ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Skultuna socken : Norrbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 719 Naturnamn : 145 Bebyggelsenamn : 291 Naturnamn : 149
Skultuna sn Alderbäcken bäck Skultuna socken socken Alderbäcken bäck
Skultuna sn Alderkärret kärr Skultuna socken Alderkärret kärr
Skultuna sn Alderkärret kärr Skultuna socken socken Balsam eller Balsarn kärr eller dypöl
Skultuna sn Baggvreten vret /Se Bölenen inbyggarbeteckning Balsarn kärr
Skultuna sn Balsaren sankmark Julpanen inbyggarbeteckning Banken skogstrakt
Skultuna sn Barntä tjärn Skultuna smörlappar inbyggarbeteckning Barnte sjöputt
Skultuna sn Billsbo röse röse Smörjlappar inbyggarbeteckning Bergabäcken bäck
Skultuna sn Billsboås mossudde Skultuna kyrka kyrka Bombacken backe
Skultuna sn Björnkärret ägomark Allmänningstorp skogvaktarboställe Bovallsbäcken bäck
Skultuna socken Björnstenskärret kärr Banken arb.bostad Brändan berg
Skultuna sn Boberget berg Banvaktens banvaktstuga Bårhus gärdsgården inhägna
Skultuna sn Bockberget berg Bastun arbetarbostad Böle farsta Saknas
Skultuna sn Borgen fornlämning Berga by Dunkarberget berg
Skultuna sn Bovallsbäcken bäck Berga gd Dunkarknippan backe
Skultuna sn Boängen terräng Berga, Lilla kronodomän Ekeby fly utvidgning av Svartån
Skultuna sn Bredmossen mosse Bergbolda komministerboställe Farsta äga
Skultuna sn Brännholmen mossholme Bergboda, Lilla torp Fattiggärdet äga
Skultuna sn Bustäppan täppa /Se Betel (Lejdebuten) skolhus Finnängen öppen plats i skog
Skultuna sn Bångmossen mosse Björklunds torp Flängekättan slogmark
Skultuna sn Bånken höjd? Björneborg hus Frövi sjö torrlagd sjö
Skultuna sn Dunkarberget berg Björnkärret backstuga Fågelberget bergknalle
Skultuna sn Ekeby fly sank mark Blommes soldattorp Fäbodslätt betesmark
Skultuna sn Finnängen terräng Boberget gård Gocksta bäck bäck
Skultuna sn Forsby skog Saknas Boda bebyggelse Gruvfallen skogstrakter
Skultuna sn Frösvibäcken bäck Bodbacken arbetarbostäder Gruvöarna holmar
Skultuna sn Frövisjön torrlagd sjö Bolanders handelsbod Gruvön holme
Skultuna sn Frövisjön mosse (förr sjö) Bomans bebyggelse Gungbacken backe
Skultuna sn Frövisjön sjö /Se Bomstugan f.d. soldattorp Gungflyet kärr
Skultuna sn Frövisjön sjö Bondetibble bebyggelse Hagskiftet äga
Skultuna sn Frövisjön torrlagd sjö Borrhuset bårhuset Handberga backe
Skultuna sn Frövisjön sjö /Se Borrhuset ställe Handberga buten äga
Skultuna sn Fåfängsbacken backe /Se Borrhuset ställe Handberga bäck bäck
Skultuna sn Fågelberget berg Bovallen ägor Hemskiftet äga
Skultuna sn Fäbodängen terräng Bryggeriet, se 5 Ekeby Saknas Hysmossen mosse
Skultuna sn Gillermossen mosse Bryggeriet bebyggelse Hällboberg bergblack
Skultuna sn Grangärde terräng Bustorp torp Hälsingtorp hagen Saknas
Skultuna sn Gruvkärret kärr Bärnsborg lht Hälsingtorpmossen mosse
Skultuna sn Gruvön mossholme Byvreten område Höga backe backe
Skultuna sn Hasmossen mosse Bårhuset torp Isaks sten flyttblock
Skultuna sn Hasselängen äng /Se Bårhuset ödetorp Julpa farstu Saknas
Skultuna sn *Hasselängen ?äng /Se Bäckebo bostad Kampberget berg
Skultuna sn Hjortronmossen, Lilla mosse Böle by Kampbergsbacken backe
Skultuna sn Hjortronmossen, Stora mosse Dunderbo arbetarbostad Kampbergsborgen fornborg
Skultuna sn Hundbergsmossen mosse Ekeby bebyggelse Kattheden område
Skultuna sn /Se Hundskinnsbacken åkerbacke Ekeby bebyggelse Kattheden skog
Skultuna sn Husmossen mosse Ekeby ägor Katthedvägen väg
Skultuna sn Huvudskalleberget berg Ekeby by Kerstimossen mosse
Skultuna sn Hökbo röse stenröse Ekeby skolhustomt, se 6 Ekeby Saknas Kepskogen skogstrakt
Skultuna socken Illbergskärret kärr Ekens soldattorp Kilsåsen bergås
Skultuna socken, förr tingsställe Ingvarsstenen fornlämning /Se Ekobacken arbetarbostad Klockgjutarhällarna berghällar
Skultuna sn o. brkegd. Isakssten sten Elimkapellet kapell Krogkällan källa
Skultuna sn Johannesäng ägomark Eländet arbetarbostad Kråkbacken backe
Skultuna socken Josefs vret vret /Se Erik.mats backstuga Kuntbobacken backe
Skultuna sn o. brkegd. Jädersboda utjord /Se Eriksberg lht Kuntbobäck bäck
Skultuna egd.? Jädra bro bro /Se Fattighus Saknas Käringmossen kärr
Skultuna socken, förr tingsställe Kampberget berg /Se Fattigstugan Saknas Kärrboberg backe
Skultuna sn Kampberget berg Forsby by Lallarbobäcken bäck
Skultuna socken Kampberget berg med fornborg /Se Forsby gd Lallarbomossen mosse
Skultuna sn Kampberget berg med borglämning /Se Forsbyboda ägor Lilla gärdet äga
Skultuna sn Kampberget berg /Se Forsmans arbetarbostad Lilla mossen hjortronmosse
Skultuna socken Kattheden ägomark Forsmanstorp arbetarbostad Lillängen äng
Skultuna socken Kepskogen skogsmark Fredriksberg lht Lillängskällan källa
Skultuna sn Kerstimossen mosse Fridhem lht Lutbacken backe
Skultuna sn Kilåsen ås Fridsborg templarlokal (N.T.O) Långkärret kärr
Skultuna sn Knappsbacken åkerbacke Frökenbo bostad Läjdebäcken bäck
Skultuna sn Korpberget berg Frövi kronodomän Lötgatan väg
Skultuna sn Kråkbacken åkerbacke Frövi herrgård Lötängen äng
Skultuna sn Kråkelsaraberg berg Fågeltorp Saknas Mellanskiftet äga
Skultuna socken socken Kvarnhusåkrarna åkrar /Se Fågelvreten Saknas Mosjön sjö
Skultuna Saknas Kyrkmossen mosse Förningsborg handelsförening Morsjön sjö
Skultuna sn Källgatan gata /Se Gamla bönhuset arbetarbostad Nackbybäcken bäck
Skultuna sn Källkärret kärr Gamla logen arbetarbostad Norrbo häradsallmänning skogsomr.
Skultuna sn Lallarbomossen mosse Gatan arbetarbostad Nya vägen väg
Skultuna sn Lilla mossen mosse Gattorpet arbetarbostad Nygårds mosse mosse
Skultuna sn Linjemossen mosse Gettorp f.d. torp Nyhålet kärr
Skultuna sn Lundbacken skogsbacke Gillberga by Nyängen odling
Skultuna sn Långkärret kärr Gillberga by Nötfluckan »putt»
Skultuna sn /Se Mjöltäppan terräng Gillbergatorp torp Ormbacken backe
Skultuna sn Mosjön sjö /Se Gillfors ägor Oxkärret kärr
Skultuna sn Mosjön torrlagd sjö Gnällan Saknas Oxkärret kärr
Skultuna sn Myrkälls röse röse Gnällan, Lilla torp Prästberget bergknalle
Skultuna sn Nackbybäcken bäck Gnällan, Stora torp Rabo gärde äga
Skultuna sn Nygårdsmossen mosse Gocksta by Rabokällan källa
Skultuna sn Nyhålet sankmark Gocksta by Rabo äng äga
Skultuna sn Näverkärret kärr Grangärde Saknas Ravansmossen kärr
Skultuna sn Orrmossen mosse Grenadiertorpet Saknas Rundberget berg
Skultuna sn Oxkärret kärr Grindstugan torp Rutberget berg
Skultuna sn Porsmossen mosse Grindstugan eller Posttorpet torp Råsätersbacke Saknas
Skultuna sn Prästberget berg Gråbo arbetarbostad Råsätersgrind grind
Skultuna sn Raggelbäcken bäck Gränsen arbetarbostad Råsäters källa källa
Skultuna sn Riskärret kärr Grästorpet bs Råsätersägor ägor
Skultuna sn /Se Rutberget berg Gröna Lund arbetarbostad Rödmyran kärr
Skultuna sn o. bruk Rålkhäll sten? Gustavsborg godtemplarhus Rönningarna kärr
Skultuna sn /Se Råsäters källa källa Gäddström ägor Rövarkulan bergsskreva
Skultuna sn /Se Rödvallsmossen mosse Gäddtorpet f.d. torp Rövarkulan grotta
Skultuna sn /Se Römyran terräng Haga lht Rövarkulsberget berg
Skultuna sn /Se Rönningarna mosse Hagaberg gård Saltberget berg
Skul(s)tuna sn /Se Rövarkulan bergsskreva? Hagalund lht Sandängen äng
Skultuna sn /Se Salltorpsbäcken bäck Hagens Saknas Sjöhagen odlad jord
Skultuna sn /Se Saltberget berg Handberga bebyggelse Sjöängen äga
Skultuna sn /Se Skallberget berg Handberga by Sjöängskällan källa
Skultuna sn /Se Skallberget berg Handelsbolaget Saknas Skallbergsblack moränås
Skultuna by och sn /Se Skallberget berg /Se Handelsföreningen Saknas Skalleråsen ås
Skultuna samh., sn /Se Skarpudden förr ägomark? Haparanda gård Skarvstaåsen berg
Skultuna sn /Se Skogstorp terräng Herrgården disponentbostad Skenarskiftet åkerskifte
Skatuna, se Skultuna sn /Se Skommarmossen mosse Herrgårdstibble torp Skommarmossen mosse
Skjöldtuna, se Skultuna sn /Se Skrebogubbens kärr kärr Himmelriket arbetarbostad Skommarvreten backar och ägor
Skolptuna, se Skultuna sn /Se *Skultuna å å /Se Hundbostället hejdrivareboställe Skrebogubbens kärr kärr
Skulptuna, se Skultuna sn Skvallerbäcken bäck Hägervall säteri Skräddarkärret kärr
Skultuna kyrka kyrka /Se Skädduga ön källa /Se Hägervallen by Skultuna allmänning Saknas
Agxsta, se Åkesta by Smallerbacken åkerbacke med fornlämning /Se Hälsingtorpet utgård Skvallerbäcken bäck
Allmänningstorp (Skogsvaktartorp) tp /Se Smedbacken backe /Se Johanneslund lht Skålby bäck Saknas
Axsta, se Åkesta by Solbacka terräng Julpa bebyggelse Skåntorpbäcken bäck
Baggetorpet nu försvunnet tp /Se Soltorpsbäcken bäck Julpa bebyggelse Skåntorpsmossen mosse
Baggetorpet nu försvunnet tp /Se Spögubbängen äng /Se Julpa gård Skäddugabäcken del av Bergabäcken
Bengt Fälts torp tp /Se Stentorpsön sank mark? Julpa soldattorp Saknas Smallebacken backe
[Berbotorp] Saknas Stora mossen mosse Jungfrubo arbetarbostad Smallerbacken backe
Berga by, kronodomän Store måsen, se Toftmossen Saknas Jädra ägor Stackmossen mosse
Berga gård Storstensmossen mosse Jättorpet f.d. torp Stenbrogärdet äga
Berga gd Strömmingsbron bro Kappan arbetarbostäder Stora mossen hjortronmosse
Berga gd? Strömmingsbäcken bäck Kardusen arbetarbostäder Stormkappan skogstrakt
Berga gd Svartån å Karlberg villa el. lht Stortegen äga
Berga gd Svartån å Kattbo hmd Strömmingsbron bro
Berga gd Svartån å Kattbo, Lilla hmd Strömmingsbäcken bäck
Berga gd? Svångberget berg Kattbo, Stora hmd Svangberget berg
Berga gd Tegaberget berg o. triangelpunkt Kattbotorpet hmd Svartmyllan gärde
?Berga by Tegabäcken bäck Kattheden arbetarbostad Svartån Saknas
Berga gd? Tibblings terräng? Kilen torp Svedet åkerskifte
Berga by Toftberget berg /Se Klangs grenadiertorp Svinskogen skog
Berga kronodomän Toftberget berg Klockarbol klockarboställe Tegaberget Saknas
Berga gd Toftberget berg /Se Klockargården Saknas Tegelugnsbacken backe
Berga gd Toftgruvan gruva? /Se Klockartorp torp Tibblebuten äga
Berga gård Toftmossen mosse Knapphöjen bebyggelse Toftberget Saknas
Berga gård Toftmossen mosse Knapphögen ägor Toftgruvan silvergruva?
Berga gård Toftsjön sjö Knapshagen ägor Toftgruvan plats
Berga gård Toftsjön sjö Knapshögen bebyggelse Toftmossen mosse
Berga gård Toftsjön sjö /Se Knussans Saknas Toftmossen mosse
Berga gård Toftsjön sjö Knutstorpet torp Toftsjögruvan gruvhål
Berga by o. kronodomän Toftsjön sjö /Se Krogen torp Toftsjön sjö
Berga by /Se Toftsjöåsen triangelpunkt Krogen förr krog o. matservering Toftsjön sjö
Berga Saknas /Se Trindmossen mosse Krogtorpet torp Toftsjöåsen triangelpunkt Saknas
Berga gård gd /Se Trindängen ägomark Kvarnbacka ägor Trekanten skifte
Bergboda hemman /Se Vitmossen mosse Kyrkberget lht Trimmenskärr mosse
Berggrens torp nu försvunnet tp /Se Åkerstaåsen triangelpunkt Kyrkoherdebostället prästgård Uvberget berg
Bergs torp nu försvunnet tp /Se Ändlösamossen mosse Källartorpet torp Vitmossen mosse
Björneborg lägenheter /Se   Kärrbo arbetarbostäder Vretarna åkerskifte
Björneborg tp /Se   Kärrbo torp Västerängen äga
Björneborg lägenheter /Se   Kärrbo arbetarbostäder Åkestaåsen triangelpunkt Saknas
Blomme soldattp /Se   Kärrbron banvaktstuga Österängen äga
Blommes stuga stuga /Se   Ladu Smith arbetarbostad  
Blomtorpet nu rivet tp /Se   Lallerbo Saknas  
Blomtorpet tp /Se   Lejde by  
Boda (Forsbyboda) gd /Se   Lejdebuten Saknas  
Borrhuset tp /Se   Lilljansbacken torp  
Bovallen gd /Se   Lilljanstorp torp  
Bovallen gd /Se   Lilljans täppa torp  
Bovallen, Lilla nu försvunnet tp /Se   Logen godtemplarhus  
Bovallen, Stora nu försvunnet tp /Se   Logtorp bostad  
Bromsbo nu försvunnet tp /Se   Lugnet arbetarbostad  
Busktorp förr torp?   Luleå gård  
Bustorp tp /Se   Lundbo torp  
Bustorpet tp /Se   Lurus Saknas  
Bårhuset gd /Se   Lurtorpet Saknas  
Böle gård   Lustigs arbetarbostad  
Böle gårdar   Lustigtorp arbetarbostad  
Böle by   Långfallsbråten Saknas  
?Böle gd   Läjde, Norra by  
Böle? gd   Läjde Norra bebyggelse  
Carl Ers gd /Se   Läjde Södra bebyggelse  
Dos-Alberts nu riven stuga /Se   Läjde, Södra Saknas  
Dosmakartorpet tp /Se   Lötbo f.d. knektstuga  
Ekbacken stuga /Se   Lötbostugan f.d. knektstuga  
Ekeby by   Lövbacken gård  
Ekeby by   Lövkärret bebyggelse  
Ekeby gstgd?   Lövkärret torp, nu gård  
Ekeby gd   Marielund lht  
Ekeby gästgivfargård?   Matserveringen förmansbostad  
Ekeby gd   Mejeriet Saknas  
Ekeby by   Mellangården gårdsnamn  
Ekeby gd   Mellangården gårdsnamn  
Ekeby gästgivargård   Mellangården gårdsnamn  
Ekeby gästgivargård   Mesosten Saknas  
Ekeby gästgivargård   Missionshuset Saknas  
Ekeby gästgivargård   Månsbo torp  
Ekeby gård   Månsbo, Lilla Saknas  
Ekeby gd   Månsbo, Stora Saknas  
Ekeby gd   Månsbotorp torp  
Ekeby gd   Nackby by  
Ekeby numera gästgivaregård   Nackby Norra bebyggelse  
Ekeby gård   Nackby by  
Ekeby gd   Nackby Södra bebyggelse  
Ekeby gästgifverigård   Nackby by  
Ekeby by   Nergården gårdsnamn  
Erich Blomes torp nu försvunnet tp /Se   Norra nybygget arbetarbostad  
Eriksberg lht /Se   Norrbo häradsallmänning Saknas  
Erik Matts backstuga, nu försvunnen /Se   Norgården gårdsnamn  
Erik Pers gd /Se   Norrgårds gårdsnamn  
Finnmyra nu försvunnet tp /Se   Norrängs skogvaktarboställe  
Finnmyra nu försvunnet tp /Se   Norrängstorp skogvaktarboställe  
Finnängen nu försvunnet tp /Se   Nybygget eller Lallarbo skogvaktarbostad  
Forsby by   Nybygget, Södra arbetarbostad  
Forsby by   Nygård utgård  
Forsby by   Nygårds mosse utgård  
Forsby by   Oxmossen Saknas  
Forsby by   Peking arbetarbostad  
Forsby by   Persbo lht  
Forsby by   Pilbo l. Mesosten arbetarbostad  
Forsby by   Pissbacken arbetarbostad  
Forsby by   Posttorpet torp  
Forsby by   Prästgården bebyggelse  
Forsby by   Prästtorpet torp  
Forsby by   Pörtebo arbetarbostad  
Forsby by   Rabo torp  
?Forsby by   Ruttorparn Saknas  
Forsby by   Ruttorpet torp  
Forsby prebende   Rålken torp  
?Forsby by   Rönningen f.d. torp  
?Forsby by   Rönnings f.d. torp  
?Forsby by   Rönningstorp f.d. torp  
Forsby by   Salem Saknas  
Forsby by   Sandängen Saknas  
Forsby by   Sista styvern arbetarbostäder  
Forsby by o. kvarn   Sjukstugan bebyggelse  
Forsby by   Skallberget lht  
Forsby gd och kvarn   Skarvens Saknas  
?Forsby by   Skarvsta bebyggelse  
Forsby by   Skarvsta ägor  
Forsby by   Skarvsta by  
Forsby by   Skatuna Saknas  
Forsby by   Skjöldtuna Saknas  
Forsby by /Se   Skogstorp arbetarbostad  
Forsbyboda gd   Skogtorp torp  
Forsbyboda gd   Skogtorp torp  
Forsbyboda gd /Se   Skolptuna Saknas  
Forsbyboda hemman /Se   Skrebo bs  
Forsby gård gd /Se   Skräddarbo eller Jädra utjord  
*Forsby kvarn Saknas   Skultuna mässingsbruk  
Forsmanstorp tp /Se   Skultuna by by  
Frälsegården gd /Se   Skultuna station järnvägsstation  
Frövi bost.   Skålby by  
Frövi indr. militieboställe   Skålby by  
Frövi gård /Se   Skåntorpet arbetarbostad  
Frövi gd   Skädduga by  
Frövi bost.   Skädduga by  
Frövi gd   Skällbro ägor  
Frövi bost?   Snokhem arbetarbostad  
Frövi indr. militieboställe   Snuskajsas backstuga  
Frövi gd   Sofieberg lht  
Frövi bost.   Sofielund arbetarbostad  
Frövi bost.   Solbacka f.d. t, nu arb.bostad  
Frövi by /Se   Solberga ägor  
Frövi gd /Se   Solberga (förr) by  
Frövi gård   Solltorpet torp  
Frövi gd /Se   Spaktorpet arbetarbostad  
Frövi gd /Se   Spaktorpet torp  
Frövi gd /Se   Spetalskyrkan arbetarbostad  
Frövi herrgård /Se   Spögubbetorp torp  
Frövi gd /Se   Stenhusen arbetarbostäder  
Frövi gd /Se   Stenstugan torp  
Frövi gd /Se   Stina-Lisas backstuga  
Gabriels-Tega (Gabrielstorp) nu försvunnet tp /Se   Stolpstugan f.d. soldattorp, nu arbetarbostad  
Gabrielstorp, (Gabriels-Tega) nu försvunnet tp /Se   Stor-Tega bebyggelse  
Gettorpet ödetorp?   Svedbergs Saknas  
Gillberga by, kronodomän   Syrrelsberg gård  
Gillberga by, kronodomän   Sålltorpet torp  
Gillberga by   Sörgården gårdsnamn  
Gillberga by   Sörgården gårdsnamn  
Gillberga by   Tege ägor  
Gillberga by   Tegatorp torp  
Gillberga by   Templet templarlokal  
Gillberga by   Tibble by  
Gillberga by   Tibble by  
Gillberga by   Tibblings f.d. soldattorp  
Gillberga by   Tibblings lht  
Gillberga by   Trumslagarns Saknas  
Gillberga by   Trådhyttan Saknas  
Gillberga by   Uggelbo torp  
Gillberga gd   Ungkarlshotellet bebyggelse  
Gillberga by   Utjorden arbetarbostad  
Gillberga by   Vaktstugan Saknas  
Gillberga by   Vansbro bostadshus  
Gillberga by   Vällingsbo arbetarbostad  
Gillberga by?   Vällingstorpet arbetarbostad  
Gillberga by   Västergården gård  
Gillberga Saknas /Se   Västergården bebyggelse  
Gillberga by /Se   Åkesta gård och kvarn  
Gillfors by   Älvens arbetarbostad  
Gillfors by   Älvtorp arbetarbostad  
Gillfors by   Änkebyggningen Saknas  
Gillfors by   Örntorpet arbetarbostad  
Gillfors by   Östankil torp  
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by?      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by (f.d)      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors by      
Gillfors gd      
Gillfors by /Se      
Gillfors by /Se      
Gnällan, Lilla nedlagd tp /Se      
Gnällan, Stora nedlagt tp /Se      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by?      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
?Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta by      
Gocksta Saknas /Se      
Gocksta by /Se      
Gocksta by /Se      
Gocksta by /Se      
Gocksta by /Se      
Gocksta by /Se      
Grindstugan stuga /Se      
Grotens stuga nu riven stuga /Se      
Gränsen lht /Se      
Gäddström gd      
Gäddström nu försvunnen gd /Se      
Gäddström förr gd /Se      
»hansberghe», se Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga gd      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by?      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
Handberga by      
?Handberga by      
Handberga by /Se      
Handberga by /Se      
Holmbergs torp förr torp      
Holmbergstorp tp /Se      
Hundboda gd /Se      
Hägervall säteri      
Hägervallen herrgård      
Hägervallen herrgård      
Hägervall säteri      
Hägervallen gd      
Hägervallen gd /Se      
Hägervallen herrgård      
Hägervallen herrgård      
Hägervallen herrgård      
Hägervallen herrgård      
Hägervall säteri /Se      
Hägervallen gd /Se      
Hägervallen herrgård /Se      
Hägervallen gd /Se      
Hägervallen gd /Se      
Hälsingtorp ställe      
Högen, nu Knapshögen by /Se      
»iwlwppa», se Julpa by      
Jan Ers torp (Skogstorp) tp /Se      
Jan Isaks gd /Se      
Johan Josefs torp nu försvunnet tp /Se      
Julpa gård      
Julpa gd      
Julpa by      
Julpa by      
Julpa gd      
Julpa by      
Julpa gd?      
Julpa gård      
Julpa gårdar      
Julpa gd /Se      
Julpa by      
Julpa gd      
Julpa by      
Julpa gård /Se      
Julpa by      
Julpa gd /Se      
Julpa by /Se      
Jädra gd?      
Jädra gård      
Jädra gård      
Jädra gd?      
Jädra gård      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gd      
Jädra gård      
Jädra gård /Se      
Jädra gd /Se      
Jädra gd /Se      
Jädra by /Se      
Jättorp lht /Se      
Carl Rambergs torp Saknas /Se      
Klockargården lht /Se      
Knapshögen, förr Högen by /Se      
Knutstorp nu försvunnet tp /Se      
Kringelbo tp /Se      
?Kvarnbacka gd      
Kvarnbacka gård      
Kvarnbacka gd      
Kvarnbacka by /Se      
Kvarnbacka by /Se      
Kvarntorpet nu försvunnet tp /Se      
Källartorp förr torp?      
Källartorpet torp /Se      
Lejde by      
Lejde by      
Läjde, Norra o. Södra byar      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by?      
Läjde by      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by      
Lejde by?      
Lejde by      
Lejde by?      
Lejde by      
Läjde, Norra o. Södra byar      
Lejde by      
Lägde by /Se      
Lejde by /Se      
Lejde by /Se      
Likagods torp nu försvunnet tp /Se      
*Lundagården ?gd      
*Lundagården ?gd      
Lustigtorp soldattp /Se      
Lötbo Saknas /Se      
Mörtens nu försvunnet soldattp /Se      
Mörtens tp, nu försvunnet /Se      
Nackeby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackeby by      
Nackby, Norra o. Södra byar      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby, Norra o. Södra byar      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby, Norra gd      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by?      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by      
Nackby by /Se      
Nackby by /Se      
Nackby by /Se      
Nack(a)by by /Se      
*Nalaby Saknas      
Norra gården (Västra gården) gd /Se      
Nejs grenadjärtorp tp /Se      
Norrgården (Norr-Lejde) gd /Se      
Norr-Lejde (Norrgården) gd /Se      
Per Anders nu försvunnen backstuga /Se      
Pipares soldattorp försvunnet tp /Se      
Posttorpet tp /Se      
Prästgården Saknas /Se      
Prästtorp förr torp?      
Påwalls torp försvunnet tp /Se      
Ruttorpet torp /Se      
Ruttorp nedlagt tp /Se      
Ryttartorp rivet tp /Se      
Rålken nedlagt tp /Se      
Rännartorpet försvunnet tp /Se      
Rönningstorp förr torp?      
Sahlbergstorp (Södra Tega) avhyst tp /Se      
Skarfvesta bodar gd /Se      
Skarvens, (Stolpstugan) lht, f.d. tp /Se      
Skarfsta by      
Skarvsta by      
Skarvsta by      
Skarfsta by      
Skarvsta by      
Skarfsta by      
Skarfsta by      
Skarvsta by      
Skarvsta by      
Skarvsta gd      
Skarvsta gd      
Skarvsta Saknas /Se      
Skarvsta by /Se      
Skarvsta by /Se      
»skedakrum», se Skädduga by      
Skedhaka by      
Skogstorp (Jan Ers torp) tp /Se      
Skogvaktartorp försvunnen tp /Se      
Skogvaktartorp försvunnen tp /Se      
Skogvaktartorp, (Allmänningstorp) tp /Se      
»skoltuna mark» tingsställe      
Skomakartorpet lht /Se      
Skommars riven lht /Se      
Skrebo förr backstuga?      
Skrädarz tp /Se      
Skultens stuga försvunnet soldattp /Se      
Skultuna by o. sn      
Skultuna samh.      
Skultuna gd      
Skultuna gd      
Skultuna by Saknas      
Skultuna by      
Skultuna by      
Skultuna by      
Skultuna by      
Skultunaby gd      
Skultuna by Saknas      
Skultuna by, förr tingsställe /Se      
Skultuna gods      
Skultuna Saknas      
Skultunaby gd      
Skultuna bruk o. sn      
Skultuna by /Se      
Skultuna by /Se      
Skultuna by /Se      
Skultuna bruk Saknas /Se      
Skultuna bruk      
Skultuna mässingsbruk bruk /Se      
*Skultuna kvarn Saknas      
Skultuna kvarn Saknas      
Skvalfors tp /Se      
Skålby by      
Skålby by      
Skålby by      
Skålby by      
Skålby by      
Skålby by      
Skålby by      
Skålby by      
Skålby by /Se      
Skålby by /Se      
Skyttebo försvunnet tp /Se      
Skyttorpet försvunnet tp /Se      
[Skadhackra] Saknas      
»skædagom», se Skädduga by      
»skædhakrom» = Skädduga? by      
Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by?      
Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by      
?Skädduga by      
Skädduga by      
Skeduga Saknas      
Skädduga by      
Skeduga? Saknas      
?Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by      
?Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by      
Skädduga by /Se      
Skädduga by /Se      
Skädduga by /Se      
Skädduga by /Se      
Skäddunga by /Se      
*skædhaakra=Skädduga by /Se      
Skällbro by      
Skällbro by      
Skällbro by      
Skällbro by      
Skällbro by      
Skällbro by      
Skällbro by      
Skällbro gd /Se      
Skällbro by /Se      
Skällbro by /Se      
Skälbro gårdar /Se      
Skærfuastom Saknas      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga gd      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by      
Solberga by /Se      
Solberga gd /Se      
Spaktorp lägenheter /Se      
Spaktorp lägenheter /Se      
Spångstugan nu försvunnen lht /Se      
Spögubbtorp torp /Se      
Stenbrotorp försvunnet tp /Se      
Stolpstugan (Skarvens) lht, f.d. tp /Se      
Tega förr gård?      
Tega, S:a, (Sahlbergstorp) avhyst tp /Se      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble gd      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by?      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibblings tp /Se      
Törlings stuga /Se      
Uggelbo förr gård?      
Uppgården (Östra gården) gd /Se      
*Vads kvarn Saknas      
Vads kvarn nu försvunnen kvarn /Se      
Wasa kvarn (felaktigt för Vads kvarn) Saknas /Se      
Vittorpet försvunnet soldattp /Se      
Vreta Saknas      
Wretströms stuga lht /Se      
Västra gården (Norra gården) gd /Se      
?Åkesta gård      
Åkesta gd?      
Åkesta gd      
Åkesta gård      
Åkesta by      
Åkesta gd?      
Åkesta gd?      
Åkesta gård      
Åkesta by      
Åkesta by      
Åkesta gård      
Åkesta gd      
Åkesta lägenheter      
?Åkesta gård      
Åkesta gd      
Åkesta gd?      
Åkesta gd      
Åkesta gård      
Åkesta gd /Se      
Åkesta gd /Se      
Åkesta kvarn Saknas      
Älvtorp tp, nu lht /Se      
Örntorp soldattp /Se      
Östlingstorp tp /Se      
Östra gården (Uppgården) gd /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.