ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Simtuna socken : Simtuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 727 Naturnamn : 158 Bebyggelsenamn : 607 Naturnamn : 528
Simtuna sn o hd Alekärret kärr Simtuna sn Albäckshällarna höjder
Simtuna sn o. hd Alekärret sankmark Simtuna socken Albäcksplogarna utäga
Simtuna sn Andmossen ägomark Simtuna sn Albäckstippen soptipp
Simtuna sn Björk-Stinas soffa sten? Simtuna socken socken Alderkärret kärr
Simtuna sn /Se Borgberget berg /Se Simtuna sn Alderkärret kärr
Simtuna sn /Se Bredmossen ägomark Simtuna sn Alderkärret kärr
Simtuna sn o. hd Brunkmossen sankmark Simtuna sn Alderkärret kärr
Simtuna sn o. hd Brännberget höjd Simtuna bönder inbyggarbeteckning Alekärret kärr
Simtuna sn o hd Brännkärren sankmark Simtuna kropp inbyggarbeteckning Alfredskärr kärr
Simtuna sn o hd Bärbyskogen skogsmark /Se Simtuna män inbyggarbeteckning Alkärret kärr
Simtuna sn o hd Fagermokärret sankmark Akademigården gd Allmänningslotten skogsomr.
Simtuna sn *Falleland äng Akademigården gd Almossdiket bäck
Simtuna sn [Falleland] äng Akademigården gd Anders-Ersbacken backe
Simtuna sn *Fallalandh äng Albäck Saknas Anders-Lars hage åker
Simtuna sn »Falleland» äng /Se Albäck by Anders-Lars vret åker
Simtuna sn o. hd Finnmossen ägomark Albäck gd Apalängen åker
Simtuna sn *Folleland äng Albäck by Aspbacken dunge
Simtuna sn Forsby gärde gärde /Se Albäcksby gård Aspbacken dunge
Simtuna sn Forsbyåsen triangelpunkt Albäcksgård gård Aspbacken dunge
Simtuna sn o. hd Funderingsberget höjd Almossen lht Asphagen åker
Simtuna sn Fåfängan ägomark Almossen lht Avrättningsplatsen backe
Simtuna sn Grabbkärret mosse Almossen t Backen dunge
Simtuna sn Gränsmossen sankmark Alströms t Backskiftet åker
Simtuna sn Gräskärret ägomark Anders Anders gård Bastubacken dunge
Simtuna sn Gräskärret kärr Andersbo lht Björkbacken dunge
Simtuna sn Gräskärret sankmark Andersbo t Björkens äng åker
Simtuna sn och hd Gubbkärret sankmark Andersbo försv. t Björkomkärret kärr
Simtuna sn Gubbängen äng Anders-Ers lht Björk-Stinas soffa sten
Simtuna sn o hd Gungflyet sankmark Anders-Ers gd Björkudden udde
Simtuna sn Gölja triangelpunkt Anders Jans gård Björngruvan gruva
Simtuna sn Göstasmossen sankmark Anders Jans gård Björnhålet åker
Simtuna sn o. tingställe Hjulbäcken bäck Anders Mats gård Björnhålet åker
Simtuna sn o hd Hovberget höjd Anders-Lars gd Blyhällar höjd
Simtuna sn Hyttmossen ägomark Andrineberg lht Blyhällar höjder
Simtuna sn Hyttmossen mosse /Se Anneberg lht Bondslogskärret kärr
Simtuna sn Hällarna triangelpunkt Anneberg gårdar Brandvägen väg
Simtuna sn Härvsta-Tibblebäcken bäck Anneberg villaomr. Bredgårdsskogen skogsomr.
Simtuna sn o hd Hökärret sankmark Annedrineberg lht Bredmossen mosse
Simtuna sn o. hd Höladkärret sankmark Annelund lht Bredmossen åker
Simtuna sn Igelkärret mosse Annelund lht Bredmyran mosse
Simtuna sn *Kanikkällan källa /Se Annelund lht Brittas kärr kärr
Simtuna sn o. hd Kanikkälla källa /Se Augustas försv. t. Bromstäppan åker
Simtuna sn o. hd *Kanikvreten åker /Se Baktorpet försv. t. Brunkmossen mosse
Simtuna sn o. hd Kanikvreten åker /Se Bengt Pers gård Brunnstäppan åker
Simtuna sn Klubben höjd Bennbo lht Brunnsåkern åker
Simtuna sn Klyvstenen sten? Berga Saknas Brutalmossen mosse
Simtuna sn Knistersäng ägomark Berga by Brännerikällan källa
Simtuna sn Knistersäng ägomark Bergalund lht Brännkärret kärr
Simtuna sn Krånkorna sankmark Bjurstrands t Brännkärret kärr
Simtuna sn Kuttersberget höjd /Se Björk Saknas Bulten åker
Simtuna sn Kutterberget berg /Se Björk by Buskkällan källa
Simtuna sn Kuttersberget fornborg Björk by Byskiftet åker
Simtuna sn o. hd Kvarnkärret ägomark Björk by Bäcken bäck
Simtuna sn o. hd Kvarnkärret sankmark Björkbacken t Bäcken bäck
Simtuna sn Kvarnkärret ägomark Björkbacken lht Bäcksgärdet åker
Simtuna sn Kvaängsberget berg Björkbacken lht Bäckstäppan åker
Simtuna sn Källtorpet hus Björktorpet t Dansbanan skogsomr.
Simtuna sn Lappslätten terräng Blåsut försv. t Dansbanebacken skogsomr.
Simtuna sn Liebrynet fornlämning Borstbo bebyggelse Degerängen åker
Simtuna sn Lillån å /Se Bortomta, Lilla gård Djupdal f.d. kärr
Simtuna sn Lillån sankmark Bortomta, L. bebyggelse Dräggaren åker
Simtuna sn Lillån å Bortomta, Lilla gd Dykärret kärr
Simtuna sn Lisselängen ägomark Bortomta, Stora by Dypölarna kärr
Simtuna sn Ljusmossen ägomark Bortomta, St. bebyggelse Ekbacken skogsomr.
Simtuna sn Lusbo ägomark Bortomta, Stora gd Ekblomsslätten äga
Simtuna sn Lustemplet terräng Bortomta by Ek-Pers vret åker
Simtuna sn Långbergskärret ägomark Bortomta by Emmas backe dunge
Simtuna Saknas Långkärret sankmark Bortomta gd Enby äng åker
Simtuna sn Långkärret sankmark Lilla Bortomta by Enkullsgärdet åker
Simtuna sn Långkärret sankmark Stora Bortomta by Experimentarskiftet åker
Simtuna sn Löttorpet ägomark Bortomta slott slott Fagermokärret kärr
Simtuna sn Marstallarne slättområde /Se Bortsbo gård Falkmyran åker
Simtuna sn Marstallen slättområde /Se Bortsbo bebyggelse Fallebergsstycket åker
Simtuna sn o. hd Marstallen slättområde /Se Bortsbo gd Fallet åker
Simtuna sn och hd Marstallen ängsområde /Se Bortsbo gd Fallet åker
Simtuna sn och hd Marstallen terräng /Se Bostället gård Fetet kärr
Simtuna sn /Se Mats-Bengts grotta grotta? Bostället gård Finnmossen åker
Simtuna sn Myran höjd Bredgården bebyggelse Finnstavreten åker
Simtuna sn Myrorna ägomark Bredgården gård Finnsta äng åker
Simtuna sn Nyängen terräng Bredgården gd Fjärdedelsängen åker
Simtuna sn Nyängen ägomark Bredmossen t Forsbyåsen höjd
Simtuna sn /Se Odlingen sankmark Bredmyran t Forsbyåsen ås
Simtuna sn Oppängen ägomark Bredmyran gd Framtorpskiftet åker
Simtuna sn Oppängen ägomark Brovallen lht Framtorpsskogen skogsomr.
Simtuna sn Ormhögarna fornlämning Bryggeriet lht Framtorpsåkern åker
Simtuna sn Rismossen mosse Bryggeriet lht Fridhemsstycket åker
Simtuna sn Råbybäcken bäck Brändorna t Frukostbacken dunge
Simtuna sn Råmossbacken höjd Bränntorpet t Frustigen höjd och skogsområde
Simtuna sn o. hd Rönningen terräng Bränntorpet försv t. Frustigen skog
Simtuna sn Rönningen terräng Byn by Funderingsberget höjd
Simtuna sn Rönningen ägomark Bårtsbo, se 1 Bortsbo Saknas Funderingsberget höjd
Simtuna sn Rönningen terräng Bärby Saknas Fyrkanten åker
Simtuna sn Sagån å Bärby by Fåfängan omr.
Simtuna sn Sagån å Bärby by Fågelbacken backe
Simtuna sn Salavägen väg /Se Bärby by Fålunghålet betesmark
Simtuna sn Salavägen väg /Se Bönhuset lht Fängsbackskällan källa
Simtuna sn *Siggesta äng Saknas Bönhuset f.d. kapell Fängsbacksmossen åker
Simtuna sn *Siggesta äng äng Bönhuset kapell Gaddbogruvan gruva
Simtuna sn *Siggesta äng äng Ekbacken lht Gaddebovägen väg
Simtuna sn Siggesta äng Saknas /Se Ekbloms stuga Galgbacken backe
Simtuna sn Simpakälla källa /Se Ekelunda Saknas Gammelån f.d. å
Simtuna sn Simpa källa källa /Se Eklunda by Gatan väg
Simtuna sn Sisselatova backe /Se Eklunda gd Gathagen skogsomr.
Simtuna sn Sjöberget berg Eklunda by Gjutmossen sankmark
Simtuna sn Sjöbosjön sjö Eklunds gård Grabbkärret kärr
Simtuna sn Sjöbosjön sjö /Se Eknäsbo bebyggelse Gribby skog skogsomr.
?Simtuna sn Sjöbosjön sankmark Eknäsbo gård Griphålet åker
Simtuna sn Skarphagen höjd Eknäsbo gd Gråbobacken skogsomr.
Simtuna sn Skutterberget, se Kuttersberget höjd Enbacken lgt Gråbo gärde åker
Simtuna sn Skutterberget, se Kutterberget berg Enbacken lht Gränsmossen mosse
Simtuna sn o. hd Skuttersberget berg /Se Enbacken lht Gränsmoss källa källa
Simtuna sn Skutterskansen borglämning /Se Enbacken avs. Gräskärret kärr
Simtuna sn Skutterskans fornborg /Se Enbacken lht Gräskärret åker
Simtuna socken och härad Skutterskans borglämning /Se Enby soldattorp t Gubbkärret kärr
Simtuna sn Skutterskansen borglämning /Se Enby by Gubbängen åker
Simtuna sn Slätkärret sankmark Eneborg lht Gungbacken backe
Simtuna sn Snörom triangelpunkt Eneborg lht Gungflyet kärr
Simtuna socken Snörom triangelpunkt Eneby gd Gustavs täppa åker
Simtuna socken So ägomark Eneby by Gånsta backe dunge
Simtuna sn *Staffbo æng äng Eneby by Gårdslöten åker
Simtuna sn *Stavbo äng äng Eneby Gamla gd Gårdslöten åker
Simtuna sn Stavbo äng f.d. äng /Se Eneby, Övre gd Gärdena åker
Simtuna sn o hd *Stave äng Saknas Epidemisjukhuset lht Gärdesbacken backe
Simtuna sn Stavtorpet terräng Erik Görans gård Gärdet åker
Simtuna sn /Se Stenkärret sankmark Erik Jans gård Gärdet åker
Simtuna socken /Se Stockfallet sankmark Erik Lars gård Gärdet åker
Simtuna sn /Se Storkärret kärr Eriksberg lht Gärdet Övra åker
Simtuna sn /Se Storkärret sankmark Eriksberg lht Göljamyran mosse
Simtuna sn /Se Stugbacken höjd Erikslund lht Göstasmossen mosse
Simtuna sn /Se Tallmossen sankmark Erikslund lht Göstasmossen f.d. mosse
Simtuna sn o. hd /Se Taxbokärr sankmark Falktorpet t Hagen åker
Simtuna sn o. hd /Se Thorberget, se Borgberget berg Fattiggården gård Hagen åker
Simtuna sn o. hd /Se Thorborgen, se Borgberget berg Finnsta bebyggelse Hagen åker
Simtuna sn /Se Tibble löt ägomark Finnsta by Hagen, Lilla åker
Simtuna sn /Se Tibblemossen sankmark Finnsta by Hagen, Lilla o. Stora betesmark
Simtuna sn och hd /Se Tjyvkärret sankmark Finnsta by Hagmyran åker
Simtuna sn /Se Torborgs borg borglämning /Se Fjärdhundra by Hagvreten åker
Simtuna sn /Se Torborgs slott fornborg (?) /Se Fjärdhundra samhälle Hanvadfluckan bakvatten
Simtuna sn /Se Thorborgs slott stenar /Se Fjärdhundra station järnvägsstation Hanvadström fors
Simtuna sn o. hd /Se Thorborgs slott stenar /Se Flinkstugan t Hasselbacken hasselbestånd
Simtuna sn o. hd /Se Torsborgs slott fornlämning /Se Forsby Saknas Kattmakarvreten åker
Simtuna sn o. hd /Se *Torborgs slott fornborg /Se Forsby by Hemgärdet åker
Simtuna sn o. hd /Se Torborgs slott plats /Se Forsby by Hemgärdet åker
Timbertuna sn /Se Torborgs slott fornborg (?) /Se Framtorpen t Hemgärdet åker
Aglabäck by Torborgs slott fornborg /Se Framtorpen försv. t Hemängen åker
Albäck by Thorborgs Slott fornlämning /Se Framtorpet försv. t Herrfallet åker
Albäck by Tunaberget höjd Fredrik Anders gård Hjortronkärret åker
Albäck by Tångorne ägoområde /Se Fridhem lht Hjortronberget kärr
Albäck by Uggelbo terräng Fängsbacken t Hjortronmossen mosse
Albäck by Ulleråkersborgen fast fornlämning Fängsbacken t Hjulbäcken bäck
Albäck by Ulleråkersborgen höjd med fornborg /Se Gaddebo bebyggelse Hjulbäcksbron bro
Albäck by Vadsbäcken ägomark Gaddebo gård Hjältberga utjord
Albäck by /Se Vas(s)backen ås /Se Gaddebo by Hovberget berg
Albäck by /Se Vassbacken eller Vasbacken ås /Se Gaddebo gd Hovberget höjd
Albäck Saknas /Se Visgärde terräng Gammelgård bebyggelse Hovberget höjd
Albäck säteri /Se Vitmossen sankmark Gammelgården gård Hummelgårdsbacken dunge
Albäck by /Se Vänögla terräng Gammelgården bebyggelse Hyttmossen f.d. mosse
Albäck gods /Se Älgkärret sankmark Gammelgården gd Hålvånn åker
Albäck by /Se   Gardisttorpet försv. t Hällarna höjd
Albäck by /Se   Grengården gård Hällarna höjder
Albäck by /Se   Gribby Saknas Hällarna skogsomr.
Berga by   Gribby by Kärvsta gärde åker
Berga by   Gribby gd, by Härvstarunt väg
Berga by   Gribby gd Härvsta-Tibblebäcken bäck
Berga by   Gripstugan t Härvsta-Tibblebäcken bäck
Berga by   Gråbo försv. t Hästbacken höjd
Berga by   Gråbo försv. gd Hästbacken, Lilla o. Stora dungar
Berga by   Grönlund t Hästhagen hage
Berga by   Gustavsberg t Hästhagsrutan åker
Berga by   Gölja Saknas Hästkärret åker
Berga by?   Gölja by Högby äng åker
Berga by   Gölja by Höggärdet åker
Berga by   Gölja by Högtorpshagen betesmark
Berga by   Göljatorp t Höladkärret kärr
Berga by /Se   Göljatorp lht Höladskärret f.d. kärr
Berga by /Se   Hagalund avs. Igelkällan källa
Berga Saknas   Hagalund lht Igelkärret kärr
Bergby, se Bärby by   Heby gd:ar Isby äng åker
Berghby, se Bärby by   Heby Saknas Jugansbron bro
Björk by   Heby by Kaffebacken dunge
Björk by   Heby by Kajsas backe höjd
Björk by   Herrgården gd Kalvhagen hage
Björk by   Hildeberg lht Kanada åker
Björk by   Hjältberga Saknas Karlebybäcken å
Björk by   Hjältberga Saknas Karl-Jonsmyran åker
Björk by   Hjältberga by Kilen åker
Björk by   Hjältberga by Kilen åker
Björk by   Hjältberga bebyggelse Kilen åker
Björk by   Hjältberga by Killingen åker
Björk by   Hyttmossen lht Kinnekulle höjd
Björk by   Härlins försv. t Klippängen åker
Björk by   Härvsta Saknas Klockgrinden grind
?Björk by   Härvsta by Klockvreten äga
Bortomta hg   Härvsta bebyggelse Klockvreten åker
Bortomta hg   Härvsta by Klyvstenen sten
Bortomta hg   Härvstatorp bebyggelse Knistersäng åker
Bortomta herrgård   Härvstatorp t Koby skog skogsomr.
Bortomta, Stora herrgård   Härvstatorp försv. t Kobyängsgärdet åker
Bredgården gård   Högby Saknas Kohagen betesmark
Bredgården gd   Högby by Kohagen åker
?Bredgården gd   Högtorp t Krokiga tallen försv. tall
Bredgården gd   Högtorpet gd Krokkärret kärr
Bredgården gd /Se   Idogheten t Kronhagen åker
Bredgården Saknas /Se   Idogheten försv. t Kronkälla källa
Borstbo gd   Isby bebyggelse Krånkorna kärr
*Broby Saknas   Isby by Kubben höjd
*Byrtompta, se Bortomta herrgård   Isby by Kumlingsbacken backe
Bärby by   Isby by Kuttersberget höjd
Bärby by   Jan Anders gård Kuttersberget höjd
Bärby by   Jan Ers gård Kuttersskans höjd
Bärby by   Jan Fredriks gård Kuttersskans fornborg
Bärby by   Jan Jans gård Kvarngärdet åker
Bärby by   Jan Ols gård Kvarnholmen, Stora o. Lilla höjder
Bärby by   Jan Ols gård Kvarnkärret åker
Bärby by   Jan Pers gård Kvarnkärret kärr
Bärby by /Se   Jan Petters gård Kvaängen åker
Bärby by /Se   Jan-Petters gd Kvaängsberget höjd
Bärby by /Se   Johannesberg lgt Kyan skogsomr.
»chateby», se Kaby by   Johannesberg t Kyrkgärdet åker
Eklunda hg   Johannesberg t Kyrkogårdsfältet åker
Ekelunda gd   Johannesberg lht Kyrkstigen stig
Ekelunda säteri /Se   Johannesberg lht Källberget höjd
?Eneby by   Johannesberg lht Källskiftet åker
?Eneby by   Johanneslund torp? Källängen äga
Enby by /Se   Johanneslund lht Kärret åker
*Falleland Saknas   Johanneslund lht Kärret åker
Finnsta by   Johanneslund lht Kåas omr.
Finnsta by   Johanneslund lht Ladskiftet åker
Finnsta by   Kaby by Ladugårdsbacken dunge
Finnsta by   Kaby Saknas Lasses vretar f.d. åker
Finnsta by   Kaby by Liebrynet stenblock
Finnsta by   Kaby by Liebrynet sten
Finnsta by   Kabytorp lgter Liebrynet sten
Finnsta by   Kabytorp t Likstigen stig
Fjärdhundra samh /Se   Kabytorp lht Lillkärret kärr
Forsby by   Kaktorpet lht Lillsjön kärr
Forsby by   Kallins försv. t Lillån å
Forsby by   Kanders gård Lillån kärr
Forsby by   Kapellet t Lillängen åker
Forsby by   Karl Anders gård Lillängsbackarna skogsomr.
Forsby gdr o. lhtr   Karl Anders gård Lindbergs backe skogsomr.
Forsby Saknas /Se   Karl Anders gård Lintäppan åker
Forsby by /Se   Karlars gård Lintäppan åker
Framtorpen f.d. torp   Karlberg lht Lisselsjön kärr
Fängsbacken torp   Karlberg t Lisselängen utäga
Gammelgården gd   Karleby bebyggelse Lisselängen åker
Gammelgården gd /Se   Karleby bebyggelse Ljusmossberget höjd
Gribby gd   Karleby by Ljusmossen åker
Gribby by   Karleby Saknas Logskiftet åker
Gribby by?   Karleby by Logbacken dunge
Gribby by   Karleby by Logåkern åker
Gribby by   Karleby, Norra gd Lokalbiten åker
Gribby by   Karlebybyn by Lomkärret betesmark
Gribby gd   Karl Ers gård Luffarbacken dunge
?Gribby by   Karl Ers gård Lundbymossen mosse
Gribby by   Karlings försv. t Lundvreten f.d. åker
»gæltabergh», se Hjältberga by   Karlsborg gård Lundvretsbiten åker
Gölja by /Se   Karlsborg gd Lusbo omr.
Gölja gd /Se   Karlsvik lht Långbacken skogsomr.
Hanevad säteri /Se   Katrinedal lht Långberget höjd
*Harby gärde Saknas /Se   Katrinedal lht Långberget höjd
Heby by   Kers gård Långbergskärret åker
?Heby by   Klingstugan t Långholmen åker
Heby by   Klockarbostället gd Långkärret kärr
Heby by   Klockaregården gård Långkärr kärr
Heby by   Klockargården gd Långkärret kärr
Heby by   Koby Saknas Långkärret f.d. kärr
Heby hg   Koby by Långkärret kärr
Hedby by /Se   Koby by Långkärret åker
Hedby by /Se   Koby by Långkärret kärr
Hedby Saknas /Se   Kobytorp t Långkärret kärr
Hedby Saknas /Se   Kobytorp t Långkärrsfållan betesmark
?Heby by /Se   Kornbergs t Långrutan åker
Hedby by /Se   Kornbergs backe t Långtegarna åker
Hjältberga by   Kors gård Långängen åker
?Hjältberga by   Kronogården gd Längan åker
Hjälteberga by   Kråkbo försv. t Längan åker
Hjältberga by   Kulan bebodd jordkula Lösjorden åker
Hjältberga by   Kulan försv. t Lösjorden åker
Hjältberga by   Kyrkmalmen gårdar Lötängen åker
Hjältberga by   Kyrkmalmen lhtr Lötängen åker
Hjältbegra by   Kyrkoherdeboställe gård Lötängen åker
Hjältberga by   Kyrkstallarna f.d. stall Lövfallet åker
Hjältberga by   Kålmossen t Lövhagen betesmark
Hjältberga by   Kålmossen t Lövhagsbitarna åker
Hjältberga by   Kägelbacken gd Magasinsbiten åker
Giältebergh gård   Källhagen lht Malt-Bengts grotta grotta
Gieltebergh gård   Källtorpet t Marby gärde åker
Hjältberga Saknas   Källtorpet t Marstallen slättområde
Hjältberga by   Larsbo gård Marstallen åker
Hjälteberga by /Se   Lindesberg t Mellangärdet åker
Hjältberga by /Se   Lindesberg försv. t Mittbiten åker
Hjältberga by /Se   Lindevalls gård Mittgärdet åker
Hjältberga by /Se   Lisselbo gård Mossbacken backe
Hjältberga by /Se   Lisselbo försv. t Mossbacken backe
Hjältberga Saknas /Se   Lisselkärret t Mossen utäga
Hjältberga by /Se   Lisselås gård Mossen åker
Hjältberga by /Se   Ljungberga lht Mossen åker
Hjältberga by /Se   Lugnet lgt Mossen åker
Härvsta by   Lugnet t Mossen f.d. mosse
?Härvsta by   Lugnet t Mossen åker
Härvsta by   Lugnet lht Mosåkern åker
Härvsta by   Lugnet lht Myran åker
Härvsta by   Lugnet gd Myran åker
Härvsta by   Lugnet lht Myran omr.
Härvsta by   Lugnet försv. t Myrbacken backe
Härvsta by   Lugnet t Myrorna åker
Härvsta by   Lugnet t Myrängen åker
?Härvsta by   Lunda lht Myrängen åker
Härf(ve)sta by   Lundblads gård Månbiten åker
Härvsta by   Lundbo t Mörkhål (Mörkhålet) betesmark
Härvsta by   Lundbo lht Norrskogen skogsomr.
?Härvsta by   Lundby bebyggelse Norrsätraströmmen fors
?Härvsta by o. gd   Lundby gård Norrängen åker
Högby by   Lundby by Nyrötan åker
Högby by   Lundbytorp t Nyängen åker
Högby by   Lunds såg och kvarn lht Nyängen åker
Högby by   Lustemplet försv. t Nyängen åker
Högby by   Lustigkulla försv. t Nyängskärret kärr
Isby gd   Långkärret kärr Odlingen åker
Isby by   Löttorpet t Odlingen åker
Isby by   Lövs lht Odlingen åker
Isby by   Malmgården åld.hem Odlingen f.d. åker
Isby by   Malmins gård Odlingen åker
Isby by   Marby Saknas Odlingen åker
Isby by   Marby by Odlingen åker
Isby by   Marby by Odlingshagen åker
Isby gårdar   Marby grenadjärstorp t Oppängen åker
Isby gård /Se   Mariahäll t Oxhagen skogsomr.
Isby by /Se   Mariehäll försv. t Paradiskärret kärr
Isby by /Se   Markusbo gd Pelles åker
Isby Saknas /Se   Markusbo gård Pissbackarna skogsbryn
Isby by /Se   Markusbo gd Piteå åker
Isby by /Se   Markusbo gd Plogarna åker
Isby by /Se   Mellanbo t Plogen åker
Johannesberg hus   Mejeriet lht Prästängen åker
Jätteberga, se Hjältberga by /Se   Mejeriet lht Ramsvadberget höjd
Kaby by   Mejeriet lht Ramsvadbiten åker
Kaby by   Mejeriet lht Rismossen sankmark
Kaby by   Mickelstorp bebyggelse Rismossen mosse
Kaby by   Mickelsbo gård Runda backen dunge
Kaby by   Mickelstorp gård Råbybäcken bäck
Kaby by   Mickelstorp gd Råbystycket åker
Kaby by   Mickelstorp gd Råsmossen mosse
Kataby Saknas   Micksbo gd Råmoss hage skog
Kaby by /Se   Mimmis t Råsmyran åker
Kaby by   Minbo gård Rännilarna åkrar
Kaby by   Minbo gd Rävberget höjd
Kaby by   Mixbo bebyggelse Rävberget höjd
Kaby by   Missionshuset lht Rökkursbacken dunge
Kaby by   Mosta by Rönnabacken backe
Kaby by   Mosta by Rönningen f.d. åker
Kaby by   Mosta Saknas Rönningen betesmark
Kaby by   Mosta by Sagån å
Kaby by /Se   Mosta by Sagån å
Kaby Saknas /Se   Mällersta Saknas Sibirien skogsomr.
Kaby by /Se   Mällersta by Siggesta bro bro
Karleby by   Mällersta rälsbusshållplats Silverdalen åker
?Karleby by   Nordanvad gd Simka källa källa
Karleby by   Nordanvad gård Simmingen dike
Karleby by   Nordanvad gd Sisselatova ängsbacke
Karleby by   Norrbo t Sjuttontunnlands åker
Karleby by   Norrgården gård Sjöbo gärde åker
Karleby by   Norrsätra försv. t Sjöbosjön sjö
Karleby by   Nortorpet t Sjöbosjön sjö
Karleby by   Nybo lht Sjöbosjön f.d. sjö
Karleby by   Nybolund lht Sjöbosjön f.d. sjö
Karleby by   Nyborg lht Sjödiket dike
Karleby by   Nyborg lht Sjövreten åker
Karleby by   Nyborg t Skalleråsen stenrösen
Karleby by   Nyborg lht Skarpan åker
Karleby by   Nybygget lgt(?) Skarpbo gärde åker
Karleby by   Nybygget lht Skarpboängen åker
Karleby by   Nybygget t Skarphagen höjd
Karleby by   Nybygget t Skatudden dunge
Karleby by   Nygård gård Skenstaåsen höjd
Karleby by /Se   Nygård gd Skogsrutan åker
Karlby Saknas /Se   Nymossen lht Skoborsten grässlänt
Karleby by /Se   Nymossen lht Skolgärdet åker
Karleby by /Se   Nymossen t Skuttersberget höjd
Karleby by /Se   Nyvreten t Skuttersrännilen bäck
Karleby by /Se   Nyängen t Skärporna åker
Koby by   Odlingsbo t Slångerängen åker
Koby by   Odlingsbo gd Slåtterhagen åker
Koby by   Ol Anders gård Slättan f.d. linda
Koby by   Ol Ols gård Slättan betesmark
Koby by   Ol Ols gård Slätten f.d. åker
Koby by   Ol Ols gård Slätfallet åker
Koby by   Ol Pers gård Slätkärret kärr
Koby by   Ol-Pers gd Smedgärdet åker
Koby by   Ormhögarna gd Smedjebacken dunge
Koby by   Pelpers gård Smedjebacken backe
Koby by   Persbo lht Smedjebacken dunge
Koby by   Pettersborg lht Smedjeskiftet åker
Koby by   Pettersholm lht Smedjestycket åker
?Koby by /Se   Planteringsland ålderdomshem Smörbyttan sten
Koby by   Pliggkojan t Smörtäppan åker
Koby by   Plogstugan t Smörtäppan åker
Koby by   Prästgården gård Snörom triangelpunkt
Koby by   Prästgården gd So utäga
Koby by   Ramsberg lht So åker
Koby by /Se   Ramsberget lht Sockskaftet åker
Koby by /Se   Ramsvad gårdar Solberga köl åker
Kogby, se Koby by   Ramsvad lht Solbergaskogen skogsomr.
Källtorpet f.d. torp   Ravastbo bebyggelse Soldatvreten åker
*Ljusbo Saknas   Ravastbo gård Solvreten åker
Lundby gd   Ravastbo bebyggelse Sonkaslätta kärr
?Lundby by   Ravastbo gd Spensensvred landsvägskrökning /Se
Lundby by   Råby Saknas Spillbacken försv. dunge
Lundby by   Råby by Spjuten åker
Lundby by   Råby by Spjället åker
Lundby by /Se   Råby gd Spottbiten åker
Marby by   Råby soldattorp lht Stackfallet kärr
Marby gd   Råmossen lgt Stadsängen åker
Marby gd   Råmossen gd Stakvreten åker
Marby gd   Råmossen gd Stakvretsbacken dunge
Marby by   Rättarbo lgt Stallrutan åker
Marby by   Rättarbo lht Stavboberget höjd
Marby by   Rättarbo lgt Stavbohål åker
Marby gård   Rättarbo gd Stenvreten åker
Marby gd /Se   Rörkärret t Stenryggen höjd
Marby by /Se   Rörkärret gd Stentomten skogsomr.
Marby by /Se   Salfors Saknas Stenvallskärret kärr
Marstallen lg /Se   Salfors by Stenvreten åker
Mickelbo torp   Salfors gd Stockfallet, se Stackfallet kärr
Mosta by   Salfors, Lilla lht Stockholmsmossen åker
Mosta by   Salfors, Lilla lht Storbomyran åker
Mosta by   Salfors, Stora gård Storkärret kärr
Mosta by   Siggesta Saknas Storskogen skogsomr.
Mosta by   Siggesta by Storängen åker
Mosta by   Siggesta by Storängen åker
Mosta by   Siggesta by Strömmens kärr f.d. åker
Mosta by   Simansbo gd Ströms vret f.d. åker
Mosta by   Simansbo gd Stubbitarna åker
Mosta by   Sjukstugan lht Stubbtäppan f.d. åker
Mosta by   Sjöbo bebyggelse Stugbacken höjd
Mosta by   Sjöbo gård Stångby gärde åker
Mosta by /Se   Sjöbo gd Svartbacken dunge
Mällersta by   Skarpbo by Svarta vägen f.d väg
Mellersta by   Skarpbo bebyggelse Svartkärret åker
Mällersta by   Skarpbo by Svensängen åker
Mällersta by   Skarpbo gd Svinhon jaktpass
Mällersta by   Skensta Saknas Sänkan åker
Mällersta by   Skensta Saknas Sörsätramyran åker
Mällersta by /Se   Skensta by Tallbacken dunge
Mällersta by /Se   Skensta by Tallmossen mosse
Mellersta Saknas /Se   Skensta gd Tallmossen mosse
Mällersta by /Se   Skinnarbo gd Tallmossen mosse
Ramsvad torp   Skinnarbo by Tegelugnen omr.
Rafvastbo Saknas   Skinnarbo, L. t. Telléns vret åker
Ravastbo gd   Skinnarbo, Lilla gård Tibble och Karleby bäck bäck
Ravastbo gård   Skinnarbo, Lilla gd Tibblemossen mosse
Ravastbo gd   Skinnarbo, Stora gård Tillfället åker
Ravastbo gd   Skinnarbo, Stora gd Tjyvkärret kärr
Ravastbo gd   Skogslund lht Tjuvkärret kärr
*Rokling(e) försvunnen gård   Skräddar-Lottas t Tjävkärrs källa källa
Råby by   Smedens lht Tjärdalvägen väg
Råby by   Smens lht Tomten åker
Råby by   Solberga lht Torsbacken dunge
Råby by   Solberga t Torsbacksgärdet åker
Råby by   Soldatstugan t Torvströmossen mosse
Råby by   Soldattorpet lht Tovtegen åker
?Råby gd   Soldattorpet lht Tovängen åker
Råby by   Spångbo t Trappstegsberget höjd
Råby by   Stav by Trollberget höjd
Råby by   Stav Saknas Trumsbacken dunge
Råby by   Stav by Trumskällan källa
Råby by   Stav by Trumsängen åker
Råby gd   Stavbotorp t Tullbacken dunge
?Råby by   Stav-Larssons t Tunaberget höjd
Råby by   Stavtorp bebyggelse Tunaberget stenbrott
Råby by   Stavtorpet försv. t Täppan åker
Råby by   Stenholmen gård Ugglan höjd
Råby by   Stenholmen lht Uggleberget höjd
Råby by   Stentorpet torp Ulleråkersborgen höjd med fornborg
?Råby by   Stentorpet lht Ulleråkersborgen fornborg
Råby by   Stenvreten lgt Ulriksdalsströmmen fors
[Salebo] torp   Stenvreten t Upplandsskogen skogsomr.
*Salbo förr torpställe   Stenvreten lht Uvberget höjd
Salfors by   Stjärnan lht Vabomyran åker
Salfors by   Stolptorpet t Vadmyran mosse
Salfors by /Se   Stolptorpet lht Vadsbacken höjd
Salfors by   Storbo gård Vadsbron bro
Salfors by /Se   Storbo gd Vadsbäcken bäck
Salfors gd /Se   Storbo gd Vallängen åker
Salfors by /Se   Strömmens lht Vargbacken dunge
Salfors by /Se   Strömsnäs Saknas Vattfållan betesmark
Salfors Saknas /Se   Strömsnäs by Vattmossen f.d. mosse
Salfors by /Se   Strömsnäs gd och by Vattverket försv. kvarn
Siggesta by   Strömsnäs gd Vedtorget glänta
Siggesta by   Stångby Saknas Vitmossen mosse
Siggesta by   Stångby by Vreten åker
Siggesta by   Stångby by Vreten åker
Siggesta by   Stångby by Vreten åker
Siggesta by   Stängslen gård Vreten åker
Siggesta by   Stängslen gd Vreten åker
(?)Siggesta by   Sunnanvad gd Vreten åker
Siggesta by   Svedjan lht Vreten åker
?Siggesta by /Se   Svedjan lht Vreten Stora åker
Siggesta by   Svinn Saknas Vretvägen väg
Siggesta by   Svinn by Vändersta gärde åker
Siggesta by   Svinn t Ågärdet åker
Siggesta by /Se   Svinn by Åhagsfluckan bakvatten
*Sikilstadha, se Siggesta by   Svinn by Åhagsströmmen fors
Simtuna kyrkby /Se   Svinnbohagen lht Ångervreten åker
Simtuna by   Sågen lht Årtegarna åker
Simtuna by /Se   Sågtorpet t Åskiftet åker
Skattmans-Tybble beb /Se   Sågtorpet t Älgboslättan betesmark
[Skatmanstyble] Saknas   Södervad gd Älgkärret kärr
Skensta by   Sörgården gård Ändersta utjord
Skensta by   Sörgården gård Ängen åker
?Skensta by   Sörgården gd Ängen åker
Skensta by   Sörsätra lht Ängen åker
Skensta by   Sörsätra gd Ängen åker
Skensta by   Sörängen lht Ängen åker
?Skensta by   Tallbacken t Ängen åker
?Skensta by   Tibble Saknas Ängen, Övra o. Nedra åker
Skensta by   Tibble by Ängskogen åker
Skensta by   Tibble by Ängskogsskiftena åker
Skensta Saknas /Se   Tibble by Änketäppan åker
*Solabodha torp   Tibblehus lht Örsundaån å
*Solaboda Saknas   Tibble löt gd Örsundaån å
*Solbo Saknas   Tibblingens lht Öshagen åker
*Stagby Saknas   Tingsberget stuga Österåkrarna åker
Stav by   Tingshuset f.d. tingshus Österängen åker
Stav by   Tiondelogen loge Östlunds vret hage
Stav by   Tisby gd Östäppan åker
Stav by   Tisby gård Överskogen skogsomr.
Stav by   Tisby Saknas  
Stav by   Tisby gd  
Stav by   Tomtebo lht  
Stav by   Torsbacken gård  
Stav by   Torvfabriken lht  
Staf by   Tovkärret lht  
Stav by   Tovkärret t  
Stav by   Tovkärret lht  
Stav by   Tuna bebyggelse  
Stav by   Tuna by  
Stav by   Tuna gård  
Stav by   Tuna gd  
Stav by   Tunaberg lgt  
Stav by   Tunaberg lht  
Staf by   Tysktorpet försv.t  
Stav by   Uggelbo försv. t  
Staf by   Uggeltorp försv.t  
Stav by   Ulleråker Saknas  
Stav by   Ulleråker by  
Stav by   Ulleråker gd  
Staf by   Ulriksdal lht  
?Stav by   Ulriksdal gd  
Stav by   Vackervallen t  
Stav by   Vackervallen gd  
Stav by   Vad by  
Stav by   Vad, S. Saknas  
Stav by o. gd   Vad, Södra by  
Stav by /Se   Vad, Södra kvarn  
Stav by /Se   Vad, V. Saknas  
Stav Saknas /Se   Vad, Västra by  
Stav by /Se   Vad, Ö. Saknas  
Stav by /Se   Vad, Östra by  
Stav by /Se   Vad by  
Storbo gd   Vadbotorpen t  
Strömsnäs säteri /Se   Valléns gård  
Stångby by   Vallerum t  
Stångby by   Vallgården pensionärshem  
Stångby by   Vallins gård  
Stångby by   Viktorsberg lht  
Stångby by   Viktorsberg lht  
Stångby by   Viktorsberg lht  
Stångby by /Se   Vilhelmsro avs  
Svinn Saknas   Vilhelmsro lht  
Svinn by   Visgärde lht  
Svinn by   Visgärde försv. t  
Svinn by   Vreta lht  
Svinn by   Vretbacken lht  
Svinn by   Vånga Saknas  
Svinn by   Vånga by  
Svinn by   Vånga by  
Svinn by   Vånga by  
Svinn by   Vändersta by  
Svinn by?   Vändersta Saknas  
Svinn by   Vändersta by  
Svinn by /Se   Vändersta by  
Svinn by /Se   Vändersta by  
Svinn by /Se   Vänderstatorp lgt  
Svinn by /Se   Vänderstatorp t  
Tallbacken torp   Vänderstatorp t  
Tibble by   Vänögla gård  
?Tibble by   Vänögla försv. gd  
Tibble by   Västerbo t  
Tibble by   Västervad gd  
Tibble by   Åhagen t  
Tibble by   Åhagen t  
Tibble by   Åkra lht  
Tibble by   Ångsågen lht  
Tibble by   Älgbo gård  
Tibble by   Älgbo t  
Tibble by   Ändersta Saknas  
Tibble by   Ändersta by  
Tibble by   Ändersta by  
Tibble by   Ändersta by  
Tibble by   Ängesta lht  
?Tibble by   Örtbacken t  
Tibble by   Österbo t  
?Tibble by   Österbo lht  
Tibble by   Österkog t  
Tibble by   Östervad gd  
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
?Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by /Se      
Tisby herrgård      
Tisby säteri      
Tisby hg /Se      
Tisby säteri /Se      
Tisby Saknas /Se      
Tisby by /Se      
Tuna gård      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gd      
Tuna gård      
Tuna gård      
Tuna gård      
?Tuna gd      
Tuna by /Se      
Tuna gd /Se      
Tuna skattehemman /Se      
Tuna gd /Se      
?Tybble by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker Saknas /Se      
Ulleråker Saknas /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Ulleråker by /Se      
Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad gd      
Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad hg      
Vad hg      
?Vad hg      
?Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad by /Se      
?Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad by      
Vad, Västra by      
Vad, Södra, Västra o. Östra by /Se      
Vad by /Se      
*Vallby försvunnen gård      
*Virmesæter försvunnen gård      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by      
Vånga by /Se      
Vändersta by      
Vändersta by      
?Vändersta by      
Vändersta by      
Vändersta by      
Vändersta by /Se      
Vännögla Saknas /Se      
Vännögla by /Se      
Vänögla gd /Se      
Vänögla gård /Se      
Ysaby, se Isby by      
Ändersta by      
Ändersta by      
Ändersta by      
Ändersta by      
Ändersta by      
Ändesta by      
Ändersta by      
Ändersta by      
?Ändersta by      
Ändersta by /Se      
Ändersta by /Se      
Ändersta by /Se      
Österbo gd      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.