ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lillhärads socken : Tuhundra härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 251 Naturnamn : 98 Bebyggelsenamn : 234 Naturnamn : 245
Lillhärad sn Apalbomossen mosse Lillhärad sn Nummerförteckning förteckning
Lillhärad sn Apalboröset gränsmärke Lillhärad sn Nummerförteckning förteckning
Lillhärad sn Billsbo röse röse Lillhärad sn Nummerförteckning förteckning
Lillhärad sn Björkbacken skogsbacke med fornlämning /Se Gräns soldat Algruvan f.d. gruva
Lillhärad sn *Björsbohällarna gränsmärke o höjd gränsta(r)ne inbyggarbeteckning Allmänningen Saknas
Lillhärad sn *Björsboröset gränsmärke Gränstedt soldat Apalbomossen mosse
Lillhärad sn Britas äng terräng När soldatnamn Axelborgmossen mosse
Lillhärad sn Bäcksvedskärret kärr Alby, Lilla lht Backahagen hage
Lillhärad sn Bännbo sankmark Alby, Lilla gd Backahagen, se Backa hage
Lillhärad sn /Se Djursätra terräng Alby, Stora lht Bakugnen stenblock
Lillhärad sn Dygroparna sankmark Alby, Stora gd Bakugnen stenblock
Lillhärad sn Ekfluken sank mark Alderstugan torp Bastubacken backe
Lillhärad sn Fläskkärret kärr Alderstugan torp Bastugärdet gärde
Lillhärad sn Forslings backe skogsbacke Alderstugan torp Billsbo röse röse
Lillhärad sn Fårmossen mosse Allmänningen Saknas Björkbacken skogsparti
Lillhärad sn Gränstabäcken bäck Allmänningsgården skogvaktarbost. Björkudden åkermark
Lillhärad sn Gulltäppan terräng Allmänningsgården torp Björnmyran myr
Lillhärad sn Gölkärret kärr Allmänningstorp torp Boda sjön, se Myran f.d. sjö
Lillhärad sn Gölmossen mosse Axelborg torp Boda vitmossen mosse
Lillhärad sn *Gölmossröset gränsröse Axelborg torp Britasäng äng
Lillhärad sn Harsjöbäcken bäck Backa försv. stuga Britas äng ängsmark
Lillhärad sn Harsjön sjö Backa, se Backahagen f.d. torp Britas äng ängsmark
Lillhärad sn Höghällen berg Backen stuga Britas äng ängsmark
Lillhärad sn Hökbo röse stenröse? Björnmyran lht Britas äng ängsmark
Lillhärad sn *Jungfruholmsröret gränsrör Boda Saknas Brudbacken backe
Lillhärad sn Jättestenen sten Boda by Brudberget backe
Lillhärad sn Kalvtomten terräng Boda gd Brotorp ägan åker
Lillhärad sn Karlberg terräng Boda Vitmossen f.d. torp Brännberget berg
Lillhärad sn Katthålet mosse Brogård f.d. bygdegård Bränningen utj.
Lillhärad sn Koberget berg Brotorp gd Buten åkermark
Lillhärad sn Kolars terräng Brotorpet torp Butvägen f.d. väg
Lillhärad sn Koppängen terräng Bygdegården förs. hus Båtsmans åker
Lillhärad sn Kranshällarna berg o. triangelpunkt Båtsmans förr båtsmanstorp Bäckebron bro
Lillhärad sn Krokkärret kärr Bännbo lht Bäcksvedskärret kärr
Lillhärad sn /Se Krokmossarna mossar Bännbo torp Domarmossen mosse
Lillhärad sn Kärret, Nedra kärr Bännbo torp Dygroparna mossar
Lillhärad sn Kärret, Övra kärr Björnmyran torp Dygroparna kärr
Litslohärad, förr namn på Lillhärad sn /Se Liljansberget berg med fornlämning /Se Dalkarls torp Dykärret utdikat kärr
Lillhärad sn Liljansberget berg /Se Dalkarlstorp torp Ekfluckan sankmark
Lillhärad sn /Se Liljeberget berg /Se Dalkarlstorp torp Ekfluckan sankmark
Lillhärad sn /Se Lillhäradsbäcken bäck Djursätra förr torp Fagerön mossholme
Lillhärad sn /Se Linas vret terräng Djursätra f.d. torp Fagerön skogsområde
Alby Saknas Lindkärr kärr Djursätra f.d. torp Falkvreten åker
Boda Saknas /Se Långmossen mosse Djursätra f.d. torp Fläskkärret kärr
Dalkarlstorp torp /Se *Långsjöhällen höjd Erik Jans f.d. torp Forslingsbacke skogsparti
Gränsta by *Långsjöhällen höjd o gränsmärke Fattigstugan torp Fämossen mosse
Gränsta gd *Långtjärnsröset gränsröse Fridhem lht Gränstabäcken bäck
?Gränsta by Mormors källa källa Fridhem gd Gränstagatan körväg
Gränsta Saknas Mosjön sjö /Se Grenadjärstugan torp Gräsmyran skogsområde
?Gränsta by Mossbäcken bäck Grenadjärtorpet torp Gräsmyran skogsområde
?Gränsta by Mossbäcken bäck Grindbo f.d. torp Gräsmyren förr slogmyr, nu torp
Gränsta gd Mossen mosse Grimbo = Grindbo torp Gräsmyr kärret kärr
Gränsta by el. gd Munkens trappor stenar Grindbo torp Gräsmyr vreten åker
Gränsta by Munkåskärret kärr? Gränses soldattorp Gubben i stenen sten
Gränsta Saknas Myrhälls röse röse Gränsta bebyggelse Gulltäppan skogsparti
Gränsta gård Nämndemansmossen mosse Gränsta gd Gärdesslätten åkerjord
?Gränsta by Ormkärren kärr Gränsta gd Gölkärret kärr
Gränsta Saknas Oxkärret kärr Gänstagårdarna gårdar Gölmossen mosse
Gränsta by Prästkärret kärr Gräsmyran torp Halsmyrängen åkerjord
?Gränsta by Romarkorset minnessten Gustavsberg avs. Harsjöbäcken bäck
?Gränsta by Romarängarna terräng Gustavsberg gd Harsjöbäcken bäck
?Gränsta by Rudfluken göl Hagtorp torp Harsjökilen skogsområde
?Gränsta by Rudfluken tjärn /Se Hagtorp gd Harsjömossen mosse
Gränsta gård Rudkärret kärr Halsmyran lht Harsjömossen mosse
Gränsta gård Rönningen ägomark Halsmyrtorp torp Harsjön sjö
Gränsta gd Rönningstorp terräng »Harsmyren» lht Harsjön sjö
Gränsta by Sabelvreten ägomark Hemmet lht Harsjön sjö
?Gränsta by Sagmossen skogsmark Hjortens torp Harsjövattnet sjö
Gränsta by Silverkällan källa Hjulsätra förr torp Herrgårds gärdet åker
Gränsta by Skansberget triangelpunkt Hälla förr stuga Herrgårdsägan Saknas
Gränsta by Skansberget borglämning /Se Höghälla stuga Hinrikshagen betesmark
Gränsta by Slagfältet fornlämning /Se Höghälla stuga Hinriks hällar höjdstäckning
?Gränsta by Smedstorp terräng Höghällen f.d. torp Hästhagsskiftet åkerskifte
?Gränsta by Snåltäppsberget berg Hökbo torp Hökbo röse röse
?Gränsta by Spännarmossen mosse Hökbo torp Industrileden väg
Gränsta Saknas Store mossen mosse Isak Lars», se Grånsta gd Jättestenen sten
Gränsta by *Storevadsröset? gränsmärke Jakobsdal lht Jättestigen stig
Gränsta by Storkärret kärr Jakobsdal f.d. torp Jätteväg stig
?Gränsta by Storkärret ägomark Johannesberg avs. Kabelvägen bilväg
Gränsta by? Storkärret terräng Johannesberg f.d. handelsbod Kaffebacken backe
Gränsta by? *Stormossen mosse Johanneslund stuga Kalle Luck-backen backe
Gränsta by /Se Svinmossen mosse Johanneslund f.d. torp Kallmo fallen skogstrakt
Gränsta by /Se Svinmossen mosse Jursätra torp Kalvtomten hage
Gränsta by Svinmossen mosse Kallmora torp Karlberg skogsområde
Gräsmyran förr torp? Sätrakärren kärr Kallmora torp Katthålet mosse
Höghälla torp Söräng terräng Kaplansgården gd Katthålet terrängparti
Klockartorp gd? Toftmossen mosse Karlberg försv. lht Klemshagen hage
Litslunda by Trefaldighetens källa källa Karl-Ers stuga Klockartorpmossen mosse
Litslunda by Trollberget berg Klockartorp bebyggelse Klockartorp rönningen åker
Litslunda by *Vallransröset gränsröse Klockartorp gd Klövjestigen stig
Litslunda by? Vanberget berg Knutsbo Saknas Knutsbo hagen äga
Litslunda by Vargberget berg Knutsbo torp Knutsbohagen hagmark
Litslunda by Vargmyran ägomark Kolars torp Koberget berg
Litslunda by Vidjeholmen mossholme Kolars f.d. torp Koberget berg
Litslunda by Vitmossen terräng Kolerastugan f.d. soldattorp Kolerakyrkogården terrängparti
Litslunda by /Se *Åby gavelröse gränsmärke Koppbo lht Koppängen äng
Litslunda by /Se *Åby gavelstav gränsmärke Koppbo torp Koppängen ängsmark
Litslunda by /Se Österhagen hagmark Kopp-Kajsas f.d. torp Korset punkt
?Lundby gård   Kyrkoherdebostället Saknas Korsfallet plats i skog
Lundby gd   Kyrkoherdebostället Saknas Krankhällarna berg
Lundby gd   Källarbacken f.d. källare Kranshällarna berg
Lundby gd   Laggars = Laggartorp Saknas Kranshällarna berg
?Lundby gd   Laggartorp torp Kranshällarna berg
?Lundby gd   Laggartorp torp Kranshällarna bergsparti
?Lundby gd   Liljanstorp soldatstuga Kranshällarna bergsparti
?Lundby gd   Liljanstorp torp Krokkärret kärr
?Lundby gd   Lilla stugan stuga Krokmossarna mossar
Lundby gd?   Lillhärads Bännbo torp Kummelberget berg
Lundby by el. gd   Lillhärads Klockars gd Kyrkogården begravningsplats
Lundby gård   Lillhärads kyrka kyrka Liljansberget berg o. fornminne /Se
?Lundby gd   Litslunda by Liljeberget berg
?Lundby gd   Litslunda gd Lillhäradbäcken bäck
?Lundby gård   Lundbacken lht Lillhäradsbäcken bäck
?Lundby gård   Lundbacken torp Lillängen äga
?Lundby gård   Lundby gd Linas vret f.d. utj.
Lundby, se även Rytterne sn gård   Lundby gd Lindbloms backe backe
?Lundby gd   Lötbo f.d. bs Lindskärr kärr
Lundby by o. gård   Mellangården gd Lins kärr kärr
Lundby gd?   Mellangården f.d. torp Litslundamossen mosse
?Lundby gd   Mellanstugan försvunnen stuga Litslunda odlingen förr kärr, nu åker
Lundby gd?   Mortorpet torp Långmossen mosse
Lundby gård   Mortorpet torp Långmossen mosse
Lundby Saknas /Se   Märrbacken stuga Länsmansmossen, Nedra mosse
Lytislunda by   Nedervi by Länsmansmossen, Övra mosse
Lötbo och Jarltorp Saknas /Se   Nedervi gd Mellanskogen skogsområde
Munktorps prosteri område /Se   Nedervi gd Mormors källa källa
Nedervi gd?   Nedervi Vitmossen ödetorp Mossbäcken bäck
Nedervi gd   Nedra Gränsta gårdar Mossen mosse
Nedervi gård   Nedra gården gd Mossgraven dike
Nedervi gd   Norrängs förr stuga Mossvägen väg
Nedervi gd   Nybygget torp Munkens trappor stenar
Nedervi gd   Närtorpet soldattorp Munkens trappor berg
Nedervi gård   Pensionärshemmet ålderdomshem Munkens trappor berg
Nedervi gd   Per Anders» gd Munkåskärret kärr?
Nedervi gd   Persbo lht Myggbacken backparti
Nedervi gård   Persbo gd Myran åkerjord
Nedervi gd   Prästgården Saknas Myrhälls röse röse
?Nedervi gd   Prästgården gd Märrbacken backe o. hus
Nedervi gd   Prästgården gd Nedervibäcken Saknas
Nedervi by /Se   Rakan på berget husrad Nederviskansen berg med ringmur
Nedervi by /Se   Rosendal torp Nedervi Vitmossen odlad mosse
Nedervi gård /Se   Rosendal f.d. torp Nedra kärret kärr
Nedervi Saknas   Röjningstorp torp Norrängen del av Herrgårdsgärdet
Skafsta by   Rönnings torp Nämndemansmossen mosse
*Skjärsta Saknas /Se   Rönningstorp f.d. torp Nämndemansmossen mosse
Skogsta by   Sabelstugan f.d. soldattorp Nämndkarlsstyckena mosse
Skogsta by?   Sabelstugan f.d. torp Nästa mossen mosse
Skogsta by   Skogsta, Västra gd Nästmossen mosse
Skogsta by   Skogsta, Väster gd Odlingen åker
Skogsta by   Skogsta, Östra gd Ormkärren kärr
?Skogsta by   Skogsta, Öster gd Ormkärret kärr
?Skogsta by   Skogstagårdarna gårdar Oxkärret slogkärr
Skogsta Saknas   Skolan f.d. skolhus Per Andershagen hage
Skogsta gård   Skräddartorp arbetarbost. Prästgårdsparken park
?Skogsta by   Skräddartorp torp Prästkärret kärr
Skogsta by?   Skurbo torp Prästmossen mosse
Skogsta by el. gd   Skästa by Prästskogen skog
Skogsta by   Skästa gd Romarkorset kors
Skogsta by   Skävsta bebyggelse Romarängarna mosse
?Skogsta by   Skävsta gd Romarängarna skogsmark
Skogsta gd   Skävsta gd Rudfluckan vattensamling
Skogsta by   Slagårda säteri Rudkärret kärr
Skogsta by   Slagårda gd Rönningen utj.
?Skogsta by   Slåttertorp torp Rönningen utj.
Skogsta, Östra gård   Slåttertorp torp Rönningen utj.
Skogsta by /Se   Släktgården gd Sabelvreten åkerjord
Skästa hg   Sländtorp torp Sabelvreten åkerjord
Skästa hg   Sländtorp torp Sagmora skogsmark
Skästa herrgård?   Slängrompan torp Sagmoren terrängparti
Skästa gd   Slängrompan torp Sagmoren terrängparti
Skästa by   Smedstorp(et) torp Silverkällan källa
?Skästa gd   Smedstorp f.d. torp Silverkällan källa
Skästa gd   Staffansbo torp Skansberget berg
Skästa gård   Staffansbo torp Skansberget berg
Skästa herrgård   Storön lht o. utäga Skansberget berg o. fornminne
Skästa herrgård?   Storön torp Skansberget berg o. fornminne
Skästa hg   Strålgården f.d. stuga Skurberget berg
Skästa hg /Se   Stålstugorna soldatstugor Skurberget berg m. fornminne
Skästa by /Se   Svarvars Saknas Skästavägen väg
Skävsta by   Svarvartorp Saknas Skävsta mossen mosse
Skävsta by   Svarvartorp f.d. torp Slagfältet terrängparti
Skäfsta by   Söräng f.d. skogvaktarbostad Slagårdaskogen skogsområde
Skävsta gd   Sörängen namn på Svarvartorp Slåttermossen mosse
Skävsta by   Toften torp Sländtorpshagen hage
Skävsta by   Toften bebyggelsenamn Slängrompan äga
Skävsta by   Tofttorp bebyggelsenamn Släntorp fallen skogstrakt
Skävsta by   Tofttorp torp Smedjan fornminne
Skävsta gd   Tofttorpet torp Smörtäkten kärr
Skäfsta by   Trugsbo torp Snåltoppen berg
Skävsta by   Truxbo Saknas Snåltäppan förr åker
Skävsta gd   Truxbo torp Snåltäppsberget berg
Skäfsta by?   Trädgårds torp Snåltäppsberget berg
Skävsta gårdar   Trädgårdstorp torp Snåltäppsberget berg
Skävsta gård   Tuhundra härads allmänning Saknas Spångmossen mosse
Skävsta by   Tvillingstugan stuga Spännarmossen mosse
Skävsta hg   Täkten lht Spännar mossen mosse
Skävsta by   Täkten torp Staffansbo kärret kärr
Skävsta by   Ulriksdal gd Stenbacken åkerjord
Skäfsta by   Upp-Gränsta del av Gränsta Storkärret slogkärr
Skävsta by   Upp-Gränsta gd Storkärret kärr
Skäfsta by   Urväders torp Storkärret betesmark
Skävsta by   Urväderstorpet torp Stormossen mosse
Skävsta by   Urväderstorp torp Stormossen mosse
Skävsta by   Vitmossen lht Storängen åkermark
Skäfsta by   Vitmossen lht Storömossen mosse
Skäfsta by   Vitmossen ödetorp Strålslätten terrängparti
Skävsta gd   Vitmossen ödetorp Stråslätten äng
Skevsta Saknas /Se   Vretbo torp Suraleden väg
Skästa gd /Se   Vretbo torp Svinmossen mosse
Skästa by /Se   Västergården gd Svinmossen mosse
»Slagwrdhum» =?Slagårda hg   Västergården gd Svinmossen mosse
Slagåla herrgård?   Västerskogsta, se Skogsta, Västra gd Svinmossen mosse
Slagåla herrgård?   Västeräng torp Sågdammen damm
Slagårda by och säteri   Västerängstorp torp Sågmossbäcken bäck
Slagårda säteri   Västerängstorpet torp Sätra slogkärr
Slagårda gd   Ytter-Åby bebyggelse Sätrakärren skogsparti
Slagåla herrgård   Ytteråby, se Åby, Ytter gd Tallheden skogsområde
Slagåla herrgård   Ytter-Åby gd Tjörnbacken backparti
Slagårda hg   Ytter-Åby gd Toftgruvan gruva
Slagåla herrgård   Åby gd Toftfallen skogstrakter
Slagåla herrgård   Åby, Ytter gd Toftmossen mosse
Slagårda gd   Åby gd Trefaldighetskällan källa
?Slagårda gd   Ålsätra lht Trefaldighetskällan källa
?Slagårda hg   Ålsätra gd Trollberget berg
Slagåla hg   Älgmossen lht Trollberget berg
Slagåla hg   Älgmossen torp Tuhundra häradsallmänning skogsområde
?Slagåla hg   Ängstorpet bebyggelse Vanberget berg
Slagårda hg   Ängstorpet torp Vanberget berg
?Slagårda Saknas   Ängstorpet torp Vargberget berg
Slagåla herrgård   Ängstorpet torp Vargmyran äga
Slagårda gd /Se   Östergården gd Vargmyran betesmark
Slagårda gd /Se   Österhagen torp Vattlösa betesmark
Slagårda säteri gd /Se   Österhagen f.d. torp Vidjeholmen mossholme
Slagårda säteri /Se   Österskogsta, se Skogsta, Östra gd Vidjeholmen skogsområde
»slawardhom» = Slagårda gd     Vitmossen odlad mosse
»slaghurdom» = Slagårda? gd     Vretbo ängen äng
Slängerumpan försvunnet torp /Se     Värmlandshålet åker, förr äng
Storön torp     Västeråsvägen, Nya väg
Åby by     Västerängen äga
Åby by     Västgöthålet del av sn
Åby by     Åbymossarna mossar
Åby by     Åbyskogen skog
Åby by?     Älgmossen mosse
Åby gårdar     Älgmossen mosse
Åby gård     Övra kärret kärr
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by?      
Åby, Ytter Saknas /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.