ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Världen : Europa

Tabellregister

Sök i hela samlingen "Världen"

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn: 10 Naturnamn: 0 Bebyggelsenamn: 0 Naturnamn: 0
Al- hydronymiskt element /Se      
alach ortnamnselement /Se      
Eitra vattendragsnamn /Se      
haim, ham, hem ortnamnselement /Se      
ham, hem, haim ortnamnselement /Se      
hem, haim, ham ortnamnselement /Se      
Hem(m)ing, Haming ortnamnselement /Se      
sala, sali ortnamnselement /Se      
sali, sala ortnamnselement /Se      
thorp ortnamnselement /Se