ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Enåkers socken : Simtuna härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 127 Naturnamn : 243 Bebyggelsenamn : 595 Naturnamn : 475
Enåker sn Aspens sva kärr Enåker sn Adderbäcken bäck
Enåker sn Banmossen mosse Enåker socken sn Alderbäcken bäck
Enåker sn Bergsiön, se Nickelsbosjön sjö Enåker socken Alderbäcken bäck
Enåker sn Bergsjöpuss sjö Enåker sn Anderssonspottan åker
Enåker sn Björkholmskroken krök Enåker sn Annedalsgärdet åker
Enåker sn Björnmossen mosse Enåker sn Aspens sva sankmark
Enåker sn Blismyran ägomark Enåkers kartarna inbyggarbeteckning Backskiftet åker
Enåker by, sn *Blomsterängen äng /Se Enåkers kartarna inbyggarbeteckning Bakom lagården åker
Enåker sn Blåbärsmossen sank mark Enåkers kartarna inbyggarbeteckning Banmossen mosse
Enåker sn Bläskärret kärr Enåkers-karten inbyggarbeteckning Banmossen mosse
Enåker sn Bläskärret kärr Enåker ärthalm inbyggarbeteckning Bassmarken terräng (hage)
Enåker sn /Se Bofallet terräng Jampa inbyggarbeteckning Bassmarksgrinden förr grind
Enåker sn Brattelsön terräng Lungen-Johanna personnamn Bastubacken vägbacke
Enåker sn Brattelsön terräng Andersbo lht Biten mot Jan-Lars lada åker
Enåker sn Braxenholmen ö Andersbo lht Biten mot Pålsbo åker
Enåker sn Braxenholmen holme Anders-Ers gd Björnmossen äga
Enåker sn Braxenviken kärr Anders-Ols gd Björnmossen mosse
Enåker sn Bredtegarna tegar Annedal lht Björnstenen sten
Enåker sn /Se Brännmossen mosse Annedal villafastighet Björnstenen försv. sten
Enåker sn /Se Båtholmen terräng Annehill lht Blismyran äga
Enåker sn /Se Dalkarlsrönningen ägomark Arenanders lgt, f.d. poststation Blismyran äga
Enåker by o. sn /Se Dalkarlsåsen berg Arnehill torp Blomsterängen äga
Enåker sn /Se Doften sjö Arnehill lht Blåbärsmossen mosse
Enåker sn /Se Ekedalsåsen triangelpunkt Asplund torp Bläskärret sankmark
Enåker sn /Se Eriksundstegen teg Asplund lht Bläskärret mosse
Enåker by o. sn /Se Fagerkullen gränsmöte Aspnäs lht Bläskärret sankmark
Enåker sn /Se Finnsbäcken bäck Aspnäs lht Bläskärrsbäcken bäck
Enåker sn /Se Fräkenkärret kärr Backa lht Bolandet åker
Enåker sn /Se Fågelmossen mosse Backa lht Bolandet åker
Enåker socken /Se Fårholmen terräng Backa lht Bolandet, Lilla åker
Enåker sn o. by /Se Fäholmen höjd Backa lht Brattelsön terräng
Enåker sn /Se Fämossarna mosse Baracken hus Braxenholmen holme
Enåker sn /Se Fämyran myr Barkfallet lht Brunnsgärdet åker
Enåker sn /Se Fämyran myr Barkfallet tp Brännmossen mosse
Enåker sn /Se Gottmossen mosse Beckers lgt Byängen äga
Bängsa Saknas /Se Granbergstegarna terräng Bengt Ers gård Byängen åkrar
Enåkersby by *Gravströmmen ström /Se Berga torp Båtholmen, se Båthusholmen sankmarksholme
Enåkersby by Grindholmen skogsområde Berga lht Båthusholmen sankmarksholme
Enåkersby by Gruvberget berg Berga lgt Bäcken bäck
Enåkersby by Gruvberget berg Berga lht Bäckesveden åker
Enåkersby by Gräskärret kärr Berga lht Bäckskiftet åker
Enåkersby by Gräskärrsklack höjd Bergabo lht Bärsängen äga
Enåker by, sn Hagalund terräng Bergabo lht Bössan försvunnen grind
Enåkersby by Hagberget berg Betel lht Dalhagen skogsområde
Enåkersby by Hallaren sjö Betel lgt Dalkarlsåsen ås
Enåker by /Se Hallaren sjö Betel lht Dalkarlsåsen skogsås
Enåkersby by /Se Hallaren sjö Björka lht Dalskiftet äga
Enåkersby by Hallaren sjö Björkhagen lht Dalskiftet åker
Forsbo lht /Se Hallaren sjö Björkliden lht Digerholmen skogsparti
»haldersøø», se Hallarsjö gd Hallaren sjö Björklund lht Dimmeledet äga
Hallarsjö lht Hallaren sjö Björklund lht Dofte grav bäck
Hallarsjö gård och laxfiske Hallaren sjö Björknäs lht Doften sjö
Hallarsjö lht Hallaren sjö Björknäs lht Doften sjö
Hallarsjö gård och laxfiske Hallaren sjö Björknäs lht Doften sjö
Hallarsjö lht Hallaren sjö Blomsteräng bebyggelse Doften sjö
Hallarsjö gård och laxfiske Hallaren sjö /Se Blomsterängen by Dragluckan vägparti
Hallarsjö gd Hallaren sjö Blomsterängen gd Ekedal, Norra kronodomän
Hallarsjö lht Hallaren sjö Blomsterängen by Ekedalsåsen berg
Hallarsjö gd Hallaren sjö Boiro lht Ekestabacken skogsbacke
Hallarsjö gd /Se Hallaren sjö Bolandet lht Engsells, Nedre åker
Hallarsjö lht, fiske Hallaren sjö Bolandet förr stuga Engsells, Övre åker
Hallarsjö gård och laxfiske Hallaren sjö Borgen lht Enmossen mosse
Hallarsjö f.d. by Hallaren sjö /Se Bryggars lht Enåkersby utjord
Hallarsjö gård Hallaren sjö /Se Bryggeriet, se Bryggars lht Fagerkullen höjd
Hallarsjö by /Se Hallaren sjö /Se Bärby torp Fagerkullen höjd
Hallarsjö gård Hallaren sjö /Se Dalberga avs Farsmorshål äga
Hallarsjö gård Hallarsstorviken, se Hallaren sjö Dalbo lht Fetten äga
Hallarsjö gård *Hallarsvik f.d. vik Dalbo lgt Finland åkrar
Hallarsjö gd /Se Halsjön, se Hallaren sjö Dalbo lgt Finnbäcken bäck
Hallersjö gård *Haneboön udde (förr ö) Dalbo lht Finnsbäcken bäck
Hallarsjö gd ?Hanskärret kärr(?) Dalen lht Finnsbäcken bäck
Hallersjö Saknas Heden, Norra hed /Se Dalkarlsängen torp Fräkenkärret sankmark
Hallarsjö gd Helvetesberget berg Dalängen torp Fyrkanten äga
Hallarsjö lht Herrkärret kärr Dalängen lht Fyrkanten åker
Hallarsjö lht Herrkärret ängsmark Edsberg lht Fågelmossen mosse
Hallarsjö (Hallarsjöbro) gd /Se Hjortängen ägomark Ekeborg lht Fäholmen halvö
Hallarsjö beb /Se Hoffen, se Hovden sjö Ekeborg gd Fäholmen bergigt skogsområde
Hallarsjö gd /Se Hovden sjö Ekedal, N. Saknas Fämossarna mosse
»hellersøø», se Hallarsjö gd Hovden sjö Ekedal, Norra by Fämyran mosse
Hornhällen lht Hovden sjö /Se Ekedal, Norr by Fämyran myr
Hornhällen lht Hovden sjö Ekedal, Norr by Fämyran sankmark
Hornhällen lht Hovden sjö /Se Ekedal, S. bebyggelse Gammelängen åker
Hornhällen lht Hovden sjö /Se Ekedal, Södra by Gatan väg
Hornhällen lht Hovdmossen mosse Ekedal Sör gd Gatan åkerväg
Hornhällen lht Husbro terräng Ekedal, se Norr Ekedal och Sör Ekedal gd Gottmossen mosse
Högsberga gd /Se Husbrobäcken bäck Eklunda lht Gottmossen mosse
?Ingbo by Husbrobäcken bäck Eklunds gård Grabbgärdet äga
Ingbo byar Hållaren, se Hallaren sjö Ekmans förr lht Granberga utjord
Ingbo by /Se Hårddagsmossen mosse Enoks gd Granbergagrinden förr grind
Iunakar sookn Saknas Håvden, se Hovden sjö Enåkersby Saknas Granbergaladorna lador
Junakir, se Enåker sn Hällbäcken bäck Enåkersby by Granbergaviken vik
Junakersby by Hällholmen höjd Enåkersby by Granbergstegen äga
Jönåker, se Enåker sn /Se Hällön ö Enåkersby by Gravbron bro
Kammersa Saknas /Se Hälsingfallet terräng Erik-Ers förr tp Gravbron Saknas
?Klasbo gd Hässjeholmen skogsområde Eriksberg lht Grindholmen skogsholme
Klasbo gård Högberget berg Eriksberg lht Gruvberget berg
Klasbo sågekvarn Saknas Högberget berg Eriksdal lht Gruvberget berg
Krogen Saknas /Se Högberget berg Erikssund gård Gräskärret sankmark
Kråkhult Saknas /Se Högbergskärret kärr Erikssund lgt Gräskärrsberget berg
Kölfors by Högmossen mosse Erikssund gd Gräskärrsklack punkt
Kölfors skogvaktarboställe /Se Jan-Perstorpet terräng Filipsbo torp Gubbrönningen åker
Landberga gd Järnhällorna berg Filipsbo (gd) lgt Gärdesbacken skogsbacke
Landberga by Kalkugnsbacken åkerbacke Filipsbo tp Gärdesbacksbiten åker
Meshult Saknas /Se Kallkällsmossen mosse Finntorpet bebyggelse Gärdsmossen åker
?Mossbo by Kilaberget, Norra Saknas Finntorpet gård Hagberget berg
Nickelsbo by /Se Kilaberget, Norra berg Finntorpet gd Hagbergsgärdet åker
Ollesbo Saknas /Se Kilaberget, Södra berg Fjärsmans lgt Hagen skogsområde
Orrbo Saknas /Se Kilaforsen fors Fjärsmans förr stuga Hagen skogsområde
Pålsbo gd /Se Killrumpan udde Forsbo stuga Hagtorpsgärdet åker
Runhällen samh. /Se Killrumpan udde Framnäs lht Hallaren sjö
Rödmossa by Kolholmen terräng Framnäs lgt Hallaren sjö
Rödmossa by Kolningsmossen mosse Framnäs lhtr Hallaren sjö
Rödmossa by Kopparberget berg Frideborg lht Hallaren sjö
Rödmossa by Krokmossen mosse Fridhem lht Hallaren sjö
Rödmossa by Kroksbobäcken bäck Fridhem lht Hallaren, Södra del av sjö
Saxern, se Saxen gd Kylarforsen fors /Se Fågelberget torp Hanbotoven mosse
Saxen gd /Se Kyrkgrindsberget berg Fågelberget lgt Hanboön område
Saxhult Saknas /Se Källarberget berg Fågelberget lht Hanskärret sankmark
Sinäs gd Käringberget, Stora berg Fårkätten lht Harkrankhålet äga
Sinäs gd Käringberget, Stora berg Fårkätten (gd) lgt Harkrankhålet åker
Sjövastkärret gd /Se Käringholmen ö /Se Fårkätten gd Heden skogsområde
Skräddarbo gd Käringholmen ö /Se Gallbo gårdar Helvetesberget berg
Värnhem lht /Se Kölfors fors Gallbo lgter Hemgärdet åker
Österbo by Kölfors terräng Gallbo lht Herrkärret äga
Österbo by Kölforsdammen sjö /Se Gallbolund lht Herrkärret äga
Österbo by Kölforsdammen sjö Gallbolund lht Herrkärret äga
*Österby Saknas Kölforsån å Granberga lht Hjortronmossen mosse
  Kölforsån å Granberga gd Hjortägan f.d. åker
  Lars-Andersfallet terräng Granberga lht Hjortängen, se Hjortägan f.d. åker
  Lillsjön del av Kälforsån Granliden lht Holmen, se Sjöboholmen udde
  Lillån å /Se Grenadiärtorpet lht Hopslogen äga
  Ljusmossen sankmark Grinda lht Hopslogsberget höjd
  Lugnet terräng Grinda lht Hovden sjö
  Lundviken vik Grinda lgt Hovden sjö
  Lundängen terräng Grinda lhtr Hovden sjö
  Lundängen terräng Grindstugan lht Hovden sjö
  Lundängsbäcken bäck Grindstugan rivet tp Hovdmossarna mossar
  Långmossen mosse(?) Gråbo försv. stuga Hovdmossen, se Hovdmossarna mossar
  Långmossen mosse Gräskärret avs. Hundlegan äga
  Långsjömossen mosse Gräskärret lgt Husbrobäcken bäck
  Långsjömossen mosse Gräskärret lht Hålkärret åkrar o. skogsparti
  Långsjön sjö Gustavsberg lht Hårddagsmossen mosse
  Långsjön sjö Gustavsberg lht Hårkrånkhålet, se Harkrankhålet åker
  Långsjön sjö Gustavsbo lht Hällbäcken bäck
  Långsjön sjö Gustavsbo villafastighet Hällön ö
  Långsjön sjö Haga lht Hälsingfallet terräng
  Långsjön sjö /Se Haga lht Hässjeholmen höjd
  Långsjön sjö Haga förr lht Hässjeholmen berg
  Lånnsjön, se Långsjön sjö Hagaberg lht Hästhagen skogsparti
  Malmberget triangelpunkt Hagaberg lht Högberget höjd
  Masbo terräng Hagalund gård Högberget berg
  Masbo, Nedre terräng Hagalund gd Högberget berg
  Masbo, Övre terräng Hagalund lht Högberget berg
  Mökärret ägomark Hagalund förr stuga Högberget höjd
  Nattstuholmen höjd Hagbo torp Högbergskärret sankmark
  Nickelsbobäcken bäck Hagbo tp Högmossen mosse
  Nickelsbosjön sjö Hagby torp Högmossen mosse
  Nickelsbosjön sjö /Se Hagby tp Högsbergaberget höjd
  Nickelsbosjön sjö Hagtorpet torp Ingbobäcken bäck
  Norrskogsudden udde Hagtorpet lgt Jan-Larskärr odlad mark
  Nybrokärret terräng Hagtorpet tp Jan-Persgölen förr bäckutvidgning
  Nyttigen, Lilla o. Stora, se Nyttingen, L. o. St. sjöar Hallarsjö laxfiske Johans äga äga
  Nyttingen sjö Hallarsjö lht Jägarholmen höjd
  Nyttingen, Lilla sjö Hallarsjö by Jämmerdagsberget bergknalle
  Nyttingen, Stora sjö Hallarsjö gårdar Järnhällarna bergsparti
  Nyttingen, Lilla o. Stora sjöar /Se Hallarsjöbro lht Kalkberget berg
  Nytti(n)gen, St:a sjö /Se Hallarsjöbro gd Kalkugnsbacken höjd
  Nyttingsberget berg Hallarsjöbro gd Kalkugnsbacken backe
  Näsudden terräng Hallinge lht Kalvhagen terräng
  Pettersborg berg Hallsjönäs gård Kalvslätten åker
  Prästängen äng Hallsjönäs gd Kattholmen åker
  Ringholmen, Lilla holme Hallsjönäs gd Kilaberget, Norra o. Södra, se Kylarberget berg
  Runhällsstenen, Stora runsten /Se Hanbo gård Kilaforsen, se Kylarforsen fors
  Råsbomossen mosse Haneberg bebyggelse Kilen åker
  Råsbosjön sjö Haneberg gård Kilen åker
  Römossen mosse Haneberg gd Kilen åker
  Römossen ägomark Haneberg gd Killrumpan, se Kilrumpan udde
  Rönnholmen höjd Haneberg gd Kilrumpan udde
  Rönningen ägomark Hebo torp Kilåkern åker
  Rönningen ägomark Hebo lgt Klasbomyran äga
  Rönningsberg höjd Hebo lht Klasbomyran åkrar
  Rötovmossen mosse Hebronsdal lht Klockartäppan åker
  Sagån vattendrag /Se Hebronsdal lht Knaggelvägen skogsväg
  Salkomyran myr Hedenslund lht Kolkungsbiten åkerplätt
  Sankkärrsmossen sankmark? Hedås lht Kolkärrsägan åker
  Saxrönniningen terräng Hellbo lht Kolningsmossen mosse
  Siffelberget berg Henrikas lht Kolningsskiftet åker
  Sjöboholmen udde Herrgården riven gd Kopparberget berg
  Slogarna terräng Herrgården gd Kroksbobäcken bäck
  Slogtäppan terräng Holm stuga Kroksbomossen torvmosse
  Spjutbacken terräng Holm, se Erik-Ers förr tp Kroksbovägen väg
  Spånmyran terräng Hornhäll gd Krokskärpan äga
  Spånmyrbäcken bäck Hornhällen lht Kullåkern åker
  Stacksmossen ägomark Hornhällen gd Kushagen terräng
  Stenbäcken bäck Hornhäll gd Kylarberget höjd
  Stinkmur terräng Hornhäll gd Kylarberget berg
  Stora Flyet terräng Husbro torp Kylarforsen fors
  Stormossen mosse Husbro förr tp Kylarforsen fors
  Stortegarna terräng Hyvlartorpet beb. Kyrkbäcken bäck
  Stortoven mosse Hälla lht Kyrkbäcken bäck
  Storån å /Se Hällby torp Kyrkgrindsberget höjd
  Styggholmen höjd Hälsingfallet torp Kyrkgrindsberget berg
  Svarthäll terräng Hälsingfallet försv. tp Kålmossen äga
  Svarthällsholmen terräng Högalid lht Kägelbansbacken terräng
  *Svarthällsrör gränsmärke? Högalid lht Källarberget berg
  Sågbäcken bäck Högsberga gård Källboskiftet åker
  Sågen terräng Högsberga by Källhålet åker
  Sång Måssen, se Sånkmossen mosse Högsberga gd Källvastängen åker
  Sånkmossen mosse Höjen gård Kämplingssved åker
  Sånkmossen mosse Ingbergs-Annas förr tp Kärret förr odling
  Sälgbobäcksholmen holme Ingbo bebyggelse Käringberget höjd
  Sörängen ägomark Ingbo Saknas Käringberget berg
  Sörängen ägomark Ingbo by Käringberget, Stora berg
  Taborsberg berg Ingbo by Käringholmen höjd
  Tallholmen höjd Ingbo gårdar Kärret f.d. åker
  Templet ägomark Ingbo herrgård gd Kölforsån avlopp
  Tillerspången myr Jan-Ers gd Kölforsån å
  Torrakskärret kärr Jan-Ers gd Ladskiftet åker
  Tranögat mosse Jan Lars gård Lagårdsgärdet åker
  Trykärret ägomark Jan-Lars gd Lars-Anders fall skogsparti
  Trånget vik Jan-Ols förr tp Lassesvik äga
  Tågmyran terräng Jan-Pers förr tp Lerudden udde
  Uggelkärr ägomark Jan-Pers gd Liderskiftet åker
  Ulva å å Jan-Pers gd Lillmyren åker
  Ulvgrytet stenröse Jan-Perstorpet, se Jan-Pers förr tp Lillvreten åker
  Vackerholmen höjd Janses gård Lillån å
  Vadbrobäcken bäck Johannelund lht Lillån avlopp
  Vedkärret kärr Johannesberg lht Lillån å
  Vedkärrsbäcken bäck Johannesdal lht Lindbergsgärdet åker
  Verksundet sund Johanneslund lht Lindängen äga
  Wijthofsmåssen, se Römossen mosse Johanneslund gd Lindängsbäcken bäck
  Villingen sjö Johanneslund gd Lisloberget höjd
  Vimossen mosse Johanneslund gård Lisselängen åker
  Vimossen mosse Johanneslund gd Ljusmossen mosse
  Visseverkaholmen skogsområde Kalkugnsbacken beb. Luften åker
  *Vretmossen mosse? Kalles täppa förr tp Lundesberg berg
  Västerberget berg Karl Jans gård Lundesbergsgärdet åkrar
  Väntholmen skogsområde Karl-Jans gd Lundviken sjö
  Värberget berg Karlsberg lht Lundviken vik
  Åholmen udde Karlsberg lht Lundviken vik
  Ålångan ägomark Karlsberg lht Lundängen f.d. odling
  Ålångan ägomark Karolinedal lht Lundängsbäcken bäck
  Älgmossen mosse Klasbo bebyggelse Lungenängen f.d. åker
    Klasbo by /Se Långbrattåsen höjd
    Klasbo by Långforsbron bro
    Klasbo by Långforsen vattenfall
    Klasbo by Långkatekesen äga
    Klasbo by Långmossen mosse
    Klasbo by Långmossen mosse
    Klockargården gård Långmossen mosse
    Klockargården jr-fastighet Långmossen mosse
    Klockars by Långsjömossen mosse
    Kolkärret avs. Långsjön sjö
    Kolkärret lgt Långsjön sjö
    Kolkärret lht Långsjön sjö
    Komministerbostället gård Långsjön sjö
    Kroksbo gd Lövlingsberget berg
    Krogsbo bebyggelse Lövlingsbiten åker
    Kroksbo by Lövlingsladan riven lada
    Kroksbo järnvägsanhalt Malmberget berg
    Kroksbo by Malmberget höjd
    Kroksbo by Malmberget berg
    Kroksbo by Malmberget berg
    Kronparken, se Sala södra kronopark jr-fastighet Marstrand äga
    Kvarnberga lht Masbo äga
    Kvarnberga gd Masbo fd odling
    Kvarnberga lht Masbo äga
    Kvarnkärret avs. Masteråsen ås
    Kvarnkärret gd Matsbo äga
    Kvarnkärret lht Matsbo, se Masbo äga
    Kvarnrönningen avs. Mellan-Hallaren del av sjö
    Kvarnrönningen gd Mjölnarägan äga
    Kvarnrönningen lht Mossbodasågen såg
    Källbacken torp Mossen, se Kroksbomossen torvmosse
    Källbacken lht Mossen åker
    Källberg lht Mossuddsladan ängslada
    Källberg lht Myran äga
    Källbo lht Myran åker
    Källbo lgt Myran äga
    Källbo lgt Mökärret åker
    Källbo lht Nattstuholmen höjd
    Källsveden torp Nedanom ladan åker
    Källsveden tp Nickelsbobäcken bäck
    Kölfors by Nickelsbosjön sjö
    Kölfors förr beb. Nickelsbosjön sjö
    Landberga bebyggelse Nickelsbosjön sjö
    Landberga by Nickels-bosjön sjö
    Landberga by Nora hed skogsmark
    Landberga gårdar Norr-Hallaren del av sjö
    Lars-Anders gd Norrskogsudden höjd
    Lars-Anders gd Norrskogsudden, se Lerudden udde
    Larsbo torp Norrängen åker
    Larsbo lgt Norrängen åker
    Larsbo lgt Notbodskiftet åker
    Larsbo tp Nybrokärret förr odlad sankmark
    Lars Ers gård Nyodlingen åker
    Lars-Ers gd Nyttingen, Lilla sjö
    Lars Måns torp Lilla Nyttingen sjö
    Lillegården fd gd Nyttingen, St. sjö
    Lindsbro lht Nyttingen, Stora sjö
    Lindsbro lgt Stora Nyttingen sjö
    Lindsbro lht Nyttingen, (Stora) sjö
    Lindströms lht Nyttingen, Lilla tjärn
    Linnéa lht Nyttingsberget berg
    Lisselgården torp Nyttingsheden terräng
    Lisselgården gd Nyängen åker
    Lisselgården gd Nyängen åkrar
    Luften torp Odlingen åker
    Luften fd stuga Ol-Andersmyran odling
    Luften f.d. stuga Olles backe backe
    Lugnet lht Oppåker åkrar
    Lugnet förr tp Paltberget berg
    Lund bebyggelse Pannmuren tvättplats
    Lund by Pelles berg bergknalle
    Lund by Pettersborg skogsmark
    Lund by Pettersborg, se Pettersburg skogsmark
    Lund by Pettersburg skogsområde
    Lunda lht Pottan schaktgrop
    Lunda lht Prästskogen skogsområde
    Lunda lht På den andra sidan vägen åker
    Lunda lgt Pälsarmen äga
    Lunda lht Rackarnäbben åker
    Lundaborg lht Ringholmen, (Lilla) holme
    Lundaborg lht Ringholmen. Lilla o. Stora, se Ringholmarna holmar
    Lundbo lht Ringholmarna holmar
    Lundbo lht Rosenvreten åker
    Lundängen torp Runhällsåsen höjd
    Lyran lht Rutan, Lilla åker
    Långmossen torp Rutan, Stora åker
    Långmossen lgt Rävskogen åker
    Långmossen lgt Röbraxmossen mosse
    Långsveden torp Rödmossabäcken bäck
    Långsveden tp Rödmossängarna åkrar
    Långsveden lgt Rönningen åker
    Lövbacken torp Rönningen åker
    Lövbacken lht Rönningen odling
    Lövhagen torp Rönningen, Lilla åker
    Lövhagen lht Rönningen, Stora åker
    Lövhagen lhtr Rönningsberg äga
    Lövlings gd Rönningsberget berg
    Lövlund torp Rörbacken vägbacke
    Lövlund lht Rösslen äga
    Lövlund lgt Rösslarna åker
    Lövlund lht Rötorvsmossen mosse
    Lövlund lht Rötovmossen mosse
    Lövlund lht Sala kronopark skogsområde
    Malma torp Salkomyran skogsområde
    Malmö gård Salmogarna höjd
    Malmö lgt Sanda åker
    Masbo torp Sandkärrsmossen mosse
    Mellangården försv. gd Sandmon höjd, triangelpunkt
    Mossarna Saknas Sandåkern åker
    Mossbo torp Sankkärrsmossen mosse
    Mossbo lgt Sankmossen, se Sånkmossen åker
    Mossbo tp Sex åkrarna åker
    Mossboda gd Siffelberget höjd
    Mossboda gård Siffelberget berg
    Mossboda gd Sjöbofjärden del av Norr-Hallaren
    Mossboda gd Sjöbogrinden förr grind
    Mossboda sågverk Sjöboholmen (el. Holmen) udde
    Mossboda gd Sjön åker
    Mossboda kvarn lht Skalleråsen höjd
    Nebo lht Skatbacken backe
    Nickelsbo bebyggelse Skiftet, Yttra, se Yttra skiftet åker
    Nickelsbo by Skinnarhagen äga
    Nickelsbo gård Skinnsommarhagen terräng
    Nickelsbo gårdar Skräddarskiftet åker
    Nedre Nickelsbo gd Slinkmur terräng
    Övre Nickelsbo gd Slogtäppan mosse
    Norbacken gd Slogarna slogmosse
    Norbacken gd Smörholmen holme
    Norelund lht Spjutbacken höjd
    Norr Ekedal gd (by) Spjutbacken skogsbacke
    Norr Ekedal gd Spruthusbacken förr namn på Kalkugnsbacken
    Norrgården lht Spånmyran sankt skogsparti
    Norrlund lht Spånmyrbäcken bäck
    Nybo lht Stacksmossen åker
    Nyby lht Stacksängen åker
    Nyby lht Stallet stall
    Nystrand lht Stenbäcken bäck
    Nystugan gd Stengärdet åker
    Nystun gd Stengärdet åker
    Nytorpet lht Stenskiftet äga
    Nytorpet lgt Stormossen mosse
    Nytorpet gd Stormossen mosse
    Nyängen lht Stormossen, se Kroksbomossen torvmosse
    Nyängen lgt Stormyran åker
    Nyängen gd Stortegen äga
    Ol-Anders gd Stortoven mosse
    Olles backe f.d. tp Storvreten åker
    Ol-Ols gd Storån å
    Olovsbo bebyggelse Storån å
    Olsbo bebyggelse Styggholmen skogsholme i sankt område
    Olsbo by Stålsberget berg
    Olsbo gd Svarthäll stenblock
    Olsbo by Svarthäll udde
    Olsbo gårdar Svarthäll udde
    Oppstun torp Svarthällsholmen höjd
    Oppstugan gd Sveddåkern åker
    Oppstun gd Svedjeudden backe
    Orrbo lht Svältnäs skogsudde
    Orrbo lgt Sågbäcken bäck
    Orrbo lht Sånkmossen åker
    Palmens förr stuga Sånkmossen mosse
    Palmmors, se Palmens förr stuga Sävströmspottan åker
    Per-Ols gd Sörskogen skogsområde
    Persbo gårdar Sörängen åker
    Persbo lht Sörängen åker
    Persbo gd Sörskogen åker
    Persbo gd Tabersberg höjd
    Persbovreten bebyggelse Taborsberg berg
    Persbovreten gd Taborsberg berg
    Persbovreten, se Persbo gd Templet förr åkrar
    Pershaga lht Testamentet åker
    Pershage tp Tillerspången mosse
    Pettersburg torp Torpet åker
    Petersburg lgt Torrakskärret ängsmark
    Pettersburg gd Tranögat mosse
    Pils fd soldattorp Tranögat mosse
    Prästgården gård Tranögat mosse
    Prästängen torp Trefaldighetskällan källa
    Prästängen tp Trykärret sankmark
    Pålsbo bebyggelse Trånget jaktpass
    Pålsbo gård Trånget smalt parti
    Pålsbo gd Tvisten skogsområde
    Pålsbo gd Tågmyran äga
    Pålsbo gd Uggelkärret odling
    Rosenberg lht Ulvaån bäck
    Rosenberg, se Skräddarstugan lht Ulva å bäck
    Rosendal bebyggelse Ulvgrytet stenröse
    Rosendal gård Ulvgrytet, se Ålbrytet plats
    Rosendal by Ulvgrytet stenröse
    Rosendal gd Vackerholmen skogsholme
    Rosenlund lht Vadbrobäcken bäck
    Rosenlund lht Vadbrobäcken bäck
    Rosenvreten hus Vadbron bro
    Runan lht Vedkärret sankmark
    Runeborg lht Vedkärrsbäcken bäck
    Runhällen stn Verksundet å
    Runhällen järnvägsstation Villingen sjö
    Runhällen fd jvstation Villingen sjö
    Runhällen samhälle Villingen sjö
    Ryttars lht Villingsberget berg
    Ryttartorpet torp Villingsmossen mosse
    Ryttartorpet, se Ryttars lht Villingsviken vik
    Ryttarängen lht Villingsån (el. Ån) å
    Ryttarängen lgt Vimossen mosse
    Råmossen torp Vimossen mosse
    Rödmossa bebyggelse Vimossen mosse
    Rödmossa by Vinterhålet vik
    Rödmossa by Vintermossen äga
    Rödmossa by Visseverkaberget berg
    Römossen torp Visseverkaholmen udde
    Römossen förr tp Vreten äga
    Rönningen torp Vreten åker
    Rönningen lht Vreten, Lilla åker
    Rönningen gd Vreten, Stora åker
    Rönningen gd Vråängen åker
    Rönningen lgt Vänsterberget höjd
    Rönningen torp Vänsterberget berg
    Rönningsberg torp Värberget berg
    Sakrises gd Västerås slott terräng
    Sala södra kronopark jr-fastighet Yttra skiftet åker
    Sammils gd Ålgrytet plats vid väg
    Sanda lht Ålångan äga
    Sanda tp Ålångan åkrar
    Sandhem lht Ålångsbäcken bäck
    Sankmossen torp Ålångsbäcken bäck
    Sankmossen lht Ån (el. Villingsån) å
    Saxen bebyggelse Älgmossen mosse
    Saxen gård Ängen åker
    Saxen lgt Öberget höjd
    Saxen gd Ökestabacken, se Ekestabacken skogsbacke
    Saxtorpet torp Östergärdet åker
    Saxtorpet tp Östergärdet åker
    Sinäs gård  
    Sinäs gd  
    Sinäs gd  
    Sjöbo lht  
    Sjöbo lgt  
    Sjöbo lht  
    Sjötorpet torp  
    Sjötorpet lgt  
    Sjötorpet tp  
    Sjövastkärret bebyggelse  
    Sjövasskärret gård  
    Sjövastkärret gd  
    Sjövastkärret gd  
    Skalleråsen gårdar  
    Skalleråsen lhtr  
    Skatbacken torp  
    Skatbacken lht  
    Skatbacken tp  
    Skogen torp  
    Skogen lgt  
    Skogen tp  
    Skogshyddan lht  
    Skogslund lht  
    Skommar-Kalles lht  
    Skräddarbo gård  
    Skräddarbo gd  
    Skräddarstugan lht  
    Skäggebo(gården) förr stuga  
    Snickarberget avs.  
    Snickarberget lgt  
    Snickarberget gd  
    Snickarberget gårdar  
    Snusens torp  
    Snusens lgt  
    Solberga lht  
    Soldattorpet lht  
    Solliden lht  
    Sommarro lht  
    Sommarro lht  
    Stjärnan lht  
    Storrönningen lht  
    Storrönningen gd  
    Storsjöviken lht  
    Storsjöviken lht  
    Stortegen, se 1 Persbovreten Saknas  
    Sturegården lht  
    Stutbacken lgt (fd torp)  
    Sveaborg lht  
    Sveden lht  
    Svedden lgt  
    Svedden lht  
    Sveden lht  
    Sveden tp  
    Sågbacken lht  
    Sågbacken lgt  
    Sågbacken lht  
    Sör Ekedal gd  
    Sör Ekedal gd  
    Sörgården lht  
    Tolvmans gård  
    Tolvmans gd  
    Tolvmans gd  
    Torvmossen lht  
    Trekanten lht  
    Tuneborg lht  
    Uddnäs gd  
    Uddnäs torp  
    Uddnäs gd  
    Uddnäs gd  
    Uddnäs lht  
    Uggelkärret, se 1 Persbovreten Saknas  
    Ulvsbo lht  
    Ulvsbo lgt  
    Ulvsbo gd  
    Vadbron lht  
    Vadbron lht  
    Vastens gd  
    Vastens gd  
    Venen torp  
    Venen lgt  
    Venen tp  
    Vennströms lht  
    Viksberg torp  
    Viksberg lht  
    Viksberg lht  
    Viksberg torp  
    Viksberg, se Fjärsmans förr stuga  
    Vilan lht  
    Vilhelmineberg lht  
    Vilhelmineberg lgt  
    Vilhelmineberg gd  
    Vitbacken torp  
    Vitbacken stuga  
    Vitbacken fd lgt  
    Vitbacken frisksportarstuga  
    Vretbo torp  
    Vretbo lht  
    Vädret fd stuga  
    Vädret försv. stuga  
    Värnhem lht  
    Värnhem lht  
    Västerbo torp  
    Västergården gd  
    Åbergs lht  
    Åbylund lht  
    Åkra lgt  
    Åkra lht  
    Åsberg lht  
    Åsbo torp  
    Åsbo tp  
    Åvlångan torp  
    Åvlångan torp  
    Ängshäll lht  
    Ängshäll lgt  
    Ängshäll lht  
    Österbo by  
    Österbo bebyggelse  
    Österbo by  
    Österbo by  
    Österängen torp  

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.