ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Harakers socken : Norrbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 518 Naturnamn : 121 Bebyggelsenamn : 243 Naturnamn : 109
Haraker sn Ankfluckan göl Haraker socken Amerika äga
Haraker sn Ankfluckan tjärn /Se Haraker socken Andfluckan vattenfluka
Haraker sn Backskogen skogsmark Haraker sn Andfluckan, Lilla vattensamling
Haraker sn Bjälkberget berg Haraker sn Andfluckan, Stora vattensamling
Haraker sn Björkkärret kärr Harakers socken socken Ankfluckan kärrputt
Haraker sn Black häst skogsmark Haraker socken Bastuskiftet äga
Haraker sn Blåbärsmossen mosse Haraker sn Bjälkberget berg
Haraker sn Blåsbo backe /Se Harakers krankar inbyggarbeteckning Björkkärret mosse
Haraker sn Boängsbacken åkerbacke Harakers hårkrankar inbyggarbeteckning Björnstenen sten
Haraker sn Bredmossen mosse Haraker krånkar inbyggarbeteckning Blåbärsmossen mosse
Haraker sn Brokarlskärret kärr Harakers krånkar inbyggarbeteckning Brokarlskärret äga
Haraker sn Djupbäcken bäck Krånkar inbyggarbeteckning Brännvinskällan källa
Haraker sn Duvnäsberget berg Abelsberg lht (handelsbod) Bröstet bergknalle
Haraker sn Duvnäsängen sank mark Allmunda säteri Djupbäcken bäck
Haraker sn Getmossen mosse Almlunda, se Allmunda Saknas Djuppussen kärr
Haraker sn Gossmossen mosse Anders-Jans, se Magnustorp Saknas Domplatserna Saknas
Haraker sn Gränaberget berg Anders-Jans gårdsnamn Drottningröret gränsröse
Haraker sn Gräna Långmosse mosse Anders-Mats bebyggelse Duvnäsberget berg
Haraker sn Gräs-Nybyn terräng Aspens arbetarbostad Duvnäsviken vik
Haraker sn Göltorps borg borglämning /Se Backen arbetarbostäder Dymossen mosse
Haraker sn Göltorps borg borglämning /Se Backstubacken arbetarbostad Fläckebogångstigen stig
Haraker sn Göltorps borg fornborg /Se Bastubacken arbetarbostad Forsängen äga
Haraker sn /Se Hagby Långmosse mosse Bengtsbo gård Getmossen mosse
Haraker sn Halldammen dammbyggnad Berghäll lht Gossmossen mosse
Haraker socken Hallsjön, se Hällsjön sjö Bertilsbo bebyggelse Gränaberget väg (eller gångstig)
Haraker sn Halsjön, se Hällsjön sjö Billsmyran avs. Gräns långmosse mosse
Haraker socken Hammarskogen skogsmark Bilund lht Gröna vägen väg
Haraker sn? Hasselbäcken bäck Björklunda lht Gråån del av Svartån
Haraker sn sn Helsjön, se Hällsjön sjö Björnkärret rättarbostad Guckubacken backe
Haraker sn Hällaberget berg Boda säteri Göltorps skansen fornborg
Haraker sn Hällsjön sjö Boängen utgård Hagbybål äga
Haraker sn Hällsjön sjö Brotorpet torp Hagby källa källa
Haraker sn Hällsjön sjö Bruksgården tjänstemannabostad Hagby långmosse mosse
Haraker sn Hällsjön sjö Bålsta gård Hagbyvägen landsväg
Haraker sn Hällsjön sjö Bäckarne, Lilla torp Hagskiftet äga
Haraker sn Hällsjön sjö Bäckarne, Stora torp Halldammen damm
Haraker sn Hällsjön sjö /Se Dalhagen torp Hammarskogen bergssträckning
Haraker sn Hällsjön sjö Dalhagen, Norra torp Hasselbäcks hed område
Haraker sn Hällsjön sjö Dalhagen, Södra backstuga Hasselbäckshed hed
Haraker sn Hällskogen skog Dalvreten torp Harmors berg berg
Haraker sn Hällaskogen skog /Se Duvnäs, Lilla torp Hemängen äng
Haraker sn Hälleskog skog Duvnäs, Stora skogshuggarställe Hälla berget berg
Haraker sn Hällskogen Saknas Ekholtstäppan lht Hälla bäck bäck
Haraker sn Helleskog Saknas Ekollstäppan lht Hälla gärdet äga
Haraker sn Hällaskogen skog Ekorrbacken backstuga Hällsjön sjö
Haraker sn Hästkärret förr ägomark? Ekorsvreten, se Ekorrbacken Saknas Hästkärret odling
Haraker sn Högbergs äng terräng Ekvalls arbetarbostad Hästkärrsbottnen kolbotten
Haraker sn Högtorpsberget berg Engvalls lht Höga hällarna berghällar
Haraker sn Hökberget berg Ens lht Höktorpberget berg
Haraker sn Kanan ängsmark Erik-Mats gårdsnamn Kanan äga
Haraker sn Kanbäcken bäck Eriksberg hmd (handelsbod) Kankaluren källa
Haraker sn Karsbo holme mossholme Erikslund eller Forsbo lht (handelsbod) Kilen åker
Haraker sn Korpmossen mosse Ernströms backstuga Korpmossen mosse
Haraker sn Kullskogen skogsmark Fallet torp Kviberget berg
Haraker Saknas Kummelfluckan göl Fjärsmans lht Lillån å
Haraker Saknas Kummerfluckan tjärn /Se Fors stångjärnshammare Lindberget berg
Haraker sn Kviberget berg o. triangelpunkt Forsbo lht Linden äga
Haraker sn Kyrkbacken backe Forsen förr arbetarbostad Lisas kärr vattenflucka
Haraker sn Kyrkgärdet, Stora gärde /Se Fridhem lht Lortgatan väg
Haraker sn Kyrkogärdet Saknas Frökenbo Saknas Lortkärret kärr
Haraker sn Lillån å Fröslunda gård Loviseberg backe
Haraker sn Linjemossen mosse Furuvik skogvaktarbostad Lovisebergsvägen väg
Haraker sn Lisas kärr kärr Färdskär ägor Långmossenbacken backe
Haraker sn Lortkärret kärr Färdskärstorp ägor Långmossholmen kärrstig
Haraker sn Loviseberg åkerbacke Förlunda Saknas Långmyran äga
Haraker sn Lundstäppan förr ägomark? Gatbo, se Gatstugan Saknas Långåkrarna åkrar
Haraker sn Långmosse, se Hagby Långmossar, Gräna Långmosse Saknas Gatstugan arbetarbostad Mellanskiftet äga
Haraker sn Långmyran förr ägomark? Gattorpet, se Gatstugan Saknas Molmsäng äga
Haraker sn Långmyrbäcken bäck Granebo lht? (telefonväxel) Mörtbäcken bäck
Haraker sn Långrun sank mark Griskärret torp Nyhagsberget berg
Haraker sn Nyhagsberget berg Gräna herrgård Oxelsvaet kärr
Haraker sn /Se Offerberget berg Gräset rå och rör Oxögat kärr och mosse
Haraker sn Oxhagen skogsmark Gullarsbo, se Gullersbo Saknas Plankskiftet äga
Haraker sn /Se Oxögat mossudde? Gullersbo rå och rör Pukstenen sten
Haraker sn /Se Pukestenen sten /Se Gustavsberg lht Rudsjömossen mosse
Haraker sn /Se Pukestenen Saknas Gållkärret backstuga Rudsjön sjö
Haraker sn /Se Puke-stenen flyttblock Gålltorpet hmd Sjötorpberget berg
Haraker sn /Se Pukestenen sten /Se Gåvan småbruk Sjötorpviken vik
Haraker sn /Se Pukstenen sten Göltorpet torp Skalleråsen bergås
Haraker sn /Se Pukestenen sten Haga lht Skalleråsen jordbit
Haraker sn /Se Pukestenen sten /Se Hagalund torp Sköldtäppan åker
Haraker sn /Se Pukestenen flyttblock /Se Hagberga lht Sköldvreten äga
Haraker sn /Se *Rooz engh ängsmark Hagboms, se Hagbomstorp Saknas Slumpen äga
Harakers kyrka kyrka /Se Rossberget berg o. triangelpunkt Hagbomstorp f.d. torp Smedjeskiftet äga
Hedåker, Haraker sn Ruan förr ängsmark? Hagby by Solingebäcken bäck
Almunda by Rudsjömossen mosse Hagbyholm lht Spångkärret kärr
Almlunda säteri o. by Rudsjön sjö Hagbylund lht Stormossen mosse
Almunda by Rålkhäll sten? Hagbytorp gård Suggheden landsväg
Almunda by Simkärret kärr Hagstugan backstuga Suggheden hed
Almunda by Sjöbodviken vik Hamburg torp Svanå Väggberg berg
Almunda by Skalleråsen ås Harakers kvarn Saknas Svartkärret odling
Almlunda säteri och by Solingemyren mosse Hasselbäck gård Svartån vattendrag
Almunda by Solingsbäcken bäck Holmbo lht Tjuvtallarna tallar
Almunda by *Stulskvarn kvarn Hummelsta gård Trolltallen tall
Almunda by Spångbacken åkerbacke Hälla by Tuvan åker
Almunda by Sticksmyran myr Högtorp torp Ulvsta äng landsväg
Almunda by Stormossen mosse Höktorpet torp Vargröret gränsröse
Almunda by Svanåparken terräng Ingevalds, se Ingevaldstorp Saknas Vindsjöberget berg
Almunda by Svartkärret kärr Ingevaldstorp Saknas Vindsjöbottnen kolbotten
Almunda by Svatån å Johannesberg lht Vindsjömossen mosse
Almunda by Svartån å Johannisberg, se Johannesberg Saknas Vindsjön sjö
Almunda by Svartån å Juskebo Saknas Vinsjömossen, se Vindsjömossen Saknas
Almunda by *Södra landit gärde Juskebo, Lilla bebyggelse Viken skogstrakt
Almunda by /Se *Södree landæn åkrar Juskebo, Stora bebyggelse Vithatten sten
Almunda by /Se Tallbacken åkerbacke Karl-Anders gård Väggberget berg
Almunda by /Se Tega berg berg Karlberg lht Värmlänningens väg basväg
»bardastwm», se Bålsta by Tegaberget berg o. triangelpunkt Karlsberg lht Åminnet åmynning
Bengtsbo hrgd? Tjuvtallen tall Karlslund arbetarbostad Ångarna mossområde
Bengtsbo hg Torsägan förr ägomark? Karlsro arbetarbostad Ängsbacksskiftet äga
Bengtsbo gd Trolltallen tall Karlstorp stuga  
Bengtsbo hgd *Vaska forsen ängsmark? Karlsbo Saknas  
Bengtsbo hg Viktorsberget berg Karsbo eller Prästboda lht  
Bengtsbo hg Vinnsjöberget berg Kastenhov backstuga  
Bengtsbo hg Vinnsjömossen mosse Kastenlund f.d. soldattorp  
Bengtsbo hg Vinnsjön sjö Klockarkol klockarboställe  
Bengtsbo hgd /Se Vithallen mossholme Knipens, se Färdskärstorp Saknas  
Björnkärret ödegård? Väggeberget berg Kniptorpet, se Färdskärstorp Saknas  
Boda, Ölkanboda by Åbyberget berg Kolarstugan arbetarbostad  
Boda Saknas Åkerby skans fornborg Komministerbostället, se Åby Saknas  
Bodhum Saknas Ångarn mossmark Konradsborg lht  
Boda gd /Se Övre dammen del av Svartån Krutbo arbetarbostad  
Boda Saknas /Se   Krånkriket Saknas  
Bålsta gd?   Kull, Nedre arbetarbostad  
Bålsta gård   Kull Saknas  
Bålsta gård   Kullers lht  
Bålsta gd?   Kullerstorp lht  
Bålsta gd   Kullmanstorp torp  
Bålsta gd   Kyrkoherdebostället prästgård  
Bålsta gd   Källsvedet torp  
Bålsta gård   Kättsta säteri  
Bålsta by   Laduängborg lht  
Bålsta by   Larsbo torp  
Bålsta gård   Larsbo lht  
Bålsta gd /Se   Lansholm, se Lugnet Saknas  
»færdeskel», se Färdskär by   Lido arbetarbostad  
Fallet ödegård?   Lillåsstugan arbetarbostad  
Fiærdkaskæl, se Färdskär by   Lindesberg lht  
Fors Saknas   Lugnet villa  
Fors Saknas   Lugnet förr lht  
Fräbbenbo gd /Se   Lybeck torp  
Fröbbenbo gd   Lyckmanstorp torp  
Fröbbenbo gd?   Långfallet gård  
Fröbbenbo gård   Lötbo gård  
Fröbbenbo gård   Magnustorp förr torp  
Fräbbenbo gård   Mossen eller Rålkmosse utgård  
Fröbbenbo gd /Se   Munktorp förr torp  
Fröslunda gd   Murtorpet torp  
Fröslunda gård   Myrby torp  
Fröslunda gd   Myrkärret torp  
Fröslunda gd   Månsbo gård  
Fröslunda gård   Nilses äng torp  
Fröslunda gd?   Norrgården bebyggelse  
Fröslunda gd   Norrgården gård  
Fröslunda gård   Norrkvarn kvarntomt  
Fröslunda gård   Norrkvarnstorp ägor  
Fröslunda gd   Nyberg hus  
Fröslunda gd   Nybo torp  
Fröslunda gd   Nybygget lht  
Fröslunda gd   Nygård utgård  
Fröslunda gd   Nylund lht  
Fröslunda gård   Nystrand lht  
Fröslunda gd?   Nytorp ålderdomshem  
Fröslunda gård   Per Karlstorp stuga  
Fröslunda gd   Per-Mats gårdsnamn  
Fröslunda gård   Petters på heden lht  
Fröslunda gård   Posthuset Saknas  
Fröslunda gd   Prästboda Saknas  
Fröslunda gd   Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas  
Fröslunda gd   Rodins lht  
Fröslunda gård   Romberg, se Ekollstäppan Saknas  
Fröslunda gd   Rossberget torp  
Förslunda gård   Rostberget torp  
Fröslunda gd   Ruan förr torp  
Fröslunda gd   Rullbo rå och rör  
Fröslunda gård   Rålken utgård  
Fröslunda gd   Rålkhäll torp  
Fröslunda gd   Rönninge, se Rönningen Saknas  
Fröslunda gd   Rönningen torp  
Fröslunda gd /Se   Sandtorpet arbetarbostad  
Förslunda gård   Sigulskvarn eller Svanå, se 3 Svanå Saknas  
Förslunda gd /Se   Siguls kvarn gård  
Fröslunda gd /Se   Sigurskvarn, se Sigulskvarn Saknas  
Fröslunda gd /Se   Sjöbo lht och backstuga  
Fröslunda gd /Se   Sjöbo, Väster backstuga  
Fröslunda gd /Se   Sjöbo, Öster lht  
Färdskär by   Sjöbotorpet, se Sjöbo Saknas  
Färdskär by   Sjömanstorp gård  
Färdskär by   Sjötorpet, se Sjöbo Saknas  
Färdskär by?   Skepplinge bebyggelse  
Färdskär by   Skepplinge by  
Färdskär gård   Skogsbo hus  
Färdskär gd   Skogsbo torp  
Färdskär by   Skogstorp torp  
Färdskär by   Skrapberget lht  
Färdskär by   Skråmsta by  
Färdskär gd   Smedsbo eller Smedstorp bebyggelse  
Färdskär gård /Se   Smedstorp, se Smedsbo Saknas  
Färdskär gd   Solvallen lht  
Färdskär by   Spånga gård  
Färdskär by   Spånga, Norra Saknas  
Färdskär by   Spånga, Södra gård  
Färdskär by   Stentorpet hmd  
Färdskär gd   Stenängen arbetarbostad  
Färd(e)skar el. Färdeskjäl by   Styvens, se Juskebo Saknas  
Färdskär by   Sundet torp  
Färdskär by   Svanå bebyggelse  
Färdskär gd   Svanå säteri  
Färdskär by   Svanå bruk säteri  
Färdskär gd /Se   Svanå kvarn, se Sigulskvarn Saknas  
Färdskär by /Se   Svanå station järnvägsstation  
Färdskär by /Se   Svartkärret torp  
Färdskär by /Se   Svarttorpet gård  
Färdskär by /Se   Svedet soldattorp  
Förlunda gd   Svedtorpet arbetarbostad  
Förlunda gård   Sågtorpet bebyggelse  
Förlunda gd?   Sälmalund lht  
Förlunda gård   Sörkvarnstorp eller Kvarnarne bebyggelse  
Förlunda gd   Sörgården gårdsnamn  
Förlunda gd   Tallbacken arbetarbostad  
Förlunda gd   Tomtebo villa  
Förlunda gård   Trollbunden arbetarbostad  
Förlunda gd   Ulriksberg arbetarbostad  
Förlunda gård   Ulvsta bebyggelse  
Förlunda by   Ulvsta by  
Förlunda gd   Ulvsta by  
Förlunda gd /Se   Urväder torp  
Förlunda gd   Urväderstorp torp  
Förlunda gård   Uttersberg torp  
Förlunda gd   Vaskan gård  
Förlunda gd   Viktorslund lht  
Förlunda gd   Vitbacken lht o. backstuga  
Förlunda gd   Värntorp gård  
Förlunda gd   Väster stenhus, arbetarbostäder  
Förlunda gd   Västerängen gård  
Förlunda gd   Västmanstorp Saknas  
Förlunda gd   Åby by  
Förlunda gd   Åby, Lilla gård  
Förlunda gd   Åby, Stora komministerboställe  
Förlunda gd   Åkerby gård  
Förlunda gd   Åkerbyborgen, se Göltorps skansen Saknas  
Förlunda by   Ängsbacken lht  
Förlunda gd   Ölkanbo säteri, gård  
Förlunda gd   Öster arbetarbostad  
Förlunda gd      
Förlunda gd      
Gräna gd?      
Gräna by      
Gräna by      
Gräna gård      
Gräset gd /Se      
Göttorpet Saknas      
Göttops borg borglämning /Se      
Göltorpet torp /Se      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Hagby by      
Harakers kvarn kv      
*Harakers kvarn Saknas      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by?      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by      
Hasselbäck gård      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by?      
Hasselbäck gård      
Hasselbäck by      
Hasselbäck by /Se      
»hombarsthom», se Hummelsta gd      
»homblastom» = Hummelsta? gd      
Hombrasta hg      
Hummelsta hrgd      
Hummelsta gård      
Hummelsta hrgd      
Hummelsta hg      
?Hummelsta herrgård      
Hummelsta hrgd      
Hummelsta herrgård      
Hummelsta herrgård      
Hummelsta herrgård      
Hummelsta hrgd      
Hummelsta gd      
Hummelsta herg.      
Hummelsta gd      
Hummelsta hrgd?      
?Hummelsta gd      
?Hummelsta gd      
Hummelsta hg      
Hummelsta gd      
?Hummelsta gård      
Hummelsta hgd /Se      
Hummelsta gd /Se      
Hummelsta gd /Se      
Hälla by      
Hälla gård      
Hälla gård      
Hälla by?      
Hälla by      
Hälla by      
Hälla by?      
Hälla gd      
Hälla by      
Häråkra, se Haraker sn      
Jwtzska bodhum Saknas      
Juskebo gård      
Juskebo gårdar      
Juskebo gd /Se      
Juskebo gd /Se      
Karsbo torp /Se      
Kareboda Saknas      
Kruttornet eller Kruthuset del av ringmur      
Kull by      
Kull gd      
Kull gd      
Kull gd      
Kull gd      
Kull gd      
Kull gd      
Kull gd      
Kullmanstorp förr torp?      
Kättsta hg      
Kättsta hrgd      
?Kättsta hg      
Kättsta hrgd?      
Kättsta hrgd?      
Kättsta hg /Se      
Kättsta hrgd      
Kättsta säteri      
Kättsta hgd      
Kättsta säteri /Se      
Kättsta hrgd      
Kättsta säteri /Se      
Kättsta säteri      
Kättsta hrgd      
Laduängsborg lht /Se      
[Lisselberga] Saknas      
Loviseberg bg      
Lybäck ödegård?      
Lötbo gd /Se      
Salaby Saknas      
Sigulskvarn gd /Se      
Sigulskvarn gd      
Sjöbo lht och bs /Se      
Sjöbo Saknas      
Sjöbotorpet torp /Se      
*Sjöbrotorp Saknas      
Sjötorpet, se Sjöbo lht och bs      
Skarfsta by      
Skepplinge gd      
Skepplinge gård      
Skepplinge gd      
Skepplinge by      
Skepplinge gd      
Skepplinge by      
Skepplingw gd      
Skepplinge by      
Skepplinge gård      
Skepplinge by      
Skepplinge gd      
Skepplinge by      
Skepplingw gård      
Skepplingw gd      
Skepplinge gd      
Skepplinge gård      
Skepplinge by      
Skepplinge gd      
Skepplinge gård      
Skepplinge gd      
Skepplinge gård      
Skepplinge gård      
Skepplinge gård      
Skepplinge by      
Skepplinge gd      
Skepplinge gd      
Skepplinge gård /Se      
Skepplinge by /Se      
Skiptlinge, se Skepplinge gd      
?Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skråmsta by      
Skromsta Saknas /Se      
Skråmsta by /Se      
Skråmsta Saknas /Se      
Skråmsta by      
Skrumesta, se Skråmsta by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga, Norra gård      
Spånga, Södra gård      
Spånga by?      
?Spånga by      
Spånga, Norra by      
Spånga, Norra f.d. gd      
Spånga by?      
Spånga by      
[Spånga] Saknas      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Svanå bruk      
Svanå bruk      
Svanå järnbruk förr järnbruk /Se      
Svanå bruksgd /Se      
Svanå Saknas /Se      
Söderspangum Saknas      
Ulvsta by      
Ulvsta by      
Ulvsta by      
Ulvsta by      
Ulvsta by      
Ulfsta by      
Ulvsta by      
Ulfta by      
Ulvsta by      
Ulvsta by      
Ulvsta by      
Ulfsta by      
Ulvsta by      
Ulfsta by      
Ulvsta by      
Ulvsta by      
Ulvsta by      
Ulfsta by      
Ulvsta by      
Ulvsta by /Se      
Ulfsta by      
Ulfstad by      
Ulvsta by /Se      
Ulvsta by /Se      
Ulvsta by /Se      
Ulvsta by /Se      
Ulvesta Saknas /Se      
Vifde Saknas      
*Vreta Saknas      
Vreta Saknas      
Vretorn Saknas      
Vreta f.d. by      
Vreta f. by      
Vreta f. by      
Värntorp gd /Se      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby gdr      
Åby by      
Åby gd      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby Saknas      
Åby by      
Åby gd el. by      
?Åby by      
Åby by?      
Åby by      
Åby gårdar      
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by      
Åkerby by /Se      
Ölkanboda by      
Ölkanboda gd      
Ölkanbo säteri      
Ölkanboda gd      
Ölkanboda gd      
Ölkanboda gd      
»øluastom», se Ulvsta by      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.