ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Norrby socken : Simtuna härad : Västmanlands län


– Arkiv –
Uppteckningskartor
Nr Kartblad  
 1 Hebybladet  

Gå till sidan Västmanlands läns socknar m.m.