ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Björksta socken : Yttertjurbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 640 Naturnamn : 110 Bebyggelsenamn : 272 Naturnamn : 95
Björksta sn Bergbordet flyttblock Björksta socken Nummerförteckning förteckning
Björksta sn Bergbordet flyttblock Björksta socken Alderkärret förr kärr
Björksta sn Bergbordet flyttblock Alderkärret sumpmark Berga backe landsvägsbacke
Björksta sn Bergbordet flyttblock /Se Almsta Saknas Berga högdel punkt vid (väg)
Björksta sn Broströmmen ström Almsta by Berga kärr odling
Björksta sn Curösund, se Ängsösundet sund Almsta by Berga stenhar ström
Björksta sn Dalkarlsbacken backe /Se Berga Saknas Berga utjord utjord
Björksta sn Dalkarlskärret kärr Berga by Björkbacken backe
Björksta sn Dalkarlskärret sankmark Björkbacken stuga Björnbo vret odling
Björksta sn Engsö Fierd?, se Oxfjärden fjärd Björnbo stugaor förr? Broby kvarn försv. kvarn
Björksta sn Frögärdsgärdet gärde /Se Blåsbo lht Brännvinskärret kärr
Björksta sn Frögärdslunden hage /Se Bodarna, Lilla gd Bäckbacken backe
Björksta sn Frögärdsvadet vad /Se Bodarne, L. bebyggelse Bäckbron bro
Björksta sn Fycklingeborg fornlämning /Se Bodarna Lilla bebyggelse Bäcken bäck
Björksta sn Fycklingeborg fornlämning /Se Bodarna, Stora gdr Bäcken bäck
Björksta sn Gammelkärret kärr Bodarne, St. Saknas Frögärds lunden hage?
Björksta sn Grindbo terräng Bodarna Stora bebyggelse Frögärds tegelbruk förr tegelbruk
Björksta sn *Grusbacken backe /Se Broby Saknas Frögärdsvadet vad
Björksta sn Guckuängen ägomark Broby by Fycklinge borg forngrav
Björksta sn Guckuängen åker Broby, Lilla gd Gansta krok vägkrök
Björksta sn Hanvad utjord ägomark Broby, Stora gdr Gansta utjord utjord
Björksta sn Hanvad utjord ägomark Brunskogstorp avs. Garvargölen förr göl
Björksta sn Igelsta backe backe Byn Saknas Guckuängen gärden
Björksta sn Igelsta backe höjd Eriksberg lht Gärdet åker
Björksta sn Katrineberg lada(?) Eriksberg lht Gärsta krok(en) vägkrök
Björksta sn Klavabacken höjd Eriksberg lht Gärsta stenhar ström och stenar
Björksta sn Klavabacken, se Trestenabacken backe /Se Erikslund lht Gökängen gärden
Björksta sn Klavabacken backe /Se Erikslund stuga Hallstabergs tegelbruk förr tegelbruk
Björksta sn Knopphagen terräng Finnsta gd Hanvad kvarn kvarn
Björksta sn Knopphagen terräng Finnsta lht Hanvad såg såg
Björksta sn Kroken ägomark Finnsta försv. torp Igelsta utjord utjord
Björksta sn Kråkgrundet, Lilla ö Finntorpet torp Knopphagen hage
Björksta sn Kullen kulle Finntorpet lht Kråkgrundet, Lilla Saknas
Björksta sn Kultomten ägomark Fiskartorpet lht Kråkvreten gärde
Björksta sn Kultomten terräng Fiskartorpet torp Kullen höjd
Björksta sn /Se Kung Östens hög gravhög /Se Fridhem lht Kultomten tomt
Björksta sn Kålhagen terräng Fridhem lht Kvarnbron bro
Björksta socken Kålhagen terräng Frögärde Saknas Kvarnvreten förr åker
Björksta sn Lillån å /Se Frögärde gd Kvarnvreten fabrik och bebyggelse
Björksta sn Lillån Saknas Frögärde gd Kyrkbacken backe
Björksta socken Lillån å Frögärde, Lilla lht (försvunnen) Kålhagen odling
Björksta sn Lundabacke backe Fröjdebo lht Källtäppan hage med källa
Björksta sn Lunda backe höjd Fröjdebo lht Kärren odling
Björksta sn Lussefars täppa stenigt område /Se Fycklinge Saknas Kärret odlad jord
Björksta sn Långholmen höjd Fycklinge gd Kärsta gärde gärde
Björksta sn Låset terräng Gansta by Kärsta kvarn kvarn
Björksta sn *Längarn ängsområde /Se Gansta by Lillån å
Björksta sn *Längebacken, Stora backe /Se Gansta Saknas Lisselmarken betesbacke
Björksta sn *Längeberget berg /Se Ganstalund stuga Lucifers källare källare
Björksta sn *Längemossen mosse /Se Grindbo förr torp Lucifers trädgård moras
Björksta sn sn Lärkbacken terräng Grindbo lht Lucifers trädgård moras
Björksta sn Löten höjd Grindtorp torp Lunda backe backe
Björksta sn Myran myrmark Grindtorp torp Långkärret kärr
Björksta sn Myran åker Grindtorp torp Lövhagarna hage
Björksta sn Myran ägomark Grän by Mellangrinden grind
Björksta sn Myran åker Grän Saknas Mellangärdet åker
Björksta sn »Norre Landet» ägonamn? Gränvad torp Myran odlad jord
Björkstad sn Nybo terräng Gränvad torpet torp Myran odlad jord
Björksta sn Nyby kvarn, se Nykvarn kvarn Guckutorpet torp Norrgärdet åker
Björksta sn Nykvarn kvarn Gustavslund lht Nykvarn kvarn
Björksta sn Nykvarn kvarn Gustavslund lht Näs borgen fornborg
Björksta sn Nykvarnsbron bro /Se Gånsta by Näs borgen fornborg
Björksta sn Nykvarnsbro bro Gärsta by Petterssons täppa vret
Björksta sn Näsborg Saknas Gärsta Saknas Prästbron bro
Björksta sn /Se Näsborgen fornborg /Se Göktorpet torp Sagån å
Björksta sn Näsborg fornborg /Se Gökängen torp Sagån å
Björksta sn Näs borg borglämning /Se Gökängen lht Sagån å
Björksta sn Näs borgen fornborg /Se Hagstugan stuga Skiljehagen hage
Björksta sn Oxfjärden fjärd Hagstugan lht Skogsbacken backe
Björksta sn Rönningen ägomark Hallmarken lht Skyllerhagen hage
Björksta sn Rönningen terräng Hallmarken lht Skyllerhagen hage
Björksta sn Sagån å Hallsta utjord Skyllerhagsskiftet ägoskifte
Björksta sn Sagån å Hallstaberg säteri Skyllerhagsvreten åker
Björksta sn Skansen ägomark Hallstaberg Saknas Slaktarvreten åker
Björksta sn Skansen terräng Hanvad Saknas Spånsundet sund
Björksta sn Spånsundet (numera Ängsösund) sund Hanvad gd Spånsundet sund
Björksta sn Spånsundet sund Hanvad gd Stenhar ström
Björksta sn Spånsundet sund Hanvadstorp lht Storgårdstomten betesmark
Björksta sn Stenvreten terräng Hanvadtorp torp Storån å
Björksta sn Stenvreten terräng Hyddan stuga Sågbacken backe
Björksta sn Storgårdstomten terräng Hyddan lht Säby krok landsvägskrok
Björksta sn Storgårdstomten terräng Högtorp torp Sörgärdet åker
?Björksta sn Svärdvreten terräng Högtorp lht Träsket jord
Björksta sn Sågtorpet terräng Igelsta by Valla kärr odling
Björksta sn Sægho bro bro Igelsta Saknas Valla stenhar ström
Björksta sn »Sægho bro», se Östanbro bro Instängningen torp Vasskärret kärr
Björksta sn Sægho bro Saknas Instängningen lht Ytterberga backen backe
Björksta sn *Sægho bro, se Östanbro bron bro Johannesberg lht Åby helvete plats
Björksta sn Trestenabacken eller Klavabacken backe Johannesberg lht Åby helvete plats
Björksta sn Vändle körvad vad(?) Johannesberg bebyggelse Åskiftet åker
Björksta sn Ängsösund sund Johanneslund lht Ängen betesmark
Björksta sn Ängsösundet sund Johanneslund lht Ängsösundet sund
Björksta sn Ängsösundet sund Karlhäll villa Östanbro bron bro
Björksta sn Ängsösundet sund Karlslund lht Östanbro kullen ättehög
Björksta sn Ängsö sund sund Karlslund lht Östens hög ättehög
Björksta sn Ängsösund sund Karlsro avs.  
Björksta sn Östanbro bron bro /Se Katrineberg lht  
Björksta sn Östanbro bro Klockargården gd  
Björksta sn Östanbro bro Knektstugan soldattorp  
Björksta sn /Se Östensbro bro Knekttorpet soldattorp  
Björksta sn /Se Östensbro bro Knekttorpet soldattorp  
Björksta sn /Se Östensbro bro Kolbo, se Kålbo gd  
Björksta sn /Se Östensbro bro Kolmsta by  
Björksta sn /Se Östens bro bro /Se Kolmsta Saknas  
Björksta sn /Se Östens bro förr bro /Se Komministergården förr komministerboställe  
Björksta sn /Se Östensbro förr bro Kroken stuga  
Birkistad, förr namn på Björksta sn /Se Östensbro, se Nykvarnsbro bro Kroken lht  
Byrkstad förr namn på sn /Se Östensbro, se Östanbro bron bro Krondal stuga  
Børkista, se Björksta ?sn Östens hög fornlämning Krondal lht  
Almsta by Östens hög fornlämning Krondal lht  
Almsta by   Krusbo torp  
Almsta by   Krusbo lht  
Almsta by   Krustorp torp  
Almsta by   Kullen gd  
Almsta by   Kvarngården gd  
Almsta by   Kvarntorp torp  
Almsta by   Kvarnvreten bebyggelse och fabrik  
Almsta by   Kyringe, Lilla Saknas  
Almsta by?   Kyringe, L. Saknas  
Almsta by   Kyringe, St. Saknas  
Almsta gd   Kyringe, Stora Saknas  
Almsta by   Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Almsta by   Kålbo bebyggelse  
Almsta by   Kålbo gd  
Almsta by   Kärsta by  
Almsta by   Kärsta Saknas  
Almsta by   Kärsta kvarntomt  
Almsta by /Se   Liljebo torp  
Almsta by   Lindesberg soldattorp  
Almsta by   Lingonbacken stuga  
Almsta Saknas /Se   Liseberg lht  
Almsta by /Se   Lottenhov stuga  
Almsta by /Se   Loviseberg, se Liseberg lht  
Berga by   Loviseberg lht  
Berga by   Lugnet lht  
Berga by   Lugnet torp  
Berga by   Lugnet lht  
Berga by   Lundby by  
Berga by   Lundby Saknas  
Berga by   Lurbo stuga  
Berga torp?   Lurbo lht  
Berga by   Låset avs.  
Berga by   Låset lht  
Berga by   Längan stuga  
Berga by   Längan lht  
Berga by   Lärkbacken lht  
Berga by?   Lövgrens torp  
Berga by   Malmen lht  
Berga by   Mellangården gd  
Berga by   Målhammar Saknas  
Berga by   Målhammar säteri  
Berga by   Norrgården gd  
Berga by   Nybo lht  
?Berga by   Nybo torp  
?Berga by   Nygård gd  
Berga by   Nygård gd  
?Berga by   Nyhammar lht  
?Berga by   Nyhammar hus  
Berga by /Se   Nykvarn Saknas  
Berga by   Nykvarn lht  
Berga by /Se   Nykvarn kvarn  
*Bjuresta Saknas   Nynäs hmd  
Bodarne by   Nynäs hmd  
Bodarne by   Nytorp torp  
Bodarna by   Nytorp lht  
Borgen torp   Nytorp torp  
Broby by   Nytorp(et) torp  
Broby by   Näs Saknas  
Broby by   Näs by  
Broby by   Näs by  
Broby by?   Näs by  
Broby by   Näs gd  
Broby by   Näs bebyggelse  
Broby by   Olofsro stuga  
Broby by   Orresta Saknas  
Broby by   Orresta Saknas  
Broby by   Orresta gd  
Broby by   Orresta station  
*Claua Saknas   Petterslund lht  
Dalby Saknas   Petterslund lht  
*Fini Saknas   Pinsarbo torp  
Fini Saknas   Pinsarbo bebyggelse  
Fiin Saknas   Pottan Saknas  
*Fiin Saknas   Pottan gd  
*Fiin f.d. gd   Prästgården gd  
*Finnberga Saknas   Pyske gd  
*Finneberga f. gd   Pyske bebyggelse  
Frögärde hg   Ramsta by  
Frögärde herrgård   Ramsta by  
Frögärde herrgård   Ramsta Saknas  
Frögärde by   Ramsta Saknas  
Frögärde herrgård   Rosenhill lht  
Frögärde gård   Rysstorp lht  
Frögärde herrgård   Rysstorp lht  
Frögärde hg   Rönningen gd  
Frögärde hg   Rönningen bebyggelse  
Frögärde hg   Rönningslund lht  
Frögärde herrgård /Se   Sandtorp torp  
Frögärde hg   Sandtorp torp  
Frögärde herrgård   Sandtorp Saknas  
Frögärde by   Skansen torp  
Frögärde herrgård   Skansen lht  
Frögärde Saknas /Se   Skarsvad hållplats  
Frögärde gd /Se   Skarsvad by  
Fycklinge gd   Skarsvad Saknas  
Fycklinge gård   Skarsvad by  
?Fycklinge gd   Skarsvad Saknas  
Fycklinge gd   Skogsbacken mejeri  
Fycklinge by   Slända torp  
Fycklinge gd?   Sländön lht  
Fycklinge gård   Sländön torp  
Fycklinge gd   Snokhem stuga  
Fycklinge gd?   Soldattorpet torp  
Fycklinge gård   Spånsundet lht  
Fycklinge gd   Spännarbo lht  
Fycklinge gård   Spännarbo lht  
Fycklinge gd   Spännarp avs.  
Fycklinge gård   Spännars avs.  
Fycklinge gd /Se   Spännars avs.  
Fycklinge gård /Se   Stenvreten lht  
Fycklinge gd /Se   Stenvreten lht  
Fycklinge gd /Se   Storgården förr gd  
Gansta by   Svärdstorp torp  
Gansta by   Sågtorp lht  
Gansta by   Sågtorpet torp  
Gansta by   Säby Saknas  
Gansta by?   Säby Saknas  
Gansta by   Säby grind lht?  
Gansta by   Säbylund stuga  
Gansta by   Sörgården gd  
Gansta by   Tegeltorpet lht  
Gansta by   Tegeltorpet torp  
Gansta by   Tomta Saknas  
Gansta by   Tomta Saknas  
Gunsta Saknas /Se   Tomta, Lilla lht  
Grän gård, by   Trasbo stan öknamn på Tägatan  
Gärsta by   Trevnaden torp  
?Gärsta by   Träsket lht  
Gärsta by?   Träsket lht  
Gärsta by   Tägatan lht  
Gärsta by   Tägatan lht  
Gärsta by   Törnlund stuga  
Gärsta by   Ulriksdal lht  
Gärsta by?   Valla Saknas  
Gärsta by   Valla Saknas  
Gärsta by   Vallen gd  
Gärsta by   Vallhalla lht  
Gärsta by   Vallhalla gd  
Gärsta by   Vedby Saknas  
Gärsta by   Vedby Saknas  
Gärsta by   Vida Saknas  
Gärsta by   Vida gd  
Gärsta by   Ytterberga Saknas  
Gärsta by   Ytterberga Saknas  
*Halasta, se Hallstaberg herrgård   Åby Saknas  
Hallsta, se även Hallstaberg hg   Åby Saknas  
Hallsta utj. /Se   Åby helvete öknamn på Åby  
Hallstaberg herrgård   Åby helvete öknamn på Åby  
Hallstaberg hg   Åbylund lht  
Hallstaberg säteri   Åbylund lht  
Hallstaberg hg   Åbylund lht  
Hallstaberg herrgård   Ängvaktars torp  
Hallstaberg herrgård?   Ängvaktartorp torp  
Hallstaberg herrgård   Östanbro Saknas  
Hallstaberg herrgård?   Östanbro Saknas  
Hallstaberg herrgård   Östanbro Saknas  
Hallstaberg hg   Östanbro by  
Hallstaberg herrgård?   Östanbro torp soldattorp  
Hallstaberg herrgård   Översta Saknas  
Hallstaberg herrgård   Översta by  
Hallstaberg hg   Översta bebyggelse  
Hallsta [Hallstaberg eller Hallstaholm?] Saknas   Översta, Lilla hmd  
Hallstaberg hg      
Hallstaberg herrgård      
Hallstaberg hg /Se      
Hallstaberg herrgård      
Hallstaberg hg      
Hallstaberg hg      
?Hallstaberg hg      
Hallstaberg herrgård      
Hallstaberg gd      
?Hallstaberg hg      
?Hallstaberg hg      
Hallstaberg gd      
Hallstaberg hg      
Hallstaberg herrgård      
Hallstaberg Saknas /Se      
Hallstaberg säteri /Se      
Hallstaberg gård /Se      
Hallstaberg gd /Se      
Hanvad herregård      
Hanvad herrgård      
Hanvad herrgård      
Hanvad gd      
Hanvad gd      
Hanvad hg      
Hanvad gd      
Hanvad hg      
Hanvad herrgård      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad hg      
Hanvad herrgård      
Hanvad gård      
Hanvad hg      
Hanvad herrgård      
Hanvad gd      
Hanvad gd      
Hanvad gård /Se      
Hanvad herrgård /Se      
Hanvadtorp hus      
Hanvadtorp f.d. torp      
Helleby Saknas      
Hielstaby Saknas      
Hærastom Saknas      
*Hæristum Saknas      
*Härestum försv. by?      
Hærista Saknas      
Hiærrastom Saknas      
*Hiærrastom f.d. by      
Hærasta Saknas      
*Hærastom Saknas /Se      
*Hærastwm Saknas      
Igelsta by      
Igelsta by      
Igelsta Saknas /Se      
Igelsta by /Se      
Klavsta Saknas /Se      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by      
Kolmsta by /Se      
Kolmsta by /Se      
Kyringe by      
Kyringe förr by      
Kyringe by      
?Kyringe gd      
Kyringe, Lilla by /Se      
Kyringe by      
Kyringe by /Se      
Kyrkoherdebostället Saknas /Se      
Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta by?      
Kärsta by      
Kärsta gd      
Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta gd      
Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta by?      
Kärsta by      
?Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta by      
Kärsta by /Se      
Lillkyringe Saknas      
Lisslebo Saknas      
Lundby Saknas      
Lundby gd      
Lundby by      
Lundby by?      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gårdar      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
?Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby by      
Lundby gd /Se      
»mwlhammar», se Målhammar gd      
Målhammar herrgård      
Målhammar hg      
Målhammar herrgård      
Målhammar hg      
Målhammar herrgård      
Målhammar hg /Se      
Målhammar by      
Målhammar by      
Målhammar gd      
Målhammar gd      
Målhammar hg      
Målhammar hg      
Målhammar hg /Se      
Målhammar gd      
Målhammar herrgård /Se      
Målhammar herrgård      
Målhammar hg      
Målhammar hg      
Målhammar herrgård      
Målhammar hg      
Målhammar hg      
Målhammar herrgård      
Målhammar hg      
Målhammar herrgård?      
Målhammar herrgård      
Målhammar hg      
Målhammar by      
Målhammar herrgård      
Målhammar säteri /Se      
Nykvarn, se Ytterberga by      
?Näs by      
?Näs by      
?Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by?      
Näs by      
Näs by      
?Näs by      
Näs by      
Näs by      
Näs by /Se      
Näs by /Se      
Orresta gd      
Orresta gård      
Orresta gd      
Orresta gd      
Orresta gd      
Orresta by      
Orresta gård      
Orresta gd?      
Orresta by      
?Orresta gd      
Orresta gård      
Orresta gd      
?Orresta by      
Orresta by /Se      
Orresta gård      
Orresta gd      
Orresta Saknas /Se      
Orresta station /Se      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by?      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta by      
Ramsta Saknas /Se      
Skansen torp      
Skarsvad by      
Skarsvad by      
Skarsvad by      
Skarsvad by      
Skarsvad by      
Skarsvad by /Se      
Skarsvad by      
Skarsvad Saknas /Se      
Skarsvad vadställe förr, nu by /Se      
[Spanasundsbo] Saknas      
*Spånsundsboda förr beb.      
»spanaswundsbodha» beb.      
Spårsund Saknas      
Sudherby Saknas      
Säby gård      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Säby gd      
Sävabro lht /Se      
*Thyglingh Saknas      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
?Tomta by      
Tomta by      
Tomta gårdar      
Tomta by?      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
Tomta by      
?Tomta by      
Tomta by?      
?Tomta by      
Tomta by      
Tomta by /Se      
Tomta by /Se      
Tycklingeby Saknas      
Tycklingeby, se Fycklinge Saknas /Se      
*Täby, Lilla Saknas      
*Valby Saknas      
Walby Saknas      
»walby» Saknas      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by      
Valla by?      
Valla by      
Valla gd      
?Valla by      
Valla by      
Valla by /Se      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby gd      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby by      
Vedby by /Se      
Vida gård /Se      
Vida gd /Se      
*Västra landzlothen Saknas      
Ytterberga gd      
Ytterberga el. Nykvarn by      
Ytterberga by      
Ytterberga gd?      
Ytterberga by      
Ytterberga f.d. by      
?Ytterberga gd      
Ytterberga by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by?      
Åby by      
Åby gd      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Östanbro by      
Östanbro by      
Östanbro by      
Östanbro by      
Östensbro Saknas      
Östens bro Saknas      
Östensbro Saknas      
Östanbro by      
Östanbro by      
Östanbro gård /Se      
Östanbro by      
Östanbro gd /Se      
Östanbro by      
Östanbro hg      
Östanbro by      
Östanbro by?      
Östanbro by      
Östensbro Saknas      
Österbro Saknas      
Östanbro by      
Östanbro by      
Östanbro Saknas      
Östanbro gård /Se      
Östanbro Saknas /Se      
Östanbro by /Se      
Östanbro by /Se      
Östanbro by /Se      
Östanbro by /Se      
Östanbro by /Se      
Östanbro by      
Östanbro by      
*Östanbro kvarn Saknas      
*Överberga Saknas      
Överberga by      
*Överberga Saknas      
Öffwerbergha Saknas      
Översta by      
Öfversta by      
Översta by      
Öfversta by      
Öfversta by?      
Översta by      
Översta by      
Öfversta by      
Översta by      
Översta by      
Öfversta by      
Översta by      
Översta by      
Öfversta by      
Öfversta by      
Översta by      
Översta by      
Öfversta by      
Översta Saknas /Se      
Översta by /Se      
Översta by /Se      
Översta by /Se      
Översta by /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.