ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Harbo socken : Våla härad : Västmanlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 1066 Naturnamn : 1727 Bebyggelsenamn : 535 Naturnamn : 752
Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas Saknas
Saknas Saknas *Anders Ers kärr del av *Hjortronmossen Saknas Saknas Saknas Saknas
Harbo sn Arstufarsåkern åker Harbo sn Alfredsängen åker
Harbo sn Askmossen mosse Harbo sn Södra Allmänningen skogtrakt
?Harbo sn Aspliden ägomark Harbo sn Allmänningen skogsområde
Harbo sn Asplunden backe Harbo sn Alströmssandbanken strandparti
Harbo sn Asptomten aspbacke Harbo sn Askmossen mosse
Harbo sn Asptäppan åker Harbo sn Aspbacken terräng
Harbo sn Backtäppan åkerplättar Harbo sn Aspnäshagen terräng
Harbo sn Backåkrarna åkrar Harbo hackor inbyggarbeteckning Asptomten aspbacke
Harbo sn Badholmen udde Harbo hackor inbyggarbeteckning Badholmen udde
Harbo sn Bastuberget område Harbo hackor inbyggarbeteckning Bakom bäcken åker
Harbo sn Bastuskiftet åkrar Harbo hackor inbyggarbeteckning Bastubacken vägbacke
Harbo sn Bastutäppan åkrar Prästgårdrarna, Risängarna o. Vidarna inbyggarbeteckning Bergavreten åker
Harbo sn *Bastutäppan täppa Risängrarna inbyggarbeteckning Bergavreten åker
Harbo sn *Bellmosröret gränsmärke Vidarna inbyggarbeteckning Bergakilen åkerparti
Harbo sn Berga Myran område Allmänningstorpen torp Berghällen berghäll
Harbo socken Berga Myran åker /Se Andersbo lht Bergskarlgärdet gärde
Harbo sn Bergåkers skifte åkerparti Andersbo lht Biten vid tallen åker
Harbo sn *Bermossröret rör Andersbo Saknas Björkabäcken bäck
Harbo sn Bingen del av Sandgärdet Andersbo, se Furuberg lht Björkaängen åker
Harbo sn *Björkhamn vik Annelund lht Björkbacken skogsholme
Harbo sn *Björkholmen udde Annelund lht Björkholmen berg
Harbo sn /Se Björkholmen terräng Annelund lht Björkmyran mosse
Harbo sn Björkholmen terräng Arvidslund lht Björkmyrbäcken bäck
Harbo sn Björkmarken mosse Arvidslund lht Björkmyren f.d. åker o. betesmark
Harbo sn Björkmossbäcken slog Aspliden lht Björnhällarna berghällar
Harbo sn *Björkmossen del av vik Asplunda lht Björnmossen förr åker
Harbo sn Björkmyran mosse Asplunda gd Björnsvedden åker
Harbo sn /Se Björkmyran mosse Aspvik gd Bodlandet skogsparti
Harbo sn /Se Björkmyran mosse Aspvik torp Bodlandet åker
Harbo sn Björkmyran mosse Aspvik gd Bodvallen åker
Harbo sn Björkmyran terräng Aspvik gd Bodängen åker
Harbo sn Björkmyran förr namn på nuv. Fäbodmossen Backbo bebyggelse Bodängen äng
Harbo sn Björkmyrbäcken bäck Backbo gd Bodängen åker
Harbo sn Björkmyran f.d. åker o. betesmark Backen lht Bondmuren ängsstycke
Harbo sn Björkmyren för. åker o. betesmark Backen lht Bondmuren äng
Harbo sn Björkmyren ägomark Backen torp Bondmuren åker
Harbo sn Björkmyrmossen mosse Backen gd Bottenhagsbacken backe
Harbo sn *Björksandarna åkrar Berg bebyggelse Boängen, se Bodängen åker
Harbo sn Björkstaröset gränsmärke Berg by Braket äng
Harbo sn Björnhålet terräng Berg by Brakhagen terräng
Harbo sn Björnhällarna terräng Berga gd Brattberget berg
Harbo sn Björnmossen förr äng, senare åker (nu nedlagd) Berga Saknas Brattbergs norrskog skog
Harbo sn Björnmossen förr åker Berga gd Brattknogskällan, se Brättknogskällan källa
Harbo sn /Se Björnmossen ägomark Berga gårdar Brobergsbiten åker
Harbo sn Björnmosshagen område Berga gårdar Brobergsskiftet, se Brobergsbiten åker
Harbo sn /Se Björnmossröret gränsmärke Berga gårdar Brogatan väg
Harbo sn /Se Björnsvedden åker (förr ?äng) Berga landvinning lht Brogatan landsväg
Harbo sn /Se Björnsvedden förr äng, nu åker Berga landvinning, se Berga gd Bromossarna åker
Harbo sn /Se Björnsvedden åker Berga myran Saknas Bromossen, se Bromossarna åker
Harbo sn /Se Björnsveden ägomark Bergshyddan lht Bromossen mosse
Harbo sn /Se Blomstermossen åker Bergshyddan lht Bromosshagen terräng
Harbo sn /Se Blomstermossen åker Bergstorp bebyggelse Brudberget berg
Harbo sn /Se *Bodgärdängen äng Bergstorp gårdar Bråstabacken vägbacke
Harbo sn /Se Bodlandet terrängparti Björka lht Bråstaberget berg
Harbo sn /Se Bodlandet terrängparti Björka hus Bråstaberget berg
Harbo sn /Se Bodlandet terrängparti Björkebo lht Bråviken terräng
Harbo sn /Se Bodlandet åker Björken bebyggelse Bråvikskanalen bäck
Harbo sn Bodlandet åker Björken Saknas Brändan terräng
Harbo kyrka kyrka /Se *Bodlandet åkrar Björken by Bränneribrunnen ?brunn
hackur inbyggarbeteckning /Se Bodlandet, Lilla förr åker Björksta del av sn Bränneriskiftet åker
Abborrnäs försv. beb. Bodlandet, Lilla förr åker Björsbo gd Brännodlingen åker
Andersbo lht *Bodlandsgroden slog Björsbo by Brätthällarna, se Brätthällen åker
Andersbo försvunnet torp *Bodlandsskiftet åkrar Björsbo by Brätthällen åker
Andersbo försvunnet torp Bodvallen åkrar Blåsbo torp Brätthällsberget berg
Annelund lht Bodvallen åkrar Blåsbo förr torp Brättknogan backe
Annelund lht Bodvallskärret, se Kärret förr betesmark, nu åker Bodvalla herrgård förr gd? Brättknogan vägbacke
Arvidslund lht Bodängen åker Bodvallen förr hus Brättknogskällan källa
Aspvik gd Bodängen förr skogsäng, nu åkrar Bogärde gd Bultvreten åker
Backbo gd Bodängen förr äng, nu åker Bogärde bebyggelse Bunken ängsstycke
Backbo gd Bodängen förr äng, nu åkrar Bogärde gård Bykällan källa
Backbo gd Bodängen ägomark Bogärde gd Bäckgärdet åker
Backbo gd Bodängen förr äng, nu åker Bogärde bebyggelse Bäckströmsmossen mosse
Backbo gd Bodängen förr äng, nu åker Bolagssågen avs. lht Bäckströmsröret gränsmärke
Backbo gd Bodängen förr äng, nu åker Bottenhagen lht Bäckströmsröret gränmärke
Backbo gd Bodängen förr äng, nu åker Brattberg Saknas Dalmyren äng
Backbo gd Bondmuren ägomark Brattberg Saknas Dammen uppdämd vattensamling
Backbo gd Bondmuren ägomark Brattberg by Dammen nedlagd åker
Backbo gd Bottenhagen förr äng (nu åker) Brattberg by Dammskiftet åker
Backbo gd Bottenhagen förr slogmark, nu åker Brattbergs söräng, se Sörängen gd Dansarmarken terräng
Backbo gd Boängen ägomark Broberget lägenheter Dikesbron förr bro
Backbo torp Boängen, se Bodängen förr äng, nu åker Broberget lägenheter Dikesbron, jfr Krogvreten förr bro
Backbo gd Brakhagen terräng Brofors lht Dikesbron förr bro, nu vägbank
Backen gd Brakhagen terräng Bromossen lht Dikesängen åker
Backen förr tp, nu gd Brakhagen terräng Bruket Saknas Djupdal dalgång
Backen beb. Braktegen förr åkerdel (förr äng) Bultens torp Djupdalsberget, se Djupdalsåsen höjd
Backen beb. Brattbergsgärdet åker Bulten förr stuga Djupdalsberget berg
Backen lht Brattbergsån lopp By Saknas Djupdalsåsen höjd
Berg by Brattknappsröret = *Brättknogsröret? gränsmärke By by Djupmyran mosse
Berg by Bredtegarna del av Hemängen By by Djupängen åker
Berg by Brogatan landsväg Diket bebyggelse Dyngmyren åker
Berg by Brogatmarken skogs- och ängsmark Diket Saknas Dyngskansen terräng
?Berg by Brogatskogen område Diken hus Ekbacken skogsbacke
Berg by Brogatskogen skogsmark Diken gd Ekbacken skogsholme
Berg by Brogatskogen skogsmark Diken bebyggelse Ekbacken skogsholme
?Berg by *Brokstensröret rör Ekero lht Ekbacken skogsholme o. åker
?Berg by *Brokstensröret gränsmärke Eklunda Saknas Ekladan förr lada
?Berg by *Brokstensröret gränsmärke Eklunda Saknas Ekskiftet åker
Berg by Bromossen åkrar Eklunda by Eldsrudan äng
?Berg by Bromossen uppodlad mosse Eklundakojan jaktkoja Eldsrudan åker
Berg by Bromossarna åkrar Ensta, se Backen lht Englundsodlingen åker
Berg by /Se Bromossarna åkrar Eriksberg lht Englundsängen åker
Berga gård Bromossen ägomark Eriksberg lht Evigheten slåttermosse
Berga hg Bromossen ägomark Erikslund avs. Fallet åker
Berga förr gd (nu del av Floberga) *Brotegsröret rör Fallet lht Fallsängen, Lilla mosse
Berga by *Brotegsröret gränsmärke Fallet lht Fallsängen, Stora mosse
Berga förr gd (nu del av Floberga) *Brotegsröret gränsmärke Fallet lht Farfarsholmen skogsparti
Berga förr by, nu gd *Brotegsröset gränsmärke /Se Farmansbovallen förr fäbodvall Farfarsmossen mosse
Berga gårdar Brunnsgärdet åker Fattighuset, se Ålderdomshemmet Saknas Farskulla åker
Berga gårdar Brunnsgärdet åker Finsholm bebyggelse Farskullavreten åker
Berga gd /Se Brunnstäppan åker Finsholmen gård Femåkrarna förr åkrar
Berga fäbodar försv. fäbodvall Bråstaberget berg Finnsholmen gd Fetten åker
Berga fäbodar, se Risängesvallen förr fäbodar Bråviken mosse Finnsholmen bebyggelse Fiskarvreten åker
Bergavallen fäbodar Bråviken terräng Fiskbo, se Låtan gd Fjällbäcken bäck
Bergshyddan lht Bråviken terräng Fiskebo torp Fjällen åker
Bergshyddan, jfr Jönses hage lht Bråviken terräng Floberga gd Fjällen åker
Bergstorp torp Bråviksröset gränsmärke Floberga bebyggelse Floberga stentegarna åkermark
Bergstorp torp *Bräckstensröret gränsmärke Floberga gård Fläsktampen åker
Bergstorp torp *Bräckstensröret gränsmärke /Se Floberga gd Fogdebo gärde äg.
Bergstorp torp Brändan terräng Fogdebo torp Fyllmobiten åker
Bergstorp torp Brändåkern del av Östergärdet Fogdebo förr torp Fyllmon sandbacke
Bergstorp torp *Brännan, se Jordbrännan åker Folkebo bebyggelse Fyllmon skogholme
Bergstorp lägenheter *Brännholmen, Lilla terrängparti Folkebo bebyggelse Fyllmon skogsholme
Bergstorp torp *Brännholmen, Lilla terrängparti Folkebo förr gd Fålmyrhagen terräng
Bergstorp torp *Brännholmen, Stora terrängparti Forsbo gd Fårgärdet åker
Bergstorp torp *Brännholmen, Stora terrängparti Forsbo bebyggelse Fårhagen terräng
Bergstorp torp *Brännholmsröret, Lilla förr gränsmärke Forsbo by Fårhagen åker
Bergstorp lägenheter *Brännholmsröret, Stora förr gränsmärke Forsbo gd Fäbodberget berg
Bergstorp lht (f.d. soldattorp) /Se *Brännkärret slogmark Fredriksberg bebyggelse Fäboden terräng
Björka lht *Brännlotterna område Fridebo hus Fäbodmossen mosse
Björken by Brännodlingen åker Fridhem lht Fäbodvallen åker
Björken by Brännsodlingen ägomark Fridstorp avs. lht Fäbodvallen åker
Björksta lht Brännodlingen ägomark Funkbo gd Fäbodvallen terräng
Björksta lht Brätthällen åkrar Funkbo del av Forsbo o. Viby Fägatan fägata
Björksta beb. Brätthällen ägomark Funkbo gd Fältmyran mosse
Björksta beb. Brätthällen ägomark Furuberg bebyggelse Fältmyrberget berg
Björksta beb. Brätthällsberget berg Furuberg lht Fämyran äng
Björksta lht Brättknogskällan terräng Furuberg lht Fämyran äng
Björksta, se även Björkstaröset gd *Brättknogskällröset gränsmärke Färmansbo vall, se Farmansbovallen förr fäbodvall Fänsjöberget berg
Björksveden försv. beb. *Brättknogsröret, jfr Brattknappsröret gränsmärke Gammel-Hässels förr soldattorp Fännsjöberget berg
Björnmyran beb. *Brättknogsröset gränsmärke Gammelkvarsta förr gd Fännsjömossen mosse
Björsbo by Bultvreten åker Gammelvida förr gd Fännsjöröret gränsmärke
Björsbo by Buskhagen förr namn på åker Gottorp, se Guttorp gd Fännsjöröret gränsmärke
Björsbo gd /Se Buskhagen förr namn på hagmark, (nu åker) Granlunda lht Fännsjöberget väg
*Boda Saknas Busktegarna åkrar Granlunda lht Färjan grund
Bodvallen försv. beb. Busktegarna åkrar Granlunda lht Gammelån bäck
Bodvallen försv. beb. Busktegarna åkrar Gransätra by Gethalsen mosse
Bodvallen försv. beb. Busktomten hage Gransätra Saknas Glubäcken bäck
Bodvallen försv. beb. Bydälden förr namn på åkrar Gransätra by Granholmen åkerholme
Bodvreten beb. Bysanden förr namn på del på Sandgärdet Gransätra by Granskiftet åker
*Bodvreten försv. beb. Byxgärdstegarna förr namn på del av Storängen Granudden lht Gransätrabäcken bäck
*Bodvreten försv. beb. Byåkersbettarna förr namn på åkrar Granudden lht Gransätralandet strandområde
*Bodvreten försv. beb. Byåkrarna förr namn på åkrar Gustavsberg lht Granudden terräng
*Bodvreten försv. beb. Båtspjällen förr namn på åkrar Gustavsberg lht Greven och grevinnan ekar
Bogärdet gård Båtstaden förr namn på del av Storängen Guttorp bebyggelse Grevinnan, se Greven och grevinnan ek
Bogärde gd Båtstadsvisen förr namn på gränsmärke Guttorp gård Gruvgärdet åker
?Bogärdet gd Bäckkärren förr namn på mosse Guttorp gd Gråmursberget åkerholme
Bogärde gd Bäckmyren ägomark Guttorp gd Gråmursberget åkerholme
Bogärdet gd /Se Bäcktegarna förr namn på del av Stormyran Guttorp bebyggelse Gråmärren åker
Bogärdet Saknas /Se *Bäckängarna terräng Haga lht Gråsten, se Gråmärren åker
Bogärdet gd /Se *Bällmosseröret råmärke Haga villasamhälle Gränön ö
Bogärdet gd /Se *Bällmosseröret gränsmärke Hagaberg avs. lht Gränön ö
Bogärdet gd /Se *Bällmosseröret gränsmärke /Se Hagaberg hus Gubbens åkermark
Bogärdestorpet tp Bälmossröret förr namn på gränsmärke Hagalund lht Gulllmon backe
Bolandet beb. Bärmåsröret gränsmärke Hagalund lht Gunnarsholme åkerholme
Bolandet beb. Call Rt, se Kallbergsröret gränsmärke Hamra hus Gustavs hage terräng
Botten försv. beb. Dammen förr namn på slogmark Hamra hus Guttorpsängen åker
Brattberg by Dammberget förr namn på berg Harboms, se Harbomstorp torp Gårdsviken vik
?Brattberg by Dammen nedlagd åker Harbomstorp torp Gåsberget berg
?Brattberg by Dammen ägomark Harbomstorp f.d. fäbodar Gåsberget berg
?Brattberg by Dammen ägomark Harbomstorp torp Gåsmyren äng
Brattberg by *Dammtegarna del av Hemängen Harbonäs gd Gåsvreten åker
Brattberg by Dansarbäcken terräng Harbonäs bebyggelse Gåsvreten, Lilla förr åker
Brattberg by Dansarmarken terräng Harbonäs gård Gåsvrets farstu terräng
Brattberg by Dansarmarken terräng Harbonäs gd Gärdesbacken berg
Brattberg by Degermyran förr namn på nuv. åkrar Hemängen lht Gärdesbacken skogsholme
?Brattberg by Degermyran förr namn på nuv. åkrar +(H)jältmossen riven lht Gärdesbacken terräng
Brattberg by Djupdal terräng Hjältté Saknas Gärdet åker
Brattberg by /Se Djupdalen terräng Holm Saknas Gärdet åker
Brattberg by /Se Djupdalsberget berg Holm by Gärdet, Övra åker
Brattberg by Djupdalsberget berg Holm by Gärdet, Övra åker
Broberget lägenheter Djupmyran mosse Hultens förr torp Gästholmen åker
Broberget lägenheter Djupmyran myr Hyddan lht Gästholmsgipen del av åker
Broberget lägenheter *Djupmyrsröret gränsmärke Hårdhällen Saknas Hagen terräng
Broberget lägenheter *Djupmyrsröret gränsmärke Hälleborg bebyggelse Hagkärret åker
Broberget, se även Vida torp lht *Djupmyrsröret gränsmärke Hälleborg lht Hagviken vik
Brofors lht *Djupmyrsröret gränsmärke /Se Hälleborg gd Hagängen äng
Brogatan beb. Djupsvedden förr namn på äng Hällen del av Diket Hagängen åker
Bromossen lht Djupsvedden förr namn på slogmark Hällen lht Halldammen utvidgning av Vretaån
Bulten(s) förr torp Djuptegen förr namn på del av Stormyran Hällsta avs. lht Hammarbron bro
By by *Djupviksröret rör Hällsta hus Hamplandet åker
By by Djupängen förr äng, nu åkrar Hällvreten lht Harbomsåkern åker
By by Djupängen, se även Lapphagarna åker Hällvreten torp Harbonäs hästhagsberg höjd
By by Djupängen ägomark Hällvreten gd Harbostigeln avrättningsplats
By by Dollmyran förr namn på terräng Hässelby Saknas Harboån å
By by Dollmyran förr namn på mosse Hässelby gård Harboån Saknas
By by Dyarna förr namn på åker Hässelby gd Harboån å
By gård *Dygravarna förr namn på åker Hässelby bebyggelse Harboån å
By by Ekelundsröret förr namn på gränsmärke Hässels förr soldattorp Harboån å
By by /Se ?*Ektegen, se Öktegen förr namn på del av åker (förr äng) Hästhagen bebyggelse Hattkullen berg
By by /Se Ekvreten förr namn på åker Hästhagen gd Hattkullen berg
Diken gd Ekvreten förr namn på åkrar Högte del av socknar Hattkullsberget berg
Diken gd Ekvreten förr namn på åkrar Högtä lhtr Hemgärdet åkrar
Diken gd Ekåkern förr namn på del av Östergärdet Johannesberg bebyggelse Hemängen åker
Diken gd Eldsrudan åker /Se Johannesberg lht Hemängen åker
Diken gd Eldsrudan, se även Jällsruddun åker Johannesberg lht Hemängen åker
Diken gd Enbacken förr namn på hage Johannesberg lht Hemängen åker
Diken gd Englundsängen ägomark Johannesberg lht Hiske terräng
Diken gd Englundsängen ägomark Johanneslund bebyggelse Hjortronmossarna, se Hjortronmossen mosse
Diken Saknas Enighetsröret förr namn på gränsmärke Jägardal hus Hjortronmossen mosse
Diken gd Fallet åkrar Järlebo Saknas Hjortronmossen mosse
Diken gd Fallet åkrar Järlebo gårdar Hjältberget Saknas
Diken gd Fallet terräng Järlebo by Holmbomossen mosse
Diken gd Fallet förr namn på terräng Järpebo bebyggelse Holmbovägen väg
Dikestorp, se Staffansbo försv. beb. Fallskiftet förr namn på terräng Järpebo del av Harbonäs Holmen skogsparti
Djupedal fäbodar Fallsängarna mossar Järpebo förr gd, nu sommarstugeområde Holmen terräng
*Djävulsröv beb. Fallsängen terräng Järpebo bebyggelse Horskärret mosse
[Ekebergha] Saknas Fallsängen kärr(?) Järpens, se Järpenstorp lht Håkansmossen mosse
Ekero lht Fallsängen, Lilla mosse Järpenstorp torp Hålldammen nedlagd åker
Eklunda gd Fallsängen, Stora mosse Järpenstorp torp Hällgropen vattensamling
Eklunda gd Farfarsmossen mosse Järpentorp f.d. fäbodar Hällmossen åker
Eklunda gd Farfars vret förr namn på del av Lindvreten Järpenstorp lht Hässelby gärde, se Storgärdet åker
Eklunda gd Farfarsåkern förr namn på åker Järpetorp Saknas Hässelbygärdet, se Spökbron gärde
Eklunda gd Farfarsåkern förr namn på del av Östergärdet Jönshagen lht Hässelby vättla åkermark
Eklunda gd *Fermansboröret gränsmärke Jönshagen lht Hästhagen terräng
Eklunda g *Farmansboröret förr gränsmärke Kalvnäset del av Lund Hästhagen hage
Eklunda gd *Fermansboröret gränsmärke /Se Kaplansgården Saknas Hästhagen skogsparti
Eklunda gd *Farmansboröret förr gränsmärke Karbo by Hästhagen terräng
Eklunda gd Faromsmossen mosse Karbo bebyggelse Hästhagsberget, se Harbonäs hästhagsberg höjd
Eklunda gd Faromsmossen mosse Karbo by Hästhagsberget berg
Eklunda gd Farskulla förr namn på aspbacken /Se Karbo by Hästhagsberget berg
Eklunda gd Farskullavreten förr namn på åker /Se Karbo by Hästholmen holme
Eklunda gd Farskullavreten förr namn på åker Karbo by Högtä backe
Eklunda gd Femåkrarna förr åkrar Karbosågen (riven) såg Hönsa ö
Eklunda gd *Fessarbomossen mosse Karlberg lht Hönsa ö
Eklunda gd Fetten ägomark Karlsberg bebyggelse Igelsjön sjö
Eklunda gd Fetten ägomark Karlsberg gd Igelsjön tjärn
Eklunda gd Fisarbopussarna förr namn på mossparti Kartbo tp Ismossarna mossområde
Eklunda gd Fiskarvreten åker Kasbo torp Jakobsvreten förr åker
Eklunda gd Fjällbäcken bäck Kasbo lht Jonsdalen utjord
Eklunda by Fjällbäcken bäck Kik brukningsdelar Jordbrännan åker
Ekelunda by Fjällen förr namn på åkrar Kik gårdar Jällsrudan, jfr Eldsrudan åker
Ekelunda by /Se Fjällen åker Kik gårdar Järlebofjärden åker
Ekelunda by /Se Fjällen förr namn på del av Storängen Gamla Kik, se Stora Kik Saknas ?Järpebo gärde Saknas
Eklunda by /Se Fjällåsen skogsparti Lilla Kik lägenheter Järpebo hamra terräng
Eklunda fäbod Saknas Fjällängen, se Fjällen förr namn på åkrar Nya Kik, se Lilla Kik Saknas Järpeboviken vik
Eklunda gästgivargård förr gästgivargård Flata hällan förr gränsmärke Stora Kik Saknas Järpebovreten åker
*Eneby försv. gård Flata hällan förr gränsmärke Klippan smedslht Kalkbogärdet gärde
Eriksberg lht Flaten förr namn på åkerparti Klockargården Saknas Kalkbogärdet åkermark
Erikslund lht Flaten förr namn på del av Sandgärdet Klockargården gd Kalkbrott Saknas
Erikslund lht Flathällsröret förr gränsmärke Klockargårdsängen bebyggelse Karlberg berg
Erikslund avs. Flånkarna förr namn på ängstegar, nu åker Kogsbo torp Kallberg berg
Espenbo försv. beb. Framgärdet förr namn på gärde Kogsbo torp Kallmossen mosse
Espenbo försv. beb. Fräkentegarna förr ängstegar (nu åkrar) Koksbo förr torp Kallmyran, se Kalvmyran, Andra mosse
Espenbo försv. beb. Främstängstegarna förr ängstegar, nu åkrar Kolbo förr torp Kallmyrberget, se Kalvmyrberget berg
Fallet beb. Funkholmen förr namn på holme Kommunalhuset Saknas Kallrör, se Karlrör gränsrör
Fallet försv. tp. Fyllmon åkerholme Kristinelund lht Kallsjömossen mosse
Fallet beb. Fyrkanten förr namn på åker Kristinelund del av Diket o. Täppan Kallsjön sjö
Fallet beb. Fåfängan förr namn på nu försvunnen åkerplätt Kristinelund hus Kallsjön sjö
Fallet beb. Fåfängan förr namn på åkrar Kalbacken Saknas Kallsjön sjö
Fallet lägenheter Fågelsångsgärdet del av Storgärdet Kullberga gård Kalvhagen terräng
Fallet, jfr Söderfallet lägenheter Fäbodberget berg Kullberga gd Kalvmyran, Andra mosse
Farmansbo fäbod /Se Fäbodberget, Bortre berg Kullviken bebyggelse Kalvmyran, Första mosse
Farmansbodar, se Färmansbo vall (?) fäbodar Fäbodberget, Främre berg Kvarnbo lht Kalvmyrberget berg
Farmansbovallen försv. fäbodvall Fäbodmossen, se även Björkmyran mosse Kvarsta förr by Kalvmyrbäcken bäck
Farmansbovallen förr fäbodvall Fäbodmossen mosse Kvarsta Saknas Kalvnäs halvö
Farmansbovallen fäbodar *Fäbodröset förr namn på gränsmärke Kvarsta by Kalvnäs udde
Farmansbovallen förr fäbod *Fäbodröset gränsmärke Kvarsta förr by, nu affär Kalvnäs udde
Farmansbovallen, se även Prästgårdens fäbodar förr fäbodar Fäbodvallen ägomark Kvarstaberg hus Kalvtomten förr betesmark
Finnsholmen gd Fäbodvallen ägomark Kvarstalund bebyggelse Kamstabacken mindre berg
Finnsholmen gd Fäbrolagnet åkrar Kvarstaskog bebyggelse Kamstaberget berg
Finnsholmen gd Fäbroskiftet, se Fäbroåkrarna åker Kvarstaskog lht Karbosjön sjö
Finnsholmen gd Fäbroåkrarna åker Kyrkskolan Saknas Karbosjön f.d. sjö
Finnsholmen gd Fägubbröret gränsmärke Käbbo by Karbosjön mosse
Finnsholmen gd Fäholmen åkerholme Käbbo Saknas Karbosjön mosse
Finnsholmen gd Fältmyran mosse Käbbo Saknas Karbosjön f.d. sjö
Finnsholmen gd Fältmyran mosse Käbbo by Karbosjön f.d. sjö
Finnsholmen gd Fältmyran mosse Nedre Käbbo Saknas Karbosjön igenvuxen sjö
Finnsholmen gd Fältmyran myr Käbbo, Nedre del av by Karlberget berg
Finnsholmen gd Fältmyrberget berg Övre Käbbo Saknas Karlrör gränsrör
Finnsholmen gd Fämyran område Käbbo, Övre del av by Karlrör gränsrör
Finnsholmen gd Fämyran äng Källbo lht Kartan åker
Finnsholmen gd /Se Fämyrsvad kärrslog Källbo Saknas Kasmosskärret åker
Finnsholmen gd /Se Fännsjöberget berg Källbo förr hus Kattmossen mosse
*Finuidoboha Saknas Fännsjöberget berg Källhagen lht Kattpussen igenlagd åker
*Finuidobohum Saknas /Se *Fännsjöhalsen, Lilla mosse Källhagen gd Kattsjömossen mosse
»(in) finuidobohum» försv. beb. /Se Fännsjöhalsen, Stora mosse Liljansberg lht Kilen åker
*Finvidhabodha Saknas /Se Fännsjömossen mosse Liljansberg lht Kilen åker
Fiskebo gd *Fännsjöröret, Östra förr gränsmärke Liljansdal lht Kilen, Lilla åker
Fiskebo gd Fännsjöröset, Östra, se *Fännsjöröret, Östra förr gränsmärke Lindsta gd Kilen, Stora åker
Fiskebo gd Färjan grund Lindsta gd Killingbacken skogsholme
Fiskebo gd Färmansbo vall terräng Lindstan torp Klockargårdsängen åker
Fiskebo gd Färmansbo vall terräng Lindsta gd Klockargårdsängen åkermark
Fiskebo gd Gammelgärdet åker Lindstan Saknas Klockarharet grund
Fiskebo gd Gammelgärdsmarken terräng Lindsta gd Klockarharet stengrund
Fiskebo gd Gammelhagen terräng Lindsta gd Klockarviken betesmark
Fiskebo gd *Gammelrönningen hage Lingbo hus Knivsmossen mosse
Fiskebo gd *Gerikers svad mosse Linnéa lht Kohagen åker
Fiskebo gd Getskinnet ängs- och åkerteg Lugnet gd Kohagsskiftet åker
Fiskebo gd Getskinnet del av Hemängen Lugnet torp Kolhällsberget berg
Fiskebo gd Gjölms hage terräng Lugnet lht Kolhällsmossen mosse
Fiskebo gd Glubäcken bäck Lund gård Kohällsrör stenrör
Fiskebo gd Glubäcken ängsteg Lund gd Kolhällsrör stenrös
Floberga gd Glubäcken bäck Lund torp Kolhällsrör gränsmärke
Floberga, jfr Berga gd Glubäcken bäck Lund gd Kolhällsrör gränsmärke
Floberga gd /Se Gluksbaks R., se *Gluksbäcksröret råmärke Lunda lht Kolhällsrör gränsmärke
Floberga gd /Se *Gluksbäcksröret råmärke Lunda gd Kolsängskärret, se Kålsängskärret åker
Fogdebo förr tp *Gluksbäcksröret gränsmärke Lundbo lht Korn udde
Fogdebo förr torp *Glupbäcksröret rör Lustigbacka gd Korsdiken mossdikeskorsning
Fogdebo förr tp *Glupbäcksröret gränsmärke Lustigbacka lägenheter Korsån förr sammanflöde
Fogdebo förr torp *Glupbäcksröret gränsmärke /Se Lustigbacka hus Kostycket skogsparti
Fogdebo förr torp Glubäcksröret förr gränsmärke Långgärde gd Krakmossen äga
Folkebo försv. gd Glubäcksröret förr gränsmärke Långgärde bebyggelse Krakmossen mosse
Folkebo försv. gd Glubäcksskiftet skogsmark Långgärde gård Krakmosshalsen del av krakmossen
Folkebo förr gd /Se Gluparna del av Rönningsgärdet Långgärde gd Kranska gården åker
Forsbo gd Grangärdet åkrar Långgärde bebyggelse Krogvreten vret
Forsbo gd Grangärdet åkrar Låtan gd Krokiga tallen tall
Fredriksberg lht Granholmen plats Låta torp Kråkåkern förr åker
Fridhem lht Granholmen plats Låtan gd Krånkberget berg
Fridstorp lht Granholmen åkerholme Lövhagen fastighet Krånkberget berg
Friskebo försv. beb. Granholmen, jfr Fäholmen åkerholme Lövhyddan avs. lht Kullberga gärde åker
Friskebo försv. beb. Granholmen skogshöjd Lövhyddan lht Kullberget berg
Friskebo försv. beb. Grantegarna del av Hemängen Lövlund lht Kullen skogsholme
Friskebo försv. beb. Granudden, se även Flata hällan terräng Lövlund lht Kullen terräng
Funkbo gd Granudden terräng Lövnäs lht Kusmossen mosse
Funkbo gd Granudden terräng Malmbacken (eller Malmens) förr soldattorp Kusmosshällarna berghällar
Funkbo gd Granuddsröret, se Flata hällan förr gränsmärke Malmbacken lht Kvarnfallet terräng
Funkbo gd Grindåkern del av gärde Malmbacken lht Kvarngärdet åker
Funkbo gd Grindåkrarna åkrar Malmens, se Malmbacken förr soldattorp Kvarnmossbäcken bäck
Funkbo gd *Grodvreten åker Manhem lht Kvarnmossen mosse
Funkbo gd Gruvberget berg Manhem lht Kyrkskiftet åker
Funkbo gd Gruvgärdet, jfr Lisselgärdet åker Marbäck by Kålsängskärret åker
Funkbo gd Gråmurshålet åkrar Marbäck bebyggelse Käbbosågen förr såg
Funkbo gd /Se Gråmärren sten Marbäck by Käbbosånkmossen mosse
Furuberg lht Gråtarna ängtegar (åkrar) Marbäck by Källholmen terräng
Furuberg lht Gränön holme Marbäck by Källhålet åker
(?)Färmansbo vall terräng Gränön holme Marbäck by Källmossbergen berg
Gammel-Hässels, jfr Hässels förr soldattorp Gränön ö Marstalla by Källmossen mosse
Gammel-Hässels försv. soldattorp /Se Gränön ö Marstalla bebyggelse Källvreten åker
Gammel-Hässels försv. soldattorp Gränön ö Marstalla by Källåkern åker
Granlunda lht Gräsmyran område Marstalla by Käringmyran mosse
Gransätra by Grävsvinsröret gränsmärke Mellanbo torp Käringmyrberget berg
Gransätra by Gröningsbackåkern åkerteg Mellanbo förr torp Kärret åker
Gransätra by Gubbvreten åker Mellanbo gd Kärret åker
Gransätra by Gunnarsholmen åkerholme Mellanbo förr gd Kärringholmen skogsholme
Gransätra by /Se Gunnarsholmen åkerholme Myckelholm torp Laksjödiket dräneringsdike
Gransätra by /Se Gunnarsholmsröret gränsmärke Myggbo förr beb.? Laksjömossen mosse
Gransätra, jfr Vidavallen by Gårdsåkrarna åkrar Myran, se Ängstorp gd Laksjön sjö
Gransätra by /Se Gåsberget berg Myrberga, se Berga Saknas Laksjön sjö
Gransätra by /Se Gåsberget berg Myrberga, se Berga gd Laksjön sjö
Gransätra torp tp Gåsberget berg Nappan gd Landsvägsgärdet Saknas
Grinda försv. tp. Gåsmyren äng Nappan Saknas Landsvägsgärdet åker
Grinda försv. tp Gåsmyren, se även Gåsvreten mosse Nappan bebyggelse Lappholmen skogsholme
Gustavsberg lht Gåsmyren ägomark Nappan gd Lappkärret förr odling
Guttorp gd Gåsmyren ägomark +Nilsbo torp Lars-Olskärret blötmark
Guttorp gd Gåsmyrhagen terrängparti +Nissbo Saknas Liljekonvaljholmen skogsholme
Guttorp gd Gåsmyrängen förr äng, nu åker o. skog Nissbo förr torp Lillhagen terräng
Guttorp gd Gåsvreten åker Norrbo Saknas Lillkilen åker
Guttorp gd Gåsvreten åker Norrbo bebyggelse Lillkullen kulle
Guttorp gd Gåsvreten, Lilla förr åker Norrbo gårdar Lillkullsharet stengrund
Guttorp gd Gåsvreten åkrar Norrbo gård Lillvreten förr åker
Guttorp gd Gåsvreten åkrar Norrbo gd Lillängen åker
Guttorp gd /Se Gåsvrets farstu terräng Norrgården gd Lillängen åker
»gystha» beb. /Se Gåsvretshagen område Norrskogen förr torp Lindsbrobäcken bäck
Gåsvreten försv. tp. Gåsvretsröret gränsmärke Norrsälja by Lindses norrmossen mosse
Gåsvreten försv. tp Gänö, se Gränön holme Norrsälja by Linhagen åker
Gåsvreten försv. beb. Gärdet, Norra åkrar Norrsälja by Lisselbo åkrar
Gåsvreten försv. beb. Gärdet, Västra åkrar Norrsälja by Lisselgärdesbäcken bäck
Gåsvreten försv. beb. Gärdet, Östra åkrar Norrviken gårdar Lisselängen åker
Haga förr lht, nu villasamhälle Gästholmen ägomark Nybo bebyggelse Ljusdalen mosse
Hagaberg lht Gästholmen ägomark Nybo gd Lundbacken skogsbacke
Hagen försv. beb. Gästholmsgipen del av åker /Se Nybo gård Lundgärdet åker
Hagen försv. beb. *Gölskiftet åkrar Nybro avs. Lundmossen mosse
Hagen försv. beb. Hagen, se Fallet terräng Nybro gd Lundängen åker el. äng
Hagen gd *Hagfegdsmossen mosse Nyby gård Långberget åker
Hagen gd *Hagfegdsmossen mosse Nyby förr torp Långberget berg
Hagen gd Hagkärret förr äng, nu åker Nyckelholmen torp Långbergsåkrarna åkrar
»Hagfegden» förr fäbodar Hagtegarna del av Storängen Nyckelholmen gd Långbron väg
Hagtorpet torp Hagviken vik Nyckelholmen, Gamla, se Nyckelholmen, Lilla förr torp Långgårdarna åkermark
*Hammarbäck försv. by Hagviken vik Nyckelholmen, Lilla förr torp Långholmen skogsholme
Hara sn /Se Hagviken vik Nygärde tp Långkärret mosse
Harbo hamna hamna /Se Hagvreten åker Nyhagen lht Långkärret mosse
Harbomstorp tp Hagängen ägomark Nyhagen lht Långrönningshålet åker
Harbonäs gd Hagängen ägomark Nyhem lht Långstaängen förr betesmark
Harbonäs gd *Halmåkern del av Östergärdet Näs, se Harbonäs Saknas Långstycket åker
Harbonäs gd Halsklädet åkrar Odensborg hus Långängen mosse
Harbonäs gd Halsklädet åker Olbo torp Långängen åkermark
Harbonäs näs Halsklädsfyrkanten åker Olbo lht Långängsbäcken bäck
Harbonäs gd Halsspjället, Lilla del av Rönningsgärdet Ol-Ols förr stuga ?Låparudden äng
Harbonäs gd Halsspjället, Stora åker Oskarsberg, = Brofors Saknas Löthagen beteshagen
Harbonäs gd Halsåkern åker Per-Karls lht Lövmossen mosse
Harbonäs säteri Hamplandet åker Persborg lht Lövsbacken, se Lövstabacken vägbacke
Harbonäs säteri /Se Hamplandet åker Persborg lht Lövstabacken vägbacke
Harbonäs gd, by /Se Hamplandsdälden åkrar Persborg hus Majas äng äng
Harbonäs gd /Se Harbosjön förr sjö Persro bebyggelse Malmbacken backe
Harum sn /Se Harbosjön, se Tämnaren sjö /Se Prästgården Saknas Malmerängen åker
Hemängen lht *Harboå mun åmynning Ramna bebyggelse Malmmorsträdgården åker
?Herrsved försv. beb. Harboån å Ramna Saknas Malsnäs skog
Holm by Harboån å Ramna förr gd Malsnäsbackarna vägbackar
?Holm by Harboån å Risänge Saknas Marbäcksknä skarp krök
?Holm by Harboån å Risänge by Marmortomten del av samhälle
?Holm by Harboån å /Se Risänge by Marmorviken vik
Holm by Harboån å Risänge by Marstallabäcken bäck
Holm by Harboån å Risängesvallen förr fäbodar Marstallabäcken bäck
?Holm by Harboån å +Rosendal torp Mastdal mosse
Holm by Haboån å Rudun gd Marstallabäcken bäck
Holm by Harboån å Rudun bebyggelse Mellangärdesskiftet åker
Holm by Harboån å Rudun bebyggelse Milstolpsbacken backe
Holm by Harboån, se även Vibyån å Rudun gd Morgonmålsskiftet åker
Holm by *Harbo äng åkermark Råbo lht Morsåkern åker
Holm by Haren förr gränsmärke Råbo lht Mosstegen åker
Holm by /Se Haren förr gränsmärke Rönngrenstorp bebyggelse Murstigsbäcken bäck
Hultens förr torp Hattkullen nu berg, förr även namn på skogsområde Rönngrenstorp gd Musen sank mosse
Humletäppan lht Hattkullen berg Rörbo bebyggelse Myggbo naturnamn?
Hyddan lht Hattkullsröret gränsmärke Rörbo gd Myran åker
Hårdhällen lht Hemhagen hagmark Sandgrinden gd Myran åker
Hårdhällen lht *Hemkärrsmåssen del av Tok-Pellemossen Sandgrinden lht Myran, Västra åker
Hälleborg lht Hemtegarna del av Hemängen Sandviken torp Myran, Östra åker
Hällen lht Hemängen åkrar Sandviken torp Myrbacken åker
Hällsta lht Hemängen åkrar Sarasstugan stuga Myren åker
Hällvreten lht Hemängen åkrar Sjöholmen torp Mysingssvad terrängparti
Hällvreten lht Hemängen, jfr Lisselängen åker Sjöholmen förr torp Nabben åker
Hällvreten tp Hemängen förr äng, nu åker Skansen avs. lht Nabben åker
Hällvreten tp Hemängen ängmarker, (nu åker) Skansen hus Nabben åker
Hällvreten gd Hemängsberget berg Skogen torp Nabben åker
Hällvreten gd *Hemängsholmen skogsholme Skogen lht Nappafjällen åker
Hällvreten gd Hemängsholmen skogsholme Skogsfrid lht Nappahästhagen terräng
Hässelby by Hemängsholmsröret förr gränsmärke Skogshyddan lht Nappakällarbacken vägbacke
Hässelby gd Hiske terräng Skogsvik lht Nappvreten åker
Hässelby by Hiskeberget berg Skogsvik lht Norrboskogen skog
Hässelby gd Hjortronsmossarna mosse Skogsvik, se även Bottenhagen lht Norrgärdet åker
Hässelby by *Hjortronmossen mosse Skolhuset Saknas Norrmossarna, se Norrmossen åkrar
Hässelby gd Hjortronmossen mosse Skräddars, se Hällen lht Norrmossen mosse
Hässelby gd Hjortronmossen mosse Smedsbo gd Norrmossen åkermark
Hässelby gd /Se Hjältberget berg Smedsbo Saknas Norrmyran äng
Hässelby by /Se *Hjälteedsröret gränsmärke Smedsbo gd Norrmyren mosse
Hässelby by /Se *Hjälteedsröret gränsmärke Smedsbo Täppan Saknas Norrmyren åker
Hässelby Saknas /Se *Hjältehedsröret rör Smedängen lht Norrskogen, se Brattbergs norrskog skog
Hässelby Saknas /Se *Hjälthed gränsmärke Småängen lht Norrskogen skogsområde
Hässelby gd /Se *Hjälthedsröret gränsmärke ?Snedstorp torp Norrskogen skogsområde
Hässels förr soldattorp *Hjälthedsröret gränsmärke Solbacken bebyggelse Norrskogskärret förr slåtteräng
Hässels f.d. soldattorp *Hjältehedsröret gränsmärke /Se Solbacken lht Norrvallsmossen mosse
Hässels försv. soldattp Hjältmossen mosse Solberg bebyggelse Norrvreten betesmark
Hässels försv. soldattorp /Se Hjältmossen mosse Solberg bebyggelse Norrvreten åkrar
Hästhagen gd Hjältmossen mosse Solberg by Norrängen åker
Hästhagen gd Hjältmossen mosse Solgården gd Norrängsmyren mosse
Högtä del av Forsbo Hjältmossen mosse Solhem lht Nybotten kolbotten
Hökbo soldattorp Hjältmossen mosse Solhem lht Nyhagen åker
Hökbo soldattorp Hjältmossen mosse Solvik lht Nyvreten förr åker
Hökhusen soldattorp Hjältmossen, Lilla mosse Spånghagen gd Nyängsbacken skogsholme
Johannesberg lht Hjältmossen, Lilla mosse Spånghagen lägenheter Nyängsskiftet åker
Johanneslund lht Holmbomossen mosse Spånghagen gd Näverkärren kärr
Johannisberg försv. lht Holmen, se Västerholmen terräng +Staffansbo torp Näverkärren kärr
Johannisberg försv. lht Holmfasters vret åker Stalbo Saknas Näverkärret mosse
Jonsdelen del av by Holmpussen kärr Stalbo by Nötmyran äng
Jonsdelen del av by *Hopslåtten del av hemängen Stenbrobacken, se Backen förr tp Nötmyran åkrar
Jonsdelen del av by *Hopslåtten del av Västerängen Stensborg hus Odlingen åker
Jonsdelen del av by Hornet åker Stensborg lht Odlingen åker
Jonsdelen del av by Horsdäljeröret gränsmärke Svartmossen torp Odlingen åker
Jonsdelen del av Brattberg Horskärret mosse Svartmossen torp Odlingen åker
Järlebo by Horskärret kärr Svina Saknas Okya åker
Järlebo by Hundskinnet åker Svina by Ol-Olsgärdet åker
Järlebo by *Huvudstycket mosse Svina by Opphagen terräng
Järlebo by Håkansmossen mosse Svinabäck torp Oppängen åker
Järlebo by Håkansmossen mosse Svinabäck lht Ormbacken åkerholme
Järlebo by /Se Håltoven, Lilla o. Stora ängstegar (åker) Svinabäck affär Ormberget stenbacke
Järlebo by /Se Haggbolagnet åker +Svälthammar lht Ormberget berg
Järlebo by /Se Häggfallsmossen mosse Sälja Norr Saknas Orrmossen mosse
Järpebo försv. gd Häggfallsmossen mosse Sörbo bebyggelse Oxhagen skogsholme
Järpebo förr gd Hägglagnet åkrar Sörbo gd Oxhagen skogsområde
Järpebo förr gd Hällmossen ägomark Sörby, se Kvarsta förr by Oxholmarna kullar
Järpebo, Lilla tp Hällmossen mosse Sörgården lht Paradislund åkerholme
Järpebo, Stora tp Hällmossen mosse Sörsocknen sockendel Pelleskärret mosse
Järpens fäbodar Saknas Hällröset förr gränsmärke Sörsocknen sockendel Per-Janshagen beteshage
Järpenstorp lht Hällvreten åkrar Sörängen gd Per-Månsmyran mosse
Järpenstorp lht Hällvretsröret gränsmärke Tavlan gd Per-Olsängen åker
Järpenstorp, se även Kvarsta fäbodar lht Hällåkern del av Östergärdet Tavlan lht Portlidersklippan ö
Järpenstorp gd Hängsveden äng Tavlan hus Portlidersklippan bergsklippan
Järpenstorp, se även Skogvaktartorpet lht Hässelby Vättla förr ängsmark, nu åker Tomta bebyggelse Portlidersviken vik
Jönshagen lht Hässelby Vättla, se Vättla åker Tomta gd *Prästgårdsgärdet, se Smipussen gärde
Kalvnäset försv. tp Hästhagen terräng Tomten torp Prästgårdsängen äng
Kamsta beb. Hästhagen, se även Källholmen terräng Torgården gd Prästgårdsängen åkrar
Kamsta beb. Hästhagen skogsområde +Trolltorpet Saknas Prästängen åker
Kamsta försv. beb. Hästhagen område Täppan gd Pusshagen terräng
Kamsta beb. Hästhagen ägomark? Täppan Saknas Pålsjöbrand skogsparti
Kamsta försv. beb. Hästhagen ägomark Täppan Saknas Pålsjöbrand skogsparti
Kamsta försv. beb. Hästhagsberget berg Täppan bebyggelse Pålsjöbäcken bäck
Kamsta försv. beb. Hästhagsberget triangelpunkt Täppan gd Pålsjömossen mosse
Kamsta försv. beb. Hästhagsberget berg +Vad Saknas Pålsjön sjö
Kamsta försv. beb. Hästhagsskiftet åkrar Vad förr gd Pålsjön sjö
Kamsta försv.beb. *Hästmossarna mossar Vadsbo del av Forsbo o. Täppan Pålsjön sjö
Kamsta försv. beb. »Hökarholmen», se *Ökarlholmen skogsparti Vadsbro lht Pålsjön sjö
Kamsta försv. beb. »Hökarholms-Röret», se *Ökarlholmsröret förr gränsmärke Valsön förr fäbodvall Pålsjön sjö
Karbo by Hönsa holme Valsön avs. Pålsjön sjö
Karbo by Hönsa ö Valsön gd Pålsjövägen skogsväg
Karbo by Igelfloden åker Viby gd Rammtegarna äng
Karbo by /Se Igelsjön sjö /Se Vibyn bebyggelse Riddarhagen åker
Karbo by /Se Igelsjön sjö Viby gård Riddarhagen åker
Karlberg lht Igelsjön sjö Viby gd Risängesbacken terräng
Karlsberg gd Igelsjön tjärn Vida gd Risängehålet, se Liljekonvaljholmen skogsholme
Kasbo lht Igelsjön tjärn Vida Saknas Rotskär skogsholme
Kasbo lht Ismossen, jfr *Ismossröret sankmark Vida gård Rudkärret åker
Kasbo lht Ismossen, jfr Ismossröret mosse Vida gd Rylandersvreten äng
Kik gårdar Ismossen mosse Vida gd Rylandersängen, jfr Rylandersvreten äng
Kik gårdar Ismossen mosse Vida gd Rågstycket åker
Kik tp Ismossen mosse Vidavallen förr fäbodar Råmossen mosse
Kik gårdar *Ismossröret rör Vilan avs. lht Råmossen mosse
Kik gårdar Ismossröret gränsmärke Vilan lht Råmyrbäcken bäck
Kik gårdar Isterdälden åkrar Västerbo lht Råmyren äng o. åker
Kik gårdar Jakobsvreten, se även Bodlandet, Lilla förr åker Västerbo lht Råmyrslättan terräng
Kik gårdar *Jolsterängsskiftet äng, nu åker Västergården gd Rävholmarna kullar
Kik gårdar Jordbron vägbank Åbo Saknas Rödladan lada
Kik, Lilla gårdar Jordbrännan åker Åbo gd Rödmossen mosse
Kik, Lilla gårdar Jordbrännan åker Ålderdomshemmet Saknas Rödmossen mosse
Kik, Lilla gårdar Jordpäronlandet åkerbit Ängebo avs. Rödmyren Saknas
Kik, Lilla gd Jåksbo förr äng, nu åker Ängebo förr gd Rönningen åker
Kik, Stora gårdar Jällsruddun äng /Se Ängsholmen gd Rönningen, Östra igenlagd åker
Kik, Stora gårdar Jällsruddun äng /Se Ängsholmen avs. lht Rönningsgärdet åker
Kik, Stora gd Jällsruddun åker Ängsholmen torp Rörgubben, Lilla ägogränskrök
Klockargården gd Jällsrudan, se Eldsrudan åker Ängsholmen lht Rörgubben, Stora ägogränskrök
Klockargården lht Järlebofjällen förr äng, nu åker Ängstorp gd Rörskog ö
»kobyngh» beb. Järlebofjällen förr äng, nu åker Ängstorp torp Rörskog ö
Koksbo försv. tp Järpebo hamra, se även *Björkholmen udde Ängstorp gd Rörskog, Lilla ö
Koksbo försv. tp Järpeboviken, se även Viken vik Ängstorp gd Rösselängen åker
Koksbo försv. tp Järpeboviken vik Öja del av Diket o. Forsbo Saraskällan källa
Koksbo försv. tp Järpebovreten, se även *Trefotkärret åker Öja gd Sarasåkern åker
Koksbo försv. tp Jönses hage åkrar Öja gd Sifferhällen berghäll
Koksbo förr torp Kalkugnsvreten åker Ön Saknas Silverholmen åkerholme
Koksbo försv. tp *Kallberg berg Ön by Silverholmen åkerholme
Koksbo försv. tp Kallberget berg Ön gd Sjuttontunnlandsbiten åker
Koksbo f.d. torp Kallberg berg Ön by Sjutunnlandsskiftet åker
Koksbo försv. tp Kalbergröret, se Karlrör gränsrör Österbo torp Sjöbergsängen åker
Koksbo försv. tp Kalbergsröret, se Kallrör rör Österbo lht Sjöholmen höjdsträckning
Koksbo försv. tp Kalbergs röret, se Karlröret gränsrör Östergården gd Sjölandet strandparti
Kristinelund beb. Kallbergsröret gränsmärke   Sjöängen åker
Kristinelund beb. Kallbergsröret gränsmärke   Skarp-Jan åker
Kristinelund beb. Kallbergsröret gränsmärke   Skarsmossen Saknas
Kristinelund beb. *Kallbergsröret gränsmärke   Skrarsmossen mosse
Kullberga gd *Kallbergsröret gränsmärke /Se   Skattberget berg
Kullviken lht Kallbergsröset, se Karlrör gränsrör   Skomakarbacken backe
Kungliga Akademiens skogvaktartorp förr namn på Harbomstorp Kallbergsröset, se Karlrör gränsmärke   Skomakarholmen förr ö, nu udde
*Kungsberg förr tegelbruk /Se *Kallbergsröset gränsmärke   Skomakarholmen udde
Kvarnstugan beb. Kallbergsröset förr gränsmärke   Skrabbhagen terräng
Kvarsta by Kallen, se Kallsjön sjö /Se   Skrabbhagen skogsområde
Kvarsta by Kallmossen mosse   Skruvberget berg
Qvarsta by Kallmossen mosse   Skräddarvreten åker
Kvarsta by Kallmossen mosse   Skåpdörrarna öar (udde o. ö)
Kvarsta by Kallmyran myr   Slåttsvedden åker
Kvarsta by Kallmyrberget berg   Slåtvreten förr slåttermark
Kvarsta by Kallrör, se Karlrör råmärke   Slättdalen förr utäng
Kvarsta by Kallrör rör   Smensängen åker
Kvarsta by Kallsjöberget höjd   Smipussen vattensamling
Kvarsta by Kallsjöberget, se även *Kallberget berg   Smiskiftet åker
Kvaresta by Kallsjömossen mosse   Smitomten terräng
Kvarsta by Kallsjömossen mosse   Småmossarna mossar
Kvarsta by Kallsjön sjö   Småängen åkrar
Kvarsta by Kallsjön sjö   Snedbron ?bro
Kvarsta by Kallsjön sjö   Soldatvreten åker
Kvarsta by Kallsjön sjö   Solgårdsbiten åker
Kvarsta by Kallsjön sjö   Spjutberget berg
Kvarsta by Kallsjön sjö   Spjutbergsmossen mosse
Kvarsta by Kallsjön sjö   Spångmyr(an) äng
Kvarsta by Kallsjön sjö /Se   Spökbron bro
Kvarsta förr by Kallsjön sjö   Stalbobäcken bäck
Kvarsta förr by Kallsjön sjö   Stalbosjön sjö
Kvarsta by /Se Kallsjön sjö   Stalbosjön sjö
Kvarsta by /Se Kallsjön sjö /Se   Stalbosjön sjö
Kvarsta by /Se Kalsiön, se Kallsjön sjö   Stalbosjön sjö
Kvarsta by /Se Kallviken åker   Stallvreten åker
Kvarsta by /Se Kalvhagen terräng   Stenbrobacken backe
Kvarstaberget försv. beb. Kalvhagen terräng   Stenbrobacken skogsbacke
Kvarstaberget försv. beb. Kalvhusåkern smååkrar   Stenbrogärdet åker
Kvarstaberget försv. beb. Kalvmyran förr skogsäng   Stenvad åker
Kvarstaberget försv. beb. Kalvmyran, Första o. Andra mossar   Stigelvägen landsväg
Kvarsta fäbodar förr fäbodar, nu gd Kalvnäs udde   Stockberget skogsholme
Kvarsta fäbodar förr fäbodar, nu gd Kalvnäs udde   Stockberget berg
Kvarsta fäbodar fäbodar Kalvnäs näs   Stora stenen (vid Ängstorp) åker
Kvarstalund lht Kamstaberget berg   Storfallsskiftet skogsparti
Kvarstaskog lht Kamstategen äng   Storgärdet åker
Käbbo by Karbosjön mosse, (förr sjö)   Storhagen terräng
Käbbo by Karbosjön f.d. sjö   Storhagen terräng
Käbbo by Karbosjön f.d. sjö   Storhagen terräng
Käbbo by med såg Karbosjön utdikad sjö   Storholmen skogsparti
Käbbo by Karbosjön f.d. sjö   Storkilen åker
Käbbo by Karbosjön mosse, f.d. sjö   Stormossen mosse
Käbbo, Nedre del av by Karbosjön mosse, (förr sjö)   Storrutan åker
Käbbo, Nedre del av by Karbosjön sjö /Se   Storsand åker
Käbbo, Nedre, se även Storgården gd Karbosjön förr sjö   Storskiftena åkrar
Käbbo, Övre del av by Karbosjön myr   Storskiftet åker
Käbbo, Övre del av by Karins sved ängsholme   Storstensmossen mosse
Käbbo, Övre, se även Lillgården gd »Karlbergsröset», se *Kallbergsröset gränsmärke   Storstensmossen mosse
Käbbo by /Se Karlbergs Stafwen, se Kallbergsröret gränsmärke   Storängen åker
Käbbo by /Se Karlrör råmärke   Storängen åker
Käbbo torp försv. tp Karlrör gränsrör   Storängen äng
Källhagen tp Karlröret gränsrör   Stubbslättan åker
Källhagen gd Karlrör gränsrör   Sundholmarna skogsholmar
Liljansberg lht Karlrör gränsmärke   Surbrunn kärr
Liljansberg lht Karsbosjön, se Karbosjön f.d. sjö   Sveden äng
Liljansdal lht Kasbobacken backe   Svedden åker
Lillgården förr namn på Övre Käbbo Kasbohålet åker   Svedden terräng
Lindsta tp Kasbomarken område   Svedden åker
Lindsta tp Kasboröset gränsmärke   Sveddvreten åker
Lindsta Saknas Kasmosskärret förr mosse, nu åker   Svensdammasjön vattensamling
Lindsta lht Kattpussen igenlagd åker   Svensen terräng
Lindsta gd Kattpussen kärr   Svimossen mosse
Linnéa lht Kattsjömossen mosse   Svinabäcken bäck
*Lisselbo försv. beb. Kattsjömossen mosse   Svinabäcken bäck
*Lisselbo försv. beb. Kattsjön, se Kallsjön sjö   Svinagärdet åker
*Lisslebo försv. beb. Kattskinnet åkerplätt   Svinahagen terräng
*Lisselbo försv. beb. Killingbacken skogsbacke   Svinasjön sjö
*Lisselbo försv. beb. Killingsbacksskiftet ängar, nu åkrar   Svinasjön sjö
*Lisselbo försv. beb. Klivstättsåkern del av Östergärdet   Svinasjön sjö
Lugnet lht Klockarharet stengrund /Se   Svinasjön, jfr Svinbosjön sjö
Lugnet lht Klockarviken betesmark   Svinaängen äng
Lund tp Klykåkern del av Norra Gärdet   Svinboharet stengrund
Lund tp Klykåkern åker   Svinbosjön sjö
Lund tp Knaperslätten område   Svinmossen äng
Lund tp Knapphällsröret gränsmärke   Svinmyren åker
Lund tp Kniven åker, (nu betesmark)   Svinsdammasjön, se Svensdammasjön vattensamling
Lund tp Knivsmossen mosse   Svisjön f.d. sjö
Lund tp Knivsmossen mosse   Svivreten åker
Lund gd Knivsmossen mosse   Syllholmen skogsholme
Lund torp Kohagen förr betesmark, nu delvis åker   Sågbacken backe
Lund torp Kolbottensmossen mosse   Sågbäcken bäck
Lund tp Kolbottensvreten åker   Sågsvedden förr åker
Lund gd Kolboåkern del av Östra Gärdet   Sågvretarna åkrar
Lund gd Kolhällarna, Östra, se Storröret gränsmärke   Sånkmossbäcken bäck
Lund gd *Kolhällsmossen mosse   Sånkmossen mosse
Lunda gd *Kolhällsmossen mosse   Sånkmossen mosse
Lunda gd Kolhällsrör, se även *Kolhällsröset, Östra gränsmärke   Sånktegen åker
Lunda lht Kolhällsrör, se Storröret o Kolhällarna, Östra gränsmärke   Sånkängen åker
Lundbo lht Kolhällsrör gränsmöte   Söder torken åker
Lundbo lht /Se Kolhällsröset, Östra gränsmärke   Sörboknä skogsparti
Lustigbacka lht Kolsängskärret ägomark   Sörboknä gränspunkt
Lustigbacka lägenheter Kolsängskärret ägomark   Sörgärdsberget berg
Lustigbacka lägenheter *Komossen del av Norrmossen   Sörgärdsberget berg
Lustigbacka lht Komossen mosse   Sörmyren mosse
*Lydhisa Saknas Komstagärdet åkrar   Sörsjön s. och del av Tämnaren
Låtan gd Korntegen del av Storängen   Sörsjön del av Tämnaren
Låtan gd Korpgärdet åkrar   Sörvallsmossen mosse
Låtan gd Korpgärdet åkrar   Sörvreten åker
Låtan gd Korsberget berg   Sörängen åker
Låtan gd Kortlappen åker   Sörängen åker
Låtan gd Kostycket skogsparti   Sörängen äng
Låtan gd Kostycket terräng   Tallbacken skogsholme
Låtan gd Kostycket terräng   Tegelhagen ås
Låtan gd Koåkrarna åkrar   Timotejlandet ängsmark
Lövhagen lht Krakmossen mosse   Tok-Pelles botten kolbotten
Lövhagen fastighet Krakmossen mosse   Tok-Pellesmossen, se Pelleskärret mosse
Lövhyddan lht Krakmossen mosse   Tolvtunnlandsskiftet åker
Lövhyddan, se Svina soldattorp ?lht Kranska gården, se även Våkentegarna åker   Tomten terräng
Lövlund lht Kroken holme   Torgårdsbiten åker
Malm förr soldattorp *Krokslättan försvunnen åker   Torparvreten åker
Malm förr soldattorp Krokåkern åker   Torraksmossarna mossområde
Malm, se även Hökhusen soldattorp Krånkberget berg   Torvströgraven torvtag
Malmbacken lht Kullberget, jfr Kullbergsröret o. Kallbergsröset berg   Trekanten gräsplätt
Malmbacken lht Kullbergesröret förr gränsmärke   Trollan ö
Malmens torp, se Malm förr soldattorp Kullen, se även Kvarnbacken skogsholme   Trollan, se Trollön holme
Manhem lht Kullerbäcksvreten åker   Trollan ö
Marbäck by Kullgärdet åker   Trollön holme
Marbäck by Kullgärdet åker   Träsket åker
Marbäck by Kungsängen del av Norrskogskärret   Träsket åker
Marbäck by /Se Kusmossen mosse   Träskviken vik
Marbäck by /Se Kusmossen mosse   Tunnberget berg
Marstalla by Kusmossvreten åker   Tångan mosse
(Marstalla) by Kvarnbacken skogsholme   Täkten mosse
Marstalla by Kvarnbroröset gränsmärke   Tälgmyren äng
Marstalla by Kvarnbroröset gränsmärke   Tälgmyren gärde
Marstalla by Kvarnbroröset gränsmärke   Täljmyren åker
Marstalla by *Kvarnbäcken, se Kvarnmossbäcken Saknas   Tämnaren sjö
Marstall by /Se Kvarngärdet åker   Tämnaren sjö
Marstalla by /Se Kvarngärdet åkrar   Tämnaren sjö
Marstalla by /Se Kvarngärdet åkrar   Täppaharet stengrund
Mellanbo förr tp Kvarngärdet, Västra åkrar   Ulvarängen äng
Mellanbo försv. tp Kvarngärdet, Östra åkrar   Ulvarängen åker
Mellanbo förr tp Kvarnmossbäcken vattendrag   Utstängningen åker
Mellanbo förr tp Kvarnmossbäcken bäck   Vackra ängen äng
Mellanbo förr torp Kvarnmossen mosse   Valsöbiten åker
Mellanbo förr tp Kvarnmossen mosse   Varggroparna varggropar
Mellanbo förr torp Kvarnröset, se Kvarnbroröset gränsmärke   Varghålet backe
Mellanbo förr torp Kvarntomten område   Vargröven träsk
Mellanbo f.d. torp Kvarnvreten, se Sörvreten åker   Vargröven sank mosse
Mellanbo förr torp Kyrksandarna åker   Vasängen åker
Mellanbo förr lht Kålsängen åker   Weidemanska diket åkerdike
Mellanbo förr gd Kålsängskärret åker   Weidemanska åkern åker
*Mellangården gård Kålsängspussen ruddamm (nu försvunnen)   Vibyodlingen åker
*Mjölnargården gård Kåltäppan åker   Vibyspängerna, se Spångmyr(an) förr spänger
*Myckelholmen gd /Se Käbbo hamnskog skogsmark   Vibyån å
*Myra by Käbbosågen förr såg   Vibyån=Harboån Saknas
Myrberga, se *Myra by Kälberg, se Kallsjöberget höjd   Vida hålet åker
Myrby rättaredöme f. rd Källgärdet åkrar   Vida Fyllmon skogsholme
Mårsbo försv. beb. Källgärdet åkrar   Vidskär ö
Mårsbo försv. beb. Källhagarna åkrar   Vidskär ö
Mårsbo försv. beb. Källhagen åkrar   Vidskär ö
Mårsbo försv. beb. Källhagen terräng?   Vilholmen skogsholme
Nappan gd Källholmen åkerholme   Vita grinden förr grind
Nappan gd Källholmen skogsområde   Vitrotskiftet åker
Nappan gd Källholmen förr namn på Hästhagen   Vitrotskiftet åker
Nappan gd Källhålet, se även Källåkern åker   Vretaån Saknas
Nissbo försv. tp. Källmossbergen berg   Vretaån å
Nissbo förr tp Källmossen mosse   Vretaån å
Nissbo f.d. torp Källsanden del av Östergärdet   Vreten åker o. betesmark
Nissbo förr tp Källtegarna åkrar   Vreten åker
Nissbo förr tp Källviken förr namn på Sveddvreten   Vreten åker
Nissbo förr tp Källvreten, se även Vreten, Östra åker   Vreten åker
Nissbo förr torp Källåkern åker   Vålbokärret mosse
*Nordfall Saknas Källåkrarna åkrar   Våmmen äng
Norrbo by Källåkrarna åkrar   Våmmen äng
Norrboda by Kälsvat, se Kallsjön Saknas   Våmmen åker
Norrbo by Käringsbenen del av gärde   Våmmen åker
Norrbo gd Käringvreten ?odling, ?(slog)   Våmmossen mosse
Norrbo gd Käringåkrarna del av gärde   Vårmossen äga
Norrbo gd ?*Kärrdalssvad, se *Kärrdalsvad mosse   ?Värsholmen ägor
Norrbo by *Kärrdalsvad mosse   Västerbo åker
Norrbo gd Kärret förr betesmark, nu åker   Västerbo åker
Norrbo gd Kärret, se även Sörängskärret åker   Västergärdet åker
Norrbo gd Kärringholmen skogsholme   Västerlotten skogsskifte
Norrbo gd Kärringholmen skogsområde   Västervreten betesmark
Norrbo gd Kärrtegarna, se Källtegarna åkrar   Västervreten åker
Norrbo gd *Kölnan äng   Västerängen äng
Norrbo gd Kölngärdet åker   Vättla åkermark
Norrbo gd Kölnsanden del av Sandgärdet   Ågärdet åker
Norrbo gd Kölntomten slog   Åkern runt Hästhagen åker
Norrbo gd *Kölnåkrarna åkrar   Ålholmen äng
Norrbo gårdar /Se *Körsbärstomten försvunnen åkertäppa samt ängsmark   Ån Saknas
Norrbo lht Ladtomten område   Årholmen åker
Norrbo lht Ladubackstegarna del av Storängen   Åsbomyren, Lilla mosse
Norrboslätt försv. tp Ladutegarna del av Hemängen   Åsbomyren, Stora mosse
Norrboslätt försv. tp Laksjö mosse mosse   Åsenmossen mosse
Norrboslätt försv. tp Laksjö mosse mosse   Åsenmossen mosse
Norrboslätt försv. tp Laksjömossen mosse   Åsenmossen mosse
Norrboslätt försv. tp Laksjömossvetten gränsmärke   Åskiftet åker
Norrgården gd Laksjö sjö   Åängen åker
Norrgården gd Laksjön sjö   Åängen åker
Norrsälja by Laksjön sjö /Se   Ängeboskiftet åker
(?)Norrsälja by Laksjön sjö   Ängen åker
Sälja, Norr by Laksjön sjö   Ängen åker
Norrsälja by /Se Landbohålet åker- och ängsteg   Ängsbacken skogsbacke
Norrsälja by /Se Landbohålskärret, se Landbohålet åker- och ängstegar   Äspenängen åker
Nybbelberga gd /Se Lappbo terräng   Äspängen äng
Nyberg soldattorp Lapphagarna förr äng, nu åker   Ökarlbäcken bäck
Nyberg soldattorp Lappholmen holme   Ökarlbäcken bäck
*Nybile Saknas *Lappholmsröret gränsmärke   Ökarlbäcken bäck
Nybo gd Lappkärret förr äng, (senare uppodlad)   Ökarlhagen terräng
Nybo lht *Lasses mosse mosse   Öksved åker
Nybo lht *Lasses mosse mosse   Öksved åker
Nybro gd Lasses mosse mosse   Ön terräng
Nybro gd Lillkullen ängar (nu åkrar)   Österängen åker
Nybro gd Lillkullen terräng   Österängen åker
Nyby försv. beb.? Lillkullen höjd   Överbogrind förr grind
Nyby tp Lillkullsharet stengrund /Se   Överängen åker
Nybygget försv. beb. Lillkullsröret gränsmärke    
Nybygget försv. beb. Lillvreten åker    
Nybygget försv. beb. Lillängen åker    
Nyckelholmen gd Lillängen åker    
Nyckelholmen gd Lillängen förr äng, nu åker    
Nyckelholmen gd *Lindsbro Hamra udde(?)    
Nyckelholmen gd *Lindsbromuren område    
Nyckelholmen gd Lindsta förr namn på Fäbodvallen    
Nyckelholmen gd Lindsta skogsparti    
Nyckelholmen gd Lindsta område    
Nyckelholmen gd Lindsta terräng    
Nyckelholmen gd Lindstaröret förr gränsmärke    
Nyckelholmen gd *Linstaröret, Norra gränsmärke    
Nyckelholmen gd *Lindstasröret, Norra gränsmärke    
Nyckelholmen gd Lindstadsröret, Norra gränsmärke /Se    
Nyckelholmen gd *Lindstaröret, Södra gränsmärke    
Nyckelholmen gd Linstadsröret, Södra gränsmärke    
Nyckelholmen gd *Lindstadsröret, Södra gränsmärke /Se    
Nyckelholmen gd *Lindstaholmen skogsområde    
Nyckelholmen gd Lindvreten åkrar    
Nyckelholmen torp Lindängen äng    
Nyckelholmen gd /Se Linhagen åkerstycke /Se    
Nyckelholmen, Lilla förr torp Linhagen åkerstycke    
Nygärdet försv. tp Linsandarna åker    
Nygärdet försv. tp Lisselgärdet åkrar    
Nyhagen lht Lisselhagen terrängparti    
Nyhagen lht Lisselrantan åkerplätt    
Nyhagen lht Lisselrönningen del av Björkmarken    
Nyhem lht Lisseltallbacken skogsbacke    
Näs hg Lisseltorpvreten åkrar    
Näs gd Lisselängarna område    
Näs gd Lisselängarna område    
Näs gd Lisselängen förr äng, nu åker    
Näs gd Lisselängen förr slogmark, nu åkrar    
Näs gd *Lisselängsgroden äng    
Näs gd *Lortfallsmossen mosse    
Näs gd Lortfallsvisen förr gränsmärke    
Näs förr namn på Harbonäs Lortmossen mosse    
Näs gd Lustigbackaåkrarna åkerplättar    
Näs gd Lådigsröret gränsmärke    
Näs gd Långberget berg    
Näs förr namn på Harbonäs Långberget berg    
Näs förr namn på Harbonäs Långgärdet åkrar    
Näs gd Långgärdet åkrar    
Näs gd Långgärdet åkrar    
Näs gd Långholmen terräng    
Näs säteri /Se Långholmen område    
Näs gd, by /Se Långholmen skogsholme    
Näs gd Långkärret kärr    
Näs gd /Se Långkärret kärr    
Olbo tp Kångkärrsröret gränsmärke    
Olbo tp Långsandarna åkrar    
Olbo tp *Långsvad mosse    
Olbo tp Långsvedet del av Torparvreten    
Olbo tp *Långsägan åkerdel (förr äng)    
Olbo tp Långåkrarna åkrar    
Olbo tp Långåkrarna åker    
Olbo tp Långängen mosse    
Olbo lht Långängen mosse    
Olbo tp Långängen äng    
Olbo torp Långängen förr äng, nu åker    
Olbo tp Långängen förr äng, nu åker    
Olbo lht Långängen ägomark    
Oskarsberg, se Brofors lht Långängen ägomark    
*Ostensbodha Saknas Långängsröret gränsmärke    
*Ostensbodha Saknas /Se Låta äng del av Brännodlingen    
Persborg lht Låta äng del av Brännodlingen o. område    
Persborg lht *Låta äng område    
Persro lht Låta äng område    
Prästgården, se Nybbelberga gd Lädtegen del av Stormyran    
Prästgårdens fäbodar förr fäbodar Lädtegen del av Västerängen    
Prästgårdens fäbodar förr fäbodar Lädtegen del av Ykefallsmyran    
Prästgårdsvallen fäbodar Lädtegen del av Åängen    
*Ragnhildabodha Saknas /Se Lädtegen del av Storängen    
Ramna gård Lädtomten slog    
Ramna gd Löksanden del av Sandgärdet    
Ramna försv. by Lötarna åkrar    
Ramna gd /Se Lövdalen odling    
Ramna gd /Se Lövdalsberget berg    
Ramna beb. /Se Lövmossen mosse    
Ramtegen, se Valsön lht Lövmossen mosse    
Risänge by Lövsbacken backe    
Risänge by Magerfläckarna åker    
Risänge by Malmens soldattorp åkerplätt (förr ängsodling)    
Risänge by Malmeråsen terräng    
Risänge gd Malmeråsen terräng    
Risänge by Malmerängen åker    
Risänge by Malmerängen, se även Mosstegarna åker    
Risänge by Malmmorsträdgården åker    
Risinge Saknas Malmängen äng    
Risänge by *Malsnäsröret förr gränsmärke    
Risänge by *Malsnäsröret förr gränsmärke    
Risänge by Mormorsviken vik    
Risänge by Marstallabäcken bäck    
Risänge by Marstallabäcken bäck    
Risänge by Marstallabäcken bäck    
Risänge by Marstallabäcken bäck    
Risänge by Marstalla österängsmyr mosse    
Risänge by Mastdal mosse    
Risänge by Mastdal mosse    
Risänge by Mastdal mosse    
Risänge by Mastdal, Lilla skogsäng    
Risänge by Mastdal, Lilla mosse    
Risänge by /Se Mastdalarna, Lilla skogsäng    
Risänge Saknas /Se *Mastdalsmossen del av mosse    
Risänge by /Se Mattsdal, se Mastdal mosse    
Risänge by /Se Matvasröret gränsmärke    
Risänge och Berga fäbodar, se Risängesvallen förr fäbodar Mellanmossen del av Holmbomossen    
*Risängesfäbodarna förr fäbodar Menlösrönningen slåtter    
*Risängesfäbodarna förr fäbodar Milstolpsmossen mosse /Se    
Risängesvallen förr fäbodar »Moran» äng    
Risängesvallen förr fäbodvall Moran äng /Se    
Risängesvallen förr fäbodar Mormors odling del av åker    
Risängesvallen förr fäbodar Mosstegarna Saknas    
Rosendal gd Mosstegen åker    
Rosendal gd Mosstegsröret, Stora förr gränsmärke    
Rosendal gd Mosstegsåsen, se Svartholmen förr namn på terrängparti    
*Rudufäbodarna förr fäbodar Murarna förr utängar    
*Rudufäbodarna förr fäbodar Murstigsbäcken, se även Murstigsdiket bäck    
Rudu fäbodvall förr fäbodar Murstigsdiket lopp av Murstigsbäckens    
Rudun by Murstigsdiket förr namn på Murstigsbäcken    
Rudun by Myran område    
Rudun by Myran område    
Rudun gd /Se Myran område    
Råbo lht Myran åker    
Råbo lht Myran, jfr Sankmyran åker    
Råbo gd Myran förr äng, nu åker    
Röda krogen försv. beb. Myrbacken, se Myran förr äng, nu åker    
Röda krogen försv. beb. Myrberget berg    
Rönngrenstorp gd Myren åker    
Rönngrenstorp gd Myren ägomark    
Rönngrenstorp gd Myren ägomark    
Rönngrenstorp gd Mysingssvad förr äng    
Rörbo gd Mysingssvad förr äng    
Rörbo gd Mysingssvad terrängparti    
Rörbo gd Mysingssvad förr äng    
Rörbo gd /Se Mysingssvad f.d. äng    
Sandgrinden lht Mysingssvad förr äng, nu mosse    
Sandviken försv. tp Mysingssvad f.d. äng (nu mosse)    
Sjöholmen förr torp Mälsnäsröret, se *Malsnäsröret förr gränsmärke    
Sjöholmen försv. tp Nabben, se även Busktegarna åker    
Sjöholmen försv. tp Nappan område    
Sjöholmen försv. tp Nappan, Lilla skogsbackar    
Sjöholmen försv. tp Nappan, Stora terräng    
Sjöholmen försv. tp Nappgrindsgärdet åkrar    
Sjöholmen förr torp Nappgrindsgärdet åkrar    
Skansen lht Nappkärret åker    
Skansen lht Nappvreten åker    
Skogen tp Nappvreten, Lilla åker    
Skogshyddan lht Nappvreten, Lilla förr namn på nuv. Nappvreten    
Skogsvik lht Nappvreten, Stora åkerudde    
Skogvaktartorpet förr torp *Naverstensröret gränsmärke    
Skogvaktartorpet lht *Naverstensröret gränsmärke /Se    
*Slättorpet förr torp Nissbomyran mosse    
*Slättorpet förr tp Nissbomyrröset gränsmärke    
Smedsbo gd Nissboröret förr gränsmärke    
Smedsbo gd /Se Nissboröset förr gränsmärke    
Småängen lht Norrbyxlåret åkerdel    
Snestorp försv. tp Norre Temnan, se Tämnaren sjö    
Snestorp försv. beb. Norre Temnan, se Tämnaren sjö    
Solbacken lht Norrfallet terräng    
Solberg by Norrgärdet gärde    
Solberg by Norrmossarna ängsmark    
Solberg by /Se Norrmossarna ägomark    
Solgården lht Norrmossarna ägomark    
Solhem lht *Norrmossen mosse    
Spånghagen gd Norrmossen mosse    
Spånghagen gd Norrmossen mosse    
Spånghagen gd Norrmossen mosse    
Spånghagen gd Norrmossen åkrar    
Spånghagen gd Norrmossen åkrar    
Spånghagen gd /Se Norrmossen del av Holmbomossen    
*Staf Saknas *Norrmosseröret rör    
Staffansbo försv. beb. *Norrmosseröret råmärke    
Staffansbo försv. beb. *Norrmosseröret gränsmärke    
Staffansbo försv. beb. *Norrmosseröret gränsmärke /Se    
Staffansbo försv. beb. Norrmyren myr    
Staffansbo försv. beb. Norrmyren förr äng, nu åker    
Staffansbo försv. beb. Norrmyren myr    
Staffansbo förs. beb. Norrskogen skogsområde    
Stalbo by Norrskogen skogsområde    
Stalbo by Norrskogen skogsområde    
Stalbo by Norrskogen skogsmark    
Stalbo by Norrskogen terräng    
Stenbrobacken gd Norrskogskärret slåtteräng    
Stenbrobacken gd Norrtegen del av Västerängen    
Steneborg lht Norrtegsspjället del av Norrtegen    
Storgården gd Norrvallsmossen mosse    
Storgården förr namn på Nedre Käbbo Norrvallsmossen mosse    
Svartmossen tp Norrvallsmossen mosse    
Svartmossen tp Norrvreten åker    
Svartmossen fastighet(?) Norrvreten förr namn på Bultvreten    
Svartmossen torp Norrvreten åker    
Sveden, Östra lht Norrvreten åker    
Svenbo försv. beb. Norrvreten åker    
Svenbo försv. beb. Norrvreten åkrar    
Svenbo försv. beb. Norrängen del av Hemängen    
Svenbo försv. beb. Norrängen åker    
Svenbo försv. beb. Norrängen förr äng, nu åker    
Svenbo försv. beb. Norrängsberget berg    
Svenbo försv. beb. Norrängsmyren mosse    
Svenbo försv. beb. Nosseltegen del av Åängen    
Svenbo försv. beb. Nosseltegen, Lilla del av Åängen    
Svenbo försv. beb. Notholmen hårdmarksudde    
Svenbo försv. beb. (soldattorp) Nybergs täppa tomt    
Svina gård Nybergskans täppa åker    
Svina by Nyby ägomark    
Svina by Nyby terräng    
Svina by Nyckelholmen terräng    
Svina by Nyckelholmen område    
Svina by Nyckelholmen, Lilla terräng    
Svina by Nyckelhomsröret gränsmärke    
Svina by Nyhagen hage    
Svina by Nyhagen hage    
Svina by Nyhagen äng    
Svina by Nyhagen område    
Svina by Nykärret slogmark    
Svina by Nystubbstegarna del av Storängen    
Svina by Nyängen åker    
Svina by Nyängen förr namn på Nyängsskiftet    
Svina by Nyängsskiftet, se även Nyängen åker    
Svina by Når Måse R:, se *Norrmosseröret råmärke    
Svina by Näset skogsholme    
Svina by Näverkärret, jfr *Näverstensröret kärr    
Svina by Näverkärret del av Kvarnmossen    
Svina by Näverkärret del av kvarnmossen    
Svina by /Se Näverkärret kärr    
Svina by /Se Näverkärret kärr    
Svina, Nedre del av by *Näverstensröret rör    
Svina, Nedre by /Se *Näverstensröret gränsmärke    
Svina, Nedre Saknas /Se *Näverstensröret gränsmärke    
Svina, Övre del av by Nöthusåkern åker    
Svina by /Se Nötmyran ägomark    
Svina by /Se Odlingen, se även Busktegarna åker    
Svina by /Se Odlingen, se även Mosstegarna åker    
Svina by /Se Okya förr äng, nu åker    
Svinabäck lht Okya förr äng, nu åker    
Svina soldattorp lht Okya åker    
Södernäs försv. tp Okya förr äng, nu åker    
Södernäs försv. tp Okya åker    
Södernäs försv. tp Okya ägomark    
Sörbo gd Okyhålet förr äng, nu åker    
Sörbo gd *Oljesvadrör förr gränsmärke    
Sörbo gd *Oljesvadvisen förr gränsmärke    
Sörbo gd Opphagen terräng    
Sörbo gd Oppängen förr äng, nu åker    
Sörbo gd Oppängen förr äng, nu åker    
Sörbo gd Oppängen förr äng, nu åker    
Sörbo gd Ormbacken stenbacke    
Sörgården gd Ormberget, jfr Ormbacken stenbacke    
Tavlan lht Ormberget berg    
Tomta gd Orrmossen mosse    
Torgården lht *Ovanboröret gränsmärke    
Trollartorpet Saknas /Se *Ovanboröret gränsmärke /Se    
Trumheem, se Trundhem beb. Palmkärret äng    
Trundhem beb. Palten åker    
Täppan gd Pelles vret åker    
Täppan gd Per-Månsmyran mosse    
Vad Saknas /Se Per-Månsmyran mosse    
Vadsbo lht Per-Månsmyran mosse    
Vadsbo lht Per-Månsmyran myr    
Valsön lht Pjukstensåkern del av Östergärdet    
Valsön lht Plogarna åkrar    
Valsön gd Plogarna åker    
Viby hg Plogen åker    
Viby hg »Polaks Kålsäng», se *Pollacks kålsäng åkrar    
Viby by *Pollacks kålsäng åkrar    
Viby gd Persmossen förr namn på äng, nu åker    
Viby gd Portåkern del av gärde    
Viby hg Prästängen förr äng, nu åker    
Viby gd Prästängen förr ?äng, nu åker    
Viby hg /Se Prästängen förr äng, nu åker    
Viby Saknas /Se Prästängen ägomark    
Viby säteri /Se Pålsjömossen mosse    
Viby by /Se Pålsjömossen mosse    
Viby by /Se Pålsjömossen mosse    
Viby gd /Se Pålsjömossen mosse    
Vida gård Pålsjön sjö /Se    
Vida gd Pålsjön sjö    
Vida gd Pålsjön sjö    
Vida by Pålsjön sjö    
Vida gd Pålsjön sjö    
Vida gd /Se Pålsjö ön, se Ön terrängparti    
Vida by /Se Pålsängen del av Nyängsskiftet    
Vida gd /Se Pålsängen äng    
Vida gd /Se Pålsängen äng    
Vida, Gamla försv. by Pålsängen utäng    
Vida torp lägenheter Pölsan åker    
Vida torp lägenheter Ramnalångängen äng    
Vida torp lägenheter Ramtegarna område    
Vida torp lägenheter Ramtegarna område    
Vidavallen förr fäbodar Ramtegarna åkrar    
Vidavallen fäbodar Ramtegarna åkrar    
Vilan lht Ramtegarna åkrar    
Vreten försv. beb. Ramtegarna ägoområde    
Vreten försv. beb. *Ramdista hytte äng    
Vreten försv. beb. Ranstabergen berg    
Västerbo beb. Ranstabergen berg    
Västerbo beb. Ranstabergen berg    
Västerbo lht Ranstaberget förr gränsmärke    
Västergården förr namn på Brattberg Ranstaröret förr gränsmärke    
Åbo gd Ranstavisen gränsmärke    
Åbo gd Rantan åkerremsa    
Ängebo förr gd Rasmorshålet åkrar    
Ängstorp gd Rimpan åker    
Öja gd Rimpen del av Östra Gärdet    
Ön by Rimporna åkermark    
?Ön by Risbosjön sjö /Se    
Ön by Rotsängen slog    
Ön by Rotsängen åker    
Ön by /Se Ruddarnsåkern åker    
*Østens bodha Saknas /Se Rudkärret förr äng, nu åker    
Österbo lht *Rudumossen mosse    
Östergården förr namn på Brattberg Råksjön sjö    
  Råmossberget berg    
  Råmossen mosse    
  Råmossen mosse    
  Råmossen mosse    
  Råmossen mosse    
  Råmossoodlingen ägomark    
  Råmyran ägomark    
  Råmyren äng o. åker    
  Rävhagen betesmark    
  Rävholmarna skogsholmar    
  *Rödhällarna berghäll    
  *Rödhällsholmen terrängparti    
  *Rödhällsröret förr gränsmärke    
  Rödmossen mosse    
  Rödmossen mosse    
  Rödmossen, se även Svinmossen mosse    
  Rödmossen mosse    
  Rödmossen mosse    
  Rödmossen mosse    
  Rödmossen mosse    
  Rönnholmstegarna del av Storängen    
  Rönningen åkrar    
  Rönningen åkrar    
  Rönningen åkrar    
  Rönningen förr äng, nu åker    
  Rönningen förr äng, nu åker    
  Rönningen förr äng, nu åker    
  Rönningen förr äng, nu åker    
  Rönningen åker    
  Rönningen ägomark    
  Rönningen ägomark    
  Rönningen område    
  Rönningen, Östra igenlagda åkrar    
  *Rönningsgroden slog    
  Rönningstegarna del av Storängen    
  Rönningstegen ängsteg    
  Rörbraken terrängparti    
  *Rörmosröret gränsmärke    
  Rörmyran utäng    
  Rörmyran mosse    
  Rörskog ö    
  Rörskog ö    
  Rörskog ö    
  Rösseltegarna åkrar    
  Rösselängen förr äng, nu åker    
  Rösselängen förr äng, nu åker    
  Rösselängen åker    
  Rösselängen åker    
  Rösselängen ägomark    
  Rösslen, se Rösselängen åker    
  *Salt-Petterladan lada    
  Sandarna, se Sandåkrarna åkrar    
  *Sandarna åkrar    
  Sandarna åkrar    
  *Sandarna del av Kånggärdet    
  Sandbackshagen åkrar    
  Sandgrindsröret gränsmärke    
  Sandgrindsröret gränsmärke    
  Sandgärdet åkrar    
  Sandru del av Norra Gärdet    
  Sandru delar av Östar Gärdet    
  *Sandvadsmossen, Östra mosse    
  *Sandviken vik    
  Sandvretarna ?åkrar    
  Sandvreten åker    
  Sandåkrarna åkrar    
  Sankmyran förr slogmark, nu åker o. sankmark    
  *Schriftamossen mosse    
  Selknäet del av Östra gärdet    
  Selknäna åkrar    
  Silverholmen terräng    
  Sjöholmsvreten ägomark    
  Sjökärret ägostycke    
  Sjömossen mosse    
  Sjömossen mosse    
  Sjömossen mosse    
  Sjömossen, se även Svinamossen mosse    
  Sjömossen, se även *Svinsjömossen mosse    
  Sjömossen mosse    
  Sjömossen mosse    
  *Sjöängen mossparti    
  *Sjöängen mossparti    
  *Sjöängen mossparti    
  Sjöängen ägolott    
  Sjöängen utäng    
  Sjöängen förr äng, nu åker    
  Sjöängen förr äng, nu åker    
  Sjöängen ägostycke    
  *Sjöängsmossen mosse    
  Sjöängsmossen mosse    
  Skarpan åker    
  Skarptegarna del av Hemängen    
  Skarsmossen mosse    
  Skarsmossen mosse    
  Skarsmossen mosse    
  Skarsmossröret gränsmärke    
  *Skarsmossröret, Lilla gräns    
  Skarven åkerparti    
  Skinkfatet del av Sandgärdet    
  Skjortselkilen åkrar    
  Skogsbrunkärret åker    
  Skomakarholmen holme    
  Skomakarholmen udde    
  Skomakarvreten åker    
  Skorntegen del av Storängen    
  Skorabbhagen terräng    
  Skrabbhagen terräng    
  Skrabbhagen skogsområde    
  Skabbhagen terräng    
  Skrabbkroken åker    
  Skrabbåkern del av Östra Gärdet    
  Skravelhagen hage    
  Skruvberget berg    
  *Skruvmossen mosse    
  *Skruvmossen mosse    
  Skräddarmossen mosse    
  Skräddartäppan åker    
  Skräddarvreten ägomark    
  Skumparbackshagen område    
  Skysselåkern åker    
  *Skäftmossen del av Torraksmossarna    
  Skäftmossen del av Torraksmossarna    
  Skäljhedarna slogmark    
  Skällkokärret mosse    
  Skörselkilen åkrar    
  Slåttergärdet förr namn på Norrvreten    
  Slåttgärdet, se även Slåttergärdet förr namn på Norrvreten    
  *Slåttgärdet terräng    
  *Slåtthagen äng    
  Slåttsvedden åker    
  Slåttsvedden åker    
  Slåtkärret förr namn på Slåtvreten    
  Slåtvreten åker    
  Slåtvreten förr slåttermark    
  Slätängen del av Norrmossen samt Sånkmossen    
  *Slätängsmossen, jfr Slätängen Saknas    
  Smaltegarna ängstegar (nu åkrar)    
  Smedjebacken del av skogsholmen    
  Smedjebrunnen brunn    
  *Smibacken backe    
  *Smitomten terräng    
  *Smitäppan åkerlapp    
  *Smitäppan åker    
  *Smiåkern del av Norrvreten    
  Småmossaarna mossar    
  Småmossarna mossar    
  Småmossarna mossar    
  Småmossarna mossar    
  Småsandarne åkrar    
  Småviggarna ängstegar    
  Småängen förr ängsmark, nu åkrar    
  Småängen förr ängstegar, nu åkrar    
  Smältarhagen hagmark    
  Smälthagröret gränsmärke    
  Snackarna åkrar    
  Snuggorna åker    
  Snyxtarna tegar    
  Snålhålshagen område    
  *Solbergshålet åker    
  Soldattäppan hustomt o. åker    
  Soldatvreten åker    
  Soldatvreten åker    
  Sparröset gränsmärke    
  Spikvreten åker    
  Spjutberget berg    
  Spjutberget berg    
  Sjutbergsmossen mosse    
  Spjutbergsmossen mosse    
  Spjutbergsmossen mosse    
  Spjutbergsmossen, se även Björkmyrmossen mosse    
  Spjutbergsmossen mosse    
  Spjutbergsmossen mosse    
  Spjuten, Lilla åker    
  Spjuten, Stora åker    
  Spjällen del av Hemängen    
  Spjällen del av Hemängen    
  Spjällen del av Sandgärdet    
  Spjället del av Stormyran    
  Spjället del av Ykefallsmyran    
  Spångmossen mosse    
  *Spånmossen, Lilla mosse    
  *Spånmossen, Stora mosse    
  Stackruddun, jfr Andersbo äng    
  Stalbosjön sjö    
  Stalbosjön sjö    
  Stalbosjön sjö /Se    
  Stalbosjön sjö    
  Stalbosjön sjö    
  Stalbosjön sjö    
  Stalbosjön sjö    
  Stalbosjön sjö    
  Stansvedjan förr namn på åkrar    
  Stegelröret gränsmärke    
  Stenhamrarna åkrar    
  Stentavlan åkrar    
  Stenuddslagnet åkrar    
  ?*Stjärten, se ?*Stjärtenpussen slogmark    
  ?*Stjärtenpussen slog (delvis uppodlad)    
  ?*Stjärtenpussen slog (delvis uppodlad)    
  Stockberget berg    
  Stockberget terräng    
  Stockberget terräng    
  Stockbron åker    
  Stockholmsbacken skogsbacke    
  Stockholmslagnet åkrar    
  Stoora Temnen, se Tämnaren sjö    
  *Storfallsmossen mosse    
  *Storfallsmossen mosse    
  Storfallsskiftet, se även Storskiftet skogsparti    
  *Storfarsmossen, se Storfallsmossen mosse    
  Storgärdet åkrar    
  Storgärdet åker    
  Storhagen, se Gammelhagen terräng    
  Storhällskärret område    
  Storhällsröret gränsmärke    
  Stormossen, jfr *Stormosseröret skogsmark    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  Stormossen mosse    
  *Stormosseröret rör    
  Stormyran åkrar    
  Stormyrspjällen del av Stormyran    
  Storrutan, se även Busktegarna åker    
  Storröret gränsmärke    
  Storsandarna åkrar    
  Storsandarna åkrar    
  Storsanden del av Norrvreten    
  Storskiftet skogsparti    
  Storspjället åker    
  Storstackstegen del av Storängen    
  *Storstensmossen mosse    
  Storstensmossen, se även *Huvudstycket mosse    
  Storstensmossen Saknas    
  Storstensmossen mosse    
  Storstensmossen mosse    
  Storsvedden skogsäng    
  Storsvedden förr ängsmark, nu mosse    
  *Stortegsröret rör    
  *Stortegsröret råmärke    
  *Stortegsröret gränsmärke    
  *Stortegsröret gränsmärke    
  *Stortegsröret gränsmärke /Se    
  Stortomten område    
  Stortorpvreten åkrar    
  Storviksholmen skogsparti    
  Storviksholmsröret gränsmärke    
  Storvreten åker    
  Storåkrarna åkrar    
  Storåkrarna åkrar    
  Storåkrarna åkrar    
  Storängen ängar (nu åkrar)    
  Storängen äng (nu åker)    
  Storängen åker    
  Storängen åkrar    
  Storängen åker (förr äng)    
  Storängen äng    
  Storängen ägomark    
  Storängen ägomark    
  Storängen ängsmark (nu åker)    
  Styrkhålet del av Björkmarken    
  Stubbslättan åker    
  Stubbslättan åker    
  Stubbvreten åker    
  Stybbåkern åker    
  Styggkärret mosse    
  Styggmossröret gränsmärke    
  Stångboröset, se *Fäbodröset gränsmärke    
  Stångbroröset gränsmärke    
  Suggkärret äng    
  Suggkärret äng    
  »Sulbo hässet», se Vålbokärret del av mosse    
  Sumpen del av Sandgärdet    
  Sundholmarna udde    
  Sundholmarna terräng    
  Svalonbacken åkrar    
  Svanhalsmossarna del av Djupmyran    
  Svartholmen terrängparti    
  Svartholmen terrängparti    
  *Svartmossen mosse    
  Svartmossen mosse    
  Svartmyllan del av Östra Gärdet    
  Svartröret, se Storröret gränsmärke    
  *Svartån mosse    
  Svedden del av Västerbo    
  Svedden åker    
  Svedden åker    
  Svedden förr beteshage    
  Svedden åker    
  Svedden åker    
  Sveddvreten, se även Kjällviken åker    
  Svedholmen terräng    
  Svensen terräng    
  Svensängarna förr ängsmark    
  Sviholmsröset gränsmärke    
  Sviholmsvreten åkerparti    
  Sviholmsvreten åkerparti    
  »Svimossen» mosse    
  Svimossen del av Römossen    
  Svimossen mosse    
  Svimosshaget terräng    
  Svinabäcken bäck    
  Svinabäcken bäck    
  Svinahagen, se även Yxsvedet terräng    
  Svinamossen förr namn på Sjömossen    
  Svinasjön sjö    
  Svinasjön sjö /Se    
  Svinasjön sjö    
  Svinasjön sjö    
  Svinasjön sjö    
  Svinasjön sjö    
  Svinasjön sjö    
  Svinasjön sjö    
  Svinasjön sjö    
  Svinaskogen skog    
  Svinboharet stengrund /Se    
  Svinmossen äng    
  Svinmossen ägomark    
  Svinmossen ägomark    
  Svinmyren åker (förr äng)    
  *Svinsjömossen mosse    
  *Svinsjömossen Saknas    
  *Svinsjömossen mosse    
  *Svinsjömossen mosse    
  Svinsjömossen mosse    
  Svivreten åker    
  Svivreten åker    
  Svivreten åker    
  *Svärdet, se Hemhagen hagmark    
  Syllholmen åkerholme    
  Syllholmen åkerholme    
  Syllholmen skogshöjd    
  Sågbäcken, se Kvarnmossbäcken Saknas    
  Sågdammen förr damm    
  Sågdammen förr damm    
  Såggärdet åkrar    
  Såggärdet åkrar    
  Sågröret gränsmärke    
  Sågröset gränsmärke    
  Sågröset gränsmärke    
  Sågsvedden åkrar (igenväxta)    
  Sågsvedden, jfr Sågröset åker    
  Sågvretarna åkrar    
  Sågvretarna, se även Sågvreten åkrar    
  Sågvreten åker    
  Sånkfallet ängsmark    
  Sånkmossen, jfr »Slätängen» mosse    
  Sånkmossen mosse    
  Sånkmossen mosse    
  Sånkmossen mosse    
  Sånkmossen mosse    
  Sånktegen förr äng, nu åker    
  Sånktegen ägomark    
  Sånktegen ägomark    
  Sånkängen åker    
  Söderfallet terräng    
  Södergärdet gärde    
  Söderskogen skogsområde    
  Söderskogen, jfr Norrskogen skogsområde    
  Söder Temnan, se Sörsjön sjö    
  Söder Temnon, se Tämnaren sjö    
  Söder Temnan, se Tämnaren, Sörsjön sjö    
  Söder Temna Siön, se Sörsjön del av sjö    
  Söder Temna Siöön, se Sörsjön sjödel    
  Söder Tämnan, se Sörsjön del av sjö    
  Söder Tämnan, se Sörsjön del av sjö    
  Söderängen slogmark    
  Södra allmänningen område    
  Södra allmänningen område    
  Södra mossen del av Holmbomossen    
  Sörbyxlåret åkerdel    
  Sörgärdet åkrar    
  Sörgärdsberget triangelpunkt    
  Sörgärdsberget berg    
  Sörhagen slog    
  Sörkullåkrarna åkrar    
  Sör-Lindstaröret, se Lindstaröret förr gränsmärke    
  Sörmyren myr    
  Sörmyren myr    
  Sörplogarna åkrar    
  Sörsjön del av sjö    
  Sörsjön del av sjö    
  Sörsjön del av sjö    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön sjö    
  Sörsjön del av sjö    
  Sörsjön del av sjö    
  Sörsjön del av sjö    
  Sörtegarna del av Hemängen    
  Sörvallsmossen mosse    
  Sörvallsmossen mosse    
  Sörvallsmossen mosse    
  Sörvallsmossen mosse    
  Sörvreten åkrar    
  Sörvreten åkrar    
  Sörvreten åker    
  Sörvreten åkrar    
  Sörängen åkrar    
  Sörängen åker    
  Sörängen åker    
  Sörängskärret åker    
  Sörängskärret förr äng, nu åker    
  Takstensåkern del av Östergärdet    
  Tallheden slogmark    
  Tallholmen fastlandsudde    
  Tallmyran åker    
  Tambnan, se Tämnaren sjö    
  Temnan, se Tämnaren sjö    
  Temnan, Södra, se Sörsjön sjö    
  Temnian, Sör, se Sörsjön sjö    
  Teåkrarna åkrar    
  Tierpsåkers skifte åker    
  Timotejlandet åkrar    
  Timotejvreten del av Källgärdet    
  Tjärdalsåkern åkrar    
  Tok-Pellesmossen, se även *Hemkärrsmossen mosse    
  Tok-Pelles-mossen mosse    
  Tomten, se Västertomten terräng    
  Tomtåkern del av Västra Gärdet    
  Torparvreten, jfr även Långsvedet åkrar    
  Torraksmossarna mossar    
  Torraksmossarna mossar    
  Torraksmossarna mosse    
  Tranviken skogsparti    
  Tranviksröret förr gränsmärke    
  Tranåkrarna åkrar    
  *Trefotkärret förr äng, nu åker    
  Trehörningen del av Västa Gärdet    
  Trekanten förr gränsmärke    
  Trekanten åker    
  Trekanten del av Östergärdet    
  Trindpussen kärr    
  Trindspjället åker    
  Trollan holme    
  Trollan holme    
  Trollan holme    
  Trollan ö    
  Trollan ö    
  Trollan, se Trollön ö /Se    
  Trollan ö    
  Trollan ö    
  Trollerör förr gränsmärke    
  Trollholmen, se Trollön ö /Se    
  Trollholmen, se Trollön ö    
  Trollön ö /Se    
  Trollön ö    
  Trollön ö /Se    
  Trollön ö /Se    
  Trädruddshålet del av Österängen    
  Trälmossen, se *Tränmossen mosse    
  Tränhallsröset förr gränsmärke    
  *Tränmossen mosse    
  Träskviken vik    
  Tvärbytingen åker (betesmark)    
  Tväråkrarna åker    
  Tväråkrarna, Norra o. Södra åkrar    
  Tångan mosse    
  Tångan mosse    
  Tångan mosse    
  Tångrönningen ängsmark    
  Täkten, jfr även Pålsjömossen mosse    
  Täkten, se även *Västermossen mosse    
  Täkten mosse    
  Tälgbomossen mosse    
  *Täljmossen mosse    
  Täljmyren åker    
  Täljmyren, se även Brattbergsgärdet åker    
  Tämbnan Lacus, se Tämnaren sjö    
  Siön Tämbnan, se Tämnaren sjö    
  Tämnan, se Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren, Sörsjön sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö    
  Tämnaren sjö /Se    
  Tämnaren sjö /Se    
  Tämnaren sjö /Se    
  Tämnaren sjö /Se    
  Tämnaren, Södra, se Sörsjön sjö    
  Tämnaren, Norr-, se Tämnaren sjö    
  Täppaharet stengrund /Se    
  Törnbuskåkern åker    
  Uggelmossen område    
  *Ulvarmossen mosse    
  Ulvarängen åker    
  Ulvarängen ägomark    
  Ulvarängen ägomark    
  *Urväderskärret mosse    
  Utstängningen förr äng, nu åker    
  Valsön område    
  Valsön skogsbacke    
  Valsön skogsbacke    
  Valsön, Lilla skogsbacke    
  Valsön, Lilla skogsbacke    
  Valsön, Stora skogsparti    
  Valsöröret förr gränsmärke    
  Vattsandarna åkrar    
  Vattåkrarna, se Vattsandarna åkrar    
  *Verkholmen terräng    
  »Wersholmen» skogsparti    
  *Viarsmossarna mossar    
  *Viarsmossen mosse    
  *Viarsmossen mossar    
  Vibyån å    
  Vidskär udde    
  Vidskär ö    
  Viersmossarna mossar    
  Viersmossen äng    
  Viggarna, Stora ängstegar, nu åkrar    
  Viggändarna ängsteg, nu åker    
  Viken vik    
  Vilbackstegen förr ängsteg    
  Vinterledstegen del av Hemängen    
  Visen förr gränsmärke    
  *Vittingvätten gränsmärke    
  Vretaån, se även Brattbergsån å    
  Vretaån å    
  Vreten åkrar o. betesmark    
  Vreten åker o. betesmark    
  Vreten åkerparti    
  Vreten, jfr Kolbottensvreten åker    
  Vreten, Västra åker    
  Vreten, Västra åker    
  Vreten, Östra åker    
  Vreten, Östra åker    
  Vretängen område    
  »Wåkenmyran» område    
  Våkenmyran område    
  Våkentegarna förr ängstegar, nu åkrar    
  *Vålavätten gränsmärke    
  Vålbokärret mosse    
  Vålbokärret mosse    
  Vålbokärret mosse    
  Våmmossen mosse    
  Våmmossen mosse    
  Vägröret gränsmärke    
  *Värkholmen, se *Verkholmen terräng    
  Västerbo åkerparti    
  Västerbo, jfr Västerboskiftet åker    
  Västerboskiftet åker    
  Västergärdet åkrar    
  Västergärdet åkrar    
  *Västergärdsgroden slog    
  Västerholmen hagmark    
  Västerhålet åkerparti    
  Västerkärret åkrar    
  *Västermossen mosse    
  *Västermossen mosse    
  Västersanden del av Sandgärdet    
  Västersticksåkrarna åkrar    
  Västersvedden område    
  Västertomten terräng    
  Västervreten åkrar    
  Västervreten åkrar    
  Västervreten åkrar    
  Västervreten åker    
  Västerängen åkrar    
  Västerängen åkrar    
  Västerängen åkrar    
  Vättla förr ängsmark, nu uppodlad    
  Vättla förr ängsmark, nu uppodlad    
  Vättla förr ängsmark, nu uppodlad    
  Vättla förr ängsmark, nu uppodlad    
  Vättla förr ängsmark, nu åker    
  Vättla förr ängsmark, nu uppodlad    
  Vättla förr ängsmark, nu uppodlad    
  Vättla bodar förr bodar    
  Vättla bodar förr ängsbodar    
  Vättlavägen väg    
  *Vättledsvreten åker    
  Yckebroröret förr gränsmärke    
  Ykefallskärret åker- och ängstegar    
  Ykefallsmyran ängstegar    
  Yxen åker    
  Yxsvedet terräng    
  Yxsvedet terräng    
  Ågärdet åker    
  Åkerhagen åkrar    
  Årholmen ägomark    
  Årholmen ägomark    
  Åkrokarna terräng    
  Ålstomten terrängparti    
  Åmenningsspjällen ängstegar (nu åkrar)    
  Årsfallet åkrar    
  Årsfallet åkrar    
  Årsfallet område    
  Årsfallet åkrar    
  Årsfallet åkrar    
  Åsbomyran myr    
  Åsbomyran, Stora, se även Våmmossen mosse    
  »Åsell Måsen», se Åsenmossen mosse    
  »Åsellmose Ön», se *Åsenmossön holme    
  »åselmåsholmen», se *Åsenmossholmen holme    
  »Åselmåsröset», se *Åsenmossröset förr gränmärke    
  Åsenmossen mosse    
  Åsenmossen mosse    
  Åsenmossen mosse    
  Åsenmossen mosse    
  *Åsenmossholmen holme    
  Åsenmossröret förr gränsmärke    
  *Åsenmossröset förr gränmärke    
  *Åsenmossön holme    
  Åsröret förr gränsmärke    
  Åängen åkrar    
  Åängen förr skogsäng, nu åker    
  Åängen ägomark    
  Älgholmen småhöjder?    
  Ängsholmen ägomark?    
  Ängsåkrarna åkrar    
  Äspenängen förr äng, nu åker    
  Äspängen äng    
  Äspenängen åker    
  Äspenängen åker    
  Äspenängen ägomark    
  Ässet åker    
  Ödemarken område    
  Ödesmarken skog    
  Ökarlbäcken bäck    
  Ökarlbäcken bäck    
  Ökarl-bäcken bäck    
  *Ökarlholmen skogsparti    
  *Ökarlholmsröret förr gränsmärke    
  Öksved, jfr Yxsvedet åker    
  Öktegen del av åker (förr äng)    
  Ön terrängparti    
  Ön terräng    
  Ön terräng    
  Ön terräng    
  Östergärdet åkrar    
  Österholmen terrängparti    
  Österrönningen, se Rönningen, Östra igenlagda åkrar    
  Östersveden, se Svedden åker    
  Österängen åker    
  Österängen ägomark    
  Österängen ägomark    
  Österängen förr äng, nu åker    
  Österängen förr äng, nu åker    
  Österängsbackarna terräng    
  Österängsbreget Saknas    
  Österängshaget terräng    
  *Överboröret rör    
  *Överboröret råmärke    
  *Överboröret gränsmärke    
  Överängen förr äng, nu åker    
  Överängen förr äng, nu åker    
  Överängen ägomark    

  ^  

Västmanlands läns socknar m.m.