ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Härnevi socken : Torstuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 105 Naturnamn : 27 Bebyggelsenamn : 113 Naturnamn : 65
Härnevi sn o. kyrkby Bred källa källa Härnevi sn Alnvreten äga
Härnevi sn Bred källa källa? Härnevi sn Alnåsen höjd
Härnevi sn Harvallen ägomark Härnevi sn Alnåsvreten äga
Härnevi sn Hjältängarna ägomark Härnevi socken socken Backskiftet äga
Härnevi sn Hjältängarna ägomark Härnevi sn Brunnbyåsen höjd, triangelpunkt
?Härnevi sn Horsberget berg Härnevi sn Byskiftet äga
Härnevi sn Horsberget höjd Härnevi sn Hagarna äga
Härnevi sn Hundkullen kulle Härnevi getter inbyggarbeteckning Hagskiftet äga
Härnevi sn Härneviån å /Se Härnevi getter inbyggarbeteckning Hagvreten äga
Härnevi sn Lustigberg berg Härnevi höns inbyggarbeteckning Halsen äga
Härnevi sn Lötarna ägomark Almelund lht Harvallen äga
Härnevi sn /Se Lötarna ägomark Anders Anders gård Hjältängarna äga
Härnevi sn Mortelbacken backe Anders Jans gård Hjältängen äga
Hernevi sn Mortelbacken åkerbacke med fornlämning /Se Björkbacken lht Holmen udde
Härnevi sn Skorvhagen terräng Bogården gård Hoppolskärr mosse
Härnevi sn Skorvhagen terräng Bönhuset lht Hoppolsmyran mosse
Härnevi sn Snuggan ägomark Danskebo Saknas Horsberget höjd
Härnevi sn Storån, se Örsundaån å Danskebo by Horsberget berg
Härnevi sn Svartlösan skog Danskebo utjord Hundkullen höjd
Härnevi sn Vånsjöbro bro Danviken gård Härneviån å
Härnevi sn Äsmyran sjö Eklunda gård Kajbacken skogsbacke
Härnevi sn Äspuss sjö Erik Lars gård Klockarvreten äga
Härnevi sn Äsåsen triangelpunkt Erik Pers gård Kroppåsbacken äga
Härnevi sn /Se Äsåsen triangelpunkt Flostakvarn kvarntomt Kroppåsvägen landsvägsparti
Härnevi sn /Se Örsundaån å Fridhem lht Kyrkskiftet äga
Härnevi sn /Se Örsundaån å Fängebo gd Lustigkulla äga
Härnevi sn /Se Örsundaån å Fänjebo bebyggelse Lustigkulla höjd
Härnevi sn /Se   Fängebo gård Långplogarna äga
Härnevi sn /Se   Fängebo bebyggelse Lönnklostret höjd
Härnevi by /Se   Fängebo utjord utjord Lötarna äga
Härnevi sn /Se   Fängejorden utjord Lötbrunnen källa
Härnevi sn /Se   Godtemplarhuset lht Löten äga
Härnevi sn /Se   Gröndal lht Lötgatan åkerremsa
Härnevi sn /Se   Hagen gård Lötvreten äga
Härnevi sn /Se   Hundkullen stuga Mellanskiftet äga
Härnevi sn /Se   Härnevi, L. Saknas Mortelbacken skogsbacke
Härnevi sn /Se   Härnevi, Lilla by Norrgärdet äga
Härnevi sn /Se   Härnevi, Lilla by Piltomten äga
Härnevi sn /Se   Härnevi, Lilla utjord Plogarna äga
Härnevi sn /Se   Härnevi, St. Saknas Rotbrunnmyran mosse
Härnevi sn /Se   Härnevi, Stora gd Ruddammen sjö
Härnevi sn   Härnevi, Stora by Skarpgärdet äga
Härnevi sn /Se   Härnevi, Stora kvarntomt Skogsskiftet äga
Arnavi förr namn på Härnevi, sn /Se   Härnevi gård gård Skorvhagen skogshage
Härnavik förr namn på Härnevi, sn /Se   Härnevi kvarn kvarn Sunden ägor
Danskebo by /Se   Härnevi kvarn kvarntomt Svartlösan skogsmark
Danskebo by /Se   Härnevitorpen torp Svartlösan skog
*Grän by /Se   Johanneslund torp Torpvreten äga
Hernevi, se Härnevi byar   Karlberg torp Trumpetarvreten äga
?Härnevi, Stora o. Lilla byar   Karlsdal lht Urfjället äga
Härnevi, Stora o. Lilla byar   Klockargården gård Vråvreten äga
Härnevi by o. sn   Klockarjorden bebyggelse Vånsjöbro landsvägsbro
?Härnevi, Stora o. Lilla byar   Komministergården gård Åsgärdet äga
Härnevi by, sn   Korsbacken lht Äsbomyra, se Äspussen tjärn
*Hiærnavi ort med kvarn   Kroken torp Äsbomyran sjö
?Härnevi by /Se   Kroken lht Äsbopuss sjö
?Härnevi kyrkby   Kylsta kvarn kvarn Äsbopuss sjö
Härnevi by   Kyrkbyn by Äskullen höjd, triangelpunkt
Härnevi by /Se   Kyrkbytorpen torp Äsmyran sjö
Härnevi by o. sn   Lars Ers gård Äspussen sjö
Härnevi by och sn /Se   Lars Ers gård Äspussen sjö
Härnevi, Lilla o. Stora byar /Se   Lars Karls gård Äsåsen höjd
Härnevi byar, sn /Se   Lars Ols gård Örsundaån å
Härnevi, Lilla o. Stora byar /Se   Lugnet lht Östansjövreten äga
Härnevi, Lilla o. Stora byar /Se   Lugnet lht Östansjöängen äga
Härnevi, Stora o. Lilla byar /Se   Lund avs.  
Härnevi, L:a o. St:a byar /Se   Lustigberg gård  
Rotbrunna by   Lövåsa avs.  
Rotbrunna Saknas   Melbergs gård  
Rotbrunna by   Missionshuset lht  
Rotbrunna by   Norrgården gård  
Rotbrunna by   Norrgården gård  
Rotbrunna by /Se   Norrs avs.  
»røna», se Rönna by   Oppgården gård  
Rönna by   Osmundskvarn kvarntomt  
Rönna by   Per Bengts gård  
?Rönna by   Prästgården gård  
Rönna by   Prästgården gård  
Rönna by   Rosenlund avs.  
Rönna by   Rotbrunna by  
Rönna by   Rotbrunna by  
Rönna by   Rotbrunna Saknas  
Rönna by /Se   Rotbrunntorpen torp  
Rönna by /Se   Runan lht  
Snipan gd /Se   Rönna by  
Snipan gd /Se   Rönna by  
*Vanasta Saknas   Rönna Saknas  
Åss, se Äs by   Rönna sjukhem lht  
?Äs by   Skolhuset lht  
Äs by   Skogshyddan lht  
Äs by   Skogstorp torp  
Äs by   Smedbacken lht  
Äs by   Snipan gd  
Äs by   Snipan bebyggelse  
Äs by   Snipan gård  
Äs by   Snuggan gård  
Äs by   Snuggan kvarntomt  
Äs by   Solbacka avs.  
Äs by   Soldatstugan torp  
Äs by /Se   Solhem lht  
Äs by /Se   Solvik lht  
Äs by /Se   Svedbergs torp  
Äs by /Se   Sörgården gård  
Äs by /Se   Sörgården gård  
Äs by /Se   Vånsjöbro by  
    Vånsjöbro torp  
    Vånsjöbro by  
    Äs by  
    Äs Saknas  
    Äs by  
    Äs Saknas  
    Örns torp torp  
    Överkvarn kvarntomt  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.