ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gunnilbo socken : Skinnskattebergs härad : Västmanlands län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn :
Gunnilbo fjärding sn /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.