ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hubbo socken : Siende härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 312 Naturnamn : 18 Bebyggelsenamn : 263 Naturnamn : 115
Habo, se Hubbo sn Alvesta backe backe /Se Hubbo socken Abergabäcken bäck
Hoo, se Hubbo sn Badelundaåsen ås Hubbo sn Ansta kil åker
Hubbo sn Badelundsåsen ås /Se Hubbo sn Badelundaåsen grusås
Hubbo sn Badelundaåsen Saknas /Se Alberto avs Balundsås grusås
Hubbo sn Bösberg berg Alfsta by Björkbacken dunge
Hubo sn Dalkarlstorp ägomark Alvesta Saknas Björkbacken dunge
Hubbo sn Grytaås ås /Se Alvesta by Björkhagen betesmark
Hubbo sn Gubbängen ägomark Alvesta by Brasan åker
Hubbo sn Guds gåvoskifte ägomark Annedal avs Braskskiftet åker
Hubbo sn /Se Hagbo terräng Annehill lht Bössebergsvägen gata
Hubbo sn /Se Jättens grindstolpe sten Arvidsberg kvarter Bösebergsskogen skogsområde
Hubbo sn »Jättens grindstolpe» sten /Se Aspbacken kvarter Dalvreten åker
Hubbo sn Jättens grindstolpe sten /Se Axebo avs Dammrutan åker
Hubbo sn Mälbybäcken bäck Axhem lht Dykärret kärr
Hubbo sn Sandkärret kärr Axhem lht Fattigstukärret kärr
Hubbo sn Slängkärret kärr Bengtsbo bebyggelse Fågelhagen betesmark
Hubbo sn Svältan ägomark? Bergabo bebyggelse Granbacken backe
Hubbo socken Trångsund sankmark Berget Saknas Granbacksstycket åker
Hubbo sn   Bernsborg Saknas Granhäcksrutan åker
Hubbo sn   Björneborg försvunnet torp Gryta hed hed
Hubbo sn   Blåsbo Saknas Grytaås ås
Hubbo sn   Blåsbo gd Gryta ås ås
Hubbo sn   Bostället gd Gryta äng åker
Hubbo sn   Byn gd Grävlingsstenen gryt
Hubbo sn   Bösberg villabebyggelse Gubbängen åker
Hubbo sn   Bösberget kvarter Gudsgåveskiftet åker
Hubbo sn   Dalbo bebyggelse Guds gåvoskifte åker
Hubbo sn   Dalkarlstorp torp Gärdet Norra åker
Hubbo sn   Dalkarlstorp torp Hagskiftet åker
Hubbo sn   Dalkarlstorp försvunnet torp Hasselbacken dunge
Hubbo sn   Danielsborg lht Hällarna höjder
Hubbo sn   Ekegården avs Hästhagen betesmark
Hubbo sn   Eknäs avs Hökåsen ås
Hubbo sn   Eriksberg bebyggelse Isgölen kärr
Hubbo sn   Eriksborg lht Japanbacken backe
Hubbo sn   Eriksdal avs Jättens grindstolpe sten
Hubbo sn   Erikslund bebyggelse Kampängarna åker
Hubbo sn   Ernstborg avs Kilen åker
Hubbo sn   Ersbo torp Kilen åker
Hubbo sn   Ersbo lht Knåpvägen landsväg
Hubbo sn   Ersbo lht Kohagen skogsområde
Hubbo sn   Flocksta bebyggelse Korpsnaret åkrar
Hubbo sn   Flocksta Saknas Kvarnbacksvägen landsväg
Hubbo sn   Flocksta by Kvighagen betesmark
Hubbo sn   Flocksta gd Kvistbergavägen gata
Hubbo sn   Framtiden bebyggelse Kyrkängen åker
Hubbo sn   Fredrikslund gd Källbovägen gata
Hubbo sn   Fredrikslund Saknas Källhagen betesmark
Hubbo sn   Fredrikslund lht Källängen åker
Hubbo sn   Fredsborg Saknas Ladugårdsgärdet åker
Hubbo sn   Frideborg lht Lathålet åker
Hubbo sn   Fridhem Saknas Lejonbacken höjd
Hubbo sn   Fridnäs bebyggelse Lillån å
Hubbo sn   Fågelbacken torp Lillängen åker
Hubbo sn   Fågelbacken Saknas Logbacken dunge
Hubbo sn   Fågelbacken försvunnet torp Logenrutan åker
Hubbo sn   Fågelbacken lht Logstycket åker
Hubbo sn   Granbo lht Luvan åker
Hubbo sn   Granbygget torp Långberget backe
Hubbo sn   Gryta Saknas Långholmen dunge
Hubbo sn /Se   Gryta (by) by Långkärret kärr
Hubbo sn   Gryta gård Långkärret kärr
Hubbo sn   Gryta by Långtarmen åker
Hubbo sn   Gryta ås lht Långängen åker
Hubbo sn /Se   Gryta ås del av by Magasinsrutan åker
Hubbo sn /Se   Gräna Saknas Mellanskogen skogsområde
Hubbo sn /Se   Gräna by Mälbygraven (Mälbybäcken) bäck
Hubbo sn /Se   Gräna by Mälbyvägen gata
Hubbo sn /Se   Gräna, Lilla bebyggelse Mössskärmen åker
Hubbo sn /Se   Gräna, Stora bebyggelse Norrängen åker
Hobo, se Hubbo sn   Gräna Stora gd Nygärdet åker
»hobo sokn», se Hubbo sn   Gröndal avs Nässkogen skogsområde
Hoby, se Hubbo sn /Se   Gröndal lht Oceanen åker
Hoffbo, se Hubbo sn /Se   Grönlund torp Odlingen åker
»Hoo», se Hubbo sn   Grönlund Saknas Paradiset åkrar
hoo, se Hubbo sn   Gullbo bebyggelse Parken del av Badelundaåsen
Hoo, se Hubbo sn   Gustafsberg bebyggelse Parkängen åker
Ho sn /Se   Haga lht Ryttarängen äng
Håboo, se Hubbo sn /Se   Hagbo torp Rävstenen sten
?Alvesta by   Hagbo försvunnet torp Sandkärret kärr
?Alvesta by   Hagmyran Saknas Skansen höjd
Alvesta by   Halvgräna Saknas Skansbacken höjd
Alfvesta by   Hildeborg lht Skommarledet försvunnet torp
Alvesta by   Hvilan bebyggelse Slängkärret kärr
Alvesta by   Hållsta bebyggelse Smedbacken dunge
Alvesta by   Hållsta bebyggelse Smedbacken backe
Alvesta by   Hållsta Saknas Stallet dunge
Alfvesta by   Hållsta by Stenstustycket åker
Alvesta by   Hägervallen avs Stocken uppläggningsplats
Alvesta by   Högalid lht Storskogen skogsområde
Alvesta by   Högalid lht Storskogen skogsområde
Alvesta by   Högbo lht Storängen åker
Alvesta by   Hökåsen torp Svalet sankmark
Alvesta by /Se   Hökåsen villasamhälle Svedbovret åker
Alvesta Saknas /Se   Hökåsen samhälle Svinhagen betesmark
Alvesta by /Se   Hökåsen koloniområde Svinhagsskiftet åker
Alfvesta by?   Johannislund lht Sågbacken backe
Flocksta bostad?   Johanneslund lht Sörbyvägen gata
Flocksta kronodomän   Johannislund lht Tallbacken dunge
Flocksta gårdar   Johannisberg bebyggelse Tegelhagen betesmark
Flocksta gd   Jädra Saknas Torpbacken backe
Flocksta lht /Se   Jädra by Trollberget höjd
Flocksta by /Se   Jädra by Trångsund kärr
Fågelbacken Saknas /Se   Opp-Jädra bebyggelse Trädgårdsgärdet åker
Gryta by   Jättekastet kvarter Tuvbrodden ängsmark
Gryta gård   Karlsdal bebyggelse Ungskogen skogsområde
?Gryta by   Karlslund lht Vadbacken sluttning
?Gryta by   Karlsro bebyggelse Videns kärr kärr
?Gryta by   Klarbo förr soldattorp Vingården åker
?Gryta by   Klarbo försvunnet torp Vreten åker
?Gryta by   Klockarbolet, se Klockargården gd Västeråsvägen landsväg
Gryta by   Klockargården (Klockarbostället) gd Åsen grusås
?Gryta by   Knåpet bebyggelse Ängen åker
Gryta by /Se   Knåpet gd Ängen åker
Gryta Saknas /Se   Kristineberg bebyggelse Ängstäppan åker
?Gryta by /Se   Kroken gd  
Gryta gård /Se   Kvarnbacken avs  
?Gräna by   Kvarnbacken villabebyggelse  
Gräna by?   Kvastbruket gd  
Gräna gårdar   Kvastbruket bebyggelse  
Gräna by   Kvastbruket gd  
Gräna by   Kvistberga Saknas  
Gräna by   Kvistberga by  
Gräna by?   Kvistberga gård  
Gräna by   Kvistberga, Lilla gd  
Gräna gårdar   Källbo bebyggelse  
Gräna gårdar   Källbo torp  
Gräna gårdar   Källbo lht  
Gräna by   Källtorpet försvunnet torp  
Gräna by   Larsbo bebyggelse  
Gräna by   Larslund torp  
Gräna by   Larslund Saknas  
Gräna by   Lejonstugan st  
Gräna by   Lejonstugan försvunnet torp  
Gräna gårdar   Lerbo bebyggelse  
Gräna by   Liljetorp Saknas  
Gräna by   Lillbo lht  
Gräna by   Lindero bebyggelse  
Gräna by   Lindesberg torp  
Gräna by   Lindesberg bebyggelse  
Gräna by   Lindesberg gd  
Gräna by   Lindesnäs bebyggelse  
Gräna gårdar   Lindsdal lht  
Gräna by   Lisedal avs  
Gräna by   Lista Saknas  
Gräna by   Lista gd  
Gräna by   Lista by  
Gräna by   Ludvigsberg bebyggelse  
Gräna gårdar /Se   Lugnero avs  
Gräna Saknas /Se   Lugnet torp  
?Gränsta, se Gräna Saknas   Lugnet lht  
Halvgräna, se Hållsta eller Halvgräna by   Lugnet lht  
Hållsta el. Halvgräna by   Lugnet avs  
?Hållsta by   Lyckebo bebyggelse  
Hållsta gd?   Lötbo torp  
Hållsta gård   Lötbo gd  
Hökbacken torp   Lötbo torp  
Hökbacken Saknas /Se   Mariedal avs  
Hökbacken Saknas /Se   Mariehem lht  
Hökåsen villasamhälle /Se   Mälborg avs  
?Jädra gårdar   Mälby Saknas  
Jädra by   Mälby gd  
Jädra by   Mälby by  
Jädra gårdar   Norrbo avs  
Jädra by   Norrliden avs  
Jädra gd /Se   Nybo bebyggelse  
Jädra by /Se   Nyborg bebyggelse  
Kvistberga by   Nyborg gd  
?Kvistberga by   Nybygget avs  
Kvistberga gård /Se   Nybygget torp  
Lista by   Nydal lht  
Lista lägenhet   Nydal torp  
Lista by   Nydal avs  
Lista by   Nyhem avs  
Lista by   Nyro bebyggelse  
Lista by   Nyängen bebyggelse  
Lista by   Nyängen gd  
Lista by /Se   Näs Saknas  
Lista by /Se   Näs gård  
?Luvan utäng /Se   Näs gd  
»lyiastum», se Lista by   Näs gd  
»madilby», se Mälby by   Näsboms försvunnet torp  
Medilby, se Mälby gd   Olofsborg bebyggelse  
Mälby by   Opp-Jädra by  
Mälby by   Pettersborg bebyggelse  
Mälby herrgård   Pettersborg torp  
Mälby herrgård   Pettersborg lht  
Mälby herrgård   Pettersborg lht  
Mälby herrgård   Robertslund Saknas  
Mälby gd   Rosenkulla bebyggelse  
Mälby herrgård   Rossiansborg avs  
Mälby by   Ryttarstugan torp  
Mälby herrgård   Sigridslund bebyggelse  
Mälby herrgård?   Skarprebro Saknas  
Mälby herrgård   Skarprebro by  
Mälby herrgård   Skarprebro gd o. by  
Mälby herrgård   Skogsbrynet kvarter  
Mälby by   Skogsbrynet torp  
Mälby gd   Skogshult kvarter  
Mälby herrgård   Skolgården gd  
Mälby herrgård   Skuggan torp  
Mälby herrgård   Skölmyran Saknas  
Mälby herrgård   Smedsbo avs  
Mälby herrgård   Snarsörby gd  
Mälby herrgård   Snarsörby bebyggelse  
Mälby herrgård   Snar-Sörby gd  
Mälby herrgård   Sofieborg lht  
Mälby herrgård   Sofieborg avs  
Mählby nu herrgård   Solbacken bebyggelse  
Mälby herrgård   Soldatstugan torp  
Mälby herrgård   Solgården Saknas  
Mälby herrgård   Solgården avs  
Mälby herrgård   Solhaga lht  
Mälby herrgård   Solhaga avs  
Mälby herrgård   Solhem bebyggelse  
Mälby herrgård   Solliden lht  
Mälby by   Solvik avs  
Mälby herrgård   Solåker bebyggelse  
Mälby by   Stensborg Saknas  
Mälby herrgård   Stensborg avs  
Mälby by   Städet bebyggelse  
Mälby by   Svältan torp  
Mälby herrgård   Svältan lht  
Mälby gd   Svältan gd  
Mälby herrgård   Sörby bebyggelse  
Mälby herrgård   Sörby Saknas  
Mälby herrgård   Sörby by  
Mälby by   Sörby gd  
Mälby herrgård   Sörbyhem kvarter  
Mälby herrgård   Sörbyhus avs  
Mälby by   Sörby skola skola  
Mälby herrgård   Tillberga samhälle  
Mählby herrgård   Tillberga Tegelbruk, se 13 Sörby Saknas  
Mälby gd   Tillbo avs  
?Mälby by   Tomtebo avs  
Mälby herrgård   Trevnaden avs  
Mälby Saknas /Se   Tränhammar Saknas  
Mälby by /Se   Tränhammar by  
?Näs herrgård   Tränhammar by  
Näs by   Tuneborg bebyggelse  
Näs herrgård   Turehäll Saknas  
Näs gård   Törneborg torp  
Näs gd   Törneborg bebyggelse  
Näs herrgård   Törneborg lht  
Näs herrgård   Valla eller Villa Foresta bebyggelse  
Näs herrgård   Valhem avs  
Näs herrgård   Valsborg avs  
?Näs herrgård   Vibo bebyggelse  
Näs herrgård /Se   Villa Foresta bebyggelse  
Näs gård /Se   Villa Solåkra avs  
Näs gård /Se   Vårbacka lht  
Prästgården komministerboställe /Se   Vägkroken kvarter  
*Sjömyran Saknas /Se   Vänhem avs  
Skarprebro gd   Västgärdet kvarter  
Rebro by   Åkerlappen kvarter  
Skarprebro gd   Åsbo torp  
Skarprebro gd?   Åsbo bebyggelse  
Skarprebro by /Se   Åsenlund torp  
Skarp-Rebro by /Se   Åsenlund avs  
sorby, se Sörby Saknas   Åsenlund lht  
?Sörby by   Östanbo torp  
?Sörby by /Se   Österbo Saknas  
?Sörby by   Östlunds försvunnet torp  
?Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
?Sörby by      
?Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby by      
Sörby sn      
Sörby by /Se      
Sörby by /Se      
Tranhammar, se Tränhammar by      
Tränhammar by      
Tränhammar by?      
Tränhammar by      
Tränhammar by      
Tränhammar by      
Tränhammar gårdar      
Tränhammar by      
Tränhammar by      
Tränhammar by      
Tränhammar by      
Tränhammar by?      
Tränhammar by /Se      
Tränhammar by      
Tränhammar by /Se      
Åsbo Saknas /Se      
Åsbo Saknas /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.