerås stad   +Kvarteret del av gammal stad Kolerabacken kulle
Västerås stad o. stift   Kvarteret, Västra del av gammal stad Kolerabron bro
Västerås stad o. stift   Kylla Klockaregård Saknas Kolerabron bro
Västerås stad   Kyrkbacken stadsområde Kolerakyrkogården Saknas
Västerås stad   Kyrkbacken stadsdel Kolerakyrkogården begravningsplats
Västerås stift   Kyrkoherdebostället, se Prästgården Saknas +Kopparbergsgatan väg
Västerås stad   Kyrkvaktarbostället, se Hovdestalund Saknas Kopparbergsplan, se Kopparbergsplatsen Saknas
Västerås stad   Källaren Klippan Saknas Kopparbergsplatsen torp
Västerås stad   Källhagen, se Grottbacken Saknas Kopparbergstullen Saknas
Västerås stad o. stift   Källtorp lht, avs. Kopparbergstullen, se Bergslagstullen Saknas
Västerås stad   Källtorpet lht Kopparbergsvretarna åkrar och ängar
Västerås stad   Köttbesiktningen stadsäga Kopparbergsvreten stadsäga
Västerås stad   Ladugården, Östra kungsladugård Kopparbergsvägen gata
Västerås stift   Lamans loge lada Kopparbergsvägen gata
Västerås stift   Lancasterskolan bebyggelse Korpralsgatan gata
Västerås stift   +Lancasterskolan skola Korsgärdet benämning på Korsängsgärdet
Västerås stift   +Landshöfdinge-Recidenset landshövdingsresidens Korsstigen, se Södra Korsstigen Saknas
Västerås stift   Lantmäterikontoret Saknas Korsstigen, Södra väg
Västerås stift   Larslund lht Korsängsgatan gata
Västerås stift   Lasarettet Saknas +Korsängsgatan väg
Västerås stift   Lassarettet stadsäga Korsängsgärdet stadsområde
Västerås stad   Lasarettet förr sjukhem Korsängsgärdet åker
Västerås stad   Lasarettet, Gamla hörnhus Kraftverksgatan gata
Västerås stad   Lekandria hus Kreaturstorget marknadsplats
Västerås stad   Lekandria stadsäga Kristiansborgsallén gata
Västerås stad o. stift   Lektorsboställe boställshus Kristiansborgsallén gata
Västerås stad /Se   Lektorsgården Saknas Kristiansborgsbäcken benämning på Tunbybäcken
Västerås stad o. stift   Lektorsgården lektorsboställe Kristinabacken backe
Västerås stift o. stad   Lewenhauptska gården gård Kristinagatan gata
Västerås stad   Lidbeckska gården gård Kristinagatan gata
Västerås stad   Liljedal lht Kronvägen gata
Västerås stad o. stift   +Lilla gården bebyggelse Kronvägen gata
Västerås stad   Lindero lhter Krukmakargatan gata
Västerås stad   Lindesberg lht Krusbärsvägen gata
Västerås stad   Lindesborg lht Krutbacken gata
Västerås stad   Lindgrenska gården gård Krutkällarbacken backe
Västerås stad   Lindesberg lht Krutkällarbacken kulle
Västerås stad o. stift   Lindsborg stadsområde Krutkällarvägen gata
Västerås stad   Lindsborg lägenheter Krutkällarvägen gata
Västerås stad   Lindängen lägenheter Kryddgårdsgatan gata
Västerås stad   Lista gård Saknas Kråkhällen udde
Västerås stad   Ljungstorp lht Kullavägen gata
Västerås stad o. stift   Loviseberg stadsområde Kullavägen gata
Västerås stad o. stift   +Loviseberg landeri Kullen bergshöjd
Västerås stift   Loviseberg lägenheter Kullgärdet gärde
Västerås stad   Loviselund gård Kullgärdet åker
Västerås stad   Louiselund lht +Kummingatan planerad gata
Västerås stad   Lugnet backstuga Kumminstigen gata
Västerås stad   +Lugnet torp +Kungsbron, se Apotekarbron bro
Västerås stad   Lugnet lht Kungsdal del av Hamnplan
Västerås stad   Lugnet torp Kungsgatan gata
Västerås stad o. stift   Lugnet lht Kungsgatan gata
Västerås stad   Lugnet lhter +Kungsgatan, Gamla, se Kungsgatan Saknas
Västerås stad   Lundalska gården gård +Kungsgatan, Nedre äldre benämning på nuv. Kungsgatan
Västerås stad   Lundby f.d. socken +Kungsgatan, Öfre äldre benämning på nuv. Kungsgatan
Västerås stad   Lundby f.d. socken Kungsstigen gångväg
Västerås stad   Lundby, se Kanik-Lundby Saknas Kungsträdgården område
Västerås stad o. stift   Lundby Klockareboställe stadsäga +Kungsträdgården, se Vasaparken Saknas
Västerås stad o. stift   Lundby kyrkskola, se Lundby skola Saknas +Kungsvreten åker
Västerås stad   Lundby Prästboställe bebyggelse Kungsängen obebyggt stadsområde
Västerås stad   Lundby skola stadsäga Kungsängen ängsområde
Västerås stad   Lundbäcks krog krog Kungsängen del av Djäkneberget
Västerås stad   +Lusthuset byggnad Kungsängsgatan Saknas
Västerås stift stift   Lustigkulla stadsområde Kungsängsgatan gata
Västerås stift stift   Lustigkulla lhter, stadsdel +Kungsängsgatan gata
Västerås stad   Lustigkulla lhter +Kungsängsgatan planerad gata
Västerås stad   Lustigkulla lhter Kvarnbrogatan gata
Västerås stad   Lustigkulla lht +Kvarnbron, se Skerikesbron Saknas
Västerås stad o. stift   Lustigkulla lht Kvarnbrovreten villområde
Västerås stad   +Lång Mårtens Torp, se von Bergens Torp Saknas Kvarnbrovreten, se Norra Kvarnvreten Saknas
Västerås stad   Lågerhyddan kafé Kvarnfallet fall
Västerås stad   Länsfängelset, se Straffängelset Saknas Kvarngatan gata
Västerås stift stift   Länslasarettet, se Lasarettet Saknas +Kvarngatan Saknas
Västerås stad   Läroverket Saknas Kvarntullen tull
Västerås stad   Läroverkshuset läroverk +Kvarntullen tullport
Västerås stad   Löten Saknas Kvarnbrovretarna Saknas
Västerås stad   Lötstugan stuga Kvarnvreten, Norra, se Kvarnvretarna Saknas
Västerås stad   Lövudden lht Kvarnvreten, Norra åker
Västerås stad   Malmaberg bebyggd stadsdel Kyrkbacksgränden gränd
Västerås stad o. stift   Malmaberg herrgård Kyrkbacksgärdet stadsområde
Västerås stad o. stift   Malmaberg landeri Kyrkberget annat namn på Kyrkobacken
Västerås stad   Malmaberg stadsdel Kyrkobacken höjdsträckning
Västerås stad   Malmabergs gård Saknas Kyrkobacksgatan gata
Västerås stad   +Malmabergs Torp torp +Kyrkobacksgränden Saknas
Västerås stad o. stift   Manneborg villa Kyrkobacksgärdet åker
Västerås stad o. stift   Manneborg lht +kyrkogatan Saknas
Västerås stad   Margretelund stadsområde +Kyrkogatan, Lilla gata
Västerås stad   Margretelund lägenheter Kyrkogatan, Norra gata
Västerås stad o. stift   Mariabergsskolan skola +Kyrkogatan, Norra, se Skolgatan Saknas
Västerås stad o. stift   Mariakyrkan, se Domkyrkan Saknas Kyrkogatan, Stora gata
Västerås stad   Marieberg gård +Kyrkogatan, Stora, se Västra Kyrkogatan Saknas
Västerås stad o. stift   Marieberg lht Kyrkogatan, Västra gata
Västerås stad o. stift   +Marieberg lht Kyrkogatan, Västra gata
Västerås stad o. stift   Marieberg Saknas Kyrkogatan, Östra, se Österlånggatan Saknas
Västerås stad   Marielund arbetarbostäder Kyrkogatan, Östra gata
Västerås stad   Marielund gård +Kyrkogården planen
Västerås stad   Marialund stuga Kyrkogården, Gamla begravningsplats
Västerås stad   Marielund lht +Kyrkogården, Gamla begravningsplats
Västerås stad   +Marielund lht Kyrkogården, Nya, se Östra Kyrkogården Saknas
Västerås stad   Masugnen masugn Kyrkogården, Östra begravningsplats
Västerås stad   Mejeriet bebyggelse +Kyrkogårdsgatan, se Blåsbogatan Saknas
Västerås stad   Mekaniska verkstaden verkstad Kyrkogårdsgatan, Gamla Saknas
Västerås stad o. stift   Metallverken fabrik +Kyrkogårdsgatan, Gamla gata
Västerås stad o. stift   Metallverken stadsäga Kyrkogårdsgatan, Nya gata
Västerås stad   Meurlingska gården gård +Kyrkogårdsgatan, Nya, se Blåsbogatan Saknas
Västerås stad   +Millangården akademihemma +Kyrkogårdsgränd, se Kyrkobacksgatan Saknas
Västerås stad   +Millersta Torpet lht Kyrkoplan område
Västerås stad   Mimerverkstaden del av verkstäder Kåkberget avrättningsplats
Västerås stad   Missionskyrkan bebyggelse Kålgränd gata
Västerås stad   +Mjölnaregården bostad Källbacken, se Grottbacken Saknas
Västerås stad   Modellet torp Källgatan gata
Västerås stad   Mormors krog krog Källgatan gata
Västerås stad   Musikkasernen hus Källhagen del av Kungsängen
Västerås stad   Myggbo ångsåg Källhagsgatan gata
Västerås stad   Myggbo landeri Källslätten slätt
Västerås stad   Myggbo lhter Käringbacken, se Käringberget Saknas
Västerås stad   +Mynthuset byggnad Käringberget stadsäga
Västerås stad   Myrbo lht Käringberget bergsplatå
Västerås stad   Mälarbanken hus Kärret, se Stora Kärret Saknas
Västerås stad   Mälardalen lht +Kölnara Wreta åkerteg
Västerås stad   Mälareborg arbetarbostäder Köpingsvägen gata
Västerås stad   Mälareborg lht Köpingsvägen utfartsväg
Västerås stad   +Mälthustomten tomt Köpmangatan gata
Västerås stad   Mästermans gård Saknas Köpmangatan gata
Västerås stad   Möllers salong restaurang Köpmangatan gata
Västerås stad   Natthärbärget natthärbärge Körsbärsvägen gata
Västerås stad   +Nedra Qvarnen kvarn Köttorget del av Stora torget
Västerås stad   Nejdens gård gård Ladogastigen gångväg
Västerås stad   Nikolaikyrkan kyrka Ladugårdsjorden, Östra, se Östra Ladugården Saknas
Västerås stad   Nordanby herrgård, nu gård Ladugårdsrutan åker
Västerås stad /Se   Nordanby tegelbruk Laduvägen planerad gata
Västerås stad   Nordenby, se Nordanby Saknas Ladvreten åker och äng
Västerås stad   Nordanby landeri +Lagmansgatan planerad gata
Västerås stad   Nordanby torp +Lagman Tegnaëi åkervret, se Gåsmyrvreten Saknas
Västerås stad   Nordanby gård landeri Lamakroken vägkrök
Västerås stad   Nordiska bostäderna arbetarbostäder Lamans berg, se Berget Saknas
Västerås stad och stift   Nordiska Metall AB äldre benämning på del av nuv. Metallverken Lamans berg Saknas
Västerås stad   Norra kvarteret Saknas Lamans gärde åker
Västerås stad   Norra ladan lada Lamhagen hage
Västerås stad   Norrbergsboden loftbod Landsvägen, Lilla landsväg
Västerås stift o. stad   Norrby lägenheter Landsvägen, Södra sträckning
Västerås stad o. stift   Norrgården gård Langenbergsgatan gata
Västerås stad   Norrgården bebyggelse Langenbergsgatan gata
Västerås stad /Se   +Norrgården bebyggelse Lantmäteribacken gata
Västerås stift o. stad   +Norrgården bebyggelse Lantvarnsåkern Saknas
Västerås stad   Norrmalm stadsdel Lantvärnsgatan gata
Västerås stad   Norrmalm stadsdel Lantvärnsgatan gata
Västerås stad   Norrsyltagården bondgård Lantvärnsåkern åker
Västerås stad   Notudden villaområde Lappgränd gränd
Västerås stad   Notudden del av Viksäng Lappgränd gränd
Västerås stad   Nya kvarn, se Wickbholms kvarn Saknas Lasarettsgatan gata
Västerås stad   Nya skolan, se Jakobsbergsskolan Saknas +Lasarettsgatan tvärgata
Västerås stad   +Nya staden, se Västermalm Saknas Lasarettsvägen gata
Västerås stad   Nyberg lht +Lekeplatsen, se Botaniska trädgården Saknas
Västerås stad   Nyborg lht Lekgatan gata
Västerås stad   Nyby lht Lertaget lertäkt
Västerås stad   Nyby stadsäga Lertagsvägen gata
Västerås stad   Nybygget arbetarbostad Lervägen väg
Västerås stad   Nybygget, se Tönsta Nybygge Saknas Lervägsbacken, Lilla kulle
Västerås stad   Nybygget lht Lervägsbacken, Stora kulle
Västerås stad   Nydal lägenheter Lidmans bro, se Skarpskyttebron Saknas
Västerås stad   Nygård stadsområde Lidmansvägen gata
Västerås stad   Nygård lägenheter Lidmansvägen gata
Västerås stad   Nylund lägenheter Lidmansgatan planerad gata
Västerås stad   Nyro lht Likbacken Saknas
Västerås stad   Nämndhuset hus Likstenarna Saknas
Västerås stad   Närströmska gården gård Lillån igenlagd å
Västerås stad   Odd Fellow-huset hus +Lillån sidoutlopp
Västerås stad   Odenslund lht Lillån Saknas
Västerås stad   Officershuset hus Lillån, se Emausbäcken Saknas
Västerås stad   Officershuset hus Lillåsen del av Furbyåsen
Västerås stad   Oljekällare Saknas Lillängen äng
Västerås stad   Olles krog krog Lillängen, se Norrängen Saknas
Västerås stad   +Olofs Skräddares Torp torp Lillängen, se Lisselängen bebyggelse
Västerås stad   Orrbo arbetarbostad Lindaregatan gata
Västerås stad   +Orrbo torp el. lht +Lindargatan planerad gata
Västerås stad o. stift   Orströmska gården gård Lindsborgsgatan gata
Västerås stad   +Oruxwadh, se Örisvad Saknas Lindsborgsgatan gata
Västerås stad   Oskaria lht Lindängen obebyggt stadsområde
Västerås stift   +Oxbacka Tullhustomten tomt Linnegatan gata
Västerås stad o. stift   Pantbanken pantlånekontor Linnégatan gata
Västerås stad o. stift   Pant-Lasses gård gård Lisselängsåkern, se Lisselgärdet Saknas
Västerås stad o. stift   Papebojvreten stadsområde Listamyran Saknas
Västerås stad   Pepegojvreten område Ljussaxen utmark
Västerås stad   Paradiset gård Logrutan åker
Västerås stad   Paradiset stuga Lokegatan gata
Västerås stad   Parkhyddan lht Lovisebergsvägen gata
Västerås stad   Pensionärshemmet hem Lovisebergsvägen gata
Västerås stad   Persbo Saknas Lugna gatan gata
Västerås stad o. stift   ?Persbo Saknas Lundagatan gata
Västerås stad   Perstorp lht Lundalska jorden obebyggd tomt
Västerås stad   Pettersberg, se Pettersborg Saknas Lustigkullagatan gata
Västerås stad   Pettersborg, se Utmarken Saknas Lustigkullagatan gata
Västerås stad   Pettersborg lht Lyckebogatan gata
Västerås stad   Pettersborg lht Lyckogränd gata
Västerås stad   Pilbo villa Långbybäcken vattendrag
Västerås stad, stift   Pilbo lht +Långgatan gata
Västerås stad, stift   Pinngården hus +Långgatan, Västra, se Västra Kyrkogatan Saknas
Västerås stad   Polishuset Saknas +Långgatan, Östra, se Östra Kyrkogatan Saknas
Västerås stad /Se   Polisstationen polishus Långkatekesen åker
Västerås stad   Proban arrestlokal Långmårtensgatan gata
Västerås stad   Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas Långmårtens hage hage
Västerås stad   Prästgården komministergård Långsynavägen väg
Västerås stad   Pumphuset Saknas Långängskrogsbacken kulle
Västerås stad   Pårlebo Saknas Lansmansgatan gata
Västerås stad   Päronstugan stuga Länsträdgården parkområde
Västerås stad   Rallarmannas gård gård Lärkvägen gata
Västerås stad   Regementet, se Viksäng Saknas Lärlingsgatan gata
Västerås stad   +Rektorns ämbetsgård bostad Lävreten, Norra, se Ladvreten Saknas
Västerås stad   Rektorsgården Saknas Lövens backe sluttning
Västerås stad   Renhållningsverket Saknas Lövudden udde
Västerås stad   Reningsverket Saknas Lövuddsvägen väg
Västerås stad   +Repslagarbanan repslagarbana Lövviken vik
Västerås stad   Repslagarebanan repslagarbana Lövängen åker
Västerås stad   Repelagarebanan Saknas Lövängen äng
Västerås stad   Reutersköldske gården gård +Magistratens Humlegårdar, se Humlegården Saknas
Västerås stad   Ringvallen fotbollsplan Majstigen gata
Västerås stad   Rocklunda, se Råcklunda Saknas Malmabergsgatan gata
Västerås stad och stift   Rosenberg lht Malmabergsgatan gata
Västerås stad   Rosenborg lht Malmabron bro
Västerås stad o. stift   Rosendal lht +Malmbron bro
Västerås stad   Rosenhill lhter +Maltgränd, se Mältegränden Saknas
Västerås stad o. stift   Rubenius» gård gård Mariaberget, se Berget Saknas
Västerås stad   +Runberga, se Rönnberga Saknas Mariaberget bergshöjd
Västerås stad   Runneby, se Rönnby Saknas Markörgatan gata
Västerås stad   Ryttersborg lägenheter Maskinistgatan gata
Västerås stad o. stift   Råbytorp, se Stoldattorpet Garp-Råby Saknas Mejeribacken sluttning
Västerås stad   Råcklunda gård, se Råcklunda Saknas Mellan-Aspvretarna del av Aspvreten
Västerås stad   Rådhuset bebyggelse Mellangränd gränd
Västerås stad   +Rådstugan rådhus Mellanhästholmen, se Elba Saknas
Västerås stad och stift   Rönnberga jordområde Mellankrokvreten åkerteg
Västerås stad   +Rönnberga lht Mellanslättan del av Östra Hästholmen
Västerås stad   Rönnby gård Saknas Metallgatan gata
Västerås stad   Rösegården lht Metallvägen gata
Västerås stad   Sadelmakare lht Mileniigatan gata
Västerås stad   Saltängstorpet lht Milenii vretar område
Västerås stad   Saluhallen Saknas Milenii vretar åkrar
Västerås stad   +Samuelsbo, se Kristinasborg Saknas Mobergsgatan gata
Västerås stad   Sanatoriet Saknas Mobergsgatan gata
Västerås stad   Sanatoriet, se Skogsfjäll Saknas Modellgata gata
Västerås stad   Sandbergs Saknas Modellgatan gata
Västerås stad   +Sandbergstorp lht el. torp Molnbacken backe
Västerås stad   Sandells område Montörgatan gata
Västerås stad   Sandgärdet hyreskasern Montörgatan gata
Västerås stad o. stift   Sandgärdet stadsdel Munkgatan gata
Västerås stad   Sankta Gertruds kapell kapellruin Munkgatan gata
Västerås stad o. stift   Sankta Marias kyrka, se Domkyrkan Saknas Munkholmen holme
Västerås stad   Sankt Nicolai Kyrka Saknas +Munkvreten åker
Västerås stad   Sankt Olovs kapell Saknas Munkängen område
Västerås stad   +Sankta Ursulas kapell kapell Munkängen ängsområde
Västerås stad   Sankta Ursulas kapell kapell Murtegelvägen gata
Västerås stad   +Sankt Görans kapell kapell Myggbogatan gata
Västerås stad   Sankt Ilians kapell kapell Myggbogatan gata
Västerås stad   +Sankt Ilians Closter, se Hospitalskyrkan Saknas Myran, se Rönnbymyran Saknas
Västerås stad   +Sankt Nicolai kyrka kapell Måhlnbacken, se Molnbacken Saknas
Västerås stad   +Sankt Nikolai socken församlig Målaregatan gata
Västerås stad   +Sankt Olofs kapell kapell Målargatan gata
Västerås stad   Sankt Aegidii kyrka Saknas Mälaren sjö
Västerås stad   Sankt Aegidii kyrka Saknas Mälaren insjö
Västerås stad   +Sankt Örjans kapell, se Sankta Ursulas kapell Saknas Mälarstigen gångstig
Västerås stad   Schenströmska gården gård Mältegränden gränd
Västerås stad   Scherdinska gården gård +Mältegränden gränd
Västerås stad   Seminariet småskoleseminarie Märrhålsgatan Saknas
Västerås stad   Seraljen hus Mästargatan gata
Västerås stad   Sevastopol Saknas Mästermansgränden Saknas
Västerås stad   Siggesborg lht +Mästermansgränden, se Brunnsgränd Saknas
Västerås stad   Siggesborg arbetarbostäder Mästermans källa källa
Västerås stad   +Siggestorp, se Siggesborg Saknas Mästermans källa källa
Västerås stad   Signesborg lht Nansengatan gata
Västerås stad   Sigridsdal stadsäga Narvavägen gata
Västerås stad   Sigridsdal lht Narvavägen gata
Västerås stad   +Siukestughan sjukstuga Nordanbyrutan åker
Västerås stad   Sjukhemmet sjukhem Nordanbyvägen gata
Västerås stad   Sjökrogen krog Nordenskjöldsgatan gata
Västerås stad   Sjöliden lht Norelligatan gata
Västerås stad o. stift   +Sjö-Tullgårdstomten tomt Noreliigatan gata
Västerås stad o. stift   Sjötullhuset Saknas Norrtäljegatan gata
Västerås stad och stift   +Sjötullhuset tullhus Norrtäljevägen gata
Västerås stad och stift   Skallberget stadsdel el. villaområde Norshålet sund
Västerås stad   Sakllbergståget hus Notholmen ö, nu landfast
Västerås stad   Skarprättaregården byggnad Notudden udde
Västerås stad   ?Skarprättar Embets gård bostad Nya hamnen hamnområde
Västerås stad   Skarprättargården boställe Nya Torget, se Fiskartorpet Saknas
Västerås stad   +Skattegården, se Södergården Saknas +Nya Torget, se Fiskartorpet Saknas
Västerås stad   Skepparbacksskolan folkskola Nybomsgatan gata
Västerås stad   Skeppsvarvet förr skeppsvarv Nybomsgatan gata
Västerås stad   Skeppsvarvet stadsäga Nybyggevägen gata
Västerås stad   Skogsbo, se Gamla Skogsbo Saknas Nygatan gata
Västerås stad   Skogsbrynet lht Nygatan gata
Västerås stad   Skogsfjället tuberkulossjukhus +Nygatan gata
Västerås stad   Skogshyddan villa Nygränden gränd
Västerås stad   Skogshyddan lht +Nygränden gränd
Västerås stad   Skogshyddan lht Närlundsbäcken bäck
Västerås stad   Skogvaktarebostället Saknas Odengatan gata
Västerås stad   Skolan vid Mästermans källa småskola Odengatan gata
Västerås stad   Skolan vik Stenläggaregatan småskola Odenslund del av Djäkneberget
Västerås stad   Skollärarebostäderna hus Offerlunden lund
Västerås stad   +Skomakaretorpet torp Officersgatan planerad gata
Västerås stad   Skvättbrotorpet torp Olströms pump pump
Västerås stift o. stad   Skyttepaviljongen Saknas Omvägen gata
Västerås stad   Skyttepaviljongen stadsäga Orrehagen hage
Västerås stad   Skälby lantgård Orrvägen gata
Västerås stad   Skälby, Lilla lht Orströms pump Saknas
Västerås stad   Skälby gård stadsäga Oskarsgatan gata
Västerås stad   Skärby Saknas Oxbacken kreaturskog
Västerås stad   Slottet slott Oxbacken sluttning
Västerås stad   Slottstomten område Oxbacksgatan gata
Västerås stad   Slätteberga lht +Oxbacksgränd, se Fattighusgränden Saknas
Västerås stad   Slättegården, se Slätteberga Saknas Oxbackstullen tull
Västerås stad   Smedbergs område +Oxbackstullen, se Västertull Saknas
Västerås stad   Smedjan smedja Oxbacksvreten område
Västerås stad   Smedsbo lht Oxbacksvreten åker
Västerås stad o. stift   Snörmakarns gård gård Oxhagen hage
Västerås stad   Sofieberg lht Palandergatan gata
Västerås stad   Sofieborg lht Palmens fåfänga gravhög
Västerås stad   Sofielund lht Papegojvretarna stadsområde
Västerås stad   Sofielund lht Papegojvretarna åkrar
Västerås stad   Sofielund lht Papegojvägen gata
Västerås stad   Solbacka lht Parkvägen gata
Västerås stad   Solbacken lht Parkvägen väg
Västerås stad   Solverga trädbård handelsträdgård +Pastorsgatan, se Rektorsgatan Saknas
Västerås stad   Soldathemmet Saknas Patrons väg gata
Västerås stad   Soldattorpet rotetorp Pelles hage hage
Västerås stad   Soldattorpet Garp-Råby Saknas +Per Lars Gata, se Stenläggarsgatan Saknas
Västerås stad   Solgården lht Perlebogatan, se Pärlebogatan Saknas
Västerås stad   Solhem egnahemsområde Perlebovreten, se Pärlebovreten Saknas
Västerås stad   Solhem lht Per Olovsgatan gata
Västerås stad   Solhem lägenheter Persbo backe höjd eller backe
Västerås stad   Solliden lht Persbobäcken bäck
Västerås stad   Sommarro villaområde Persbobäcken Saknas
Västerås stad   Sommarro landeri Persbo hage hage
Västerås stad   Sommarro stadsdel Persbovägen gata
Västerås stad   Sotargården gård Persbovägen gata
Västerås stad   Sparvboet barnhem Pilbogatan gata
Västerås stad   Spetalskyrkan Saknas Pilbogatan gata
Västerås stad   Spikgården byggnad +Pilbogsten planerad gata
Västerås stad   Stadens våg våg Pilbo källa källa
Västerås stad   Stadshotellet Saknas Pilbo källa källa
Västerås stad   Stadshuset hus Pilbovreten jordäga
Västerås stad   Stadshuset, Gamla Saknas Pilgatan gata
Västerås stad   +Stallgården område Pilgatan gata
Västerås stad   Stalltomten del av Nygård Pistolgatan gata
Västerås stad o. stift   +Starbecksgården medeltida gård Pistolvreten åker
Västerås stad   Statt stadshotell Pistolsvägen gata
Västerås stad   Staubiska gården gård +Pistolvägen, se Djuphamnsvägen Saknas
Västerås stad   +Stenbo lht +Planteringen del av Stadsparken
Västerås stad   Stenby arbetarbostad Plåtslagargatan gata
Västerås stad   Stenby landeri Polhemsgatan gata
Västerås stad   Stenby, Lilla lht Polhemsgatan gata
Västerås stad   +Stenhuset, se Lusthuset Saknas Polisgränden gränd
Västerås stad   Stensborg villa Polisgränd gata el. gränd
Västerås stad   Stensborg lht Pressaregatan gata
Västerås stad   Stensborg Pensionat Saknas Pressargatan gata
Västerås stad   Stenvreten lht +Prestgatan, se ?Prästgatan Saknas
Västerås stad   Stiftsbiblioteket Saknas Procentargränden Saknas
Västerås stad   Straffängelset Saknas +Procentargränden, se Lappgränd Saknas
Västerås stad   Strömsborg lht Profilgatan gata
Västerås stad   Strömsholms våg våg Promenaden, Lilla gata
Västerås stad   Sundinska huset hus Promenaden, Lilla promenadväg
Västerås stad   Sundinska tobaksfabriken Saknas Promenaden, Stora promenadväg
Västerås stad   Svanbergs krog krog Propellergatan gata
Västerås stad   +Swen Anders Torp, se Eriksberg Saknas +Prostgärdet, se Prästgärdet Saknas
Västerås stad   Syrgasverket stadsäga +Prostängen äng
Västerås stad   +Säby by Pråmån igenlagd å
Västerås stad   Söderbergs äga stadsäga Pråmån hamnbassäng
Västerås stad   Södergården bebyggelse Prästgatan gata
Västerås stad   +Södergården bebyggelse Prästgatan gata
Västerås stad   +Södergården bebyggelse +Prästgatan gata
Västerås stad   +Södra Biörnöö Tårpet, se Björnö Saknas +Prästgatan, se Lilla Kyrkogatan Saknas
Västerås stad   Södra kvarteret Saknas Prästgårdsgatan gata
Västerås stad   +Södra Torpet, se Björnö Saknas Prästgärdet område
Västerås stad   +Sörgården bebyggelse Prästgärdet åker
Västerås stad   Söräng lht +Prästgärdsgatan planerad gata
Västerås stad   Sörängen lht +Pukegatan, se Tessingatan Saknas
Västerås stad   Tackjärnsvågen Saknas Pumpgränd, se Östra Brunnsgränd Saknas
Västerås stad   +Tackjärnsvågen tackjärnsvåg Putthagen hage
Västerås stad   Talltorpet Saknas +Pålbo Tull, se Glastullen Saknas
Västerås stad   Tallbacka, Lilla lht Pålmans vret, se Lantvärnsåkern Saknas
Västerås stad   Tallbacka, Stora lht Pålmansvägen gata
Västerås stad o. stift   Talltorp jordbruksfastighet +Pårlbo Lilla Gatan gata eller väg
Västerås stad   Teatern Saknas Pärlebogatan gata
Västerås stad o. stift   Teatern, Gamla teater Pärlebovreten åker och äng
Västerås stad   Tegelbruket tegelbruk Päronvägen gata
Västerås stad   +Tegelslagare Torpet torp Pärabo vret åker
Västerås stad   Tegelugnen tegelugn +Qvallergränd, se Svkallergränden Saknas
Västerås stad   Tegelvreten stadsområde +Qvarngatan, se Kvarngatan Saknas
Västerås stad   Tegelvreten lägenheter Ragvaldsbacke stadsäga
Västerås stad   Tekniska skolan Saknas Ragvaldsbacke kulle
Västerås stad   Telegraf- och Telefonstationen Saknas Ragvaldsgatan gata
Västerås stad   Tenngjutaregården byggnad Rakbron benämning på Storbron
Västerås stad   Tennishallen, se Idrottshallen Saknas Regementsallén väg
Västerås stad   +Thunby, se Tunby Saknas Regementsvägen Saknas
Västerås stad   +Tibble Bodarne torp Regulatorgatan gata
Västerås stad   Tibble slott slott Rektorsgatan gata
Västerås stad   Tidhem stadsäga Rektorsgatan gata
Västerås stad   Tilléusgården, se Fernebogården Saknas +Rektorsgatan planerad gata
Västerås stad   Tingshuset tingshus Relävägen väg
Västerås stad   Tjur gård stadsäga +Repslagarebanan gata
Västerås stad   Torsborg lht Repslagaregatan gata
Västerås stad   Torsborg lht Repslagargatan gata
Västerås stad   Trekanten stadsäga Reservoarbacken kulle
Västerås stad   Trumslagartorpet trumslagartorp Riddarvägen väg
Västerås stad o. stift   Trådaröängen Saknas Rigärdet Saknas
Västerås stad   +Träderen, se Trådarön Saknas Rigärdet åker
Västerås stad o. stift   +Trädgårdsstugan byggnad +Rigärdsgatan äldre namn på nuv. Tegnérgatan
Västerås stad   Trädskolan plantskola Ringvägen, Norra gata
Västerås stad   Tuberkulossjukhuset, se Skogsfjället Saknas Ringvägen, Östra gata
Västerås stad o. stift   +Tullgårdstomt tomt Rodergatan gata
Västerås stad   Tullhuset stadsäga +Romfartune Winterwäg, se Apalbyvägen Saknas
Västerås stad   Tullhuset, Nya tullhus Rosengrenska vreten område
Västerås stad   Tullhustomten stadsdäga Rosengrenska vreten åker
Västerås stad   Tunby gård Saknas Roslagsgatan gata
Västerås stad   Tunby Stadsgärde åker, nu stadsdel Rotorvägen väg
Västerås stad   Tunbytorp, Södra Saknas Rudbecksgatan gata
Västerås stad   Tåget Saknas Rudbecksgatan gata
Västerås stad   Tändsticksfabriken fabrik Rudbecksparken parkområde
Västerås stad   Tönsta Nybygge lht, avs. Rundelborg Saknas
Västerås stad   Tönnsta utjord bebyggelse Runebergsgatan gata
Västerås stad   Tössbergska gården gård Rusthållarvägen gata
Västerås stad   Ullspinneriet Saknas +Ruudhåkare Wreten åkervret
Västerås stad och stift   Ullspinneriet spinneri Ryttareborgsgatan gata
Västerås stad   Utgårdarna, Norra gårdar Råbygatan gata
Västerås stad   Utgårdarna, Södra gårdar Råbygatan gata
Västerås stad   Utmarken lht Råcklundaberget, se Råcklundaåsen Saknas
Västerås stad   Utmarken jordbruksfastighet +Råcklundagatan äldre benämning på Apalbyvägen
Västerås stad   Utsikten, se Villa Utsikten Saknas Råcklundaåsen åssträckning
Västerås stad   Utterbergs torp Rådmansbacken gata
Västerås stad   Valhalla lht Rådmanstegarna äldre benämning på del av Vikängen
Västerås stad   Valkvistska gården gård Rågholmen, se Rågsäcken Saknas
Västerås stad   Vallby Berghäll, se Berghäll Saknas Rågsäcken ö
Västerås stad   Vallby Friluftsmuseum Saknas Rågvägen planerad gata
Västerås stad   Vallby Kilstugan, se Kilen o. Kilstugan Saknas +Räntegränd, se Lappgränd Saknas
Västerås stad   Vallenius mälthus mälthus Rävhålet åker
Västerås stad   Vallénska gården gård Rävkullsåkern, se Rävbacksåkern Saknas
Västerås stad   Valsborg stadsområde Rönnbergsgatan gata
Västerås stift   Valsborg lhter Rönnby borg fornborg /Se
Västerås stad   Vargbo stuga Saimastigen gångstig
Västerås stad   Vargbo landeri, nu lhter Salagatan gata
Västerås stift o. stad   Vargbolund lht +Salig Borgmästaren Princes änkas Academie Wret del av Karlslund
Västerås stad   Varmbadhuset, Gamla Saknas Saltängen äng
Västerås stad   Varmbadhuset, Nya Saknas Saltängsbron bro
Västerås stad o. stift   +Varvet skeppsvarv Saltängsbäcken bäck
Västerås stad   +Warfvets Material-bod byggnad Sandgärdet stadsområde
Västerås stad   +Warfva Contoret byggnad Sandgärdet åker
Västerås stad   Vasa, se Vasastaden Saknas Sandgärdsgatan gata
Västerås stad   Vasastaden stadsdel Sandgärdsgatan gata
Västerås stad   Vasastaden bebyggelse Sandudden udde
Västerås stad   Vattenborgen vattenreservoar Sandviken bukt
Västerås stad   Vattenborgen vattenreservoar Sandvreten Saknas
Västerås stad o. stift   Vattenverket, Gamla stadsäga Sandvreten, Norra åker och äng
Västerås stad   Vedbo gård stadsäga Sandvretsgatan gata
Västerås stad   Vedbo missionshus, se Bönhusbacken Saknas +Sankt Eriksgatan, se Didriksgatan Saknas
Västerås stad   Vedsbo, se Vedbo Saknas +Sankt Iliansgatan planerad gata
Västerås stad   +Wedhalla lht +Sankt Iliansgatan planerad gata
Västerås stad   Vedtorpet torp Sankta Ursulas väg gata
Västerås stad o. stift   Vega, nedre bebyggelse Sankta Ursulavägen, se Förstadsvägen Saknas
Västerås stad o. stift   Vega stadsdel Sankt Örjansgatan gata
Västerås stad   Vega, Nedre stadsdel Scheelegatan gata
Västerås stad   Vega, Övre bebyggelse Schenströmsgatan gata
Västerås stad   Vega, Övre stadsdel +Scholans trägård, se Botaniska trädgården Saknas
Västerås stad   Versaljen hus Siggesborgsgatan gata
Västerås stad   Versaljen hus Siggestorps äng äng
Västerås stad   +Versaillen, Lilla tomt Sigtunagatan gata
Västerås stad   +Versaillen, Stora tomt Sjöbergsvägen väg
Västerås stad   Westmannia hus Sjöhagen stadsområde
Västerås stad   Westmannia, Lillaa hus Sjöhagen hage
Västerås stad   Westmannia, Stora Saknas +Sjötullen tull
Västerås stad   Veterinärlaboratoriet Saknas Sjötullsgatan gata
Västerås stad   Vetterslund lht Sjövägen väg
Västerås stad   Wickholms kvarn kvarn Sjöängen äng
Västerås stad   Viksberg lht Sjöängen äng, nu åker
Västerås stad   Viksäng exercisplats Skaldestigen gångstig
Västerås stad   Viksäng exercisplats Skallberget, Norra skogsbacke
Västerås stad   Viksäng stadsäga Skallberget bergshöjd
Västerås stad   Viksäng flygfält Skallberget, Södra del av Skallberget
Västerås stad   Viksäng bebyggelse Skallberget, Norra del av Skallberget
Västerås stad   Viksängsstugan stuga Skallberget Saknas
Västerås stad o. stift   Viktoriaföreningen föreningshus Skallbergsgatan gata
Västerås stad /Se   Viktorsberg lht +Skallbergsgatan, se Nansengatan Saknas
Västerås stad och stift   Vilan, se Hvilan Saknas Skallbergsskogen skogsområde
Västerås stad   Vilhelmsberg lht Skampålen Saknas
Västerås stad   Villa Asea villabyggnad Skandiagården del av Kungsängen
Västerås stad   Villa Utsikten lht Skandiavägen väg
Västerås stad   Villa Wellcome lht Skansvägen gata
Västerås stad   Vinterro lht Skarpbacken utlöpare av Borgberget
Västerås stad   Wollframska gården gård +Skarpen, se Stora Skärplingen Saknas
Västerås stad   +von Bergens Torp torp Skarphagen hage
Västerås stad   Vretbo lht Skarpskytteallén väg
Västerås stad   Vretbo lht Skarpskytteberget Saknas
Västerås stad   Vretmans vret stadsäga Skarpskyttebron bro
Västerås stad   +Wågen, se Tackjärnvågen Saknas Skarpskyttsberget höjdsträckning
Västerås stad   +Wåghuset järnvåg Skattvretarna område
Västerås stad   Vårfrukyrkan, se Domkyrkan Saknas Skenvreten, se Pårlsbo Saknas
Västerås stad   Västermalm stadsdel Skenvretsgatan gata
Västerås stad   Västermalm bebyggelse Skepparbacken backe
Västerås stad   Västerås Arbetarförening hus Skepparbacken gata
Västerås stad   Västerås central station Skeppsholmen udde
Västerås stad   Västerås kvarn, se Västerås nedre kvarn Saknas Skerikesbron bro
Västerås stad   Västerås norra hållplats Skerikesvägen gata och landsväg
Västerås stad   Västerås Nya Bryggeri A.B. stadsäga Skiftet, Stora, se Krokskiftet Saknas
Västerås stad   Västerås slott slott Skogbergs källa källa
Västerås stad   Västerås Träförädling fabrik Skogen, Stora, se Östra Skogen Saknas
Västerås stad   Västeråsverket stadsäga Skogen, Västra, se Åsskogen Saknas
Västerås stad   Västmanlands läns sjukhem sjukhem Skogsvägen gata
Västerås stad   Västmanlands regementes kaserner Saknas Skojarbacken backe
Västerås stad   +Westmanlands Regementes Musikcassas hus musikkasern Skojarbacken område
Västerås stad   Västmannia, se Westmannia Saknas Skojarbacken del av Vasaparken
Västerås stad   Västmannia, Lilla gård Skolgatan gata
Västerås stad   Västmannia, Stora gård Skolgatan gata
Västerås stad   Västra förstaden stadsdel Skolplan område
Västerås stad   Västra kvarteret Saknas +Skolstugugärdet, se Herrgärdet Saknas
Västerås stad   Västra stadsplanen stadsdel Skolträdgården Saknas
Västerås stad   Zimmermansska gården gård Skomakaregatan gata
Västerås stad   Älvkarleby ångkraftverk, se Västeråsverket Saknas Skomakargatan gata
Västerås stad   Ängsgärdet stadsdel Skomakarvägen gata
Västerås stad   Ängsvaktars Saknas Skottvallar Saknas
Västerås stad   Ängsvaktarstugan stuga Skrågatan gata
Västerås stad   Ängsvaktartorp lht Skultunavägen gata
Västerås stad   Ödemarken stadsområde Skultunavägen gata och landsväg
Västerås stad   Ödemarken lht Skvallergränden gränd
Västerås stad   Öhrströms gård +Skvallergränden äldre namn på nuv. Kyrkbacken
Västerås stad o. stift   Öjermanska brunnen brunnshus Skvallersten gränsmärke
Västerås stad o. stift   Öjermanska gården gård +Skälingsjorden, se Skälängen Saknas
Västerås stad o. stift   Önsta gård Saknas Skälängen Saknas
Västerås stad   Örjanverkstaden verkstad Skälängen ängsområde
Västerås stad   Ösby, Lilla Saknas Skärplingen, se Stora Skärplingen Saknas
Västerås stad o. stift   Östanbo torp Skärplingen, Stora ö
Västerås stad   Östermalm stadsdel Skvättbäcken bäck
Västerås stad o. stift   Östermalm område Skyttegatan gata
Västerås stad   Östra Kvarteret Saknas Skyttestigen gångväg
Västerås stad   +Östraladugården, se Ladugården, Östra Saknas Skälängsgatan gata
Västerås stad o. stift   Östugan, Södra lht Skördevägen planerad gata
Västerås stad   Överstabostaden hus Slottsbacken Saknas
Västerås stad   +Öfra qvarnen, se Västerås nedre kvarn Saknas Slottsbron bro
Västerås stad     Slottsbron bro
Västerås stad     Slottsfogden Arvid Järnstedts vret del av Gamla Begravningsplatsen
Västerås stad     Slottsgatan gata
Västerås stad     Slottsgatan gata
Västerås stad     Slottshagen Saknas
Västerås stad     Slottsparken parkområde
Västerås stad     +Slottsträdgården, se Slottsparken Saknas
Västerås stad     Slottsvreten Saknas
Västerås stad     Slottsvreten område
Västerås stad     Slottsvretsgatan gata
Västerås stad o. stift     +Slottsvretsgatan, se Skepparbacken Saknas
Västerås stad /Se     Slungvägen gata
Västerås stad /Se     Slåttervägen planerad gata
Västerås stad /Se     Släggargatan gata
Västerås stad     Slätten, se Helgonabacken Saknas
Västerås stad     +Smadebäcksbron, se Storbron Saknas
Västerås stad     +Smala gränd, se Repslagarebanan Saknas
Västerås stad     Smalbäcksgatan gata
Västerås stad     Smalbäcksgärdet Saknas
Västerås stad     Smalbäcksgärdet åker
Västerås stad     Smedbacken kulle
Västerås stad     +Smedgatan, se Smedjegatan Saknas
Västerås stad     Smedjegatan gata
Västerås stad     Smedjegatan gata
Västerås stad     Smedjegatan, Lilla gata
Västerås stad     +Smedjegatan, Lilla, se Snickargatan Saknas
Västerås stad     Smedjegatan, Stora gata
Västerås stad, stift     Smedjegatan, Stora Saknas
Västerås stad, stift     Smäcken Saknas
Västerås stad     Smäcken lopp
Västerås stad, stift     Smörtorget del av Stora torget
Västerås stad och stift     Snickaregatan gata
Västerås stad /Se     Snickaregatan gata
Västerås stad     Snickarvägen gata
Västerås stad     Sofiebergsgatan gata
Västerås stad     Solhemsgatan gata
Västerås stad     Solhemsgatan gata
Västerås stad     Solhemsvägen, se Solhemsgatan Saknas
Västerås stad     Solvägen gata
Västerås stad     Solvägen gata
Västerås stad     Solvändestigen gata
Västerås stad     Sommarrogatan gata
Västerås stad     Sotargatan gata
*Västerås stad, stift     Sotboröret gränsmärke
Västerås stad, stift     Spannmålsgatan gata
Västerås stad, stift     Spantgatan gata
Västerås stad     Sparrviken vik
Västerås stad, stift     Spejarvägen gata
Västerås stad, stift     Spjutarna, se Södra Årbydälden Saknas
Västerås stad     Springbovreten åker och äng
Västerås stad     +Sprygelgatan planerad gata
Västerås stad     Spången bro
Västerås stad     Stadshagsvägen gata
Västerås stad     +Stadshumlegården, se Humlegården Saknas
Västerås stad     +Stadshusbron äldre benämning Storbron
Västerås stad     Stadskassörsåkern åker
Västerås stad     Stadsparken parkområde
Västerås stad     +Stallbron, se Slottsbron Saknas
Västerås stad     Stallhagen område och park
Västerås stad     Stallhagen hage
Västerås stad     Stallhagsgatan gata
Västerås stad     Stallhagsgatan gata
Västerås stad     Stallhagskällan källa
Västerås stad     Stallhagsparken parkområde
Västerås stad     Stampvreten åker och äng
Västerås stad     Starrängen odlad äng
Västerås stad o. stift     Starvägen gata
Västerås stad     Statorvägen privat väg
Västerås stad     Stenby gärde åker
Västerås stad     Stenbyhagen hage
Västerås stad     Stenhagen hage
Västerås stad o. stift     Stenläggaregatan gata
Västerås stad o. stift     +Stenläggaregatan gata
Västerås stad, stift     +Stenläggaregatan, se Herrgärdesgatan Saknas
Västerås stad     Stenstolpavägen väg
Västerås stad     Stenudden udde
Västerås stad, stift     Stenvreten stadsäga
Västerås stad, stift     Stenvreten del av Gåsmyrevreten
Västerås stad, stift     Stenvreten åker
Västerås stad     Stenvreten åker
Västerås stad     Stigbergsgatan gata
Västerås stad     Stigbergsvägen, se Stigbergsgatan Saknas
Västerås stad     Stigfinnarvägen gata
Västerås stad     Stjernhjelmsgatan gata
Västerås stad     Stjernhöksgatan gata
Västerås stad     Stjärnehällen del av Kungsängen
Västerås stad     Stjärnestigen gångväg
Västerås stad     Stockholmstullen, se Östertull Saknas
Västerås stad     Stockholmstullen tullport
Västerås stad     Stocholmsvägen gata
Västerås stad     Stockholmsvägen väg
Västerås stad     +Stockholms Wägen, Gamla, se +Korsängsgatan Saknas
Västerås stad     Stockholms wägen, Nya, se Pilgatan Saknas
Västerås stad     Stohagen område
Västerås stad     +Stohags Gaten väg
Västerås stad     Stohagsjorden, se Gamla Stohagsjorden Saknas
Västerås stad     Stohagsjorden, Gamla, se Stohagen Saknas
Västerås stad     Stohagsjorden, Gamla område
Västerås stad     Stohagsjorden, Nya Saknas
Västerås stad     Stohagsjorden, Nya stadsäga
Västerås stad     Stohagsvägen gata
Västerås stad     Stolpbobacken backe
Västerås stad     Gatan, Stora gata
Västerås stad     Stora Gatan gata
Västerås stad, stift     Stora torget, se Stortorget Saknas
Västerås stad o. stift     Storbron bro
Västerås stad     Storbron bro
Västerås stad o. stift     Storskogen, se Östra Skogen Saknas
Västerås stad     Stortorget torg
Västerås stad     Storviken vik
Västerås stad, stift     +Storån, se Svartån Saknas
Västerås stad     Storängen äng
Västerås stad     Storängen ängsområde
Västerås stad, stift     Storängen äldre äng, nu åker
Västerås stad, stift     Storängen äng
Västerås stad     Storängsudd udde
Västerås stad     Strandgatan gata eller väg
Västerås stad     +Strandgatan, se Hamngatan Saknas
Västerås stad     Strandhemsvägen gata
Västerås stad     Strandvägen gata
Västerås stad     Strängnäsgatan gata
Västerås stad     Strängnäsgatan gata
Västerås stad     Sturegatan gata
Västerås stad     Sturegatan gata
Västerås stad     Stålgatan gata
Västerås stad     Suggängen äng
Västerås stad     Sundemans backe skogsbacke
Västerås stad     Sundemans backe benämning på Käringberget
Västerås stad     Sundinsgatan gata
Västerås stad     Sundinsgatan gata
Västerås stad     Sundinska vreten åker
Västerås stad     Svantegatan gata
Västerås stad     Svartån å
Västerås stad     Svarvaregatan gata
Västerås stad, stift     Svarvargatan gata
Västerås stad     Sveavägen gata
Västerås stad     Sveavägen gata
Västerås stad     Sviahagen del av Odenslund
Västerås stad     Svinhällen uddar och kullar
Västerås stad, stift     +Svinmarken ängsområde
Västerås stad, stift     +Svinvallen, se Svinmarken Saknas
Västerås stad och stift     Svinvallsgärdet Saknas
Västerås stad, stift     Svinvallsgärdet åker
Västerås stad, stift     +Sysslomansgatan gata
Västerås stad och stift     Sågvägen gata
Västerås stad, stift     Säbysjön sjö
Västerås stad, stift     Särlagatan gata
Västerås stad, stift     Särlavägen gata
Västerås stad, stift     Söderön del av Björnön
Västerås stad, stift     Södra Esplanaden gata
Västerås stad, stift     Södra Åsen åssträckning
Västerås stad, stift     Sörängen ängsområde
Västerås stad, stift     Taktegelvägen gata
Västerås stad, stift /Se     Talgoxvägen gata
Västerås stad, stift     Tallbackagatan gata
Västerås stad, stift     Tallbovägen gata
Västerås stad, stift     Tallhagen hage
Västerås stad     Talltorpsängen äng
Västerås stad, stift     Teatergatan Saknas
Västerås stad, stift     Teatergatan gata
Västerås stad, stift     +Teatergatan, se Hantverkargatan Saknas
Västerås stad, stift     Tegelbruksvägen väg
Västerås stad, stift     Tegelbruksvägen gata
Västerås stad, stift     Tegelslagarvägen gata
Västerås stad, stift     Tegelvreten stadsdel
Västerås stad     Tegelvreten åker och äng
Västerås stad     Tegelvreten område
Västerås stad     Tegelvretsgatan gata
Västerås stad     Tegelvretsgatan gata
Västerås stad, stift     Tegelängen äng
Västerås stad, stift     Tegnérsgatan gata
Västerås stad, stift     Tenngatan gata
Västerås stad, stift     Tessingatan gata
Västerås stad, stift     Tessingatan gata
Västerås stad, stift     +Thunbygatan, se Tunbyvägen Saknas
Västerås stad, stift     Thuregatan gata
Västerås stad, stift     Tibble bäck vattendrag
Västerås stad, stift     +Tidövreten, se Kockvreten Saknas
Västerås stad, stift     Timmermansgatan gata
Västerås stad, stift     Timmermansgatan gata
Västerås stad     Tippen Saknas
Västerås stad     Tivoliplatsen, Gamla plats
Västerås stad     +Tjuvgatan, se +Nygatan Saknas
Västerås stad     Tomatvägen gata
Västerås stad     Tomtebovägen gata
Västerås stad     Tomtebovägen gata
Västerås stad, stift     Torgbron bro
Västerås stad, stift     +Torgbron, se Apotekarbron Saknas
Västerås stad, stift     Torget torg
Västerås stad, stift     Torggatan gata
Västerås stad, stift     Torpängen, se Björsboängen Saknas
Västerås stad, stift     Torsgatan gata
Västerås stad, stift     Tranbovreten, se Tranvreten Saknas
Västerås stad, stift     Tranells berg, se Berget Saknas
Västerås stad, stift     Trappgatan gata
Västerås stad, stift     Trappgränd gränd
Västerås stad, stift     Trastvägen gata
Västerås stad, stift     Trefasgatan privat gata
Västerås stad, stift     Trekanten stadsäga
Västerås stad, stift     Trekanten planteringsland
Västerås stad, stift     Trollkärret kärr
Västerås stad, stift     Trumslagargatan gata
Västerås stad, stift     Tryckerigränden gränd
Västerås stad, stift     +Tryckerigränden gränd
Västerås stad, stift     Trådarön ängsområde
Västerås stad, stift     Tråddragaregatan gata
Västerås stad, stift     Tråddragargatan gata
Västerås stad, stift     Tråddragareplan öppen plats
Västerås stift o. stad     Trädgårdsgatan gata
Västerås stad     +Trädgårdsgatan, Nedre Saknas
Västerås stift o. stad     Trädgårdsgatan, Övre gata
Västerås stad     +Trädgårdsgatan, Övre, se Skepparbacken Saknas
Västerås stad     Trädgårdsudden udde
Västerås stad o. stift     Tubgatan gata
Västerås stift o. stad     Tuna Hynden, se Hyndan Saknas
Västerås stad     Tunbybäcken bäck
Västerås stift o. stad     +Tunby Gatan, se Tunbyvägen Saknas
Västerås stad     Thunby stadsgärde stadsäga
Västerås stift o. stad     Tunby stadsgärde område
Västerås stad     Tunby Stämshage hage
Västerås stad     +Tunbyvretarna, se Hultbergs vreten Saknas
Västerås stad     +Tunbyvreten åkerteg el. äng
Västerås stad, stift     Tunbyvägen gata
Västerås stad, stift     Tunbyvägen gata
Västerås stad, stift     ?Tyf-Gatan, se +Nygatan Saknas
Västerås stad, stift     Täppgatan gata
Västerås stad, stift     Törnbladska vretarna område
Västerås stad, stift     Törnbladska vretarna åker och äng
Västerås stad, stift     Uggelhålet sund
Västerås stad, stift     Uggelhålet sund
Västerås stad, stift     Ugglevägen gata
Västerås stad, stift     Uppsalagatan gata
Västerås stad, stift     Uppsalagatan gata
Västerås stad, stift     Uppsalavägen benämning på väg
Västerås stad, stift     Urhagsgatan gata
Västerås stad, stift     Urvädret Saknas
Västerås stad, stift     Utah källa Saknas
Västerås stad o. stift     Utanbygatan gata
Västerås stad, stift     Utanbygatan gata
Västerås stad, stift     +Utanbygatan, Gamla gata
Västerås stad, stift     ?Utanbygatan, Nya gata
Västerås stad, stift     Utjorden, se Ängsbuten Saknas
Västerås stad, stift     Utmarken Saknas
Västerås stad, stift     Utmarken, Västra område
Västerås stad, stift     Utmarken, Västra stadsäga
Västerås stad o. stift     Utmarken, Östra barrskogsområde
Västerås stad     Utmarksgatan gata
Västerås stad     Vabacken kulle
Västerås stad     Valbäcksgatan gata
Västerås stad     Valhallabacken, se Käringberget Saknas
Västerås stad     Valhallagatan gata
Västerås stad     Vallby backe stigning
Västerås stad     Vallbybron gångbro
Västerås stad     Vallby Gärde åker
Västerås stad     Vallbymarken område
Västerås sstad, stift     +Vallby utmark, se Vallby gärde Saknas
Västerås stad, stift     Vallby vret åker
Västerås stad, stift     Vallgatan gata
Västerås stad o. stift     Vallingatan gata
Västerås stad, stift     Vallmostigen gata
Västerås stad, stift     Valsverksgatan gata
Västerås stad och stift     Vandalgatan gata
Västerås stad och stift     Vargbogatan gata
Västerås stad     Vargbogatan gata
Västerås stad     +Varggropbacken, se Klackbacken Saknas
Västerås stad     Varpsten gränsmärke
Västerås stad     Vasabron bro
Västerås stad     +Wasabron, se Malmbron Saknas
Västerås stad, stift     Vasagatan gata
Västerås stad, stift     Vasagatan gata
Västerås stad, stift     Vasaparken parkområde
Västerås stad, stift     Vattenledningsbacken Saknas
Västerås stad, stift     +Vattgränd, Norra, se Nya Vattugränden Saknas
Västerås stad, stift     Vattugränden, Lilla gränd
Västerås stad, stift     +Vattugränden, Lilla, se Mellangränd Saknas
Västerås stad     Vattugränden, Nya Saknas
Västerås stad o. stift     +Vattugränden, Nya gränd
Västerås stad, stift     Vegagatan gata
Västerås stad, stift     Vegagatan gata
Västerås stad, stift     Verksgatan gata
Västerås stad, stift     Vetevägen planerad gata
Västerås stad     +Wettesten gränsmärke
Västerås stad     Wijkmansgatan gata
Västerås stad och stift     Viken utlöpare
Västerås stad och stift     Viksängsbukten bukt
Västerås stad och stift     Viksängsgatan gata
Västerås stad     Viktoriagatan gata
Västerås stad, stift     Villagatan gata
Västerås stad, stift     Vinbärsvägen gata
Västerås stad, stift     Vinggatan gata
Västerås stad, stift     Vinkelgatan gata
Västerås stad     +Winterwägen väg
Västerås stad, stift     Violstigen gata
Västerås stad, stift     Visthusvägen planerad gata
Västerås stad, stift     Vitmåragatan gata
Västerås stad, stift     +Voltgatan projekterad gata
Västerås stad     Vreten åker
Västerås stad, stift     Vreten, Norra, se Stenvreten Saknas
Västerås stad     Vreten, Södra, se Häggvreten Saknas
Västerås stad     Vretgatan gata
Västerås stift o. stad     Vålvaktareroten område
Västerås stift o. stad     Vårfrubron Saknas
Västerås stad     Väderholmen Saknas
Västerås stad     Vändstigen planerad gata
Västerås stad, stift     Värjgatan gata
Västerås stad, stift     Västerlånggatan gata
Västerås stad, stift     Västermalmsgatan gata
Västerås stad, stift     Västermalmsgatan gata
Västerås stad /Se     +Västermannagatan, se Västmannagatan Saknas
Västerås stad, stift     Västertull tull
Västerås stad, stift     +Västertull tullport
Västerås stad     Västerviken vik
Västerås stad o. stift     Västeråsfjärden fjärd
Västerås stad, stift     Västeråsfjärden fjärd
Västerås stad, stift     Västerås Östra utmark, se Utmarken Saknas
Västerås stad     Västgötegatan gata
Västerås stad, stift     Västgötegatan gata
Västerås stad, stift     Västmannagatan gata
Västerås stad     Västmannagatan gata
Västerås stad, stift     Västra holmen holme
Västerås stad     Växthusvägen gata
Västerås stad och stift     Zimmermansgatan gata
Västerås stad, stift     +Zimmermans vret, se Oxbacksvreten Saknas
Västerås stad, stift     +Ågatan, se Södra Ågatan Saknas
Västerås stad     +Ågatan, Norra gata
Västerås stad     +Ågatan, Södra gata
Västerås stad     Ågatan, Västra planerad gata
Västerås stift     Ågatan, Östra planerad gata
Västerås stad och stift     Ågränden, Första, Andra, Tredje gränder
Västerås stad och stift     +Ågränden, Andra gränd
Västerås stad och stift     +Ågränden, Första gränd
Västerås stad och stift     +Ågränden, Tredje gränd
Västerås stad och stift     Åkarhagsgatan gata
Västerås stad och stift     Ånshögen, se Anungshög Saknas
Västerås stad     Årby Fjäll område
Västerås stad     Årby gärde åker
Västerås stad /Se     Årbylundsgatan gata
Västerås stad     Årbylundsvägen, se Årbylundsgatan Saknas
Västerås stad     Årby Skogsfjäll område
Västerås stad     Åsgatan gata
Västerås stad och stift     Åsgatan gata
Västerås stad     Åsgatan gata eller väg
Västerås stad o. stift     Åshagsvägen gata
Västerås stad o. stift     Åshalsen pass
Västerås stad o. stift     Åskällan trefaldighetskälla
Västerås stad     Återvändsgränden gränd
Västerås stad     Återvändsgränd gränd
Västerås stad     Ändan Saknas
Västerås stad     Ändan, Norra Saknas
Västerås stad     Ändan, Södra udde el. ända
Västerås stad     Ängesåsen äldre benämning på Furbyåsen
Västerås stad     Ängsgatan gata
Västerås stad     Ängsgatan gata
Västerås stad och stift     Ängsgärdet stadsområde
Västerås stad     Ängsgärdet åker
Västerås stad     Ängudden äldre benämning på Björnön
Västerås stad     Ängudden udde
Västerås stad     Ängvaktarens teg åkerteg
Västerås stad     Änkegränden Saknas
Västerås stad och stift     Äppelvägen gata
Västerås stad     Önstaängen, se Löten Saknas
Västerås stad     Önstens borg fornborg /Se
Västerås stad     Örnvägen gata
Västerås stad     Östanbovägen gata
Västerås stad     +Östens bro, se Saltängsbron Saknas
Västerås stad     Österlånggatan gata
Västerås stad     +Österlånggatan, se Östra Kyrkogatan Saknas
Västerås stad     Östermalmsgatan gata
Västerås stad     Östermalmsgatan gata
Västerås stad och stift     Östertull tull
Västerås stad     +Östertull tullport
Västerås stad     Östra holmen holme
Västerås stad     Östra Utmarken stadsäga
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad och stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås tomt      
Västerås stad, stift      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad, stift      
Västerås stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad, stift      
Västerås stad, stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stift o. stad      
Västerås stad      
Västerås stift o. stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad och stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
*Albert Briskows hus Saknas      
Alla kristna själars prebenda förr prebenda      
Alo äldre namn på stad /Se      
Alo f. kulturcentrum /Se      
Anuntiationis prebenda Saknas      
Anne Stugeqvinnes gårdh förr gd      
Anne Stugeqvinnas gårdh bakgård? /Se      
Anne Stugeqvinnes gård gårdsnamn /Se      
Apalby gd /Se      
Apostlaaltaret altare      
Apostlarnas prebende Saknas      
Apostlarnas prebende Saknas      
Apostla prebende Saknas      
*Arosenii torp Saknas /Se      
Arashäradet trakt /Se      
*Bastuna, Sydra Saknas      
*Badstugan, Södra badstuga      
Bellevue lägenhet /Se      
Västerås biskopsdöme Saknas      
Västerås biskopsdöme Saknas      
Västerås biskopsdöme Saknas      
Västerås biskopsdöme Saknas      
Västerås biskopsdöme stift      
Västerås biskopsdöme stift      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopsgården Saknas      
Biskopshuset gård /Se      
Biskopshuset hus      
Bjärby gård      
Blankenberg lg /Se      
Boktryckeriet f.d. byggnad /Se      
*Brunnshög Saknas      
*Brödrakyrkan kyrka      
*Canunka Quernana Saknas      
dominikanklostret kloster      
Dominikanerklostret Saknas      
Dominikanerklostret Saknas      
Domkyrkan Saknas      
Domkyrkan domkyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Domkyrkan kyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyra      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka kyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Västerås, Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Västerås domkyrka domkyrka      
Domkyrkan i Västerås domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan i Västerås domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka      
Domkyrkan domkyrka /Se      
Domkyrkan Saknas /Se      
Domkyrkogårdde Saknas      
*Ekbo bolstad försvunnen gd      
*Ekbo bolstad försvunnen gd      
Emaus Saknas      
Emaus gård /Se      
Emaus landeri /Se      
Enbacken gård /Se      
Eriksberg Saknas      
Flinkstugan boningshus /Se      
*Frösboberg Saknas      
*Frössboberg försv. gd      
Frösboberg Saknas      
Första fögderiet,se Västerås slotts län och norra trakt      
»gamblaraadh huseth» beb.      
Gideonsberg Saknas      
Gillesgården Saknas      
Gillestuga Saknas      
*Gropekvarnen f. kvarn      
*Gropekvarnen f. kvarn      
*Gropekvarnen f. kvarn      
*Gropekvarnen f. kvarn      
*Gropen (ortn?)      
»gropena» beb?      
*Gropen beb?      
Västerås, Gropen Saknas      
Gropen Saknas      
[Gropen] Saknas      
Grytegården Saknas      
Grytegården f. gd      
Gränsta gd /Se      
Gymnasiet skola /Se      
»Hacagardh» ?lokalitet      
*Hans Pipas gård Saknas      
Hedetorp Saknas      
*Helga Kors altare Saknas      
Helga korset prebenda      
Helga kors prebende Saknas      
Helga kors´prebende Saknas      
*Helga kors prebende prebende      
*Helga kors prebende prebende      
*Helga kors´ prebende Saknas      
Helga Kors´ prebende Saknas      
*Helga kors prebende Saknas      
*Helga lekama prebende Saknas      
Helga lekamens prebende Saknas      
*Helga lösens prebenda Saknas      
*Helga Opstadilse prebendegardh Saknas      
Helga trefaldighets altare Saknas      
Helga Trekonunga altare altare      
*Helge Trefalloghetz prebendo Saknas      
[Helga tre konungars] prebenda      
Helgeandshuset förr sjuk- och fattighus      
*Hælgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset sjuk- o. fattighus      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset f.d. sjukhus      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset Saknas /Se      
*Helgeandshuset Saknas      
Helgeandshuset f.d. sjuk- och fattighus /Se      
Helgeandshus kloster el. härbärge /Se      
Helgeands prebende prebende      
Helgeands prebende Saknas      
Helgeands prebende Saknas      
Helige Anders prebende Saknas      
Helge Löszn prebanda Saknas      
Hälge vpstondelsse tomptt Saknas      
*Helge uppståndelses tomt tomt      
Herrens himmelsfärdsprebende Saknas      
Herrens himmelsfärdsprebende Saknas      
*Hinze bagares gård Saknas      
»Hoorkarlsawreeth» åker      
Hospitalet Saknas      
Hospitalet f. sjukhus      
Hospitalet Saknas      
Hospitalet förr sjukhus och fattighus      
*Hospitalet Saknas      
Hospitalet förr sjukhus      
Hospitalet f. sjuk- och fattighus      
Hospitalskyrkan f.d. kyrka /Se      
Hospitalskyrkan Saknas      
Hospitalskyrkan f.d. kyrka /Se      
Hovdesta gd:ar /Se      
Hässlö gd /Se      
*Höga altaret altare      
[Högabro Saknas      
*Höga koret kor      
*Höga koret kor      
Ingelsta gd      
*Iogan Wägers gård Saknas      
Johannes Döparens altare Saknas      
Johannes köparens altare Saknas      
Johan Wilhelms torg torg      
*Jungfru Marie altare altare      
Jungfru Marie altare, se Jungfru Marie prebende förr altare      
*Jungfru Marie altares prebende prebende      
Jungfru Marie kyrka Saknas      
Jungfru Marie prebende Saknas      
Jungfru Marie prebende Saknas      
Jungfru Marie prebende och altare förr prebende och altare      
*Jøns Simonsons gardh Saknas      
Jösse Erikssons kor Saknas      
Kakubergh Saknas      
Kanikegården, se Biskopsgården Saknas      
Kanikegården f.d. gd      
Karlslund Saknas      
Karlslund hg      
Katherine prebenda Saknas      
*Kerlingaholm Saknas      
Västerås kloster förr kloster      
Västerås kloster Saknas      
*Västerås kloster förr kloster      
Västerås kloster Saknas      
Västerås kloster förr kloster      
Västerås kloster förr kloster      
Västerås´ kloster f. kloster      
Västerås´ kloster Saknas      
Västerås kloster Saknas      
Klostret förr kloster      
Klostret förr kloster      
Västerås´ kloster förr kloster      
Västerås kloster förr kloster      
Västerås kloster Saknas      
Västerås kloster förr kloster      
Västerås kloster f. kloster      
Västerås kloster kloster      
Västerås´ kloster f. kloster      
Klosterstugan Saknas      
Klostret Saknas /Se      
*Knut Guldsmeds gård Saknas      
Knutt Gulsmedz gårdh bakgård /Se      
»kølnare vræther» jord      
Konsistorium hus /Se      
Konventsstugan Saknas      
Konventsstugan Saknas      
Kristiansborg hgd /Se      
Christi lekamens prebende Saknas      
Kungsladugården, Västra, se Johannisberg gård /Se      
Kungsträdgården, se Vasaparken park      
Kåkberget avrättningsplats      
langagathu, se *Långgatan Saknas      
*Lisle Håckens gård Saknas      
Lybichogardh Saknas      
*Lybichogardh Saknas      
»lybichogardh» Saknas      
*Långa gatan fd. gata      
*Långgatan förr gata      
*Långgatan förr gata      
*Lönemus prebende f. prebende      
Maria Magdalenas altare Saknas      
*Maria Magdalena kloster förr kloster /Se      
Maria Magdalena klosterkyrka Saknas      
Marie Magdalene klosterkyrka Saknas      
Maria Magdalena kloster förr kloster /Se      
*Maria Magdalena kloster förr kloster /Se      
Margarete prebenda Saknas      
Maria Magdalena prebende Saknas      
Mynthuset byggnad /Se      
Mårmässemarknaden marknad      
»mæsther clawisse stalgardh» bebyggelse      
Norrby prebende Saknas      
»norby» prebende      
»norby» prebende      
Norby prebende      
Nordenby Saknas      
Nya Torget Saknas      
»Obårstas gård» Saknas /Se      
Pauli gård gård /Se      
Per Schriffveres gårdh förr gd      
Per Schriffveres gårdh gårdsnamn /Se      
Gamble Per Schiffveresgårdh Saknas /Se      
Persbo Saknas      
Persbo (nu Kristiansborg) hgd /Se      
Prebenda Anuntiationis Saknas      
Prebenda Anuntiationis Saknas      
Prebenda Margareta Saknas      
Prebenda Præposituræ Saknas      
prebenda resurrectionis Saknas      
Predikarebrödernas kloster Saknas      
Predikarbrödernas kloster f. kloster      
Predikarbrödernas,se Maria Magdalenas klosterkyrka orden och kloster      
Prebende animarum f. prebende      
Prebende Corporis Christi f. prebende      
Prebenda Margareta Saknas      
Quinque wlnerum prebenda Saknas      
Rocklunda gd /Se      
Västerås rådhus Saknas      
Rådhuset f.d. byggnad /Se      
*Rådhuset, Gamla, se »gamblraadh huseth» beb.      
*Rådstugan Saknas      
Västerås, rådstugan Saknas      
*Rådstugan rådstuga      
Rådstugan rådhus      
*Rådstugan rådhus      
Rådhuset Saknas      
Salige anders prebanda Saknas      
Saliga andars prebanda Saknas      
Samuelsbo (nu Kristiansborg) hgd /Se      
»sancte andersa gilde» förr gille      
Sankt Anna Saknas      
Sankta Annas kor Saknas      
Sankta Anna prebende Saknas      
Sankta Anna prebende Saknas      
Sankt Anne prebande Saknas      
Sankta Anna prebende Saknas      
Sankt Davids prebende Saknas      
Sankt Davids prebende Saknas      
Sankt Dionysii prebende Saknas      
Sankt Dionisii prebende Saknas      
Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka f. kyrka      
*Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka      
Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka Saknas      
Sankt Egidii förs.      
Sankt Egidii kyrka Saknas      
Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Egidii kyrka kyrka      
Sankt Egidii förr kyrka /Se      
Sankt Egidii socken, se Sankt Ilian förs.      
Sankt Eriks kapell Saknas      
*Sankt Eriks kor kor      
*Sankt Eriks prebende Saknas      
Sankt Eriks prebende Saknas      
*Sancta Gertruds altare Saknas      
Sankta Gertruds kapell förr kapell /Se      
Sankt Gertruds kapell kapell      
*Sankt Gertruds kapell förr kapell /Se      
Sankt Gertruds kapell Saknas      
Sankta Gertruds kapell kapellruin      
Sankta Gertruds kapell f.d. kapell /Se      
Gertruds kapell, Sankt ruin /Se      
*Sankt Görans Hospital förr sjukhus /Se      
Sankt Henriks altare Saknas      
Sankt Henriks prebende Saknas      
Sankt Ilians hus slott, sedermera biskopshus /Se      
Sankt Ilians hus, se Slottet Saknas /Se      
Sankt Ilians kapell f.d. kapell      
Sankt Ilians kapell Saknas      
Sankt Ilians kapell Saknas /Se      
Sankt Ilians kyrka Saknas      
Sankt Ilians kyrka kyrka      
Sankt Ilians kyrka, se Hospitalskyrkan Saknas /Se      
Sankt Ilians kyrka kyrka      
*Sanct Johannes baptiste prebende Saknas      
Sankta Katarina kor kor      
Sankta Katarina kor kor      
Sankt Katherine prebanda Saknas      
Sankta Katarina prebende Saknas      
*Sankt Knuts gillestuga Saknas      
Sankt Knuts gillestuga Saknas      
Sankt Knuts gillestuga Saknas      
*Sankt Knuts gillesstuga Saknas      
*Sankt Knuts gillestuga gillestuga      
Sankt Knuts gillestuga Saknas      
Sankt Knuts gillestuga Saknas      
Sankt Knuts gillestuga hus      
Sankt Lars prebende Saknas      
Sanct Laurentii prebende Saknas      
Sankt Laurentii prebande Saknas      
Sankta Margareta prebende Saknas      
»Sancta Maria Magdalena altare» Saknas      
Sankta Maria Magdalena altare altare /Se      
*Sankta Maria sjukhus f. sjukhus      
*Sankta Maria sjukhus f. sjukhus      
Sankta Marta prebende Saknas      
Sankt Nikolai förs.      
Sankt Nicholai kyrka Saknas      
Sankt Nikolai kyrka f. kyrka      
*Sankt Nicholai kyrka Saknas      
*Sankt Nicholai kyrka kyrka      
Sankt Nikolaus kyrka kyrka      
Sankt Nikolaus kyrka Saknas      
Sankt Nikolaus kyrka Saknas      
Sankt Nikolai kyrka Saknas      
*Sankt Nikolai kyrka Saknas /Se      
Sankt Nikolai kyrka Saknas      
Sankt Nikolaus kyrka Saknas      
Sankt Nikolai kyrka Saknas      
Sankt Nicolai kyrka Saknas      
Sankt Nikalai kyrka f.d. kyrka /Se      
Sankt Nikolai kyrka Saknas      
*Sankt Nicolai kyrka kyrka      
*Sankt Nicholai kyrka Saknas /Se      
*Sankt Nicolai kyrka f.d. kyrka /Se      
Sankt Nikolai kyrkogård kyrkogård      
Sankt Olovs gille Saknas      
Sankt Olofs kapell förr kapell      
Sankt Olofs kapell förr kapell      
Sankt Olofs kapell Saknas      
*Sankt Olofs kapell förr kapell /Se      
Sankt Olovs kapell förr kapell      
Sankt Olofs kapell Saknas      
Sankt Olovs kapell förr kapell      
Sankt Olofs kapell Saknas      
Sankt Olofs kapell f. kyrka      
Sankt Olofs kapell Saknas      
Sankt Olofs kapell f.d. kapell /Se      
Sankt Olofs kapell Saknas      
*Sankt Peders och Sankt Paulus altare altare      
Sankt Sigfrids prebende prebende      
Sankt Sigfrids prebende altare altare      
Sankt Ægidii kyrka f.d. kyrka /Se      
Sankt Ægidii kyrka f.d. kyrka /Se      
Sankta Ursulas kapell förr kapell /Se      
*Sankta Ursulas kapell kapell      
Sankta Ursulas kapell f.d. kapell /Se      
Sankt Örjans kapell f.d. kapell /Se      
*Sankt Örjans kapell Saknas      
*Sankt Örjans kapell Saknas      
Siggesborg Saknas      
*Sigrid Hards gård gd      
*Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret altare      
*Själaaltaret altare      
Själaaltaret Saknas      
*Själaaltaret altare      
*Själaaltaret altare      
*Själagården vårdanstalt?      
[Själa gården] Saknas      
*Själakapellet Saknas      
*Själakoret kor      
*Själakoret Saknas      
Själakoret Saknas      
*Själakoret kor      
Själakoret Saknas      
Själakoret förr kor      
*Skinnaregraven Saknas      
*Skinnaregraven Saknas      
*Skiptare-gården Saknas      
*Slottets sågekvarn kvarn      
*Slottets tullkvarn kvarn      
Västerås slott slott /Se      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott      
Västerås slott      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott slott      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås, slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott slott      
Västerås slott      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´slott Saknas      
Västerås slott      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott slott      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Västerås slott Saknas      
Västerås´ slott Saknas      
Slottet Saknas /Se      
*Västerås slottsladugård Saknas      
*´Spetalen´ f. sjuk- och fattighus      
Stadskvarnen Saknas      
Stadskvarnen Saknas      
Starbäcksgården Saknas      
Starbäcksgården Saknas      
Starbäcksgården Saknas      
Starbäcksgården Saknas      
Starbäcksgården Saknas      
steinhussæt, se *Stenhuset förr hus      
*Stenbo Saknas /Se      
*Stenhuset förr hus      
Stenhusgården Saknas      
*Stenhusgården gd      
Stenhusgården Saknas      
Stenhusgården f.d. gd /Se      
*Suggothorp Saknas /Se      
Svartbrödraklostret f. kloster      
Svartbrödraklostret f. kloster      
Svartbrödraklostret f. kloster      
Svartbrödra klostret förr kloster      
Svartbrödra kloster förr kloster      
Svartbrödraklostret Saknas      
Svartbrödraklostret Saknas      
Svartbrödraklostret Saknas      
Svartbrödraklostret förr kloster      
Svartbrödraklostrets kyrka f. kyrka      
Sweriges patrone gårdh Saknas      
*Sveriges patronegård Saknas      
Tegelhuset förr hus      
Tegelhuset förr hus      
Tegelhuset Saknas      
Tegelvreten stadsdel /Se      
»thorgxgatuna» Saknas      
Tiotusen martyrers prebanda Saknas      
*Tores gård fd. gd      
Tre konungars prebanda Saknas      
Tunby gd /Se      
Vedbo gd /Se      
Versaljen hus /Se      
*Vrete Saknas      
[Vret i Västerås] Saknas      
Vårfrualtaret Saknas      
Vårfrualtaret altare      
Vårfrualtarets prebende Saknas      
Vårfrualtaret prebende      
Vårfrualtares prebende Saknas      
*Vårfru altares prebende prebende      
*Vårfrukoret Saknas      
Vårfrukyrkan domkyrka      
Vårfrukyrkan el. Domkyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan Saknas      
Vårfrukyrkan = Domkyrkan Saknas      
Vårfru domkyrkosocken, se St. Ilian Saknas      
Vårfrus prebende Saknas      
Vårfru prebende prebende      
Vårfru prebende Saknas      
Vårfru prebende      
*Vårfrusocken förr sn /Se      
Västerås [Väders holm] Saknas      
(Väster)långgatan Saknas      
Västerås norra län trakt /Se      
Västerås slotts län trakt /Se      
*Västerås slotts nya ladugård ladugård      
*Västerås slotts gamla ladugård ladugård      
Västerås stads utmark Saknas /Se      
Västerås stads ägor Saknas /Se      
Västerås södra län trakt /Se      
Ärkedjäknegården Saknas      
Norra Önesta äldre namn på Långängskrogen /Se      
Östraladugården Saknas      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad      
Västerås stift /Se      
Västerås stift /Se      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad o stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stift o. stad      
Västerås stad      
Västerås stad och stift      
Västerås stad och stift      
Västerås stad      
Västerås stad och stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stift stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stift och stad      
Västerås stift o. stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad o. stift      
Västerås stift o. stad      
Västerås stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stift stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stift stift      
Västerås stad      
Västerås stift stift      
Västerås stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad och stift      
Västerås stad      
Västerås stad, stift      
Västerås stad      
Västerås stad, stift      
Västerås stad, stift      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad och stift      
Västerås stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stift o. stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad      
Västerås stad o. stift      
Västerås stad