ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Övriga utlandet

Tabellregister        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 52 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Övr. utlandet ledkort      
*Daltuna Saknas /Se      
Meydeborgh beb.      
»Rii» beb.      
Allmänt ledkort      
*Casúentus antikt flodnamn /Se      
*Cluentus antikt flodnamn /Se      
Delfi ortnamn /Se      
Erytreiska havet Saknas /Se      
Gibraltarsund, se Njorvasund sund      
Glotter(-) vattennamnstyp /Se      
Njorvasund sund /Se      
Norvasund (o. Njorvasund) sund /Se      
Norvasund, se Njorvasund sund      
Orienten Saknas      
Orienten Saknas /Se      
rike ortn. /Se      
Serkland länder /Se      
Serkland ortn. /Se      
Särkland länder /Se      
Valland länder /Se      
Allmänt dialektuttal ledkort      
Gibraltar Sund sund      
Havet, Svarta sjö      
Havet, Svarta sjö      
Nordpolen geogr.punkt      
Tattariet land      
Europa världsdel      
Europa världsdel      
Europa världsdel      
Europa världsdel /Se      
germaner inbyggarbeteckning /Se      
slaver inbyggarbeteckning      
Alpen bergkedja      
*Herike Saknas      
Hugenhusen Saknas      
Occidenten Saknas /Se      
Saccale Saknas      
Sala keltiskt flodnamn /Se      
Seveberget Saknas /Se      
*Slawestestorp Saknas      
Saknas Saknas      
Östersjöprovinserna Saknas      
Östersjöprovinserna Saknas /Se      
Dilektuttal ledkort      
Europa världsdel      
Europa världsdel      
Europa världsdel      
Europa världsdel      
Europa världsdel      
Europa världsdel      
Europa världsdel      

Till sidtopp