ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Torstuna socken : Torstuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 501 Naturnamn : 171 Bebyggelsenamn : 362 Naturnamn : 202
Torstuna sn Almossdiket bäck Torstuna sn Alkärret mosse
Torstuna sn o. hd Bengts kärr kärr Torstuna sn Anders Karls väg vägparti
Torstuna sn o. hd Berghagen terräng Torstuna sn Bastuskiftet äng
Torstuna sn o. hd Berghagen höjd Torstuna sn sn Berghagen äga
Torstuna sn *Bocksjön f.d. sjö? Torstuna sn /Se Blocklasses puss damm
Torstuna sn *Bocksjö f.d. sjö? Torstuna sn o. hd /Se Blomkvistshålset äga
Torstuna sn o. hd Brandbacken backe Torstuna sn o. hd Bromshålet äga
Torstuna sn o. hd Brandbacken höjd Torstuna sn o. hd Bullerberget höjd
Torstuna sn *Brekvarn kvarn? Torstuna sn o. hd Bullerhagen äga
Torstuna sn Broskåsen höjd Torstuna sn Bultan äga
Torstuna sn Bullerberg berg Torstuna sn Bäckskiftet äga
Torstuna sn Bullerberget berg Torstuna socken Dalkarlsåsen höjd
Torstuna sn Djupmyran myr Torstuna kyrka Saknas /Se Djupmyra ängsfjäll
Torstuna sn Drakbacken höjd med fornlämning /Se Torstuna kyrka Saknas /Se Drakbacken ängsbacke
Torstuna sn Dykärret kärr Torstuna herrar inbyggarbeteckning Ekrots gärde äga
Torstuna sn o. hd Flygarbacken backe Torstuna herrar(na) inbyggarbeteckning Flygarbacken skogsbacke
Torstuna sn Flygarbacken höjd Torstuna vargar inbyggarbeteckning Flygarvreten äga
Torstuna sn Fågelsången ägomark Torstuna herrar inbyggarbeteckning Fröängen äga
Torstuna sn Fästningsberget berg /Se Torstuna herrarne inbyggarbeteckning Fåfängan äga
Torstuna sn Fästningsberget berg /Se Almossen lht Fågelsången äga
Torstuna sn Grytbolsta hage terräng Almossen lht Fästningsberget höjd
Torstuna sn o. hd Grytbolsta hage terräng Alténs gård Grankärret äga
Torstuna sn Gränkärret kärr Anders Anders gård Grytberget höjd
Torstuna sn Gränkärret kärr Anders Anders gård Grötbotten äga
Torstuna sn o. hd Gräskärret sankmark Anders Anders gård Gåsmossen äga
Torstuna sn Gröndal terräng Anders Anders gård Gällbron landsvägsbro
Torstuna sn o. hd Gröndal ägomark Anders Anders gård Gällbäcken bäck
Torstuna sn Grötbottnen terräng Anders Ers gård Hagen äga
Torstuna sn Gullvalla terräng Anders Ers gård Hagkärret äga
Torstuna sn Gullvalla terräng Anders Jans gård Hagspjällen äga
Torstuna sn Gåsmossen ägomark Anders Karls gård Hagspjällshuvudena äga
Torstuna sn Gällbäcken bäck Anders Lars gård Hagvallen äga
Torstuna sn o. hd Gällbäcken bäck Anders Lars gård Hamptäppan äga
Torstuna sn Gällbäcken bäck Anders Ols gård Havrelandet äga
Torstuna sn Hagkärret kärr Anders Ols gård Hemängen äga
Torstuna sn o. hd Hamptäppan ägomark Arneberg lht Hjärtstenen stenblock
Torstuna sn Hamptäppan ägomark Bengt Anders gård Horsängen äga
Torstuna sn Hejsmanstorp terräng Berggrens gård Horsängsberget höjd
Torstuna sn o hd Horsängsberget berg Bernasro lgt(?) Husbergskullarna höjd
Torstuna sn Husbergskullarna berg Bernhardsro, se Bernasro lgt(?) Husbybäcken bäck
Torstuna sn Huskärret kärr Bernhardsro lht Huskärret mosse
Torstuna sn o. hd Huskärrsklack berg Björkhagen torp Huskärrsklack höjd
Torstuna sn Hyvlinge triangelpunkt Blomkvists gård Hyvlingeåsen höjd
Torstuna sn Hyvlinge triangelpunkt Brunna gård Härleberget berg /Se
Torstuna sn Hyvlingeåsen höjd Brunna Saknas Härleberget berg /Se
Torstuna sn o. hd Hålldammarna terräng Brunna Saknas Härledorkan äga
Torstuna sn Härledorkan terräng Brunna torp Hönsbacken äga
Torstuna sn Härledsberget höjd Brunna bebyggelse Jan Olovs äng äga
Torstuna sn Höbron ägomark Bäves gård Julafton äga
Torstuna sn Hönsbacken backe Bönhuset lht Kappa källa källa
Torstuna sn Julafton ägomark Djurby gårdar Karl Unkers slott fornlämning
Torstuna sn o. hd Kalunkers hov fornlämning /Se Djurby by Kavelbokärret mosse
Torstuna sn o. hd Kalunkers hov fornminne /Se Djurby Saknas Klockberget höjd
Torstuna sn Kappa källa källa Djurby Saknas Klyvstenen stenblock
Torstuna sn /Se Kappa källa källa? Djurby, Lilla gårdar Knoppskiftet äga
Torstuna sn »Karlunkers hov» skogsbacke /Se Ekeby by Knyllerbacken skogsbacke
Torstuna sn Karl-Unkers slott fornlämningar /Se Ekeby Saknas Kohagen äga
Torstuna sn o. hd Kavelbrokärret kärr Ekeby utjord Kolbottnarna äga
Torstuna sn Klockareberget höjd Eklunds gård Komötet äga
Torstuna sn, hd Klövstenen sten(?) Ekrotstorpen torp Korpberget höjd
Torstuna socken Komötet äga /Se Erik Anders gård Kovreten äga
Torstuna sn Korpberget triangelpunkt Erik Ers gård Krogvret äga
Torstuna socken Korpberget höjd Erik Ers gård Krokorna äga
Torstuna socken Korsbacken backe Erik Ers gård Krokorna äga
Torstuna sn, hd Korsbacken ägomark Erik Ers gård Krokvreten äga
Torstuna sn Korsån åsammanflöde Erik Jans gård Krokåkrarna äga
Torstuna sn Korsån ägomark Erik Jans gård Kullåkrarna äga
Torstuna sn Kovreten terräng Erik Jans gård Kvarnhagen äga
Torstuna sn Krogvreten lada Erik Lars gård Kvarnskiftet äga
Torstuna sn Kungshögen ättehög /Se Erik Mats gård Kvarnvreten äga
Torstuna sn o. hd Kungshögen fornlämning /Se Erik Pers gård Kålstabäck bäck
Torstuna socken Kungstenen sten? Fattiggården gård Källingehammaren höjd
Torstuna sn Kungstenen terräng Filipsro lht Käringberget höjd
Torstuna sn Kungsstenen sten /Se Finnbo lht Lillängen äga
Torstuna sn *Kåcksjön f.d. sjö? Flinkbacken lht Lisselgärdet äga
Torstuna sn Kålstabäcken bäck Flinkbacken torp Lortkärret mosse
Torstuna sn Källingehammaren terräng Fredslund lht Lortkärrsberget höjd
Torstuna sn Källingehammaren höjd Friberg lht Luffarstenen stenblock
Torstuna sn Käringberget berg Fridhem lht Lutbokällan källa
Torstuna by, sn Kävlinge mosse mosse Fridhem lht Långbacken äga
Torstuna sn Lisselskogen skog Frälsebondens gård Långmyran äga
Torstuna sn Lortkärret ägomark Grinda by Långmyran äga
Torstuna sn Långbacken backe Grisbacken lht Långslättan äga
Torstuna sn Långkärret kärr Grisbacken torp Lösjorden äga
Torstuna sn Långmossen ägomark Grytbolsta utjord Lösländorna äga
Torstuna sn Långmossen ägomark Grytbolsta utjord Löten äga
Torstuna sn Långmyran ägomark Grytbolsta by Löten äga
Torstuna sn Långmyran myr Gråbo stuga Lötvreten äga
Torstuna by och sn Långtorasundet äng Gråboslott stuga Malmkärret äga
Torstuna sn Lövgrens terräng Gullvalla lht Malmvreten äga
Torstuna sn Malmkärret kärr Gävle torp Marstallen ängsområde
Torstuna sn Marstallen ägomark Gävle lht Marstallen ängsmark
Torstuna sn Marstallen ängsområde /Se Hagalund torp Massans vretar äga
Torstuna sn Marstallen terräng /Se Hagen torp Mellanriksbäcken bäck
Torstuna sn Mickel-Ols terräng Havrelandet gård Mellanskiftet äga
Torstuna sn Mossen ägomark Hebron torp Mellanskiftet äga
Torstuna sn Mossen ägomark Hejsmans gård Mellanängen äga
Torstuna sn Mossen ägomark Hejsmanstorp torp Morfars vret äga
Torstuna sn Myran myr Hesslings gård Mossen äga
Torstuna sn Myrsjöberget triangelpunkt Holmsta by Myran äga
Torstuna sn Mörlsjön sjö Holmsta Saknas Myrarna ägor
Torstuna sn *Mörtsjön sjö /Se Holmsta Saknas Myrsjöberget berg
Torstuna sn Nain terräng Husby by Myrsjöberget höjd, triangelpunkt
Torstuna sn Nain terräng Husby Saknas Myrsjöberget berg
Torstuna sn Orkan ägomark Husby by Myrsjöån å
Torstuna sn Rismossen mosse Husby Saknas Norrgärdet äga
Torstuna sn Rundkullen ägomark Hyvlinge by Norrhagen äga
Torstuna sn Rydaholmen äng Hyvlinge Saknas Norrhagen äga
Torstuna sn /Se Rävberget höjd Hyvlinge Saknas Norrvreten äga
Torstuna sn o. hd Rävberget höjd Hyvlinge bebyggelse Norrvreten äga
Torstuna sn Rävberget berg Hällbyhalsen ängsfjäll Norrängen äga
Torstuna sn Rönngatan ägomark Hällbyhalsen bebyggelse Nybovret äga
Torstuna sn Rönngatan ägomark Härled Saknas Nydala kvarn kvarn
Torstuna sn Rönningbacka backe Härled Saknas Nydalaån å
Torstuna sn Rönningbacke höjd Härled by Nöthålet äga
Torstuna sn Skarpängen ägomark Härled torp Nötängen skogsäga
Torstuna sn Skarpängen ägomark Höbron lht Pläntbacken äga
Torstuna sn Skattmansöån å Höbron torp Renlapparna äga
Torstuna sn Skattmansöån å Högborg torp Rohagen äga
Torstuna sn Skattmansöån å Högstena Saknas Rotkärret mosse
Torstuna sn Skenstaåsen höjd Högstena Saknas Ryda bäck å
Torstuna sn Skånbacken backe Högstena by Rönngatan landsväg /Se
Torstuna sn Smöjhålet ägomark Högstenatorpen torp Rönnilbacka äga
Torstuna sn Spångagärdet gärde /Se Idogheten torp Rönningbacka äga
Torstuna sn Spångbergs backe backe Jan Jans gård Sista bro byvägsbro
Torstuna sn Spångbergs backe höjd Jan Jans gård Skarpängen äga
Torstuna sn Spångkärret kärr Jan Jans gård Skattmansöån å
Torstuna sn Spånstenen sten(?) Jan Jans lht Skogsängen äga
Torstuna sn Spännarbacken ägomark Jan Jans gård Skommarvreten äga
Torstuna sn Stakvreten ägomark Jan Lars gård Skymmermossen mosse
Torstuna sn Stakvreten ägomark Jan Ols gård Skånbacken äga
Torstuna sn Stampbacken backe Jan Ols gård Slåttermossarna mosse
Torstuna sn Stampbacken höjd Jan Ols gård Slättan äga
Torstuna sn Stampskogen skog Jan Petter Jans gård Smedskiftet äga
Torstuna sn Stampskogen skogsområde Johannesberg lht Smedvreten äga
Torstuna sn Storån, se Örsundaån å Johanneslund lgt Smedvreten äga
Torstuna sn Storängen ägomark Jädra Saknas Smöjhålet gärdesgårdsmöte
Torstuna sn Stävarbäcken bäck Jädra by Snåltäppan äga
Torstuna sn /Se Sunden ängsmarker Jädra torp Snåltäppan äga
Torstuna socken /Se Sunden ägomark Jädralund lht Spjällen äga
Torstuna sn Sunnanbäcken bäck Kalle Majas gård Spångbergs backe äga
Torstuna sn o. hd Surbrunnen terräng Kaplansgården gård Spånstenen stenblock
Torstuna sn o. hd /Se Tisselmossen mosse Kaplansgården bebyggelse Spånstenen stenblock
Torstuna sn Tjörnbacken terräng Karl Anders gård Spännarbacken landsvägsbacke
Torstuna sn /Se Torparängen ägomark Karl Jans gård Stakvreten äga
Torstuna sn /Se Torsbobäcken bäck Karl Jans gård Stampskogen skogsmark
Torstuna sn /Se Torslundaåsen höjd Karl Lars gård Stora gärdet äga
Torstuna sn /Se Torstunasundet äng Karl Lars gård Storhagen skogsmark
Torstuna sn /Se *Torstunasundet äng /Se Karl Pers gård Storängen äga
Torstuna sn /Se *Torstunasundet äng /Se Kilvalléns lht Stävarbäcken bäck
Torstuna sn o. hd /Se Trolltrappan terräng Klasgretas stuga Sunden ägor
Torstuna sn o. hd /Se Trolltrappsberget berg Knoppet gårdar Sundsbron landsvägsbro
Torstuna sn o. hd /Se Trumslagarkärret mosse Komministergården gård Surbrunn källa
Torstuna sn och hd /Se Trångberget berg Konjakspelles gård Surbrunnsskiftet äga
Torstuna sn o. hd /Se Träffens backe höjd Korsbacken lgt (m. handel) Svanbergs backe äga
Torstuna sn /Se Uvberget höjd Korsbacken lht Svartkärret äga
Torstuna sn /Se Vasshusberget berg Korsbacken lägenheter Svartkärrsberget höjd
Torstuna sn /Se Vreten ägomark Kovreten stuga Sörbacke skogsbacke
Torstuna sn /Se Vreten ägomark Kungshusby, se Husby Saknas Sörhagsberget höjd, triangelpunkt
Torstuna sn o. hd /Se Vånsjöåsen höjd Kungshusby by Sörvreten äga
Torstuna sn /Se Våtmyran ägomark Kungshusby Saknas Tarmlången äga
Torstuna sn o. hd /Se Vältstubbskärret kärr Kungshusby Saknas Tibble bäck bäck
Torstuna sn o. hd /Se Åsen ås Kylsta gårdar Tistelmossen mosse
Torstuna sn o. hd /Se Ängvallsvreten ägomark Kylsta by Tistelmossklack höjd
Torstuna by o. sn /Se Ängvallsvreten ägomark Kylstalund lht Tomten äga
Torstuna sn /Se Ättehögen kulle /Se Kyrkoherdebostället gård Torparängen äga
Torstuna sn o. hd /Se Örsundaån å Kålsta, Ytter- Saknas Torparängsberget höjd
Torstuna sn o. hd /Se Örsundaån å Kålsta, Ytter- by Torsbobäck bäck
Torstuna sn o. hd /Se Örsundaån å Kålsta, Ytt. Saknas Torslundaåsen höjd
Torstuna sn /Se Öshagen ägomark Kålsta Ytter by Tovängen äga
Torstuna sn /Se Öshgagspussen sank mark? Kålsta, Över- Saknas Travarlenas backe skogsbacke
Torstuna sn /Se   Kålsta, Över- by Trolltrappan stenformation
Torstuna sn o. hd /Se   Kålsta, Öv. Saknas Trångberget höjd
Torstuna sn o. hd /Se   Kålsta, Över by Träffens backe skogsbacke
Torstuna sn /Se   Källinge by Utbytet äga
Torstuna sn o. hd /Se   Källinge by Utbytet äga
Torstuna sn o. hd /Se   Källinge Saknas Utskottet äga
Torstuna sn o. hd /Se   Källinge Saknas Valborgsmässberget höjd
Torstuna sn o. hd /Se   Källinge torp Valls sjö vattengöl
Torstuna sn o. hd /Se   Källinge kvarn kvarn Vasshusberget höjd
Torstuna kyrka kyrka /Se   Källinge kvarn gård Vasshusbron byvägsbro
Thorsakir sn /Se   Källingkvarn kvarn Vattstan vattningsställe
Brunna gd   Källkärret ängsfjäll Visen stenblock
Brunna gd   Kärvskog Saknas Vittinghålet äga
Brunna gd   Kärvskog by Vreten äga
Brunna gd   Kärvskog bebyggelse Vreten äga
Brunna gd /Se   Kävlinge by Västergärdet äga
Brunna Saknas /Se   Kävlinge Saknas Västergärdet äga
Brunna herrgård /Se   Kävlinge Saknas Västersidan äga
Djurby by   Kävlingetorpen torp Västerskog skogsmark
Djurby by   Kävlingetorpen torp Västervreten äga
Djurby by   Köllinge by Västerängen äga
Djurby by   Lars Ers gård Åkerbybacke ängsbacke
Djurby by /Se   Lars Ers gård Ålindarna äga
?Ekeby by   Lars Ers gård Åsen äga
?Ekeby by   Lars Jans gård Åsvägen landsvägsparti
?Ekeby by   Lars Ols gård Älvlösen äga
Ekeby gd   Lars Ols gård Ängen äga
?Ekeby by   Lindesberg lht Ättehögen gravhög
Ekeby by /Se   Littersbo lht Örsundaån å
Ekeby by /Se   Lutbo torp Öshagen skogsäga
Ekeby Saknas /Se   Långbacken lht Öshagspussen vattengöl
Ekeby by /Se   Marieberg lht  
*Fureby Saknas   Mats Mats gård  
*Fureby Saknas   Mejeriet lht  
Grinda by   Mejeriet lht  
Grinda by   Mellanbo lht  
Grinda by   Mellanriken bygd  
Grinda by   Mellanriken byar  
Grinda by   Mickel Ols stuga  
Grinda by   Missionshuset lht  
Grinda by   Myrbergs gård  
Grinda by   Myrsjö by  
Grinda by   Myrsjö torp  
*Grynna, se Grinda by   Myrsjö utjord  
*Hernome = ?Härnevi kyrkby   Myrsjö Saknas  
»Henelle», se Härled gårdar   Myrsjö Saknas  
?Holmsta by   Myrsjöbacken lht  
Holmsta by   Nain(s) försvunnen stuga  
Holmsta by   Nibble by  
Holmsta by   Nibble Saknas  
Holmsta by   Nibble Saknas  
Holmsta ?by   Nibble utjord  
Holmsta by   Norrgården gård  
Husby (=Kungshusby) by /Se   Norrgården gård  
Husby by /Se   Norrgården gård  
Hyvlinge by   Norrsta torp  
Hyvlinge by   Norstad torp  
Hyfllinge by   Norrsta torp  
Hyvlinge by   Nyborg lht  
Hyvlinge by   Nyborg lht  
Hyvlinge by   Nybygget lht  
Hyvlinge by   Nybylund lgt  
Hyvlinge by   Nybylund lht  
Hyvlinge by   Nydala by  
Hyvlinge by   Nydala Saknas  
Hyvlinge by   Nydala Saknas  
Hyvlinge by   Nydala kvarntorp  
Hyvlinge by /Se   Nygård lgt  
Hyvlinge by /Se   Nygård lht  
Hyvlinge Saknas /Se   Nyhäll lht  
Hyvlinge by /Se   Nyängen lht  
Hyvlinge by /Se   Nyängen torp  
Höflinge by   Nyängen lht  
Härled by   Nyängen lht  
Härled by   Ol Lars gård  
Härled by   Ol Lars gård  
Härled by   Ol Pers gård  
Härled by   Ol Pers gård  
Härled by /Se   Orsta Saknas  
Härled by /Se   Orsta by  
Härled by /Se   Per Anders gård  
Härle Saknas /Se   Per Jons gård  
Högstena by   Per Lars gård  
Högstena by   Per Pers gård  
Högstena by   Per Pers gård  
Högstena gd   Per Samuels gård  
Högstena by /Se   Pinan fd skogvaktortorp  
Högstena by /Se   Pinan torp  
Hövlinge by /Se   Pinan torp  
*Jathra gård   Pluttens torp  
Jädra by   Prästgården gård  
Jädra by   Ramsjöbolet ängsfjäll  
Jädra by   Rosenbacka torp  
Jädra by   Rosenbacka lht  
Jädra (förr rättaredöme), by   Rosendal lht  
?Jädra by   Rosenlunds gård  
Jädra by   Rung by  
Jädra by   Rung Saknas  
Jädra by /Se   Rung by  
Kungshusby by   Runggatan torp  
Kungshusby by   Runggatan torp  
Kungshusby by   Rönngatan torp  
Kungshusby by   Seléns gård  
Kungshusby by   Sista gd  
Kungshusby by   Sista by  
Kungshusby by /Se   Sista Saknas  
Kungshusby by /Se   Skensta by  
Kungshusby by /Se   Skensta by  
Kungshusby Saknas /Se   Skensta Saknas  
Kungshusby by /Se   Skensta Saknas  
Kungshusby by /Se   Skogvaktartorp torp  
Kungshusby by /Se   Skogvaktartorp torp  
Kungshusby by /Se   Skolhuset lht  
Kylsta gård   Skolhuset lht  
Kylsta gd   Skånbacken torp  
Kylsta gd   Slåtterhagarna lht  
Kylsta by   Slåtterhagen lht  
Kylsta lht /Se   Slåtterhagarna torp  
Kålsta by   Slätmossen lht  
Kålsta by   Sofielund lht  
Kålsta by   Solberg lht  
Kålsta by   Solbo torp  
Kålsta by   Spånga by  
Kålsta by   Stampbacken lht  
Kålsta by   Stockkärret, Södra ängsfjäll  
Kålsta Saknas /Se   Strömsberg lht  
Kålsta, Ytter- o. Över-. gårdar /Se   Strömsta Saknas  
Källinge by   Strömsta Saknas  
Källinge by   Strömsta by  
Källinge by   Svanelid lht  
Källinge by /Se   Svartkärret ängsfjäll  
Källinge by /Se   Syndafallet lht  
Kärvskog gård   Säteriet gård  
Kärfskog by   Sörgården gård  
Kärvskog by   Tibble by  
Kärvskog by   Tibble Saknas  
Kärvskog by   Tibble torp  
Kärvskog gd   Tibble Saknas  
Kärvskog gd   Torsells torp  
Kävlinge by   Torsells gård  
Kävlinge by   Torsells gård  
Kävlinge by   Torsells lht  
Kävlinge by   Torslings gård  
Kävlinge by /Se   Torslunda by  
Kävlinge by /Se   Torslunda Saknas  
Kävlinge by /Se   Torslunda torp  
*Mijldele gd   Torstuna by Saknas  
Myrsjö by   Torstuna by Saknas  
Myrsjö by   Torstuna by  
Myrsjö by   Vallby by  
Myrsjö by   Vallby Saknas  
Myrsjö by /Se   Valsbrunna gårdar  
Myrsjö by   Valsbrunna by  
Myrsjö by /Se   Valsbrunna bebyggelse  
Myrsjö by   Valsbrunna bebyggelse  
Myrsjö by   Vappeby by  
Myrsjö by   Vappeby Saknas  
Myrsjö by   Vappeby by  
Myrsjö by   Vappeby Saknas  
Myrsjö by   Vappeby utjord  
Myrsjö by   Vasshus lht  
Myrsjö (förr rättaredöme), by   Vatteby by  
Myrsjö by   Vatterån torp  
Myrsjö (förr rättaredöme), by   Vattrån lht  
Myrsjö (förr rättaredöme), by   Vattstan lht  
Myrsjö (förr rättaredöme), by   Vattstan lht  
Myrsjö by   Vaxells lht  
Myrsjö by   Vånsjö by  
Mörtsjöbo fäbod /Se   Vånsjö Saknas  
Nibble gd   Vånsjö Saknas  
Nibble by   Vånsjö by  
Nybble Saknas   Vånsjö kvarntorp  
Nibble gd   Vånsjöbro kvarn  
Nibble by   Vånsjöbro Saknas /Se  
?Nibble gd   Vånsjöbro kvarn kvarn  
Nibble by   Vånsjö kvarn kvarn  
Nydala by   Västerriken byar  
*Nydala kvarn Saknas   Åby gård  
Orsta by   *Åkerby torp  
Orsta by   Ålbomossen ängsfjäll  
Orsta by   Ålderdomshemmet gård  
Orsta by   Åsby gård  
Orsta by   Ängvalla stuga  
Orsta by /Se   Ängvallen torp  
Orresta Saknas /Se   Ängvallen lht  
Orsta by   Ängvallen gård  
Prästgården prästgård /Se   Ängvallsvret torp  
Prästgården prästgård /Se   Ängsvallsvreten lht  
Prästgården Saknas /Se   Ängvalla bebyggelse  
Prästgården gd /Se   Ösarpussen torp  
*Ramsjö Saknas /Se   Österriken byar  
*Rottbrunna Saknas /Se      
Rung by      
Rung by      
Rung by      
Rung by      
Rung by      
Rung by      
Rung by      
Rung by      
Rung by      
Rung by /Se      
Rung Saknas /Se      
Sista by      
Sista by      
Sista by      
Sista by      
Sista by      
Sista by      
Sista by      
Sista by      
Sista Saknas /Se      
*Skellaby Saknas      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by      
Skensta by /Se      
Skensta Saknas /Se      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
Spånga by      
?Spånga by      
Spånga by /Se      
Spånga by /Se      
Spånga Saknas /Se      
?Strömsta by      
Strömsta gd      
Strömsta by      
Strömsta hg      
Strömsta Saknas /Se      
Syasta by      
Tibble by      
Tibble gd      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by      
Tibble by /Se      
Torslunda by      
Torslunda by      
Torslunda by      
Torslunda by      
Torslunda by      
Torslunda by      
Torslunda by      
Torslunda by      
?Torslunda by      
?Torslunda by      
Torslunda by      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda Saknas /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torslunda by /Se      
Torstuna by, sn o. hd      
Torstuna by, sn o. hd      
Torstuna by o. sn      
Torstuna by, sn o. hd      
Torstuna by, sn o. hd      
Torstuna by      
Torstuna by      
Torstuna by      
Torstuna by      
Torstuna by      
Torstuna by      
?Torstunaby by      
Torstuna by /Se      
Torstuna by och sn /Se      
Torstuna by /Se      
Vallby by      
Vallby by /Se      
Vallby by /Se      
Vallby Saknas /Se      
Valsbrunna by      
Valsbrunna by      
Valsbrunna by      
Valsbrunna by      
Valsbrunna by      
Valsbrunna gd      
Valsbrunna gd      
Valsbrunna gd      
?Valsbrunna by /Se      
Valsbrunna by /Se      
Valsbrunna by /Se      
Valsbrunna Saknas /Se      
Valsbrunna by /Se      
Vappeby by      
Vappeby by      
Vappeby by      
Vappeby by      
Vappeby by      
Vappeby by      
?Vånsjö by      
Vånsjö by      
Vånsjö by /Se      
Vånsjö by      
Vånsjö by      
Vånsjö by      
Vånsjö by      
Vånsjö gd      
Vånsjö by      
Vånsjö by /Se      
Vånsjö by /Se      
Vånsjö by      
Vånsjö by /Se      
Vånsjö Saknas /Se      
Vånsjö by /Se      
Åby gd /Se      
Åby gård /Se      
Årby Saknas      
Åsby gd /Se      
Åsby Saknas /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.