ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sankt Ilian : Ingår i Västerås stad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 462 Naturnamn : 41 Bebyggelsenamn : 175 Naturnamn : 131
*Vårfrukyrka socken förr egen sn /Se Borgmyran myr /Se Sankt Ilians socken socken Apalby äng ängsområde
»war frw domkirke sokn», se S:t Ilian sn Dalbo backe del av område /Se Sankt Ilian f.d. socken Bastuvreten åkerteg
*Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka kyrka /Se Dalbo backe del av område /Se Sankt Ilian f.d. socken Bergtorpsvreten åkerteg
Sankt Egidii, se även Sankt Ilians sn Dalbo backe backe /Se Sankt Ilian f.d. socken Bergtorpsvreten åker
Sankt Egidil = S:t Ilian förs. Dalbo vretar del av område /Se Alphyddan lht Biskopens hage hage
Sankt Ilian sn Dalbo vretar åkrar /Se Alphyddan torp Biskopsängen äng, nu koloniområde
Sankt Ilians sn sn Gamla kyrkogården plats /Se Apalbo torp Bjärbystallet gränssten
Sankt Ilian sn Grottbacken höjd /Se Apalbo torp Bunkgärdet åker
Sankt Ilians sn Saknas Saknas Apalby brukningsdel, gård Bunkängen äng
Sankt Ilian förs. /Se »gændhils høghin» naturnamn? Apalby hemman Butarna myrar
Sankt Ilian förs. »gennelshøghen» naturnamn? Apalby hemman Dalbo backe kulle
Sankt Ilian förs. [Gennelshöger] Saknas Apalby by Dalbovreten åkerteg
Sankt Ilian förs. »Gændelzhögen» lokalitet Asplund Saknas Djäknebergsvreten, Norra åkerteg
Sankt Ilian förs. Hjalmars kulle kulle /Se Asplund torp Djäknebergsvreten, Södra åkerteg
Sankt Ilian sn *Hästhagen hage +Beckeby, se Bäckby Saknas Domprostängen äga
Sankt Ilian förr sn Jämmershögzwreten vret Bergbo Saknas Ekholmen lund
Sankt Ilian sn, nu del av stad Jämmerungskullen kulle /Se Bergbo, se Borgbo Saknas Erlandshagen skogsområde
Sankt Ilian sn Jämmerungsbackarna backar Berghäll stadsäga Erlandsmyran myrområde
Sankt Ilian sn Jämmerungskullen höjd /Se Bergtorpet arbetarbostad Erlandsvreten åker
Sankt Ilian sn Jättebron fornminne /Se Bergtorp torp Framängen äga
Sankt Ilian förr sn, nu del av stad Jättebron fornminne /Se Bjärby gård Fäboröset gränsmärke
Sankt Egidii el. Sankt Ilians sn Kampängsbroarna gammalt namn på Kopparbergsvägen Bjärby hemman Grottbacken höjd
Sankt Ilians sn Kampängsbroarna Saknas Borgbo lht Grytaskogen skogsområde
Sankt Ilian sn *Kerlingeholm äng Borgbo torp Gärdet, Norra gärde
Sankt Ilians sn sn *Korsvret åker Brunstugan lht Gärdet, Södra gärde
Sankt Ilians förs. Oxbacken avrättningsplats /Se +Bärby, se Bjärby Saknas Gärdet, Västra åker
Sankt Ilians förs. Råcklundaberget berg /Se Eriksberg Saknas Gärdet, Västra åker
Sankt Ilian förs. Rönnby borg borglämmning /Se Eriksberg lht Gärdet, Västra åker
Sankt Ilian sn, nu del av stad Rönnby borg borglämmning /Se Erikslund lht Gärdet, Östra åker
Sankt Ilian sn Rörbo Mineralkälla källa /Se Erlandsbotorp Saknas Gärdet, Östra åker
Sankt Ilians socken sn *Säbohögen kulle Fredriksberg eller Kumla gård Hagen, Stora hage
Sankt Ilian förs. *Säbohögen kulle? Fredriksberg stadsäga Hattkullen kulle
Sankt Ilian sn, nu del av stad Trumslagartorpskogen skog /Se Fridhem lht Havergärdet åker
Sankt Ilian förs. Twndhbo wrethen jordstycke Friluftsmuseet Saknas Hemhagen hage
Sankt Ilian sn *Tunbo vretar äga? Gryta gård Hemskogen skogsområde
Sankt Ilian sn Tunby bäck bäck Gryta jordbruksfastighet Hjalmars kulle kulle med forngrav /Se
Sankt Ilian sn Tunby bäck Saknas +Gryta, Lilla bebyggelse Hjortronkärret kärr
Sankt Ilian förs. Tunby bäck Saknas +Gryta, Stora bebyggelse Hovdestabron bro
Sankt Ilian sn Tunby bäck förr bäck Gryta gård avs. Hovdestaskogen skogsområde
Sankt Ilian sn »wester grytaskog» skog? Gustavsberg stuga Hyckersvreten åkerteg
Sankt Ilian sn *Övre kvarnen förr kvarn Haga lht Jordbergs hage hage
Sankt Ilian sn /Se   Hagbo stadsäga Jordberga källa källa
Sankt Ilian sn   Hagbo lht +Jämmerhögz wreten åkerteg
Ilian, Sankt förr sn, nu del av stad   Hovdesta gård Jämmerungshögen gravhög
Sankt Ilian sn   Hovdesta by Klövhällsröset gränsmärke
Ilian förr sn, nu del av stad   Hovdesta jordbruksfastighet Kohagen hage
Ilian, Sankt förr sn, nu del av stad   Hovdesta f.d. jodbruksfastighet, nu stadsäg. Krokvreten, Västnorra åkerteg
Ilian förr sn, nu del av stad   Hovdesta jordbruksfastighet Kråktäppan åker och äng
Sankt Ilian sn   Hovdesta jordbruksfastighet Kumlaberget bergshöjd
Ilian, Sankt förr egen sn, ingår nu i stad   Hovdesta lund gård och kyrkogård Kvarnbron bro
Ilian förr sn, nu del av stad   Hörntorp lht Kyrkogården, Norra stadsäg.
Ilian förr sn, nu del av stad   Hörntorp torp Källbacksröset gränsmärke
Ilian förr sn, nu del av stad   Jakobsberg bebyggelse Lillängen äng, nu åker
Sankt Ilian sn   Johannesberg lht Lista kärr kärr
Sankt Ilian sn   Johannesberg lht Listaskogen skogsområde
Sankt Ilian sn   Karelen torp Lysbacken kulle
Sankt Ilian sn   Karelen soldattorp Lysbacksstycket åker
Sankt Ilian sn   Kareten = Karelen torp Lötvreten åker
Sankt Ilian förs.   Karlsro lht Mellankrokvreten åkerteg
Sankt Ilian förs.   Kilen lht Mellankrokvreten, Östra åkerteg
Sankt Ilian sn   Kumla gårdar Morfarsvret äga
Sankt Ilian sn   Kumla by Morfars vret åker
Sankt Ilian sn   Kumla bebyggelse Mossen åker och mosse
Sankt Ilian förs.   Källtorpet lht Myran äga
Sankt Ilians förs. sn   +Larsmatts Torp torp Myran skogsområde
Sankt Ilian förs.   Lista gård Myrgärdet åker
Sankt Ilians sn sn   Lista by Myrvallstegen äga
Sankt Ilians socken sn   Lista herrgård Myrvägen väg
Sankt Ilian sn   Listakärr, se Myrstugan Saknas Norge åker
Sankt Ilians sn   Listakärr torp Norrängen äng, nu till större delen åker
Sankt Ilian sn, nu del av stad   Lugnet lht Nyängen äng, nu åker
Sankt Ilian förs.   Lustigkulle lht Odlingen åker
Sankt Ilian förs.   Lövhagen stuga Ormberget brant
Sankt Ilian förs.   Lövhagen torp Ormkärret kärr
Sankt Egidii sn   *Lövstugan stuga Ryttarhagen hage
Sankt Ilian förs.   Lövstugan lht Råcklundagatan Saknas
Sankt Ilian sn   +Menlösens Torp torp Råcklundaskogen skogsområde
Sankt Ilian förs.   Milanii vretar Råcklundavägen väg
Sankt Ilian förs.   Milenii vretar vretar Rödningen äng, nu delvis åker
Sankt Ilian förs.   +Millangården hemman Römossarna mossområde
Sankt Ilian förs.   Myrbo lht Römosskärret kärr
Sankt Ilian sn   +Myr Erckers torp Rönnbymyran myr, nu åker
Ilian, Sankt förr sn, nu del av stad /Se   Myrstugan stuga Rörbo Mineralkälla Saknas
Sankt Ilian sn   +Norrgården akademihemmanet Rörbo mineralkälla källa
Sankt Ilian sn   Nyborgstugan stuga Sandvreten, Lilla åkerteg
Sankt Ilian sn, ingår nu i stad   Nybygget lht Sandvreten, Stora åkerteg
Sankt Ilian f.d. sn /Se   Nybygget (t) stuga Skerkesbron bro
Sankt Ilian församling /Se   Nybygget lht Skerkesvägen landsväg
Sankt Ilians förr sn /Se   +Olof Lars Torp torp Skiljebäcken del av bäck
Sankt Ilian f.d. sn /Se   Perstorp lht Skogen, Östra skogsområde
Sankt Ilian församling /Se   Pettersberg stadsäga Skogetrakten, Södra skogsområde
Sankt Ilian förs. /Se   Pettersborg lht Skomakarvreten åker
Sankt Egidi el. Sankt Ilian förs.   Runneby = Rönnby Saknas Skultunavägen landsväg
Sanct Egidii, se Sankt Ilians sn sn   Ronneby, se Rönnby Saknas Smedstycket åker
Sankt Egidii sn   Rosenlund skolhus Springbovreten, Norra åkerteg
Sankt Ilians socken, se Vårfrukyrka socken sn   Rosenlund torp Springbovreten, Södra åkerteg
Sankt Nicolai förr sn   Hosenlunds skola folkskola Springbovreten, Västra åkerteg
Sankt Nikolai sn   +Runnesta, se Rönnby Saknas Stampvreten åkerteg
*Sankt Nicholai sn   Ryttartorpet soldattorp Stenvreten åkerteg
Sankt Nikolai sn   Råby gård Stingårdsvreten åkerteg
Sankt Nicolai förr egen sn /Se   Råby hemman Stora sten kulle
[Sankt Nikolai sn] sn   Råcklunda gård Storskogen skogsområde
Sankt Nikolai förs.   Råcklunda hemman Storskogen skogsområde
Sankt Nikolai sn förr sn   Röklunda Saknas Storskogen skogsområde
Sankt Nikolai sn sn   Rönnby by Storängen äng, nu åker
Sankt Nikolai förs.   Rönnby by Stubbgärdet åker
Sankt Nicolai sn f. sn   Rönnby jordbruksfastighet Stubbvreten åker
Sankt Nikolai f.d. sn /Se   Rönnby jordbruksfastighet Svartån å
Sankt Nikolai f.d. sn /Se   Rönnby borg borgruin Svinkällan källa
Sankt Nikolai förr del av förs. /Se   Sandbergstorpet torp Svinkällan källa
Vårfrukyrka förr sn, nu del av förs.   Sandvreten, NOrra Saknas Söderängen äng, nu åker
*Vårfrukyrka el. Vårfrudomkyrka sn   Sankt Egidii socken Tjuvbacken kulle
Vårfrukyrka förr sn   Sankt Egidii kyrka, se Sankt Ilians kapell Saknas Torpjorden åker
Vårfrukyrka sn, nu del av förs.   Sankt Ilian, Västra del av sn Trumslagarbacken backe
Vårfrukyrka förr sn   Sankt Ilian, Östra del av sn Trumslagarbacken sluttning
Vårfrusocken sn   Skogvaktartorpet lht Trumslagarbron bro
Vårfrurkyrko socken sn   Skogvaktartorp torp Trumslagargärdet äga
Vårfrukyrka socken ingår nu i stad   Skogvaktartorp torp Trumslagarskogen skog
*Vårfrukyrka förr sn, (nu del av sn)   Skogvaktartorp torp Urvädersvreten åker
Vårfrusocken, nu Sankt Ilians sn   Skyttbäcken Saknas Utjorden åker
*Varefrwkirkia socken, se Sankt Ilian sn   +Skyttbäcken torp Utmarken, Norra skogsområde
Vårfrusocken landsförsamling   Smedbacken stuga Vallbyskogen skogsområde
Apalby gd?   Sofielund lht Västbackarna kullar
Apalby by   Stjärnkikeriet torp Västergärdet åker
Apalby gd   Svenmans lht Ålvreten åkerteg
Apalby by   Sörängen torp Åängen äng, nu åker
Apalby gård   Söthålet backstuga Älghällsröset gränsmärke
Apalby gd   Trumslagartorpet torp Ödesvreten åkerteg
Apalby gård   Tunby by Önsta hage hage
Apalby gård   Tunby by Önstakällan källa
Apalby gd   Tunby hemman Önstaskogen skogsområde
Apalby gd   Tunby hemman  
Apalby gd /Se   Tunby hemman  
Apalby rättaredöme rd   Tunbytorp torp  
Bergbo stuga /Se   Tunbytorp torp  
Bjärby gård   Tunbytorp, Norra torp  
Bjerby gd   Uggelbo statarbyggnad  
?Bjärby gd   Uppåker gård  
Bjärby gård   Uppåker jordbruksfastighet  
Bjerby gd   Urväderstorp torp  
Bjärby gd   Urväderstorp torp  
Bjärby gd /Se   Vagnmakarns torp  
Bäckby by /Se   Vallby eller Jakobsberg stadsområde  
*Dalby Saknas   Vallby by och stadsdel  
Dalby Saknas   Vallby by  
*Dalby Saknas   Vallby by  
*Dalby Saknas   Vallby by  
*Dalby Saknas   Vallstugan soldattorp  
Dalby fd. by   Vedbo torp  
Dalby Saknas   Vedbo hemman  
*Dalby försv. by   Veden torp  
*Dalby försv. by   Veden torp  
Dalby f.d. by   Veganäs stuga  
Dalby fd. by   Veganäs lht  
*Dalby förr gd   Vetters Saknas  
Dalby fd, by   Vetterslund Saknas  
Dalby Saknas   Vetterstorp torp  
Dalby Saknas   Vetterstorp torp  
Dalby Saknas   Vita Bjärby villa  
Dalby Saknas   Vita Bjärby villabyggnad  
*Dalby Saknas   +Västergården hemman  
*Dalby Saknas   Västerås nedre kvarn kvarntomt  
*Dalby Saknas   Västerås nedre kvarn kvarntomt  
*Dalby fd. by   Åby by  
Dalby fd. by   Åby by  
*Dalby gd /Se   Åby jordbruksfastighet  
*Deye skipone Saknas   Åby jordbruksfastighet  
»deye skipone» jord?   Åshagen lht  
Domprostängen äga   Åshagen lht  
*Egby Saknas   Önnesta, se Önsta Saknas  
»egby» Saknas   Önsta kronodomän  
[Ekbo] Saknas   Önsta jordbruksfastighet  
*Ekboo bolstaadh Saknas   +Örisvad gård  
*Ekby Saknas   Östanbo lht  
*Ekby försv. by   +Östergården hemman  
*Ekby Saknas      
*Ekby Saknas      
Ekby Saknas      
*Ekby Saknas      
*Ekby by el. gd      
?*Ekby försv. beb.      
Ekby by /Se      
Ekeby Saknas      
*Ekeby försv. by      
*Ekeby försv. beb.      
*Ekeby förr by      
?Ekeby förr by      
Ekeby by      
?Ekeby försv. beb.      
*Ekeby by      
Flinkstugan boningshus /Se      
Flinkstugan boningshus /Se      
*Gelsweshögen Saknas      
*Gennelshøghen, se även *Gändilshöger Saknas      
*Gändilshöger Saknas      
*Gennelsshöge kvarn och kvarnström      
Gännelsshöge kv. kvarn      
Gändils hög trol. äldre namn på Jämmerungshögen      
?Gryta herrgård      
Gryta herrgård      
Gryta herrgård      
Gryta herrgård      
Gryta herrgård      
Gryta herrgård      
Gryta gård      
Gryta herrgård      
Gryta herrgård      
Gryta gd      
Gryta gd /Se      
*Hartikavret Saknas      
*Hartikavret Saknas      
Hovdesta gd      
Hovdesta herrgård      
Hofdesta herrgård?      
Hovdesta gd      
Hofdesta herrgård?      
Sankt Ilians sn Saknas      
Hovdesta herrgård      
Hovdesta herrgård      
Hovdesta herrgård      
Hofdesta herrgård?      
Hovdesta herrgård      
Hovdesta herrgård      
Hovdesta herrgård      
Hovdesta herrgård /Se      
Hovdesta herrgård /Se      
Hovdesta gd /Se      
»karadbodhum» försvunnen gård      
*Karabodum försvunnen gd      
Karelen torp /Se      
Klockartorp eller Klockarebackarna torp      
Knoppa bæk, se Thwnboo bææk Saknas      
knoppa bæk, se *Tunbo bäck bäck      
[Knoppa bäck], se Tunby bäck bäck      
Kråktäppan äga /Se      
Kråktäppan äga /Se      
Kumla by      
Kumla by?      
?Kumla by      
Kumla Saknas      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla Saknas      
Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
Kumla gd(?)      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla by      
Kumla Saknas      
?Kumla gårdar      
Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla by      
Kumla by      
Kumla by      
?Kumla by      
?Kumla gd o. by      
Kumla by /Se      
Kumla by /Se      
Lista herrgård      
Lista herrgård      
Lista herrgård      
Lista herrgård      
Lista gd      
?Lista herrgård      
Lista gd /Se      
Lista herrgård /Se      
Lista herrgård /Se      
Lista gd /Se      
Lista herrgård /Se      
Lista gd /Se      
Norbolstada Saknas      
*Norbolbolstadha Saknas      
oorswadhi, se *Öresvad Saknas      
Oraswadh, se Öresvad Saknas      
»oriswadh» beb.      
»oriswadh» beb.      
»oriswadh» beb.      
*Orisvad beb.      
*Oraswadh Saknas      
»oriswad» Saknas      
*Orisvad gd /Se      
»Oruxwadh» gd /Se      
*Oruxuadh gd /Se      
Oruxvad gd /Se      
Råby herrgård      
?Råby gd      
Råby gd      
Råby gård      
Råby by      
Råby gd      
Råby gård      
?Råby gd      
Råby gd      
Råby gård      
Råby herrgård      
Råby gd /Se      
Råcklunda biskopshemman      
Råcklunda biskopshemman      
Råcklunda biskopshemman      
Röcklunda, se Råcklunda biskopshemman      
Rönnby gd      
Rönnby gd      
Rönnby gd      
Rönnby gård      
Rönnby gård      
Rönnby gd      
Rönnby gd      
Rönnby gård      
Rönnby gd /Se      
Rönnby gd /Se      
Rönnby gd /Se      
Rönnby gd /Se      
*Rörby Saknas      
*Rörby Saknas      
Röreby Saknas      
*Rörby gd /Se      
Sacellum Sankt Iliani f.d. kapell /Se      
*Sankt Görans kapell hospital /Se      
Sankt Ilians hus förr namn på Slottet /Se      
Sankt Egidii el. Sankt Ilians kyrka kyrka      
Sankt Ilians kyrka förr namn på Hospitalskyrkan /Se      
Sankt Ilians stad, se Lista gd /Se      
Sankt Ilians stad gd /Se      
*Sankt Olovs kapell Saknas      
Sankt Olovs kapell förr kapell      
Sankt Örjans kapell Saknas      
Sankt Örjans kapell Saknas      
*Säby försv. ort      
*Säby försv. ort      
Säby nu försv. gård      
*Säby försvunnen gd      
*Säby försvunnen gd      
[Säby] Saknas      
*Säby by /Se      
[Säbo högar] Saknas      
Tenngjutaregården Saknas /Se      
Tenngjutaregården Saknas /Se      
*Tunbo bäck bäck      
*Tunbo bäck bäck      
?Tunby by      
Tunby gd      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by, kronodomän      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby kronodomän      
Tomby Saknas      
Tunby by      
Tunby by      
[Tumby] Saknas      
Tunby gd      
Tunneby by      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by      
Tunby by      
?Tunby gd      
Tunby by      
Tunby by /Se      
Tunby by /Se      
Tunby Saknas /Se      
Uppåker gård      
Uppåker gård      
Uppåker gd      
Uppåker gård      
Uppåker gd      
Uppåker bost. /Se      
Uppåker gd /Se      
Uppåker gd /Se      
Vadhby Saknas      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
?Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby by      
Vallby gård      
Vallby by      
Vallby gård      
Vallby gård      
Vallby gård      
Vallby by /Se      
Vallby stadsdel /Se      
Vallby by /Se      
Vallby Saknas      
Vedbo gd      
Vedbo by      
Vedbo gd      
Vedbo gd      
Vårfrukyrka sn      
Westher kvarn      
Åby gård      
Åby gd      
Åby gård      
Åby gd      
Åby gård      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
?Åby gd      
Åby by el. gd      
?Åby gd      
Åby gd      
Åby gd      
?Åby gd      
Åby gd      
Åby gd /Se      
»ødnastum», se Önsta gd      
Önsta gd      
Önsta gård      
Önsta gård      
Önsta gd      
Önesta gård      
Önsta gd      
Önsta gd      
Önsta gd      
Önsta gd /Se      
Önsta gd /Se      
*Öresvad Saknas      
*Öresvad Saknas      
*Öresvad Saknas      
*Ørisvad förr gård      
Örisvad Saknas      
Örisvad Saknas      
*Oriswadh Saknas      
[Öresvad] Saknas      
*Öresvad Saknas      
*Öresvad Saknas      
*Öresvad Saknas      
Öresvad Saknas      
*Öresvad Saknas /Se      
*Österlandet Saknas      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.