ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västerlövsta socken : Simtuna härad : Västmanlands län


– Arkiv –
Uppteckningskartor
Nr Kartblad  
 1 Heby  
 2 Isätra  
 3 Morgongåfva  

Gå till sidan Västmanlands läns socknar m.m.