ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tillberga socken : Siende härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 477 Naturnamn : 40 Bebyggelsenamn : 288 Naturnamn : 192
Tillberga sn Backa-backen backe /Se Tillberga sn sn Abergabäcken bäck
Tillberga sn Bäjby borg fornborg /Se Tillberga sn Abergens vret f.d. åker
Tillberga sn Bastukärret kärr Tillberga sn Artontunnlandsrutan åker
Tillberga sn Bejby borg borglämning /Se Aberga Saknas Aspbacken skogshöjd
Tillberga sn Bäjby borg fornborg /Se Aberga by Aspbacken höjd
Tillberga sn Bejby borg borglämning /Se Aberga bebyggelse Asprutan åker
Tillberga sn Bocksjön uttorkad sjö Anderssonstorp torp Asprutan åker
Tillberga sn Bocksjön sjö /Se Antonstorp torp Aspängen åker
Tillberga sn Bok Siön, se Bocksjön uttorkad sjö Asplundstorp torp Backen höjd
Tillberga sn Ekeberget berg Asplundstorp torp Bastukärret kärr
Tillberga sn »Fahrs backa» kulle /Se Avberga, se 1-2 Aberga Saknas Bejby borg Saknas
Tillberga sn Gudsgåvogiften åker /Se Backa bebyggelse Bejbyborg borgruin
Tillberga sn Guds offergiften, se Gudsgåvogifen åker /Se Backa gård Berget höjd
Tillberga sn Hälleklipp Saknas Backa gd Björkbacken dunge
Tillberga sn Karlsbo ägomark Bejby by Björkbacken dunge
Tillberga sn Karlslund terräng Bejby Saknas Björkbacken dunge
Tillberga sn /Se Kölnängen terräng Bergbacka lht Björkbacken dunge
Tillberga sn Laggarbo slätt terräng Bergbacka lht Björnberget höjd
Tillberga socken Lillån å Blåsbo st Bocksjön utdikad sjö
Tillberga socken Löten ägomark Björkbo torp Bocksjön f.d. sjö
Tillberga sn Malins källa källa Björkbo försv. torp Bocksjön f.d. sjö
Tillberga sn »Nolanbacken» backe /Se Blåbandisthuset lht Bryggartorps äng ängsmark
Tillberga sn Nyängs röse stenröse Blåsbo torp Bränningen dal av skog
Tillberga sn Pinet terräng Bo...tsberg Saknas Bränningen skogsområde
Tillberga sn Pitängskällan källa Bryggartorp gård Buten leråker
Tillberga sn Porsmossen, Lilla mosse Bryggartorp torp Buten åker
Tillberga sn Råckstavägen väg /Se Bryggartorp, Bryggartorpet gd Buten åker
Tillberga sn Sabinas kärr kärr Buskebo torp Bäckrutan åker
Tillberga sn »Sanchte Malin» offerkälla /Se Buskebo torp Bäjby borg fornborg
Tillberga sn Skogsängen ägomark Bäckebo torp Bäjby borg fornborg
Tillberga sn Småmossarna mossar Buskebo torp Ekeberget höjd
Tillberga sn Styckkärret kärr Bäckebo torp Ekeberget höjd
Tillberga sn Tillbergaberget berg med triangelpunkt Bäckebo försv. torp Ekebergsrutan åker
Tillberga sn Tillbergaån å /Se Bäjby bebyggelse Elvatunnlandsrutan åker
Tillberga sn Toppenberg berg Bäjby försv. gd Fallberget höjd
Tillberga sn Trädgårdsbackarna backar Dammstugan torp Flosta källa källa
Tillberga sn Tulltorp terräng Egnahem lht Fornminnesborgen fornborg
Tillberga sn Vitberget berg Enbacken torp Gamla Sundby åker
Tillberga sn Vretbo terräng Eriksberg lht Generalspasset jaktpass
Tillberga by, sn Vriareängen äng /Se Fabriken villa Gruvkärret kärr
Tillberga sn   Fredrikslund avs Grävlingsberget höjd
Tillberga sn   Fredrikslund gd Gubbängen betesmark
Tillberga sn   Fridbo torp Gubbängen betesmark
Tillberga sn   Fridbo torp Gudsgåveskiftet Saknas
Tillberga sn   Fridhem lht Gumsbäcken bäck
Tillberga sn   Fridhem torp Gåskällan källa
Tillberga sn   Greens grenadjärtorp, se 5-6 Tillbergaby Saknas Hagen åker
Tillberga sn   Grenadjärstorpet torp Handfatet åker
Tillberga sn   Grenadjärstorpet Nya torp Hedensbergs vrian del av vrian
Tillberga sn   Grönlund torp Hedensbergsån å
Tillberga sn   Grönlund torp Hoppkärret kärr
Tillberga sn   Grönlund torp Höjen åkerjord
Tillbärga sn   Gustavsberg lht Höjen åker
Tillberga sn   Gustavsberg lht Hönshusrutan åker
Tillberga sn   Handelsboden villa Igelstaskiftet åker
Tillberga sn   Hedensberg Saknas Isdammarna sankmark
Tillberga sn   Hedensberg säteri Kattbrunnen källa
Tillberga sn   Hedensberg hg Kattkällan källa
Tillberga sn   Hedensberg herrgård Kattkärret kärr
Tillberga sn   Hedensberg herrgård Kilen åker
Tillberga sn /Se   Hedensberg bebyggelse Kilhagen f.d. hagmark
Tillberga sn   Hedensbergs station hållplats Knektvreten åker
Tillberga sn   Henriksborg torp Kohagen betesmark
Tillberga sn   Henriksborg lht Kyrkgärdet åker
Tillberga sn   Henriksborg torp Kyrkgärdet åker
Tillberga sn   Hinsberga hg Kyrkstigen stig
Tillberga sn   Hjortens f.d. soldattorp Källarkullen höjd
Tillberga sn   Hjortens försv. torp Källbergaskiftet åker
Tillberga sn   Hoffmantorp torp Källbergaskogen skogsområde
Tillberga sn   Hällby Saknas Kärret kärr
Tillberga sn   Hällby by Kölmängen äng
Tillberga sn   Hällby herrgård Kölmängen ängsmark
Tillberga sn   Hällby gård gd Kölnängen ängsmark
Tillberga sn   Hällby säteri herrgård Ladskiftet åker
Tillberga sn   Hellmanstorp torp Ladugårdsskiftet åker
Tillberga sn   Hällmanstorp torp Laggarbo slätt skogsområde
Tillberga sn /Se   Hällmanstorp torp Lillgärdet åker
Tillberga sn   Högalid lht Lillån å
Tillberga sn   Höjen gd Lillån å
Tillberga sn   Höjen by Lindgrensängen åker
Tillberga sn /Se   Höjen by Lisselbobiten åker
Tillberga sn /Se   Höjen, Lilla o. Stora försv. gårdar Logbacken backe
Tillberga sn /Se   Höjen, Nedra o. Övra försv. gårdar Logskiftet åker
Tillberga sn /Se   Igelsta Saknas Luffarbacken skogsbacke
Tillberga samhälle o. sn /Se   Igelsta by Luffarbacksskiftet åker
Tillberga sn o. samh. /Se   Igelsta gd Lugnetbacken backe
Tillberga kyrka kyrka /Se   Igelsta gd Lundbacken höjd
Hälleberga, se Tillberga sn /Se   Igelstatorp torp Lundbacken höjd
thilibergha, se Tillberga sn   Karlsbo st Lundbergsgärdet åker
Aberga by   Karlsbo torp Långkärret kärr
Aberga by   Karlsbo torp Lärkbacken dunge
?Aberga by   Karlslund torp Löten åker
Aberga by   Karlslund försv. torp Magarinsgärdena åker
Aberga by   Karlslund torp Magasinsskiftet åker
Aberga by   Karlsro gd Majas täppa f.d. åker
Aberga by   Kiljohannas försv. torp Majas vret nedlagt torp
Aberga by   Klagan försv. torp Malings källa källa
Aberga by   Klastorp torp Mellanbiten åker
Aberga by   Klastorp torp Mellanhagen åker
Aberga by   Klastorp torp Motorbacken backe
Aberga by   Klingstorp torp Myran åker
Aberga by   Klinkbo försv. torp Nibble skrubben stenar
Aberga by   Klockarbolet gd Nybyskiftet åker
Aberga by   Klockarbostället gd Nyängar, Nyängarna f.d. ängsmark
Aberga by   Klockarns gd Nyängs röse röse
Aberga by   Knapersta gd Nättbo gärde åker
Aberga by   Knektstugan torp Odlingen åker
Aberga by   Knekttorpet torp Odlingen åker
Aberga by   Kuckelbo st Odlingen åker
Aberga by   Kuckelbo torp Ormen strandlinje
Aberga by   Kuckelbo, Nedre torp Oxhagen ängsmark
Aberga by   Kuckelbo, Övre torp Oxmyren sankmark
Aberga by   Källberga bebyggelse Parkskiftet åker
Aberga by   Källberga gård Piggölen del av Lillån
Aberga by   Källberga by (förr) Pilrutan åker
Aberga by   Källberga f.d. gd Pine, Pintorpet f.d. torp
Aberga by   Källbergatorpet torp Pitängen äng
Aberga by   Källviken del av Ösby och Källviken Pitängen åker
Aberga by   Kärre torp Pitängskällan källa
Aberga by   Kärret st Pitängskällan källa
Aberga by   Kärret torp Pommern äng
Aberga by   Kärrstugan torp Pommern åker
Aberga by   Ladan torp Porsmossen mosse
Aberga by /Se   Laggarbo, N. torp Rockstaskiftet åker
?Aberga by /Se   Laggarbo, N. torp Ruddammen f.d. damm
Aberga by /Se   Laggarbo, S. torp Ruddammen damm
*Aberghorn by /Se   Laggarbo, S. torp Ruddammsvägen väg
Aberghom by /Se   Laggarbo, Södra, Norra torp Rudhålet åker
Backa by   Larsson försv. torp Rudhålet åker
Backa by   Larsbo torp Rullbo borg fornborg
Backa Saknas /Se   Larsbo torp Rutan Stora åker
Backa gård /Se   Larsbo torp Ryttarängen åker
Bejby gd?   Lindgrenska torpet torp Sabinas kärr kärr
Bejby by   Lindgrenstorpet lht Sittringebacken skogsområde
Bejby gård   Linds torp torp Sittringegärdet åker
Bäjby gård   Lisselbo Saknas Sittringeskogen skogsområde
Bejby gård   Lisselbo by Skarpen åker
Bejby gd   Lisselbo torp Skogen skogsområde
Bejby gård   Lugnet lht Skogsängsvägen väg
Bejby gd   Lugnet gd Skolskiftet åker
Beijby by   Löten st Slåtterlöten åker
Bejby by /Se   Löten torp Sländkärret kärr
Bäjby gd   Löten, Gamla torp Smalängen åker
Bäjby gd   Löten, Nya torp Smedskiftet åker
Bäjby gd   Lötsberg torp Smedvreten åker
Bejbyborg borglämning /Se   Lötsberg torp Småmossarna mossar
Bekby, se Bejby gd   Lövbergstorp torp Snålhagen åker
»bekby», se Bejby gd   Lövbergstorp torp Solhemsbiten åker
Dikkom Saknas   Lövsbergstorp torp Sommarvägen väg
?Gryta by   Lövbo försv. torp Sotbo äng ängsmark
»Haghbergum», se ?Aberga by   Lövlunda lht Spjutarna åker
*Hasta Saknas   Lövlunda lht Stationskilen åker
Hedensberga herresäte   Lövsta by Storskogsgrinden grind
Hedensberga herresäte?   Lövsta gd Styckkärret kärr
Hedensberga gd   Lövsta Saknas Sågbiten åker
Hedensberga herresäte   Lövsta gd Sörgården statbyggnad och åkrar
Hedenberga hrst   Lövtorpet torp Sörängen äng
Hedensberg hg   Lövtorpet lht Sörängen åker
Hedensberga hg   Mejeriet torp Tallbacken skogsbacke
Hedensberg fideikommissegendom   Mickels torp Tillbergaberget höjd
Hedensberg fideikommiss   Mickels torp Tillberga utäng Saknas
Hedensberg fideikommiss   Mycklinge by Toppenberg höjd
Hedensberg hg   Mycklinge Saknas Toppenberg höjd
Hedensberga fideikommiss   Mycklinge rälsbusshållplats Torpjorden åker
Hedensberg hg   Mycklinge by Torrjorden åker
Hedenberga hrst   Mycklinge, Västra bebyggelse Trankärret kärr
Hedensberga herrgård /Se   Mycklinge, Östra bebyggelse Trädgårddsskiftet åker
Hedensberga herresäte   Nibble bebyggelse Trädgårdsbackarna skogsområde
Hedenberga hrst   Nubble gård Tulltorpsjorden åker
Hedenberga herresäte   Nibble bebyggelse Valpstenarna stenar
Hedensberga hg   Nibble gd Varpstenen röse
Hedensberga hrst   Nibble skola f.d. skola Vattkärret kärr
Hedensberg hg och hemman   Norrgården gd Villingen åker
Hedensberg gd   Nybo torp Villingen åker
Hedensberg hrst   Nybo torp Vintervägen väg
Hedensberg hrst?   Nybo försv. torp Vitberget höjd
Hedensberg gd /Se   Nybo torp Vitmossberget höjd
Hedensberga hrst   Nybygget torp Vreten åker
Hedensberg säteri och by /Se   Nåckbo torp Vreten åker
Hedensberga herresäte /Se   Näckbo torp Vrian odlad mosse
Hedensberga hg /Se   Näckbo Saknas Västerkälla källa
Hedensberga gd /Se   Nättbo torp Väster källa källa
Hedensberg gods /Se   Nättbo torp Yxkärret kärr
Hedensberga gd /Se   Nättbo försv. torp Åhagen, Östra åker
»helleby» = ?Hällby gd   Paradiset Saknas Årutan åker
Hinsberga, se Hedensberg gd /Se   Paradiset gd Älghålet åker
Hällby by   Parkvillan villa Ängen åker
Hellby herrgård   Pinet försv. torp Ängen åker
Hällby hg   Plattbo torp Ängsberget höjd
Hällby by o. säteri   Plattbo torp Ösbyberget höjd
Hällby gd   Plattbo torp Ösbykullen höjd
Hällby herrgård   Plågan försv. torp Österbo källa källa
Hällby gd   Prästgården gård  
Helleby herrgård   Rasvillstorp torp  
Hällby gd   Rasvillstorp torp  
Hällby hg   Rasvillstorp torp  
Hellby hg   Rebro by  
?Hällby gd   Rebro gd  
Hellby gård   Rebro bebyggelse  
Hällby hg   Rebro gd  
Hällby hg   Rebergstorp försv. torp  
Hellby herrgård   Rocksta bebyggelse  
Hellby herrgård   Rocksta försv. gd  
Hällby gd   Rullbo torp  
?Hällby gd   Rullbo torp  
Hellby herrgård   Rulltorp torp  
Hällby by /Se   Råcksta by  
Hällby säteri /Se   Råcksta Saknas  
Hällby gd /Se   Salmansbo torp  
?Höjen by   Salmonsbo torp  
Höjen by   Salmonsbo torp  
Höjen by   Salmansbo torp  
Höjen by   Sittringe gård  
Höjen by   Sittringe Saknas  
Höjen by   Sittringe gd  
Höjen by   Sittringe, Lilla gd  
?Höjen by   Skarpebro gd  
Höjen by   Skogstorp torp  
Höjen by   Skogstorp torp  
Igelsta by   Skogstorp torp  
Igelsta by   Skogsängen torp  
Igelsta by   Skogsängen gd  
Igelsta by   Skolväkten torp  
Igelsta by   Smedsbo torp  
Igelsta by   Smedsbo torp  
Igelsta by   Smedsbo torp  
Igelsta by   Snickartorp torp  
Igelsta gårdar   Snickartorp torp  
Igelsta by   Snickartorp torp  
Igelsta by /Se   Solbaddet torp  
Igelsta by /Se   Solbaddet torp  
Igelsta by /Se   Solbaddet torp  
Igelsta gårdar /Se   Solbo torp  
Igelsta by /Se   Soldatstugan torp  
Klockarbol klockarebost. /Se   Solhagen lht  
Kuckelbo torp /Se   Solhagen lht  
Kuckelbo Saknas /Se   Solhem torp  
Källberga gård   Solhem torp  
Källberga by   Sotbo st  
Källberga gård   Sotbo torp  
Källberga gd   Sotbo torp  
Källberga gd?   Strandbergstorp torp  
Källberga gård   Sundby bebyggelse  
Källberga f.d. gd   Sundby gård  
Källberga gård   Sundby gd  
Källberga gd   Smedby, Gamla försv. gd  
Källberga gård   Svedbo torp  
Källberga gd   Sveddet torp  
?Källberga gd   Svedet torp  
*Källhaga hg /Se   Svedet torp  
Laggarbo, Norra o. Södra torp /Se   Svinstallet uthus  
?Lövsta gård   Säteriet herrgård  
Lövsta gård   Södergården gd  
Löfsta gd   Sörgården statbyggnad  
Lövsta gd   Tillbergaby by  
Lövsta gd   Tillbergaby by  
Lövsta gd   Tillberga Saknas  
Lövsta gd   Tillbergaby bebyggelse  
Lövsta gd   Tulltorp torp  
Lövsta gd   Tulltorp försv. torp  
Lövsta gd   Tulltorp torp  
Lövsta gd   Tunbergska villan villa  
Lövsta gd   försv. gd  
Lövsta gd   Uppsala bebyggelse  
Lövsta gd   Uppsala gård  
Lövsta gd   Uppsala bebyggelse  
Lövsta gd   Uppsala gd  
Löfsta gård   Vallby by  
Löfsta gård   Vallby bebyggelse  
»løpsta», se Lövsta gd   Vallby försv. gd  
Lövsta gd   Vretbo torp  
Lövsta gd   Vretbo torp  
Löfsta gd   Vretbo försv. torp  
Lövsta gd   Vrian torp  
Lövsta by /Se   Vrian gd  
Lövsta gd /Se   Vrian gd  
Lövsta Saknas /Se   Vriatorp torp  
?Mycklinge by /Se   Vriatorp torp  
?Mycklinge by /Se   Vriatorp torp  
Mycklinge by   Västergården gd  
Mycklinge, Västra o. Östra byar /Se   Åbostugan torp  
Mycklinge by?   Ösby (och Källviken) kronodomän  
Mycklinge by   Ösby bebyggelse  
Mycklinge by   Ösby gd  
Mycklinge by   Österbo torp  
Mycklinge by   Österbo torp  
Mycklinge by   Österbo torp  
Mycklinge by   Östergården gd  
Mycklinge by      
Mycklinge by      
Mycklinge, Västra by      
Mycklinge by      
Mycklinge by      
Mycklinge by /Se      
Mycklinge by /Se      
Mycklinge by /Se      
Mycklinge by /Se      
Mycklinge by /Se      
Mycklinge Saknas /Se      
Mycklinge, Västra o. Östra byar /Se      
Mycklinge, Östra och Västra Saknas /Se      
Nibble gd      
Nibble gd      
Nibble gård      
Nibble gård      
Nibble gd      
Nibble gd      
Nibble gd      
Nibble gård      
?Nibble gård      
Nibble gd      
?Nibble gd      
Nibble gård      
Nibble gård      
Nibble gd      
Nibble gård      
Nibble Saknas      
Nibble gd      
Nibble gård      
Nibble gd      
?Nibble gård      
Nibble gd /Se      
Nibble gd      
Nibble gd /Se      
»nybbille», se Nibble gd      
Rebro by      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gård      
Rebro gård      
Rebro gård      
?Rebro gård      
Rebro gd      
Rebro gd?      
Rebro gd /Se      
Rebro gd      
Rebro gård      
Rebro gård      
Rebro gd      
Rebro gård      
Rebro gd      
Rebro gård      
Rebro gård      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gård      
Rebro gd      
Rebro ?g      
Rebro gd?      
Rebro gård      
Rebro gd      
Rebro gård      
Rebro gd /Se      
Rebro gd      
Rebro gård      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd      
Redebro Saknas      
?Rebro gd      
Rebro gd      
Rebro gd /Se      
Rebro by /Se      
Rebro gd /Se      
Rebro Saknas /Se      
»redhabro», se Rebro gd      
»rædabro», se Rebro gd      
Riegxta, se Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by?      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by /Se      
Rocksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta by      
Råcksta Saknas /Se      
Råcksta by /Se      
Rocksta lht /Se      
Rocksta by /Se      
Råcksta Saknas /Se      
Rødha høghen, se Höjen by      
Sittringe gård      
Sittringe by      
Sittringe gård      
Sittringe gårdar      
Sittringe gd      
Sittringe by      
Sittringe by      
Sittringe by      
Sittringe by      
Sittringe by /Se      
Sittringe by /Se      
Sittringe gd /Se      
Skarparedho bro, se Rebro by      
Skrubbnibble, se Nibble gd /Se      
Sundby Saknas      
?Sundby gård      
Sundby? Saknas      
Sundby by      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gård      
Sundby gd      
Sundby gd      
Sundby gd      
?Sundby gård      
Sundby gd      
Sundby Saknas /Se      
Sytringe Saknas      
Tillberga samh.      
Tillberga by      
Tillberga by      
Tillberga by /Se      
Tillberga by /Se      
*Tå Saknas      
Upsala gd      
Uppsala gård      
Uppsala gd      
Uppsala gd      
Uppsala gård      
Uppsala gd      
Uppsala gård      
?Uppsala gård      
Uppsala gd      
?Uppsala gd      
Uppsala gd      
Vallby gd      
Vallby gd      
Vrian torp /Se      
Vrian gårdar /Se      
»Västra landslotten» Saknas      
Yghulste, se Igelsta by      
Ösby bost.?      
Ösby bost.      
Ösby bost.      
Ösby hg      
Ösby kronoegendom      
Ösby kronodomän      
Ösby gd      
Ösby gd      
Ösby gård      
Ösby gård      
Ösby Saknas /Se      
»østraholstadhenum» beb.- namn?      
*Östrabolstadhenum Saknas      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.