ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Australien

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 4 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Australien världsdel /Se      
Ulimaroa annat namn på Australien /Se      
Australien rike      
Australien Saknas