ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ramnäs socken : Snevringe härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 169 Naturnamn : 930 Bebyggelsenamn : 647 Naturnamn : 2249
Ramnäs sn /Se Abborrkammaren fiskeplats /Se Ramnäs sn Abborrkammaren fiskeplats
Ramnäs sn Abborrtjärn tjärn Ramnäs sn Abborrstenen fiskeplats
Ramnäs sn *Abborrtjärn tjärn Ramnäs gastar inbyggarbeteckning Abborrtjärn sjö
Ramnäs socken *Abborrtjärn tjärn Ramnäs-gastarna inbyggarbeteckning Abborrtjärn sjö
Ramnäs sn Abborrtjärn sjö Abraham Pers backstuga Abborrtjärn sjö
Ramnäs socken Abborrtjärn sjö /Se Adderstugan lht Abborrtjärnsberget berg
Ramnäs sn Abborrtjärn sjö /Se Alkvists Saknas Abborrtjärns flyten mosse
Ramnäs sn Abborrtjärnen tjärn Allmänningen Saknas Abborrtjärns heden skogstrakt
Ramnäs sn Abborrtjärnen tjärn Amerika bostadshus Abborrtjärns heden skogstrakt
Ramnäs sn /Se Abborrtjärnsholmarna skogsområde Anders Andersgården gård Abborruddsbotten kolbotten
Ramnäs sn Acktjärnen, Lilla tjärn Anders Olsgården hemman Acktjärnarna sjöar
Ramnäs sn Acktjärnen, Mellan tjärn Anders Persgården hemman Acktjärn, Lilla sjö
Ramnäs sn Acktjärnen, Stora tjärn Annehill hemman Acktjärn, L. sjö
Ramnäs sn Acktjärnsåsen triangelpunkt Annehill lht Acktjärn, Mellersta sjö
Ramnäs sn Acktjärnsåsen ås Arderstugan, Gamla torp Acktjärn, Millra sjö
Ramnäs sn Almanackhålet kärr /Se Arderstugan, Nya torp Acktjärn, St. sjö
Ramnäs sn Altarberget berg Askfallsgrinden grind Acktjärnsbäcken bäck
Ramnäs sn Andfluken sank mark Back-normans stuga Acktjärnsmossarna mosse
Ramnäs sn Andfluken sank mark /Se Back-normans stuga Acktjärns mossen mosse
Ramnäs sn Arderkärren kärr /Se Badstugutäppan lht Acktjärnsskogen skog
Ramnäs sn Aspbacken åkerbacke Barkens gård Acktjärn, Stora sjö
Ramnäs sn Avlången, Lilla sjö Barons skall garage Acktjärnsåsen, Acktjärnsåsarna berg
Ramnäs sn Avlången, Lilla tjärn Barons disponentbostad Aftornvardsbotten kolbotten
Ramnäs sn /Se Avlången, Stora sjö Berghaga gård Aftonvardskärret förr slogäng, nu skogsmark
Ramnäs sn /Se Avlången, Stora sjö Bergs huggarställe Aftonvardskärret del av Stormossen
Ramnäs sn Avlången, Stora sjö Bergstugan huggarställe A.-K.-källan källa
Ramnäs sn Avlången, Stora sjö /Se Bergtorpet huggartorp Algotsberget berg
Ramnäs sn o. bruk Avlångskullen höjd Björkkärret gårdar Alkvists skog skogslott
Ramnäs sn /Se Barackbottnen skogsmark Björkkärret torp All murarna åker
Ramnäs sn /Se Basrönningsbäcken, se Djupbäcken bäck Björkkärret hmd Almanackan fluk
Ramnäs sn /Se Basviken vik Björksnaret riven gård Almanackhålet förr sumphål, nu fast mark
Ramnäs sn /Se Berglundsfallet terräng Björksnåret torp, rivet Almanackshålet vik
Ramnäs sn /Se *Bergsröret (=Morsjömossröret) gränsrör Björkudden hemman Anders Anders (kolbotten kolbotten
Ramnäs sn /Se Bjurdämpan fördämning Blindtarmen f.d. såg Anders Anders rönning åker, kärr, hagmark
Ramnäs sn /Se Björkholmen höjd Bodarna plats vid Virsbosjön Anders Ols lott skogslott
Ramnäs sn o. samhälle /Se Björkkärret kärr Bondstallet hus med vedbodar Andfluken damm
Bäckhammar Saknas Björkkärret mosse /Se Boston bostadshus Andrés holme Saknas
Bäckhammar f.d. bruk /Se Björknarsjön, Lilla sjö /Se Bostället torp, lht? Annehills byängen del av Byängen
Djupebo by /Se Björknässiön, se St. Björksnarsjön Saknas Botvidstorp torp Antons mosse åker
Djupebo by /Se Björksnaret terräng Botvidstorp torp Arderkärren kärr
Elingsbo gd /Se Björksnarsbäcken bäck Bovallen torp Arderkärrsbottnarna kolbottnar
Farmandzbodha, se Fermansbo by Björksnarsjön, Stora sjö Brattheden lht Askfalsängen äng
Farmantzbodha, se Fermansbo by Björksnarssjöberget berg Brattheden egnahem samt torp Aspbacken skogsbacke
Felingen gd /Se Björksnarssjömossen sank mark Broby riven stuga Aspbotten kolbotten
Fermansbo by Björksnarssjön sjö /Se Brobytorp riven stuga Aspholmen äng
Fermansbo by Björksnarssjön, Lilla sjö Brohammar nedlagt bruk Aspkällan källa
Fermansbo by Björksnarssjön, St. sjö Brohammar verkstadshus Aspkällan källa
Fermansbo by Björktjärnsmossen myr Brotorp, Lilla torp Asprönningen Saknas
Fermansbo by Björkudden udde Brotorpet, Lilla gård Asprönningen mosse eller äng
Fermansbo by Björnhålet sank mark Bruket, Västra bruk Asprönningsbotten kolbotten
Färmansbo by Björnhålet kärr /Se Bruket, Östra bruk Aspudden udde
Fermansbo by /Se Björnkärret betesmark Brunnströms Saknas Aspudden äng
Färmansbo by Björnkärrsfallet skogsområde Bryggeri förr bryggeri, nu bostadshus August Jans kolning skogsområde
Fermansbo by? Bladtjärn sjö /Se Bryggeriet lht Avlångarna sjöar
Fermansbo by /Se Bladtjärnen tjärn Brygghus kammaren boningshus Avlången, Lilla sjö
Fermansbo by Bladtjärnsmossen sank mark Bränneribyggningen byggning Avlången, L. sjö
Färmansbo f.d. bruk /Se Blåbärsberget berg Byggetorp torp Avlången, Stora sjö
Fermansbo by /Se Bockfallet ägomark Byggetorp torp, hmd Avlången, St. sjö
Färmansbo by /Se Bockfallskärret kärr /Se Byggningen, Stora bostadshus Avlångs fluken mosse
Fågelmosstorp torp Bockholmen holme Byggningen hmd Avlångsholmarna holmar
Gallsäter förr gård? Bockmossen sank mark Byn, Nedre del av Norrby Avlångs kullen bergklack
Gammelby by Bolagssjön sjö Byn, Övre del av Norrby Avlångsmossen mosse
Gammelby by Born stenbacke /Se Byängsbacken lht Avlångstrakten skogsområde
Gammelby by Bosjökärr kärr /Se Byängsbacken lht Avlångs udden udde
Gammelby by Bosjön mosse? Bäckby riven stuga Axhällarna udde
Gammelby by Bosjön mosse? Bäck(e)stugan riven stuga Axviken vik
Gammelby by Bosjön sank mark Bäck(e)torp riven stuga Axvikshäll udde
Gammelby by /Se Bosjön sjö /Se Bäckhammar kvarn, skolhus, kraftstation Badstället, Grunda plats
Gammelby by /Se Bosjön sjö /Se Bäckhammars kraftstation kraftstation Bagarbotten kolbotten
Gnarp gd /Se Bredbergskärret kärr /Se Bäckhammars skola skolhus Baklutan åker
Gåsevad, Stora och Lilla torp Bredmossen mosse Bäckstugan Saknas Basarönningen, Lilla äng
Johan Kristers hammare f.d. hammare /Se Brobyberget berg Bäckstugan riven stuga Basarönningen, Stora äng
Kilbäcken by? Bromossen mosse Bäcktorp lht Basarönningen äng
Kilbäcken, södra gård Bromossen sankmark Bäcktorp riven stuga Basarönningsbäcken bäck
Klackens förr stuga? Brudmossberget berg, triangelpunkt Bälgmakartorp torp Bastuberget bergkulle
Kronhammaren, se Kungshammaren f.d. hammare /Se Brudmossen skogsmark Bälgmakartorp torp Bastuberget kulle
Kungshammaren f.d. hammare /Se Brudmossen mosse /Se Dalbron bro Badstugubacken bergknalle
Kungshammaren Saknas Brukets myra skogsparti /Se Dalkarlsbo lht Badsturönningen äng
Kyrkoherdebostället Saknas /Se Brunnströmsviken vik Dalkarlsbo jordlägenhet Basturönningen utäga
Köpmanshammaren, se Johans Kristers hammare f.d. hammare /Se Brännmossen myr Dalkarlstorp torp Bastutäppan åkrar
Köpmanshammaren Saknas Brännmossen myr Dalkarlstorp torp Bastutäpp kärret äng
Mantestorp, se Mantmossen torp Bäckänget ängsmark? Dalkärrs grinden borttagen grind Bastuön mossmark
Muggbo gård /Se Dalbrobäcken bäck /Se Dalkärrsladan riven lada Basviken vik
Muren torp /Se Dalkarlsberget berg Dammen, Gamla försvunnen dammbyggnad Basvägen, Stora vinterväg
Nordanö by Dalkärret kärr /Se Dammtorpet huggartorp Bergbacken, Bergbackarna backe
Nordanö by Dammsjön mosse Djupebo bebyggelse Bergbotten kolbotten
Nordanö by *Dammsjön sjö /Se Djupebo bebyggelse Berget, Höga berg
Nordanö by *Dammsjön, se Nadden, Norra o. Södra sjö Djupebo by Bergkvists täppa åker
Nordanö by *Dammtjärn mosse? Djupebo by Berglogarna logar
Nordanö by Damsiön, se Nadden, Stora sjö Donlidret redskapsskjul Berglogbacken, Berglogbackarna Saknas
Nordanö by Damsjön, se Nadden, N. sjö Dunderstugan riven stuga Berglogsberget berg
Nordanö by Damsjön, se Nadden, N. sjö Eliseberg arrendegård Berglunds fall skogstrakt
Nordanö by Damsjön, se Nadden, N. sjö Eliseberg lht Beckstenen sten
Nordanö by *Direktör Ulfströms sluss sluss Elisehill lht Beckstenen sten
Nordanö by Diupen, se Djupramen sjö Erik Jansgården hemman Beckstenshålet passage
Nordanö by Diupen, se Djupramen sjö Erikshill lht Bjurdämpan Saknas
Nordanö by Diupen, se Djupramen sjö Erikslund lht Bjurfallsäng betesfållor
Nordanö by? Diupsiön, se Djupen sjö Eriks Olsgården hemman Björkbacken Saknas
Nordanö by Djupsiön Saknas Eskils huggartorp Björkberget bergbacke
Nordanö by *Djupbroröret gränsrör Falkens lht Björkberget berg
?Nordanö by Djupbäcken bäck /Se Falkens, Gamla stuga Björkholmen »holme»
?Nordanö by Djupdalsmossen mosse /Se Falks soldattorp soldattorp Björkkärret åker
Nordanö by Djupebobäcken bäck /Se Falkstorp lht Björkkärret mosse
Nordanö by Djupebo vattkärr, se Vattkärret ängskärr Fallet torp Björkkärret äng
Nordanö gård /Se Djupen sjö Fallet arrendegård Björkkärrs logen loge
Norby by Djupen sjö Farfars lada lada Björkkärrshagen skogsmark
Norrby by Djupen sjö Fattigramsan riven stuga Björksnaret hage och trakt
Norrby by Djupen sjö Felingslogen loge Björksnars berget berg
Norrby by Djupen sjö Felingstorp lht Björksnarsmossen mosse
?Norrby by Djupen sjö Fellingen utgård Björksnarsjöberget, Stora berg
?Norrby by Djupen sjö Fellingen utgård Björksnarssjömossen mosse
?Norrby by Djupen sjö Fellingstorp huggartorp Björksnarsjön, Lilla sjö
Norrby by Djupen sjö Fellings tvåan loge Björksnarsjön, L. sjö
Norrby mjölkvarn förr kvarn /Se Djupen sjö /Se Fermansbo (slussen) Saknas Björksnarsjön, St. sjö
Näs by Djupen sjö /Se Fiskarns riven stuga Björksnarsjön, Stora sjö
Näs by Djupen sjö /Se Flygeln, Stora flygel Björksätret äng och backe
Näs by Djupen sjö /Se Fridnäs egnahemsområde Björktjärnsmossen mosse
Näs gd Djupmossen mosse Froms soldattorp, se 2 Säter Saknas Björkudden udde
?Näs by Djupmossen mosse /Se Fromtorpet hemman/sdel/ Björkuddsberget, Björkuddsbergen bergbacke
Olofsbomuren hemman /Se Djupramen sjö Frälsegårdarna gård Björkvreten åker
Olsbomuren gd /Se Djupramen sjö Futten riven stuga Björkvretsgärdsgården väg
Olsbomuren, se Ulvsbomuren hemman Djupramen sjö Futtgrinden borttagen grind Björnbännings hals mosshalsar
Porlehålet torp Djupramen sjö Futtstugan riven stuga Björnbännings hals mosshalsar
Ramnäs bruk Saknas /Se Djupramen sjö /Se Fågelmossen torp Björngrottan björnide
Ramnäs bruk bruk /Se Djupramen sjö /Se Fågelns riven stuga Björnhuvudet holmar
Rävnäs gårdar Djupramen sjö /Se Fågelsången stuga Björnhålet kärr
Rövallskojan koja Djupramen sjö /Se Fäbacken säter Björnhålet mosse
Seglinge Saknas Djupramsberget berg Fäboda torp Björnidet björnide
Seglingsbergs bruk Saknas /Se Djupramsbäcken bäck /Se Fäbrohags ladan riven lada Björnkärren kärr
Seglingsberg bruk Djupramsmossen sank mark Fäbron förr kavelbro Björnkärret Saknas
Seglingsberg förr bruk /Se Djupsjön sjö /Se Fällinge Saknas Björnkärrs diket dike
Seglingsberg samhälle /Se Djupängsbäcken bäck /Se Färmansbo Saknas Björnkärrsänden del av Björnkärret
Seglingbo by Dragmossen mosse Färmansbo gårdar Björnrönningen slogäng, mosse
Seglingbo by Dragmossen mosse /Se Färmansbo gård Bladtjärn sjö
Seglingbo by Dykängsudden udde Färmansbo gård Blåbärsberget berg
Seglingbo by Dymossen mosse Färmansbo, Lilla hmd Blåsenbärsbotten kolbotten
Seglinbo by Dymossen åker /Se Färmansbo, Stora hmd Bockfallet åker
Seglingebo Saknas /Se Ekebäcken bäck /Se Färmansbotorp lht Bockfallsberget berg
Seglingbo gd /Se Ekedalsmossen, Lilla myr Färmansbotorp gård Bockfallshalsen åker
Segling(e)bo lht /Se Ekedalsmossen, Stora myr Färmansbo villaområde egnahemsområde Bockfallskärret kärr
Skoga hamna del av snr /Se Ekorrfallet förr ägomark? Förrådet förrådshus Bockfallsvägen väg
*Slæppegasaboda förr torp *Elingen förr sjö /Se Gamla Hellmans riven stuga Bockhammarsbotten kolbotten
Slæppegasabodha Saknas *Elingen urtappad sjö /Se Gammelby bebyggelse Bockholmen holme
*Slæppegasabodha Saknas *Ellkärrsröset gärnsröse Gammelby by Bockholmen holme
Sothäll gård Ennäbban udde Gammelby Saknas Bockmoss berget berg
Swidhiabodha Saknas Fanfluksbäcken bäck Gammelby muren Saknas Bockmossen mosse
Säter by Fantfluksbäcken bäck /Se Gatstugan backstuga Bockmossen mosse
Säter by Fantfluksmossen, se Fantfluksbäcken mosse Gatstugan backstuga Bolandsberget backe
Säter by /Se Felingen uttorkad sjö o. gårdsnamn Gatstugan backstuga Bolagshällen häll
Sörby by Felingen uttorkad sjö o. gårdsnamn Gillbergs Saknas Bolagssjön kanalutvidgning
Sörby by Felingen, se Lefelingen Saknas Gnarp landbondställe, torp Borren stenbacke
Sörby by Felingen sjö, uttorkad /Se Gnarpstallet stall och koja Bosjökärr kärr
Sörby by Fellingen, Stora utdikad sjö /Se Granbo bostadshus Bosjön sjö
Sörby by Finkärret mosse /Se Grevflygeln flygel Bosjön utdikad sjö
Sörby by *Finnbo slattan ängsområde Grevstallet flygel Bostället åker
Sörby by Finnkärren kärr Grindstugan huggartorp Boställesgärdet åker
Sörby by Fiskkraken sjö Grindstugan lht Boställsåkern åker
Trunhem torp /Se Fiskkraken sjö /Se Grindstugan backstuga Botvidsbäcken bäck
Turkiet förr arbetarbostad /Se Fiskkraken sjö /Se Gråbo villa Botvids äng del av åker
Ulvsbomuren hemman /Se Fiskkraken sjö /Se Gråsidan bebyggelse Bovallen åkrar
Ulvsbomuren gd /Se Fiskkraksrompan mosse /Se Gråstugan stuga Bovalls hörningen åkrar
Virsbo bruk /Se Fjälludden udde Gräddkilsbron kavelbro Bovallsmossen del av stormosse
Virsbo bruk Flisenberg berg Gustav Jansgården gård Bovalls viken vik
Virsbo bruk bruk /Se *Flogmossen mosse Gustav Persgården gård Bovallsvägen landsväg
Virsbo samhälle /Se *Flogån å Gården, Stora herrgårdsbyggnad Brattheden hed
Virsbo bruksegendom /Se Flottkärret skogsäng /Se Gåsbo, Gamla ödebostad Bredbergskärret kärr
Vretaberg gård Fluken, Lilla terräng Gåsvad gårdar och lägenheter Broby åker
Vålbo gd /Se Fluken, Lilla terräng /Se Gåsvad, Lilla torp Brobyberget berg
Vestra hammaren Saknas Fluken, Stora göl Gåsvad, St. torp Brobyvret Saknas
  Flyten mosse Gåsvad, Stora torp, nu hemman Brohålet sund
  Flyten, Stora sank mark Gåsvad, Stora torp, nu hemman Brohålet passage
  *Flytmossen mosse Gåsvad, Övra lägenheter Brohålet passage
  Fräkenkärret äng /Se Gästgivargården bostadshus, lht Bromossen åker
  *Stora Fräkenmossen mosse Haga riven stuga Bromosshagen hage /skog/
  *Fräkenmossen mosse Hagalund lht Bromossen mosse
  *Fräkenmossrösena, L. o. St. gränsrösen Hagalund lht Brotorp fallet skogstrakt
  Fräksmossberget berg o. triangelpunkt Hag bryggan badställe Brovreten åker
  Fräksmossen mosse Hagen lht Broängen, Broänget åker
  Fräksmossen mosse /Se Hagen lht Brudbron kavelbro
  Fåfängan mosse /Se Hagen bostadsområde Brudhällarna berghällar
  Fåfängmossen mosse /Se Hagen huggartorp Brudhällen häll
  Fåfängsmossen sank mark Hagens riven gård Brudmosbacken backe
  Fågelmossberget berg Hagslätten huggartorp Brudmossberget bergsparti
  Fågelmossen mosse Heden arrendegård Brudmossbotten kolbotten
  Fågelmossen myr Hellkvistens gård Brudmossen mosse
  Fågelmossen uppodlad mosse /Se Hellkvistens smedja Saknas Brukets myra skogsparti med berg
  Fågelmosskullen skogsås Hellmans stuga Bruksbacken plats
  Fårön ö Herrgården arrendegård Brunnsgärdet åker
  Fårön ö Herrgården, Gamla bostadshus Brunnströmshålet Saknas
  Fäbrohagen betesmark Himlaladrummet lada Brunnströms mosse mosse
  Fäbromossen myr Himlaladrummet lada Brunnströmsviken vik
  Gallkärret sank mark Holmen arrendegård Bryggarviken Saknas
  Gallkärret mosse /Se Holmspången bro Brygghusgärdet åker
  Getkärrsmossen myr Holmtorpet arrendegård Brygghuskällan källa
  Getkärrsspången bro(?) Hulvsbomuren gårdar Brändan skogstrakt
  Gillermossen myr Hällen gård Brändan åker
  Gloppsiön, se Glåpen sjö Hälltorpet huggartorp Brändan skogsparti
  Glopsjön, se Glåpen Saknas Högbo eller Högbotorp torp Brändbotten kolbotten
  Glåpbäcken bäck /Se Högbo bebyggelse Bränneriudden udde med kaj
  Glåpen sjö Högbo torp Brännfallsskiftet åker
  Glåpen sjö Högbotorp, se 1 Högbo Saknas Brännmossen mosse
  Glåpen sjö Högbyn lht Brännmosskällan källa
  Glåpen sjö Högbyn hemman Brännvinsstenen sten
  Glåpen sjö Hökebo bebyggelse Burängsviken vik
  Glåpen sjö Hökebo arrendegård Buskogen åker och skogsbacke
  Glåpen sjö Ingelstorp torp Buskviken eller Buskvikarna vik
  Glåpen sjö Ingelstorp torp Buten åker
  Glåpen, Lilla, se Djupen sjö Jakob Larsgården förr hemmansdel Byggetorpån del av Kolbäcksån
  Glåpen, Lilla, se Djupen sjö Jakob Ols förr huggartorp, nu backstuga el. ödebostad Bykslåret utlöpare av Römossen
  Glåpen, Lilla, se Djupen sjö Jakob Ols lada lada Byrfalls änget betesfållor
  Glåpen sjö Jan Abrahams riven stuga Byrfalls änget betesfållor
  Glåpen sjö Jan Anders förr bondgård Byängen åker
  Glåpen sjö Jan Ersgården gård Byängen äng
  Glåpen sjö /Se Jan Ersgården gård Byängen, Byänget Saknas
  *Glåpfallsröset gränsmärke Jan Jansgården bondgård Byänget Saknas
  *Glåpfallsröset gränsmärke Jan Jansgården arrendegård Byängsbacken backe
  Glåpmossbäcken bäck Jan Olsgården gård Byängskällan hälsokälla
  Glåpsjön, se Glåpsjön sjö Janolsstugan stuga Byängsudden förkortning
  Glåpsjön, se Glåpen sjö Jan Persgården förr arrendegård, nu huggartorp Byängsviken vik
  Glåpsjön, se Glåpen sjö Johanneslund lht Bäckeslätt åker
  Gnarpviken vik Johanneslund avs. lht, jordbruk Bäckbotten kolbotten
  Gnien sjö Jontes gård Bäckhammarsbron landsvägsbro
  Gnien sjö /Se Jungfrubo försvunnet torp Bäckhammarsdammen del av Kolbäcksån
  Gnien sjö Järbo Saknas Bäckhammarsgärdet åker
  Gnien sjö Järngården upplagsplats Bäckhammarsudden udde
  Gnien sjö /Se Järphällen huggarställe Bäckstenen sten
  Gnien sjö /Se Jönsgårdarna rivna bondgårdar Bäckstuhagen hage
  Gnien sjö /Se Kardusen rivet bostadshus Bäckstuängen äng
  Gniesjön, se Gnien Saknas Karl Ers stuga Bäckängen åker
  Gnin udvidgning av Kolbäcksån /Se Karlslund stuga Cementbron bro
  Golvmyren myr /Se Kaxens Saknas Dalbacken skogsbacke
  Gopsjön sjö /Se Kilbäcken, Norra arrende Dalbotten kolbotten
  Gopsiön, se Glåpen Saknas Kilbäcken, Södra arrende Dalbrobäcken bäck
  Gottrickbäcken bäck Killbäcken, S lht Dalbromossen mosse
  Gottricken, Lilla sjö Klackstugan riven stuga Dalkarlen sten
  Gottricken, Stora sjö Klockargården klockargård Dalkarls berget berg
  Gottricken, Stora och Lilla sjöar /Se Klockarhagsgrinden borttagen grind Dalkarlsbo åker
  Gottricken, Lilla sank mark Klockbyggningen bostadshus Dalkarls kolningen skogsområde
  Gottricken, Stora sjö Komötet hmd Dalkarls kolningen skogstrakt
  Gottricken, L:a o. St:a sjöar /Se Komöthe ställe Dalkarlsrönningsladan lada
  Gottrickkärret kärr Kontoret brukskontor Dalkarlsrönningsskiftet åker
  Gottrickmossen mosse Krogbyggningen bostadshus Dalkarlsstenarna stenar
  Granramen sjö Krokmossen gård Dalkarlsviken vik
  Granramen sjö Krokmosstorpet gård Dalkarls viken vik
  Granramen sjö Krongården huggarställe Dalkärret äng
  Granramen sjö /Se Krongårdsbrygghuset huggarställe Dalkärret kärr
  Granramen sjö /Se Krusens arrendegård Dalkärrsbacken backe
  Granramen sjö /Se Krus stugan, Gamla riven stuga Dalkärrsberget berg
  Granramen sjö /Se Kråkladan lada Dalvägen gångstig
  Granramen sjö /Se Kråkslottet bostadshus Dammen del av Kolbäcksån
  Granramsmossen sank mark Kullimors riven stuga Dammholmen holme
  Granramsmossen mosse /Se Kullimors riven stuga Dammkärret kärr
  Granöarna skogsområde Kungshammar bostadshus Daniels backe backe
  Graven bäck /Se Kurran arrestlokal, nu transformator Dansbanholme holme
  Grijn, se Gnien sjö Kuskbyggningen bostadsbyggnad Djupbromossen mosse
  Grotten sjö /Se Kullerbo riven stuga Djupbromossen mosse
  Grotten sjö Kvarnfallet lht Djupbroänget åker
  Grotten sjö /Se Kvarnfallet lht Djupbäcken avlopp
  Grotten sjö /Se Kyrkby löten egnahemsområde Djupdal dalgång
  Grottbäcken bäck /Se Kyrkobyn Saknas Djupdalsmossen mosse
  Grottmossen sank mark Kyrkobyn bebyggelse Djupebobäcken bäck
  Grottmossen mosse /Se Kyrkobyn by Djupebogrinden borttagen grind
  Grådänget sank mark Kyrkobyn Saknas Djupeboskogen skog
  Gråkärret äng /Se Kyrkoherdebostället bebyggelse Djupebo vattkärr ängkärr
  Gråsidan äng /Se Kåven rivet bostadshus Djupen sjö
  Gråsidborn stenbacke /Se Källarstugan förr undantagsstuga Djupen sjö
  Gräddkilarna skogsmark Källdalen lht Djupen sjö
  Gränramssiön, se Granramen Saknas Källdalen torp Djupmossen mosse
  Gräsfallsmossen mosse /Se Käringfalls grinden borttagen grind Djupramen sjö
  Gräsgården, Lilla sank mark Kättingen Saknas Djupramen sjö
  Gräsgården, Stora sank mark Köpmanhammar bostadshus Djupramsbäcken bäck
  Gräsmossen myr Ladkärret torp Djupängen åker
  Grävlingsskogen skogsmark Ladrummet, Bortre riven lada Djupängsbäcken avlopp
  Gubbkärret åker /Se Ladrummet lada Djupängsvreten åker
  Guckufallet berg o. triangelpunkt Ladugården hus Doktorkällan källa
  Guckufallsbäcken, se Ladängsbäcken bäck /Se Larsbo hemman Doktoråsen del av ås
  Guffarsudden skogsmark Larsbo lht Domens hål åkerskifte
  Gumsmossen mosse Larsbo ställe Domenshålsbacken Saknas
  *Gustav Adolfs sluss sluss Larsbo, L. torp Dragmossen mosse, delvis odlad
  *Gustav den förstes sluss sluss Larsbo, St. bebyggelse Dragmossen mosse
  Gåsflyten myrmark Larsbofall lht Dragmossen mosse
  Gåsflyten sjö Lars Persgården förr hmd Dragmossen, Lilla uppodlat parti av Dragmossen
  Gåsvadbäcken, se Storängsbäcken bäck /Se Ledsamheten Saknas Dragmossen, Stora uppodlat parti av Dragmossen
  Gåsvadsbäcken bäck Lefelingsstugan skogsstuga Dunderberget berg
  Gåttriken, Lilla o Stora, se Gottricken, L. o St. sjöar Lerbro-Backen på Fermansbo stuga Dunderkärret kärr
  Gästgivarbäcken bäck /Se Lerbron bro Dunderslätten slätt
  Gölmossen mosse Lerbrostugan stuga Dunderslätten slätt
  Gölmossen myr Lerhuset rivet hus Dyhålet åker
  Hagbäcken bäck /Se Liarsbo torp Dykänget strand
  Hagkärret åker /Se Liarsbo bebyggelse Dykängs udden udde
  Harkrankkärret sank mark Liarsbofall huggarställe Dymossen mosse
  *Hebergsrören gränsrör Liarsbotorp torp Dymossen mosse
  Hedmossbacken backe Lingärdet landboställe, arrendegård Dymossen åker
  Hedmossen mosse Lingärdet lht Dymossgärdsgården väg
  Hedvallsbron bro Linja huggartorp Dymossvad bäck
  *Hertig Karls sluss sluss Liseberg arrendegård Dälden åker
  Hevallsån bäck /Se Lisehill lht Döbacken Saknas
  Hillersberget berg Lisjö allmänning Saknas Död viken vik
  Hillersviken vik Lisjötorp Saknas Ebbnätet sankmark
  Hjortronmossen mosse /Se Lisselängen riven stuga Ebbnätet sankmark
  Hjortronmossen, Lilla sank mark Lissladan lada Ekebäcken bäck
  Hjortronmossen, Stora sank mark Logen, Gamla logbyggnad Ekebäcksbotten kolbotten
  Hokesjön, se Virsbosjön sjö Ludvigstorp torp Ekedalarna trakt
  Hokje Siön, se Virsbosjön sjö Ludvigstorp torp Ekedalsmossen, Lilla mossbutt
  Hokesjön, se Virsbosjön ?sjö Ludvigstorp, Stora torp Ekedalsmossen, Stora mosshals
  Holmen holme Luffarladan lada Ekleddet förr led
  Holmsjöberget höjd Lugnet lht Eklunds vret åker
  Holmsjön sjö Lugnet eget hem Ekorrbacken backe
  Holmsjön sjö Lundbergs stuga Ekorrfallet åker
  Holmsjön sjö Lushammar bruksbostadsbyggning Elias holme ö
  Holmsjö vägskäl vägskäl Lyckans stjärna riven stuga Elingfura skogstrakt
  Hopmilsvad terräng Lyckans stjärna skogshuggartorp, rivet Elingfurbotten kolbotten
  Hundmossen åker /Se Långbro riven stuga Ennäbben, Lilla udde
  Husmossen, se Kroppkärret mosse Långbofallet lht Ennäbben, Stora udde
  Husmossfallet, se Kroppkärret äga Långbrofallet lägenheter Ennäbborna uddar
  Hyttängarna ängsmark Långkatekesen statarbyggnad Ennäbbsviken, Lilla vik
  Hålkärret kärr Långmossen by Ennäbbsviken, Stora vik
  Hålkärret myr Långsam lada Enskiftet åker
  Hålkärret vasskärr /Se Löten egnahemsområde Erik Lars rönning mosse
  Hålsmurberget berg Löviks arrendegård Fagerrosas mosse mosse
  Häggkärret åker /Se Löviks grinden grind Fallbacken hage
  Häggmossen myr Magnusberg lht Fallbotten kolbotten
  Hälltjärn sjö Magnusberg torp Fallbäcken bäck
  Hälltjärn sjö Magnusberg torp Fallet, Andra fall
  Hälltjärnen tjärn Mantesskogen Saknas Fallet, Brända skogstrakt
  Hälltjärnen tjärn Mantesskogen Saknas Fallet, Första fall
  Hälltjärnsröset gränsröse Mantestorp arrendegård Fallet hage
  *Hälltjärnsröset gränsröse? Mantestorp lht Fallet, Stora åker och betesmark
  Härsingskärret slåttermark Mariehill lht Fall(s)forderstäppa åker
  Hässjemossbäcken bäck /Se Marielund lht Fall fördelstäppan åker
  Hässjemossen mosse Marielund arrendegård Fallhagen skogsområde
  Hässjemossen mosse /Se Mejeribyggningen byggnad Fallrönningen mosse
  Hästkärret åker /Se Mejeribyggningen bostadshus Fall sveddet åker
  Hästtäppan förr ägomark? Mellangården arrendegård Fallvreten åker
  Högbergen berg Mellanhammar bruksbostäder Fantflukbäcken bäck
  Högberget berg Mjölnarbyggningen bostadshus Farfars backe skogsbacke
  Högberget höjd Muggbo torp Farfars vret åker
  Högberget berg Muggbo torp Farfars åkrar åker
  Höjdamaja höjd Mur bondgården arrendatorsboställe Farmors åker åker
  Hökebomossen mosse Muren torp Fastuvreten åker
  Hökebosjön, se Virsbosjön sjö Muren arrendatorsboställe Fellingen utdikad sjö
  Hökebosjön, se Virsbosjön sjö Muren torp Fellingsbäcken bäck
  Hökesiön, se Virsbosjön sjö Muren, Övre Saknas Fellingsgraven bäck
  Ingelsbokärr kärr Muren hmd Fellings hagen skogsmark
  Jan Jans myra skogsparti /Se Murlogen, Nedre loge Fellingsvägskälet, Fellingsvägskellet vägskäl
  Joksmyren myr /Se Murlogen, Övre loge Finnbo rå sockengräns
  Jungfrubokärret kärr /Se Mur stugan arrendatorsboställe Finkärret mosse
  Jutbromossen myr Myrsved lht Finnkärret »plätt»
  Järphällsmossen odlad mosse /Se Myrsved riven backstuga Finnkärret kärr
  *Karl Sparres sluss sluss Myrsvedsstugan riven backstuga Finnkärret kärr
  Kattrönningen myr Målarbacken lht Fiskarhålet åker
  Kavelbrokärren sankmark Målarbacken lht Fiskarns åker
  Kavelbromossen mosse Målsjö koja stuga Fiskarvreten åker
  Kavelbromossen mosse /Se Mötet torp Fiskelöshålet vik
  Kaxängsmossen mosse Mötet torp Fiskelösviken vik
  Killingholmen holme Mötet ställe Fiskholmen holme
  Klysen sjö Naddtorp torp Fiskkraken sjö
  Klysen sjö Naddtorpet torp Fiskkraken sjö
  Klysen sjö Naddängssågen nedbrunnen såg Fiskkraksrompan sjö
  Klysen sjö Nedregården torp Fiskkraksänget mosse
  Klysen sjö /Se Nils Persgården gård Fiskmåsstenen sten
  Klysenflyten kärrmark(?) Norbystallet stall och koja Fiskmåsstenen Saknas
  *Klysflyten myrmark? Nordanö Saknas Fissöga backe med åkrar
  Klysnen sjö Nordanö by Fjalmajas hål åker
  Klysnen sjö Nordanö by Fjällbacken dunge
  Klysnen sjö Nordpolen huggartorp Fjällen äng
  Klysnenberget berg Norgrens Lottas stuga snickarstuga Fjällgölen vik
  Klysröset gränsröse Norlings riven soldatstuga Fjälludden del av Fjällen
  Klyssen, se Klysen sjö Norrby bebyggelse Fjärden, Nedre del av sjö
  Klockarmossen mosse /Se Norrby bebyggelse Fjärden, Övre Saknas
  Klockarudden mosse /Se Norrby Saknas Flintberget berg
  Klysen sjö /Se Norrby by Flintgruvan berg
  Klysenforsen fors /Se Norrbybro borttagen bro Flisenberg udde
  *Kolarbergsröset gränsröse Norrby hage riven stuga Flogmossen Saknas
  Kolbäcksån å Norrby, Nedre del av Norrby Flottkärret skogsäng
  Kolbäcksån å Norrby, Övre del av Norrby Flottovan »tova»
  Kolbäcksån å Norrgården förr hemman, nu statarbyggnad Fluken, Lilla mosse
  Kolbäcksån å /Se Norrgården arrendegård Fluken, Stora Saknas
  Kolfallsudd udde Norrgården bondgård Fluken Saknas
  Kolmossen mosse Norrgården hemman Fluken åker
  Kolmossen mosse /Se Norrgården bostadshus Flukskogen skogstrakt
  Korpfallsmossen dikad myr Norr hagen stuga Flyten, Stora mosse
  Korpkärren kärr? Norrkilbäcken arrende Flyten mosse
  Korsmossen myr Norrkilbäcken bebyggelse Fockens vret åker
  Krokmossen mosse Norrstugan stuga Forshagen hage
  ?Krokmossen mosse Norrstugan riven bondgård Fransvesmuren skogsparti
  Krokmossen mosse Norränget avs Fromfallet skogstrakt
  Krokmossen mosse Norströms stuga Frukostudden udde
  Krokmossen mosse /Se Notladan riven lada Frukoststenen sten
  ?Krokmossen, se Kråpmossen mosse Nyberg riven stuga Fräkenkärret äng
  Kronan terräng Nybotorp huggartorp Fräkenviken Saknas
  Kroppkärret åker /Se Nybotorp lht Fräkenviken vik
  Krukhällsröse, se Järphällsmossen röse Nybro gård Fräksmossbäcken bäck
  Kruses äng sank mark Nybrobro bro Fulingen kolbotten
  Kråkmossen, se Krokmossen mosse Nybron lht Futten mark
  Kråkmåsen, se ?Krokmossen mosse Nybron hemman Fåfängan mosse
  Kråkmåsen, se Krokmossen mosse Nybygget hemman Fåfängmossen mosse
  *Kråp mossen (=Krokmossen ?) mosse Nybygget huggartorp Fågelbotten kolbotten
  Kräkelmossen mosse Nybygget statarbyggnad Fågelmossen mosse
  Kräkelmossen mosse /Se Nyhammar bruksbostad Fågelmoss kullen höjd
  Kräkelmossen mosse /Se Nytorp huggartorp Fågeltäppan åker
  Kräkelmossen mosse /Se Nämndkarlsgården hemman Fårhagen skogsparti
  Kullerbacksmossen mosse /Se Nämndemansgården Saknas Fårhagen skogsparti
  Kungsholmen skogsområde Näs bebyggelse Fårudden udde
  Kusmossen sank mark Näs gårdar Fårängen äng eller mosse
  Kusmossen betesmark Näs by Fårängshagen hage
  Kusskogen skogsmark Nötbron bro Fårängskällan källa
  Kvarnbäcken bäck /Se Nötbusken, se 4 Gammelby Saknas Fårön ö
  Kvarnängarna sank mark Ostkärlet lada Fäbacken förr säter
  Kyan ängsmark Ovansfallet torp Fäbrofallet skogstrakt
  Kyrkmossen mosse /Se Parkhyddan växthus, trädgårdsmästarboställe, skolhus Fäbrofallsmossen mosse
  Källberget berg Pelle Gammals riven stuga Fäbrohagen åker
  Källdalsmossen sank mark Pell Pers förr hmd Fäbrohags ägan åker
  Källdalsmossen mosse /Se Per Jansgården hemman Fämätta åker och betesmark
  Källfallsberget berg Per Joelsgården hemman Färmansbo byänget ängsmark
  Källmossen sank mark Per Joelsgården gård Färmansbo gärdet åker
  Källmossen sank mark Per Lars huggarställe Färmansbo ström del av Kolbäcksån
  Källmossen mosse Per Ollesgården gård Färna allmänning skogsmark
  Källmossen myr Per Olsgården bebyggelse Färnaskog skogsmark
  Källmossen mosse /Se Persbo torp Färnbovägen vinterväg
  Källmossen åker /Se Perstorp torp Färnbovägen vinterväg
  Källsvad äga /Se Petershill gård Föjstäppan åker
  Käringbromossen sank mark Petters Pers torp Galgbacken backe
  *Käringröset gränsröse Pilbacken stuga Gallkärret mosse
  *Kärret kärr Port Arthur bruksbostad Gallkärrsbacken backe
  Kärret, Lilla utäga /Se Prästgården gård Gallkärrsbotten kolbotten
  Kärret, Stora utäga /Se Pölhålet huggarställe Gallkärrsstubben stubbe
  Kärringkärret åker /Se Rabo bostadshus Gallsäter åker
  Käringmossen mosse Rabosta stugor Gammelbyfjärden del av Virsbosjön
  Kärringmossen mosse /Se Ramens hmd Gammelbyskogen skogsområde
  Kölberget berg Ramens stuga Gammelby viken vik
  Kölnkärret mosse /Se Ramens, Gamla rivna soldatstugor Getbromossen porsmosse
  Köpingen terräng Ramnäs bruk järnbruk Getfallsbacken backe
  Körnkärret sank mark Ramnäs bruk järnbruk Getfallstäppan åker
  Ladkärret mosse /Se Ramnäs bruk förslag till namn å pstn Getporsmossen mosse
  Ladkärret åker /Se Ramnäs kanalområde, se 6 Norrby Saknas Getsjön mossbutt med vattenhåla
  Ladrönningen sank mark Ramnäs kraftstationsområde, se 7 Norrby Saknas Gillermossberget skogsområde
  Ladängen ängsmark? Ramnäsmuren Saknas Gillermossen mossar
  Ladängsbäcken bäck Ramnäs prästgård gård Gillermosstrakten skogsområde
  Ladängsbäcken bäck /Se Ramnäs villaområde bostadsområde Glåpbäcken bäck
  Lappkärrsmossen, se Järphällsmossen mosse Ramnäs, Ö by Glåpen sjö med vik
  Lappkärrsmossen sank mark Ramtorpet förr soldattorp, nu hemman/sdel/ Glåpen sjö
  Lappkärrsmossen mosse /Se Ramstorp gård Gnarp fägata förbindelse
  Lasse Linds äng sank mark Roligheten lht Gnarphagen hage
  Latmanskärren kärr /Se Roligheten stuga Gnarpslätfallet del av Slätfallet
  Lefelingen sjö Rulltorp torp Gnarpstenen sten
  Lefelingen sjö Rulltorpet torp Gnarpviken vik
  Lefelingen sjö Rydbergs stuga Gniarna del av Kolbäcksån
  Lefelingen sjö Rättarens rättarboställe Gnien sjö
  Lefelingen sjö Rättarstugan, Gamla Saknas Gnien sjö
  Lefelingen berg o. triangelpunkt Rävhagsstugan stuga Gnien sjö
  Lefelingen sjö Rävnäs bebyggelse Golvmyren myr (med hällar)
  Lefelingen sjö /Se Rävnäs by Golvmyren myr
  ?Lefelingen, se Ufälingsjön sjö Rävnäs by Gottrickbacken backe
  Lefelingsholmen myrholme Rönningen torp Gottrickberget backe
  Lerbrobäcken bäck /Se Sand arrendetorp Gottrickbäcken bäck
  Lillglåpen, se Djupen sjö Sandtorp bebyggelse Gottricken, Lilla utdikad sjö
  Lisselmossen mosse Sandtorp torp Gottricken, L. sjö
  Ljusmossen mosse /Se Sarbo backstuga Gottricken, St. sjö
  Ljusvattensmossen mosse /Se Schienströmska smedjan Saknas Gottricken, Stora sjö
  Ljusvattnet sjö Segerbergs gård Gottrickmossen, Lilla mosse
  Ljusvattnet sjö /Se Seglingbo huggartorp Gottrickmossen, Stora mosse
  Lombrobäcken, se Lomman bäck Seglingbo by förr by Gottrickvägen sommarväg
  Lomman kärr /Se Seglingsbergs bruk Saknas Gottrickvägen vinterväg
  Lomtjärn sjö /Se Seglingsbergs bruk gård Gottrickänget äng
  Lomtjärnen tjärn Seglingsbergs grindstuga huggartorp Granramen sjö
  Lomtjärnsheden skogsmark Seglingsbergs Näs gårdar Granramen sjö
  Lorthålet vik /Se Seglingsbo förr by Granramsmossen Saknas
  Lortkärret sumpmark /Se Sergeantens Saknas Grans gruva skogsholme
  Lundkärret äng /Se Sjöstedts stuga riven stuga Grans rönning del av Odlingen
  Lurhällen, se Järphällsmossen berg Skepparns egna hem Granön fast mark, »holme»
  Lurhällsröse, se Järphällsmossen röse Skinnartorp bebyggelse Graven lopp
  Lysmossen mosse Skinnartorp hemman Grevinnans sten sten
  Långkärren kärr Skogsmuren Saknas Grimsbacken backe
  Långkärret kärr /Se Skolan, Gamla bostadhus, förr skolhus Grimstenen, Grimstenarna stenar
  Långkärret mosse /Se Skomakarhagen stuga Grindbacken hage
  Långmossen mosse Skomakarskogen Saknas Grindbo åker
  Långmossen mosse Skomakartorp stuga Grindhålet Saknas
  Långmossen mosse Skomakartäppan stuga Grindstug backen backe
  Långmossen sankmark Skommarpelles bondgård Grindstug udden udde
  Långmossen mossar /Se Skrampbo lht Gropen Saknas
  Långsvad terräng Skrampbo landboställe, arrendegård Grottbäcken bäck
  Långsvadmossen mosse Skrampens stuga Grotten sjö
  Långviksmossen myr Skramptorpet stuga Grotten sjö
  Läkärren sank skogsmark Skräddarbacken dagkarlsställe Grotten, Bortre del av sjö
  Lönnbromossen mosse Skräddartorp torp Grotten, Millra del av sjö
  Lövviksbäcken bäck Skräddartorp torp Grottgölen del av Grottbäcken
  Magsjön sjö Skuggan lht Grottmossbacken backe
  *Magsjön sjö /Se Skuggan eget hem Grottmossen mosse
  Magsjön sjö Slampbacks logen loge Grottmoss vilstaden öppen plats i skog
  Mangelbacken skogssluttning Slampbacksstugan riven stuga Grottsundet sund
  Mantesskogen, se Mantmossen skogsområde Slaperstugan stuga Grottvilstaden öppen plats
  Mantmossen mosse Slottet lada Grottängen Grottbäckens utlopp
  Mantmossen mosse /Se Slussbo slussvaktarbostaden Grusgropen grusgrop
  Marstrandsholmarna skogsområde Slussbron bro Grusåsen rullstensås
  Melängen, se Melängsmossen äng Slussklaras undantag Gruvberget berg
  Melängsmossen mosse /Se Slussvaktarns slussvaktarboställe Grynstenen sten
  Midsommarängen sank mark Slätfalls logen loge Gråkärret äng eller mosse
  Missmyren åker /Se Smedbacken lht Gråkärret kärr
  Mofantberget berg o. triangelpunkt Smedbacken hage och egnahem Gråkärrsbron förr kavelbro
  *Morsjömossröret gränsrör Smedbyggningarna bostadshus Gråladskiftet åker
  Morsjömossen sank mark Smedstugan Saknas Grålindan åker
  *Morsjömossröret gränsrör Smedtorpet arrendegård Gråsidan del av åker
  Morsjön, Lilla sjö Smedstorp Saknas Gråsidan äng eller åker
  Morsjön, Lilla sjö Smedstorp eller Mantesskogen torp Gråsidborren stenbacke
  Morsjön, Lilla sjö Smedstorp eller Mantesskogen Saknas Gråsidrönningen åker
  Morsjön, L., se Mosjön, V. sjö Småmyra lht Gråsidrönningen åker
  Morsjön, Lilla sjö Småmyra gård Gråänget äng
  Morsjön, Stora sjö Småmyrgården gård Gråängsbacken backe
  Morsjön, Stora sjö (förr sjöar) Snåret torp Gråängs hagen skogstrakt
  Morsjön, St., se Mosjön, Ö. sjö Snåret torp Gråängsstenen sten
  Morsjön, Stora sjö Soldat Norlings riven soldatstuga Gråängsudden udde
  Morsjön sjö /Se Sotbo knektstuga Gräddkils bäcken vattendrag
  Morsjön, Stora och Lilla sjöar /Se Sothällen lht Gräddkilen eller Gräddkilarna slogängar
  Morsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Sothällen torp Gräddkilstrakten skogstrakt
  Morsjön, Lilla o. Stora sjöar Stallet stall och koja Gränramen sjö
  Morsjöåsen ås Stenbjörnsstugan skogvaktarkoja Gräsfallet, Lilla äng
  Morsjö öga sjö Stenhuggarns huggartorp Gräsfallet, Nedre äng
  Morsjö öga, Stora o. Lilla sjöar /Se Stenhuggartorpet huggartorp Gräsfallet, Stora äng
  *Mosjön, V. (=Morsjön, L.) sjö Stentäppan stuga Gräsfallet, Övre äng
  *Mosjön, Ö. (=Morsjön, St.) sjö Stor byggningen bostadshus Gräsfallsberget berg
  Muggbo Storrkärr kärr Storflygeln flygel Gräsfallsmossen mosse
  Muggmossen sank mark Storgärds ladan riven lada Gräsgårdarna mossar
  Murmossen sank mark Stormossen lht Gräsgården, Lilla mosse
  Murrönningen sank mark Stormossen bs? torp Gräsgården, Stora mosse
  Mursalmossen mosse /Se Stormosstorp lht Gräsgårds ön skogstrakt
  Murvreten delvis odlat område Stormosstorp hemman Gräsmossen, (Gräsmossarna) mosse
  Myrarna myrar /Se Stormossstugan hmd Grävlingsstenarna gryt
  Myren, se Norrbymyren el. Sätermyren myr Strömholmen förr holme Grävlingsstenarna grävlingsgryt
  Myrorna myrar /Se Stuntbo riven stuga Grävlingsstensbotten kolbotten
  Myrskogen skogsmark Stuntbostugan riven stuga Grönbotten slätt
  Målsjöberget berg Surtorp, L. stugor Grön tröjan skogsområde
  Målsjömossen sank mark Surtorp, Lilla backstugor Grön tröjan skogsområde
  Målsjön, Lilla Saknas Svanbergs stugor Grötbo häll klippa
  Målsjön, Stora sjö Svartmuren torp Grötbo vreten åker
  Månses hål sank mark Svartmuren torp Gubbens vret åker
  *Måssjön, L. o. St. (=Målsjön, L. o. St.?) sjöar Svedbergs Saras stuga riven stuga Gubbkällan källa
  Målsjön, Lilla sjö Svedbergs stuga riven stuga Gubbkärret åker
  Målsjön, Stora sjö Sågfallet lht Gubbkärrsbacken skogsbacke
  Målsjön, Lilla sjö Sågfallet lht Gubbkärrs fly åker
  Målsjön, Stora sjö Sågfallet lht Gubbkärrs hålet del av Gubbkärret
  Målsjön, Stora och Lilla sjöar /Se Såghagen torp Gubbkärrs hörnet del av Gubbkärret
  Målsjön sjö /Se Säter bebyggelse Guckufallet bergstrakt
  Målsjön, Stora o. Lilla sjöar /Se Säter bebyggelse Guckufalls bron kavelbro
  ?Målsjön, L. o. St., se Måssjön, L. o St. sjöar Säter hemman Guckufallsbäcken vattendrag
  *Stora Måsshällsröset gränsröse Säterbo lht Guckufalls granen gran
  Märrkärret, se Märrfittkärret kärr Säterbo huggarställe Guckufalls roten rot
  Märrfittkärret kärr /Se Säterbo huggartorp Gudfarsudd skogsparti
  Myrdammen grässlätt /Se Säter Soldattorp hmd Gumsmossbron kavelbro
  Mörttjärn tjärn Säters gård hemman Gumsmossen mosse
  Mörttjärn tjärn Söderbergs Linas stuga förr »fördels stuga» Gumsmossen mosse
  Mörttjärn sjö /Se Sörboms stuga Gunnillas grund berg
  Mörttjärnen tjärn Sörby Saknas Gunillas hål pass eller stenhål
  Mörttjärnsbäcken bäck Sörby Saknas Gålmyren myr
  Nabben, se N. o. S. Nadden sjö Sörby by Gåsflyten sjö
  Nadden, N. sjö Sörby bastun riven bastu Gåsflyten sjö
  Nadden, Lilla sjö Sörby gård hemman Gåsflyt mossen mosse
  Nadden, N. sjö Sörbyhagen riven gård Gåsholmen holme
  Nadden, N. sjö Sörgården bostadshus Gåsudden Saknas
  Nadden, Norra o. Södra sjöar Sörgården förr hmd Gåsvadbäcken vattendrag
  Nadden Södra o. Norra sjöar Sörgården hemman Gåsvadvägen väg
  Nadden, N. sjö Sörgården statarbyggnad Gäddänget udde och äng
  Nadden, S. sjö Sörlångsstugan jaktstuga Gäddängs vassen vass
  Nadden, Övre och Nedre sjöar /Se Tallbo bostadshus Gälängen åker och äng
  Nadden sjö Tallbo backstuga Gälängsbacken bergsparti?
  Nadden, Norra sjö Tallbo lht Gälängsberget berg
  Nadden, Södra sjö Tallbo huggarställe Gälängsbäcken bäck
  Nadden, Lilla sjö Tallpinkrogen bebyggelse Gälängshagen, Gälängshagarna hage
  Nadden, Stora sjö Tallåsen stuga Gärdesbacken skogsbacke
  Nadden, Stora sjö Teaterhuset lokal Gärdet, Nedre åker
  Nadden N:a o. S:a sjöar /Se Tegelslagars backen riven stuga Gärdet, Stora åker
  Nadden, Stora o. Lilla sjöar /Se Tegelverket, se Turkiet Saknas Gärdet, Övre åker
  *Nadden, Öv., se N. Nadden sjö Torpet arrende Gärdesbacken dunge
  Neksiön, se Näcksjön Saknas Torpet torp Gärdsbacken skogsbacke
  *Noksjön sjö /Se Trugsbo Gråsida, se 1 Gråsidan Saknas Gästgivarbacken backe
  Nordsmyren myr /Se Trugsbo, Lilla bebyggelse Gästgivarbron bro
  Noren sjö /Se Trugsbo, Lilla torp, nu avs. till eget hemman Gästgivarbäcken bäck
  *Noren, L., se Ö. Noren sjö Trugsbo, L. torp Gästgivarskogen Saknas
  Noren, Ö:a o. V:a sjöar /Se Trugsbo, St. torp Gölmoss bron kavelbro
  Noren, Ö. sjö Trugsbo, Stora torp, nu hemman Gölmossen Saknas
  Noren, Östra sjö Trulssbo Saknas Gölmossen mosse
  Noren, Östra sjö Trunhem torp Gölmossen mosse
  Noren, Ö., se Norsjön, Ö. sjö Trunhem torp Gölmoss halsen utlöpare av Gölmossen
  Noren, Östra sjö Turkiet förr arbetarbostad Gölmoss trakten skogsområde
  *Norrboberget berg Tvillingstugorna stugor Gölmoss tången skogshals
  Norrby mosse mosse /Se Tysk logen riven loge Görans berg berg
  Norrbymyren myr /Se Tyskvrets logen riven loge Hagbäcken Saknas
  Norrgårds vattkärr, se Vattkärret ängskärr Tångbo lht Hagen hage
  Norsjön, Ö. (=Noren, Ö.) sjö Tångladan lada Hagen åker
  Notbroberget berg Täkten lht Hagen, Stora hage
  Notbromossen mosse /Se Täkten torp Hagforsen fors
  Nybrobäcken bäck Täktladan riven lada Hagkärret åker
  Nybrobäcken bäck Uggelbo riven stuga Hagslätten åker
  Nybrobäcken bäck Ulvsbomuren bebyggelse Hagvreten del av Ekorrfallet
  Nybrobäcken bäck /Se Ulfsbomuren gårdar Hag vreten åker
  Näcksjögraven terräng Utsträngsbo bebyggelse Hagvreten åker
  Näcksjömyran myr Usträngsbo hemman Halsen åker
  Näcksjömyren myr Usträngsbo bebyggelse Halvvägsbotten kolbotten
  Näcksjön sjö Usträngsbo by Halvvägshällarna berghällar
  Näcksjön sjö Usträngsbo gård Saknas Handkärren, Handkärret kärr
  Näcksjön sjö Utnäs gård Handkärrs backen tvärbacke
  Näcksjön sjö /Se Utsträngsbotorp bebyggelse Handkärrs mossen del av Hökemossen
  Näs udde Usträngsbo, Usträngsbotorp torp Hasselhagen förr hage, skogsmark
  Näset näs Valsverksbron bro Hasselhagskällan källa
  Näset näs Vankaslitet stuga Havretäppan åker
  Näset terräng Verkstallet flygel Hedarna landsväg
  Näsholmen skogsområde Vickmuren torp Heden trakt
  Näsudden udde Vickmuren torp Hedfallet skogstrakt
  Nötfluken mosse Vikströms stuga stuga Hed katten utvidgning av Kolbäcksån
  Nötskogskärren kärr /Se Vilhelm Olsgården hemman Hedmoss backen kulle
  Nötskogsmossen ägomark Vintersbo grinden borttagen grind Hedmossen mosse
  Nötskogsmossen äga /Se Vinterbo riven stuga Hed näbben udde
  Nötskogsängen sank mark Virsbo bebyggelse Hed näbben udde
  Okekärn, se Öketjärn Saknas Virsbo bebyggelse Hednäbbs källan källa
  Olofsbomuren, se Ulvsbomuren Saknas Virsbo gods Hednäbbs skiftet åker
  Ormtjärn, se Bladtjärn sjö Virsbo bruk bruk Hednäbbs åsen del av Strömsholmsåsen
  Orrkojmossen mosse /Se Virsbo grindstuga riven stuga Hed streken fors
  Orrmossen mosse Virsbo herrgård avs Hed täppan förr åker
  Orrmossen sank mark Virsbomuren gård Hedvallsbron bro
  Orrmossen mosse /Se Vretabergs stuga Hedvallsån del av Kolbäcksån
  Orrsjömossen myr Vretaberg ställe Hedänget förr sankt, nu torrlagt område
  Ostkaret myr Vretbacken lht Hedängsladan Saknas
  Ostkaret del av kärr /Se Vreten gård Hedängsviken vik
  Oxkärret mosse /Se Vålbo torp Hedängsåsen del av Strömsholmsåsen
  Oxtjärn sjö /Se Vålbo torp Hedängsåsudden udde
  Oxtjärnen tjärn Vålbo torp Hellkvist ängarna ängar
  Oxögat vattenhål /Se Vålbo ställe Hellkvist ängen äng
  Poströnningen röjd mark Värmland överskogvaktarboställe Hellmans bäck bäck
  Pundhålet åker /Se Västerbergs riven stuga Hellmans vret åker
  Ramnäs höjd, triangelpunkt Västergrens torp huggartorp Helvetets trappan trappa
  Ramnäs portar bergknallar (med väg emellan) Västergården hemman Hemgärdet åker
  Ramnäsströmmen ström /Se Västergården hemmansdel Hemgärdet åker
  Ramnäsströmmen Saknas /Se Västertorpen arrendegårdar Hemgärdet åker
  Rismossen mosse /Se Åkerkammar bruksbostäder Hemgärdet åker
  Rompan, se Fiskkraksrompan mosse Åsby torp Hemgärdet åker
  Rotfallsholmen skogsområde Åsby torp, huggartorp Hemgärdet åker
  Rudtjärnsberget berg Åsen lht Hemgärdet åker
  Rudtjärnsstolpen gränsmärke Åsen egnahem Hemhagen skog
  Rudtjärnsstolpen gränsmärke Åsen huggartorp Hemhagen skogsmark
  Rulltorpsbäcken bäck Åshammar lht Herrgårds hagarna namn för Stora och Lilla Kohagen
  Rulltorpbäcken bäck Åshammar rivet bostadshus Herrgårdshagen beteshage
  Rulltorpbäcken, se Grottbäcken bäck Åshammar rivet bostadshus Hillersberget bergudde
  Rulltorpån, se Kolbäcksån och Grottbäcken å Åvensfallet lht Hillersuddarna uddar
  Runkiärsstolpe, se Rudtjärnsstolpen gränsmärke Åvensfallet torp Hillersviken, Lilla vik
  Ryttarharet grund /Se Ängsbacken hemman Hillersviken, Stora vik
  Rålkhäll sten? Österbyn by Hillringsberget bergudde
  Räbbis terräng Österbyn hemman Himlaladrumsåkrarna åkrar
  Rävnäseken ek   Hjortronmossen »hals»
  Rävnäsgruvan gruva   Hortronmossen, Lilla mosse
  Rävnäshällen häll   Hjortronmossen, Stora mosse
  Rävnäsudden udde   Holmarna holmar
  Rödmossgrenen del av römossen   Holmen åker
  Rödmosshalsen terräng   Holmkalles täppa åker
  Rödmosskullen skogshöjd   Holmkärret, Nedre del av Kolbäcksån
  Rökedalsmossen mosse   Holmkärret, Övre del av Kolbäcksån
  Rökilsbäcken bäck   Holmsjön sjö
  *Rökällbergsröset gränsröse   Holmsjön sjö
  *Rökällsten gränssten   Holmsjön sjö
  Römossen mosse   Holmtäppan åker
  Römossen myr   Hophagen skog
  *Römossröset gränsröse   Hopmilssvad bäck
  *Römossröset gränsröse   Huberget berg
  Rönningsberget berg   Huggormen sten
  Rönningsmossen sank mark   Humlegården plats vid Skärpa
  Rönningsmossen mosse /Se   Hundberget bergbacke och åker
  Rövallsbäcken bäck   Hundbergsudden åkerlapp med udde
  Rövallsmossen mosse   Hundmossen åker
  Rövallsmossen mosse /Se   Husmilsbotten kolbotten
  Salmossarna mossar   Husmossen mosse
  Salsmossen sank mark   Hustrabo kärrväg väg
  Sankkärret, se Skräppkärret åker /Se   Hyttänget äng och åker
  Sellbergsängen sank mark   Hyttänget, Lilla beteshage
  Sexabacken höjd   Hyttänget, Stora betesängar
  Sikohällsmossen mosse   Hålbullmossen mosse
  Sjökärret åker /Se   Hålet åker
  Sjömossen mosse /Se   Hålklunkbotten kolbotten
  Skallmossarna sank mark   Hålklunkhålet mosse
  Skallmossen myr   Hålkärret kärr
  Skalmmossarna mosse /Se   Hålkärret vasskärr
  Skarpslätten skogsmark   Hålkärrsviken vik
  Skeppsängsberget skogshöjd   Hålsmurarna ängar
  Skinnartorpmossen äng /Se   Hålsmur berget höjd
  Skrattberget berg   Hålsmur backen backe
  Skrattberget berg   Hålsmuren, Nedre äng
  Skrikbergen berg   Hålsmuren, Nedre äng
  Skräddartorpsängen sankmarksområde   Hålsmuren, Övre sank äng
  Skräppkärret åker /Se   Hålsmursåkrarna åkrar
  Skärpan del av sjö   Hålsmuränget sank äng
  Skärpan vik /Se   Hårkronkbotten kolbotten
  Slampbacken vägbacke   Hårkronkhålet mosse
  Slogkärret mosse /Se   Häggibotten kolbotten
  Slogmossen sank mark   Häggikärret åker
  Slogmossen mosse /Se   Häggmossen mosse
  Slogmossholmen skogsområde   Hällarna del av Acktjärnsåsen
  Slottet terräng   Hällarna berg
  Slåttermossen sank mark   Hällarna hällar
  Slåttermossen mosse   Hällarna berg
  Slåttermossen mosse /Se   Hällbacken backe
  Slätfallet åkermark   Hällbotten kolbotten
  Slätmossen sank mark   Hällbotten kolbotten
  Slätåsen ås   Hälltjärn sjö
  Småmossarna mossar /Se   Hälltjärns trakten trakt
  Snaret terräng   Hälltäppan åker
  Snutängsbäcken bäck /Se   Hälludden udde
  Sothällsviken vik   Hälludden udde och åker
  Spetalsberget skogshöjder   Hälludden udde
  Stakbäcken bäck /Se   Hälsingkärret åker och mosse
  Stavkärret mosse /Se   Hälsingkärrsslätten förr slogäng, nu betesfålla
  Stavromsmossen mosse /Se   Hässingskärret åker och mosse
  Stenbjörn sjö   Hässjemossbäcken lopp
  Stenbjörn sjö   Hässjemossen mosse
  Stenbjörn sjö /Se   Hästberget Saknas
  Stenbjörnsberget berg   Hästhagen hage
  Stenbjörnsstugan stuga   Hästhagen betesmark
  Stenbromossen sank mark   Hästhagen hage
  Stenbromossen mosse /Se   Hästhagsbotten kolbotten
  Stenbron bro   Hästhagsviken vik
  Stenhagsmyren mosse /Se   Hästkärret kärr
  Stenhagsmyrfly mosse /Se   Hästkärret åker
  Stenhallsmyrröset gränsmärke   Hästskon vik
  *Stenhällsmyren myr   Hästtäppan åkerstycke
  *Stenhällsmyrröset gränsmärke   Högbacken backe
  *Stenkärrsmossen mosse   Högberget höjd
  Stenramen sjö   Högberget berg
  Stenramen sjö   Högberget bergstrakt
  Stenramen sjö   Högberget berg
  Stenramen sank mark   Högbergsvägen skogsväg
  Stenramen sjö /Se   Högbovreten åker
  Stenramen sjö /Se   Högbyhagen skog
  Stenramen sjö /Se   Högbyholme holme
  Stenramen sjö /Se   Högbyknäet vinkel på gräns
  Stenramsfly sank mark   Högbylotten skogslott
  Stenramsmossen, se Stenhagsmyrsfly mosse   Högbyrönningen mosse eller skogsbete
  Stentjärn sjö /Se   Högbyskogen Saknas
  Stentjärnen tjärn   Högmossen mosse
  *Stiftbergsröset gränsröse   Högmossen mosse
  Stingsberget berg   Högmossen mosse
  Stingsmossen mosse   Högmoss halsen mosshals
  Stingsmossen mosse /Se   Höjdmaja berg
  Storfallet terräng   Hökbo bäcken bäck
  Stormossen mosse   Hökbomossen mosse
  Stormossen sank mark   Hökbo viken vik
  Stormossen sank mark   Höskogsmossen mosse
  Stormossen myr   Höskogsmossen mosse
  Stormossen åker /Se   Igeltjärns röset röse
  Stormossen mosse /Se   Igeltjärnstrakten skogstrakt
  Stormossön skogsområde   Ingels hagen skogsmark
  Storomberget berg   Ingels myr (Ingels myren) gräskärr, förr slogäng
  Storängarna sank mark   Ingels storkärr kärr
  Storängsbäcken bäck /Se   Inmossen mosse
  Storön skogsområde   Inspektorns vret åker
  Strutmossen mosse   Jan Ers brända skogstrakt
  Strutmossen mosse /Se   Jan Ers brändbotten kolbotten
  Strömsholms kanal kanal   Jan Jans hage Saknas
  Strömsholms kanal kanal   Jan Jans myra skogsparti
  Strömsholms kanal kanalparti /Se   Jan Ols hage Saknas
  Strömsholmsåsen ås /Se   Johan Karls fall skogstrakt
  Stubbstackmossen Saknas   Johanssons kolning skogstrakt
  Stubbstackmossen myr   Joksmyren vik och äng
  Svallbacken höjd o. triangelpunkt   Jonmorsslog betesfålla
  Sylbergen berg   Jonmorsäng slogäng
  Sågbergen berg   Judbromossen mosse
  Sågdammsgölen tjärn   Jungfrubo åker
  Sänkkärren skogsmark   Jungfrubokärret kärr
  Sänkmyren åker /Se   Järphällsbotten kolbotten
  Sätermyren ängsmark /Se   Järphällsmossen odlad mosse
  Sörboms berg höjd   Jässelfallet skog
  Sörlången sjö   Jässelfallsbacken skogsbacke
  Sörlången sjö /Se   Jätteberget berg
  Sörlången sjö   Kalkugnsbacken backe
  Sörlången sjö /Se   Kalvfallsledet led
  *Söråmsberget gränsmärke   Kalvhagen hage
  Tallmossen mosse   Kalvhagen åker
  Tallmossen mosse   Kalvhagsrönningen mosse
  Tarmbäcken bäck   Kalvnäsbäcken bäck
  Tarmbäcken bäck /Se   Kalvnäset udde
  Tegmossen myr   Kalvtäppan hage
  Tillkärret åker /Se   Kalängen åker
  Timmerbacken höjd   Kalängslogen loge
  Timmerbacksberget berg   Kammar Anders smedja riven smedja
  Timmerbacksmossen sank mark   Kanalbanken landremsa
  Timmerbacksmossen mosse /Se   Kanalbanken landrimpa
  Tippkärret äga /Se   Kanalbron bro
  Tjuvängarna ängsmark   Kanalen delar av Kolbäcksån
  Tjuvängsmossen myr   Kanalhagen hage
  Tojmossen mosse /Se   Kanaludden udde
  Tokhalsen mosse /Se   Kaninholmen holme
  Tordyveln sjö   Kapprocksfallet skogstrakt
  Tordyveln sjö   Karlrönningen mosse
  Tordyveln sjö   Karlskälla källa
  Tordyveln tjärn   Kasernbotten kolbotten
  Torenmossarna mossar   Kattgropen grop
  Torenön ö   Katthavet mossbutt med vattenhåla
  Torndyfweln, se Tordyveln Saknas   Katthavet vattenhål
  Torraksberget berg   Kattrompan vassrygg
  Torrholmarna mossholmar   Kattrönningen mosse /l. äng?
  Torvmossen, se Stormossen åker   Kattudden udde
  Transjöberget berg   Kaxängen mosse
  Transjön sjö   Kavelbrokärret Saknas
  Transjön sjö   Kavelbromossberget berg
  Transjön sjö   Kavelbromossen mosse
  Trapphällsmossen mosse   Kesarbacken, Kesarbackarna backe
  Trefaldighetskälla källa   Kilbäcksbäcken bäck
  Trehörningsören gränsrör   Kilbäcks gärde åker
  Trollkärret kärr   Kilbäcksskogen skogstrater
  Trollkärret kärr /Se   Kilen skogstrakt
  Trons udde udde   Kilen på Norrgårdsgärdete åker
  Trugsbobäcken bäck /Se   Kilskiftet åker
  Trugsbo vattkärr, se Vattkärret ängskärr   Killingholmen holme
  Trundhemsmossen mosse   Killingholmsviken vik
  Trundhemsviken vik   Klackberget berg
  Trädgårdsmossen sank mark   Klackvreten åker
  Tvisten skogsmark   Klensmed viken vik
  Tvärmossen sank mark   Klippan bergparti
  Tångarna slåttermark   Klockarhagen åker
  Tångbobäcken bäck /Se   Klockarhagsbacken skogsbacke
  Täktbäcken bäck /Se   Klockarmossen mosse
  Täkthålet åker /Se   Klockarudden skogsparti
  *Ufvälingsjön (Sefelingen?) sjö   Klockarudden mosse
  Ulvramen sjö   Klockarvreten åker
  Ulvramen sjö   Klondyke kolbotten
  Ulvramen sjö   Klysen sjö
  Ulvramen sjö   Klysen fors
  Ulvramen sjö /Se   Klysenbäcken bäck
  Ulvramen sjö /Se   Klysenforsen vattendrag
  Ulvramen sjö /Se   Knallebacken skogsbacke
  Ulvramen sjö /Se   Knaperberget berg
  Ulvramen sjö /Se   Knektholmen grund eller vassrygg
  Ulvramsbäcken bäck /Se   Knektmossen f.d. slogäng
  Ulvramsmossen mosse /Se   Knektrönnigngen betesfålla
  Ulvsbomuren höjdsträckning   Knippan bergknalle
  *Usträngsboröset gränsmärke   Kaberget höjd
  *Usträngsboröset gränsmärke   Kohagen, Lilla skogsområde
  Uvbergen berg   Kohagen, Stora skogsområde
  Uvbergsmossen mosse   Kohagsbotten kolbotten
  Uvsjön sjö   Kojberget bergsparti
  Uvsjön sjö   Kojbotten kolbotten
  Valbergen berg   Kojfallet kolbotten
  Vallsjöberget berg   Kolarfallet åker
  Vallsjöbäck bäck   Kolarfalls bäcken bäck
  Vallsjön (Lilla?) sjö   Kolbäcksån vattendrag
  Vallsjön, Lilla sjö   Kalfallsudd udde
  Vallsjön, Lilla sjö /Se   Kolhusbacken plats
  *Vallsjöröset gränsröse   Kolmossen mosse
  Vallsjö smedja f.d. smedja   Kolningrönningen äng
  Varbergs mosse äng /Se   Konungfallet åker
  Vattkärret kärr   Kornhagen åker
  Vattkärret ängskärr /Se   Korpfalls mossen mosse
  Vattmossen myr   Korpfalls åsen höjdsträckning
  Vildbergsmossen mosse /Se   Korpkärret kärr
  Vimossen sank mark   Korpkärrsledet led i gärdsgård
  Vimossen mosse /Se   Korsbotten kolbotten
  Virsbosjön sjö   Korset mötespunkt
  Virsbosjön sjö   Korsmossen torvmosse
  Virsbosjön sjö   Krogen Saknas
  Virsbosjön sjö   Krog landet strand
  Virsbosjön sjö   Krokmossen mosse
  Virsbosjön sjö   Krokmossen mosse
  Virsbosjön sjö   Krogstenen sten
  Virsbosjön sjö   Kronan holme
  Virsbosjön sjö /Se   Kroppkärret åker
  Virsbosjön sjö   Krus graven dike
  Virsbosjön sjö   Kråkskiftet åker
  Virsbosjön sjö   Krångelstreken segelled
  Virsbosjön sjö /Se   Kräkelmossen mosse
  Virsbosjön sjö /Se   Kullerbacksmossen mosse
  Vitmossen mosse /Se   Kullerbotten kolbotten
  Vretaberg berg   Kultäppan åker
  Vågsjön sjö /Se   Kummelstenen sten
  Vålen, Västra sjö   Kungsbryggan brygga
  Vålen, Västra sjö   Kungsgärdet åker
  Vålen, Västra sjö   Kungshammarsgärdet åker
  Vålen, Västra och Östra sjöar /Se   Kungshammarskällan Saknas
  Vålen, Östra sjö   Kungsholmen förr holme, nu udde
  Vålen, Östra sjö /Se   Kungsholmen udde
  Vålmossen mosse /Se   Kungsudden udde
  Vålsjön, Västra sjö   Kungsuddsviken vik
  Vålsjön, Östra sjö   Kusbotten kolbotten
  Vålsjön, Västra sjö   Kushålet del av kärr
  Vålsjön, Östra sjö   Kushålet, Lilla vik
  Vålsjön, Västra sjö   Kushålet, Stora vik
  Vålsjön, Östra sjö   Kushällarna hällar
  Vålsjön, Ö. o. V. sjöar /Se   Kushällarna hällar
  Vålsjön, Östra o. Västra sjöar /Se   Kuskbyggningsbacken backe
  Vålstocken skogsområde?   Kusmossen åker
  Vålstocken, Lilla mosse /Se   Kusmossen mosse
  Vålstocken, Stora äng /Se   Kusmoss grinden borttagen grind
  Våtängen myr   Kusskogen skogstrakt
  *Väggel(j?)nsröset gränsröse   Kutlukstenen sten
  *Väggelusröset gränsmärke   Kvarnbäcken bäck
  *Väggelusaröset gränsmärke   Kvarnkärren kärr
  *Väggelusröset gränsmärke   Kvarnängarna, Kvarnängen ängar
  Vängsbo kärr sank mark   Kvarnängen åker och äng
  Vänvassberget höjd   Kvarnängen Saknas
  Värmossen mosse /Se   Kvarnänget ängar
  Västgötamossen sank mark   Kvarnängsbackarna björkbackar
  Västgötsmossen mosse /Se   Kvarnängsberget eller Kvarnängsberget höjdsträckning
  Ytterängsmossen mosse   Kvarnängs bäcken bäck
  Åkermossen myr   Kvarnängsskiftet åker
  Åmänningen sjö   Kvarnängskullarna kullar
  Åmänningen sjö   Kvarnängs källan källa
  Åmänningen sjö   Kvistfallet bergsparti
  Åmänningen sjö   Kya åker
  Åmänningen sjö /Se   Kyrkby landet strand
  Åmänningen sjö /Se   Kyrkgärdet åker
  Åskbäcken bäck   Kyrkmilbotten kolbotten
  Åskbäcken bäck /Se   Kyrkmossen mosse
  *Åskärrsbacken backe?   Kyrkrönningen åker
  Älgmossen mosse   Kyrkängen åker
  Älgmossen mosse   Kålgården del av gärde
  Älgmossen sank mark   Kålgårdsbacken backe
  Älgmossen mosse /Se   Kålgårdsåkern åker
  Älgmossen åker /Se   Källarbackåkrarna åkerlappar
  Älgmossen, Lilla sank mark   Källberget berg
  Älgmossen, Stora sank mark   Källbergs hagen hage
  Älvkvarnsberget berg   Källbergs hålet åker
  Öfallsbäcken bäck /Se   Källbotten kolbotten
  Öfallsmossen sank mark   Källbotten kolbotten
  Öfallsmossen mosse /Se   Källbotten kolbotten
  Öja terräng   Källdalsmossen mosse
  Ökestadviken vik   Källdals ön skogsholme
  Öketjärn tjärn   Källfallsberget berg
  Öketjärn sjö   Källfallsvreten åker
  Öketjärn tjärn   Källkärrsmossen mosse
  Öketjärn sjö /Se   Källmossen mosse
  Öketjärnsåsen skogsås   Källmossen mosse
  Örnudden skogsområde   Källmoss bergen bergsområde
  Nummerförteckning förteckning   Källmoss halsen utlöpare från Källmossen
  Nummerförteckning förteckning   Källmoss trakten skogsområde
  Nummerförteckning förteckning /Se   Källrönningen del av Lökokärren
      Källskiftet åker
      Källskiftet Saknas
      Källsvad Saknas
      Källsvadbotten kolbotten
      Källsvadkällan källa
      Källtäkten åker
      Källtäppan åker
      Källvreten åker
      Källängshalsen åker
      Käring... vik seller stenhål
      Käringbotten kolbotten
      Käringbromosse berget bergstrakt
      Käringbromossen mosse
      Käringbromossen mosse
      Käringbromoss halsen mosshals
      Käringbromosshalsen mosshals
      Käringfallet skogsområde
      Käringfallsberget berg
      Käringfallstrakten trakt
      Käringfallsviken vik
      Käringkroken vägkrok
      Käringmossen mosse
      Käringänget äng
      Kärret, Lilla kärr, utäga
      Kärret, Stora kärr
      Kärringberget bergsrygg
      Kärringkärret åker
      Kärringmossen mosse
      Kärrvägen väg
      Kärrvägen väg
      Kärrvägen över bergen väg
      Kätten äng
      Kättudden udde
      Kättvreten åker
      Kölnabacken backe
      Kölnkärret förr ängslotter, nu skog, mossutlöpare
      Köpingen skogsområde
      Köpmanhammarsdammen parti i Kolbäcksån
      Köpmanrönningen åker
      Labbe skogsäng
      Ladbacken åker
      Ladbacks skiftet åker
      Ladkroken sväng i segelled
      Ladkroken sväng i segelled
      Ladkärret mosse
      Ladkärret åker
      Ladkärret åker
      Ladkärret kärr
      Ladukärret Saknas
      Ladkärrsbotten kolbotten
      Ladkärrskällan källa
      Ladkärrsskogen skog
      Ladkärrstäppan åker
      Ladkärrsvreten åker
      Ladrummet förr åker, nu betesfålla
      Ladrummet, Bortre åker
      Ledrumsvreten åker
      Ladrumsåkrarna betesfålla
      Ladrumsängen äng
      Ladrönningen mosse
      Ladudden udde
      Ladvreten åker
      Ladängen åker
      Ladängsbacken ås
      Ladängsbäcken bäck
      Lappen slåtteräng
      Lappkärrsmossen mosse
      Larsboberget Saknas
      Larspersäng äng
      Lasse Linds äng mosse
      Lasses vret åker
      Latmanskärret, Latmanskärren kärr
      Lefelingen sjö
      Lefelingen sjö
      Lefelingen sjö
      Lefelings holmen höjdsträckning
      Lefelings hällarna hällar
      Lefelingsmossen mosse
      Lefelings åsen bergstrakt
      Len axvikshäll udde
      Lerbrobackarna backar
      Lerbrobacken Saknas
      Lerbrobäcken bäck
      Lerbron bro
      Lergroparna lertag
      Lergropen sänka
      Lerhusberget berg
      Lerhusrönningen åker
      Liarsbo genväg väg
      Liarsborönningen del av åker
      Lillakärrsbotten kolbotten
      Lillån sund
      Lillängen åker
      Lillängen åker
      Lillängsbacken skogsbacke
      Linbuten backe
      Lindbackarna skogstrakt
      Lindbacksfallet skogstrakt
      Lindmans mosse mosse
      Lindmans ås del av Strömsholmsåsen
      Lingärdshagen skogstrakt
      Lingärdsvreten åker
      Lingärds ökställe tilläggsplats
      Linjabacken backe
      Linjafallet skogsområde
      Linja åkrarna åkrar
      Lisjö Gråsida äng samt åker
      Lisjöskogen skog
      Lisselbärsrönningen mossar, sank ängsmark
      Lisselfallet åker
      Lisselomberget bergknalle
      Lisselomberget berg
      Lisselängen äng (eller mosse)
      Lisselängen, Lisselänget åker
      Lisselänget äng
      Lisselänget åker
      Lisselängsbacken skogsbacke
      Lisselängsudden udde
      Lissfallet åker
      Lissmors sten stenformation
      Ljusmossen mosse
      Ljusvattnet sjö
      Ljusvattsmossen mosse
      Ljusvattensjön sjö
      Logbacken skogsbacke
      Logtäppan hage
      Lambrobäcken bäck
      Lombrobäcken bäck
      Lombro kärret kärr
      Lombron bro
      Lombro mossen kärr
      Lomman kärr
      Lomsjö berget bergsområde
      Lomsjön Saknas
      Lomtjärn sjö
      Lomtjärnstrumman bro
      Lortbromossen mosse
      Lortgatan vallgata
      Lortgatan förr vallgata
      Lorthålet vik
      Lortkärret Saknas
      Lortkärrsbacken backe
      Lotttas äng äng
      Lottas äng äng
      Lukstenen sten
      Lundgrens äng äng
      Lundkärret äng och åker
      Lurhällen berg (häll)
      Lurhällsröset råmärke
      Lukstenen sten
      Lustholmen holme
      Lustholmsviken vik
      Lustigtäppan förr slogäng
      Lustigtäppan åker
      Lustigänget äng med betesfållor
      Lutskiftet åker
      Luvarfallet skogstrakt
      Luvarmossen mosse
      Lyckans stjärna åker
      Lysmossen förr slogkärr
      Lågkärret kärr
      Långala förr slogängar, nu betesmark
      Långalsbäcken bäck
      Långalarna betesmarker
      Långbrofallet trakt
      Långbrorönningen äng o. åker
      Långkoxet vägstycke
      Långkärret mosse
      Långkärret kärr
      Långmossberget berg
      Långmossen mosse
      Långmossen mosse
      Långmossen mosse
      Långmossen mosse
      Långsambacken skogsbacke
      Långsvad dalgång
      Långsvad hals på Seglingsbergs gölmossen
      Långsvad mossen mosse
      Långudden udde
      Långviken sidvallsäng
      Långviksmossen mosse
      Långviksskiftet åker
      Långåkrarna åkrar
      Lärskofarfar sten
      Lökokärren kärr
      Lökkokärret Saknas
      Lövviksbäcken bäck
      Löviksbäcken bäck
      Löviks vallväg skogsväg
      Lövvretsbacken skogsbacke
      Lövvretskällan Saknas
      Magdalena vassholme
      Magnusbergs tova holme
      Magnus väg sommarväg
      Maltholmen fast mark eler »holme»
      Malt kolningen skogsområde
      Mantfallet skogsmark
      Mantgraven vattendrag
      Mant hagen skogsmark
      Mantkällan källa
      Mant lomsjön sjö
      Mantmossen mosse
      Mantmossen mosse
      Mantmosskällan källa
      Mantmossviken vik
      Mantrönningen mosse
      Mantskogen skogstrakt
      Mantstenen flyttblock
      Mantån del av Kolbäcksån
      Marstrandsön område
      Marängen del av åker
      Matbodhagen hage
      Medins rompa åker
      Mellanacktjärn sjö
      Mellanfjärden del av sjö
      Mellansjön Saknas
      Mellanån parti av Kolbäcksån
      Mellanängen åker
      Mellanänget betesfålla
      Melängen, Melänget äng och åker
      Melängen äng och åker
      Melängsbäcken bäck
      Melängsmossen mosse
      Midsommarsbotten kolbotten
      Midsommarsudden udde
      Midsommarängen mosse
      Milfallet åker
      Milmossen mosse
      Missmyren åker
      Mittebotten kolbotten
      Mjölkudden udde
      Mofantrönningen äng
      Mofantrönningen äng
      Mormor kolbotten
      Mormorstova holme
      Morsjöarna Saknas
      Morsjömossen mosse
      Morsjön, Lilla sjö
      Morsjön, L. sjö
      Morsjön, Stora sjö
      Morsjön, St. sjö
      Morjsö åsen höjdsträckning
      Morsjö öga, Lilla sjö
      Morsjööga, Stora sjö
      Moränget äng
      Moster Ullas källa källa
      Muggbo banvaktsstuga
      Muggbo berget berg
      Muggbo berget trakt
      Muggbofallet skogstrakt
      Muggbo hagen hage
      Muggbostenarna stenar
      Muggbo storkärr kärr
      Muggbo vreten del av Murvreten
      Muggfallet skogstrakt
      Muggmossbotten kolbotten
      Muggmossen mosshals
      Muggmossänden del av Muggmossen
      Murarna skogstrakt
      Murarna skogstrakt
      Murarna, Övre förr åkrar, nu betesvallar
      Murarna, Nedre åkrar
      Muren skog
      Muren skog
      Murgärdena, Nedre åkrar
      Murgärdena, Övre åkrar
      Murhagen beteshage
      Murhagen hage
      Murhällarna bergsparti
      Mur mantmossen mosse
      Murmossen mosse
      Murrönningen del av Lökokärren
      Mursalmossen mosse
      Mursalmossen mosse
      Mur steken segelled
      Muruddarna uddar
      Murudden, Lilla udde
      Murudden, Stora udde
      Murvelhålet förr slogäng
      Murvelhåls källan källa
      Murvretarna åkrar
      Murvreten åker
      Murvreten åker
      Murvägen väg
      Murvägskälet, Murvägskellet vägskäl
      Murån del av Kolbäcksån
      Murån del av Kolbäcksån
      Mur änget äng
      Myrarna myrmarker
      Myrorna Saknas
      Myrbacken skogsbacke
      Myrdammen grässlätt
      Myrdammsberget berg
      Myren äng
      Myren äng
      Myrorna, Nedre ängar
      Myrskogen skogsparti
      Myrsved åker
      Myrsvedgärdet åker
      Myrvreten åker
      Myrängen äng
      Myrudden udde
      Målarrönningen mosse
      Målsjöbäcken bäck
      Målsjödammen ände av Stora Målsjön
      Målsjö holme holme
      Målsjön, Lilla sjö
      Målsjön, L. sjö
      Målsjön, Stora sjö
      Målsjön, St. sjö
      Målsjövägen Saknas
      Målsjö änden del av Stora Målsjön
      Måns hål bergparti, »stenhål»
      Märrfitkärret kärr
      Märrfitkärret kärr
      Märrkärret kärr
      Mödomsmossen mosse
      Mörkholmen udde
      Mörtholmen holme
      Mörtholmen holme
      Mörtholmsstenarna stenar
      Mörtstenarna stenar
      Mörttjärn sjö
      Mörttjärn sjö
      Mörttjärnstrumman bro
      Möthagen skogsparti
      Möt lilla hagen Saknas
      Möt stora hagen skogsparti
      Mötviken vik
      Mötängen, Mötänget åker
      Nadden, Lilla sjö
      Nadden, N. sjö
      Nadden, N. sjö
      Nadden, S. sjö
      Nadden, S. sjö
      Nadden, Stora sjö
      Naddkroken udde
      Naddskogen skog
      Naddtorpviken vik
      Naddtorp äga åkrar
      Naddängen odlad jord
      Naddängen, Lilla åker
      Naddängsudden udde
      Naddängsviken vik
      Niaskiftet åker
      Nils Pers fall skogstrakt
      Nils Pers kolning skogstrakt
      Norberg botten kolbotten
      Norbergs udde udde
      Norbyvägen gångstig, sommarväg
      Nordanöbäcken bäck
      Nordanöfjärden del av Virsbosjön
      Nordanö mörtholmen ö
      Nordanöskogen skogstrakt
      Nordanö sundet sund
      Nordanö vallsjöäng äng
      Nordkällan källa
      Nordmyren Saknas
      Nordsmyrvreten åker
      Noren sjö(ar)
      Noren, Östra sjö
      Norrbybrovägen Saknas
      Norrby byäng äng
      Norrby byängsudden udde
      Norrby byängsudden udde
      Norrby-byängsviken vik
      Norrby gärde åker
      Norrby gärde åker
      Norrby hage åker
      Norrbyhällen Saknas
      Norrbylotten skogslott
      Norrby mosse mosse
      Norrby myren äng
      Norrbyvilstaden udde
      Norrbyvägen Saknas
      Norrbyängen äng
      Norrgårdsgärdet åker
      Norrgårdsgärdet åker
      Norrgårds vattkärr ängskärr
      Norr gärdet åker
      Norrhagen åkrar
      Norrmans källa källa
      Norrstugulotten skogslott
      Norr täppan åker
      Norrängen åker
      Norränget äng
      Norrängskällan källa
      Norrängstäppan åker
      Norrängsviken vik
      Notbromossen mosse
      Notladbacken backe
      Notudden udde och åker
      Nybroberget bergsparti
      Nybrobäcken avlopp för sjöar
      Nybrobäcken bäck
      Nybrobäcken bäck
      Nybygge källan källa
      Nyhammarsdammen del av Kolbäcksån
      Näbbfallet skogstrakt
      Näcksjö flyten mosse
      Näcksjö graven avlopp
      Näcksjö myren mosse
      Näcksjö myren, Östra mosse
      Näcksjön sjö
      Näcksjön sjö
      Näcksjö vägen sommarväg
      Näcksjö vägskellet vägskäl
      Näset landtunga
      Näset näs
      Näs näs
      Näs färjställe kaj
      Näs gråänget äng
      Näs haglandet strandlinje
      Näsholmen eller Näsholmarna fast mark, »holme»
      Näs hälludden udde
      Näs kolningen skogstrakt
      Näs slätfallet del av Slätfallet
      Näs tjärdalen plats för tjärbränning
      Näsudden udde
      Näsudden udde
      Näs viken vik
      Näs åsen del av Strömsholmsåsen
      Näs åsudden udde
      Näs änget slogäng
      Näs ökställe landningsplats
      Nötbrobäcken bäck
      Nötbrobäcken bäck
      Nötbro vreten åker
      Nötfluken mosse
      Nötskogshagen skogstrakt
      Nötskogskärren Saknas
      Nötskogsmossen mosse
      Nötskogsmossen äga
      Nötskogsängen, Nötskogsänget mosse
      Odlingen oldlat område
      Odlingen åker
      Odlingen odling
      Odlingen, Nedre åker
      Odlingen, Övre åker
      Olgotsberget höjd
      Oppänget ängar
      Ormtjärn sjö
      Orrkojmossen, Orrkojmossarna mosse
      Orrkojmossen mosse
      Orrmossarna mossar
      Orrmossen mosse
      Orrmossen mosse
      Orrmossen, Lilla mosse
      Orrmoss landet »strand»
      Orreskogsmossen mosse
      Ostkaret mosse
      Ostkärlsbacken backe (skogsparti)
      Oxbacken hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsbacken backe
      Oxhagskällan källa
      Oxkärret mosse
      Oxtjärn sjö
      Oxtjärn sjö
      Oxögat vattenhål
      Parkskiftet åker
      Peckstenen sten
      Pelle Lindmans bäck bäck
      Pelles fall skogstrakt
      Pelles rönning förr röjning, nu igenväxt
      Pellpers vik vik
      Pellrönningen mosse
      Per Hindreks vret åker
      Per Isaks backe utförbacke
      Per Jansgårdens skogslott skog
      Per Lars hage skog
      Per Lars vret åker
      Per Olles fall skogsområde
      Per Olles slog mosse
      Petter Pers botten kolbotten
      Petter Pers holme holme
      Petershill utäga
      Petters täppa åker
      Pilen åker
      Pinkroken krok
      Pinorummet krok eller S-kurva
      Pinorummet åkrok
      Pinorummet åker
      Pinorummet åker
      Pinorumshagen skogsparti
      Pissbacken backe
      Plankkällan källa
      Poströnningen äng
      Potatisstenen sten
      Professorns vik vik
      Prästgårds byängen del av Byängen
      Prästholmarna holmar
      Prästskogslinjan rågång
      Prästängsudden udde
      Pundhålet åker
      Pål och Per stenar
      Rabbis förr åker
      Rabobäcken bäck
      Ramins holme holme
      Ramkvists tova holme
      Ramnäs kanalen del av Strömsholms kanal
      Ramnäs portar bergknallar
      Ramnäs prästskog skog
      Ramnäs slussar slussar
      Ramnäs salsmossen mosse
      Ramnäs stenhålet passage
      Ramnäs åsen del av Strömsholmsåsen
      Ramströms badställe vattenfylld grusgrop
      Ramvreten åker
      Ram vägskälet, Ram vägskellet vägskäl
      Ramägan åker, förr torp
      Randen plats
      Risbron kavelbro
      Rishagen skogsmark
      Rishagsskiftet åker
      Rismossen, Rismossarna mosse
      Rismossen, Nedre mosse
      Rismossen, Övre mosse
      Rismosshagen Saknas
      Rolighetsbacken backe
      Rompan Saknas
      Rotfallet skogsområde
      Rotfallsbacken backe
      Rotfalls holmen fast område, »holme»
      Rotfalls ön fast område, »holme»
      Ruan åker
      Ruckelberget berg
      Rudbergen bergknallar
      Rudhagen hage
      Rudtjärns berget höjd
      Rudtjärnsmossen mosse
      Rudtjärns röset röse
      Rulltorpbäcken bäck
      Rulltorp täppan åker
      Rulltorpån parti av Kolbäcksån
      Rulltorpudden udde
      Rybergs åker
      Rydbergs vret betesfålla
      Ryttarharet grund
      Ryttarna prickar
      Råbockbackarna Saknas
      Råbocksbacken Saknas
      Råbockfallet uthuggning, nu skog
      Rågången, Norra gräns
      Räbbis förr åker
      Räbbisberget höjd
      Rättartäppan åker
      Rävhagen hage
      Rävnäseken ek
      Rävnäshällen häll
      Rävnäsmilan kolbotten
      Rävnäs udde udde
      Rävnäsviken vik
      Rävstenen sten
      Rävstens änget sank plats
      Rävstensänget sank terräng
      Rävuddarna uddar
      Rödbron bro
      Rödkilarna gräskärr
      Rödkälsbäcken bäck
      Rödmossbäcken bäck
      Rödmossen mosse
      Rödmoss grenarna halsar
      Rödmoss grenen, Östra mosshals
      Rödmoss halsen mosshals
      Rödmoss grenen, Västra mosshals
      Rödmoss kullen höjd
      Rökedalsmossen mosse
      Römossen mosse
      Römossen mosse
      Römoss knippan fast mark
      Rönningen plats
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen åker
      Rönningen, Lilla åker
      Rönningen, Nya åker
      Rönningen, Nya åker
      Rönningsbacken backe
      Rönningsmossen mosse
      *Rörharet vassgrund
      Rörharet vassgrund
      Rövarkulsberget berg
      Rövallsbäcken Saknas
      Rövallsmossen mosse
      Rövallsängen del av Rövallsmossen
      Salmossbacken backe
      Salmoss bron bro
      Sal(s)mossarna mossar
      Sal/s/mossen mossar
      Salmossen, Stora mosse
      Sand fallen skogstrakter
      Sand hagen skogsmark
      Sandtäpp allén allé
      Sandtäppan åker
      Sandtäpp gärdet åker
      Sandudden landtunga
      Sandviken vik
      Sandvreten Saknas
      Sandvreten åker
      Sand vägskellet vägskälet
      Sandåsen förr sandtag
      Sankkärret åker
      Sankkärrsbacken backe
      Sankkärrsgrinden grind
      Sankkärrshagen skog
      Sankt pärla skogstrakt
      Sankt pärla källa källa
      Sarbo plats
      Segelbergs kolning skogstrakt
      Segelleden å
      Seglingbo backen backe
      Seglingbo byänget ängsmark
      Seglingbo gärdena åkrar
      Seglingbo mosse(n) förr mosse, nu åker
      Seglingbo salmossen Saknas
      Seglingboskogarna skogstrakter
      Seglingbo skogen skogstrakter
      Seglingbo ängarna ängsmark
      Seglingsberg Färmansbo skog skog
      Seglingsberg gölmossen del av Gölmossen
      Seglingsbergs salsmossen mossar
      Seglingsbergs tordyveln sjö
      Sellbergs brygga brygga
      Sellberg odling odling
      Sellbergsängen mosse
      Sexabacken hagmark
      Sidan Saknas
      Sikohällsmossen mosse
      Silverhällen hällar
      Självåtstenen stenar
      Sjöberget berg
      Sjöberg vik vik
      Sjöbotten kolbotten
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet Saknas
      Sjögärdet åker
      Sjöhällen bergknalle
      Sjökärret åker
      Sjömossen del av Stenbromossen
      Sjömossen mosse
      Sjön, Millra sjö
      Sjönäsbron bro
      Sjönäsbäcken bäck
      Sjönäsbäcken bäck
      Sjönäset udde
      Sjönäsudden udde
      Sjön, Övre åparti
      Sjörönningen åker
      Sjörönningen äng
      Sjötjärn Saknas
      Sjövreten åker
      Sjövreten åker
      Sjövägen väg
      Sjöänget äng
      Skallmossarna mossar
      Skallmossen mosse
      Skallmoss åsen skogstrakt
      Skarpen udde
      Skarpen udde
      Skarprönningen åker
      Skarprönningsgrinden borttagen grind
      Skarpslätten förr slogäng, nu skogbeväxt
      Skarpslätten äng och åker
      Skarpudden udde
      Skarpviken vik
      Skepparvreten åker
      Skeppsänget åker och sank mark
      Skeppsänget åker
      Skeppsångsberget höjdplatå
      Skeppsängs gärdet del av Skeppsänge
      Skiftet, Stora åker
      Skinnartorpbotten kolbotten
      Skinnartorpmossen äng
      Skitarbackarna utförsbackar
      Skitarbacken backe
      Skitarbacks roten Saknas
      Skitarstenen sten
      Skjutbanshagen skogsmark
      Skogen, Lilla skogsbacke
      Skogvaktar täppan åker
      Skomakarhagen åkrar
      Skomarkarhagen hagmark
      Skomakarvreten åker
      Skommarforsen streke
      Skovelkärret kärr
      Skramp hagen skogsmark
      Skrampkällan källa
      Skrampvreten åker
      Skramp vägskellet vägskäl
      Skramp änget del av Oppänget
      Skrattberget skog och berg
      Skrattberget berg
      Skrattberget skogsparti
      Skrattbergslagarna nu rivna logar
      Skravelhagen hage
      Skravelhagsberget höjd
      Skrika backe eller bergknalle
      Skrikbergen, Skrikberget backar eller bergknallar
      Skrikberget berg
      Skrikfallen bergknallar
      Skräddarbacken backe
      Skräddartorp fordelstäppan åker
      Skräddar torp änget ängar
      Skräddartorpänget ängar
      Skräddarvreten åker
      Skräddarängen åkerskifte
      Skräppkärret åker
      Skuggornas dal sänka
      Skuggornas dal dalsänka
      Skärningen ställe
      Skärpan vik
      Skälbäcksbron bro
      Skönbergs vretarna åkrar
      Slaggvarpet upplagsplats
      Slaktarviken vik
      Slampbacken backe
      Slogkärret mosse med åkerlyckor
      Slogkärrs bäcken bäck
      Slogmossen mosse
      Slussbacken Saknas
      Slussbron bro
      Slussen, Nedre sluss
      Slussen, Övre sluss
      Slussudden udde
      Slussudden, Nedre udde
      Slussudden, Övre udde
      Slåttermossen mosse
      Slåttermossen mosse
      Slåtterhagen åker
      Slåtterhagen skogsmark
      Slängebacken backe
      Slätfallet åker
      Slätfallsvägen väg
      Slätmossen åker
      Slätten åker
      Slätåsen skogstrakt
      Smalån å
      Smedbacken ställe
      Smedbacken åker
      Smedberget berg
      Smedbergs hålet passage
      Smedbäcken bäck
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhagen hage
      Smedholmen holme
      Smedholmen holme
      Smedhålet sund
      Smedtäppan åker
      Smedudden udde
      Smedudden udde
      Smedviken vik
      Småmossarna mossar
      Småmossarna mossar
      Småmossarna mossar
      Småmyrlotten smogslott
      Smårönningarna område
      Smårönningen Saknas
      Smårönnings viken vik
      Smällhällarna höjd
      Smältsmedjan Saknas
      Smörhåls källan källa
      Smörhålskällan plats
      Smörmoss källan källa
      Smörtoppen sten samt åker
      Snarbackarna backar
      Snar gärdena åkrar
      Snarkärret ängar
      Snar mossen mosse
      Snarrolles åkrar åkrar
      Snartäppan Saknas
      Snedbotten kolbotten
      Snutängen äng
      Snutängsbäcken bäck
      Snåltäppan åker
      Snåltäppan slogäng, igenväxt
      Snåltäppan åker
      Sockertoppen sten
      Sotaren åker
      Sotarstenen sten
      Sotbotten kolbotten
      Sothällen udde
      Sothällsberget bergudde
      Sothällsviken vik
      Sotsvedbacken granbacke
      Spången träbro
      Spökbergen berg
      Spökstenarna stenar
      Sprängbotten kolbotten
      Stakbacken backe
      Stakbron Saknas
      Stakbäcken vattendrag
      Stakgrinden borttagen grind
      Stakhagen hage
      Stakvreten åker
      Stationsbryggan brygga
      Stationsfallet skogstrakt
      Stationsfjärden del av Virsbosjön
      Stationsviken vik
      Stationsviken vik
      Stavkärret mosse
      Stavromsmossen mosse
      Stenbergs vret åker
      Stenbjörn sjö
      Stenbjörn sjö
      Stenbjörns berget bergsområde
      Stenbjörns bron kavelbro
      Stenbjörns klack höjd
      Stenbjörnsvägen sommarväg
      Stenbromossen mosse
      Stenbromossen mosse
      Stenbron stenbro
      Stenbron Saknas
      Stenhagsmyren mosse och skogstrakt
      Stenhagsmyren mosse och skogstrakt
      Stenhagsmyrfly mosse
      Stenholmen holme
      Stenhuggar täppan åker
      Stenhuggarvägskälet, Stenhuggarvägskellet vägskäl
      Stenkistorna stenhögar
      Stenkällan källa
      Stenramen sjö
      Stenramen sjö
      Stenramsholmen holme
      Stenramsmossen mosse
      Stenskiftet Saknas
      Stentjärn sjö
      Stentjärn sjö
      Stenvadet passage punkt
      Stenvreten åker
      Stenvreten stenbacke
      Sankt Helena tova eller vassrugg
      Stingsberget berg
      Stingsbergsön skogsremsa
      Stingsmossen mosse
      Storfallet åker och betesmark
      Storfallet skogstrakt
      Storfallsvreten åker
      Storgraven bäck
      Storgärdet åker
      Storgärdskullen utlöpare av Högberget
      Storkärrsvägen väg
      Storkörn mosse
      Stormoss bäcken bäck
      Stormossen mosse
      Stormossen kärr
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen åker
      Stormoss diket dike
      Stormoss holmarna partier av fast mark
      Stormoss ön skogsområde
      Storrundberget bergspartier
      Storrundberget berg
      Storskogen skog
      Storslätten åker
      Stor vreten åker
      Storängen eller Storängarna äng
      Storängen äng
      Storängen, Storänget äng
      Storängen, Storänget åker
      Storängsbacken väg
      Storängsbron förr kavlebro med spång, nu bro med vasar
      Storängbäcken bäck
      Storängsbäcken bäck
      Storängsbäcken bäck
      Storängslogarna, Storängslogen logar
      Storängsmuren skog
      Storängstrakten skogsområde
      Storängsvilstaden öppen plats
      Storängsvägen vinterväg
      Storängsvägen sommarväg
      Storängsvägen väg
      Storön område
      Strutmossberget berg
      Strutmossbotten kolbotten
      Strutmossen mosse
      Strömbron bro
      Strömmen torrlagd åbädd
      Strömmen ställen i Kolbäcksån
      Strömmen, Stora strömdrag
      Strömnäbbudden udde
      Strömparterren trädgårdsanläggning
      Strömsholms kanal kanalpartier
      Strömsholmsåsen rullstensås
      Stubbruvan äng
      Stubbruvan äng
      Stubbrönningen äng
      Stubbstackmossen mosse
      Stubbstackmossen mosse
      Stuntbo förr åker, nu betesmark
      Stuntbokällan källa
      Stuntboängen betesmark
      Stycket, Stora åker
      Stängsla åker
      Stängsla åkerjord
      Surbäcken bäck
      Surbäcksdal sänka
      Susannas källa källa
      Stängslabacken lövlund
      Suravägen landsväg
      Surbergsdal sänka eller äng
      Svadtäppan åker
      Svallbacken berg
      Svallbacken höjd
      Svallbacken höjd
      Svallbacksberget berg
      Svana del av Sjögärdet
      Svanbergsviken vik
      Svanåvägen väg
      Svarthålet vik
      Svarthålet åker
      Svarthålet ställe i Kolbäcksån
      Svartmur fluken mosse
      Svartmur Lomsjön sjö
      Svartmurmossen mosse
      Svartmur rishagen skogstrakt
      Svartmursjön utvidgning av Kolbäcksån
      Svedbergs hagen hage
      Sveddet åker
      Svingelhagen åker
      Svingelhagen skog
      Sylbergen, Sylberget bergstrakt
      Sylbergen bergstrakt
      Sylbergs källa källa
      Sylbergs källan källa
      Sylbergs källbotten kolbotten
      Sylbergsvägen sommarväg
      Sylbergs åsen bergstrakt
      Sågberget, Sågbergen berg
      Sågberget, Sågbergen berg
      Såglyckan plats vid Sjönäsbäcken
      Såglyckan plats
      Såglyckan plats
      Såglyckebäcken bäck
      Såglyckeåkrarna åkrar
      Sågrännan fåra
      Sågrännsbron bro
      Sågveddet plats
      Sänkkärret f.d. åkerskifte
      Sänkmyren åker
      Sänkmyrhagen skogsparti
      Sänkmyrhalsen ulöpare av åker
      Sänkmyrvägen väg
      Säterbyängen äng
      Säterbyängsgölen sund
      Säterbyängsudden udde
      Säterbyängsviken vik
      Säter gärde åker
      Säterlotten skogslott
      Sätermyren del av landtunga
      Säter skillnaden gräns
      Säters norra lott Saknas
      Säters södra lott skogslott
      Säters udde udde
      Säterviken vik
      Sätten avstängningsport
      Södergrens slog mossbutt
      Sörboms äng mosse
      Sörby byängen, Sörby byänget äng
      Sörby myren ängsmark
      Sörbynotudden ö
      Sörbyskogen skog
      Sörbyviken vik
      Sörbyängen äng
      Sörhagen åkrar
      Sörhagsbergen höjder
      Sörhagsbergen höjder
      Sörhagsgrinden borttagen grind
      Sörlången sjö
      Sörlången sjö
      Sörlångs berget bergsområde
      Sörlångsmossen mosse
      Söränget äng
      Söränget plats
      Sörängshagen skogsmark
      Tackjärnsgården upplagsplats
      Tallholmen udde
      Tallmossen mosse
      Talludden udde
      Tallåsen, Västra del av Strömsholmsåsen
      Tarmbäcken bäck
      Taskhålet åker
      Teaterhusbacken festplats
      Tegelladskiftet åker
      Tegelslagars backen backe
      Tegelslagars vattstället badställe
      Tegelugnen område
      Tegelugnsskiftet åker
      Tegelugnen plats
      Tegelverket tegelbruk
      Tegelvreten åker
      Tegmossen mosse
      Tegmosstrakten skogsområde
      Tiaskiftet åker
      Tiggargubbhålet sund
      Tillkärret åker
      Tillkärrsbacken backe
      Timmerbacksmossen mosse
      Timmerholms bergen bergstrakter
      Tippa backe eller bergknalle
      Tippfallen bergknallar
      Tippkärret Saknas
      Tistelbotten kolbotten
      Tjuvängarna skogsparti
      Tjuvängarna skogsparti
      Tjuvängsbron kavelbro
      Tjångkärret åker
      Tjångkärrsbacken backe
      Tjångkärrsgrinden grind
      Tjädersberget berg
      Tjärdalsbacken backe
      Tjärdalsstenen sten
      Tojmossen mosse
      Tokhalsen mosse
      Tordyveln sjö
      Tordyvelmossen mosse
      Tordyvel åsen höjd
      Tordyvels vilstan öppen plan
      Tordyveln »sjö»
      Tordyveln sjö
      Tordyvlen sjö
      Tornbäcken bäck
      Torp fordelsvreten åker
      Torp täkten åker
      Torpänget änge
      Torpänget mosse
      Torraksbergen bergsområde
      Torrhagsbergen berg
      Torrhagsbotten kolbotten
      Torvmossen mosse
      Torvmossen mosse
      Tovan åker
      Tranbärsmossen äng
      Tranbärsmossen mosse
      Transjön sjö
      Transjön sjö
      Transjön sjö
      Transjö berget höjd
      Transjöbäcken utflöde
      Transjö mossen mosse
      Transundet vik eller göl
      Trapphällsberget berg
      Trapphällsmossen mosse
      Treabacken skogsbacke
      Trehörningsvägen sommarväg
      Trekantmossen mosse
      Trollberget berg
      Trollbärsskogen skogstrakt
      Trollkärren, Trollkärret kärrmarker
      Trollkärret kärr
      Tronsudden ö
      Trugsbobacken backe
      Trugsbobäcken bäck
      Trugsbofallet skogsmark
      Trugsbo Gråsida Saknas
      Trugsborönningen mosse
      Trugsbo vattkärr ängskärr, delvis odlat
      Trugsnäsudden udde
      Trundhemsbäcken bäck
      Trundhems kojbotten kolbotten
      Trundhems mossen mosse
      Trundhems täppan åker
      Trundhems täppa åker
      Trundhems viken vik
      Trystorpsrutan åker
      Trångfallsbacken backe
      Trädgårdsudden udde
      Tränsjön sjö
      Tränvallen betesmark
      Tränvallsudden udde
      Trätshålet åkrar
      Träthålsfallet skogstrakt
      Tröjan, Gröna skogsområde
      Tröskverksbäcken bäck
      Tröskverksbäcken bäck
      Tröttbacksrönningen odling
      Tröttbacksrönningsbackarna backar
      Tröttbacksängarna Saknas
      Tullhagen skogsmark
      Tumbacken vinkel på väg
      Turki gärde, Turki gärdena del av Odlingen
      Turkiet hagen hage
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvillingbottnarna kolbottnar
      Tvisten del av sn
      Tvärmossen mosse
      Tvärmoss heden område
      Tvärmoss knipan backe
      Tvärmossvägen vinterväg
      Tvättstenen sten
      Tvättstenshålet sund
      Tyskbo åker
      Tysk vreten vret
      Tångarna äng och åker
      Tångbrobäcken bäck
      Tångbokällan källa
      Tånghagen beteshage
      Täktbacken backe
      Täktbacken backe
      Täktbotten kolbotten
      Täktbäcken bäck
      Täktbäcken bäck
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åkerskifte
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkten åker
      Täkthagen hage, kolbotten
      Täkthagen skogsparti
      Täkthagsberget berg
      Täkthålet åker
      Täktmossen mosse
      Täktpetersfall skogstrakt
      Täktskiftet åker
      Täktängen äng
      Tällfällsviken vik
      Ubergs mosse mosse
      Uddarna äng
      Uggelbokällan källa
      Ulvramen sjö
      Ulvramen sjö
      Ulvramsbäcken bäck
      Ulvramshällen bergknalle
      Ulvramsmossen mosse
      Ulvramsmossen mosse
      Ulvsbomurs ön fastmark
      Ulvsborg skans
      Ungsmossen mosse
      Usträngsbo kärrväg väg
      Utsträngsbotarmen sjö
      Uvberget, se Kvarnängsberget berg
      Uvsjömossen mosse
      Uvsjön sjö
      Uvsjön sjö
      Vabergs mosse äng och åker
      Vaggviken vik
      Vaggviks halsen skogshals
      Vaggviksstenarna sten
      Vaggviksstenarna stenar
      Valbergskärren skogstrakt med kärr
      Vallbacken backe
      Vallberget höjd
      Vallsjöarna sjö
      Vallsjöbäck(en) bäck
      Vallsjön, L. sjö
      Vallsjön, Lilla sjö
      Vallsjö smedbacken plats i skog
      Vallsjö smedja plats efter smedja
      Vallsjö änget äng
      Vallsjö änget äng
      Vallsjöäng, Nedre äng
      Vallsjöäng, Övre äng
      Valsverksdammen parti i Kolbäcksån
      Valsverksfallet fall
      Varggropen grop
      Vattkärret ängskärr
      Vattkärrsbacken backe
      Vattkärrsbotten kolbotten
      Vattkärrsäng äng
      Vattmoss berget bergstrakt
      Vattmossen mosse
      Vestlunds fall uthuggning? på väg
      Vikmurberget berg
      Vikmur brändan kärr, förr slogäng
      Vikmur hagen skogsområde
      Vikmur lappen slåtteräng
      Vikmur rönningen åker
      Vikmur sjöberget berg
      Vildbergen bergsparti
      Vildbergsmossen mosse
      Villes backe skogsbacke
      Vilstaden platser i skogar
      Viludden »holme» med kolbotten
      Vimossen mosse
      Vintersbo slogbacke, nu betesfållor
      Vintervägen genom snarbackarna vinterväg
      Vintervägskärret kärr
      Vintervägsviken vik
      Virsbo, Gamla udde
      Virsbo gölmosse del av Gölmossen
      Virsbo krona »holme»
      Virsbo linja gräns
      Virsbo murarna skogstrakt
      Virsbosjön sjö
      Virsbo sluss sluss
      Virsbo Tordyveln sjö
      Vitmossen mosse
      Vretabergsfallet Saknas
      Vretabergs ökställe tilläggsplats
      Vretarna åkrar
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten åker
      Vreten, Norra åker
      Vålen, Stora sjö
      Vreten, Norra åker
      Vreten, Stora åker
      Vreten, Södra åker
      Vretkärret åker
      Vretvägen väg
      Vålarna sjöar
      Vålen, Lilla sjö
      Vålen, Västra sjö
      Vålen, Östra sjö
      Vålhagen skog
      Vålhagsslätten mosse
      Vålmossen mosse
      Vålsjön, V. sjö
      Vålsjön, V. sjö
      Vålsjön, Ö. sjö
      Vålsjön, Ö. sjö
      Vålstocken, Lilla mosse
      Vålstocken, Stora äng
      Våtängen åker
      Vägen, Gröna väg
      Vägen utför mossarna vinterväg
      Vältkubbotten kolbotten
      Vänvass berget ruckelberg
      Vänvassen strand
      Vänvasshagen skogsmark
      Vänvasstenarna stenar
      Vänvassudden udde
      Värbacken backe
      Värbacken backe
      Vär gärdet åker
      Värmossen mosse
      Västerbergs slätt åker
      Västergrens berg höjd
      Västergårds täppan åker
      Västergårds vattkärr ängskärr
      Västersjön del av Virsbosjön
      Väster skogen skogsområde
      Västervägen väg
      Vösters täppa betesmark
      Västgötsmossen mosse
      Ytterängen, Ytteränget äng
      Ytterängsmossen mosse
      Yxskaftbäcken bäck
      Ågärdet åker
      Ågärdet åker
      Åkermoss bergen berg
      Åkermossen mosse
      Åkern i änget odling
      Åkersmyren åker
      Åkertäppan åker
      Åmossen mosse
      Ån vattendrag
      Åsby gärdena åkrar
      Åsby hage skogsområde
      Åsby älvkvarnen sten med älvkvarn
      Åsen bergknalle?
      Åsen rullstensås
      Åshagen åker
      Åshagen åker
      Åshällarna berg
      Åsjömossberget bergig trakt
      Åsjömossen förr slogäng, nu utdikad skogsmark
      Åskbäcken avlopp
      Åskbäcksviken Saknas
      Åskfallsbäcken avlopp
      Åskviken vik
      Åskviksbäcken Saknas
      Åsudden udde
      Åsvadet backe
      Åttaskiftet åker
      Älgberget berg
      Älgbotten kolbotten
      Älgbotts kullarna berg
      Älg(e)mossen mosse
      Älgklacken bergklack
      Älgmossen mosse
      Älgmossen åker
      Älgmossen, Lilla mosse
      Älgmossen, Stora mosse
      Älgpasset plats på mosshals
      Älvkvarnsbotten kolbotten
      Älvkvarnsstenen sten
      Ängen Saknas
      Ängeshagen hage
      Ängestäppan åker
      Änget, Lilla utäga
      Änget, Nedre betesfålla
      Ärttäppan åker
      Öfallsbotten kolbotten
      Öfallsbäcken bäck
      Öfallsmossen Saknas
      Öfallsmossen mosse
      *Öjesjövägen sommarväg
      Ökestaviken vik
      Öketjärn sjö
      Öketjärn sjö
      Öketjärns broarna kvarlbroar
      Öketjärnsbäcken bäck
      Öketjärns knippan backe
      Öketjärnsmossen mosse
      Öketjärnsvägen vinterväg
      Ön Saknas
      Ön skogsremsa
      Örnudden »udde»
      Örten del av sn
      Ösjövägen sommarväg
      Ö stenen sten
      Österbyberget höjd
      Österbygärdet åker
      Österbyskogen skog
      Östertäkten mest äng, åker
      Östertäppan åker
      Österängen, Österänget del av landtunga
      Österängsviken Saknas
      Överstens källa källa

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.