ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västervåla socken : Gamla Norbergs bergslag : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 160 Naturnamn : 510 Bebyggelsenamn : 122 Naturnamn : 269
Walbo, se Västervåla sn Allmänningen, se Åmänningen sjö Västervåla sn Barkarn, se Bartjärnen tjärn
Wale, se Västervåla sn Almenningen, se Åmänningen sjö Västervåla socken Bartjärnen tjärn
Västervåla sn Aspen sjö /Se Västervåla sn Bastugärdet åker
Västervåla sn Aspen, Lilla sjö Våla-guckuvallar inbyggarbeteckning Bistockudden udde
Västervåla sn /Se Aspen, Lilla sjö Betel lht Björsmossen mosse
Västervåla sn Aspen, Lilla sjö Björnhålet torp Björsmossputten göl
Västervåla sn Aspen, L. sjö Blåsbo stugor Björsmosstäppan åker
Västervåla sn Aspen, Lilla sjö Bockmuren torp Blomster(ängs)holmen holme
Västervåla sn /Se Aspen, Lilla sjö Bodarne bebyggelse Blomsterängsudden udde
Västervåla sn Aspen, Lilla sjö Bombacken stuga Bockmurholmen holme
Västervåla sn Aspen, Lilla sjö Bommens, se Bombacken Saknas Bockmurviken vik
Västervåla sn Aspen, Lång: W:h:, se Åmänningen sjö Bomfallet Saknas Bratthällen, se Brotthällen häll
Västervåla sn o. kkby Aspen, Lilla sjö Bromsbo torp Bratthällsviken, se Bockmurviken vik
Västervåla sn Aspen, Stora o. Lilla sjöar Brömsbo hus Breatjärnen tjärn
Västervåla sn Aspen, Lilla o. Stora sjöar Dammossen lht Breatjärnen tjärn
Västervåla sn Aspen, Stora sjö Djupnäs bebyggelse Breatjärnsbäcken bäck
Västervåla sn Aspen, Stora sjö Dunshammar bebyggelse Brotthällen häll
Västervåla sn Aspen, Stora sjö Engelsberg Saknas Bränsänget åker
Västervåla sn Baggänget odling o. ängsmark Englikbenning, se Änglikbenning, Ängelsberg gd Bränsängsviken vik
Västervåla sn Baggängsberget berg Ennora bebyggelse Byxmönstret åker
Västervåla sn Bartjärnarna tjärnar Finnbo bebyggelse Båthusudden udde
Västervåla sn? Bartjärnen tjärn Flodhäll gård el. stuga Bäckemoren mosse
Västervåla sn Bartjärnen tjärn Flodhäll plats i Kålbäcksån Dammen sjö
Västervåla sn /Se Bartjärnen tjärn /Se Flohäll bebyggelse Dammsjön sjö
Västervåla sn Bartjärnsbergen berg Flohäll torp Dammsjön, se Dammen sjö
Västervåla sn Bartjärnsmossarna myrar Flytet lht Dammsjön, Lilla, se Dammsjön, Nedra sjö
Västervåla sn *Biiorneterna Saknas /Se Folkhyttan bebyggelse Dammsjön, Nedra sjö
Västervåla sn Bistockudden skogsmark Framnäs lht Dammsjön, Norra, se Dammsjön, Nedra sjö
Västervåla sn Björkmossen odling Granbacken, se 7 Stabäck Saknas Dammsjön, Stora, se Dammsjön, Övre sjö
Västervåla sn? Björsmossen myr Gullbo hus Dammsjön, Södra sjö
Västervåla sn Blomsterängsholmen holme Halvarsviken eller Prästorpet bebyggelse Dammsjön, Övre sjö
?Västervåla sn Blåbärsberget berg o. triangel-punkt Halvarsviken by Ekedalarna dalsänkor
Västervåla sn /Se Bockmurholmen holme Hvilan, se Vilan Saknas Ekedalsmossen mosse
Västervåla sn Brandskällan ägomark Hyttbo bebyggelse Enträdet holme
Västervåla sn Bredatjärnen tjärn Hårdenstorp torp Etterön holme
Västervåla sn /Se Bredatjärnen tjärn Högtorpet, se Höktorpet torp Finnbo äng mosse
Västervåla sn /Se Bredtjärn sjö Höktorpet torp Finnholmen holme
Västervåla sn /Se Bredtjärn tjärn Kaplansgården Saknas Flaxtjärnen tjärn
Västervåla sn /Se Bredtjärn tjärn Kaplansgården gd Flogen del av Kolbäcksån
Västervåla sn /Se Brikkæ försv. naturnamn /Se Karlslund, se 6 Ängelsberg Saknas Flogen bäck
Västervåla sn /Se Brännmossen myr Karsvreten lht Flohäll udde
Västervåla sn /Se Brännmossen myr Klockarbordet, se Kaplansgården gd Flomossen äga
Västervåla sn /Se Brännsänget odling Komministerbostället bebyggelse Flomossen mosse
Västervåla sn /Se Brännsänget odling /Se Kvarnvreten torp Fluckan kärr
Västervåla sn /Se Brännsängsviken vik av sjö Kvarnvreten gårdar Flyten puss
Västervåla sn /Se Båthusudden udde /Se Kyrkoherdebostället bebyggelse Flyten mosse
Våla (Västervåla) sn /Se Båtstaudden udde Källfallet torp Folkhyttviken vik
Våla Saknas Bäckemuren sankmark Lyckhem hus Fågelmossen mosse
Amundabygningen, se Ombenning, Västra by Dammen sjö Långgärdet bebyggelse Fårängsudden udde
*biiornternæ gd? Dammossen dikad myrmark Lång mossen, se Mursjön, Öster gård Fårängsviken vik
*biiornternæ gd? Dammsjön sjö Lövkulan torp Gammel graven del av Kolbäcksån
*Biiornternæ Saknas /Se Dammsjön sjö Lövsta lht Gillerön ö
Biiornternæ Saknas Dammsjön sjö Melfallet lht Gladtjärnen tjärn
Bodarne by? Dammsjön sjö Mosvedeet torp Gladtjärnsberget berg
Bodarne gård Dammsjön sjö Mursjön rälsbusshållplats Granöarna öar
*Bricka gd? Dammsjön, Norra sjö Mursjön, Öster gård Gravholmen holme
*Bricka gd? Dammsjön, Södra sjö Nederänget lht Grillsjöbäcken bäck
*Brikkæ Saknas /Se Dammsjön sjö Norrgården gård Grillsjön, Lilla sjö
Brikkæ Saknas Dammsjön, Norra sjö Nytorp stuga Grillsjön, Stora sjö
Djupnäs by Dammsjön, Södra sjö Odensnäs gård Grytviken vik
Djupnäs by Dammsjön, Södra sjö Ombänning (Östra) bebyggelse Gubbrönningen äga
Djupnäs by /Se Dammsjön sjö Ombänning, Östra by Gångviken vik
Djupnäs by Dammsjön, Norra sjö Pilbo torp Gångviken vik
Djupnäs by? Dammsjön, Lilla, se Dammsjön, Norra sjö Prästgården gård Gåslungen sjö
Djupnäs gård Dammsjön, Stora, se Dammsjön, Södra sjö Prästtorpet gård Gåslungen sjö
Djupnäs gård /Se *Dammsjön, se Hyttbosjön sjö Prästtorp, se Halvarsviken by Gäddholmen holme
Djupnäs by Djupdalen dalsänka Rosenlund hus Gäddtjärnen tjärn
Djupnäs by Djupnäs näs Rucklet stuga Gärholmen, se Järholmen holme
Djupnäs by Dödberget berg Sjölunda lht Gölviken vik
Djupnäs gård Ekedalsmossen, Lilla myr Skarpebo lht Halvarsvreten åker
Djupnäs by Ekedalsmossen, Stora myr Skommarbo Saknas Hedberget berg
Djupnäs gd Ennorasundet sund Skommarbo, Stora bebyggelse Hedmossen mosse
Djupnäs gård /Se Enträdet holme Skommarbo, Lilla bebyggelse Helveteskullen triangelpunkt, berg
Englikbenning, se Änglikbenning o. Ängelsberg bruk Etterön myrholme Skrivargården bebyggelse Hobergssjön, Lissel sjö
Ennora by? Fagerstaudden udde Skrivargården bebyggelse Hobergssjön, Stora sjö
Ennora gård Fallsbacken sluttning Slaggarbo stugor Holmsjön sjö
Ennora by Finnholmen holme Slätmossen torp Hugget ställe i Kolbäcksån
Folkhyttan by Flaxtjärnen tjärn Smedens lht Hundholmen holme
*Holmwidharfuæ Saknas Flaxtjärnen tjärn Smedsudden lht Hundsundet sund
Holmsvidharfuæ Saknas Flaxtjärn sjö /Se Solvik huggartorp Hyttbo mossen mosse
*Holmsvidharfuæ gd Flaxtjärnsviken vik Spannnebo torp Hyttbo sjön sjö
*Holvidsarvet gd? Flogen myr Stabsänget, se Stavsänget lht Hytthällarna hällar
*Holvidsarvet gd? Flogen bäck Stabäck bebyggelse Hårdtorpet äga
Holwido arweno Saknas Flogen del av Kolbäcksån /Se Stabäck bebyggelse Häggebäcken bäck
*Ingevastarvet gd? Flogha fors Saknas Stabäck bebyggelse Hälltjärnen tjärn
*Ingevastarvet gd? *Flogfors fors? Stabäck Saknas Hälsingholmen, se Bockmurholmen holme
Ingenasta arweno Saknas *Flogfors fors? Stabäckstorp torp Hästhagen hage
*Ingewasta arff Saknas *Flogforsen fors Stacksvedet lht Hästhagen äga
*Kyrkbyn by *Flogmossen mosse Stavsänget lht Hästhagsudden udde
Kyrkbyn by Flomossen mosse Stenkärret lht Jonssons källa källa
Ombenning by Flomossen myr Svartvik hus Josubacken backe
Ombenning, Östra by Fluckan tjärn Sörberg Saknas Josubotten kolbotten
Ombenning, Västra by Fluckorna sankmark Sörgården gård Josubotten kolbotten
Ombenning, Västra by Flyten sjö Tallbo hus Josutallen tall
Ombenning, Östra by Flyten tjärn Trummelsberg bebyggelse Jungfruhällen stenhäll
Ombenning byar /Se Flyten myr Trummelsberg Saknas Jungfruhällen stenhäll
Ombenning, Östra by Flyten sankmark Tyskbo torp Jungfruhällsudden udde
Ombenning, Östra by Flytet tjärn Udden hus Järholmen holme
Ombenning by /Se *Flytmossen mosse Vassänget torp Kalvskinnet äga
Ombenning by /Se *Frillesjön, L.?, se L. Grillsjön sjö Vilan lht Kalvholmen holme
Ombenning by /Se *Frillesjön?, St., se St. Grillsjön sjö Vinterrönningen gård Kalvön holme
Ombenning, V:a o. Ö:a byar /Se *Stora Fräkenmossen mosse Vremora bebyggelse Kampstenarna stenar
Ombenning, Östra by /Se *Fräkenmossen mosse Vretarna Saknas Kappadosia holme
Ombänning, Östra by /Se *Fräkenmossrösena, L. o. St. gränsrösen Våla, se Västervåla sn Karboholmen holme
*Siwasta arff Saknas Funkhagen terräng Västanberg bebyggelse Kedjen, Stora sjö
Skarpebo förr hus Fågelmossen myr Västansjö Saknas Klossviken vik
Skrivargården by /Se Fågelmossen myr Västansjöbodarna, se Västansjö Saknas Kolbottsbacken backe
Stabäck by Fågelmosskullen skogsås Åsbacken torp Kolhuskärret äga
Stabäck by Fågelviksmossen mosse Ängarna torp Kolnäsviken vik
Stabäck by Fågelviksmossen myr Änget, Nedre, se Nederänget lht Korpholmen ägor
Stabäck by *Fångsjön sjö Ängelsberg, förr Änglikbenning bruk Korpstreken streke
Stabäck by Fårängsudden udde Ängelsberg Saknas Kronänget åker
Stabäck by Fårängsviken vik av sjö Ängelsberg bebyggelse Kullåkern åker
Stabäck by Gillerön ö Ängelsbergs bryggeri, se 8 Stabäck Saknas Kungshagberget berg
Stabäck f.d. stångjärnshammare /Se Gislaren, se Dammsjön sjö Ängelsbergs stationsområde, se 9 Stabäck Saknas Kvarnarna plats
Starbäck, se Stabäck by Gisslåren, se Dammsjön Saknas Ängelsberg bebyggelse Kvarnberget berg
*Söderberg gd? Gladtjärnen tjärn Ängelsberg bebyggelse Kvarnbäcken bäck
*Söderberg gd? Gladtjärnen tjärn Ängelsbergs gamla järnvägsstation, se 7 Ängelsberg Saknas Källkilen åker
*Sudherberghe by Granöarna öar Änglikbenning, se 1-5 Ängelsberg Saknas Källmuren åker
Sudherberghe Saknas Granöarna ö Änglikbänning Saknas Landsberget, Norra berg
*Sudherberg Saknas Granöholmen holme Ännora bebyggelse Landsberget, Norra berg
*thetmarz arwenon gd? Gravholmen holme Österänget lht Landsberget, Södra berg
*thetmarz arwenon gd? Grillsjöberget berg   Landsberget, Södra berg
Trummelsberg gd Grillsjöbäcken bäck   Landsmossen mosse
Trummelsberg stångjärnshammare /Se Grillsjön, Lilla sjö   Lindmansbäck bäck
?Vretarna by Grillsjön, Lilla sjö   Livholmen holme
Vestanberg by? Grillsjön, Stora sjö   Lopprönningen äga
*Vålbohytta ?hytta Grillsjön, Stora sjö   Långmossbron bro
Västanberg by Grillsjön, Lilla o. Stora sjöar   Långmossen mosse
Västanberg by Grillsjön, Stora o. Lilla sjöar   Långviken vik
Vestansjö by Grillsjön, L. sjö   Långöarna holmar
Västansjö by /Se Grillsjön, St. sjö   Läkärret äga
Vestansjö by? Grillsjön, Lilla sjö   Mellanänget äga
Västansjö by Grillsjön, Stora sjö   Mjärdholmen holme
Västansjö by *Grusjön, se Grillsjön, Stora o. Lilla sjö   Mjärdholmen holme
Ängelsberg (förr Änglikbenning) bruk *Gruvmossen mosse   Moränget vik
Ängelsberg bruksort /Se Gräsmossen myr   Mossen åker
Ängelsberg samhälle /Se Gumsmora fäbodvall   Mossrönningen äga
Engelsberg bruk Gumsmora ängsmark   Mursjöbäcken bäck
Ängelsberg bruk /Se Gångvikarna bukt   Mursjön, Väster sjö
Ängelsberg samh. /Se Gångvikarna vik   Mursjön, Öster sjö (utdikad)
Ängelsberg bruk /Se Gångviken vik   Mursjöänget äga
Ängelsberg bruk, samh. /Se Gaanghewikom Saknas   Myrdlingsbacken backe o. kärr
Ängelsberg samh. /Se Gångviken vik   Mälholmen, se Mjärdholmen Saknas
Ängelsberg (Engelsberg) bruk /Se Gårdsberget höjd   Märrsjön sjö
Ängelsberg (Engelsberg) samh. /Se Gåslungen sjö   Möatjärnen tjärn
Ängelsberg samh. /Se Gåslungen, Stora sjö   Mörtaren, Lissel sjö
Ängelsberg samhälle /Se Gåslungsmossen, Nedre mosse   Mörtaren, Stora sjö
Englikbänning gård Gåslungsmossen, Övre mosse   Mörtholmen holme
Englikbänning gård /Se Gäddholmen holme   Mörttjärnen tjärn
Änglikbänning (Ängelsberg) hg Gäddtjärnen tjärn   Nederängsbäcken bäck
Englikbänning gård Gäddtjärnen tjärn   Nor halsarna mosse
Änglikbenning gd Göljemossen mosse   Norr näset udde
Änglikbänning samhälle /Se Gölmossen myr   Norrnäs»udden, se Norr näset udde
Englikbenning bruk /Se Gölviken vik av sjö   Norränget åker
*Englikbenning bruksort /Se *Halvarsviken vik av Åmänningen förr   Nyrönningen äga
Änglikbenning bruk /Se Halvarsviken vik av sjö   Nyrönningen äga
*Änglikbenning bruk /Se Helveteskullen berg o. triangel-punkt   Näset näs
Englikbenning samh. /Se Hoberget, St. berg   Näset, Norra, se Norr näset udde
Änglikbenning, se Ängelsberg bruk Hoberget, se St. Hoberget berg   Ombänning viken vik
  Hobergssjön, Stora o. Lilla sjöar   Ornäsudden udde
  Hobergssjön, Lilla sjö   Ornäsviken vik
  Hobergssjön, Stora sjö   Oxögonen tjärnen
  Holmsjön sjö   Oxögonen tjärnar
  Holmsjön sjö   Prästtorpsviken vik
  *Holwidearvet Saknas   Ramön holme
  Hundsundet sund   Romstjärnen tjärn
  Hyttbosjön sjö   Romstjärns mossen mosse
  Hyttbäcken bäck   Råholmarna holmar
  Hyttebomossen sjö   Rävstenen sten
  Hyttebosjön sjö   Rökilarna mosse
  Hyttgärdet terräng   Rökilsbäcken bäck
  Hytthällarna berghällar   Römossen mosse
  Häggebäcken bäck   Römossfallet fall
  Hällarna höjd   Sandrönnings viken vik
  Hällholmen holme   Sarven sjö
  Hällholmen holme   Sjöbacken backe
  Hälltjärn tjärn   Sjövreten äga
  Hälltjärnen tjärn   Sjövretsudden udde
  Hälltjärnen tjärn   Skammoren äga
  Hälltjärnsmossen myr   Skammorholmen holme
  Hälludden udde   Skillingsberget berg
  Hästmossen myr   Slogholmen holme
  Hästmossen myr   Smedbacksudden udde
  Hästmossen myr   Smedbäcken bäck
  *Höberget, se St. Hoberget berg   Smedskiftet, se Smedåkern åker
  Hörende, St. gränsmärke   Smedudden udde
  Idberget berg   Smedåkern åker
  Igeltjärnen tjärn   Snyten sjö
  *Ingevastaarvet Saknas   Snyten sjö
  Johanberget berg   Sollen, se Sullerön holme
  Jonssons mosse myr   Sollerö holmarna, se Sullerö holmarna holmar
  Julsuggebottnen kolbotten /Se   Sollerön holme
  Julsuggetallen jättetall /Se   Speckviken vik
  Jungfruhällsudden udde   Stormossen mosse
  Järholmen holme   Storsnaret äga
  Kaffeholmarna holmar   Stornarsholmen holme
  Kalvholmarna holmar   Storsnarsudden udde
  Kaffeholmen, Norra holme   Storsvedet äga
  Kaffeholmen, Södra holme   Stubbkärret äga
  Kalvnäs, se Näset näs   Stybbkärret kärr
  Kalvskinnet skogsmark   Stybbkärrsberget, se Styggkärrsberget berg
  Kalvön ö   Styggkärret åker
  Kalvön ö   Styggkärrsberget berg
  Kampstenarna stenar   Sullen, se Sullerön holme
  Kapadocien holme   Sullerö holmarna holmar
  Kapadocien holme /Se   Sullerön holme
  Kappadocia holme   Sundboänget ägor
  Kappadocia holme /Se   Sundet sund
  Karboholmen holme   Svarttjärnen tjärn
  Kedjen, Stora sjö   Svarttjärnen tjärn
  Kedjen, St. sjö   Svartviken vik
  Kedjen, Stora sjö   Svarvtjärnen tjärn
  Kedjen, Stora sjö   Svider-i-näsan vik
  Kedjen, Stora sjö   Syvtjärnen, se Tjuvtjärnen tjärn
  Kedjen, Stora sjö   Såghagen hage
  Kilholmen holme   Sågsjön sjö
  Klysenön holme /Se   Sågsvedet åker
  Klöverkungsmossen myr   Säcken tjärn
  Kolmossen mosse   Säcken sjö
  Korpholmen myrholme   Sävtjärnen tjärn
  Krokkärret sankmark   Tallmossarna mossar
  Kronhagsmossen myr   Tallpickheden udde med skog
  Kronänget skogsmark   Tegen åker
  Kungshagberget berg   Tjuvmora trakt
  Kvarnbäcken bäck   Tjuvmorskärr kärr
  Kvarnsved ägomark   Tjuvtjärnen tjärn
  Kvarnviken vik   Tjärnberget berg
  Kvarnvreten odlad mark   Tjärnen vik
  Kvarnvreten odling   Tjärnsjön mosse
  Kvarnvretsviken vik   Torpholmen holme
  Kyan f.d. sjö /Se   Trehörningen, Stora tjärn
  Kyan försv. sjö /Se   Trundhem, Nedre äga
  Kymokärret myr   Trundhem, Övre äga
  Kårnäsviken vik av sjö   Tuggkådfallet skog (förr fall)
  Källmossen ägomark   Tullen udde och lastningsplats
  Källmossen myr   Tullen plats
  Käring mossen myr   Tvillingen, Lissel tjärn
  *Käringröset gränsröse   Tvillingen, Stora tjärn
  Kärrmossen mosse   Tvättudden udde
  Landsberget berg   Tyskbo backen backe
  Landsberget berg   Tyskboberget berg
  Landsberget, Norra berg o. triangelpunkt   Tångbergen berg
  Landsberget, Södra berg   Tången göl
  Landsberget, Norra och Södra berg /Se   Täljknivkroken krok i segeleld
  Landsmossarna sank mark   Täljknivskroken udde
  Libergen berg o. triangel-punkt   Täljkniv stenarna stenar
  Liden ängsmark   Uddberget skogslott
  Lillholmen holme   Uddberget berg på udde
  Lillholmen holme   Udden udde
  Livholmen holme   Uddholmen holme
  Livsdalssjön, se Snyten sjö   Uddslätten åker
  Lobåsberget berg   Uddudden udde
  Lomflytbergen berg   Uddvikarna vikar
  Lomflyten tjärn   Uddåkrarna åkrar
  Lågmossen mosse   Uvberget berg
  Långgärdsviken vik   Viludden udde
  Långgärdsviken vik /Se   Viludden udde
  Långkärret sankmark   Vinterrönningsviken vik
  Lång:W:L. Aspen, se Åmänningen sjö   Viänget ägor
  Långmossen mosse   Vretviken vik
  Långmossen myrområde   Åmossarna mossar
  Långviken vik   Åmänningen sjö
  Långöarna öar   Åmänningen sjö
  Långöarna öar   Åmänningen sjö
  Långön, se Långöarna ö   Ån segelled
  Lönnmossen myr   Älven sund
  Malingsklint, Lilla berg   Österänget åker
  Malingsklint, Stora berg   Österängs hörnet åker
  Mellantjärn, se ?Möatjärn tjärn    
  Mellantjärnen, se Möatjärn tjärn    
  Mellanänget ängsmark    
  Millantjärn, se Möatjärn tjärn    
  Mockuskärret myr    
  Morsjön, Östra, se Mursjön, Östra sjö    
  Morsjön, Östra, se Östra Mursjön Saknas    
  Moränget sankmark    
  Mossrönningen odlad mark    
  Munkkorsmossarna sankmark    
  Mursjön, Västra sjö    
  Mursjön, Väster sjö    
  Myrsjön, Östra sjö (utdikad)    
  Mursjön, Östra uttorkad sjö    
  Mursjön, Öster myr    
  Mursjöbäcken bäck    
  Mursjöänget ängsmark    
  Myrkärret myrmark    
  *Stora Måsshällsröret gränsröse    
  Mälholmen holme    
  Märrsjö-bäcken bäck    
  Märrsjön sjö    
  Märrsjön sjö    
  Märrsjön sjö    
  Märrsjön sjö /Se    
  Märrsjöträsket myr    
  Märrsjöudden udde    
  Märsjön sjö /Se    
  Möatjärn tjärn    
  ?Möatjärn tjärn    
  Möatjärn tjärn    
  Möatjärn tjärn    
  Möatjärnen tjärn    
  Mörsjömossen, se Stenkärret kärr    
  Mörsjön, se Mursjön, Västra sjö    
  *Mörsjön, se Märrsjön sjö    
  Mörtaren, Lilla tjärn    
  Mörtaren tjärnar /Se    
  Mörtholmen holme    
  Mörttjärnen tjärn    
  *Mörtjärnen, se Möatjärn tjärn    
  Mörttjärnsmossen sankmark    
  *Nadbopuss(?) puss    
  Noren, Östra sjö    
  Norhalsarna myrmark    
  Norrnäset udde    
  Nyrönningen ägomark    
  Nyrönningen röjd mark    
  Nyänget ängsmark    
  Näbbtorpet torp    
  Näset näs    
  Näset udde    
  Näsudden udde    
  Näsviken vik    
  Oljeön ö    
  Ombenningensviken vik    
  Orion holme    
  Ornäs udde udde    
  Ornäsviken vik    
  Orrsjömossen myr    
  Oxsvedet terräng    
  Oxögonen sjö    
  Paddtjärnen tjärn    
  Pilsberget berg    
  Romstjärnen tjärn    
  Ramön ö    
  Ramön ö    
  Romstjärn tjärn    
  Romstjärnsmossen myr    
  Ryssgraven vik    
  Råholmarna holmar    
  Råstjärnen, se Romstjärnen tjärn    
  Rävstenen terräng    
  Rödkilsmossen, Lilla sankmark    
  Rödmossgrenen del av Römossen    
  Rökilsbäcken bäck    
  Römossen mosse    
  Römossen myr    
  *Römossröset gränsröse    
  Rönningen odling    
  Rönningsbäcken bäck    
  Sandgropsmossen mosse    
  Sandstenen strandområde    
  Sandviken vik    
  Sandviken vik    
  Sarven tjärn    
  Sarven tjärn    
  Sarven sjö /Se    
  Sarvtjärnen, se Sarven tjärn    
  Sergeantmossen mosse    
  Silverbergsmossen sankmark    
  Skallmossen myr    
  Skammoren odlad mark    
  Skammorholmen holme    
  Skiljemossen mosse    
  Skiljemossen myr    
  Skräppdalsmossen mosse    
  Slogholmen holme    
  Slåttermossen myr    
  Slätmossen odling    
  Smedudden udde    
  Smedudden udde    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö /Se    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö    
  Snyten sjö /Se    
  *Snytön ö    
  Socken sjö /Se    
  Spannebo-Annas sten sten (fornlämning) /Se    
  Spannebovreten odlad mark    
  Speckviken vik    
  Stabäckstorp torpställe    
  Stenkärret kärr    
  Stenmossarna, Nedre mossar    
  Stenmossen, Övre mosse    
  Stora holmen holme    
  Stormossen mosse    
  Stormossen myr    
  Storsnaret ängsmark    
  Storsvedet svedjemark    
  Storäng odling    
  Stupberget höjd    
  Stupkärret sankmark    
  Ställberget berg    
  Ställbergsviken vik    
  *Sudærberghe Saknas /Se    
  Sullerön ö    
  Sullerön ö    
  Sullerön ö /Se    
  Sullerön ö /Se    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnen tjärn    
  Svarttjärnsmossen mosse    
  Svartviken vik    
  Svartviksberget höjd    
  Svarvtjärnen tjärn    
  Symbla förr namn på Kolbäcksån /Se    
  Sågbäcken bäck    
  Sågholmen holme    
  Sågsjön sjö    
  Sågsjön sjö    
  Sågviken vik    
  Sågvreten terräng    
  Säcken tjärn    
  Säcken sjö    
  Säcktjärnen tjärn    
  Sänkmossen, Lilla myr    
  Sänkmossen, Stora myr    
  Sävtjärnen tjärn    
  Sävtjärnen tjärn    
  ?Sävtjärnen tjärn    
  Sävtjärnen tjärn    
  Sävtjärnen, se Sågsjön sjö    
  Sävtjärnsmossen myr    
  *Sävtjärnsröset gränsmärke    
  Tallholmen udde    
  Tallmossen, Lilla myrmark    
  Tallmossen, Stora myr    
  Tallpickheden skogsmark    
  Tegviken vik av sjö    
  *Thetmarzarvet Saknas /Se    
  Tjuvtjärn tjärn    
  Tjuvtjärnen tjärn    
  Tjärnberget höjd    
  Tjärnen vik    
  Tjärnsjön myr    
  Torpholmen holme    
  Torvdalsberget berg    
  Torvmossen mosse    
  Torvmossen mosse    
  Torvmossen myr    
  Tranmossarna myr    
  Trehörningen, Stora sjö    
  Trekanten sjö /Se    
  Trundhem, Nedre o. Övre äga /Se    
  Tuggkådfallet skogshöjd    
  Tullen udde    
  Tvillingen, Lilla sjö    
  Tvillingen, Lilla sjö    
  Tvillingen, Stora sjö    
  Tvillingen, Lilla o. Stora tjärnar    
  Tvättudden udde    
  Tyskboberget berg    
  Tången tjärn    
  Uddberget höjd    
  Uddvikarna vikar    
  Uttermossen myr    
  Uvberget berg    
  Vallsjöberget berg    
  Vallsjöbäck bäck    
  *Vallsjöröset gränsröse    
  Värbacken sluttning    
  Vassmossen sankmark    
  Viludden udde    
  Vintervägsmossen myr    
  Vremora odlad mark    
  Vremormossen sankmark    
  Ylmossen, Lilla myr    
  Ylmossen, Stora myr    
  Åkershålet terräng    
  Åmossen myr    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö /Se    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö    
  Åmänningen sjö /Se    
  Åmänningen sjö /Se    
  Åmänningen sjö /Se    
  Åmänningen sjö /Se    
  Åmänningen sjö /Se    
  Åskholmen udde    
  Älgholmen holme    
  Älgkärret myr    
  Älgmossen, Nedre mosse    
  Älgmossen, Övre mosse    
  Älgudden udde    
  Ängarna ängsmark    
  Örnflaken odling    
  Örnflaksudden udde    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.