ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Österunda socken : Torstuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 108 Naturnamn : 264 Bebyggelsenamn : 297 Naturnamn : 278
Österunda sn Abborrnäs ägomark Österunda sn Almkvistvreten äga
Österunda sn Abborrnäs terräng Österunda sn Altomten kvarnfall
Österunda sn Adam och Eva stenar? Österunda sn socken Aspbacksvreten äga
Österunda sn Adam och Eva stenar? Österunda sn Asphagen äga
Österunda sn *Aspröret gränsmärke Österunda sn Axsjö klint berg
Österunda sn *Aspröset gränsmärke Österunda blagarnspåsar inbyggarbeteckning Axsjömossen mosse
Österunda sn /Se Asptomten terräng Österundabor inbyggarbeteckning Axsjön sjö
Österunda sn *Axelröret gränsmärke Österunda paltar inbyggarbeteckning Axsjön sjö
Österunda sn Axsjön sjö Österundarna inbyggarbeteckning Baggbo äga
Österunda sn *Axsjöröset gränsmärke Abborrnäs lht Bastuberget höjd
Österunda sn Baggbo terräng Allmänningen område Bastugärdet äga
Österunda sn Baggbo terräng Andersbo torp Bastuhålet äga
Österunda sn Balgsbo Siön, se Strandsjön sjö Anders Lars gård Björkängen äga
Österunda sn Basthagsmossen mosse Anders Pers gård Blomvreten äga
Österunda sn /Se Bastubacken backe Annelund lht Blåviksmossen mosse
Österunda sn Bastubacken höjd Arstunäs gård Blåvikssjön, se Axsjön sjö
Österunda sn /Se Beckmansbacke backe Asplund lht Borrsätra äga
Österunda sn /Se *Bonderöret gränsmärke Asptomten stuga Bredmossen mosse
Österunda sn /Se *Bondröret gränsmärke Axtorp lht Bredtegarna äga
Österunda sn /Se Borrsätra äga /Se Backa lht Bredtegen äga
Österunda sn /Se *Borrsätravetten gränsmärke Backalund lht Bredåkrarna äga
Österunda sn /Se Bredmossen mosse Backbrunna gård Brukstegen odling
Österunda sn /Se Bredmossen mosse Backbrunna bebyggelse Bruksängen äng
Österunda sn /Se Bredmossen mosse Backgården lht Brunberget höjd
Österunda kyrka kyrka /Se Brudhällarna terräng Backhaga lht Brunbäcken bäck
Österunda kyrka Saknas /Se Brunberget berg Berga lht Brunstamosse ängsfjäll
Österunda kyrka Saknas /Se Brända backen backe Björkliden lht Brännmossen äng
Broby by Brända backen terräng Björklund lht Brännvreten äga
Broby by Brännberget berg Björnbo gd Bybitarna äga
Broby by Brännvreten ägomark Björnbo gård Byskiftet äga
Broby by Bysjön, se Ryssjön sjö Björnbo gård Byskiftet äga
Broby by Bårsätra terräng Blåviken lht Byvreten äga
Broby by *Bårsätraberget berg Bockbrunna gård Bårsätra f. ängsmark
Broby by Dalkarlsbäcken bäck Bockbrunna bebyggelse Deglyckan äga
Broby by Domta vad terräng Bongsbo, Norra by Djuphagen äga
Broby by Domta vad terräng Bongsbo, N. bebyggelse Djupmyra ängsfjäll
Broby by Dysjön sjö Bongsbo, Södra utjord Domta vad mosse
Broby by /Se Ekröret röse Bongsbo, S. torp Farfars skog skogsäga
Broby by /Se Ekrörsmossen mosse Bongsbotäppan ängsfjäll Finnbo utjord
Brunnsholmen Saknas /Se Ekrörsåsen ås Bongsboäng ängsfjäll Finnboåsen höjd, triangelpunkt
Brunsta gd Emsiön, se Ämsjön sjö Broby by Finnboängen äga
Brunsta by Farfars skog skog Broby Saknas Flaksan äga
Brunsta by Finnarsröset gränsmärke Brobylund lht Flakskällan källa
Brunsta beb. /Se *Finnbomossen mosse Brunnsbacken lht Flaxmossen äga
Brunsta by /Se Finnboåsen ås Brunnsholmen lht Framtegen äga
Domta by Flaxan ägomark Brunnsholmen gd Fårbacksgärdet äga
Domta by Flaxkällan källa Brunsbo lht Fänsjöberget höjd
Domta by Flintbacka terräng Brunsmossen lht Galtbäcken, se Garpbäcken bäck
Domta by Flaxkällan källa Brunnsmossen bebyggelse Gammalbysåkrarna äga
Domta by Fredrikssons backe backe Brunnsta bebyggelse Garpbäcken bäck
Domta by Fredrikssons backe höjd Brunsta Saknas Gatåkrarna äga
Domta by Fårbacken backe Brunsta by Grindstubacken landsvägsbacke
Domta by Fårbacken höjd Brunstaholm lht Grindstugu backen vägbacke
Domta by Fårbogen terräng Brunstalund lht Gräskärret mosse
Domta by Fårbogen terräng Brunsta mosse Saknas Gubbåkerskiftet äga
Domta by Fårbogsmossen mosse Brännbo lht Gyllenmossen (?) mosse
Grindstugan f.d. stuga Fämossen mosse Brännbo äng Gårdsåkrarna äga
Gräddbo gd /Se Galtbäcken bäck Brännbo lht Gärdesvreten äga
Hällby by Gatan terräng Brännmossen lht Hagaberg äga
Hällby by Gräskärret sankmark Brännmossen äng Hagabergsvreten äga
Hällby by Hagaberg berg Bångs gård Hagen äga
Hässelsta Saknas /Se Hammarbacken backe Bångsbo, Norra bebyggelse Hagvreten åker
Hässelsta by /Se Hammarbacken höjd Bångsbo, Södra bebyggelse Hagängen äga
Hässelsta by /Se Hedängen hed Bångsbo äng bebyggelse Hammarbacken skogsbacke
Hässelsta by /Se Hemhagen terräng Bångsbotäppan bebyggelse Hammarbyberget höjd, triangelpunkt
Källmans torp f.d. torp Hemhagen höjd Cedersberg lht Hammaren äga
?Källsta by Herrbobacken höjd Daléns täppa stuga Hammarskiftet äga
Källsta by Hjortronmossen, Lilla mosse Domta Saknas Hamplanden äga
?Källsta by Hjortronmossen, Stora mosse Domta by Hasselvad äng
Källsta by /Se Hobborn terräng Domta by Havretäppan äga
Ledsberga by Hobbornsberget berg Erik Anders gård Havretäppstegarna äga
Ledsberga by *Homromsröset gränsmärke Erik Ers gård Hermans backe landsvägsbacke
Ledsberga by Hundkärret kärr Erik Ers gård Hjortronmossen äga
Ledsberga gd Hundkärret kärr Erik Jans gård Hjortronmossen mosse
Ledsberga by Hågglarna terräng Eriksberg lht Hobborn utäga
?Lydinge by Hågglarna terräng Erikslund torp Hummelgärdet äga
Lydinge by Hålsjömossen mosse Erikslund lht Hummelgärdstångorna äga
Lydinge ?by *Hålsjöröset, Stora gränsmärke Erikslund lht Hummelgärdsåkrarna äga
Lydinge by /Se Hålvisen terräng Finnbo lht Hundkärret mosse
Mjölkebo säteri /Se Hålvismossen mosse Finnbo gd Hustomten äga
Mjölkebo gd /Se Hällberget höjd Finnboäng lht Hågelvreten äga
Norrhagen torp *Hästberget höjd Flintbacka avs. Håglarna äga
Oxsjön gd /Se Högröret gränsrör Fredsborg lht Hålsjömossen mosse
Salinge by /Se Igelsjömossen mosse Fridhem gård Håltäppan mosse
Silleby Saknas Igelsjön sjö Grindstutorpet torp Häggvreten äga
Silleby gd Igelsjön sjö Gråporten gård Hällbymossen mosse
Silleby gd Kalbergsröret, se Kallrör rör Gräddbo gd Högrör gränsrör
Sillby Saknas /Se Kalbergröret, se Karlrör gränsrör Gräddbo gård Höledstegen äga
Skattmansö stångjärnshammare /Se Kalbergs röret, se Karlröret gränsrör Gröndal lht Igelsjön sjö
Skälby by Kallbergsröset, se Karlrör gränsrör Grönvallen lht Ingsbo hag inhägnad
Skälby by Kallrör, se Karlrör råmärke Grönvallen lht Jakobshus äga
Skälby by Kallrör rör Gustavsberg lht Jakobshus lada
?Skälby by Kallsjöberget höjd Gustavsro lht Jakobshus odling
?Skälby by Karlrör råmärke Hagaberg lht Jan Görans vret äga
Slätmossen torp Karlrör gränsrör Hagalund lht Jullenmossen (?), se Gyllenmossen mossse
Sonkarby by Karlrör gränsrör Hagalund lht Kallrör, se Karlrör gränsrör
Sonkarby by Karlröret gränsrör Hasselbo lht Kallsva kärr
Sonkarby by /Se Kilberget höjd Hasselbo äng Kalvtomterna äga
Sonkarby by Klingeberg berg Hasselbo bebyggelse Kalvtomterna äga
Sonkarby by /Se Klockberget triangelpunkt Hasselvad gård Karlberget berg
Sonkarby by /Se Klockberget triangelpunkt Hasselvad äng Karlrör gränsrör
*Sävjan f.d. tp /Se *Kolbottenröret gränsrör Hasselvad, se 1 Hasselbo Saknas Karlrör gränsrör
Ulfsta by /Se Kopumpan terräng Herrbo äng Kattkärret mosse
Ulvsta Saknas /Se Korsmossen mosse Humleängen ängsfjäll Kikarbacken landsvägsbacke
Värnbo torp /Se Kovreten ägomark Hummelängen bebyggelse Klockardelen äga
Ål by Krocktallen, se Kroktallsröret gränsmärke Hällby by Klockberget höjd, triangelpunkt
Ål by /Se Kroktallsröret gränsmärke Hällby, se Ulvesta traktnamn Klockängen äga
Östers f.d. torp? Kungsmossen mosse Hällbykvarn gd Kohagen äga
  Kyrkbacken backe Hällbykvarn gård Kohagstegen äga
  Kyrkbacken höjd Hällby Saknas Korsmossen äga
  Kälberg, se Kallsjöberget höjd Hällbylund lht Kovreten äga
  Larsbokärret kärr Hässelsta by Kroktallsröret gränsrör
  Leddängen terräng Hässelsta bebyggelse Kyrkbacken äga
  Leddängen terräng Ingsbo försv. torp Kyrkbacken höjd
  Ledsbergsfallet terräng Jan Ers gård Kyrkrenspjällen äga
  Ledsbergskullen kulle Jan Ers gård Kållanden äga
  Lillskogen skog Johanneslund lht Källmansberg höjd
  Lillängen terräng Karl Anders gård Källmans vret äga
  Lindsta terräng Karlberg lht Källåkrarna äga
  *Listberga äng ängsmark Karl Petters gård Käringfällan äga
  Lymans äng åker Klaraängen ängsfjäll Lappberget höjd
  Långlägsvisen gränsmärke Klingeberg ängsfjäll Larsbokärr äga
  Långmossen mosse Klockargården gård Leddängarna, se Leddängen terräng
  Långmossen mosse Klockargården bebyggelse Leddängen äga
  Långmossen mosse Komministergården lht Leddängen terräng
  *Långrumpröret gränsmärke Kvarngården lht Ledsbergsfallet höjd, triangelpunkt
  Långvreten åker Källsta by Ledsbergskullen höjd
  Löjtnantsängen terräng Källsta Saknas Lerviken vik
  Löslindorna äga /Se Källsta by Lillskogen äga
  Löten ägomark Källsveden lht Lisselgärdet äga
  *Mjölkebosjön sjö /Se Källsveden gd Lisselgärdet äga
  Mortsjön, se Mörtsjön sjö Kälsta bebyggelse Lisselängen äga
  Myran ägomark Larsbo lht Ljusdalskullen höjd
  Mångfolls mossen mosse Lars Pers gård Lotorpvreten äga
  Mårtsbo terräng Ledsberga by Lundvreten äga
  Mörkasvad terräng Ledsberga bebyggelse Lydingsvreten äga
  Mörkasvad terräng Lindesberg lht Lymans äng äga
  Mörtsjön sjö Lindsbro lht Långmossen mosse
  Mörtsjön sjö Lindsta gård Långslarvarna äga
  Mörtsjön sjö Lisselängsladan loge Långtegarna äga
  Mörtsjön sjö Lortmossen lht Långängen äga
  Norrhagen terräng Lortmossen äng Löjtnantsängen mosse
  Norrisberget berghäll? Lotorp lht Löslindorna äga
  Nybo terräng Lotorp torp Lötskiftet äga
  Nyhagsmossen kärr Lugnet lht Malinshål grindöppning
  Oxsjöbäcken bäck Lugnet lht Mormors arshel bergudde
  Oxsjön sjö Lund lht Myran äga
  Oxsjön sjö Lund lht Mörkasvad mosse
  Oxsjön sjö Lunda lht Mörtsjön sjö
  Persbo terräng Lydéns gård Nederbovreten äga
  *Präströret gränsmärke Lydinge by Norra gärdet äga
  Pukberget berg Lydinge Saknas Norrbackskiftet äga
  Pukberget berg Lymanstorp torp Norresberget höjd
  Pukeberget berg /Se Långvreten torp Norrhagen äga
  Ramsmosseberget berg Lötorp lht Norrskiftet äga
  *Ramsmosseröret gränsmärke Löttorpet torp Norrtomten äga
  *Ribbingsbäcks kvarn kvarn Lötorpet torp Norrtomterna äga
  *Ribbingsbäcks äng ängsmark Lövsätra lht Nyborgsvreten äga
  Risjön, se Ryssjön sjö Lövsätra lht Nybovreten äga
  Rusthållsbacken backe Marieberg lht Nyhagsmossen mosse
  Rysjön, se Ryssjön sjö Mats Lars gård Nyodlingen äga
  Ryssjön sjö Mellanbo gård Nyvreten äga
  Ryssjön sjö Mellanbo torp Nyängen äga
  Ryssjön sjö Mellangården gård Nyängsvreten äga
  Ryssjön sjö Missionshuset lht Oxsjöbäcken bäck
  Ryssjön sjö Mjölkebo gård Oxsjömossen äga
  Ryssjön sjö Mjölkebo bebyggelse Oxsjön sjö
  Ryssjön sjö Mjölkebo gd /Se Oxsjön sjö
  Ryssjön sjö /Se Mårtsbo gård Oxsjön sjö
  Ryssjön sjö Mårtsbo bebyggelse Oxsjöslätten äga
  Ryssjön sjö Mörtsjöbo bebyggelse Paddebobäck bäck
  Ryssjön sjö Mörtsjöbo gård Plogen äga
  *Ryssjöäng ?äng Nederbo torp Prästtegen äga
  Ryttmästarröret gränsmärke Norrbo lht Prästängarna äga
  Ryttmästarröret röse Norrgården gård Prästängen odling
  Råsmossen ägomark Norrgården gård Puppberget höjd
  Råsmossen ägomark Norrhagen torp Ryssjön sjö
  Rävberget höjd Nyberg lht Ryssjön sjö
  Rödmosseberget berg Nybo lht Ryssjöåkrarna äga
  Rödmossen, Lilla o. Stora mosse Nybo lht Råsmossen äga
  Rödmossen, Lilla mosse Nybo torp Rävberget höjd
  Rödmossen, Stora mosse Nyborg lht Rödmossen mosse
  *Rödmossevisen gränsmärke Nybygget lht Rödmossen, Lilla äga
  Rösiöäng, se *Ryssjöäng ?äng Nygård stuga Rödmossen, Stora äga
  Rötmyran myr Ol Lars gård Rötmyran äga
  Sagån å /Se Olov Ols gård Sandstycket äga
  Sagån å /Se Ottos stuga Sista tegen odling
  Sankmosse röret gränsrör Oxsjön lht Sjöängen äga
  *Sankmosseröset gränsmärke Oxsjön torp Skansbacken landsvägsbacke
  Sjöbo terräng Paddebo gård Skattensvret äga
  Sjöängen ägomark Paddebo bebyggelse Skattäppan äga
  Sjöängen ägomark Per Ers gård Skogstäppan äga
  Skallmossen mosse Per Isaks gård Skuggvreten äga
  Skattmansöån å /Se Per Jans gård Skällbacken skogsbacke
  Skattmansöån å Per Pers gård Slutboäng äga
  *Skälbymossen mosse Persbo torp Slångeråkrarna äga
  Skärsjöbro bro Pottan stuga Slåtterhagen äga
  Skärsjön sjö Pottan äng Släthagen äga
  Skärsjön sjö Pottan lht Slättan äga
  Skärsätra Broon, se Skärsjöbro bro Pottan lht Slätängen äga
  *Slakmossen mosse Pottan, se 1 Österbo Saknas Smaltegen äga
  *Slakmossröset gränsmärke Prästbo by Smedplogen äga
  Släthagen ägomark Prästboda by Smedskiftet äga
  Slätmossen mosse Prästbo gd Snåltäppan äga
  *Slätmosseröset gränsmärke Prästbolet gd Sonkarbylöten jordområde
  *Smalmossen mosse Prästgården lht Spikdammen sjö
  *Smedstorpsröset gränsmärke Prästängarna bebyggelse Spjället äga
  Smibacken backe Pålboda gård Spjällåkersskiftet äga
  Smibacken höjd Rosenvallen lht Starrmyrvreten äga
  Snåltäppan terräng Rosenvallen torp Starrtegarna äga
  Stenkyrkan terräng Ryssjö by Stenkyrkan höjd
  Stentorpet terräng Ryssjö by Stentäppan ängsbacke
  Stormossen mosse Ryssjö Saknas Stenvaäng äga
  *Stormossröret gränsmärke Salinge bebyggelse Stockkärret kärr
  Strandbosiön, se Strandsjön sjö Salinge by Stockängen äga
  Stranbo Siön, se Strandsjön sjö Sandvreten torp Storberget höjd
  Strandsjön sjö Sandvreten lht Storhagen äga
  Strandsjön sjö Sandvreten lht Storvreten äga
  Strandsjön sjö Seléns gård Storängen äga
  Strandsjön sjö Sillby, se Syllby gårdar Strandsjön sjö
  Strandsjön sjö Silleby Saknas Strandsjön sjö
  Strandsjön sjö Silleby gård Strandsjön sjö
  Strandsjön sjö Sjöbo lht Strandsjön äga
  Strandsjön sjö Skattmansö järnbruk lägenheter Strandsjön sjö
  *Stångkärrsvetten gränsmärke Skinnarslätten bebyggelse Stubbtegarna äga
  Summelbacken terräng Skinnarslätten gård Stubbängen äga
  Sunnansjömossen mosse Skogalund lht Summelbacken äga
  Svartkärret ägomark Skogslunda lht Sundet äga
  Svartkärret ägomark Skogvaktartorpet torp Sunnansjö viken vik
  Sveden terräng Skolhuset lht Svartkärret äga
  Sveden terräng Skolhuset lht Svinvallstomten äga
  Sällmossen ägomark Skälby by Syllbytångorna äga
  Sällmossen ägomark Skälby Saknas Syltan äga
  Sävjan sjö Skälbymossen ängsfjäll Syltvreten äga
  Sävjasjön sjö Slutbo utjord Sällmossen äga
  Sävjasjön sjö /Se Slutbo torp Sällmossen äga
  Tallmossen mosse Slåtterhagen lht? Sävjabäcken bäck
  Taxmossen mosse Slätmossen och Klingeberg bebyggelse Sävjamossen mosse
  Taxmossen mosse Slätmossen ängsfjäll Sävjamossen mosse
  Timmermossen mosse Smedstorpet torp Sävjan sjö
  Tvisten terräng Smedstorpet torp Sävjasjön sjö
  Tvisten terräng Solbacka lht Sävjasjön sjö
  Täppdammen terräng Solbo lht Sävjasjön sjö
  Uppsalaberget höjd Soldattorpet torp Sävjasjön, se Sävjan sjö
  Uppsalaberget berg Soldattorpet torp Sörvret äga
  Uppsalaberget berg Solvik lht Tallraksmossen mosse
  *Vadröret gränsmärke Solviken torp Taxmossen mosse
  Vallsjön, se Sävjasjön sjö Solviken, Lilla torp Tjäderberget höjd
  *Vattenröret gränsmärke Sonkarby by Torget vägkorsning
  Vidmossen mosse Sonkarby Saknas Trebackarlång landsvägsbacke
  Vidmossen mosse Stentorpet torp Trebackalång vägsträckning
  Vitmossberget berg Stenstorpet torp Trebackarlång landsvägsbacke
  Vitmossen mosse Stillängen lht Träfoten äga
  Värnbo terräng Stillängen, S. Saknas Tvisten skogsmark
  Åby hage terräng Stillängen, Norra torp Täppdammen äga
  Åby hage höjd Strömsberg lht Uddvallsvreten äga
  Ämsjöheden hed Strömstatäppan ängsfjäll Upsalaberget höjd
  Ämsjön sjö Stubbo gård Vadbacken äga
  Ämsjön sjö Stubbo torp Vimossen mosse
  Ämsjön sjö Stugbo lht Vitmossberget höjd
  Ösmossen mosse Sunnansjö lht Vitmossen mosse
  Östermossen mosse Sunnansjötorpet torp Vretkärret äga
  Östers terräng Svärdsborg lht Väggberget höjd
  *Österundaån å /Se Syllby gård Västmanlandsbacken vägbacke
    Syllby bebyggelse Åbuten äga
    Syllby gårdar Åbyäng skogsmark
    Sörgården gård Åsspjällskiftet äga
    Tabor lht Ängsbacken äga
    Torsmossen äng Ängslaget äga
    Torstuna härads allmänning område Ängstäppan äga
    Tvisten förr bs (?) Ängsvreten äga
    Ulvesta traktnamn Ängsvreten äga
    Ulvsta bebyggelse Ättestupsberget höjd
    Ulvsta by Ösmossen äga
    Ulvsta utjord Österbo äga
    Ulvsta, se Ulvesta traktnamn Österflatarna äga
    Ulvesta Saknas Österunda sidan del av strand
    Valléns lht Östlundsvret äga
    Valsbro lht  
    Värnbo torp  
    Ytterkvarn bebyggelse  
    Ytterkvarn gård  
    Åby Saknas  
    Åby by  
    Åbylund lht  
    Ål bebyggelse  
    Ål by  
    Ål, se Ulvesta traktnamn  
    Ål, se Österunda-Ål traktnamn  
    Ålderdomshemmet gård  
    Ålängsfjäll lht  
    Ångsågen lht  
    Ängslaget lht  
    Österbo lht  
    Österbo, se Pottan lht  
    Österbo bebyggelse  
    Österunda-Ål traktnamn  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.