ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Sala socken : Övertjurbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 354 Naturnamn : 112 Bebyggelsenamn : 320 Naturnamn : 225
Sala landsförsamling Blåbärsmossen myr Sala landskommun Anders-Jans spjäll åker
Sala st. o ldsförs. Bolandsmossen mosse Sala socken f.d. sn, nu stad Aspbacken backe
Sala landsförslg Borståsen ås Sala sn Banelsbacke backe
Sala lfs Brobacken skogsbacke Sala landsförsamling lfs Bastubacken backe
Sala lfs Broddbo portar Saknas /Se Sala fd. sn Bautastenen sten
Sala sn Bromossen mosse Sala socken sn Bautastenen sten
Sala sn Bråstadgubben och Bråstad gumman bilder på gravhäll /Se Sala socken sn Björkkärret kärr
Sala sn Dalkarlsängen ängsmark Broddbo bockar inbyggarbeteckning Bolands mossen mosse
Sala landsförs. Stora Djusen Saknas Sala skojare inbyggarbeteckning Borståsen ås
Sala landsförsamling Dundermuren sankmark Sala tjuvar inbyggarbeteckning Brattknogen förr krog
Sala landsförs. Ekebydammen Saknas Sala tjuvar inbyggarbeteckning Brattknog mosse mosse
Sala lfs Flaxmossen sankmark Salasockens tjuvarna inbyggarbeteckning Brobacken backe
Sala lfs Flottmossen myr Salasockens tjuvarna inbyggarbeteckning Broddbo gärde uppodlad mark
Sala sn Furmyran myr Salasockens tjuvar inbyggarbeteckning Broddskogen skog /Se
Sala landsförsamling Fängsmossen myr Sala-sockens tjuvarna inbyggarbeteckning Bromossen mosse
Sala landsförsaml. lfs Grasselbacken backe /Se Salasockens tjuvarna inbyggarbeteckning Brånstets täppa utäga
Sala sn Grindskiftet terräng Salasocknarna inbyggarbeteckning Buss backe backe
Sala landskommun, förr sn Gullagrind fd tingsplats /Se Salbergs tjuvar inbyggarbeteckning Bussus äga
Sala sn Gullagrind förr tingsplats /Se Salbergs tjuvar inbyggarbeteckning Doftegrav förr kanal
Sala lfs Hallaren sjö /Se Anders-Eriks annat namn på Fattiggården Drunkinkärret kärr
Sala sn Hallaren sjö Anders- Ers gd Drättjelsbo bäcken bäck
Sala sn Hallaren sjö Anders-Gustavs gd Dundermuren hage
Sala sn Hammarbacken backe Andershill lht Eleonora gruva
Sala lfs Harsjöarna Saknas Anders-Jans gd Erikstorp, se Vimanskärr äga
Sala sn /Se Helgonmossdammen damm Anders-Jans gd Etterkantarna mosse
Sala landsförsaml. lfs Hillingbäcken bäck Anders-Ols gd Fallet hage (ängsområde)
Sala sn Hillingen sjö Anders-Zachris gd Flaxmossen mosse
Sala sn Hillingen sjö /Se Annielund lht Flottmossen mosse
Sala sn o. st Holmbacken backe Armanbo Saknas Flottmossen mosse
Sala stad Hundsjöbäcken bäck Armanbo kalkbruk Framängen åker
Sala landskommun sn Hållaren, se Hallaren sjö Armanbo gd Framängen äga
Sala landskommun sn Högberget höjd Arnero lht Fräbrunns berget höjd
Sala (stad och) landsförs. Jägarholmen holme /Se Aspenstorp by Fräbrunns hammaren del av Hammaren
Sala landsförsamling Järndammen sjö /Se Avskedsjorden lht Frökens gärde åker
Sala sn Kilsberget höjd Berga lht Frökens äng äng
Sala st. Kilsbäcken bäck Bergabo lht Fröstbofjärden vik
Sala lfs Kilvägen Saknas Bergslagsgården gd Fröstbofjärden vik
Sala landsförsamling del av stad Klasbomyr myr, f.d. sjö Bergslagsgården gd Fröstbo hällarna hällar
Sala lfs /Se Klasbomyr myr, f.d. sjö Bernsborg lht Fröstbo stängslen intaga
Sala landskommun Klasbomyr myr, f.d. sjö Björkhult lht Fröstboån å
Sala landsförs. del av stad Klasbomyr myr /Se Björkkärret lht Fågelleken berg och mosse
Sala landskommun Klasbomyr myr, f.d. sjö /Se Björktorp bebyggelse Fågelleksbergen berg
Sala landsförs. Klasbosjön f.d. sjö Bolandet Saknas Fågelleksmossen mosse
Sala sn Klasbosjön, se Klasbomyr myr, f.d. sjö /Se Bolandet gårdar Fängsmossen mosse
Sala landsförs. Klasbosjön, se Klasbomyr myr, f.d. sjö Bornebo, se 1 Bårnebo Saknas Gammelgården nu backe, förr gård
Sala landsförsamling lfs Klåsbosjön, se Klasbomyr myr, f.d. sjö Braskens torp Gransjö gruvorna silvergruvor
Sala sn Klåsbosjön, se Klasbomyr myr, f.d. sjö Brattknogen lht Gransjö mossen mosse
Sala landsförs. lfs Kolbokärret terräng Brattknogen förr krog Gransjön sjö
Sala landsförs. Korsmossen mosse Brobacken förr gårdar Gravbacken höjd
Sala sn Köpmansgrufvorna gruvor Broby lht Gruvfallet skogsparti
Sala landsförsamling lfs Loviseberg gruvor Broddbo Saknas Gränhammarudden udde
Sala landsförs. lfs Lovisebergsgruvorna gruvhål Broddbo järnvägsstation Gulla grind kulle
Sala sn Lugndal skogsglänta Broddbo by Gullringarna åker
Sala landsförs. Luskärret, Nedre sankmark Broddbo Saknas Gustavs gruva gruva
Sala landsförs. lfs Luskärret, Övre sankmark Broddbo by Gyltberget höjd
Sala landsförsamling lfs Långmossen myr Broddbo by /Se Gyltbergsfrun personnamn
Sala landsförsamling lfs Lövängsmossarna mossar Broddbo, Norra bebyggelse Gärdet åker
Sala landsförsamling Mellanskogen skog Broddbo, Södra bebyggelse Gärdet åker
Sala landsförs. lfs Myrbo förr ägomark? Broddbo rote rote Hallaren sjö
Sala landsförs. lfs Myrsjön sjö Broddbolund lht Hallaren sjö
Sala sn Norrkällan källa Bråsta by Hallarsjömarken jordområde
Sala landsförs. lfs Nötberget berg Brännmossen lht Hammarbacken backe
Sala landsförs. lfs Nötberget kulle /Se Bårnebo Saknas Hammarbacken skog
Sala landsförs. lfs Olof-Jons damm sjö Bårnebo by Hammaren backe
Sala landskommun Olof Jonsdammen sjö Dalängen gård Hammarn åkerområde
Sala landsförs. lfs Olof Jonsdammen sjö Danielsberg gd Hammargärdet gärde
Sala sn Olof Jonsdammen Saknas Delbo Saknas Hammarskiftet åkrar
Sala landsförs. lfs Ovanskogen skog Delbo by Hedvigs gruva
Sala landsförsamling del av stad Oxstensmossarna mossar Delbo by Helgonmossen sjö
Sala landsförs. /Se Paradisberget höjd Delboms lht Hemskogen skog
Sala landsförsaml. /Se Pettersgruvan gruvhål(?) Delbolund lht Hermansslätt öppen plats
Sala sn Prins Carls gruva gruvhål Dundermuren stuga Hillingen sjö
Sala blg Sagån å Erik-Bengts gd Hillingen sjö
Sala sn Sala damm f.d. sjö Erik-Ers gd Hillingsberget berg
Sala sn /Se Sala damm förr sjö Erik-Ers gd Hillingsbäck bäck
Sala landsförsamlings kyrka Saknas /Se Sala damm sjö Erik-Ers gd Hillingsäng äga
Armanbo gd Sala damm f.d. sjö /Se Erik-Ols gd Holmbacken höjd
Armanbo gård Sala damm sjö /Se Erik-Ols gd Holmbacken åker och backe
Armanbo gd? »Salas Silfverhytta» Saknas /Se Erik-Pers gd Holmbacken skogsområde
Armanbo gd /Se Salberget silvergruva /Se Eriksberg lht Hyttrönningen intaga
Armanbo gd /Se Salberget silvergruva Eriksberg lht Hättskärs hammaren del av Hammaren
Bårnebo gd Salberget silvergruva /Se Eriksberg lht Högberget backe
Bårnebo gård Salbergslagen Saknas Eriksborg lht Högen grop
Bårnebo gd Silfköparedammen Saknas Eriksdal lht, handelsbod Igelsjömossen mosse
?Bornebo gd Silfköparen sjö /Se Erikslund lht Igelsjön sjö
Bårnebo gård /Se Silvköparen sjö Erikstorp förr stuga Jordbrokärret kärr
Bårnebo gd /Se Silvköparen sjö /Se Erik-Zachris gd Jucksenhällarna höjd
Bornebo gd /Se Silvköparen sjö /Se Falkens stuga *Jungfrugruvan gruva
Broddbo samhälle Silfverberget Saknas Fallbo bebyggelse Jägarholmen holme
Broddbo by Skvalkällan källa Fallbolund lht Kalle Ågrens täppa äga
Broddbo by Skvalån å Fallboäng lht Kapellholm stenbacke
Broddbo samhälle Spjutarna ägonamn /Se Fallboäng lht Karls gruva gruva
Broddbo by? Springargruvan gruvhål(?) Fallet bebyggelse Kilsberget höjd
Broddbo, Norra o. Södra byar Stenmossen sankt område Fattiggården gattiggård Klasbomyren nu utdikad sjö
Broddbo by Stickholmsbacken höjd Finnbo bebyggelse Klockartegarna åkrar
Broddbo by Storkärret sankmark Finnbo bebyggelse Knäet åkerskifte
Broddbo gstgd Storljusbäcken bäck Flinkens lht Kokkällan källa
Broddbo by Svinklöven varggrop? Flink-Kalles lht Kolboskärret skogsäga
Broddbo by Sågån å Frebbenbo gd Kolbotten åker
Broddbo by /Se Tranmyran myr Frebolund, se Fräbbenbo gd Kolgården åker
Broddebo by /Se Tärnan område på gräns Fredbrunn, se 1 Fräbrunn gd Kolmossen mosse
Broddbo by /Se Vallsjön sjö Frostbo gd Korset plats
Bråsta Saknas Vallsjön sjö Fräbbenbo bebyggelse Korsmossen skogsäga
Braastom Saknas Vallsjön sjö Fräbbenbo by Krokåkrarna åkrar
Börneholett Saknas Varmossen mosse Fräbbenbo by Kråkbacken åker
Delbo gård Vimanskärr odlad mark Fräbrunn Saknas Kråkbo sumptrakt
Delbo by Västerängsbäcken bäck Fräbrunn Saknas Kråkbo fallet uthuggning
Delbo by? Ynglingebacken höjd Fräbrunn by Krånkledet gärdsgårdsled
Delbo by Ynglingeberget berg /Se Fräbrunn by Kvarnmossen mosse
Delbo by Åby gärde Saknas Fröstbo bebyggelse Kålgården åker
Delbo by Åfsjön, se Övre sjön? sjö Fågelsbo bebyggelse Käringholmen udde
Delbo by Övre sjön sjö Fågelsången lht Kärret åker och mosse
Delbo gård /Se   Gammelgården förr gård Kölfors damm Saknas
?Ekeby förr by   Granberga lht Lars-Anders gärde åker
?Ekeby förr by /Se   Granelund gd Lisselängen äng
*Ekeby förr by /Se   Granliden lht Lovise gruva gruva
Ekeby Saknas   Gräskärret gd Lugndalsvägen väg
Norra Ekaby Saknas   Gräskärret lht Lundbacken backe
Sudhra Ekaby Saknas   Gräskärret lht Långkärret kärr
*Ekeby, Norra o. Södra byar   Grönkulla lht Långkärrs holmen höjd
Ekaby Saknas   Gustavsberg lht Långmossen mosse
Ekeby by   Gustavsberg lht Långåkers gärdet åker
*Ekeby förr by   Gustavslund lht Lövängsmossarna mosse
?Ekeby försv. by   Haga lht Matsbo nu åker
?Ekeby förr by   Hagaberg avs Mellankärret äga
Ekeby förr by   Hagalund lht Myran åker
Ekeby Saknas   Hagalund lht Myran myrmark
Evelund Saknas   Hagalund lht Myrgärdet åker
*Fastolfsbodha Saknas   Haganäs lht Myrsjön sjö
*Fastolfsbodhom f.d. gd   Hampers Saknas Mälmossen mosse
Frebergstorpen Saknas   Haralds gd Mäster Nilses grav påvörjad kanal
Fräbensbo by   Hedaberg lht Mönsterledet plats
Fräbbenbo by /Se   Hillingsberget lht Nedre sjön sjö
Fräbrunn gård   Hillingsbo lht Norra gärdet åker
Fräbrunn by?   Holmbo lht Norra gärdet åker
Fräbrunn by   Holmbergstorp äldre namn på Johnsbo Norrkällan källa
Fräbrunn by   Holmérs, se Holmbo lht Norrängen äng
Fräbrunn gd /Se   Hov bebyggelse Norrängen ängsmark
Fräbrunn by   Hov gd Norshålet skifte
?Fräbrunn by   Hov hgd Nygruvan »rödfärgsgruva»
Fräbrunn by   Hov gd Nygruvkärret kärr
Fräbrunn by   Hummelbäcken lgt Nyängen skifte
Fräbrunn by   Hällen lht Nyängsgruvan gruva
?Fräbrunn by   Hättskäl (Hättskär) bebyggelse Nyängsvreten åker
Fröbbenbo gård   Hättskäl (Hättskär) bebyggelse Nötberget backar
Fröbbenbo gd /Se   Hättskäl (Hättskär) bebyggelse Nötberget backar
Fröstbo gård   Hättskär by Nötberget bergsbacke
Fröstbo gd   Hättskär by Nötbrovägen väg
Fröstbo by   Hättskär by /Se Olov-Jons dammen sjö
Fröstbo by   Hättskärs rote rote Onsalbacken backe
Fröstbo gd /Se   Ingborgbo Saknas Onsalbacken backe
Fröstbo gd /Se   Ingborgbo by Oppskogen skog
Fröstbo gd /Se   Israelstorp torp Oskargruvorna järn- och silvergruvor
Fröstensbodhom Saknas   Jan-Anders gd Oxelsmossen mosse
Gullogrind tingsplats   Jan-Bengts gd Oxelsmossen, Nedra mosse
Gulla grind tingsställe /Se   Jan-Ers gd Oxhagen hage och åker
Gulla grind tingsplats /Se   Jan-Ers gd Pettersgruvan gruvhål
Hammarby Saknas   Jan-Jans gd Ridgärdet jordområde
Hampers Saknas   Jan-Jans gd Rotfallet ängsområde
Hermanstorp Saknas   Jan-Lars gd Rotfallshagen hage
Hov kronodomän   Jan-Ols gd Ruddammen utdikat kärr
Hov gd   Jan-Pers gd Rännarbacken höjd
Hov gd /Se   Jan-Pers äldre namn på Granelund Rönningshagen beteshage
Hällsta Saknas   Jans gd Sagån å
Hättskär by   Johanneslund lht Sala damm nu utdikad sjö
Hätteskär by   Jöhnsbo lht Samfälten åker
Hätteskär by   Jordbrokärret lht Sebats berget backe
Hättskär by   Jugansbo bebyggelse Skommarns vret åker
Hättskär by   Jugansbo station Skvalet vattenfall
Hättskär Saknas   Jugansbo by Skvalkälla källa
Hättskär by   Jugansbo gd och by Skvalån å
Hättskär by   Jugansbo rote rote Skärpåkrarna åkrar
Hättskär by   Juganstorp torp Skärpängen äng
Hätteskär by   Kalles gd Slåmossen mosse
Hättskär by   Kappalbo bebyggelse Småsjöarna sjöar
Hättskär by   Kappalbo bebyggelse Småsjöbäcken bäck
Hätteskär by   Karl-Ers gd Smörhålet åker
Hättskäl by /Se   Karlsberg lht Snåltäppan åker
Hättskär by /Se   Karlsberg lht Spjutarna åker
Hättskär by /Se   Karlslund lht Spjällbacken backe
Hättskär by /Se   Kifsta, Sör-, se Sörkivsta gårdar Stenbroberget berg
Hättskäl by /Se   Kifsta, Norr-, se Norrkivsta gårdar Stenbrokärret utdikat kärr
Hättskär by /Se   Kilsbacken lht Stickholms backen backe
Hättskär by /Se   Kivsta rote rote Stickholms skifte åkrar
Johannesbäck Saknas   Klockargården bebyggelse Stockmossarna mossar
?Jugansbo by   Klockargården bebyggelse Stormossen mosse
Jugansboda? Saknas   Kollerhagen lhtr Stormossen mosse
Jugansbo by   Komministergården, se Klockargården Saknas Stortegarna åker
Jugansbo by   Kyllinge gd Suptorpgrind grind och stuga
Jugansbo by   Kyllinge gd Sveden skogshage
Joansbodhum Saknas   Kyrkoherdebostället prästgård Svens mosse mosse
Jugansbo by /Se   Kyrkoherdebostället prästgård Svinklöven backe
Jugansbo by /Se   Kyrkoherdeboställe prästgård Tafittbo kärr
Jugansbo by /Se   Kyrkoherdebostället prästgård Tilldelningen åker
Kivsta, se Norr- och Sörkivsta byar   Kyrkoherdebostället prästgård Torgtäppan jordområde
?Kivsta by   Köpalla by Torstunskärr kärr
Kivsta byar   Köpalla lgt Tranmyran mosse
Kivsta, Norr- och Sör- byar   Laggarbo gård Tväran åkerskifte
Kivsta, Norr- och Söderkivsta byar   Laggarbo gd Täpporna åker
Kollerhagen Saknas   Lars-Anders gd Tärna Rakan landsväg
Kusebo Saknas   Larsbo lht Tövädersgruvan järngruva
Kuinista Saknas   Lars-Ers gd Ulrika gruva
*Kyulsta Saknas   Lars-Ers gd Utängen äga
Kyulstum Saknas   Lars-Lars gd Vallsjöbäcken bäck
Kölefors Saknas   Lars-Lars gd Vallsjön sjö
Köpala Saknas   Lars-Mats gd Vallsjön sjö
Köpallom Saknas   Lars-Ols gd Vargbacken backe
Köpalla gd   Lars-Ols gd Varmossen mosse
Laggarbo kyrkoherdebost. /Se   Lars-Petters gd Varmossen utäga
Longefors Saknas   Lars-Jans gd Vimanskärr äga
Longefors Saknas   Lars-Pers gd Visverka holme holme
Långmossen torp   Loviseberg gruvfält Vitmossen mosse
»Myclebo» beb.   Lugndal lht Vitmossen, Lilla mosse
Mårtensberg Saknas   Lugnet lht Vitmossen, Stora mosse
Nöberg Saknas   Lugnet lht Vreten åker
?Norrkvista el. Sörkvista byar   Lugnet lht Vreten åker
Norrkivsta by   Lugnet lgt Västerängen äng
Norrkifsta by?   Lunda lht Västerängen utäga
Norrkivsta by   Långmossen lht Västra gärdet åker
Norrkivsta by   Lövlund lht Ynglingeberget höjd
?Norrkivsta och Sörkivsta byar   Lövlund lht Åkermarken åker
?Norrkivsta och Sörkivsta byar   Matsbo förr gård Örjansbo nu åker
?Norrkivsta och Sörkivsta byar   Mellandammen gårdar Österängen äng
Norrkivsta och Sörkivsta byar   Myrbo torp Östra gärdet åker
Norrkivsta och Sörkivsta byar   Måns Ols-skuggan förlustelseställe Övre sjön sjö
Nyberg Saknas   Norrberg lhtr?  
Nybygget Saknas   Norrbo lht  
Nywtwitdhabodhom Saknas   Norrgården gd  
*Nywtwitdabodhom f.d. gd?   Norrgården gd  
Quærnæstum Saknas /Se   Norrkivsta by  
*Ryswischa, se Kivsta, Norr- och Sör- Saknas   Norr Kivsta by  
Skälby by   Norrkivsta by  
Skälby Saknas   Norrlund lht  
Skälby by?   Norrängen gårdar  
Skälby by   Nyby tegelbruk  
Skälby by   Nyby lht  
Skälby by   Nyby by  
Skälby by   Nydal lht  
Skälby by   Nygräskärret lht  
Skälby by   Nyhem lht  
Skälby by?   Nytorp torp  
Skälby by   Nyåker lht  
Skälby by /Se   Nyås lht  
Spånga by   Odensala gård  
Spånga gd   Odensala gård  
Spånga Saknas   Ol-Ers gd  
Spånga by   Oppgården gd  
Spånga by   Pell-Pers gd  
Spånga by   Per-Eriks gd  
Storjansbo gd /Se   Per-Jans gd  
Storjansbo gd /Se   Per-Jans gd  
Sörkivsta by   Per-Johans gd  
Sörkivsta by   Per-Nils gd  
Sörkivsta by   Petterslund lht  
Sörkivsta by   Prästgården, se Kyrkoherdebostället gd  
Tabbebodum Saknas   Prästroten rote  
*Tabbeboda Saknas   Pålhem lht  
*Tabbeboda Saknas   Rika mannes gd  
?Torpet torp   Riksdagsmans gd  
Trefot Saknas   Rotebo bebyggelse  
Ulrikalund Saknas   Sala damm järnvägsstation  
Ulfsbo by   Salem lht  
Ulvsbo gård   Sandviken by  
Ulvsbo by   Saron lht  
Ulvsbo gd:ar   Skommars äldre namn på Norrlund  
Vargstuängen gårdar /Se   Skottens stuga  
Videbo gd   Skvalet förr stuga  
Videbo gd /Se   Skälby Saknas  
Videbo gård   Skälby by  
Vidhabo Saknas   Skälby by  
Videbo gd   Skälby rote rote  
Widhabo Saknas   Smedstorpet torp  
Videbo gård   Solbacken lht  
Videbo gd   Solberg lht  
Videbo gård   Solelid lht  
Videbo gd   Springargruvan lht  
Videbo gd /Se   Springargruvan gd  
Väsby bost.   Springars gd  
Väsby by   Stenby lht  
Väsby bost.?   Storjansbo gd  
Väsby by   Strömmen lht  
?Väsby gd   Stubbrönningarna lht  
?Väsby gd   Suptorpgrind stuga och grind  
Väsby gd   Solhem lht  
?Väsby gd   Svedbo lht  
Väsby gd   Sveden lht  
Väsby bost.?   Sveden gd  
Väsby bost.   Sveden gd  
Väsby bost.   Sörkivsta by  
Väsby bost.   Sör Kivsta by  
Väsby by   Sörkivsta by  
Väsby bost.   Tolvmans gd  
Väsby bost.?   Torpet torp  
Väsby gd   Trekanten gd  
Väsby bost.   Ulvsbo med Bolandet Saknas  
Väsby bost.   Ulvsbo gd  
Väsby gd   Uppgården, se Oppgården gd  
Väsby bost.   Vernerslund lht  
Väsby f.d. kungsgård   Videbo Saknas  
Väsby bost.?   Viksberg lht  
Väsby bost.?   Viksberg by  
Väsby bost.   Vimanskärr förr stuga  
?Åby by   Västersvedet lht  
Åby by   Åby bebyggelse  
Åby by   Åby Saknas  
Åby by   Åby Saknas  
Åby by   Åby by  
Åby by   Åby by  
Åby by   Åby by  
Åby by   Åby rote rote  
Åby by   Åbykil lht  
Åby by   Åbylund lht  
Åby by   Åsbo stuga  
Åby by   Änges torp  
Åby by   Ängestorp torp  
Åby by   Örjansbo förr gård  
Åby by   Ösby Saknas  
Åby by   Ösby by  
Åby by   Ösby by  
Åby by   Ösby rote rote  
Åby by      
Åby by      
?Åby by      
Åby by?      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by      
Åby by /Se      
Ösby by      
Ösby by?      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby gd      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
Ösby by      
?Ösby by      
Ösby gd /Se      

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.