ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Bulgarien

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 1 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Donau flod /Se