ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kila socken : Övertjurbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 357 Naturnamn : 206 Bebyggelsenamn : 441 Naturnamn : 419
Kila sn Altansjön, se Arten sjö Kila sn Abborrhällen häll
Kila sn Altberget berg Kila sn Abborrstenen holme
Kila sn Alten sjö Kila sn Alten, se Arten Saknas
Kila sn Alten sjö Kila sn Anderses åkern åker
?Kila socken Alten, se Arten sjö /Se Kila sn Artberget berg
Kila sn Alten sjö /Se Kila sn Arten sjö
Kila sn Alten sjö /Se Kila män inbyggarbeteckning Arten sjö
Kila sn Alten sjö /Se Kila män inbyggarbeteckning Artmossen mosse
Kila sn Alten sjö /Se Kila män inbyggarbeteckning Askkärret kärr
Kila sn Arten sjö Kila män inbyggarbeteckning Asphålet åker
Kila sn Arten sjö Kila män inbyggarbeteckning Aspmurkärret kärr
Kila sn Arten sjö /Se Kila män inbyggarbeteckning Avfallskärret kärr
Kila sn Arten sjö /Se Kila-män inbyggarbeteckning Backa äng äng
Kila sn Arten sjö /Se Kila män inbyggarbeteckning Backmyran äga
Kila sn Aspholmen förr ägomark? Kila män inbyggarbeteckning Backmyran myr
Kila sn Backa äng äng /Se Kila män inbyggarbeteckning Bastutäkten åker
Kila sn? Bengts kärr sankmark Kila män inbyggarbeteckning Bastuåkern åker
Kila sn Björkkärret kärr Kilarna inbyggarbeteckning Bastuåkrarna åkrar
Kila sn /Se Bolandsmossen mosse Gullvallabo inbyggarbeteckning Bengtskärret kärr
Kila sn Boåsmossen mosse Abelsberg lht Berga bergen berg
Kila sn sn Brudberget höjd /Se Ahlbergstorp, se 9 Gullvalla Saknas Berget höjd
Kila sn Brudberget berg /Se Albergstorp lht Björkkärret kärr
Kila sn Brudgumkällan källa /Se Andersborg lht Björsbo sveden åker
?Kila sn Brudkällan källa Anders-Ers gd Bolins vret äga
Kila sn Brudkällan källa Anders-Lars gd Bonds sved åkerskifte
Kila sn Brudkällan källa /Se Anders-Pers, se Andersborg lht Borgmästareängen äng
Kila sn /Se Brudkällan källa /Se Anneberg lht Brean äga
Kila sn Brudkällan källa /Se Anneborg lht Brokärret kärr
Kila sn *Brunnsängen äng /Se Arstunes gd Brokärrsberget berg
Kila sn Bysjön sjö Aspmora bebyggelse Brudberget höjd
Kila sn Bysjön sjö /Se Aspmora torp Brudgumkällan källa
Kila sn Bysjön torrlagd sjö Aspmuren bebyggelse Brudkällan källa
Kila sn Ekarmossen myr Aspmuren, se Aspmora Saknas Brödspettet åker
Kila sn Ekarmossen myr Axelsberg lht Brödspettet skifte
Kila sn Ekarn tjärn Axelstorp gruvjord Brödspettet åker
Kila sn Ekarn sjö /Se Backa bebyggelse Bultarängen äng
Kila sn Ekarn sjö /Se Backbo lht Bysjön sjö
Kila sn Ekar(e)n sjö /Se Barkarängen gruvjord Byxlåret äga
Kila sn Ekarn sjö /Se Barkarängen gruvjord Byåkrarna åkrar
Kila sn Ekefalls kärr myr Bennerstigen, se Bännerstigen Saknas Bäckbacken, se Sågbacken backe
?Kila sn Finnbokärret sankmark Berga gruvjord Bäckesvedet åker
Kila sn Fotmossen myr Berga gruvjord Bäcksvedberget höjd
Kila sn Fäbodarna betesäng /Se Bergabo stuga Bännerstigens Källskärr äng
Kila sn Galten, se Alten?! sjö Berget torp Bännerstigens Söderäng äng
Kila sn Granmurshagen terräng Berget, se Strömsberg Saknas Dalkarlsheden skog
Kila sn Granmurs mosse delvis odlat område Berghallstorp torp Dalkarlstorp, Mur» äga
Kila sn Grällstabäcken bäck /Se Biskopsgården stuga Dammen åker
?Kila sn Grällsta storäng ängsmark /Se Björkbacken lht Dammen äga
Kila sn Grällstaåsen ås Björkbo lht Ekarn sjö
Kila sn Gräskärr myr Björkbo lht Ekarn uttorkad sjö
Kila sn /Se Gullvalla mosse mosse Björkmyran lht Ekarmossen mosse
Kila sn /Se Gullvallasjön sjö Björnbo stuga Ekefalls kärr kärr
Kila sn Gullvallasjön f.d. sjö? Björsbo bebyggelse Ekrotsängen gruvfrälsejord
Kila sn Gullvallasjön f.d. sjö Blänkebo stuga Fallet åker
Kila sn /Se Gullvallasjön sjö /Se Bolins stuga Falltäppan åker
Kila sn /Se Gulvalasjön, se Gullvallasjön f.d. sjö? Bovallen, Lilla Saknas Finnröjningarna slåtteräng
Kila sn /Se Guvallasjön, se Gullvallasjön sjö Bovallen, Stora Saknas Fjortondarshålet odling
Kila sn /Se Göklundsmossen mosse Boåsen bebyggelse Flemingsallén allé
Kila sn /Se Hagberget skogshöjd Bredgården gd Flukan, Stora göl
Kila sn /Se Helga Trefaldighetskällan källa /Se Broarna del av Sätra brunn Fodilsåkrarna åkrar
Kila sn /Se Helga Trefaldighetskällan källa Brotorpet lht Forsvägen väg
Kila sn /Se Helga Trefaldighetskällan källa /Se Brända lht Fotmossen mosse
Kila sn /Se Helga Trefaldighetskällan källa /Se Brömsbo lht Framdammen åker
Kalum sn /Se Holmarne utjord /Se Bännerstigen bebyggelse Fyllnadskilen jord
Kalum sn Hommantorpa grustag grustag Bännerstigen bebyggelse Fyrhörningarna åkrar
kilkarlen inbyggarbeteckning Hundsjön, Lilla sjö Bännerstigen bebyggelse Fäbodarna betesäng
Kila kyrka kyrka /Se Hundsjön, Stora och Lilla sjöar /Se Comministergården, se Komministergården gd Fämyran, Lånsta åker
Aspmora gd /Se Hällulan gruvjord /Se Dalgrenstorp lht Gersviken förr vik
Backa gd /Se Jumsebosjön sjö Dalhem lht Gersviksmossen äga
Björsbo by? Jumsebosjön sjö Dalkarlstorp eller Källen bebyggelse Glasberget höjd
Björsbo gård Jömsebo Siön, se Jumsebosjön sjö Dalkarlstorp eller Källen bebyggelse Gläntbacken backe
?Björsbo by Jömsebisjön sjö /Se Dammen lht Granmurshagen jordområde
Björsbo by Jömsebosjön sjö /Se Daniel Myrbergs gd Granåkrarna åkrar
Björsbo gd /Se Jömsebosjön sjö /Se Danielsberg lht Grindbacken jord
Boåsen gd /Se Kalvmyran åker /Se Danielsro lht Grindåkrarna åkrar
Brotorpet ödetorp? Kapellbacken backe /Se Emmylund lht Grytberget berg
Bennerstigen by? Kapellbacken backe /Se Enbacken lht Grytvägen väg och äga
Bännerstigen gd /Se Kilaån å Erik-Ers gd Grytet, Västerby berg
Dalkarlstorp gd /Se Kilaån å Erik-Ers gd Grällsta mosse, se Tångmossen Saknas
Dalkarlstorp by /Se Kilaån, se Lillån å Erik-Ols gård Grällsta myran, se Tångmossen Saknas
Fiolastom Saknas *Kilängen äng /Se Erik-Ols gd Grällsta åsen ås
Fäbodarna förr fäbodar? Kivstabäcken bäck Erik-Pers gd Gräskärret kärr
Fängsbacka gd /Se Konungberget berg Eriksberg lht Grönåkrarna åker
Fängsbacka gård /Se Kopparberget Saknas Eriksberg lht Gubbarnes äng äng
Grällsta by Kråktjärn, Stora och Lilla sjöar /Se Erikslund lht Gubbmosse mosse
Grällsta by Kråktjärn sjö /Se Erikslund lht Gubbtäppan åker
(?) Grällsta by Kråktjärnen, Lilla sankmark Fallet lht Gubbtäppan åker
Grällsta by Kråktjärnsmossen myr Fallet lht Gubbåkrarna åkrar
Grällsta by Kungsängen ägomark? Finnröjningen gruvjord Gullmyran jord
Grällsta by Kvarnby äng äng /Se Finnröjningen gruvjord Gullvalla sjöarna gemensamt namn på Bysjön o. Östersjön
Grällsta by Kyrkeberget berg Framtorpet lht Gullvalla Sörskog skog
Grällsta by Lapphällarna skogshöjder Fridhem lht Gullvallaåsen ås
Grällsta by Lerbäcken bäck Fridhem lht Gåsgropen åker
?Grällsta by Lerbäcken triangelpunkt Fridhem lht Gärdet åker
Grällsta by Lillkärret myr Fågelsången stuga Gärdet åker
Grällsta by Lillån å Fäbodar, Tullsta lht Göklunds hagen hage
Grällsta by Lillån å Fängsbacka bebyggelse Gölstäppan åker
Grällsta by Lillån å Fängsbacken gd Hagen äga
Grällsta by? Limunda äng äng /Se Gläntbacken lht Harkarängen gruvjord
Grällsta by Lisjömossen myrområde Granbacken stuga Havretäppan åker
Grällsta by Lisjömossen myr Granmoren, se Granmuren Saknas Havertäppan, se Långhalsåkrarna åkrar
Grällsta by Lisjön sjö Granmyren gruvjord Hebo myran utäga
Grällsta by? Lisjön sjö /Se Granmuren gruvjord Hedmossen mosse
Grällsta by? Lisjön sjö /Se Granmuren gd Hedmossen mosse
Grällsta by Ljumsebosjön, se Jömsebosjön sjö /Se Grällsta bebyggelse Helga Trefaldighetskällan, se Trefaldighetskällan källa
Grällsta by? Ljushällarna berghällar Grällsta Saknas Hemgärdet åker
Grällsta by Ljömsebosjön sjö Grällsta eller Kullbacka Saknas Hemskogen skogsskifte
Grällsta by Ljömsebosjön sjö Grällsta by Hjulombacken backe
Grällsta by /Se Lundells gruva terräng Grällstatorp lht Holmarna utjord
Grällsta by /Se *Lågstaheden hed /Se Gräntbacken lht Holmen skog
Grällsta by /Se Långbrokärr sankmark Grönlund, se Göklund Saknas Holmen, se Holmarna utjord
Grällsta by /Se Långdäljan myr Grönlund lht Hundsjö mossen mosse
Grällsta by /Se Långdäljan dalsänka Gubbtäppan, se Nybygget lht Hundsjön, Lilla sjö
Grällsta by /Se Lånstaheden hed /Se Gubbvad bebyggelse Hundstensåkern åker
Grälsta by /Se Lånstaåsen ås Gubbvad gd Hylla gruvorna fältspatgruvor
Gubbvad gd /Se Lömskbo Siön, se Ljömsebosjön sjö Gucktäppan, se Nybygget lht Hyttkärret förr kärr
Gullvalla by Myrbäcken bäck Gullvalla bebyggelse Hällåkrarna åkrar
Gullvalla by? Myrstackskärret myr Gullvalla by Hästhagen förr hage
Gullvalla by Norrängsberget berg Gullvalla Saknas Hästhagskärret kärr
Gullvalla by Nygärdsmossen mosse /Se Gullvala Saknas Hästängstäppan täppa
Gulvalla by Nötpussen, Lilla tjärn Gullvalla by Högsta rönningen röjn.
Gullvalla by Nötpussen, Stora tjärn Gullvalla åsen lägenheter Hörlings åker
Gullvalla by Ranstaån eller Tullstaån Saknas /Se Gunnarsbo lht Jumsebosjön, se Jömsebosjön sjö
Gullvalla by Ringvallabäcken bäck Gustavsberg lht Jungfrubo Askkärr kärr
?Gullvalla by *Röjningsberget berg /Se Gyllenmyran torp Jungfrubohed hed
Gullvalla by »rørebrakit» naturnamn? Gåvelund, se Stampersflyn Saknas Jömsebosjön sjö
Gullvalla by /Se »rørbrækit» naturnamn? Göklund lht Jömsebosjön sjö
Gullvalla by /Se Salköparen, se Silvköparen sjö Göksbo lht Kalkugnsbacken, Sörbo backe
Gullvalla by /Se Sandviken vik Hagaberg lht Kalkugnsåkrarna åkrar
Gullvalla by /Se Saxbacken backe Hagaberg lht Karlssons backe backe
Gullvalla by /Se Segerkällan källa Hagaberg lht Kalvmyran skifte
Gullvalla by /Se Segerkällan källa Hagalund lht Kalvtäppan åker
?Gullvalla, Östra by Segerkällan källa /Se Hagalund gård Kapellbacken backe
Hebo gd /Se Segerkällan källa /Se Hagarnas lht Kilarna äga
*Hægharsta by Silvköparen sjö Hagby lht Kilen skifte
Hægharsta Saknas Silvköparen sjö Hagby gd Kilån annat namn på Lillån
Högbo gd /Se Silvköparen sjö /Se Hagstugan lht Klackbacken höjd
Högsta by? Silvköparn sjö Harkarängen gruvjord Klackberget höjd
Högsta gd /Se Silvköparn sjö Hebo bebyggelse Klackberget berg
Jumsebo by Silvköparn sjö Hebo by Klackvretarna ägor
Jungfrubo gård Sjustjärnan plats /Se Hebolund lht Klappbacken höjd
Jungfrubo by Sjöbomossen myr Hebotorp torp Klappberget, se Klappbacken höjd
Jungfrubo by Sjöboviken vik Hedensberg lht Klåssved åker
Jungfrubo gård Sjötegsmossen mosse /Se Hellströms lht Kodalsbacken backe
Jungfrubo by Skinnarmossen mosse Hellulan, se Hällulan Saknas Kolbäcken ägor
Jungfrubo by Skrivardammen tjärn Hensehensborg godtemplarlokal Kolbäcken bäck
Jungfrubo by Skrivardammen sjö /Se Hermans lht Kolbäcksbro bro
Jungfrubo by Skrivardammen sjö /Se Hertigens paviljong paviljong Konungberget berg
Jungfrubo by Skvalån å Hjulombacken gd Kopparbergsvägen väg
Jungfrubo by ?Sköllängen åker Holmen lht Krokåkrarna åkrar
Jungfrubo gd /Se Slamhavet sankmark Hommantorp torp Kråktjärn, Lilla tjärn
?Jömsebo gård *Smuggberget berg /Se Hovbergs stuga Kråktjärn, Lilla sjö
?Jömsebo gård Solingemyren mosse Hyddan stuga Kråktjärn, Stora sjö
Jömsebo gd /Se Solingemyren myr /Se Hylla gruvjord Kråktjärnsmossen mosse
Kaplansgården gd /Se Solingsbäcken bäck Hällulan gruvjord Kullåkrarna åkrar
Kila hälsobrunn hälsobrunn Solingsmossen mosse /Se Högalid lht Kusudden udde
Kista, se Kivsta byar Solingsmyran myr Högbo bebyggelse Kushällarna stenhällar
Kivsta by ?Solingemyren myr Högsta bebyggelse Kvarnby Arten, se Arten Saknas
Kivsta by Spjutarna ägonamn /Se Högstedtstorp lht Kvarnby äng äga
Kifsta by *Stampers äng äng /Se Israels gd Kvarntäppan åker
Kivsta by Stenbrokärren kärr Jan-Anders lht Kvarnvägen väg
Kivsta by Stenvadbro bro Jan-Jans gård Kvarnåkern åker
?Kivsta by Storängsbäcken bäck Jan-Ols gd Kyrkeberget berg
?Kivsta by Stävesjön, se Stävresjön sjö Jan-Ols gd Kyrkvägen vinterväg
Kivsta by Stävresjön sjö Jennyberg lht Kålbackåkrarna åker
Kifsta by? Stävresjön sjö Jeriko stuga Kålgårdsåkrarna åkrar
Kivsta by Stävresjön sjö Johan-Anders gd Källskärr äng
Kifsta by? Stävresjön sjö Johannesberg lht Källvägen väg
Kivsta by Stävresjön sjö Jonsborg lht Kärret äga
?Kivsta by Stävresjön sjö /Se Jumsebo, se Jömsebo Saknas Kärret, Lissel kärr
Kivsta by Stävresjön sjö Jungfrubo Saknas Kölnbacken backe
Kivsta by Stävresjön sjö /Se Jungfrubo by Landbon, Nedra åker
Kifsta by Stävresjön sjö Jömsebo bebyggelse Landbon, Övre åker
Kivsta by Svartkärret myr Jömsebo bebyggelse Lapphällarna stenig höjd
Kifsta by Svasslabäcken bäck Jömsebo bebyggelse Lars-Nils-backe landsvägsbacke
Kivsta by Sågbäcken bäck Jömsebo gd Leonards mosse mossodling
?Kivsta by Sätra brunn hälsobrunn /Se Kaplansgården, se Klockargården Saknas Lerbäcken bäck
Kivsta by Sömskobosjön, se Jumsebosjön sjö Karlsberg lht Lidersbacken backe
Kifsta by? Sörbobäcken bäck Karlsberg lht Lillkärret kärr
?Kivsta by Sörängen åker /Se Kila kyrka Saknas Lillån å
Kivsta by Tackelbacken strandområde Kil Kivsta del av by Lillängen äga
Kifsta by *Tappebo äng äng /Se Kilsta, se Kivsta Saknas Limundan äga
?Kivsta by *Tattarbacken backe? Kilängen gruvjord Limund-diket dike
?Kivsta by Torpängen utjord /Se Kivsta bebyggelse Lisjö mossen mosse
Kivsta by Trefaldighetskällan källa /Se Kivsta Saknas Lisjön sjö
Kifsta by? Trefaldighetskällan källa Kivsta Saknas Lisselgärdet åker
Kivsta by Trefaldighetskällan källa /Se Kivsta by Lissel kärret kärr
Kivsta by Tullstaån del av Ranstaån /Se Klockarbol torp Lisselkärret, Skinnars kärr
Kivsta by Tångmossen mosse Klackbacken avs. Lisseläng äng
Kivsta by /Se Tångmossen mosse Klippen stuga Lisselängsvägen väg
Kivsta by /Se Uvberget skogshöjd Klockargården bebyggelse Ljumsebosjön, se Jömsebosjön sjö
Kivsta by /Se Vargstuguängen äng /Se Klockhuset stuga Ljushällar stenhällar
Krylsbo Saknas Vattmossen myr Knutåsen, se Västanås Saknas Ljömsebosjön, se Jömsebosjön sjö
Kullbacka by /Se Vitmossen mosse Kolbäckslund lht Lokärret kärr
Kullbacka gd /Se Vedkärret sankmark Komministergården gd Lortängen äga
*Kuneskinsboda Saknas Vållen sankmark /Se Kottebo, se Kåttebo gd Lucktäppan åker
Kuneskinsbode Saknas Vållängen äng /Se Krokåsen ställe Långdäljan dalgång
Kåttebo gd /Se Västanbäcksbäcken bäck Krylsbo, Lilla ladugård Långhalsåkrarna åkrar
Källsved gd /Se Åsbokärret sankmark Krylsbo, Stora ladugård Långholmen nyodling
Lawabotha by Åsboviken vik Kråkåsen ställe Långåkrarna åkrar
Limsta hg Örsrönningen sankmark Kullbacka eller Grällsta bebyggelse Lånsta backen landsvägsbacke
Limsta herrgård Östanbäckskärret sankmark Kullbacken by Lånsta fämyran odlad myr
?Limsta by Östersjön sjö Kullbergstorp torp Lånsta hed hed
Limsta hg Östersjön sjö /Se Kulltorp torp Lånsta hed Saknas
Limsta herrgård Östersjön torrlagd sjö Kungsängen gruvjord Lånsta heden, se Grällsta åsen ås
Limsta hg Överstmossen ägomark Kvarnbyn bebyggelse Lånsta mossen del av Solingsmossen
Limsta hg   Kyrkoherdebostället bebyggelse Lånstaåsen triangelpunkt
Limsta herrgård?   Kyrkoherdegården gd Lånstaåsen ås
Limsta herrgård   Kåttebo (Kåttbo) bebyggelse Lånsta åsen, se Grällsta åsen ås
Limsta herrgård   Kåttebo bebyggelse Lövgrens vik vik
Limsta säteri /Se   Kåttbo torp Mangårds kärr äng
Limsta säteri /Se   Källen, se Dalkarlstorp Saknas Markvisten äga
Limsta gd /Se   Källsved Saknas Massiksvändan, se Matsäcksvändan äga
*Liumgsio Saknas   Källsved Saknas Matsäcksvändan äga
Ljumsebo, se Jömsebo gd /Se   Källängen gruvjord Mellanskiftet åker
Ljömsebo gd   Landshövdingen stuga Mellanskogen skogsskifte
Lågbo by   Lanna lht Mobacken badställe
Lågbo by   Lars-Anders gd Mobacken strandremsa
Lågbo by   Larsbo lht Mossboda kärr kärr
Lågbo by   Lars-Ers gd Mossbäcken bäck
Lågbo by   Lars-Lars gård Mossen, se Tullsta mosse skifte
Lågbo gd /Se   Lars-Ols gård Mossen åker
Lågbo gård /Se   Lars-Pers gd Mossen åker
Lågbo by /Se   Lerbäcken lht Mossen, se Sjöbomossen mosse
Lånsta by   Lillhem lht Mossgraven, se Mossbäcken bäck
Lånsta by   Limsta säteri Mur» Dalkarlstorp äga
Lånsta by   Limsta säterigård Murvreten äga
Ludnastom Saknas   Limundan lht Myrbäcken bäck
Lånsta by   Limundan torp Myrstackskärret kärr
Lånsta by   Lindbacken lht Navarskaftet åker
Lånsta Saknas /Se   Lindhem lht Nils-Ivars hage hage
Lånsta by /Se   Ljumsebo Saknas Norrmossdiket dike
Lånsta by /Se   Ljömsebo, se Jömsebo Saknas Norrmossen äga
Lånsta by /Se   Lugnet ställe Norrmossen äga
Lånsta gdr /Se   Lugnet lht Norrmyran skifte
Lånsta by /Se   Lugnet stuga Norr täppan äga
Löfåsen by?   Lugnet ställe Ny gärdet åker
Löfåsen by?   Lund, se Lundtorpet gruvjord Nygärdsmossen mosse
Lövåsen gd /Se   Lunda lht Nysjön, se Bysjön sjö
Muren gd /Se   Lundtorpet gruvjord Nysved åker
Myrby gd?   Lågbo Saknas Nysvedsmossen odlad mosse
?Myrby by   Långbo by Nyängen äng
Myrby gård /Se   Långbo, Lilla del av Lågbo Nötpussarna kärr
Myrby gd /Se   Lågbo, Stora del av Lågbo Ol-Mats fall äga
Målartorp gd /Se   Lågbolund lht Ol-Matsfalls berget höjd
Mårtsbo gd /Se   Lågsta by Olovs källa källa
Norrlund gd /Se   Lånsta Saknas Olovs park park
Olofsbo (Olsbo gård   Lånsta Saknas Olsbo åsen ås
Olofsbo gd /Se   Lånsta by Ol-Tärnasskiftet skifte
Olsbo gd   Löten lht Ondhålet äng
Olsbo gd?   Lövberg lht Ormasfall, se Ol-Mats fall äga
?Olsbo gd   Lövbacken lht Ormtegen åker
Olsbo gd /Se   Lövlund gd Orrlekaräng äng
Olofsbo (Olsbo) gård /Se   Lövlund lht Ovandammen åker
Prästgården gd /Se   Lövåsen bebyggelse Pell-Pers backe backe
»Ridvalum» Saknas   Lövåsen eller Lövlund bebyggelse Persparken park
?Ringvalla by   Lövåsen eller Lövlund bebyggelse Prästskogen skog
Ringvalla by   Lövåsen, Lilla gruvjord Prästängen äng
Ringvalla by   Marieberg lht Pälsarmen, se Skinnpälsarmen åker
Ringvalla by?   Mathiesen stuga Pälsarmen åker
Ringvalla by   Mats-Ers gård Ranstaån, se Lillån Saknas
Ringvalla by   Mejeri mejeri Ringvalla bäcken del av Lillån
Ringvalla by   Mockfjärd del av sn Ringvall» hagarna skog
Ringvalla by   Mockfjärd del av sn Rosendals kärret kärr
Ringvalla by   Mosebacke lht Rosendals mossen mosse
Ringvalla by   Mossboda gd Rönningarna åkrar
Ringvalla by   Mossen, Norra hmd Rönnåkrarna åkrar
Ringvalla by   Muren bebyggelse Sandviken vik
Ringvalla by   Muren gd Sandåkrarna åkrar
Ringvalla by   Muren gård Segerkällan källa
Ringvalla by /Se   Murtorpet lht Segerkällan källa
Ringvalla gårdar /Se   Murängen gd Sigfrids kärr kärr
Ringvalla by /Se   Murängen lht Silvköparn sjö
Ringvalla by /Se   Myran gd Silvköparen sjö
Ringvalla by /Se   Myrby bebyggelse Simanboheden hed
Ringvalla by /Se   Myrby by Simansäng äng
Simanbo gård /Se   Målartorp bebyggelse Sjustjärnan plats
Simanbo gd /Se   Målartorp bebyggelse Sjöbokilarna jord
Sjöbo gård /Se   Målartorp torp Sjöbomossen mosse
Sjöbo gd /Se   Mårtens gd Sjöboviken vik
Skinnars, se Västansjö gd   Mårtsbo bebyggelse Sjöslogen slåtteräng
Skogen gd /Se   Mårtsbolund lht Sjöstycket, se Sjötorpet skifte
Skogsbo lht /Se   Nersocknen del av sn Sjötegsmossen mosse
?Skräddarbo gd   Norrbo lht Sjötorpet skifte
Skräddarbo gd /Se   Norrbo lht Skallberget berg
Skuggebo gd /Se   Norrgården, se Lars-Anders gd Skalleråsbacken landsvägsbacke
Skuggebo gård /Se   Norrgårds gd Skillingtäppan åker
Stampersflyn torp   Norrlund bebyggelse Skinnar Lisselkärret kärr
Sunnarsbo lht /Se   Norrlund bebyggelse Skinnarmossen mosse
Svassla Saknas   Norsberg lht Skinnar storkärret kärr
Sydrabodhom Saknas   Norsberg by Skinnfällen åker
Sælkekær Saknas   Norslund lht Skinnpälsarmen åker
*Sælkekær Saknas   Nyberg gruvjord Skogby Väggberg berg
*Sælkekær f.d. gd   Nyby lht Skogen, Övra skogsskifte
*Sælkekær Saknas /Se   Nybygget lht Skommarskiftet åker
Sätersbroarna gd /Se   Nygård lht Skommartäppan åker
Sätra Saknas   Nyhem lht Skravelängen, Stora äng
Sätra brunn   Nyströms, se Rosenberg lht Skrivardammen damm
Sätra brunn   Nytorp lht Skräddarbiten åker
Sätrabrunn brunnsort   Ol-Ers gård Skuggebo hagen hage
Sätra brunn   Olles gård Skölarna åkrar
Sätra brunn gård och kurort /Se   Olofsbo (Olsbo) bebyggelse Sköllängen åker
Sätra brunn badanstalt /Se   Olsbo, se Olofsbo gd Slinken skog
Sätra, (Sätra brunn) gd och brunnsort /Se   Olsbo gd Slätterna utäga
Sörbo gård   Ol-Tärnas stuga Smedjeskiftet åker
Sörbo by   Oppsocknen del av sn Smedvreten åker
Sörbo by?   Ormängen gruvjord Smältarängen äng
Sörbo by   Pell-Pers gård Snåltäppan åker
Sörbo by   Pell-Pers gd Snåltäppan åker
Sörbo gård   Per-Erik-Anders gd Solinge bäck bäck
Sörbo gd   Per-Ers gård Solingemyren, se Solingsmossen Saknas
Sörbo gård /Se   Per-Ers gd Solingsmossen mosse
Sörbo gd /Se   Per-Hans gd Solingsmossen mosse
Tullsta, Öster- och Väster- byar   Per-Hans gd Solängsmyran, se Solingsmossen mosse
Tullsta, Väster- och Öster- byar   Per-Jans gård Sot-Janses röjning åker
Tullsta by?   Per-Nils gd Spjutarna åkrar
Tullsta, Väster- och Öster- byar   Persbo lht Spjällåkrarna åkrar
Tullsta byar   Prästgården, se Kyrkoherdebostället Saknas Stenvadbro bro
Västertullsta by   Riksrådet stuga Stigen skog
Östertullsta by   Ringboms lht Stigvägen väg
Tullsta byar   Ringvalla by /Se Stora Flukan göl
Tullsta by   Ringvalla Saknas Storgårds backe backe
Tullsta by   Ringvalla Saknas Storhagen hage
Tullsta by?   Ringvalla by Storkärret äga
Tullsta by   Ringvalla, Lilla del av Ringvalla Storkärret, Skinnar kärr
Tullsta by?   Ringvalla, Stora del av Ringvalla Storkärret, Åsbo kärr
Tullsta, Väster- och Öster- byar   Ringvalla Svartsla lht Stormossen del av Lisjömossen
Tullsta by   Romströms ställe Storskölen åker
Tullsta, Väster- och Öster- byar   Rosenberg lht Storsvedet åker
Tullsta by   Rosendal lht Storäng äng
Tullsta by   Rosenlund lht Storängarna ängar
Tullsta, Väster- och Öster- byar /Se   Röjarängen lht Storängen äng
Tyskebo gård /Se   Rönningen lht Storängen äga
Vadhi Saknas   Rönningen torp Storängsbäcken bäck
Vållen eller Silkesvållen gård /Se   Sal Kivsta del av by Storängsmossen mosse
Vållen gd /Se   Silkesvållen, se Vållen Saknas Storängsvägen väg
Västanbäck gd /Se   Silvkärrsvall, se Vållen gd Stubbvreten äga
Västanbäck gård /Se   Simanbo Saknas Styggkärret kärr
Västansjö gd /Se   Simanbo gd Styggkärret kärr
Västanås gd /Se   Simanboholm lht Stävresjön sjö
Vesterby by   Sjöbo bebyggelse Stävresjön sjö
Västerby gård   Sjöboda lht Sugghedvägen väg
?Västerby by   Sjöskinnars, se Västansjö gd Surpalten åker
Västerby Saknas   Sjötorpet lht Svartkärret, se Brokärret kärr
Västerby by   Skillberg lht Svedet åker
Västerby by   Skinnarbo bebyggelse Svedet åker
Västerby gård /Se   Skinnarbo gd /Se Svedtäppan åker
Västerby by /Se   Skogen Saknas Svinskogen skog
Västerby by /Se   Skogsbo stuga Svinvallen åker
Västertullsta gd /Se   Skogsstigen lht Sågbacken backe
Östertullsta gd /Se   Skogtorp lht Sågbacken backe
Tullsta by /Se   Skogtorpet torp Sågbäcken bäck
Tullsta by /Se   Skräddarbo bebyggelse Sågtäppan äga
Tyskebo gd /Se   Skräddars gd Säterheden Saknas
Åkersbo gd /Se   Skräddars lht Sätraåsen ås
Åsbo gd /Se   Skuggebo bebyggelse Söderäng, Brännerstigens äng
Östanbäck gd /Se   Smeds gd Sörbo kalkungsbacken backe
    Smens, se Strömsdal lht Sörgårds bron bro
    Sofielund lht Sörskogen skog
    Solbacken stuga Sörängen åker
    Solbacken lht Sörängen skifte
    Solelid lht Sörängstäppan åker
    Solberga lht Tackelbacken strandremsa
    Solhem lht Tjärdalsbacken backe
    Stampersflyn gruvjord Tjärdalsåkrarna åkrar
    Stampersflyn gruvjord Tomtåkrarna åkrar
    Storgårds gd Torpängen utjord
    Strömsberg lht Torsvägen väg
    Strömsbro lht Torsåsen ås
    Strömsdal lht Torvströmossen mosse
    Svartsla, Ringvalla lht Tranhalsen äga
    Sverkils gd Trefaldighetskällan källa
    Sågbacken lht Trefaldighetskällan källa
    Sätersbroarne, se 1 Sätra brunn Saknas Trefaldighetskällan källa
    Sätersbroarna bebyggelse Trekanten jordområde
    Sätersbroarna bebyggelse Trädgårdsvreten äga
    Sätersbroarna bebyggelse Träfothagen hage
    Sätra brunn bebyggelse Tränhalsen, se Tranhalsen Saknas
    Sätra gd o. hälsobrunn Tullsta mossbäck bäck
    Sätra brunn, se 1 Sätersbroarna Saknas Tullsta mosse skifte
    Sätra brunn Saknas Tvestarna skog
    Sätra brunn badanstalt Tvåstyverstäppan åker
    Sätra brunn badanstalt Tvärlotten skog
    Sätra brunn Saknas Tyskbo backe landsvägsbacke
    sätrana gd o. hälsobrunn Tångmossen mosse
    Sätrane = Sätra brunn Saknas Täktbacken backe
    Sörbo Saknas Täkthalsen skog
    Sörbo by Täktåkrarna åkrar
    Sörgårdarna gårdar Uddvreten, se Utvreten åker
    Sörängen gd Utvreten åker
    Tjärdalsbacken gd Uvberget berg
    Tomas» gård Vargstuguängen frälsejord
    Tomas» gd Vekärret kärr
    Torpet, Lilla stuga Vreten åker
    Torpet, Stora stuga Vitmossen mosse
    Tullsta Saknas Vållen sankt område
    Tullsta (Östertullsta) bebyggelse Vållängen äng
    Tullsta (Östertullsta) bebyggelse Väggeberget berg
    Tullsta (Västertullsta) bebyggelse Västansjö hällarna höjd
    Tullsta (Västertullsta) bebyggelse Västerby dammen, se Dammen äga
    Tullsta by Västerby Grytet annat namn på Grytberget
    Tullsta fäbodar lht Ållikaräng äng
    Tyskbo bebyggelse Åsbo kärret kärr
    Tyskebo bebyggelse Åsbosjön sjö
    Vargstugubacken lägenheter Åsbo Storkärret kärr
    Vilan lht Åsbo viken vik
    Vretens lht Åängen äng
    Vållen eller Silkesvållen bebyggelse Ängen äga
    Vållen eller Silkesvållen bebyggelse Ängsåkrarna åker
    Västanbäck bebyggelse Ögonkällan källa
    Västanbäck bebyggelse Ömans hage hage
    Västanbäck by Östanbäck kärret kärr
    Västansjö bebyggelse Östersjön sjö
    Västansjö bebyggelse Österskog skog
    Västansjö gd Östromsviken f.d. vik
    Västanås bebyggelse Övermossen äga
    Västanås bebyggelse Överstigsbron bro
    Västerby bebyggelse Övervreten äga
    Västerby bebyggelse Övraskogen, se Skogen, Övra skogsskifte
    Västerby by  
    Västertullsta, se 2 Tullsta gd  
    Väster Tullsta by  
    Åbro mejeri  
    Åkersbo bebyggelse  
    Åkes gd  
    Ålbergstorp lht  
    Ålsberg, se Ålbergstorp lht  
    Ålbergstorp bebyggelse  
    Ålstorp lht  
    Åsbo bebyggelse  
    Åsbo gd  
    Åsen, se Gullvallaåsen Saknas  
    Åsgårdarna gårdar  
    Ängtorp torp  
    Öja gd  
    Östanbäck bebyggelse  
    Östanbäck by  
    Österbo lht  
    Östertullsta, se 1 Tullsta gd  
    Öster Tullsta by  
    Östrom lht  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.