ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Möklinta socken : Övertjurbo härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 372 Naturnamn : 739 Bebyggelsenamn : 511 Naturnamn : 516
Möklinta sn Acksjön sjö Möklinta socken socken Acksjön sjö
Möklinta socken Alderbäcken bäck Möklinta socken Adderbäcken bäck
Möklinta sn Alderbäcksmossen sankmark Möklinta sn Alderbäcken bäck
Möklinta sn Aldermyran myr Möklinta sn Alderbäcks mossen mosse
Möklinta sn Alkbäcken bäck Möklinta sn Aldermyran myr
Möklinta sn Alken sjö Möklinta sn Alitas holme holme förr, nu backe
Möklinta sn Alkmossen sank mark Bännbäcks rote del av sn Alken sjö
Möklinta sn Alksjön sjö /Se Gammelby rote del av sn Alkmossbäcken bäck
Möklinta sn *Allmänningsängen äng Hede rote del av sn Alkmossen mosse
Möklinta sn Altberget berg Hillersbo rote del av sn Almyran förr myr
Möklinta sn Altbäcken bäck Kilsgränden del av sn Almyran myr
Möklinta sn Stora Alten terräng Kils rote del av sn Alten sjö
Möklinta sn Altmossen mosse Kyrkroten del av sn Altsjön sjö
Möklinta sn Altsjön sjö Nässelbo rote del av sn Andabacken backe
Möklinta sn Altsjön sjö /Se Vadsgränden del av socken Aspviken röjning
Möklinta sn »Asamosar» mossmark Vads rote del av sn Aspviken vik
Möklinta sn Aspviken vik Valsätra rote del av sn Avundskärret kärr
Möklinta sn Axels fall sank mark Vivastbo rote del av sn Axels fall ängar
Möklinta sn Axsjön sjö Västergränden del av sn Axsjön sjö
Möklinta sn /Se Axsjön sjö Österbo rote del av sn Badelundaåsen sandås
Möklinta sn Axsjön sjö Möklintafolk inbyggarbeteckning Baln fors
Möklinta sn Axsjön sjö Möklintakott inbyggarbeteckning Balsbo mossen mosse
Möklinta sn Balen del av Dalälven Möklinta kottar inbyggarbeteckning Barnforsen fors
Möklinta sn Balforsen fors Möklinta kottar inbyggarbeteckning Bertils äga
Möklinta sn Balforsen fors Möklinta kottar inbyggarbeteckning Björkholmen backe
Möklinta sn Balforsen fors Möklinta kottar inbyggarbeteckning Björkmossen åker
Möklinta sn Balkärret sank mark Möklinta kottarna inbyggarbeteckning Björksjö mosse mosse
Möklinta sn Balkärrsviken vik Möklinta kottarna inbyggarbeteckning Björksjön sjö
Möklinta sn Balkärrsviken vik Möklinta kottar inbyggarbeteckning Björksjön sjö
Möklinta sn Balviken vik Möklinta kottarna inbyggarbeteckning Björksjön sjö
Möklinta socken Balviken vik Harguppen inbyggarbeteckning Björktegarna åker
Möklinta sn Baln, se Balforsen fors Nybyggaren inbyggarbeteckning Björnhålet sänka i skog
Möklinta socken Bergbotten terräng Acksjön t. Bodänget änge
Möklinta socken Bergbottsberget berg Alderbäck bebyggelse Boholmen hage
Möklinta sn Bergby terräng Aldermyren lht Bolandsmossa, Lilla mosse
Möklinta socken Bergmossen sank mark Allmänningen Saknas Bolandsmossa, Stora mosse
Möklinta sn Bergmossen sank mark Almkärret lht Borbo bäcken bäck och vik
Möklinta sn Björkfall terräng Almyran lht Boänget äga
Möklinta sn Björkholmsbäcken bäck Almyrholm lht Brattelsön udde
Möklinta sn Björkkärret sank mark Anders-Ers gård Bromossen mosse
Möklinta sn Björksjö mosse sank mark Anders-Hans gård Bromossviken åker
Möklinta sn Björksjö mosse myr Anders-Jans gård Bromskärret kärr
Möklinta sn Björksjön sjö Anders-Mass gård Brömyran äga
Möklinta sn Björkö terräng Anders-Mass gård Brömyran äga
?Möklinta sn Björnhålet sänka Anders-Ols gård Bubäcken bäck
Möklinta sn Björnkällan källa Anders-Pers gård Bumsvreten åker
Möklinta sn Björnmossen ägomark Andersos gård Buvalln åker
Möklinta sn Björnmossen sank mark Annelund lht Buvalls backen backe
Möklinta sn Björnstenen sten Annelund lht Bysjön sjö
Möklinta sn Bladmossen sank mark Argårds gård Byxsäckåkrarna åkrar
Möklinta sn Boberget berg Arstu gård Byänget änge
Möklinta sn Bockkärrsudden udde Arstu gård Bårsjön Saknas
Möklinta sn Bockmossen sank mark Asphult lht Bårsjön, Lilla sjö
Möklinta sn Bolandsmosse, Lilla sank mark Aspudden lht Bårsjön, Stora sjö
Möklinta sn Bolandsmosse, Stora sank mark Back gård Bårsrönningen äga
Möklinta sn Bondsrönningen sank mark Balsbo bebyggelse Bäckesveden åker
Möklinta sn *Borsjöarna sjöar? Barbros gård Bännbäcks bergen berg
Möklinta sn Borsjön, Lilla, se Bårsjön, Lilla sjö Bengtes gård Bännbäcks bäcken bäck och vik
Möklinta sn Borsjön, Stora, se Bårsjön, Stora sjö Bengts gård Bännbäcks fly sjöpuss
Möklinta sn Botebo ställe /Se Bengts gård Bännbäcks ängarna ängar
Möklinta sn Botebobäcken bäck Bennbäck Saknas Bärsjön sjö
Möklinta sn Boänget ägomark Berga bebyggelse Dalkarlsfallet slog
Möklinta sn Brathalsön, se Brattelsön udde (förr ö) Björka lht Dalälven älv
Möklinta sn Brattelsön udde (förr ö) Björka lht Dammen damm
Möklinta sn /Se Brattelsön förr ö, nu udde /Se Björka lht Dammen, Lilla Saknas
Möklinta sn Bromossen mosse Björkfallet Saknas Dammen, Stora damm
Möklinta sn Bromskärret terräng Björkhult lht Dammsjön vik
Möklinta sn Bromskärrsmossen sank mark Björkliden lht Dammuddarna uddar
Möklinta sn Brödmyrb. bäck Björkvik lht Dansvallarna slätt
Möklinta sn /Se *Byrsjön sjö /Se Björkö lht Davids holme förr holme, nu backe
Möklinta sn /Se Bysjön, se Vivastbosjön utdikad sjö Björsbo lht Digermossarna mossar
Möklinta sn /Se Bysjön sjö Björsta gård Djupänget äga
Möklinta socken /Se Bysjön sjö Boda bebyggelse Dragmossen mosse
Möklinta sn /Se Bysjön sjö Bodarne Saknas Dragteskärret kärr
Möklinta sn /Se Bysjön sjö Botebo bebyggelse Dröskum udde
Möklinta sn /Se Bårns ängsrör gränsmärke Bår bebyggelse Dunderkällarne Saknas
Möklinta sn /Se Bårsjön, Lilla sjö Bårnebo bebyggelse Erkersbotten kolbotten
Möklinta sn /Se Bårsjön, Lilla sjö Bårnebo bebyggelse Fagerkärret åker
Möklinta sn /Se Bårsjön, Lilla o. Stora sjöar Bännbäck, Väster- Saknas Fagerängsån å
Möklinta kottarna inbyggarbeteckning Bårsjön, Stora o. Lilla sjöar Bännbäck, Väster by Finnhålet åker
Balsbo gårdar /Se Bårsjön, St. o L. sjöar /Se Bännbäck, Väster gd Finnängen mosse
Berga gård /Se Bårsjön, Stora sjö Bännbäck, Öster- by Fiskeholmarna backar
Björkbo Saknas /Se Bårsjön, Stora sjö Bännbäck, Öster gd Flackorna ägor
Björsbo lht /Se Bårsjön, Lilla o. Stora sjöar Daniel-Ols gård Fornebysjön sjö
Boda gård /Se Bårsjöänget ängsmark Daniels gård Forneby åsen sandås
?Bornebo gd Bännbäcksudden udde Daniels gård Forsbacken backe
Botebo? Saknas Bärmossberget berg Daniels gård Forsbo bäcken bäck
Botebo gård Bärsjöberget berg Daniels gård Forsbo forsen fors
Botebo by Bärsjön sjö Ekers gård Forsbäcken bäck
Bår by Bärsjön sjö Eklunda lht Forsänget mosse
Bår gd *Dalbågen gränsmärke Eklunda lht Forsön ö
Bår gård /Se Dalkarlsfallet sank mark Ekmans lht Frukostbacken åker
Bår by /Se Dalälven älv Ekängen lht Fågelmossen mosse
Bännbäck, Väster- by Dalälven älv Enskogslund lht Fäbodviken vik
Bännbäck, Öster- by Dalälven älv Erik-Anders gård Färnebo toven mosse
Vester Bennbäck by? Dammossen sank mark Erikers gård Galtbacken backe
Öster Bennbäck herrgård Dammuddarna uddar Erikers gård Galtmossen mosse
Vester Bennbäck by? Dansvallarna terräng Erik-Ers gård Gammalröjningen åker
Östra Bennbäck herrgård Dansvallarna gräsvallar /Se Erik-Ers gård Gammelbysjön sjö
Bännbäck, Väster- och Öster- byar Degermossan, se Digermossarna mosse Erik-Ers gård Gethällarna hällar
Bännbäck, Öster- by Degermossarna sankmark Erik-Jöns gård Gillermossen mosse
Bännbäck byar *Degermossen mosse Erik-Lars gård Glasögat källa och mosse
Österbännbäck by Degermossen, se Digermossarna mossar Erikslund lht Gorgen sjö
Bännbäck by Degermossen, se Digermossarna mossar Erik-Ols gård Grantäppan täppa
Vester Bennbäck by *Degermossmyren mosse Eriksberg lht Granåkrarna åker
Bännbäck by *Degevälten gränsmärke Eriksdal lht Graven kanal
Bännbäck by Digermossarna mossar Erikslund lht Gravskogen skog
Bännbäck by Digermossarna mossar Fallet lht Grimsänget änge
Bännbäck by Digermossarna mossar Finnbo lht Gruskärret plats, förr kärr
Vestra Bennbäck by *Digervält gränsmärke Forneby by Grytkärret åker
Bännbäck, Väster- by Djupdal sank mark Forneby by Gråmossen mosse
Bännbäck by Dragmossen mosse Forneby rote del av sn Gråmossviken vik
[Väster] Bennbäck by Dragmossen sankmark Fornsta lht Grån fors
Bennbäck by Dragmossen sankmark Fornstedtstorp soldattorp Gråskalleberg Saknas
Bännbäck by Dragmosshalsen mosse Forsbo eller Skinnarbo bebyggelse Gråskansberg berg
Vester Bennbäck by? Dragmosshalsen sank mark Forsbo kvarn kvarn Grötholmen holme
Bennbäck by o. herrgård Dragmosshygget terräng Forsänget lht Gumshuvudet åker
Bännbäck, Öster- by /Se Dragtegskärr kärr Fridhem lht Gysinge kärren mossar
Bännbäck by /Se Drunkenkärret sank mark Fridhem lht Gåddarbo viken vik
Forneby by Dröskum terräng Fäbodvallen f.d. fäb. Gålsbo sjön utvidgning av Dalälven
Forneby by Fagerån å Färjkarls gårdsnamn Gårgen sjö
Forneby by /Se Fagerån å Färjkarls gård Gåspussen Saknas
Forneby by Fagerån å Färjkarls lht Gärdet, Nedra åker
Forneby by Fallet terräng Gammelby bebyggelse Gärdet, Övra åker
Forneby by Finnträskbäcken bäck Gillmyrbacken lht Haktäppan täppa
Forneby by? Finnänget ängsmark Godmanstorp lht Hallaren sjö
Forneby by Flackan terräng Granhällen lht Hallaren sjö
Forneby by Flymossen sank mark Grannas gård Halldammen kvarndamm, nu borta
Forneby by Fnysbo terräng Grannas gård Halldammskärrbotten kolbotten
Forneby by Fornebysjön sjö /Se Grannas gård Halldammskärret äga
Forneby by Fornebysjön, se Ralken sjö Grannas gård Halsamossa mosse
Forneby by Forneby Siön, se Storsjön sjö Granängen lht Harsjö backe backe
Forneby by Fornebysiön, se Storsjön sjö Gränsgården lht Harsjö holme holme
Forneby by Fornebysjön, se Storsjön sjö Grönnäs förr lht Harsjö mosse mosse
Forneby by Forneby sjön, se Storsjön sjö Guffars gård Harsjön sjö
Forneby by Forneby åsen sandås /Se Gudfars gård Hattmossberget, Lissel berg
Forneby by Fornebyåsen ås /Se Guffars gård Hattmossberget, Stora berg
Forneby by Fornebyåsen åssträckning Gummors gård Hattmossen, Lissel mosse
Forneby by Forsbo rör gränsmärke Gummors gård Hattmossen, Stora mosse
Forneby by? Forsboforsen fors Gummors gård Hedbrännsbacke backe
Forneby by Forsänget sank mark Gudmors gård Hedflyet fly
Forneby by Forsön ö Gummors gård Hedmossen mosse
Forneby by Forsön ö Gustav-Abrahams gård Hedmossen mosse
Forneby by Forsön ö Gustav-Pers gård Hemgärdet åker
Forneby by /Se Forsön ö Gåddarbo bebyggelse Hemänget änge
Forneby by /Se Forsön ö Gåddermans Saknas Hem-mil-botten kolbotten
Forneby by /Se Fågelmossen mosse Gåddermans lht Herrgårdsbäcken vik
Forneby by /Se Fågelmossen sank mark Göstas gård Herrgårdsön udde
*Foro Saknas Fäbodslätt terräng Göstas gård Hillersboån å
Gammelby gård /Se Fäbodviken vik Hagaberg lht Hins-Majas täppa täppa
Gammelby by /Se Fäbodviken vik Hagaberg lht Hjortronmossen mosse
Gammelby by /Se Fäbodviken vik Hagalund lht Hoberget berg
Hagaberg lht Fämyrbäcken bäck Hagalund lht Horntjärnen tjärn eller sjö
Hallarsbo by Färnebotoven sank mark Hagalund lht Hornkärrsjön sjö
Hallersbo Saknas Galtbacken höjd Hagalund lht Hundbacken backe
Hallarsbo by Galtmossen sank mark Hagen lht Hyttmossen mosse
Hallarsbo by Gambysjön, se Gammelbysjön sjö Hagen lht Häftdammen ägor
Hallarsbo by /Se Gammelbysjön sjö Haktäppan lht Häftdamms berget berg
Hallarsbo by /Se Gammelbysjön sjö Hallaren Saknas Häftdamms bäck bäck
Hallarsbo by /Se Gammelbysjön sjö Hallarsbo Saknas Häftdamms mossa mosse
Hammarby gård Gammelbysjön sjö Hallarsbo, Lilla gård Hällingsudden backe
Hammarby by Gammelbysjön sjö Hallarsbo, Stora gård Hällmossen mosse
Hammarby by Gammelbysjön sjö /Se Hammarby bebyggelse Hällmossen, Lissel mosse
Hammarby by Gillbromosse sank mark Hammarby, Öster Saknas Hällmossen, Stora mosse
Hammarby gård Gillermossen mosse Hanshyttan bebyggelse Hällmossrönningen rönning
Hammarby by Gillermossen sank mark Harguppstorp lht Hällsjö klack berg
Hammarby by? Gillermossen sank mark Hasselbacken lht Hällsjön sjö
Hammarby gård /Se Giusen, se Storljusen sjö Hebo bebyggelse Hällänget änge
Hanshyttan kopparhytta /Se Gorgen sjö Hebo by Härsingen fors
Hanshyttan by /Se Gorgen sjö Hebo, Norra lht Hästhagen äga
Hanshyttan by Gorgmossen sank mark Hede bebyggelse Högholmen backe
Hawardzbodhom Saknas Gråbergsmossen sank mark Heden, Norra lägenheter Igelsjö mossen mosse
*Hawardzbodhom f.d. gd? Gråden vik Hedensberg lht Igelsjön sjö
Heda by Grådmossen ägomark Hedlunda lht Jan-Ols lott skogslott
Hede by Grådmossviken vik Hedsberg lht Jordbärstäppan täppa
Hede by? *Gråkärr-röret(?) gränsmärke Hedtorpet lht Kallkärret kärr
Hede gård Gråskansberg terräng Hedåsen lht Kallviken vik
Hede gård *Grå Stallbergs rör(?), se *Gråkärr-röret gränsmärke Herrgården Saknas Kalvbrohagen hage
Hede by Gräskärret kärr Hillersbo Saknas Kalvö ö
Hillersbo by Gräskärret sank mark Hällbo lht Kalvö udd udde
Hillersbo by Gräskärret sankmark Hällsjöholm gård Kapellbacken backe
Hillersbo by? Grötholmarna holmar Hästtorpet lht Karlsborg holme
Hillersbo by Gubbrönningen sank mark? Högbo lht Karls odling äga
Hillersbo by Gumbysjön, se Gammelbysjön sjö Ingevalls gård Kaspers täppa täppa
Hillersbo by Gys, Lilla, se Ljusen, Lilla sjö Isakes gård Kastamosse äga
Hillersbo by Gysen, se Storljusen sjö Isaks gård Katthålet plats
Hillersbo by /Se Gysen, se Storljugen sjö Israels gård Kilholmen stenbacke
Hillersbo by Gysingskärren kärr Israels gård Killhelmsberget berg
Hillersbo by Gyssjön, Lilla, se Ljusen, Lilla sjö Israelstorp lht Killhelms botten kolbotten
Hillersbo by Gyssjön, Stora, se Storljusen sjö Jakobsberg lht Killholmen holme
Hillersbo by Gyssjön, Stora, se Storljusen sjö Jan-Ers gård Kils ån å
Hillersbo by Hagvreten ägomark Jan-Ers gård Kiltäppan åker
Hillersbo by Hallaren sjö Jan-Ols gård Kiluddarna uddar
Hillersbo by Hallaren sjö Jan-Ols gård Klinta viken vik
Hillersbo by Hallaren sjö Jan-Petters riven gård Klintberget berg
Hillersbo by /Se Hallaren sjö Jansos gård Klintskogen skog
Hillersbo by /Se Hallaren sjö Jansos gård Klintviken vik
Kallkärret gd /Se Hallaren sjö Johans gård Klockrönningen åker
Kanikebo by Hallaren sjö Jons gård Klyksenberget berg
Kanikebo gård Hallaren sjö Josefs gård Klövsjö berget berg
Kanik(e)bo by /Se Hallaren sjö Jönses gård Klövsjön sjö
Kil gårdar Hallaren sjö Jönsos gård Klövsjön sjö
Kil, Nordan-, Sunnan-, Västan- och Östan- gårdar Hallaren sjö Kalles gård Kolningsmossen mosse
Kile Saknas Hallaren sjö /Se Kallkärret lht Kolningssveden, Nedra åker
Kil, Nordan-, Sunnan-, Västan- o. Östan- byar Hallaren sjö Kanikbo bebyggelse Kolningssveden, Övra åker
Kil, Nordan-, Sunnan-, Västan- och Östan- gårdar Hallaren sjö Kanikbo bebyggelse Koppargruvan gruva
Kil byar Hallaren sjö Kaplansgården Saknas Koppargruvberget berg
Kil, Nordan-, Sunnan-, Västan- och Östan- gårdar Hallaren sjö Karlberg lht Korkmossen mosse
Kil del av sn /Se Hallaren sjö /Se Karl-Ols gård Korsåkers backe backe
Klinta gård /Se Hallaren sjö Karl-Ols gård Krokarna åkrar
Kallkärret gård /Se Hallaren sjö /Se Karl-Pers riven gård Krokholm udde
Kolpelle gård Hallaren sjö /Se Karl-Pers gård Krokmossen mosse
Kolpelle by Hallaren sjö /Se Karls gård Krontallen tall
Lisselbo by Hallarsbo, Lilla terräng Karls gård Krutårsbacken äga
Lisselbo by? Hallarsstorviken, se Hallaren sjö Karlsro lht Kråkholmen skogsbacke
Lisselbo gård *Hallarsviken vik Kilsborg lht Kulls holme åker
Lisselbo by *Hallarvik vik Kilslund lht Kussvältan åker
Lisselbo by Halldammen damm Kilsnäs lht Kuthålsbacken äga
Lisselbo by? Halsamosse sank mark Klinta Saknas Kvarnberget berg
Lisselbo by Halsjön, se Hallaren sjö Klintatorp torp Kvarnbäcken bäck
Liknæbodhun Saknas Hanshyttesjön sjö Klockargården Saknas Kvarnkärret kärr
Läckenbo gård Harping mosse sank mark Klockargården bebyggelse Kvarnkärrs botten kolbotten
Läckenbo gård Harsjö mosse mosse Kolningssveden lht Kvarnmossen mosse
Läckenbo by Harsjön sjö Kolpelle Saknas Kvartsberget berg
Läckenbo gård Hattmossberget berg Komministerboställe Saknas Kyrkeberget berg
Läckenbo by Hattmossen, Lilla mosse Kvarnkullen kvarn Kyrkmossen mosse
Läckenbo gård /Se Hattmossen, Stora mosse Kyrkeberget lht Kyrkskogen skog
Mykleta, se Möklinta sn Hattmossen, Lilla sank mark Kyrkoherdebostället bebyggelse Källbotten kolbotten
Myrsjö gård /Se Heden, Norra ägomark Källbacken lht Källkärret kärr
Mårtsbo by Hedmossen sank mark Källtorp bebyggelse Källkärrs puss vattensamling
Mårtensbo kopparhytta /Se Hedsberg ägomark Källvreten avs. Källmossen mosse
Möklinta prästgård prästgård Helgdagsmossen, Lilla Saknas Källänget lht Källmyran myr
*Mörtegha Saknas Helgdagsmossen, Stora Saknas Kärret Saknas Källmyr bäck bäck
Mørtegha Saknas Helsiön, se Hällsjön sjö Landins Saknas Källrönningen slog
*Mörtiga Saknas Herrgårdsbäcken bäck Lappbacken lht Källrönningsmossen mosse
Nordanberg gård Herrgårdsbäcken bäck Lars-Anders gård Källänget änge
Nordanberg by Herrgårdsskogen skog Lars-Ers gård Källänget åker
Nordanberg by Herrgårdsskogen skog Lars-Ers gård Käringborarna mossar
Nordanberg by Hinomsdal Saknas Lars-Nils gård Käringholmen terräng
Nordanberg by Hjortronmossen mosse Lars-Ols gård Käringholms huvudet höjd
Nordanberg gård Hjortronmossen Lilla mosse Lars-Ols gård Käringvadet sjöpuss
Nordanberg by Hjortronmossen sank mark Lars-Ols gård Kärret, Väster kärr
Nordanberg by Hoberget berg Lassas gårdsnamn Lars-Anders holme holme
Nordanberg by Holk holmar Lassas gård Lespängsberget berg
Nordanberg by Hornkärrsjön sjö Lassas gård Lidsjön sjö
Nordanberg by Horsmossen sank mark Lasses gård Lidån å
Nordanberg by Hyttmyrorna myrar Lasses gård Lilla Helvetet f.d. sjö
Nordanberg by Hållaren, se Hallaren sjö Lasses gård Lilla Helvetet f.d. sjö
Nordankil by Hålldammsb. bäck Lasses gård Lilldammen damm
Nordankil gård Hålldammsmossen sank mark Lasses gård Lill-Ljusen sjö
Nordankil by Häftdammsberget berg Leckenbo bebyggelse Lillrönningen mosse
Norrakiil Saknas Häftdammsmosse sank mark Liljansdal lht Lillön holme
Nordankil gård Häggefallet sankmark Lilltäppan lht Linden åker
Nordankil by Hällarna berghällar Lindesberg lht Linholmen holme
?Nordankil by Hällkolningsberget berg Lindstorp lht Linsjöberget berg
Nordankil by Hällmossen mosse Lisselbo bebyggelse Linsjö mossa mosse
Nordankil gård Hällmossen, Lilla mosse Lisselbo bebyggelse Linsjön sjö
Nordankil gd Hällmossen, Stora mosse Lisselbyn Saknas Linsjön sjö
Nordankil by Hällsjö klack berg o. triangelpunkt Lissel-Sammels gård Lisselsjön sjö
Nordankil by /Se Hällsjökärr kärr Lisstu gård Lisssel sjön sjö
Norrvad gård /Se Hällsjön sjö Lisstug gårdsnamn Lisselängen äng
Nyckletta sn /Se Hällsjön sjö Lisstu gård Lisselö ö
Näs by Hällsjön sjö /Se Lisstu gård Lissjö bäck bäck
Näs gård Hällsjön sjö Lugnet lht Ljusberget berg
Näs by Hällänget ägomark Lugnet lht Ljusberget höjd
Näs by *Hälsingen, se Härsingen fors Lund lht Ljusbergs gruva gruva
Nässelbo gård *Hälsingforsröret, se Härsingforröret gränsmärke Lundby lht Ljusen, Lilla sjö
Nässelbo by Härsingen fors Lycksmyran lht Ljusen, Stora sjö
Nässelbo gård Härsingen vattendrag Lycksmyrhem bebyggelse Ljus hällar hällar
Nässelbo by *Härsingforsröret gränsmärke Lycksmyrholm lht Ljusnäs udd udde
Nässelbo gård /Se Hässjemossen sank mark Lyxmyrhem Saknas Ljusängen äng
Nässelbo by /Se Hästbäcken bäck Lyxmyrholm lht Ljusängs sveden åker
Rensmur by /Se Hästbäcken bäck Läckenbo bebyggelse Luckholmen höjd
Skräddarbo by Hästbäcken bäck Läckenbo kvarn kvarn Lycksmyran myr
?Skräddarbo by *Hästbäcksrör gränsmärke Länsmans gård Lycksmyrsveden äga
Sonnebo by Hästbäcksängen sankmark? Länsmans gård Långholmen skogsholme
Sonnebo bost.? Hästbäcksängen äng Länsmans gård Långholmen höjd
Sonnbo gd Hästkärret kärr Lövsveden lht Långkärret kärr
Sund gård Hästkärret kärr Marieberg lht Långmossen förr slog nu åker
Sund gd? Hättnäs terräng Mariehus lht Långmossen äga
Sund gd *Hästbäcksröset röse Marielund lht Långmossen mosse
Sund gd Igelsjön sjö Marielund lht Långrönningarna åker
Sunnankil by *Ingelängs röse gränsmärke Mass gård Långtarmen mosse
Sunnankil by /Se Ingolfsrööse, se Ingolfängsröset gränsmärke Mass-Hans gård Mataslätten åker
Uggelbo by? Ingolfängsröset gränsmärke Mass-Ols gård Mellangärdet åker
Vad by Ingolfängsröset gränsmärke Mass-Pers gård Mellan-Hallaren del av sjö
Vad, Norr-, Väster- och Öster- gårdar Jon-Olsbottnen terräng Matses gård Mellanmossberget berg
Vad, Väster- o Öster- byar Jon-Olsbottnen terräng Matses gård Mesmyran åker
Vad by Jon-Olsmossen mosse Matses gård Methällen stenhäll
?Vad by Jon-Olsmossen mosse Matsos gård Mossen äga
?Vad by Jössen, Lilla, se Ljusen, Lilla sjö Matsos gård Mosta berg berg
Vad by *Kalkiers Råå röse Mattsos gårdsnamn Munkkålsklack Saknas
Vad by *Kalkiers Råå röse Mats Hans gårdsnamn Munkkålsmosse mosse
Vad by Kalkugnsbacken terräng Mormors gård Myrkärret slog
Valsätra by Kallkärret sank mark Mormors gård Myrsjön utdikad sjö
Valsätra by *Kallkärrs rör gränsmärke Mosters gård Målsjön, Lilla sjö
Valsätra by Kallviken vik Mosters gård Målsjön, Stora sjö
Valsätra by *Kaltiersråå röse Murars gård Mårtsbo bäcken bäck
Valsätra by? Kalvö terräng Myran lht Mårtsbo sjön sjö
Valsätra by Kapellbacken höjd Myrsjö bebyggelse Möholmen holme
Valsätra by Karlsberg holme Målars gård Möklintaheden ås eller höjdsträckning
Valsätra by Kartunbacken höjd Målartorp lht Möklintaheden hed
Valsätra by *Kattmossen mosse Mårtsbo bebyggelse Möklintaåsen sandås
Valsätra by Kilholmen område Mårtsbo äng lht Mömossberget berg
Valsätra by Killholmen holme Nannylund lht Mömossebergen berg
Valsätra by *Kilsjön terräng? Nerstu gård Mömossen mosse
Valsätra by /Se Kilsmossen sank mark Nordanberg bebyggelse Mörtsjön sjö
*Waska bo bolstadh Saknas Kilsån å Nordankil bebyggelse Nikolsudd skogsbacke
Waska bo. Saknas Kilsån å Nordankil bebyggelse Njuren, Lilla sjö
*Vaskabo gd? Kilsån å Nordanåker bebyggelse Njuren, Stora sjö
Vigelsbo by? Kiluddarna uddar Norelund lht Norrberget berg
Vigelsbo gård /Se Klingvallsviken vik Norrgården gård Norrgärdet åker
Vigelsbo by Klintberget berg Norrgården gård Norrhagen hage
Vigelsbo by Klintmossen sank mark Norrgården gård Norr-Hallaren del av sjö
Vigelsbo gård Klintviken vik Norrgården gård Norrhålet ägor
Vigelsbo by? Klippan terräng Norrgårds gård Norränget åker
Vigelsbo by Klockarmossen sank mark Norrlund lht Nygårds Björkmossen mosse
Vigelsbo by Klockarviken vik Norrvad bebyggelse Nygärdet åker
Vigelsbo gård /Se Klofsjön, se Klövsjön sjö Norrvad bebyggelse Nykolningsudde skogsbacke
Vigelsbo gd /Se Klyksenberget berg Norräng gård Nyren, Lissel sjö
Visbäck gård Klysenberget berg /Se Nyberg nyberg Nyren, Stora sjö
Visbäck by Klyksenberget berg /Se Nyberg lht Nyänget änge
Visbäck gård /Se *Klövröret gränsmärke Nybons gårdar Nyänget slåtteräng
Visbäck by /Se Klövsjöberget berg Nybons gård Nyänget änge
Visbäck by /Se Klövsjön sjö Nybons gård Nyängsberget berg
Visbäck by /Se Klövsjön sjö Nybons gård Nåmossen förr mosse nu äga
Visbäck gd /Se Klövsjön sjö Nyborg lht Näckhällen häll
Vivastbo by Klövsjön sjö Nybygget lht Näs björnmossarna mossar
Vifvastbo by Klövsjön sjö Nygårds gård Näs stenharet har, grund
Vivastbo by Klövsjön sjö Nylund lht Nötmossen mosse
Vifvastbo by? Knaperberget berg Nystu gård Odlingen åker
Vivastbo by Kolningskärret sank mark Nystu gård Ökenberget berg
Vivastbo by Kolningsmossen skogsmark Nystu gård Olings backe backe
Vivastbo by /Se Kolningsmossen mosse Nystu gård Olmossen ägor
Vreten? Saknas Kolningsmossen sank mark Nystu gård Oltorpet åker
Vreten gårdar Kolningsmossen sankmark Näs bebyggelse Oppflötta starrslog
Västankil by Kolningsmossen myr Nässelbo bebyggelse Oppstu-Anderses rönning äga
Vestankil by Kolningsmossen, Lilla sank mark Nötmossen lht Ormholmen holme
Västankil by Kolningssveden ägomark Olars gård Orrholmen backe
Västankil by /Se Kolpellebäcken bäck Olars gård Ovanväg väg
Ås by Koppargruvberget berg Olars gård Oxen äga
Ås by Krontallsudden udd Ol-Ers gård Oxviken vik
Ås by Kråkmossen sank mark Ol-Jöns gård Oxögat åker
Ås by? Kullern holme Ollas gård Paraplybacken backe
Åverka gård Kullerstensberget berg Olles gård Perskärret förr kärr nu odling
Åverka by Kullsberg höjd? Olles gård Pettersbotten kolbotten
*Örbek Saknas Kusktorpet terräng Ol-Mass gård Prästens stycke hage
Örbek Saknas Kvarnberget berg Olmossen lht Prästmuren prästgårdsskog
Örlinge by Kvarnbäcken bäck Olsängen lht Prästön ö
Örlinge by Kvarnmyran ägomark Oppsocknen del av sn Puttbäcken bäck
Örlinge by Kvarnmyran myr Oppstu gård Ralken sjö
Örlinge by? Källarviken vik Oppstu förr gård Ringgatun försvunnen väg
Örlinge by Källmossen sank mark Oppstu gård Ringholmarna holmar
Örlinge by /Se Källmossen sank mark Orrgårds gård Ringholmen holme
Östanhede by Källmyre mosse sank mark Paraplybacken lht Ringholmen, (Lilla) holme
Östanhede bost. Källvreten skogsmark Pellas gård Ringholmen, Lilla o. Stora holmar
Östanhede by /Se Käringborn sank mark Pellas gård Ringsveden äga
Östankil by /Se Käringborrarna mossar /Se Pelles gård Ristegarna åker
Österbo gård *Käringholmen f.d. holme Pelles gård Rompan äga
Österbo by *Käringholmen f.d. holme Pelles gård Rotänget änge
Österbo by Käringholmen strand Pelles gård Rotängs-dike del av bäck
Österbo gård Käringholmen höjd Per-Anders gård Rudsjön sjö
Österbo by? Käringholmen terräng Per-Anders gård Rudtjärns mossa mosse
Österbo by Käringholmen ö /Se Per-Ers gård Rudtjärns sjön sjö
Österbo by Käringholmen höjd Per-Ersos lht Rymmartoven flytholme
Österbo by Käringvad mossarna sank mark Per-Olovs gård Rävkärret kärr
Österbo by Labyrinten fornlämnin Per-Ols gård Rödkärret kärr
Österbo by Laggarbo terräng Per-Ols gård Rödmossa mosse
Österbo by Laggarbo mosse sank mark Pers gård Rödmossa mosse
Österbo gård /Se Lappbacken terräng? Pers gård Rödmyran, Stora myr
Österby by? Lespängsberget berg Pers gård Rönningen äga
Östervad gård /Se Lilldammen terräng Prästgården Saknas Rönnings halsen åker
  Lilljusen sjö Rensmur Saknas Rönningstäppan täppa
  Lillön ö Rotänget lht Salbohed åker
  Lillön, se Forsön ö Rusthållet gård Salgrytet åkerskifte
  Lillön ö Rödmossa bebyggelse Salgrytsbacken backe
  Lingonmossen sank mark Rönningen lht Sandviken vik
  Linsjö sjö Rönningsgårdarna lägenheter Selvasmossen äga
  Linsjöberget berg Sala kronopark Saknas Sjulshagen hage
  Linsjömossen sank mark Salinehem lht Sjöfallet, Lissel änge
  Lisselmossarna mossar Sammels, Lissel- gård Sjöfallet, Stora änge
  Lissjö bäck bäck Sammels, Stor- gård Sjömossen mosse
  Lissjöbäcken bäck Sammils gård Sjövallsmossen äga, förr mosse
  Lissjön sjö Sandåker lht Sjöänget änge
  Lissjön sjö Sjökullen lht Sjöänget änge
  Lisstubacken höjd Sjön Hallarens sänkning Saknas Skarpön ö
  Ljusbacka terräng Sjötorpet lht Skarpön kulle
  Ljusberget triangelpunkt Sjövallsmossen lht Skatmossen åker
  Ljusbergsmossen sank mark Sjöänget lht Skjutshagen hage
  Ljusbo terräng Skarpgärdet lht Skräpberget berg
  Ljusen, Lilla sjö Skinnarbo Saknas Skånes slog
  Ljusen, Lilla sjö Skinnskräddars lht Skälberget berg
  Ljusen, Lilla sjö Skogslund lht Skällberget berg
  Ljusen, Lilla sjö Skolhustomten, se Vivastbo Saknas Skärsmossen förr mosse, nu äga
  Ljusen, Lilla sjö Skommars gård Slogen utäga
  Ljusen, Stora och Lilla sjöar /Se Skommars gård Slåttermossarna mossar
  Ljusen sjö /Se Skommars gård Slåttermossen mosse och slog
  Ljusen St:a o. L:a sjöar /Se Skommars gård Slätmossen mosse
  Ljusnen sjö /Se Skräddarbo bebyggelse Smedbacken backe
  Ljusnäs udd udde Skräddars gård Småängsholma nu skogsbacke, förr holme
  Ljusängen ägomark Skräddars gård Snålhålet åker
  Lobåsbottnen terräng Skyttorp bebyggelse Soldatänget änge
  Lobåsbottnen terräng Slätmyra ödehemman Sommarvägssjön sjö
  Lortkärret sank mark Smältarstigen lht Sotbro bäcken bäck
  Luckholmen skogsområde Snickars gård Sotbron bro
  Lyxmyrholm terräng Sofiero lht Spjutarna åkrar
  Långholmen skogsområde Sonnbo bebyggelse Spångmossen mosse
  Långholmen skogsområde Sonnebo bebyggelse Stenbarken sjö
  Långmossen mosse Sotbron lht Stenbarksmossen mosse
  Långmossen mosse Stentorpet torp Stenbro hålet åker
  Långmossen mosse Stjärnbacka lht Stensjön sjö
  Långmossen sank mark Stjärnberg lht Stenön skogsbacke
  Långmossen, Lilla sankmark Stjärnbäck lht Stordammen damm
  Lång puss sank mark Stolpens torp Storholmarna kullar
  Lönnkärret skogsmark Stolptorpet torp Storkärret kärr
  Lönnkärrsbäcken bäck Stor-Sammels gård Storljusberget berg
  Lövmossen sank mark Storstu gård Storljusen sjö
  Malinstenen sten Strömmens lht Storljus ö ö
  Matviken, Lilla vik Strömsbacka lht Stormossberget berg
  Matviken, Stora vik Stubbkärret lht Stormossen mosse
  Mellanmossberget berg Sund bebyggelse Stormossen mosse
  Messmyran myr Sundbergs gård Stormossen mosse
  Mortsjön, se Mörtsjön sjö Sundsbacka Saknas Stornäs udd udde
  Mosta berg triangelpunkt Sundsbacken Saknas Storrönningen mosse
  Murrönningen sank mark Sunnankil bebyggelse Storrönningen åker
  Murrönningen sank mark Sunnankil bebyggelse Storsand åker
  Myrkärret sank mark Sunnebyberg gård Storsjön sjö
  Myrsjön sjö Svartbäcken förr stuga, nu äga Storstenen flyttblock
  Myrsjön torrlagd sjö Svedbo lht Storsveden åker
  Myuren, se Nyren, Stora sjö Svedbo lht Stortäppan åker
  Målarmossen sank mark Sveden lht Storudden backe
  Målsjön, Stora sjö Sveden lht Storänget äga
  Målsjön, Lilla sjö Svens gård Storön kulle
  Målsjön, Stora sjö Säljebo bebyggelse Strandberget berg
  Målsjön, Stora sjö Säljebo bebyggelse Stubbkärret kärr
  Mårtsbosjön sjö Sörgården gård Stubblötarna åker
  Mårtsbo äng ängsmark Sörgården gård Styggkärret kärr
  Märrmuren sank mark Sörgården gård Styggkärrsbotten kolbotten
  *Möklinta allmänning Saknas Sörkärret gård Styggmuren mosse med skog
  Möklinta mossen sank mark Tallbacken lht Stångmyran myr
  Mömossberget berg Tallåsen lht Svartbäcken äga, förr stuga
  Mömossen sank mark Tegbacken lht Sveden ägor
  Mömossen sank mark Tommosos riven gård Svedmossen förr mosse nu äga
  Mörkhålet terräng Tomten gård Svedmossen äga
  Mörkhålet terräng Travarbo Saknas Sågbäcken bäck
  Mörtsjön sjö Travarbo by Sågdammen damm
  Mörtsjön sjö Trekanten lägenheter Sörgärdet åker
  Mörtsjön, Stora, se Målsjön, Stora sjö Tyskgården gård Tallholmen stenbacke
  Mörtsjön sjö Tältbacken lht Timmermyran åker
  Mörtsjön sjö Uddeholm lht Tisjön sjö
  Mörttjärn sjö Uddnäs gårdar Tiån å
  Mörtöga terräng Uggelbo bebyggelse Tornberget berg
  Nidingsbäcken bäck Urmakars gård Toven mosse
  Nikolsudd terräng Vadersta lht Tovorna förr flytäng
  Njuren, Lilla o. Stora sjöar Vadsbro lht Travarbacken backe
  Njuren, Stora o. Lilla sjöar Vallen förr fäbodar Tre bröders backe backe
  Njuren, Stora sjö Valns torp Trosten skog
  Njuren, Lilla sjö Valsta lht Trostudd backe
  Njuren, Stora sjö Valsätra Saknas Trånget Saknas
  Njuren sjö /Se Valtorpet torp Tröttberget berg
  Njuren St:a o L:a sjöar /Se Vigelsbo bebyggelse Tryttbo forsen fors
  Njuren sjö /Se Visbäck bebyggelse Tärnmossen mosse
  Njurende sjön sjö /Se Vivastbo Saknas Tärnsjön sjö
  *Njurn, se Ångermansbosjön sjö Vivastbo bebyggelse Tärnstenen sten
  *Njurände sjön, se Ångermansbosjön sjö Vreten lht Uddarna åker
  Nordankilsskogen skog Vreten lht Utkvistarna åkrar
  Nwrand, se Ångermansbosjön sjö Vreten gård Utkvistarna åkrar
  Nuren, se Ångermansbosjön sjö Vreten lht Utmossen mosse
  Nykärret skogsmark Väderbodarna bebyggelse Uvberget berg
  Nymossen sank mark Värbodarna Saknas Uvbergs rönning röjning
  Nyren skogsområde Västankil Saknas Vadsbro bro
  Nyren, Stora sjö Västankil bebyggelse Vadsbro bro
  Nyren, Stora sjö /Se Västanmossa (Västmossa) bebyggelse Vallsjön sjö
  Nyängen ängsmark Västerbo bebyggelse Vatthyttan åker
  Nåmossen ägomark Västers gård Vattkärret kärr
  Nässelbo triangelpunkt Västervad bebyggelse Vattkärret kärr
  Näs stenharet holme Västervad bebyggelse Vattkärrs vik vik
  Näverkärret kärr Västmossa Saknas Vattmossen mosse
  Okenberget berg Västmossa bebyggelse Viken åker
  Okenhalsen sank mark Ås bebyggelse Viken vik
  *Olsängs backrör gränsmärke Åsberg lht Vilan häll
  Oltorpet terräng Åsbo lht Vilbacken backe
  Orholmen upphöjning över sankmark Åsen lht Vilhällarna hällar
  Ormkärrsmossen sank mark Åsenlund lht Vinterledsmossen mosse
  Orrholmen skogsområde Åsgrind lägenheter Vintervägssjön sjö
  Orrtovarna holmar Åsgården lht Viskmossen mosse
  *Ottsjön sjö /Se Åslund lht Vitmossen, Lissel mosse
  Oxen terräng Åslunds lht Vitmossen, Stora mosse
  Oxmossen skogsmark Ås-Olles lht Vivastbo mossarna mossar
  *Paltetiernan tjärn Åsvall lht Vivastbo muren skog
  Paraplybacken höjd Åsvallen lht Vivastbo sjön utdikad sjö
  Perskärret ägomark Åsvallen lht Vretberget berg
  Pinnbottnen terräng Åverka bebyggelse Vreten åker
  Pinnbottnen terräng Åverkaberg lht Vreten åker
  Pläntbacken terräng Ängsberg lht Vretlinden åker
  Porshålet sankmark Ängsholm lht Väster vreten åker
  Porshålet terräng Ängsta lht Västergärdet åker
  Prästmuren triangelpunkt Ökestan förr fäb. Åminnet plats
  Prästön ö Örlinge Saknas Åminnet plats
  Puttbäcken bäck Örnstov lht Ångermansbosjön sjö
  Pålshålet terräng Östanhede Saknas Åsmans äng mossar
  Pålshålet terräng Östanhede komministerbost. Åverka stenharet grund
  Pålsundet terräng? Östanhede bebyggelse Älgvretarna åker
  Pålsundet terräng Östanhede bebyggelse Älven Saknas
  Ralken sjö Östankil Saknas Ängsö grån fors
  Ramsön udde? Österbo Saknas Öberget berg
  Ramsön ö Östergården gård Ökebo vik vik
  Ringholmen, Lilla holme Östermyran lht Ökeholmarna skogsbackar
  Ringholmen, Stora holme Östers gård Ömossen mosse
  *Rompmossen mosse Östervad Saknas Ön udde
  Rompsjön sjö Östervad bebyggelse Örlinge bäcken bäck
  Rotfallet skogsområde   Österbackbotten kolbotten
  Rotfallskärret sank mark   Österbacken backe
  Rotfallssjön sjö   Östermyran äga
  Rotängsberget berg   Österängen åker
  Rudtjärnssjön sjö   Österänget äga
  Rusiaberget, se Tornberget berg    
  Rågatskärret sank mark    
  Rävkärret terräng    
  Rödbraksmossen mosse    
  Rödmossa mosse    
  Rökärret kärr    
  Rökärret kärr    
  Römossen sank mark    
  Römossen sank mark    
  Rönningarna terräng    
  Rönningen ängsmark    
  Rönningsmossen sank mark    
  *Rö(r)ställ? gränsmärke    
  Sagån vattendrag /Se    
  Sankta Elisabets källa minnessten    
  Sarmors rönning sank mark    
  Siggesmuren terräng    
  Siggesmuren Saknas    
  Sjösveden skogsmark?    
  Sjövallsmossen ägomark    
  Skallmossen sankmark    
  Skinnet terräng    
  Skinnet terräng    
  Skräppberget berg    
  Skvalkolningskällan källa?    
  Skvalmossen mosse    
  Skånes terräng    
  Skäftholmen skogsområde    
  Skäftmossen mosse    
  Skälberget berg    
  Skällberget berg    
  Skärsmossen ägomark    
  Slinkbacken ägomark    
  Slogen terräng    
  Slyet terräng    
  Slåtterkärret sank mark    
  Slåttermossarna sank mark    
  Slåttermossbäcken bäck    
  Slåttermossen sank mark    
  Slätmossen sank mark    
  Slätmossen sank mark    
  Slätmyrkärret sank mark    
  Smältarstigen gångstig    
  Sommarvägssjön sjö    
  Sotbrobäcken bäck    
  Spjutarna ägonamn /Se    
  Spångmossen sank mark    
  Spångkärret ägomark    
  Spångmossen sank mark    
  Spångmossen sank mark    
  Stabacken skogsbacke    
  Stackmossen mosse    
  Stenarsängen sank mark    
  Stenbarken sjö    
  Stenbarken sjö    
  Stenbarken sjö /Se    
  Stenbo terräng    
  Stenharen terräng    
  Stensen, se Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stensjön sjö    
  Stockmossen mosse    
  Stockmossen sank mark    
  Stordammen terräng    
  Storholmarna skogsområde    
  Storljusbäcken bäck    
  Storljusen sjö    
  Storljusen sjö    
  Storljusen sjö    
  Storljusen sjö    
  Storljusen sjö    
  Stor-Ljusen sjö    
  Storljusen sjö    
  Storljusen sjö    
  Storljusön ö    
  Stormossberget berg    
  Stormossen mosse    
  Stormossen sank mark    
  Stormossen sank mark    
  Stormossen sank mark    
  Stormossen sank mark    
  Storröningen skogsmark    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö    
  Storsjön, se Fornebysjön sjö /Se    
  Storsjön sjö    
  Storsjön sjö /Se    
  Storstenen sten    
  Strömholmen holme /Se    
  Strömmenstorp f.d. torp    
  Strömsholmen, se Tjuvholmen ö    
  Strömsholmen holme o. gränsmärke /Se    
  Styggkärret sank mark    
  *Stånghäll gränsmärke    
  Störmyran myr    
  Sundet sank mark    
  Suneberg berg    
  Svartbäcken ägomark    
  Svedmossen ägomark    
  Svinstikärret kärr    
  Svinstikärret sank mark    
  Svältan terräng    
  Söderängen ägomark    
  Söderstänget äng    
  Sörkärret ägomark    
  *Tiesiön, se Tisjön sjö    
  Tigs Siön, se Tisjön sjö    
  Timmermossen terräng    
  Timmermossen sank mark    
  *Tioholmen holme?    
  Tisjön sjö    
  Tisjön sjö    
  Tisjön sjö    
  Tisjön sjö    
  Tisjön sjö    
  *Tisjörör gränsmärke    
  *Tiufholmen holme    
  Tjuvholmen (äv. Strömholmen) ö    
  Tjuvholmen (äv. Strömholmen) ö    
  Tjuvholmen holme    
  Tjuvholmen holme o. gränsmärke    
  Tjuvholmen holme    
  Tjuvholmen holme    
  Tjuvholmen, se Strömholmen holme /Se    
  Tjuvholmen holme    
  Tjuvholmen holme    
  Tjuvholmen holme /Se    
  Tjuvholmsröset gränsmärke    
  *Tjuvholmsröset gränsröse    
  Tjäderdalsbacken höjd    
  Tjärsmossen mosse    
  Tjärsmossen mosse    
  Tornberget berg    
  Tornberget berg    
  Tornberget triangelpunkt    
  Torrakskärret kärr    
  Torvströmossen mosse    
  Trastoven holme    
  Trekanten terräng    
  »Trojanborg» Saknas    
  Trosten terräng    
  Trånget vik    
  Trädmossen terräng    
  Tyttboforsen fors    
  Tyttboforsen fors    
  Tyttboforsen fors    
  Tyttboforsen fors    
  *Tyttboströmmen del av Dalälven    
  Tången skogsområde    
  Tångkärret kärr    
  Tångkärret kärr    
  Tångkärret sank mark    
  Tärnan område    
  Tärnmossen mosse    
  Uvberget berg    
  Vallsjöbäcken bäck    
  Vargberget berg    
  Vatthyttan terräng    
  Vatthyttsbäcken bäck    
  Vattkärret kärr    
  Vattmossen sank mark    
  Vattmossen sank mark    
  Vedkärret terräng    
  Videholmen holme    
  *Vidhi, *Vipir Saknas /Se    
  Viggen, se Stensjön sjö    
  Vilhällorna hällar    
  Vilsvedberget berg    
  Vinterledsmossen ägomark    
  Vintervägssjön sjö    
  Visbacksberget berg    
  Viskmossen mosse    
  Vitmossen sank mark    
  Vitmossen sank mark    
  Vitmossen, Lilla mosse    
  Vitmossen, Stora mosse    
  Vivastbosjön sjö    
  Vivastbosjön sank mark    
  Vretberget berg    
  Västern terräng    
  Västgötakärret sankmark    
  Åkermossen sank mark    
  Ångermansbosjön sjö /Se    
  Ångermansbosjön sjö    
  Ångermansbosjön sjö    
  Ångermansbosjön sjö    
  Ångermansbosjön sjö    
  Ångermansbosjön sjö    
  Ångermansbosjön sjö /Se    
  Åsberg terräng    
  Åsmossbäcken bäck    
  Åsmossen ägomark    
  Åttsjön torrlagd sjö    
  Älgberget berg    
  Älgberget berg    
  Älgmossarna sank mark    
  *Ävsjön uttorkad sjö    
  Öberget berg    
  Ökeboviken vik    
  Ökestabäcken bäck    
  Ökestabäcken bäck    
  Ökestaholmen terräng    
  Ökestaholmen terräng    
  Ökestamossen mosse    
  Ökestamossen mosse    
  Ökestavallen skogsmark?    
  Ökesta vallen terräng    
  Ökestaängen äng    
  Ökestaängen äng    
  Ömossen mosse    
  Örnstovviken vik    
  Örnstoviken vik    
  Österkärret kärr    
  Österänget ägomark    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.