ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sevalla socken : Yttertjurbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 152 Naturnamn : 61 Bebyggelsenamn : 173 Naturnamn : 82
Sevalla sn Björkkärret ägomark Sevalla sn Nummerförteckning förteckning
Sevalla sn Borgberget höjd Sevalla sn Aldergärdet åker
Sevalla sn? Borgberget berg Sevalla sn Asphagen äga
Sevalla sn Borgkärret kärr /Se Sevalla sn Attersta vrian del av odl. mosse
Sevalla sn Bro äng äng /Se korgestar inbyggarbeteckning Bastutäppan åker
Sevalla sn /Se Delängesberget berg Andersberg lht Bastutäppan åker
Sevalla socken Duvtorpet terräng Annelund lht Bispebo holmen åker
Sevalla sn *Gillestugesbacken backe /Se Asplunda lht Bispebo gärdet åker
Sevalla sn Gubboäng terräng Asplunda lht Bispebo kvarn kvarn, nu borta
Sevalla socken Gullboborg fornlämning /Se Attersta Saknas Björkkärret kärr och betesvall
Sevalla sn Gullbo borg fornborg /Se Attersta by Björnhålet åker
Sevalla sn Gullboborg fornborg /Se Attersta by Borgberget berg
Sevalla sn? Gullboborg fornborg /Se Attersta by Borgen fornborg
Sevalla sn Gullbo borg borglämning /Se Bergboda lht Bro mossen mosse (delv. odlad)
Sevalla sn Gullbo borg borglämning /Se Bispebo Saknas Bro sätrar ängsmark
Sevalla sn Gullbo båten förr sten Bispebo gd Bråforsen fors
Sevalla sn Herrkvarnsmyran odlad myr /Se Bispebo gd Brännkärret, Lilla kärr
Sevalla sn Karins mosse sankmark Bispeboda gd Brännkärret, Stora kärr
Sevalla sn Kilaån, se Lillån å Borgen lht Delängen äng
Sevalla sn Kinsta borg eller Borgen klippa /Se Bostället gd Duvtorpet vret
Sevalla sn /Se Kuckelbobacke höjd Bro by Gullbo borg fornborg
Sevalla sn /Se Lilla mossen sankmark Bro Saknas Gullboborg fornborg
Sevalla sn Lillån å Bro by Gullbo borg borg
Sevalla sn Lillån å Bro by Herrkvarn kvarn
Sevalla sn Lillån biflod /Se Cederlundstorp lht Herrkvarn kvarn
Sevalla sn Lillån å /Se Cederlundstorp torp Herrkvarnsmyran odlad myr
Sevalla sn Lorthålet förr dike /Se Dunderbo lht Herrkvarns sätrar urspr. ängsmark
Sevalla sn Långmyran myr Dunderbo lht Heva ström
Sevalla sn Marmossen mosse /Se Duvtorpet försv. torp Heva kvarn försv. kvarn
Sevalla sn Marmossen ägomark Ekbloms torp Heva ström ström
Sevalla sn Marmossen mosse /Se Ekblomstorp lht Holmen åker
Sevalla sn Odlingen terräng Ekeborg torp Johannas mosse mosse
Sevalla sn Persbo mosse mosse Eknäsbo lht Karbotten äng
Sevalla sn /Se Rotkärret sankmark Eknäsbo stuga Karbotten odlad äng
Sevalla sn /Se Rumpkärret sankmark Ensta lht Karis mosse mosse
Sevalla sn Röhällan berghäll Eriksberg lht Kinsta kvarn kvarn
Sevalla sn Rödhäll berghäll Eriksberg lht Kinstamossen mosse
Sevalla sn Rödhäll berghäll /Se Erikslund lht Kinsta mossen mosse
Sevalla sn /Se Röhällsmossen mosse Finntorpet försv. torp Kinsta vrian del av Vrian
Sevalla sn /Se Römossen sankmark Fredrikslund lht Kylösa ström fors
Sevalla sn /Se Rörkärret sankmark Fredrikslund lht Kålgården åker
Sevalla sn /Se Sagån å Granbacka lht Lillån å
Sevalla sn /Se Sagån å /Se Granberga lht Lillängen äng
Sevalla sn /Se Sagån å /Se Grindbo försv. torp Marmossen mosse
Sevalla sn /Se Spångbo borg, se Rödhäll berghäll Gröndal lägenheter Mellangårdsgärdet åker
Sevalla kyrka kyrka /Se Spångbo borg berghäll /Se Gullbo bebyggelse Morfars vret åker
Attersta by Stigen förr väg /Se Gullbo gd Myran myr
Attersta by? Stockfallet äng /Se Gullbo gård Norrgärdet åker
Attersta by Stora mossen sankmark Gustavsberg lht Norrgärdet åker
Attersta by Störbacken skogsbacke Gustavsberg lht Odlingen utjord
Attersta by Sudrabro Saknas Gustavsberg lht Ormvad ström
Attersta by Sätrarna ängsområde /Se Gästgivargården gd Persbo mosse mosse
Attersta by Trankärret sankmark Gäverts gd Prästgårdssätran utjord
?Attersta by Tullgrinden »ställe» /Se Hagaberg lht Prästkvarnen förr kvarn
Attersta by /Se Tyskmossen sankmark Hagalund lht Ransta ån å
Attersta by /Se Uvberget berg o. triangelpunkt Hagalund lht Rumpkärret kärr
Attersta by /Se Vibromossen mosse Hagalund lht Sagån å
?Bispebo gd Vildmossen mosse Hagaström lht Sagån å
Bispebo gd Vinterkärret ägomark Hagaström lht Sakar borg berg
Bispebo kvarn kvarn /Se Vrian odlad mosse /Se Hallingsberg lht Saxargatan odling och stugor
Bro by Vånkarbo terräng Hallingsberg lht Smedberget berg
Bro by   Halvarsbo gd Snåltäppan åker
Bro by   Halvarsbo bebyggelse Svartkärret kärr
Bro by?   Herrkvarn bebyggelse och kvarn Säterströmmen ström
Bro by /Se   Herrkvarn lht Sätrarna utjord
Bro by   Jan Pers gd Söderbergs vret åker
Bro by   Johannesberg lägenheter Tyskmossen mosse
Bro by?   Johannesberg lht Uvberget berg
Bro by   Johannesberg lht Vinterkärret utjord
Bro by   Karbotten lht Vrian odlad mosse
?Bro by   Karlberg lht Vribo mossen mosse
Broo by   Karlsbo lht Vånkarbo ström fors
Bro by   Karlsbo lht Väsby gatan ägor
Bro by   Karlsborg stuga Väsby gatan väg
Bro by   Karlsborg lht Väsby kvarn kvarn
Bro by /Se   Karlslund lht Väsby mossen odlad mosse
Bro by /Se   Karlsro lht Väsby sätrar ängsmark, utjord
Gullbo Saknas   Kinsta by Väsby sätrar ängsmark, utjord
Gullboborg Saknas   Kinsta by Västerström ström
Gullboborg Saknas   Kinsta Saknas Ålbogärde åker
Gullbo borg ringmur /Se   Kinstamossen lht Ålbo mosse mosse
Hagalund ödegård?   Kinsta mossen lägenheter Ålbo mossen mosse
Hagaström lht /Se   Kinsta Vrian gård  
Herrkvarn kvarn /Se   Korgesta bebyggelse  
Karlberg lht /Se   Korgesta gd  
Kinnsta by   Korgesta gd  
Kinsta by   Korgesta bebyggelse  
Kinnsta by?   Korgesta, Lilla hmd  
Kinsta by   Kuckelbo förr stuga  
Kinnsta by   Kuckelbo ladan lada  
Kinnsta by   Kylösa Saknas  
Kinsta by   Kylösa gd  
Kinsta by   Kylösa bebyggelse  
Kinnsta by   Kylösa by  
?Kinsta by   Kylösa, Lilla gd  
Kinsta by   Kylösa, Stora gd  
Kinnsta by   Kyrkoherdebostället bebyggelse  
Kinnsta by   Kyrkplatsen bebyggelse  
Kinsta by /Se   Kyrkvärdens gd  
Kinsta by /Se   La(du)gården gd  
Kinnsta by /Se   Laggartorpet torp  
Korgesta by   Larsbo lht  
Korgesta by?   Larsbo torp  
Korgesta gård   Lass-Pers gd  
Korgesta by   Loviseberg lht  
Korgesta by   Mellangården gd  
Korgesta by   Mälby bebyggelse  
Korgesta by   Mälby gd  
Korgesta gd   Mälby by  
Korgesta Saknas /Se   Nibble Saknas  
Korgesta gård /Se   Nibble Saknas  
Korgesta by /Se   Nibble by  
Kyllösa by   Nibble by  
Kyllösa by   Norrgården gd  
Kyllösa by   Nybygget lht  
Kyllösa by   Nybygget lht  
Kylösa by   Olivehäll knekttorp  
Kyllösa by   Pell-Pers gd  
Kylösa by   Persbo bebyggelse  
Kyllösa by   Persbo gd  
Kylösa gård /Se   Pettersborg lht  
Kyllösa by /Se   Pettersborg lht  
Kylösa gårdar /Se   Prästgården gd  
Mälby gd   Prästkvarntorp lht  
Mälby by   Prästkvarnen stuga  
Mälby gård /Se   Prästkvarntorp stuga  
Nibble gd   Rosendal lht  
Nibble by /Se   Rosendal lht  
Nibble gd?   Rosenlund lht  
Nibble by   Rusthållarns gd  
Nibble by   Saxargatan stugor och odlingar  
Nibble gård   Saxargatan stugor och odlingar  
Nibble gd   Skogsbro gd  
Nibble gd   Smedsbo torp  
Nibble by /Se   Spångbo torp  
Nibble by /Se   Spångbo lht  
*Prästkvarnen kvarn /Se   Steninge lht  
Skogsbro gård /Se   Steninge lht  
Stensätra förr hus?   Stensäter torp  
Säterlund lht /Se   Stolpbo stuga  
Väsby by   Stolpbo lht  
Väsby by   Strömsborg lht  
Väsby by   Strömsborg lht  
Väsby by   Strömsdal lht  
Väsby by   Strömsdal lht och handelsbod  
Väsby by   Strömsvik lht  
Väsby by /Se   Säterlund lht  
Väsby by   Sätra torp  
*Väsby kvarn kvarn /Se   Sätran utjord  
Väsby by /Se   Sörgården gårdar  
Væstra Saknas   Sörgårds Lass-Pers gd  
Ålbo samhälle /Se   Sörgårds Pell-Pers gd  
    Tallbacka lht  
    Tullportens förr stuga  
    Utvidgning av Väsby Kvarnutmål, se 7 Väsby Saknas  
    Vibo lht  
    Vilan lht  
    Vribo lht  
    Vribo lht  
    Vånkarbo lht  
    Vånkarbo lht  
    Venersborg lht  
    Vänersborg lht  
    Väsby Saknas  
    Väsby Saknas  
    Väsby bebyggelse  
    Väsby by  
    Väsby kvarn bebyggelse och kvarn  
    Västerbergs lht  
    Åbylund lht  
    Ålbo bebyggelse  
    Ålbo bebyggelse  
    Ålbo gd  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.