ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sura socken : Snevringe härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 120 Naturnamn : 465 Bebyggelsenamn : 795 Naturnamn : 1994
Sura sn Alderudden udde Förklaringar förteckning Abborrmossen mosse
Sura sn Andflukarna sank mark Förklaringar förteckning Abborrudden udde
Sura sn Apalboröset gränsmärke Förklaringar förteckning Aftonvardsmossen mosse
Sura sn Aspfluken terräng Förklaringar förteckning Albromossen mosse
Sura sn Aspholmen näs Förklaringar förteckning Algotsberget berg
Sura sn Astebergsröset gränsmärke Förkortningar förteckning Allmänningen allmänning
Sura sn Baståsen ås Förkortningar förteckning Allmänningsbacken backe
Sura sn /Se Baståsen ås? Förkortningar förteckning Allmänningsfallet skogstrakt
Sura sn Baståsen ås Förkortningar förteckning Allmänningslinjan gräns
Sura socken Baståsen ås Förkortningar förteckning Allmänningslinjan rågångar
Sura sn o. kkby Baståsröset gränsmärke Förkortningar förteckning Allmänningsmossen mosse
Sura sn *Baståsröset gränsmärke Förkortningar förteckning Allmänningsskogen Saknas
Sura sn Billsbo röse röse Förkortningar förteckning Almgrens såg såg
Sura sn Bingen terräng Förkortningar förteckning Andfluken »putt»
Sura sn Biörsbo siön, se Långsjön sjö Förkortningar förteckning Andflucken rösen
Sura sn Bjurdämpan äng Sagesmän förteckning Apalbo åker
Sura sn Bjurdämpan äng Sagesmän förteckning Apalbo röset röse
Sura sn Björnryggen höjdsträckning Sagesmän förteckning Apalboviken vik
Sura sn Björnryggen höjdsträckning Sagesmän förteckning Apaln åker
Sura sn Björnryggen skogsås o. triangelpunkt Sagesmän förteckning Apelahagen Saknas
Sura sn *Björnryggsrösen gränsmärken Sagesmän förteckning Arderudden udde
Sura sn Björnstenskärret kärr Sagesmän förteckning Asfaltmossen mosse
Sura sn *Björsbohällarna gränsmärke o. höjd Sagesmän förteckning Asphagen hagmark
Sura sn /Se *Björsboröset gränsmärke Sagesmän förteckning Aspholmen backe
Sura sn Blixboklacken udde Sagesmän förteckning Aspholmen lund
Sura sn /Se Braxenviken vik Sagesmän förteckning Aspholmsladan riven lada
Sura sn /Se Bredmossen mosse Sagesmän förteckning Aspstycket del av åker
Sura sn /Se Bredmossen mosse Sagesmän förteckning Asphults Röset röse
Sura sn /Se Bredviken vik Sagesmän förteckning Asps vret åker
Sura sn /Se Broforsberget berg Sagesmän förteckning Aspängen åkrar
Sura sn /Se Broforsviken vik Sagesmän förteckning Aspängsåkrarna åkrar
Sura kommun /Se Bromossen mosse Sagesmän förteckning Avskedsjorden del av jord
Tura förr namn på Sura, sn /Se Brända kärret kärr Sagesmän förteckning Axels åkrar åkrar
Barkarna, se Hofgården Saknas Brännholmen mossholme Sagesmän förteckning Backen åker
Baståsen gd /Se Brännmossen mosse Sagesmän förteckning Backen, Lilla backe
?Billsbo gd Byggnadskärret kärr Sagesmän förteckning Backladan riven lada
Björnstugan lägenhet /Se Dalbacken vägbacke? Sagesmän förteckning Backladbacken skogsbacke
Clemzbodhom, se ? Klementsbo by Dammberget berg Sagesmän förteckning Backskiftet åker
Eglingbo by /Se *Direktör Ulfströms sluss sluss Sagesmän förteckning Banan väg, förr järnväg
Grytkärret tp /Se Drängeflyet sank mark Sagesmän förteckning Barackbacken skogsbacke
Grytkärr gård Dunderbacken terräng Sagesmän förteckning Baracken lada
Gustavstorp förr torp Dödhagen backe Sagesmän förteckning Barackladan lada
Hagstugan förr torp Ekflukarna sank mark Sagesmän förteckning Bastubacken backe
Herrevadsbron bro Ekflukarna terräng Sagesmän förteckning Bastubacken skogsbacke
Herrevadsbron bro Ettermossen mosse Sagesmän förteckning Bastubacken backe
Hofgården by Etteruddarna uddar Sagesmän förteckning Bastugan riven bastu
Hofgården by Etteruddsröset gränsmärke Sagesmän förteckning Bastun Saknas
Hovgården gård /Se *Fagerön ö Sagesmän förteckning Bastun bastu
Hofgården by /Se Fanfluken tjärn Sagesmän förteckning Bastun bastu
Hämlinge gård Fanfluksbäcken bäck Sagesmän förteckning Bastuön skogsområde
Hämlinge by /Se Fanfluksmossen sank mark Sagesmän förteckning Baståsbacken backe
Hästlösa by? Farhällsberget berg Sagesmän förteckning Baståsbacken backe
Hästlösa by Fasters håla stenar? Sagesmän förteckning Bastås bäcken bäck
Hästlösa by /Se Fetbjörk, se Fettbjörken sjö Sagesmän förteckning Bastås grinden borttagen grind
?Klemetsbo by Fetbjörken sjö Sagesmän förteckning Bastås gärdet åker
»krakholm» beb. Fetbjörksberget berg Sagesmän förteckning Baståsrönningarna förr slogängar
[Kråkholm] Saknas Fettbjörken sjö Sagesmän förteckning Baståsröset röse
Larsansjö bruk Fettbjörken sjö Sura socken socken Bastås smedjan smedja
Lisjö by o säteri Fettbjörken sjö Sura socken Bastås ägorna ägor
Lisjö by Fettbjörken sjö Sura socken Bengt Skytts täppa förr åker
Lisjö gd Fettbjörken sjö Sura sn Bergbackarna backar
Lisjö hg Fettbjörken sjö /Se Sura kartar inbyggarbeteckning Bergbokiärret naturnamn
Lisjö bruk Fettbjörken sjö /Se Sura-kartarna inbyggarbeteckning Berggrinden grind
Lisjö säteri Fettbjörkstaven gränsmärke Anderses gård Bergkällan källa
Lisjö bruk Finnmossen mosse Anders Jansgården hmd Bergslagsvägen väg
Lisjö bruk Finnmossen mosse Anders Larsgården hmd Bergsvägen väg
*Långsjöboda Saknas Finnmossen mosse Anders Olsgården hmd Bergängen äng
Mortorpet förr torp Fjällberget berg o. triangelpunkt Antes gård /Se Bergängen, Lilla betesfållor
Näs gård *Fjällbergsröset gränsmärke Apalbo bebyggelse? Bergängen, Stora betesfållor
Näs ödetorp? Fjällbergsröset gränsmärke Aspens gård Bigraven gren av Kolbäcksån
Olberga by Fluken sank mark Backebo Saknas Bigraven gren av Kolbäcksån
Olofberghom Saknas Flåsabacken vägbacke Baracken bostadshus Bigravsbron bro
Olberga by Getplåten terräng Björsbo f.d. torp Bigravsgroparna gropar
Olberga by Getängen äng o. gårdsnamn Blötberget egnahem Billbäck ängen betesmark
Olberga by *Getängsröset gränsmärke Bolaget bostadshus Billsjöbäcken Långsjöns avlopp
Olberga by Gillermossen mosse Bolagsbyggningen trähus Billsbo fallet skogstrakt
Olberga ? Saknas Gloppen sjö Bondvischan bostadsområde Billsbo grundet grund
Olberga by Gloppsiön, se Glåpen sjö Borgtäppan lht Billsbo huggstret skogshygge
Olberga by Glopsjön, se Glåpen Saknas Borgåsen bebyggelse Billsbomossen mosse
Olberga gd /Se Glåpen sjö Boströms lht Billsbo röset skog och röse
Olberga by /Se Glåpen sjö Bovallen bebyggelse Billsbo röset del av skog
Olofsberga Saknas Glåpen sjö Bovallen arrendegård Billsbo vägen stig
Olofsbärga Hemmanet Saknas /Se Glåpen sjö Bovallen arrendegård Billströms röse röse
Olofsbomuren Saknas Glåpen sjö Bovallstorp lht Bjurdämpan äng
Rönningstorp förr torp Glåpen sjö Bovallstorp arrendegård Björkbacken åker
Soldalen Saknas Glåpen sjö Brinkbostället arrendegård Björkbacken backe
»Strömsholm» beb. Glåpen sjö Brinken komministerboställe Björkbacken backe
Ståltorp by Glåpen sjö /Se Brinken komministerboställe Björkkärret förr slogäng
Ståltorp by Glåpen sjö Brofors lht Björklunds täppa åker
Sura by o. sn Glåpen sjö Brofors(torp) arrendegård Björkmossen mosse
Sura by Glåpen sjö /Se Brostugan stuga Björnhagen hage
Sura by Glåpmossbäcken bäck Brotorp torp Björn Kilen del av Skyttmossen
Sura, Östra by /Se Glåpmossen mosse Brotorp torp Björnkärret Saknas
Suraborg Saknas Glåpsjön, se Glåpen sjö Bruket stenhus Björnkärrshagen Saknas
Surahammar? Saknas Glåpsjön, se Glåpen sjö Bruksrakan husrad Björnryggen skogsås
Surahammar bruk Glåpsjön sjö Brygghuset huggarbostad Björnviken åkrar
Surahammar bruk Gopsjön, se Glåpen Saknas Bygget bebyggelse Björnviksbacken landsvägsbacke
Sura hammare f.d. hammarverk /Se Gropmossen mosse Byggningsrakan husrad Björnviksladan lada
Surahammar bruk /Se Grattudden udde Byn bs Björnviksskogen skog
Surahammar samhälle /Se *Gruvbergsröset gränsmärke Byn, Nedre del av by Björnängen åker
Surahammar bruk /Se *Gruvbergsröset gränsmärke Byn, Övre gårdar Björnängskällan källa
Surtorp förr torp? *Gruvebergsröset gränsmärke Dalkarls Jan Eriks stuga backstuga Björsbo bäcken ?tillflöde till Långsjön
Svarvtorpet förr torp Grytbäcken bäck Dalkarlstorp torp Björsbo hagen förr en inhägnad
Svedet by /Se Grytdammen dammbyggnad? Dalkarlstorp ett torp arrendegård Björsbo holmen holme
Trappan förr gård Gryten (St.) sjö Dammbacken riven stuga Björsbovägen stig
Värntorpet gd /Se Gryten sjö Dammbacken riven stuga Björsbo vägen avtagsväg
Västsura hg Gryten sjö Dammtorp lht Blemängen äng
Vestsura herrgård Gryten sjö Dammtorpet backstuga Blixtboklacken berg
Vestsura herrgård? Gryten sjö Dammtorpet backstuga Blocket, Andra del av allmänning
Västsura hg Gryten sjö /Se Dammtorpet riven stuga Blocket, Andra del av skogar
Västsura gd Gryten sjö /Se Dantzarbacken soldattorp Blocket, Femte Saknas
Västsura gd Grytsiön, se Gryten Saknas Degergården arrendegård Blocket, Fjärde Saknas
Västsura hg Grytsjön, se Gryten sjö Barackerna baracker Blocket, Första del av allmänning
Vestsura herrgård Grytvreten skogsmark Barnhemmet bostadshus Blocket, Första skogvaktarterm för Dalskogen
Västsura säteri /Se *Gråsidan del av *Vålmyren Baståsen bebyggelse Blocket, Tredje Saknas
Västsura by /Se Gräsmossen mosse Baståsen gård Blocket, tredje förr del av allmänning
Östersund Saknas Halldammen bäck Bengtsbo stuga Blodsarenan fotbollsplan
Östsura by *Handarbacksröset gränsmärke Bengt Skytts försvunnen stuga Blombergs backe backe
Östsura by *Handarbäcken bäck? Bergbo lht Blåsenhusbacken backe
Östsura by /Se *Handarbäcksröset gränsmärke Bergbo skogshuggarbostad Blåsenhuslogen riven loge
  *Handarbäcksröset gränsmärke Berget(?) torp Blåsmaskin plåtsax
  *Hedröset gränsmärke Berglunds hmd Bodins täppa åker
  *Hedröset gränsmärke Bergstullen tullställe Bodskiftet åker
  *Hedröset gränsmärke Bergtorpet skogshuggarbostad Bondugnen ugn
  Hedvallsbron bro Bijörksjö torp Saknas Borgdyn äng
  Hemlinge triangelpunkt Billbäcken torp Borgen, Stora fornborg /Se
  Hemmossen mosse Billbäcken torp Borgen fornborg /Se
  Holmåsen höjd Billbäcks stugor Borgen, Lilla Saknas
  Hovmossen mosse Billbäcks stugor Borgladan riven lada
  Hovmossen mosse Billbäcksgårdarna arbetarbostäder Borgudden del av Strömsholmsåsen
  Hovmossen mosse Billbäcksstugorna arbetarbostäder Borgvägen, Lilla förr en gångstig
  Hovmossen mosse Bil(l)bäckstorp arbetarbostad Borgåsen Saknas
  Hovmosstungan vik Billsbo bebyggelse Bosjön urtappad sjö
  Hundkärrsmossen mosse Billsbo arrendegård Bovallarne »slåttor»
  *Husstensröset gränsmärke Billsbo arrendegård Bowalls Hagen trakt
  Huvallsmossen mosse Bilströmstorp Saknas Brandholmen holme
  Huvhällen berg Björkliden lht Bratthedbackarna backar
  Huvhällsmossen mosse Björknäs lht Bratthedsbacken, Lilla backe
  Hålkärret kärr Björknäs lht Bratthedsbacken, Stora backe
  Hästlösaängarna terräng Björnstugan lht Braxenviken vik
  Hästlösklacken näs Björnstugan skogshuggarbostad Bredmossen mosse
  Högmossen mosse Björsbo Saknas Bredviken vik
  Istersjön, se Östersjön sjö Björsbo eller Långsjötorp arrendegård Brink hagen hage
  Kerstistenen sten Björsbo arrendegård Brinkkällan källa
  Killingkärret mosse Björsbo torp Brinkladan lada
  Klockarberget berg med fornlämning /Se Blåsbacken förr torp, nu bostad Brink ladan lada
  Klysnen åker /Se Blåsbacken bostadsområde Brinkrönningen åker
  Knalberget berg Blåsbacken bostadsområde Brink skillnaden gräns
  Kolbäcksån å Blåsbacken bostadsområde Brinkvägen väg
  Kolbäcksån å Blåmajas stuga riven stuga Brink vägskellet vägskäl
  Kolmossen mosse Bläckhornet bostadshus Brinkåsen del av ås
  Kotarmen sjö Bläckhornet bostadshus Broarna, Röda broar
  Kotarmen sjö /Se Degran arrendegård Broarna, Stora broar
  Kroksund, Lilla sank mark Drottningholm tegelhus Brobacken viadukt
  Kroksund, Stora sank mark Dägran lht Broforsberget berg
  Kroksundsmossen mosse Dägran arrendegård Broforsudden udde
  Kroksundsmossen mosse Edvards gård Brofosswiken vik
  Kroksundsmossen mosse Effektiv bruksbostäder Brogatan ställe
  *Kroksundsvetten råmärke? Eglingbo by Bron, Stora bro
  *Kronofuran gränsmärke Egna hemmen egnahem Brovilles täppa åkerlapp
  Kummelberget berg Ekens hmd Bruksbacken backe
  Kusheden skogsmark Ekens hmd Bruksbäcken bäck
  Kusledet gärdesgårdsled Elingbo torp Bruksgatan gata
  Källmoraviken vik Elingbo torp, by Brukshagen skogsbacke
  *Kölstastaven gränsmärke Elingbo by Brunnskärret kärr
  Kölstaån å Elingbo by Brygghusskiftet åker
  Laggarkärret kärr Erik Anderssonsgården hmd Brändan skogstrakt
  Laggkärret kärr? Erik Ersgården hmd Brändan skogstrakt
  Lanckengen, se Långängen terräng Erik Ersgården hmd Brändan, Lilla del av Brändorna
  *Landshövdingen av Ugglas sluss sluss Eriksberg lht Brändan, Stora dal av Brändorna
  Lisjökilen skogsområde Erikslund lht Brändholme holme
  Lisjön sjö Erikslund lht Brändorna skogsmark
  Lisjön, Södra sjö Erikslund hmd Brändorna skogstrakt
  Lisjön, L. sjö Erikslund lht (bs) Brändorna skogstrakt
  Lisjön, S. sjö Ernstes gård Brännmossen åker
  Lisjön, (S.?) sjö Ersbo lht Brännmossen mosse
  Lisjön, Norra sjö Ersbo riven bs Brännmossladan lada
  Lisjön, Södra sjö Fallet lht Brännmossskiftet åker
  Lisjön, Norra sjö Fallet skogshuggarboställe Bränntorvsmossen mosse
  Lisjön, Södra sjö Falljannes stuga skogshuggarboställe Brännugnen byggnad
  Lisjön, Norra sjö Farbrors Rönningen Saknas Brännugnsbacken backe
  Lisjön, Södra sjö Fattigstugan nöjeslokal Bunkarne äng
  Lisjön, Södra sjö Fattigstugan Saknas Bunkviken åker och äng
  Lisjön, Norra sjö Fattigstugan backstuga Bunkviksbacken stenbacke
  Lisjön, Södra sjö Fattigstugan backstuga Bunkviksängen äng
  Lisjön, Norra o. Södra sjöar /Se Finnstugan bebyggelse Bunkängen äng
  Lisjötarmen tjärn Finnstugan torp Buskladan lada
  Lisjötarmsmossen mosse Finnstugan eller Öjbjörken torp Buskladan riven lada
  Lisjöviken vik Finnstugan jaktstuga Butarna åkrar
  *Lisjöön ö Finnstugan jaktstuga Butarna åkrar
  Lisselmossen mosse Finnstugan jaktstuga Butarna ängar
  Lomflyn sjö Finnstugan jaktstuga Butbacken backe
  Loppmossen mosse Finnstugan jaktstuga Butbäcken bäck
  Lysiön, se Sörsjön sjö Fiskarkalles stuga riven stuga Butladan riven lada
  Långasjöhed Saknas Fiskartorpet lht Butskogen skog
  Långbromossen mosse Fiskartorpet lht Butängen åker
  Långdalsviken sank mark Fjärdingsmans hmd Byfållan betesfålla
  Långkärret kärr Fjäskebo bostadshus Byggnadskärret åker
  Långsiön, se Sörsjön sjö Framnäs lht Byggnadskärret åker, nu betesfålla
  *Långsjöhällen höjd Framnäs egnahem Byggningskjärrs Röset förr ett röse
  *Långsjöhällen höjd o. gränsmärke Furnäs lht By hålet vret
  Långsjön sjö Furnäs utgård (rättargård) Bykstället tvättställe
  Långsjön sjö Funäs rättargård Bykällan källa
  Långsjön, se Lisjön sjö Futtens backstuga Byladugården hönshus
  Långsjön sjö Fyrkanten hus Byängen åker
  Långsjön sjö Gabriels arrendegård Byängs backen hagmark
  Långsjön sjö Gatan bondgård? Bårhusbacken skogsbacke
  Långsjön sjö Getingstorpet hmd Bårhus vallgatan vallgata
  Långsjön sjö /Se Gettingen hmd Bårhusvägen, Gamla väg
  Långsjön sjö Getängen lht Bårrhusröset Saknas
  Långsjön, se Lisjön, S. sjö Getängen hmd Bäcken, Lilla bäck
  Långsjön, se Lisjön, S. sjö Getängen hmd Bäcken, Norra bäck
  Långsjön, se Lisjön sjö Gladerstorp soldattorp Bäckmunnen Saknas
  Långfallbofallet skogsmark Glåpmossen hmd Bäckstu bron bro
  *Långtjärnsröset gränsröse Glåpmosstorp lht Bäckstugu bäcken bäck
  Långängen terräng Glåpmosstorp hmd Bäckstu grinden förr grind
  Lånkan hagmark Glåpmosstorp hmd Bäcksvackan, Gamla fåra
  Magforsen fors o. gårdsnamn Glåptorpet hmd Centralen hagmark
  Magsjön sjö Grans riven bondgård Dalbackarna Saknas
  Magsjön sjö /Se Grindstugan lht Dalbacken berghöjd
  Magsjön sjö Grindstugan Norra stuga Dalbacken badplats
  Magsjön sjö Grindstugan, Södra lägenheter Dalbacksfallet skogstrakt
  Mellanhagen skogsmark Grodkärret annat namn på Klockargården Dalbacksgrinden grind
  Morsjöåsen ås Grytkärret lht Dalbacksgrund grund
  Murarberget berg Grytkärret förr torp nu skogshuggarbostäder Dalackshagarna förr hagar
  *Murmossvreten gränsmärke Grålisas stuga riven stuga Dalbackshagen förr hage
  *Murmossvetten gränsmärke Gråtäppan riven lht Dalbacks haret grund
  Mörttjärns gruva tjärn Grönfälts gård Dalbackshålet del av mark
  *Norrboberget berg Grönlund lht Dalbacksstycket åker
  Norrsjöfallet terräng Grönlund lht Dalbacksvägen, Gamla väg
  Norrsjön sjö Gustafsberg lht Dalbacksvägen, (Nya) väg
  Norrsjön sjö /Se Gustafsberg lht, småbruk Dalberget berg
  Notbladsviken vik Gustavstorp arrendegård Dalbäcken bäck
  Notbroberget berg Gustav Ersgården hmd Dalgången trakt
  Näset näs Gustav Lars lht Dalkarls hagen Saknas
  Olbromossen mosse Gustavs skogshuggartorp Dalkarlsstenarna stenar
  Olgotsberget berg o. triangelpunkt Gustavsberg bebyggelse Dalkarls Wägen väg
  Olsmässkroken potatisåker /Se Gustavsberg lht Dalskogen skog
  Ormkärret kärr Gustavsberg handelsträdgård Dalskogen skog
  Ormtarmen tjärn Gården, Nedre skattehemman Dalskogsbacken backe
  Orrmossen mosse Gården, Norra bebyggelse Dalskogs grinden grind
  Orrmossen sank mark Gården, Södra bondgård Daltäppan odling
  Orrmossen, Södra mosse Gästgivargården hmd Dalvägen väg
  Oxfluken sank mark Haga lht Dalån bäck
  Oxhällsberget berg Haga engahemsområde, avs. Dalängen åker
  *Oxhällsröset gränsmärke Hagaäng egnahem Dammbacken backe
  *Oxhällsröset gränsmärke ?Hagen huggartorp Damberget berg
  *Oxhällsröset gränsmärke Hagens hmd Dammbroarna broar
  Petterstäppberget berg Hagens hmd Dammbron bro
  *Posthagen hagmark? Hagstugan lht Dammbäcken Finnmossens avlopp
  *Posthagen hagmark? Hagstugan huggartorp Dammen åker
  *Ramars borg borglämning /Se Hagstugan huggartorp Dammen del av Kolbäcksån
  *Ringröset gränsmärke Hagtorpet Saknas Dammen vik
  *Ringröset gränsmärke Hans Olsgården hmd Dammen del av Gryten
  *Ringröset gränsmärke Harkärret lht Dammen skogstrakt
  Rompmossen mosse Harkärret hmd Dammfallet skogstrakt
  Rotfallskärren kärr Hasselbo lht Dammgrinden grind
  Rålkhäll sten? Hasselbo f.d. skogvaktarboställe, lht, lantarbetarbostad Dammossen mosse
  Rödahällorna berghällar Hasselbo, Nedre villa Dammossladan rivan lada
  Rödahällsbäcken bäck Hasselbo, Övre arbetarbyggning Dammslätten område
  Rödmossen mosse Hedensborg lht Dansbansbacken skogsbacke
  *Röjningen, Södra äng Hedensborg lht Deger gärdet skifte
  *Rösebergsröset gränsmärke Hedvalln stuga Deger hagen förr hage
  *Röstberget berg Hedvallsbron stuga Deger ladan lada
  *Röstbergsröset gränsmärke Hemlinge Saknas Degervägen väg
  Sinäbben näs Hemlinge del av by Djupbo Elgmåssan mosse
  Siön Öij Biörken, se Öbjörken sjö Hemlinge del av by Djupbäcken bäck
  Sjöhagen hagmark Herrgården disponentbostad Djupebo skillnaden gräns
  Skommarmossen mosse Hjulet kvarter Drottning Marias sten sten
  Skommarudden udde Hofgården rättarlag Drängefly del av mossse
  Skvallerbäcken bäck Hofgården rättarlag Dunderbacken Saknas
  Skvallerbäcken bäck Holmtorpet arrendegård Dunderberget berg
  Skyttmossen mosse Hoonkens gård Dundermossbacken bergknalle
  *Slättheden hed? Hotell Rydberg förr ungkarlshotell Dundermoss bäcken bäck
  Snickarberget berg Hotell Rydberg bostadshus Dundermossen kärr
  Spjutmossen ägomark Hovgården Saknas Duvkärret åkrar
  Sprängningskärret kärr Hovgården statarbodsstad Duvkärrs backen backe
  Spångmossen mosse Hovgårdens sluss slussvaktarboställe Duvkärrshalsen del av Duvkärret
  Spångmossröset gränsmärke Håfgården rättarlag Dygroparna Saknas
  Spångmossröset gränsmärke Håkansgårdarna gårdar Dygroparna gropar
  Spångmossröset gränsmärke Håkanstorp lht Dygroparna buskage
  Stenhörnet strandområde Håkanstorp gårdar Däljan förr hagmark, nu åker
  Storgrytan, se Gryten sjö Håkes gårdar Däljhagarna hagar
  *Stenkärret? kärr Hällemils stuga stuga Däljhagen hage
  *Stenkärrsstaven gränsmärke Hällviktors stuga Däljhagen hage
  *Stenkärrsstaven gränsmärke Hästlösa bebyggelse Däljorna hagar
  *Stenkärrsåsröset gränsmärke Hästlösa by Dödbotten kolbotten
  Stoora Gryt Siön, se Gryten sjö Hästlösa by Dödhagen backe
  Store måsen, se Toftmossen Saknas Hästlösa Frälse ... Saknas Dödhagsbacken backe
  Stormossen mosse Hästlösa Skattehemmans ... Saknas Dödvägen Saknas
  *Stormurhagen hagmark? Högmos Bergtull Saknas Dödvägen väg
  *Stormurhagen? hagmark? Högmossen tullställe Dödvägen väg
  Strömsholms kanal kanal Högströms backe egnahem Dödvägsskiftet skifte
  Styggkärret kärr Hönshuset bostadshus Edvards vasmosse del av Vasmossen
  *Styggkärrsröset gränsmärke Hörnet gård Ekbacken backe
  Suraborg fornborg /Se Höögens gård Ekefluken vattenfluk
  Suraborgen eller Turaborgen borglämning /Se Inspektorsbyggningen, Gamla ingenjörsbostad Ekefluksröset Saknas
  Suraborg fornborg /Se Jan Andersgården hmd Ekflukarna sjöar
  Surarna sjöar /Se Jan Ersgården gård Ekflukorna sjöar
  Surasjön, se Östersjön o. Västersjön sjöar Jan Ersgården hmd Ekfluken, (Stora) sjö
  Surasjön, se Östersjön o. Västersjön sjöar Jan Olsgården hmd Ekfluken, Lilla Saknas
  Surasjön, se Östersjön o. Västersjön sjöar Jan Persgården hmd Ekholmsladan lada, riven
  Sura skans fornborg Jan Persgården hmd Elingboskogen skogstrakt
  Svarvaren mosse Jan Pettersgården hmd Elingbo Storäng Saknas
  Svedjorna skogsmark Jobbsbo, se 5 Västsura Saknas Elingbo viken vik
  Svedkärret kärr Jobsbo torp Enbacken backe
  Säcken sank mark Jobsbo by Enkärrs dal dalgång
  Sänkmossen mosse Johannisberg torp Erkers vret Saknas
  Södre Siön, se Södra Lisjön sjö Joksbo by Ettermossen åker
  Sörsjön sjö Joksbo by Ettermossen åker /Se
  Sörsjön sjö Jonsgården gård Ettermoss grind nu ledd
  Sörsjön sjö Jonsgården hmd Ettermossladan riven lada
  Sörsjön sjö /Se Jägarns jägmästarboställe Etteruddarna uddar
  *Tallbacksröset gränsmärke Kajmansbo torp Etterudds Röset röse
  *Tallebarken? gränsmärke? Kajmuren lht Fagerberget Saknas
  Tarmarna, Stora o. Lilla sjöar /Se Kapell och skolhus, se Bruket Saknas Fallet skogstrakt
  Tarmbäcken bäck Kardusen Saknas Fallet skogsområde?
  Tegelhagen ägomark Karl Andersgården hmd Fallet, Lilla skogstrakt
  Tegelängen naturnamn /Se Karl Jans riven stuga Fallet, första skogstrakt
  Timmermossen mosse Karl Karls gård Fallet, Andra skogstrakt
  Toftmossen mosse Kasernen bostadshus Fallet, Tredje skogstrakt
  Toftmossen mosse Kasernen bostadshus Falljannes täppa åker
  Toftsjön sjö Kasernen del av Stenhuset Fallvreten åker
  Toftsjön sjö Kastut del av brygghus Fallängen äng och mosse
  Toftsjön sjö Killen avs. Fallängsvreten åker
  Toftsjön sjö Kilkojan skogskoja Fanfluken sjö
  Torrhagsmossen mosse Kineskvarteret sommarstugor Fanfluksbäcken bäck
  Trappberget? berg? Klemetsbo bebyggelse Fanfluksmossen mosse
  Trappberget berg Klemesbo Saknas Fantflukan sjö
  *Trappbergsröset gränsmärke Klemetsbo by Fantflukan sjö
  Trappmossen mosse Klemsbo by Farfars täppa odling
  *Trappröset gränsmärke Klemsbo by Farhällarna hällar
  *Trappröset gränsmärke Klingbo lht Fasters hål ställe
  Trappviken vik Klingbo gårdar Femstenaröset i Wärntorps vret röse
  Trädgårdsfallet terräng Klingbo hållplats Saknas Fetbjörken sjö
  Trädgårdskällan källa Klockarbo bebyggelse Fetbjörkskällan källa
  Turaborgen fornborg /Se Klockarbo arrendegård Fetbjörksberget berg
  Turamarken Saknas Klockarbo arrendegård Fettbjörken sjö
  Turamarken bygd Klockargården skollärarbostad Finnmossen mosse
  Turaborgen borglämning /Se Klockarns riven gård Finnmossen mosse
  Turaborgen, se Suraborgen borglämning Klämsbo by Finnmoss fly vitmosse
  *Ulvgrytsberget höjd Knalet förr torp Finnmossladan riven lada
  *Ulvgrytberget berg? Knallen förr torp Finnmoss änden del av Finnmossen
  Ulvgrytbergsröset gränsmärke Knapertäppan del av Skogslund Finnstu rönningen åker
  Uggelbosmöret strandområde Knekttorpet backstuga Finnstu vägskellet vägskäl
  Uggelboviken vik Knektsvedet kronolängehet Finnstu vägen avtagsväg
  Uggelboåsen ås Knutmors stuga stuga Finverket valsverk
  *Ulvgrytsberget gränsmärke Kolartorp lht Fiskarberget skog
  Ursjöberget berg Kolartorp gård Fiskarkalles mosse mosse
  Ursjöbäcken bäck Kolasses stuga stuga Fiskarmossen åker
  Ursjömossen mosse Kristians huggartorp Fiskartorp socken skogsudde
  Ursjön sjö Krusspiln riven stuga Fiskartorp udden skogsudde
  Ursjön sjö Kråkslottet del av brygghus Fiskartorp vreten åker
  Ursjön sjö Kungens del av Östergårdarna Fiskarvreten åker
  Ursjön sjö Kvarnhagsfarfars stuga stuga Fiskmåsmossen mosse
  Ursjön sjö Kyrkan, Gamla kyrka Fjällberget berg
  Ursjön sjö Kyrkoplatsen nummer 1 område med kyrkor och prästgård Fjällberget berg
  Ursjön sjö Kyrkskolan skola Fjällberget berg
  Ursjön sjö /Se Källbacken område bruksbostäder Fjärsmans largkärr del av Largkärret
  *Ursjövetten råmärke Källbacken stuga Flotten färjstäee
  Usträngsbotarmen sjö Källbacken stuga Flottvägen utfartsväg
  Usträngsbotarmen sjö /Se Källbacken stuga Fluken bottenlöst kärr
  *Uthällsröset gränsmärke Källbackens skola folkskolebyggnad Flygarhagen förr hage, nu skog
  *Uvhällsröset gränsröse Källmora, St. lht Flyladan lada, riven
  Vasmossen mosse Källmora, L. lht Fordelstäppan åker
  Vattkärret kärr Källmora torp Forsängen äng
  Vattmora skogsmark Källmora statarbostad Fräkenviken åker
  *Vedkärrsängen äng? Källmora, Stora arrendegård Fräkenviksladan lada
  Viludden udde Källmora, Stora arrendegård Furnäs hagen hage
  Vintervägsviken vik Källmora, Lilla skogshuggartorp Furnäs mosse åker
  Vitmossen mosse Källmura statarbostad Furnäs mosslada lada, riven?
  Vågsjöberget berg Källmura statarbyggnad Furnäs udde udde
  Vågsjön sjö Källtorp lht Furnäs vret åker
  Vågsjön sjö Källtorp backstuga Furnäs vägen väg
  Vågsjön sjö Kärrkojan riven kolarkoja Fyrkanten åker
  Vågsjön sjö Laggarbo bebyggelse Fåfänga kärr
  Vågsjön sjö Laggarbo eller Mörkret arrendegård Fågelmossen mosse
  Vågsjön sjö Laggarbo arrendegård Fårbacken backe
  Vågsjön sjö Laggarbyggningen bostadshus Fårbacken förr backe
  Vågsjön sjö Laggarns bostadshus Fårbodbacken backe
  Vågsjön sjö Laggarns bostadshus Fäbostlätt skogstrakt
  Vågsjön sjö Larsannsjö bruk bruk Fäbrobäcken bäck
  Vågsjön sjö Larsannsjö bruk bruk Fäbron bro
  Vågsjön sjö Lars Olsmans stuga brygghus Fägrinden grind
  Vågsjön sjö Lars Olsmors stuga förr boningshus, nu brygghus Färnalinjan häradsgräns
  Vågsjön sjö Lejon-Evas stuga backstuga Färna rågången gräns
  Vågsjön sjö /Se Lejons stuga Färnavägen (Gamla?) väg
  Vågsjöröset råmärke Lillmuren förr torp Fördärvet åker
  Vågsjö ö ö Lindmuren torp Förrådet hus, förr modellverkstad
  Våg(sjö)ön ö Lindmuren torp Gammel-Postängen åker
  Vålen, Västra sjö Lisjö bebyggelse Gammelängen åker
  Vålen, Västra sjö Lisjö gård Gammelängen odling
  Vålen, Västra sjö Lisjö Saknas Gatan väg
  Vålen, Östra sjö Lisjö Saknas Gatgrinden grind
  *Vålmyren mosse Lisjö Saknas Gatgrinden grind
  Vålsjön, Västra sjö Lisjö herrgård Gethusbacken betesfålla, backe
  Vålsjön, Östra sjö Lisjö herrgård Getingen del av Kolbäcksån
  Vålsjön, Västra sjö Lisjö herrgård Getingsvreten äga
  Vålsjön, Östra sjö Lisjö herrgård Geting rönningen åker
  Vålsjön, Västra sjö Lisjö bruk Saknas Getingsströmmen del av Kolbäcksån
  Vålsjön, Östra sjö Lisjö bruksvara predikslokal Geting vasmossen åker
  Vålsjön, Ö. o. V. sjöar /Se Lisjö-Hemlinge del av by Getplåten förr vret, nu skog
  Vålviken vik Lisjö skola Saknas Gettingen streke
  *Väggel(j?)usröset gränsmärke Logbyggningen bostadshus Gillermossberget berg
  *Väggelusröset gränsmärke Logen bostadshus Gillermossen mosse
  *Väggelusröset gränsmärke Luffarebruket bruk Gillermåssröset Saknas
  *Väggelusaröset gränsmärke Lugnet lht Gladerbutarna äga
  Vårgärdet gärde /Se Lugnet lht Gladers vret förr vretar, nu sammanhängande stycke
  Vårmossen mosse /Se Lundbacken hmd Glåpbäcken bäck
  Värsmossen mosse Lundbo lht Glåpbäcken bäck
  Värtäppan ägonamn /Se Lundbo hmd Glåpen sjö
  Västersjön sjö Lundbo hmd Glåpen sjö
  Västersjön o. Östersjön sjöar Lundgrens gård Glåpen sjö
  Västersjön o. Östersjön sjöar Långdalen lht Glåpen sjö
  Västersjön sjö Långdalen arrendegård Glåpmossen mosse
  Västersjön sjö Långholmen del av bruksbosäder Glåpmossröset röse
  Västersjön sjö /Se Långsjötorp arrendegård Glåpsjöröset röse
  Västersjön sjö Långtallbo, L. torp Gnarkhusmossen mosse
  Västersjön sjö Långtallbo, Lilla torp, arrendegård Grindstuguröset röse
  Västersjön sjö /Se Långtallbo, St. torp Grindstuguharet grund
  Wäster Sura Sjö, se Västersjön Saknas Långtallbo, Stora torp Groddammen kärr
  Västerängen äng Långtallboställena Saknas Grodkärret kärr
  *Åskärrsbacken backe? Långängen, se 1 Styggkärret Saknas Gorttudden udde
  Älgfallet terräng Länsmansgården Saknas Grovplåtsverket verk
  Älgmossen mosse Lärcktorpet Saknas Grovverket valsverk
  Älgmossen mosse Magforsen torp Grundet grund
  Älgmossen mosse Magforsen torp Grusgropen Saknas
  Älgmossen mosse Malmströms riven bs Grusgropsbotten kolbotten
  Älgmossen mosse Mellangården hmd Gruvmossen mosse
  Älgmossen mosse Mellangården arrendegård Gruvmossen mosse
  Älgmossröset (Älgmossstaven) gränsmärke Mellangården förr hemman, nu lantarbetarbostad Gruvmossen mosse /Se
  Älgmosseröset gränsmärke Mellangården backstuga Grytberget berg
  Öbjörken sjö Miölnar Stufwa Saknas Grytbergs Röset förr röse
  Öbjörken sjö Mjölnargården huggartorp Grytbäcken bäck
  Öbjörken sjö Mojsbyggningen bostadhus Grytdammen dammanordning
  Öbjörken sjö Mojsen bostadshus Gryten sjö
  Öbjörken sjö Mojsen bostadshus Gryten sjö
  Öbjörken sjö Mojskåken bostadshus Gryten sjö
  Öbjörken sjö Mortorpet lht Grytfållorna åkrar
  Öbjörken sjö Mortorpet huggarställe Gryt Klacken, Wästra berg
  Öbjörken sjö Mortorpet huggarställe Gryt Klacken, Östra berg
  Öbjörken sjö /Se Mortorpet huggarställe Grytkärrsgrinden grind
  Öbjörken, se Ojbjörken sjö Mortorphagen lht Grytkärrshagen del av Oxhagen
  Öbjörksröset gränsmärke Mortorp hagen skogshuggartorp Grytmossbäcken bäck
  Öbjörksröset gränsröse Mossfallet lht Grytmossen mosse
  Öbjörksstolpen gränsmärke Mossfallet torp Grytsjön sjö
  Öbjörksstolpen gränsmärke Murarns gård Grytsjö Skogen trakt
  Ögebyrcken, se Öbjörken sjö Muren, L. lht Grytsjö wetten, Wästra förr vette
  Öjebjörcken sjö Muren lägenhet Grytsjö wetten, Östra förr vette
  Öjebjörke-Almen, se Öbjörken sjö Muren, L. lht Grytskogen skogsområde
  *Öjebjörken, se Öbjörken sjö Murgårdarna lägenheter Grytvreten förr vret, nu skog
  Össura Siön, se Östersjön Saknas Måstorp torp Gråkärrsröset röse
  Östersjön o. Västersjön sjöar Mörkret gård Grålisas brygga brygga
  Östersjön sjö Nageleriks stuga bebyggelse Grålisas grind förr grind
  Östersjön och Västersjön sjöar Norrgården hmd Grålisas hål krök i Kolbäcksån
  Östersjön sjö Norrgården(?) hmd Grålisas täppa täppa eller vret
  Östersjön sjö Norrgården gård Gråna åkrök
  Östersjön sjö Norgården hemman Gråtäppan plats
  Östersjön sjö /Se Norrgården förr arrendegård, nu backstuga Gräflingskärret Saknas
  Östersjön sjö Norrhagen stuga? Grängefly del av mosse
  Östersjön sjö Norrsjöbo arrendegård *Gränmurhagen del av Herrgårdshagen
  Östersjön sjö Norrsjöfallet bebyggelse Gräskärret mosse eller kärr
  Östersjön sjö /Se Norrsjöfallet utgård Gräskärrs fallet skogstrakt
  Öster Sura Siön, se Östersjön Saknas Norbindar backen riven stuga Gräsmossarna mossar
  Ösura siöhn, se Östersjön sjö Notbindartorpet riven stuga Gräsmossen, Lilla mosse
    Nuckebo kommunalhem Gräsmossen, Norra mosse
    Nybo gård, hmd Gräsmossen, Stora mosse
    Nybondens hmd Gräsmossen, Södra del av Gräsmossarna
    Nyborg lht Gräsmossen, Östra mosse
    Nyborg egnahem Gräsmoss halsen skiljemark
    Nybygget jordbruk och rättarlag Gräsmoss huvudet mosse
    Nybygget jordbruk och rättarlag Gräsmoss tall tall
    Nybygget lantarbetarbostäder Grönfälts smedja smedja
    Nybygget lantarbetarbostad Grönfälts täppa förr åker, nu betesplats
    Nybyggets herrgård jordbruk Grötängsladan riven lada
    Nyköping del av huslänga Gubbkärret åker
    Nystrand lht Gubbkärrs ägorna åkrar
    Nystrand lht Gubbmora skogstrakt, förr slogäng
    Näs bebyggelse Gubbmorbäcken bäck
    Näs lantarbetarbostad Gubbmyran äng
    Näset eller Snickartorp torp, bs Gubbmyran skogstrakt
    Nästorpet backstuga Guckustenen sten
    Odelbo lht Gustav Jans täppa Saknas
    Odelbo skogshuggarbostad Gärdesbacken Saknas
    Oijbjörken, se 1 Finnstugan Saknas Gärdesgrinden gridn
    Olberga bebyggelse Gärdesgrinden, Norra grind
    Olberga Saknas Gärdesgårdslyckan plats på strand
    Olberga by Gärdesmossen Saknas
    Olberga hållplats hållplats Gärdesudden, Norra udde och betesmark
    Olberga rote Saknas Gärdet åkrar
    Olberga skoltomt, se 5 Olberga Saknas Gärdet skiften
    Olberga såg lht Gärdet, Norra betesmark
    Olberga ägor Saknas Gärdet, Norra åker
    Olofsbärga Hemmanet Saknas Gärdet, Norra Saknas
    ?Olsätra Saknas Gärdet, Norra åkrar
    Ossvigården Saknas Gärdet, Norra åker
    Oxbacken lht Gärdet, Norra åker
    Oxbacken gård Gärdet, Norra åker
    Oxhagen lht Gärdet, Södra åker
    Oxhagen gård och lht Gärdet, Södra åker
    Paradiset, L. lht Gärdet, Södra Saknas
    Paradiset, Lilla arrendegård Gärdet, Västra åker
    Per anders gård Gärdet, Östra åker
    Per Hansgården hmd Gölmossen mosse
    Per Hansgården hmd Hagen grovplåtverk
    Per Hansgården hmd Hagen hagmark
    Per Joels tullställe Hagen åker
    Per Mats riven stuga Hagen åker
    Petters gård Hagen tomt
    Petters stuga riven stuga Hagen, Lilla hag
    Pintorpet försvunnen stuga Hagen, Lilla hagmark
    Port Artur bostadshus Hagen, Lilla skogsmark
    Portvaktsstugan, Gamla portvaktsstuga Hagen, Lilla hagmark
    Profosstorp Saknas Hagen, Norra hage och inägor
    Prästbostället arrendegård Hagens mosse skifte
    Prästgården Saknas Hagens rönning åker
    Prästtorp lht Hagen, Stora skog
    Prästtorpet arrendegård Hagen, Stora område
    Pråmbyggningen bostadshus Hagen, Stora hagmark
    Pråmen bostadshus Hagen Stora inhägnad hage
    Rabosta stugor Hagen, Stora skogsmark
    Radhuset flerfamiljshus Hagen, Stora skogstrakt
    Rakan husrad Hagen, Södra hage
    Rallarbyggningen hus Hagen, Vackra skog
    Rallarns hus (förr torp) Haggrinden grind
    Rallarna bostadshus Haggrinden, Stora grind
    Rosenbad bostadshus Hag-Johans rönning odling
    Roteringstorp huggartorp Hagladan lada
    Roteringstorp huggartorp Hag rönningen åker
    Rustmästarns-bostället hmd (förr soldattorp) Hagskiftet åker
    Rättarbyggningen hus Hagskiftet, Stora åker
    Rävåsen bruksbostäder Hagslättana åkrar
    Rönningen, se 1 o. 3 Rönningstorp Saknas Hagstu grinden grind
    Rönningen torp Hagudden udde
    Rönningen hmd, avs. Hagudden udde
    Rönningstorp bebyggelse Hagvreten åker
    Rönningstorp lht Halldammen damm
    Rönningstorp, L. lht Halldamsbron bro
    Rönningstorp, St. lht Hammardammen eller Stora Hammardammen Saknas
    Rönningstorpet hmd Hammarskogen skog
    Rönningstorpet, Lilla arrendegård Haraldskärret kärr
    Rönningstorpet, Stora arrendegård Haret grund
    Saltsjöbaden bruksbostadshus Harkärrsrösningen Saknas
    Salströms ställe eller Salströms stuga backstuga Harkärrs vasmosse del av Vasmossen
    Salströmstorpet backstuga Harkärrsvägen väg
    Salströmstorpet backstuga Harkärrsängen Saknas
    Sidenhuset hotell Hasberget moränkulle
    Sjövreten riven stuga Hasbergsdelden äng
    Skarven bostadshus Hasselbo grind grind
    Skepparkåken bostadshus Hasselbo heden ås
    Skogslund egnahemsområde Hasselbo källan källa
    Skogstorp lht Hasselbo skog Saknas
    Skogvaktarbyggningen bebyggelse Hasselbo vreten potatisåkrar
    Skogvaktarns skogvaktarboställe ?Havrekärret Saknas
    Skogvaktarns stuga Havretäppan åker
    Skolhustomten, se 6 Östsura Saknas Havretäppan, Västra åker
    Skolhustomten, se 6 Lisjö Saknas Havretäppan, Östra åker
    Skomakar Blombergs stuga, se Strömsborg Saknas Heden Saknas
    Skomakartorp lht Heden Saknas
    Skomakartorp skogshuggarställe Hedhagarna Saknas
    Skomakartorpet hmd, avs. Hedmansskiftet åker
    Skommarns backstuga Hedmossen mosse
    Skommars förr torp(arrende) Hedmåsvetten förr vette
    Skommarns arbetarbostad Hedvallsbrobackarna backar
    Skommartorpet avs Hedvallsbron bro
    Skräddarbo försvunnet nybygge Nedvallsåsen område
    Skräddarns lht Helveteshagen förr hage, nu skog
    Skuggan lht Hemgärdet åker
    Skuggan lht Hamlingeskogen skog
    Skullbo förr namn på Bovallen Hemlingskvarnen nedlagd kvarn
    Skyttkojan koja Hemlingsån bäck
    Skyttorp, St. bebyggelse Hemlingsängarna nu betesmark
    Skyttorp Saknas Hemskiftet åker
    Skyttorp, Lilla arrendegård Hemskogen skiften
    Skyttorp, Stora arrendegård Herrgårdsbäcken vattenfåra
    Skyttorp, Stora arrendegård Herrgårdsbäcken vattenfåra
    Slaktarns gård Herrgårds (fiske-)dammarna förr lergropar, sedan fiskdammar
    Slussnisses slussvaktarboställe Herrågres gubbkärret del av Gubbkärret
    Sluss Stugan Saknas Herrgårds gärdena gärden
    Slussvaktarns slussvaktarboställe Herrgårds hagarna trakt
    Smedbergs(Smedbergstorp) torp Herrgårdshagen trakt
    Smedens Saknas Herrgårdsholmen holme
    Smedstorp bebyggelse Herrgårds ladugården ladugård
    Smedstorp lant- och skogsarbetarbostäder Herrgårds tovkärret åker
    Smedstorp, L. torp Herrågrdsviken vik
    Smedstorp, Lilla torp Hjortronmossen del av Allmänningsmossen
    Smedstorp, Lilla lht Hjortronmossen mosse
    Snickar Stålbergs riven stuga Hjortronmossen mosse
    Snickartorp torp Hjortronmossen mosse
    Snickartorpet backstuga Hjulbäcken vattendrag
    Snokhem bostadsbyggning Hjulbäcken vattendrag
    Snorkbo rivet bostadshus Hjulsmedjan hjulverkstad
    Solbacken lht Hofgårdens holma holme
    Sotsvedet lht Hofgårdsjv. järnväg
    Sotsvedet förr torp, nu skogs- och lantarbetarbostäder Holmbacken skogsbacke
    Spabo Saknas Holmen holme
    Staffanstorp skogshuggarställe Holmen holme
    Statkarsstugan bostad Holmen, Lilla halvö
    Stavtorpet skogshuggarställe Holmen, Stora holme
    Stenbacken egnahem Holmtorp hagen betesfållor
    Stenhuset stenhus Holmtrop(s)hagen förr hage
    Stenhuset egnahem Holmstorps skogen trakt
    Stens stugor Holmtorp tallen tall
    Stens förr soldattorp, nu ödestuga Hoonkbacken väg
    Stens, Gamla stuga Hoplotterne, Små skogslottor
    Stens, Nya riven stuga Hopmarken Saknas
    Stentorp torp Hopmilskällan källa
    Stentorp torp Hovgårdens oxhage hagmark
    Stenvreten riven stuga Hovgårdens sluss sluss
    Sticksbo riven bs Hovgårdsbron bro
    Stockholm-Västerås-Bergsslagens jänvägsområde inom Saknas Hovgårds gärdet åkerskifte
    Stoppsvedet småbrukarhem, (lht:er) Hovgårds hagen hagmark
    Stoppsvedet lht Hovgårdsskogen skogstrakt
    Storfallet stuga Hofgårds station sluss
    Strittens soldattorp Hovgårdsvägen väg
    Stränbergs arrendegård Hovgårds ålindan äng eller åker
    Strängbergsställena bebyggelse Hovgårds såen del av Strömsholmsåsen
    Strömbäcks stuga riven backstuga Hovmansängen mosse
    Strömsborg lht Hovmossen mosse
    Strömsborg lht Hovmossen mosse
    Strömsborg tegelbruk Hundkojan stångjärnsverk, nu museum
    Strömsborg gammalt namn på Kuskbostaden Hundkojan plats, förr hundgård
    Stubbsvedet småbrukarhem Hundkärret kärr
    Styggkärret bebyggelse Hundkärrsmossen mosse
    Stålbergs förr soldattorp Hundkärrsmossen mosse
    Stålbergs förr soldattorp, nu småbruk Hustrasbo tarmarna sjöar
    Ståltorp bebyggelse Husträngsbotarmarna sjöar
    Ståltorp bebyggelse Huvalssberget berg
    Ståltorp eller Skyttorp by Huvallsmossen mosse
    Ståltorp by Huvallsmoss berget berg
    Ståltorp by Huvallsmoss fallet fall
    Ståltorp byn by Huvalls röset röse
    Ståltorp gästgivargård hmd Huvhällarna berg
    Ståltorp med Svedet, se 1,2 Ståltorp Saknas Huvhällen berg
    Ståltorps Soldattorp Saknas Huvhällsröset röse
    Sucken, Sista bostadshus Håkansberget Saknas
    Sura Saknas Håkans bergkällan källa
    Sura bohlbys ägor Saknas Håkberget Saknas
    Sura Bruk järnverk Hålkärrsbackarna backar
    Sura Frälse Bruk järnverk Hålkärrsgrinden grind
    Surahammar samhälle Hålldammen förr damm
    Surahammar samhälle Hålsbovägen koväg
    Surahammars bruk järnverk Håmåssan mosse
    Surahammars bruk järnverk Häggkärret kärr
    Surahammars bruk järnverk Häggkärret Saknas
    Surahammars bruk järnverk Hällarna hällar
    Surahammar bruk Hällarna, Röda berg
    Surahammars gård jordbruk Hällarna, Stora hällar
    Surahammars herrgård disponentbostad Hällen häll
    Surahammars jordbruksfförvaltning rättarlag och arrendegårdar Hälsokällan källa
    Surahammars lantbruk Saknas Hälsokällan källa
    Surahammars rote soldatrote Häradsallmänningarna allmänningar
    Surahammar station järnvägsstation Hässjekursbacken backe
    Sura kyrka kyrka Hässjekursskiftet Saknas
    Surtorp bebyggelse Hästberget skog
    Surtorpet lant- och skogsarbetarbostäder Hästhagen betesmark
    Surtorpet bostäder Hästhagen hage
    Svarvtorp, L. lht Hästhagen inhägnad hage
    Svarvtorp, St. lht Hästhagen hage
    Svarftorp, L. riven backstuga Hästhagsfallet skogstrakt
    Svartsjö bostadshus Hästhags udden udde
    Svarvtorpet, Stora förr arrendegård Hästhoven häll
    Svederii stuga backstuga Hästhovshällen häll
    Svedet bebyggelse Hästlösa Frälse Skogens Wästra Lott förr skogslott
    Svedet hemmansdelar Hästlösa Frälse Skogens Östra Lott förr skogslott
    Svedet hemmansdelar Hästlösa Skattehemmans skog skog
    Svenskby sommarstugområde Hästlösklacken berg
    Sågen lht Hästlösklacken bergknalle
    Såghagen stuga Högmossen mosse
    Södermalm kvarter Idrottskällan källa
    Sörgården hmd Jakobs vret åker
    Sörgården förr hemman, nu lantarbetarbostad Jan Ols hage hagmark
    Sörgården arrendegård Jan Ols kolmosse del av Kolmossen
    Sörhagen hmd Jan Ols largkärr del av Largkärret
    Tallbo lht Jan Ols mosse del av mossar
    Tallbo bostadshus Jan Pers hage skogslott
    Tallbo arrendegård Jan Pers mosse del av mossar
    Tegelbruket Strömsborg Saknas Jans skifte åker
    Tegelslagarbyggningen bostadshus Jobsbovägen väg
    Tegelslagarns bostadshus Joksbo fägatan Saknas
    Tegelslagarns bostadshus Joksbohålet Saknas
    Tegelslagarns, Gamla rivet hus Jordbron bro
    Toftmossen skogvaktarboställe Jortronmåssen mosse
    Torpet huggartorp Jungfruhällarna hällar
    Trappan arrendegård Jutrönningen betesmark
    Trefaldighetskälla Saknas Jutrönningshagen betesmark
    Trollfarfars stuga stuga Jutrönningsvägen Saknas
    Tull plats vid häradsgräns Järnboden järnbod
    Tullstugan stuga Järnvägsbron bro
    Tullstugan stuga Jässel-ladan lada
    Tullstugan tullsälle Jättekammaren märkvärdigt rum
    Tullstugan tullställe Jönskärret åker
    Tullstugan tullställe Jönskärrsladan riven lada
    Tullstugan tullställe Kafvelbrowiken vik
    Tullstugan tullställe Kalkonahed förr backe
    Tullen, Lilla tullställe Kalkugnen Saknas
    Tuppskullen övervåning Kalkugnsbacken backe
    Turbo förr gästgivargård Kalkugnsbryggan förr brygga
    Turbo förr gästgivargård Kalkugnsängen jord
    Täkten skogshuggartorp Kalvbacken Saknas
    Fäktstugan torp Kalvbacken betesmark, backe
    Törns lht, förr hmd Kalvbacken hagmark
    Törnstugan stuga Kalvhagen grovplåtverk
    Uggelbo, St. bebyggelse Kal(v)bo förr slått, nu skogsmark
    Uggelbo, Lilla torp Kalvtomta förr hage
    Uggelbo, Stora torp Kalvtäppan hagmark
    Urmakartorp lht Kanalbron bro
    Urmakarbo gård och lht, avs. Kanalbron bro
    Urmakarns avs. Kanalen, Gamla kraftverkskanal
    Urmakartorp avs. Kanalen, Nya del av Strömsholms kanal
    Ursjöbo bebyggelsenamn Kapellhagen tomt
    Ursjötorp arrendegård och skogvaktarboställe Karbrobäcken bäck
    Ursjötorp bebyggelse Karboviken vik
    Uta bostadshus Karbäcken bäck
    Uta bostadshus Karlberget berg
    Vattlösa hmd Karl Perssons grav avloppsdike
    ?Vattlösa Saknas Karls rönning beteshage, förr åkrar
    Wattmora riven stuga Kattbacken backe
    Vedlunds, Lilla riven stuga Kattkärret kärr
    Verkstadsbyggningen bostadshus Kavelbroarna ställe
    Verrtorp hmd Kerstinstenen holme
    Villorna, Röda villor Kerstinstenen sten
    Vräkut bostadshus Kilen äga
    Vålbergs stuga riven backstuga Kilen del av spets
    Vårtorp hmd Kilen julöpare
    Värdshusbyggningen bostadshus Kilen åker
    Värdshuset bostadshus Kilen åker
    Värns hmd Kihlen, Wästra del av skogslott
    Värntorpet gård Kihlen, Östra del av skogslott
    Värntorpet gård Kilfallet, (Gamla) fall
    Värntorpet hmd Kilhagen skogsmark
    Värtorpet Saknas Kilhagen kil
    Wässura gård herrgård Killingmossen mosse
    Västerbergs gård Killingudden udde
    Västerbergs lht Kilmossen mosse
    Västerbergstorp lht Kilvägen väg
    Västerbergstorp gård Kiällängen holme
    Västergårdarna Saknas Kiällbäcks Ängarne Saknas
    Västergården förr hemmansdel Klacken, Lilla bergknalle
    Västergården hmd Klacken, Stora berg
    Västergården gård Klacken, Västra berg
    Västergården gård Klacken, Östra berg
    Västergården gård Klackhällen berg
    Västergården arrendegård Klackhällsmossen mosse
    Västersjöstrand lht Klementsbo Wretar Saknas
    Västersjöstrand lht Klemsbo grinden förr grind
    Västeräng avs Klemsbo hagmark mark
    Västströms soldattorp, rivet Klemsbo skillnaden gräns
    Västströms stuga backstuga Klemsbo storängarna åkrar
    Västströms stuga backstuga Klingbo largkärr del av Largkärret
    Västsura bebyggelse Klockar backen bergbacke
    Västsura bebyggelse Klockarbackstegen åker
    Västsura Saknas Klockar berget bergigt område
    Västsura bebyggelse Klockarbergsröset röse
    Västsura bebyggelse Klockarbo haret grund
    Västsurabanan, se 12 Västsura Saknas Klockargärdet skifte
    Västsura gård herrgård Klockarrönningen åker
    Västsura roten rote Klysenbacken skogsbacke
    Ågrens riven stuga Klysenladan lada
    Åhlsättra Saknas Klysnalogen loge
    Ålsätra Stora bebyggelse Klysnan åker
    Ålsätra förr torp, nu huggarbostad Klysnan åkrar
    Ålunda lht Klämsbo Saknas
    Ålunda lht, småbruk Klämtkärret kärr
    Ångerbo bostadshus Klämtkärret igenfyllt kärr
    Ångsågen lht Knalberget Saknas
    Ä(g)lingbo by Knalet äga
    Ängsbacken riven stuga Knalet förr äga
    Öbergens stuga Knallskogen skog
    Ödsura by Knalängen förr äga, nu skog
    Öjbjörken jaktstuga Knektsvedet äng
    Öjebjörke Bergtull Saknas Knektsvedet skogsmark
    Östbergs förr soldattorp, nu backstuga Knuthagen plats, egnahemsområde
    Östbergs soldattorp Knuthags källan källa
    Östbergstorps soldatrote Saknas Knutkällan källa
    Österbo bostadshus Knutmors källla källa
    Östergården gård Knutmors vilsten sten
    Östergården hmd Kohagen mark
    Östergården hmd Kohagen hage
    Östergårdarna gårdar Kohagen hage
    Östsura bebyggelse Kohagsberget berg
    Östsura Saknas Kohagsgrinden förr grind
    Östsura rättarlag Kolbotten potatisåker
    Östsura förr by Kolbotten, Övre åker
    Östsura förr by Kolbottviken vik
    Östsura förr by Kolbottäppan åker
    Östsura Backebo hmd? Kolbottäppviken vik
    Östsura frälsehemman Saknas Kolbäcksån å
    Östsura (by), Gamla lantarbetarbostäder Kolbäcksån å
    Östsura hagen skogsarbetarbostad Kolerakyrkogården Saknas
    Östsura Norrgård förr hemman Kolhuset förrådshus
    Östsura Mellangård förr hemman Kolmoss bergen bergshöjd
    Östsura, Nya rättargård Kolmossarna åkrar
    Östsura Sörgård förr hemman Kolmosshagarna hagmarker
    Överstens villa lht, f.d. överstelöjtnantsboställe Kolmosshagen hage
      Korsgatan vägskäl
      Kotarmarna sjöar
      Kotarmarna sjöar
      Kotarmarna sjöar
      Kotarmen sjö
      Kotarmen sjö
      Kraftstationsflödet kraftverkskanal
      Kranshällarna berg
      Krasshällen Saknas
      Krematoriet Saknas
      Kroggärdesbacken skogsbacke
      Kroggärdesgrinden grind
      Kroggärdet åker
      Kroghusbacken skogsbacke
      Kroken på Gärdet krok på landsväg
      Krokkärret kärr
      Krokmossen mosse
      Kroksund Saknas
      Kroksundsmossarna Saknas
      Kroksundsmossen, Lilla mosse
      Kroksundsmossen, Stora mosse
      Krokåkrarna åkrar
      Kryddgården kärr
      Kryddgårdsberget berg /Se
      Kryddgårdsberget berg
      Kryddgårdskällan (hä?) Saknas
      Krympugnen ugn
      Kråkholmarna stenbackar
      Kråkholmen åker
      Kråkholmsbäcken, Kråkholmsgraven bäck
      Kråkholmsgrinden grind
      Kråkröva åker
      Kråksund Saknas
      Kullerbacksröset röse
      Kummelberget gnejsmassiv
      Kummelberget berg
      Kummelbergsröset röse
      Kurkällan källa
      Kusbacken backe
      Kusbäcken bäck
      Kusheden skog
      Kuskens bäck bäck
      Kusledet gärdesgårdsled
      Kutterön ö
      Kvarnbron bro
      Kvarnbäcken del av Kolbäcksån
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarndammen damm
      Kvarnen kvarnrest
      Kvarnen kvarnbyggnad
      Kvarnhagen förr åker, nu betesfålla
      Kvarnkärret kärr
      Kvarnkärret kärr
      Kvarnkärret kärr
      Kvarnkärret åker
      Kvarnkärret åker
      Kvarnkärret, Västra kärr
      Kvarnkärret, Östra kärr
      Kvarnkärrsbacken backe
      Kvarnkärrshagen hage
      Kvarnkärrsladan lada
      Kvarnmossen mosse
      Kvarnmoss källan källa
      Kvarnstallet lider
      Kvarnstallet lider
      Kvarnströmmen del av Kolbäcksån
      Kvarnängen Saknas
      Kvarnängsladan lada
      Kvartsberget berg
      Kvartsbergsgropen vattensamling
      Kvartsbrottet vattensamling, nu nedlagt kvartsbrott
      Kyrkbacken plan
      Kyrkbackladan riven lada
      Kålgården åker
      Källan, Övre källa
      Källarbacken backe
      Källarbacken Saknas
      Källarbacken backe
      Källbackbäcken Saknas
      Källbackens lövhage förr hage
      Källback fägatan förr fägata
      Källback hagen förr hage
      Källback jorden jord
      Källback-Kalles äng förr äng
      Källback ladugården ladugård
      Källbacks källan källa
      Källbacks ladan riven lada
      Källbackängen förr äng, nu skog
      Källback ängen förr åker, nu delvis bebyggd
      Källback ängen delvis bebyggd åker
      Källberget berg
      Källberget bergknalle
      Källbäcken bäck
      Källbäcks Wreten Saknas
      Källmor grinden grind
      Källmor hagen hage
      Källmor hagen skogstrakt
      Källmor smedjan riven smedja
      Källmor ängen beteshage
      Källmossen mosse
      Källmossen mosse
      Källmur gärdet gärde
      Källmud ladugården ladugård
      Källmur logen loge
      Källmur styckena åkrar
      Källmur täkten åker
      Källmur vägskellet vägskäl
      Källmur ängen åker
      Källskiftet källor
      Källåkern åker
      Källängen åker
      Källängen Saknas
      Källängsgrinden grind
      Källängs källan källa
      Källängsvreten åker
      Käringskiftet åker
      Kärleksudden udde
      Kärleksön udde
      Kärret, Bortre del av Styggkärret
      Kärret, Brända kärr
      Kärret, Västra kärr
      Kärrmurviken vik
      Kötarna åkrar
      Kötarna åkrar
      Kölstabäcken avlopp för Södra Lisjön
      Kölstaån avlopp för S. Lisjön
      Köpingsån utlopp från Sörsjön
      Ladan Lilla lada
      Ladbacken backe
      Ladbacken åker
      Ladbacken backe
      Ladugårdsbäcken gren av Kålbäcksån
      Ladugårdstäppan betesbacke
      Ladängen åker
      Laggaren utsvällning av Kolbäcksån
      Laggargrinden grind
      Laggkärret åkrar
      Landsvägsbron Saknas
      Larkkärret åker
      Larkkärret åker
      Larkkärret odling
      Lastkärret åker
      Lastkärrs fallet åker
      Lastkärrsladan riven lada
      Lerbråka Saknas
      Lerbäcken gren av Kolbäcksån
      Lerbäcksbron äldre namn på Kvarnbron
      Lerbäcksdammen äldre namn på Kvarndammen
      Lergroparna gropar
      Lillängen åker
      Lillängen åker
      Lillängen åker
      Lillängen äng
      Lillängsskiftet åker
      Linbanan kraftledning
      Lindan åker
      Lindkärret naturnamn
      Lindmur Bastun bastu
      Lindmur gärdet åkrar
      Lindmur hagen åker
      Lindmur tovkärret åker
      Lindströms grind förr grind
      Lindströms lada lada
      Linjebotten kolbotten
      Lisjö allmänning
      Lisjön, N. sjö
      Lisjön, S. sjö
      Lisjö allmänningen allmänning
      Lisjö allmänningen allmänning
      Lisjöbanan järnväg
      Lisjö härads allmänning del av allmänning
      Lisjö järnväg järnväg
      Lisjökilen del av ägor
      Lisjöklacken bergknalle
      Lisjö kohage förr hage
      Lisjö linja gräns
      Lisjö lånkan hage
      Lisjö mossen odling
      Lisjön, N. sjö
      Lisjön, S. sjö
      Lisjö rågång gräns
      Lisjö skog skogsmark
      Lisjöskogen, Stora skog
      Lisjötarmen sjö
      Lisjötarmsmossen mosse
      Lisselviken vik
      Lisselviksudde udde
      Lisselängen del av odlad jord
      Logbacken backe
      Logbacken skogsbacke
      Logbacken Saknas
      Logen, Brända Saknas
      Logen, Gamla loge
      Logen, Röda loge
      Logskiftet skifte
      Logskiftet åker
      Lomflyn sjö
      Lomfly sjö
      Lomfly sjö
      Lomflymossen mosse
      Lomflysjön sjö
      Lomtjärn sjö
      Loppmossen mosse
      Lortmossen förr mosse, nu park
      Lossavara Saknas
      Lottas hål källa och öppet fly
      Lotten, Norra skog
      Lotten, Stora skogslott
      Lotterna, Södra skogslotter
      Ludds Röset förr röse
      Lundgrens kolmosse del av Kolmossen
      Lungbacken naturnamn
      Långbacken backe
      Långbroarna broar
      Långbromossen mosse
      Långbromossen, Lilla del av Långbromossen
      Långdalsbäcken del av Glåpbäcken
      Långdalshagen förr hage, nu skog
      Långdalsmossen Saknas
      Långdals viken vik
      Långdals ägorna åkrar
      Långholmen åker
      Långholmsbacken backe
      Långholmsladan riven? lada
      Långholmsskiftet åker
      Långholmsstycket åker
      Långkärret åker
      Långkärret kärr
      Långkärrsfallet skogstrakt
      Långlotterna skogslotter
      Långrönningsbäcken bäck
      Långsjöbäcken dike
      Långsjömossen mosse
      Långsjön sjö
      Långsjön sjö
      Långsjön sjö
      Långsjö viken vik
      Långtallbo hagudden udde
      Långtallboharet grund
      Långtallboholmen, Lilla skogsholme
      Långtallbo mossen mosse
      Långtallbo vägskellet vägskäl
      Långtallbo hagen Saknas
      Långtallbo vintervägen väg
      Långtallbovägen, Gamla väg
      Långängen åkrar
      Lånkan hage med åkrar
      Lånkgatan väg
      Lånkhålet åker
      Lånkåsen del av ås
      Länsmansskiftet åker
      Länsmansås del av Strömsholmsåsen
      Lärkärret åker
      Lövhagen förr åker, nu betesmark
      Lövsvedet åker
      Magforsen streke
      Magforshagen hage
      Magfors hålet pass i Kolbäcksån
      Magmoss bäcken bäck
      Magmossen mosse och åkrar
      Magmossen, Nedre del av Magmossen
      Magmossen, Övre åker och äng
      Magmossladan lada
      Magmossladan, Nedre riven lada
      Magmossladan, Övre riven lada
      Magsjön sjö
      Magsjön sjö
      Martängen martinverk
      Mats brygga brygga
      Mellanbitarna åkrar
      Mellanforsen del av Kolbäcksån
      Mellangårds hagen hage
      Mellangårds hagen Saknas
      Melangårds kolmossen del av Kolmossen
      Mellangårds myren åker och äng
      Mellangårds äga(n) Saknas
      Mellangårdsängarna del av Ängarna
      Mellanhagen hage
      Mellanhagen förr hage, nu skog
      Mellanholmen »skogsholme»
      Mellankärret åker
      Mellanskogen skog
      Messkogskärret kärr
      Milstenarna stenar
      Milstenarna stenar
      Mjölkfållan mjölkningsplats
      Mjölkhuset skjul
      Mjölkhusskiftet åker
      Mjölkkällan källa
      Mjölnarladan riven lada
      Mjölnarvreten förr åker
      Mjölnarån strömfåra
      Mjölnarängen skogsområde
      Morsjöåsen skogshöjd
      Mortorp bäcken bäck
      Mortorphagen förr hage, nu skogsmark
      Mosse, Höga mosse
      Mossen åkerskiften
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen, Norra åker
      Mossen, Stora åkerskifte
      Mossen, Södra åker
      Mossen, Södra åker
      Mossfalls logen loge
      Mossfallsgrinden förr grind
      Mossgraven del av Skvallerbäcken
      Mossgraven dike
      Mosshagen hage
      Mosshagen hage
      Mosskällan källa
      Mossladan, Stora lada
      Mosstegen åker
      Mossvägen väg
      Mossåkern åker
      Mosterslog åker
      Mosterslogsbackarna backar
      Mosterskogskällan källa
      Mosterslogsladan, Lilla lada
      Mosterslogsladan, Stora riven lada
      Mumlingshammaren förr stångjärnshammare
      *Munkålsberget berg
      Murarberget berg
      Myrarna åkrar och äng
      Myren del av ägor
      Myrhagen del av hage
      Myrhagsfallet åker
      Myrhagsladan riven lada
      Myrkällan källa
      Myrladan lada
      Mörtt eller Brofosswiken vik
      Mötmossen Saknas
      Möt skillnaden gräns
      Narkhusmossen mosse
      Nils udde udde
      Norrhagarna hagmarker
      Norrhagen hagmark och åker
      Norrgårds hagen hagmark
      Norrgårds kolmossen del av Kolmossen
      Norrgårdens spångmåsse Saknas
      Norrgårds österängen åker
      Norrgärdet gärde
      Norrmuren skogsmark
      Norrmyren del av Storängen
      Norr-Måssen naturnamn
      Norrnäbben udde
      Norrnäbben udde
      Norrsjöfallshagen förr hage, nu skog
      Norrsjöfalls smedja riven smedja
      Norrsjön sjö
      Norrjsö Skogen trakt
      Norrsjö viken äng
      Norrsjö ängen äng
      Norrvretsgrinden grind
      Norrängen betesfållor
      Norrängen del av Ängarna
      Norrängen odlad mark
      Norrängen åker
      Norsbron landsvägsbro
      Norsbäcken bäck
      Norsbäcken bäck
      Notbindar backen skogsbackar
      Notbindar vreten åker
      Notladan lada
      Notladbacken förr backe
      Notladorna rivan lador
      Nybo Rönningen odling
      Nybygget Ladugården ladugård
      Nyckelkärret kärrslinga
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdsbacken, Nygärdsbackarna backe
      Nygärdsgrinden grind
      Nygärdslogen riven loge
      Nygärdsvägen fäväg
      Nyköpingsgatan gata
      Nyvreten åker
      Näs gärdena, Näs gärde åkrar
      Näs hagen hage
      Näs haret grund
      Näs logen Saknas
      Näs skogen skogslott
      Näs vallgata väg
      Näs viludden udde
      Näs vägen väg
      Näs ängen hagmark
      Obromossen mosse
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen, Nya åker
      Olberga gärdena odlad jord
      Olberga mossarna skiften
      Olbergaströmmen ström
      Olbergavägen väg
      Olberga vägskellet vägskäl
      Olbromossbron kavelbro
      Olbromossen mosse
      Olbromossfallet igenväxt fall
      Olbromoss leddet förr gärdesgårdsled
      Olgotsberget berg
      Oles? gata fägata?
      Olsmässkroken potatisåker
      Ormbacken backe
      Ormkärret förr slogäng
      Ormkärret åker
      Ormkärrsladan riven lada
      Ormtarmen sjö
      Ormön holme
      Orrmossen mosse
      Orrmossen mosse
      Orrmossen, Norra mosse
      Orrmossen, Södra mosse
      Ossvigården äga
      Ostkaret lada
      Oxbacka fägata Saknas
      Oxbacksgärdena gärden
      Oxbacksmossen del av Mossen
      Oxbacks vasmosse del av odlade Vasmossen
      Oxfluken mosse eller kärr
      Oxhagen sommarstugområde
      Oxhagen hage
      Oxhagen, Stora förr hage, nu skog
      Oxhagsgrinden grind
      Oxhags-slätten Saknas
      Oxhällsberget bergsområde
      Oxmossen åker
      Oxmossgraven Saknas
      Pell Pers backe stenbacke
      Pell Pers backlada riven lada
      Penninghällarna ligga
      Per Anders lada riven lada
      Per Anders täppa odling
      Per Mats lada lada, riven
      Per Mats åker
      Petters backe skogsbacke
      Petter Pers hage förr hage
      Petters täppa åker
      Petters täppa förr åker, nu skogsplantering /Se
      Petters täppa skogsområde /Se
      Pinnbo generatorhus
      Pinnboden byggning
      Pintorpet åker
      Planen utsiktspunkt
      Plåtverksrännan förr vattenränna
      Prästtorp bäcken del av Glåpbäcken
      Prästtorp hagen hagmark
      Prästtorp mosse del av Torvmossen
      Prästtorp ägorna jord
      Prästån del av Kolbäcksån
      Puddelverket järnverk
      Pumphuset hus
      Pumphuskröken vägkrök
      Pumphusvägen avtagsväg
      Pumpängen äng
      Qvarnström förr ångpanna
      Rallarbacken naturnamn
      Ramnäs rödkärret, Ramnäs rödkärrsladan riven lada
      Ramnäsströmmen Saknas
      Ribacken Saknas
      Rompmossarna, Rompmossen moss-slingor
      Ropstället udde
      Rotkällan källa
      Rotkällan källa
      Ruddammen vattensamling
      Rufvallsmossen mosse
      Rygbykärret kärr
      Ryssbohagen del av Ryssbo lånkan
      Ryssbo lånkan, Ryssbo lånkorna åkrar och hage
      Ryssbo lånkan åkrar och hage
      Ryssbo styggkärret åkrar m.m.
      Rålkhäll röse
      Rålkhäll röse
      Rålkröret, stora röse
      Rållken röse
      Råpunkten i Östersjön gränsmöte
      Räckhammaren förr hammare
      Rävladan riven lada
      Rävladmossen mosse
      Rödkärret delar av Österängen
      Rödkärret del av Österängen
      Rödkärret lador
      Rödmossen mosse
      Rödmossen mosse /Se
      Rödmoss halsen del av Rödmossen
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen, Östra naturnamn
      Rönningen, Övre förr slogäng, nu skog
      Rönningsgrinden förr grind
      Rönningskällan källa
      Rönningsladan lada
      Rönnings rönning del av Brinkrönningen
      Rönningsskiftet åker
      Rönningstorpets vret åker
      Rönningstorp ägor ägor
      Rönning ängen äng
      Röset plats
      Röset i Jungfruhällarna röse
      Rövallsmossen mosse
      Rövarkulan stenhåla
      Rövarkul(s)berget bergparti
      Salstömslasses lada riven lada
      Salströmslasses äng »vik»
      Sandbotten kolbotten
      Sandkullen ställe med sand
      Sandkällan källa
      Sandtäppan potatisåker
      Sandtäpporna åkrar
      Sandviken vik
      Sandvreten åker
      Sandvretsbacken backe
      Sandkärret sankmarker
      Sankkärret betesmark
      Segelleden annat namn på Kolbäcksån
      Sinäbben udde
      Sinäbben udde
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen hage
      Sjökällan källa
      Sjörödjningen del av Glåpen
      Sjörönningen betesmark
      Sjötäppan naturnamn
      Sjöviken vik
      Sjövreten åker och udde
      Sjövretsudden udde
      Skansbacken defensivborg
      Skarpbuttäpporna åkrar
      Skarpskytteberget Saknas
      Skarpskyttskällan källa
      Skarpskyttskällan källa
      Skiet dammbyggning
      Skiftet, Första del av allmänning
      Skiftet, Lilla del av Norra gärdet
      Skiftet, Nedre del av åkrar
      Skiftet, Övre delar av ägor
      Skinnartorp fallen skogsmark
      Skitarskogen skogsbacke
      Skitarskogsbacken skogsbacke
      Skiöttorps Römåsse, Lilla Saknas
      Skjutbana Saknas
      Skogen, Norra skog
      Skogen, Norra Saknas
      Skogen, Södra skogslotter
      Skogen, Södra skogslott
      Skogen, Västra skogsområde
      Skogen, Östra Saknas
      Skogsgrinden grind
      Skogsgrinden grind
      Skogslundsparken park
      Skogslundsparken park
      Skogsvaktarkällan källa
      Skogvaktartegen del av Butarna
      Skogvaktar täppan åker
      Skolträdgården bostadshus
      Skolträdgården hus
      Skommarmossen mosse
      Skommarmoss fallet skogsfall
      Skommargärdet åker
      Skommarmoss halsen del av mosse
      Skommarmoss källan källa
      Skommartorp gärdet skifte
      Skommartorp hagen hage
      Skommartorp rönning åkrar
      Skommarudden udde
      Skottavelberget, Lilla bergknalle
      Skottavelberget, Stora bergknalle
      Skottavelkällan källa
      Skottavelkärret kärr
      Skrotsmedjan del av Surahammars bruk
      Skrotåsen skrotspräningsningsplats
      Skräddarns täppa del av åker
      Skräddarns täppa betesmark
      Skulkärret äng
      Skulängen del av Bergängen
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skvallerbäcken bäck
      Skultuna skillnaden sockengräns
      Skytt gärdet åker
      Skyttmossen torvmosse
      Skyttorp gärdet åker
      Skösselledet gärdesgårdsled
      Slaggtippen avstjälpningsplats
      Slaggåsen skrotsprängningsplats
      Slussbron, Gamla landsvägsbro
      Slussbron, Nya landsvägsbro
      Slussen sluss
      Slussen, Gamla sluss
      Slåtterhagsbacken backe
      Slåtterhagsvägen väg
      Slåttersvedet hagmark
      Slåttersvedet hagmark
      Slåttersvedhagen hagmark
      Slåttersved källan källa
      Slåttervreten åker
      Slåttervägen väg
      Slätmossen förr slog, nu skog
      Slätmossen mosse
      Slätten åker
      Smedbacken skogsbacke
      Smedbacken backe
      Smedbacken backe med smedja
      Smedbacken backe
      Smedbacken klensmedja
      Smedbacken backe
      Smedbacken plats
      Smedbergs hålet trångt pass
      Smedbergsström streke
      Smedbergsström streke
      Smedbäcken bäck
      Smedbäcksbron bro
      Smeddälden del av åker
      Smedens åker
      Smedgrinden förr grind
      Smedgrinden förr grind
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhagen hage
      Smedhagen backe
      Smedhagen hage
      Smedstorpkällan källa
      Smedstorps smedja smedja
      Smedstorpängen äng
      Smöret sten
      Snevringe härads övre allmänning Saknas
      Snickarbacken backe
      Snickar backgrinden förr grind
      Snickar berget berg
      Snickar(s) gubbkärret del av åker
      Snåltäppan betesmark
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan Saknas
      Snöplogbacken backe
      Soda badställe
      Sommenberget berg
      Sommenberget berg
      Sotsved backen backe
      Sotsvedets ängsrödja naturnamn
      Sotsved fallen ungskogsfall
      Sotsved tovkärret del av Tovkärret
      Sotsved ängen åker
      Sorgdalen sänka
      Sorgdalsbacken backe
      Sorgdalsviken vik
      Spabo leddet gärdsgårdsled
      Spabo mosse mosse
      Spikrännan Saknas
      Spikverket förr del av verket
      Spjutbäcken igenlagd bäck
      Spjutmossen mosse
      Spjutmossen mosse
      Spjutmoss berget ovalt bergsområde
      Spjutmoss bäcken bäck
      Spjutmåssens norra Ängsbråta Saknas
      Spjutmåssröset Saknas
      Spjuts bäck bäck
      Spjuts bäck bäck
      Sprängvägen vinterväg
      Spång Kjärren kärr
      Spångladan nedbränd lada
      Spångladan, Lilla riven lada
      Spångladan, Stora riven lada
      Spångladbacken backe
      Spångladkärret förr kärr
      Spångmossen mosse
      Spångmossen mosse
      Spångmossen mosse
      Spångmossen mosse
      ?Spångmossen, Norra Saknas
      Spångmossen, Södra mosse
      Spångmoss fallet skogstrakt
      Spångmossladan riven lada
      Spsångmossröret sockengräns
      Spåret stickspår
      Sqvallerbäcksröset Saknas
      Stallbacken väg
      Stallet, Övre stall
      Stallerholmen holme
      Stallgrinden förr grind
      Stannes backe berg
      Starrängsåsen skogsås
      Stationsbacken backe
      Stationsbacken område
      Stavberget berg
      Stav gubbkärret del av Gubbkärret
      Stav smedjan smedja
      Stavtorp gubbkärret åker
      Stavtorp hagen nu skog
      Stavtorp hagen inhägnad
      Stenar, Klyvna stenar
      Stenarmen holme
      Stenarmen holme
      Stenen, Stora sten
      Stenhagen skogsmark
      Stenhörnet udde
      Stenkalles kärr del av Knuthagen
      Stenkullen stenar
      Stenkärret gärde
      Stenkärrsladan, Lilla lada
      Stenkärrsladan, Stora riven lada
      Stenraden kullerstenar
      Stens gärde
      Stens backe skogsbacke
      Stenskiftet skifte
      Stenslätten åker
      Stenslätten åker /Se
      Stenslättsladan lada
      Stentorpsröset Saknas
      Stentorp ön bergsparti
      Stenudden holme eller udde
      Stenvreten åker
      Stickkärret äng
      Stickkärrsberget berg /Se
      Stickkärrsberget berg
      Stingsmossröset röse
      Stobbhagen hage
      Stobbhagsbastun bastu
      Sobbsvedet åker
      Stobbsvedet åker
      Stobbängen, Stobbängsbacken Saknas
      Stomsvedet åker
      Storfallet skogstrakt
      Storfallet förr fall, nu skogstrakt
      Storgryten sjö
      Storgrytmossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormuren åker
      Storskogen Saknas
      Storsvedet åker
      Storängen Saknas
      Storängen Saknas
      Storängen självbärande mark, ängsmark
      Storängen åker
      Storängen Saknas
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängsbråten naturnamn
      Strandarna äng
      Strande slog
      Strandtäppan åker
      Strängbergs hagen hagmark
      Strömbron Saknas
      Strömbäcks källa källa
      Strömbäcks täppa åker
      Strömfåran, Västra gren av Kolbäcksån
      Strömfåran, Östra del av Kolbäcksån
      Strömsholms kanal grävt kanalparti
      Stubbhagen hage
      Stubbsvedet Saknas
      ?*Stubbsvedet åker
      Stubbängen åker
      Stubbängsbacken skog
      Stybbkärret naturnamn
      Stybbåkrarna åkrar
      Styckkärrs berget berg
      Styckkärrs botten kolbotten
      Styckkärrs halsen del av Bredmossen
      Styggkärret åkrar
      Styggkärret åkrar
      Styggkärret åkrar
      Styggkärret åkrar
      Styggkärrsvägen väg
      Ståltorp bäcken bäck
      Ståltorps linja rågång
      Stångjärnsverket järnverk
      Störbergs röret Saknas
      Suggmossen mosse
      Suggmossen mosse
      Suraborgen fornborg
      Sura gatan gata
      Surahammars bana förr järnväg
      Surahammarsskogen skog
      Sura rödkärret riven lada
      Suraängen äng
      Suraåsen del av Strömsholmsåsen
      Surkärret åker
      Surkärrsladan lada
      Surtorp fallet skogstrakt
      Surtorphagen gärdsgård
      Surtorp oxhagen skogsmark
      Surtorp tväran hage
      Surtorp vintervägen väg
      Svarvarbergen berg
      Svarvaren mosse
      Svarvarmossen mosse
      Svarvjorden ägor
      Svarvsmedjan riven smedja
      Svedbacken backe
      Svedbergs hästhage mosse
      Sveddladan riven lada
      Svedet, Sveden mosse eller äng
      Svedet mosse /Se
      Svedet åker
      Sveden Saknas
      Svedgrinden grind
      Svedjorna hagmark
      Svedvi skillnaden gräns
      Svinkärret förr slogäng
      Svinkärrs ladan riven lada
      Svinskogen Saknas
      Svältgatan gata
      Sågbacken backe
      Sågbäcken bäck
      Sättbacken stenbacke
      Sätten dammbyggnad
      Sättskogen skogsbacke
      Sättåkrarna åkrar
      Söderbergs täppa åker
      Söderrönningen åker
      Södersjö Skogen trakt
      Söder Sjön sjö
      Sörgårds hagen åker
      Sörgårds myren åker och äng
      Sörgårds ängarna del av Ängarna
      Sörhagen förr hage
      Sörhagsdelden del av Storängen
      Sörhagsgärdet åker
      Sörhags kolmossen del av Kolmossen
      Sörsjön sjö
      Tallbobacken skogsbacke
      Tallbo grinden grind
      Tallbo hagen hage
      Tallbojorden förr åker, nu betesfållor
      Tallboladan Saknas
      Tallboskiftet åker
      Tallbo utjorden förr åker
      Tallbo äng del av Tallbojorden
      Tallheden Saknas
      Tallmossen mosse
      Tallmossen mosse
      Tallmoss hällen, Tallmoss hällarna hällar
      Tallnäs udde
      Tallnäsgärdet Saknas
      Tallnäsviken vik
      Tarmbäcken bäck
      Tarmen, Stora och Lilla, Tarmarna, Norra och Södra sjöar
      Tegarna delar av ängar
      Tegelbacken backe
      Tegelbruksholmen holme
      Tegelbruksholmen holme
      Tegelbruksholmen holme
      Tegelbruksholmen holme
      Tegelbråka tegelblandningsmaskin
      Tegelbäcken bäck
      Tegelgölen utvidgning av Tegelbäcken
      Tegelhagen åker
      Tegelholmen holme
      Tegelholmen holme
      Tegelholmen, Norra holme
      Tegelholmen, Södra holme
      Tegelslagar vreten förr åker, nu betesplats
      Tegelslagar vreten betesplats
      Tegelslagar vreten betesplats
      Tegelverket rivet tegelbruk
      Tegelverket nummer 1 = Tegelholmen Saknas
      Tegelverket plats
      Tegelverksbacken backe
      Tegelverksviken vik
      Tegelviken vik
      Tegelvreten område
      Tegelängen äng
      Tegelängen äng
      Tegen, Övre åkrar
      Tegen äng
      Timmerbacks röset röse
      Timmerhällarna berghällar
      Timmermossen mosse
      Tippen Saknas
      Tjurhagen hagmark
      Tjurhags hörnet förr lada
      Tjurladan lada
      Tjärdalen grop
      Tjärdalsbacken backe
      Toften sjö
      Toftmossen mosse
      Toftmossen mosse
      Toftsjömossen mosse
      Toftsjön sjö
      Torget, Gamla öppen plats
      Torvmossen mosse
      Tovan holme
      Tovkärret åkrar
      Tovkärrs bäcken bäck
      Tovkärrs källan Saknas
      Tovslätten, Lilla åker
      Tovslätten, Stora åker
      Tranmossen vik
      Trappberget berg
      Trappmossen mosse
      Trapp skogen trakt
      Trappvägen avtagsväg
      Trapp vägskellet vägskäl
      Trefaldighetskällan källa
      Trekanten mosse och backar
      Trekantmossen mosse
      Treriksröset gränsröse
      Trindmossen mosse
      Trollugnen stenkummel
      Trollugnsberget berg
      Trollungsstenen förr stenkummel
      Trumslagarvreten område i skog
      Trångstenarna hålväg
      Trägå...s udden udde
      Träsk-kärret Saknas
      Turaborgen fornborg /Se
      Tubo äga
      Turbo backen backe
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvisten, Tvistarna skogslotter
      Tvistlinjan rågång
      Tvistlotterna skogslotter
      Tväran åkerskifte
      Tvärhagen hagmark
      Tvärladan riven lada
      Tvärlotterne skogslotter
      Tylbacken skogsbacke
      Tyskbotten kolbotten
      Tåften sjö
      Täkten åker
      Täkten förr äng
      Täkten åker
      Täkthagen förr hage
      Täktlinjan häradsgräns
      Täktvägen väg
      Täljbänken skogsbacke
      Täppan åker
      Täppan åker
      Täppan i hagen åker
      Täpporna åkrar
      Ufhällsröset röse
      Uggelbo hjulverkstad
      Uggelbo hjulverkstad
      Uggelbo, Lilla åker
      Uggelbo smöret stenar
      Uggelbo viken vik
      Uggelbo åsen höjdstäckning
      Uggelbo äng sänka
      Uhrsjö skog trakt
      Urfjället åker
      Urfjällsladan riven lada
      Urfjällsskiftet åker
      Ursjöberget berg
      Ursiöbo måsse Saknas
      Ursjöbäcken bäck
      Ursjömossen mosse
      Ursjön sjö
      Usträngsbotarmen sjö
      Uströmsbo tarmarna sjöar
      Usträngsbo tarmbäcken bäck
      Usträngsbotarmen, Lilla sjö
      Usträngsbotarmen, (Stora) sjö
      Utjorden förr åker
      Utjordsåkern åker
      Utskogstäppan åker
      Uvhällen berg
      Uvhällsmossen mosse
      Vackra röset förr gränsröse
      Vallbergs vattkärr kärr
      Vallgatan väg
      Vallhagen åker
      Vallhagen hage
      Valsverksbron bro
      Vallvreten åker
      Vamossbacken skogsstenbacke
      Vamoss bäck bäck
      Vamossen, Lilla mosse
      Vamossen, (Stora) odlad mosse
      Vamossladan lada
      Vargbacken backe
      Barggropsbacken backe
      Vasmossen, Vasmossarna delvis odlad mosse
      Vasmossen delvis odl. mosse
      Vasmosskällan källa
      Vasmossladan riven lada
      Vasmossladorna lador
      Vattenledningskällan källa
      Vattgården kil
      Vattkärret kärr
      Vattkärrsladan lada
      Vattlösan äga
      Vattmora förr hage, nu skog /Se
      Wattmora Skogen trakt
      Vattmorbäcken, Vattmorabäcken bäck
      Verkbroarna broar
      Verkbron Saknas
      Verket, Nedre puddelverk och stångjärnsverk
      Verket, Övre del av Surahammars bruk
      Verkstadsholmen holme
      Verkstallet förr stall
      Viadukten järnvägsviadukt
      Viken, Gröna vik
      Vikärren delar av Butarna
      Vikärret, Lilla del av Butarna
      Vikärret, Stora del av äng
      Vikärrstegen äng
      Vilstaden udde
      Wilstället, Östra plats
      Viludden »udde»
      Viludden udde
      Winklers lånka åkrar (trol. också hage)
      Vinter(lad)viken vik
      Winter-vägswiken vik
      Vinterängen del av åkrar
      Vinterängskällan källa
      Wismåswetten förr vette
      Vitmossen mosse
      Vreten äga
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten skifte
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten, Norra åker
      Vreten, Norra fållor och åker
      Vreten, Norra åker
      Vreten, Norra åker
      Vreten, Norra åker
      Vågsjö berget bergknalle
      Vågsjön sjö
      Vågsjön sjö
      Vågsjö näset röse
      Wågsjö Skogen trakt
      Vågsjö ö ö
      Vågön ö
      Vågön ö
      Vålarna sjöar
      Vålbergs backe »utförsbacke»
      Vålbo vägskellet vägskäl
      Vålen, Västra, Vålen, Nedre sjö
      Vålen, Östra, Vålen, Övre sjö
      Vålsjön, V. sjö
      Vålsjön, Ö. sjö
      Vålviken vik
      Vålviken vik och jord
      Vålviksbron bro
      Vålviksbäcken bäck
      Vålviksängen äng
      Vårviken åkrar
      Vägen, Gamla väg
      Vägen, Gröna väg
      Vägen, Lilla väg
      Vägen, Lilla väg
      Vägen på heden landsväg
      Vägen, Raka vägsträcka
      Värjans vret åker
      Wärntorps vret åker
      Värsmossbäcken bäck
      Värsmossen mosse
      Värtorpladan lada
      Värtäppan åker
      Värtäppan åker
      Väruddarna uddar
      Västerbergstorpets äng åker
      Västerbergs äng åker
      Västerbergs äng åkerlapp
      Västergårds ängarna del av Ängarna
      Västergårds österängen betesmark
      Västersjön sjö
      Västersjön sjö
      Västerängen äng
      Västerängen äng
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängen åker
      Västerängsbäcken bäck
      Västerängsladan riven lada
      Västerängsladorna lador
      Västerängsskiftet åker
      Västströms källa källa
      Västströms änget, Västströms ängen Saknas
      Västsura backen backe
      Västsurabanan järnväg
      Västsura ladugård ladugård
      Västsura röjn. beteshage
      Västsurasjön sjö
      Västsura torp. röjn. område
      Västsura äng äng
      Västsur backen backe
      Västsur gärdet åkrar
      Västsur ladan Saknas
      Västsur logen loge
      Västsurskogen skog
      Västsur ängarna ängar
      Ybäcken bäck
      Ysskogen skog
      Åbacken björkdunge
      Ågrens backe backe
      Ågrens källa källa
      Ågrensskiftet åker
      Ågrens täppa täppa
      Åhagarna hagar
      Åhagarna marker
      Åhagen åker
      Åhagen hage
      Åhagsbacken backe
      Åhagsladan lada
      Åhlsätra klappställe Saknas
      Åhlsättra bergs Röset förr röse
      Åkerhällsröset röse
      Åkern, Långa åker
      Åkrarna, Långa åkrar
      Ålinda åker
      Ålindan åker eller äng
      Ålindan äng
      Ålkistan metställe
      Ålsäterviken vik
      Ålsäter äng åker
      Ålåren metställe
      Åmynne åmynning
      Åmynne plats
      Åmynningen åmynning
      Ånghammarsmedjan verkstad
      Åröset röse
      Åskbacken skogsbacke
      Åsvedbacken backe
      Älgmossbacken backe
      Älgmossbacken backe
      Älgmossen mosse /Se
      Älgmossen mosse
      Älgmossen mosse
      Älgmossen moss-slingor
      Älgmossen mosse
      Älgstenen älvsten
      Älvkvarnen älvkvarn
      Älvsten sten
      Älvsten sten
      Älvstenen älvkvarnssten
      Älvstenen älvkvarnssten
      Ängarna gärde
      Ängarna åker
      Ängarna, Nedre delar av Magmossen
      Ängarna, Övre ängar
      Ängen beteshage
      Ängen lott
      Ängen åkrar
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen del av strand
      Ängen, Lilla äng
      Ängen, Stora äng
      Ängsgrinden grind
      Ängsgrinden grind
      Ängskällan källa
      Ängsladan lada
      Ängsladan lada
      Ättehögar Saknas
      Öbergens backe backe
      Öbergens mosse åker
      Öbergens skog skog
      Öbergens vret åker
      Öbjörken sjö
      Öbjörksberget bergsområde
      Öbjörks röset röse
      Öfwer Ståthållaren Grefwe af Ugglas sluss
      Ökstället Saknas
      Östbergs grind förr grind
      Östbergs mosse betesplats
      Östergårdshagarna hagar
      Östergårdsmossen delar av Olberga mossarna
      Österröningen naturnamn
      Östersjön sjö
      Östersjön sjö
      Östersjö viken vik
      Österängen äng och åker
      Österängen förr åker, nu betesmark
      Österängen äng
      Österängen äng
      ?Österängen äng
      Österängen äng
      Österängsbacken backe
      Österängsbacken backe
      Österängsbäcken bäck
      Österängskällan källa
      Östsura fägatan Saknas
      Östsura gubbkärret Saknas
      Östsura gubbkärret Saknas
      Östsur(a)sjön sjö
      Östsura viludden udde
      Östsura ålinden äng
      Östsur fallet förr skogstrakt
      Östsur gärdet gärde
      Östsur kalvhagen, Gamla förr hage
      Östsurlinjan gräns
      Östsur mossen mosse
      Östsurskogen, Östsur(a)skogen skogstrakt
      Östsur viken vik

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.